DE NYE PIONERER. Om sociale innovatører, der skaber vækst, værdi og en bedre verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE NYE PIONERER. Om sociale innovatører, der skaber vækst, værdi og en bedre verden"

Transkript

1 DE NYE PIONERER Om sociale innovatører, der skaber vækst, værdi og en bedre verden

2 TANIA ELLIS DE NYE PIONERER Om sociale innovatører, der skaber vækst, værdi og en bedre verden Jyllands-Postens Forlag 2 De nye pionerer Indledning 3

3 Indhold Forord af Mads Øvlisen 7 Indledning 11 Kapitel 1 I krydsfeltet mellem økonomi og humanisme 14 Midt i en brydningstid 14 Psykopat A/S 18 Socialkapitalismen ser dagens lys 21 Etiske forbrugere 26 Strategiske købmænd og aktivister i jakkesæt 29 Fjenden som alliancepartner 38 Pioner [pio ner] en, -er 1. en person, som er den første til at studere eller udvikle et nyt vidensområde, kultur, etc. 2. en person, som er blandt de første til at gå ind i et område eller et land for at slå sig ned eller arbejde dér. Advanced Learner s Oxford Dictionary 1 Kapitel 2 Et velfærdssamfund i forandring 41 Innovation og iværksætteri på dagsordenen 41 Velfærd som virksomhed 46 Frivillighed som forretning 49 Venturefilantroperne 55 En 4. sektor med vokseværk 57 Kapitel 3 Social innovation og entreprenørskab 61 Den stille revolution 61 Den samfundsengagerede bank case 67 4 De nye pionerer Indledning 5

4 Mission bedre verden 73 e-velgørerne case 81 Business-entreprenøren og den sociale entreprenør 85 Den sociale business-skole case 93 Samfundets problemknusere 98 Den skjulte vækst- og værdiskaber 108 Fremtidsmulighederne 118 Kapitel 4 En verden af ubalancer og muligheder 137 Globaliseringen kommer! 137 Vi bliver rigere og fordelingen mere ulige 141 Mikrobusiness med makroeffekt case 145 Vestens største sundhedstrussel 150 Haves: 1 planet. Søges: 1 mere. 154 Krise trussel eller mulighed? 160 Kapitel 5 En Blue Ocean-strategi for Danmark 163 Hvad skal vi leve af og hvad kan vi bidrage med? 163 Danmarks usynlige konkurrencekraft 168 Verdens bæredygtighedspioner nr. 1? 173 Utopi eller reel mulighed? case 183 Kapitel 6 Efterord Imellem barske nutidsrealiteter og positive fremtidsbilleder 189 The tipping point det afgørende vendepunkt 189 De mentale barrierer og modet til at handle 193 Fremtiden skaber vi selv 195 Tak 197 Litteratur- og kildeliste 199 Stikordsregister 203 Fodnoter 211 FORORD Der er langt fra nedenstående udtalelse af FN s netop afgåede generalsekretær til den amerikanske økonom Milton Friedmans synspunkt: All business firms serve total society best Governments only find the courage and resources to do the right thing when business takes the lead. Kofi Annan by trying to earn the greatest return possible within the existing legal and ethical framework. Afstanden er et udtryk for den udvikling, der er sket i samfundets forventninger til virksomhedernes adfærd til deres sociale ansvarlighed. Den afspejler de øgede forventninger, virksomhederne skal leve op til. Forventninger fra medarbejdere, for hvem et job er mere end et job. Fra kunder og investorer, som i stigende grad stiller spørgsmål til virksomhedens etik. Og fra samfundet, navnlig fra interessegrupperne. Fra det civile samfund med dets krav om global og lokal gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedernes adfærd. Men udviklingen har også været drevet af en række fremsynede virksomheder og virksomhedsledere, som tidligt indså nødvendigheden af at drive virksomheden både økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarligt. Ikke kun en forretningsmæssig nødvendighed for virksomhedens beståen og ud- 6 De nye pionerer Indledning Forord 7

5 vikling, men også en moralsk nødvendighed. Globaliseringen har ikke alene øget virksomhedernes indflydelse og rækkevidde, den har også konfronteret os direkte med de store uligheder i denne verden mellem mennesker, der har, og mennesker, der intet har. Om det er uddannelse, sundhed, arbejde, tryghed eller håb. Uligheder, som må overvindes for at bringe konflikter og ufred til ende. Et ansvar, som vi deler. Derfor er social ansvarlighed, bæredygtig ledelse eller hvad man nu kalder det, heller ikke noget modefænomen, som vil forsvinde efter en intens opblomstring, som ledelsesreligioner plejer at gøre det. De store virksomheder er måske bedre udstyret resursemæssigt til at håndtere udfordringerne, men det gælder alle virksomheder. De små, de mellemstore og hjemmemarkedsvirksomhederne, for alle indgår vi i globale forsyningskæder og kredsløb og må bruge de særlige forudsætninger, vi har for at skabe lige muligheder. Et ansvar, vi ikke kan udlicitere os fra. Og den forpligtelse har vi i en verden, hvor forventningen til virksomhedernes indsats er stigende og tilliden til dem faldende. Denne erosion skyldes ikke alene skandaler og excesser, den skyldes de forventninger, vi har til, at vore virksomheder opfører sig ordentligt. Det stræber de også efter, men nye arbejdsdelinger, hvor virksomhederne ikke længere sidder på hele forsyningskæden, bringer os ind i komplekse sociale sammenhænge med andre faktorer, som vi måske ikke har været opmærksomme på eller er vant til at håndtere i virksomhedens ledelse. Det ved vi, og vi prøver at lære, men fejlmarginen er meget lille. Mange presserende opgaver kan imidlertid kun fortsat løses, hvis virksomhederne indgår i partnerskaber med lokale regeringer, hjælpeorganisationer, ildsjæle og borgergrupper. Vi har fælles mål i sygdomsforebyggelse, adgang til rent vand, uddannelse, bedre muligheder for kvinder. Vi må finde partnere med de nødvendige færdigheder, og gensidig tillid er afgørende forudsætninger for, at opgaverne løses. Så tilliden til virksomhederne må genskabes. Og her er der kun en vej: fortsat ansvarlighed som dokumenteres med den store gennemsigtighed og forståelighed, som skaber troværdighed og accept. Det kan forekomme en vanskelig opgave at komme i gang med dette arbejde. Hvordan skal vi få tid også til det? Vi har dårligt tid til vore kunder. Hvordan kommer man i gang?. Et godt sted at begynde er FN s Global Compact, verdens største frivillige netværk af virksomheder, som har forpligtet sig til at drive deres forretning socialt ansvarligt med respekt for menneskerettighederne og arbejdstageres rettigheder, med miljømæssig ansvarlighed og i bekæmpelse af korruption. Næsten virksomheder i nationale og regionale netværk samarbejder, udveksler erfaringer og rapporterer om, hvorledes virksomheder kan blive bedre og bedre til at leve op til deres sociale ansvar. Er det her en god måde at drive forretning på? Det tror jeg; og jeg er helt overbevist om, at det er den rigtige måde at drive forretning på. Og vi taler ikke om filantropi eller velgørenhed. Vi taler om det ansvar, virksomheden og hver enkelt medarbejder løfter som en naturlig og nødvendig måde at arbejde på. Som den amerikanske erhvervsforsker Jane Nelson har sagt det: Corporate social responsibility is essentially about how the company makes its money, not only what it does with it afterwards. Mads Øvlisen Medlem af UN Global Compact Board 8 De nye pionerer Indledning 9

6 Indledning Problemet med vor tid er, at fremtiden ikke er, hvad den har været. Sådan kunne man med den franske filosof Paul Valery s ord beskrive den foranderlige tid, vi lige nu befinder os i. For vi har bevæget os ind i globaliseringens tidsalder, som har åbnet en verden af muligheder. Og en verden af ubalancer. En udvikling, der har sat sit præg både globalt og nationalt, hos organisationer og individer. Med muligheder og ubalancer på et både økonomisk, socialt og miljømæssigt plan. Derfor arbejder politikere, erhvervsledere og meningsdannere i disse år for at finde ud af, hvad det er vi skal leve af, hvad der skal til for at sikre fortsat vækst og velfærd? Og derfor spørger stadig flere mennesker i den vestlige del af verden hvad det er vi skal leve for hvad skal der til for at skabe det gode, meningsfulde liv? Det er derfor, at mennesker andre steder i verden kæmper for blot at leve med ufred, fattigdom og livstruende sygdomme. Og det er derfor, at naturen kæmper sin egen kamp for at kunne nære og absorbere menneskets eksistens. Nye udfordringer kræver nye løsninger. Denne bog er derfor en opdagelsesrejse ind i fremtiden, hvor vi undervejs vil komme på sporet af, hvordan processer, produkter, ydelser, organisationer og samfund kan designes og udvikles nu og i tiden fremover. Bogen tegner et billede af den samfundsomstilling, der er i gang. Og af et erhvervsliv og et marked fyldt med en ræk- 10 De nye pionerer Indledning 11

7 ke tilsyneladende paradokser: med krav til virksomheders etik og sociale ansvarlighed på den ene side og krav om effektivitet og økonomisk overskud på den anden side. Med forbrugere, der både er discountryttere og etisk bevidste indkøbere. Med socialkapitalisme på den ene side, og utøjlet kapitalisme på den anden. Bogen tegner også et billede af et velfærdssamfund med nye behov og nye grænseflader mellem samfundets tre sektorer; hvor medarbejdere søger både materiel velfærd og åndelig vækst. Hvor det offentlige køres som en virksomhed, og frivillighed anskues som en forretning. Hvor innovation og iværksætteri er blevet nye erhvervspolitiske mantraer og fremhæves som centrale værktøjer til skabelsen af fremtidig vækst og velfærd. Den næste bølge af vækst- og værdiskabelse kan ikke kun bæres frem af højteknologisk innovation og økonomiske vækstiværksættere. Den kræver også social innovation og entreprenørskab. Og det er hér, de nye pionerer kommer ind i billedet. Vor tids sociale innovatører. For denne bog er også en fortælling om en global bevidsthedsbevægelse en stille revolution som er i gang med at transformere verdenen. En bevægelse, der bygger på værdier som etik, ansvarlighed, mening og en overbevisning om, at vi alle er del af den samme større helhed. En bevægelse, der er båret frem af en vision om bæredygtighed som fremtidens innovations-, vækst- og værdiparameter. En vision, der er ved at blive til virkelighed. Vi vil derfor stifte bekendtskab med en lang række pionerer inden for medieverdenen, fødevareindustrien, landbruget, bankverdenen, medicinalindustrien, skønhedspleje, velgørenhed, uddannelse, bioteknologi, design og meget mere. Undervejs på deres færd har disse pionerer navigeret igennem paradokser og udfordret gamle logikker. Og har på den måde fundet nye løsninger, nye partnerskabskonstellationer, nye måder at benytte ressourcer på, nye måder at finansiere på, nye organisations- og arbejdsformer. Ja, i det hele taget nye systemer, processer, produkter eller ydelser. For imellem paradokserne opstår nye meninger og logikker, som kan føre til innovationer og nye fremskridt. Ligesom fortidens nybyggere og opdagelsesrejsende var de første til at gå ind i et nyt område eller et nyt land for at slå sig ned eller arbejde, er disse nye pionerer de første til at opdage og kultivere et nyt vidensområde, en ny kultur, nye indsigter, nye tankesæt, nye produkter eller nye ydelser, der bygger bro mellem økonomi og humanisme. De nye pionerer betræder ny jord, og ridser konturerne af nye, farbare veje op, til glæde og inspiration for andre aktører i samfundet. For disse nye veje kan føre til en national globaliseringsstrategi, til nye million- og milliardindustrier og til nye iværksætteri- og innovationsformer. Og de kan føre til inddragelse af flere mennesker, der på hver deres måde kan bidrage til mere balanceret vækst- og værdiskabelse nu og i fremtiden. 12 De nye pionerer Indledning 13

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere