News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet"

Transkript

1 News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser stort potentiale i InterForce [læs side 4-5]

2 INTERFORCE SYNSPUNKT Respekt! Lars R. Møller Mandag den 30. april 2012 foregik der noget ganske specielt på Kastellet. Forsvarschefen uddelte for første gang forsvarets medalje for sårede til personel, der er blevet psykisk såret i tjenesten. Umiddelbart lyder dette ikke særlig usædvanligt, men at man fra forsvarets side anerkender en psykisk kampskade på linje med en fysisk, er noget ganske bemærkelsesværdigt og ret enestående i verden samt noget, der måske kan hjælpe nogle af vores veteraner med at komme videre. Ikke alene var det glædeligt, at forsvaret som system nu anerkender denne form for kampskade, men man skal også gøre sig klart, at det at deltage i medaljeparaden var noget ganske særligt for den enkelte soldat. Jeg talte efterfølgende med et par af deltagerne, og som en af dem sagde:»havde det ikke været for min hustru, havde jeg aldrig truffet en beslutning om at deltage.«en anden sagde, at han endnu ikke havde truffet beslutningen, men pludselig stod han der. Vi bør have meget, meget stor respekt for de folk, der stod i paraden. Mange af dem har haft det meget svært, og deres tjeneste har medført store personlige omkostninger, men alligevel fandt de mod til at deltage. De er en slags stifindere for de mange, der i løbet af vores internationale engagement har betalt en meget høj pris for at forsvare danske værdier i udlandet. Jeg håber, at erhvervslivet også vil acceptere og hjælpe de af vores veteraner, der søger nye græsgange, og når vi ser på InterForces formål, ligger den jo lige til højrebenet. Indhold Ros til virksomhederne... s. 3 Ny forsvarschef ser stort potentiale i InterForce... s. 4 Tæt på Task Force 7... s. 6 Værdifuld indsats af Marinehjemmeværnet?... s. 8 Har du tilmeldt dig InterForces jobbank... s. 10 Soldater i kø for at få testet kompetencer... s. 11 Oplev årets forrygende flyshow: Danish Air Show s. 12 Alt klappede som det skulle til Giro d Italia... s danskere udsendt til verdens yngste land... s. 14 Danske FN-observatører til Syrien... s. 15 Kalender... s. 14 En bornholmsk solstrålehistorie... s. 16 Lars R. Møller Oberst og chef for afdelingen for Internationale Operationer i Forsvarskommandoen. Til hver udgave af InterForce News indbyder redaktionen en markant personlighed til at bidrage med et Synspunkt om et aktuelt tema, som ligger skribenten på sinde. Vedkommendes holdninger deles ikke nødvendigvis af hverken forsvarets eller InterForces ledelse. InterForce News udkommer fire gange årligt. Udgives af: InterForce Sekretariatet, Postboks København K Tlf Ansvarshavende redaktør: Chef for InterForce Sekretariatet, generalmajor (pens.) Jan Norgaard. I redaktionen: Niels Jørgensen (GB Grafisk) og Morten Fredslund (Pressebureauet Århus) Redaktionen afsluttet 10. maj Forsiden: Danskere underviser afghanske politifolk Foto: Morten Fredslund og Sara Skytte/FKO Design: GB Grafisk Oplag: stk. ISSN X News InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og civile private samt offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Inter- Forces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og en civil forpligtelse. InterForce blev etableret i 1999 og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder. 2 InterForce medlemsmagasin no

3 SOCIALT ANSVAR Ros til virksomhederne Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over de virksomheder, der tager et socialt ansvar bl.a. ved at ansætte tidligere udsendte soldater. Hun fremhæver også, at soldaterne ofte har nogle særlige kompetencer, som er værdifulde for arbejdsgiverne AF INGRID PEDERSEN Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen værdsætter de virksomheder, der tager et socialt ansvar bl.a. ved at indgå i InterForces kampagne for at ansætte tidligere soldater.»jeg har kun ros til virksomheder, der på den måde tager et socialt ansvar. Det gælder i den grad også Interforces arbejde for veteraner, der er blevet skadet eller har været igennem voldsomme oplevelser. Mange virksomheder har strategier og ambitioner om at vise mere socialt ansvar og det skal vi hjælpe dem til. Jeg vil dog lade det være op til den enkelte virksomhed at se på, om de særligt skal målrette deres bestræbelser mod veteraner,«siger Mette Frederiksen. Ret til job Hun fremhæver, at alle mennesker har ret til et job, der passer til deres kompetencer.»de soldater, der vender hjem efter en stor indsats i Afghanistan og andre brændpunkter, fortjener selvfølgelig et job, der passer til deres kompetencer. I langt de fleste tilfælde kan den ordinære indsats via jobcentrene godt hjælpe dem, der ikke lige får et job på hånden. Men for nogle vil indsatsen skulle kombineres med andre tiltag,«tilføjer hun. En særlig erfaring Mette Frederiksen fremhæver også, at soldater, der har været udsendt, har været vant til at træffe afgørende beslutninger under hårdt pres og været afhængige af at samarbejde med andre. Derved har de tilegnet sig nogle brugbare og værdifulde erfaringer.»det er helt sikkert, at man som tidligere udsendt har tilegnet sig nogle kompetencer, som kan være værdifulde for en arbejdsgiver. At formulere dem ned i en ansøgning er blandt andet sådan noget, som beskæftigelseskonsulenterne på Veterancentret og i jobcentrene kan hjælpe med, siger hun og henviser til, at der er afsat 27,5 millioner kroner via SATS-puljemidler til gennem de næste tre år at hjælpe denne gruppe med at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de selv har svært ved at finde et job. Pengene skal bl.a. bruges til at ansætte en række beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret i Ringsted. De skal være med til at skabe sammenhæng mellem den ordinære indsats og de forhold, der særligt gør sig gældende for veteraner. Beskæftigelseskonsulenterne skal arbejde sammen med de øvrige medarbejdere i veterancentret, bl.a. psykologer»de soldater, der vender hjem efter en stor indsats i Afghanistan og andre brændpunkter, fortjener selvfølgelig et job, der passer til deres kompetencer,«siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). Foto: Folketinget og socialrådgivere. Det er frivilligt for veteranerne at benytte sig af dette tilbud, og det er en indsats, der støtter op om sagsbehandlingen og indsatsen, som allerede tilbydes i kommunerne,«forklarer ministeren. Kan selv Der er ikke tal, der dokumenterer en overarbejdsløshed blandt tidligere udsendte soldater. Men det, at de har været væk fra det traditionelle, danske arbejdsmarked i en periode, kan alene være en grund til, at det kan være svært at få et job. Mette Frederiksen understreger, at lige som alle andre mennesker selv har ansvaret for at skaffe sig et job, har veteranerne det også.»de kan altid søge job i det lokale jobcenter, men de kan også få støtte i Veterancentret, hvis de har brug for det,«fremhæver hun.»når vi fra statens side har besluttet at give den særlige bevilling, skal det ses som et udtryk for, at vi fra samfundets side føler en særlig forpligtelse til at hjælpe tidligere udsendte soldater bedst muligt i gang med deres tilværelse, når de kommer hjem.«ingen særlig risiko Mette Frederiksen ser ikke nogen særlig risiko for, at der kan opstå en særlig gruppe af tabere blandt soldater, der ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når de vender hjem.»men det er klart, at en situation, hvor hjemsendte soldater af forskellige grunde ikke kan finde plads på arbejdsmarkedet - det er præcis sådan en trist situation, som vores indsats er til for at undgå,«siger Mette Frederiksen. Det er endnu usikkert, hvordan bevillingen skal bruges til fordel for de hjemvendte soldater, men der kan blive tale om at afdække, hvilke særlige vanskeligheder de har. Hvis de eksempelvis har svært ved at komme på et almindeligt jobcenter, kan det komme på tale at klæde de kommunale jobcentre bedre på til at hjælpe soldaterne. Alle skal med I forbindelse med regeringens reformer på førtidspensionsområdet har Mette Frederiksen understreget, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Alle skal have mulighed for at udnytte de evner, de har, og have mulighed for at realisere deres potentiale. Det er bedst for både dem og samfundet.»vi vil reformere vores velfærdssamfund for at sikre, at så mange som muligt får lov at bruge deres ressourcer og være en del af vores arbejdsfællesskab,«mener hun. InterForce medlemsmagasin no

4 NY FORSVARSCHEF Ny forsvarschef ser stort potentiale i InterForce»Personellet betyder rigtig meget for mig. Man skal behandle sine medarbejdere ordentligt og med respekt. Man må godt stille hårde krav. Men det skal ske med respekt for den enkelte. Så tror jeg til gengæld, at man kan få utroligt meget igen,«siger den nytiltrådte forsvarschef. general Peter Bartram. Foto: Forsvarskommandoen Hvis der skal afskediges i forsvaret i forbindelse med den forestående massive sparerunde, vil det være oplagt at intensivere samarbejdet mellem forsvaret og InterForce-virksomhederne. Det mener den nytiltrådte forsvarschef, general Peter Bartram. AF MORTEN FREDSLUND»Peter Bartram tiltræder som forsvarschef på et tidspunkt, hvor forsvaret står over for mange krævende udfordringer. Jeg har stor tillid til, at Peter Bartram kan bidrage væsentligt til at lede forsvaret sikkert igennem den udvikling og omstilling, som forsvaret skal igennem.«sådan lød det blandt andet fra forsvarsminister Nick Hækkerup i den pressemeddelelse, som den 20. marts bekendtgjorde, at Danmarks nye forsvarschef hedder Peter Bartram og er udnævnt til general ved samme lejlighed. Forsvarsministeren indikerede således allerede fra dag ét, at Peter Bartrams nye job ikke bliver a walk in the park. Men det er heller ikke småpenge, som politikerne har sat forsvaret til at finde og pille ud af budgettet. Svimlende tre mia. kr. lyder de første udmeldinger. Går efter lønsummen»når man skal finde besparelser af den størrelse, kigger man på, hvordan forsvaret kan blive mere effektivt, billigere og bedre. Og ofte søger man områder med færre lønudgifter, da de vejer tungt i budgettet. Det betyder, at vi måske skal ud og fyre medarbejdere. Det er der ingen, som synes er sjovt, men omvendt, så skal det jo gennemføres, hvis det er nødvendigt,«siger Peter Bartram. Han kommer fra en stilling som assisterende stabschef ved NATO s Transformations Kommando i USA, men har tidligere bestridt en lang række stillinger som chef for mandskabsenheder. Senest som chef for 1. Brigade, der står for uddannelsen af de soldater, der udsendes til blandt andet Afghanistan.»Personellet betyder rigtig meget for mig. Man skal behandle sine medarbejdere ordentligt og med respekt. Man må godt stille hårde krav. Men det skal ske med respekt for den enkelte. Så tror jeg til gengæld, at man kan få utroligt meget igen,«siger Peter Bartram. InterForce i spil Han understreger, at såfremt, der skal afskediges personel, er der flere forhold, som han vil bestræbe sig på bliver opfyldt. 4 InterForce medlemsmagasin no

5 NY FORSVARSCHEF»Er der først truffet en beslutning om afskedigelser, skylder man personellet at melde klart ud. Derefter at få det gennemført så hurtigt som muligt, så medarbejderne ikke oplever en lang og opslidende usikkerhed, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt,«siger den 51-årige Peter Bartam og tilføjer:»dernæst skal det gøres på en ordentlig måde med respekt for individet. Vi skal hjælpe dem, som det bliver besluttet at sige farvel til. Det kunne eventuelt være hjælp til at få dem ansat et andet sted, og her vil InterForce sagtens kunne byde ind med hjælp i form af tilbud om ansættelser eller med støtte på anden vis. Det vil være oplagt. Så der er nogle snitflader her, som det i lyset af besparelserne vil kunne blive nødvendigt at se på i InterForce-sammenhæng.«En kobling til samfundet Frem til udnævnelsen til forsvarschef var Peter Bartram blandt andet medlem af bestyrelsen i Jyllands-Postens Fond, og generalen lægger ikke skjul på, at forsvarets relationer til det øvrige samfund - herunder erhvervslivet - er et kardinalpunkt for ham.»hvis InterForce kan hjælpe personellet på vej, så er det jo perfekt. Men jeg mener også, at InterForce rækker videre end til personellet. Jeg synes, der er nogle perspektiver i det, som rækker ud over individet. Perspektiver, der peger i retning af, at det er hensigtsmæssigt for samfundet, at vi får en god kobling mellem den militære del og det omkringliggende samfund. Det ville være fantastisk, hvis InterForce kan hjælpe til med det,«siger Peter Bartram. Han understreger, at det er vigtigt for ham at få udbredt en bredere forståelse for, at danske soldater ikke bliver betragtet som forsvarets soldater, men derimod anset som samfundets soldater.»når vi sender soldater ud til verdens brændpunkter, sker det som en del af Danmarks udenrigspolitik. Soldater sendes ud for at løse en opgave for Danmark ikke for forsvaret. Derfor er det også samfundet Danmark, der generelt har et ansvar og en opgave med at tage vare på soldaterne, når de kommer hjem,«siger Peter Bartram og fortsætter:»at virksomhedsledere vil hjælpe med at bakke op om soldaterne og hjælpe i den sag, er utroligt fint og flot. Men jeg synes faktisk også, der er en grad af rimelighed i det. Soldaterne yder noget for samfundet i perioder. Og i andre perioder, hvor soldaterne kommer hjem og har brug for hjælp, er det simpelthen både ret og rimeligt og tilmed rigtig fornuftigt, at man laver en nyttig overgang mellem det civile og militære så gnidningsfrit som muligt. Og det kunne være, at vi på et tidspunkt, når vi får kigget alle vores personelforhold og ansættelsesformer igennem, vil se nye muligheder for at lave en endnu bedre kobling mellem de civile virksomheder og forsvaret,«siger Peter Bartram. Frivillighed fordrer dialog Hvilke nye muligheder, InterForce konkret kan kaste sig over i fremtiden, skal ifølge forsvarschefen udvikles i en tæt dialog mellem støttevirksomhederne og forsvaret.»interforce er baseret på frivillighed, og derfor bliver vi nødt til at sætte os omkring bordet og lytte, når virksomhederne siger, at det og det giver mening for dem. Når man har med en organisation at gøre, der i stor grad drives af motivation og frivillighed, så bliver man nødt til at udvikle relationerne med stor respekt og lydhørhed for de parter, der indgår,«siger Peter Bartram og tilføjer:»interforce er en fremragende og fin ordning. Og hvis vi kan gøre InterForce bedre og de fleste ting kan jo gøres bedre så samarbejdet kommer endnu flere til gode, så er jeg kun interesseret i at lytte til virksomhederne og gennem en dialog se, om vi kan udvikle den her fine platform og raffinere den til noget endnu bedre.interforce er en fremragende og fin ordning,«mener forsvarschef Peter Bartram. Foto: Sara Skytte/FKO & Set Sket Flemming Larsen, 60 år REGION NORDJYLLAND Militær Koordinator for InterForce Region Nordjylland, oberst Flemming Larsen, fyldte mandag den 30. april 60 år. Garnisonskommandanten i Aalborg er født i København, blev student fra Herlufsholm Kostskole. Samme år som han i 1972 blev gift med Ulla, startede han sin militære karriere, i hvilken han har modtaget flere dekorationer. Blandt dem skal nævnes, at han i 2007 blev Kommandør af Dannebrogordenen. Hertil skal lægges, at Flemming har haft en lang række militære såvel som civile tillidshverv. Oberst Flemming Larsen er kendt som en dynamisk og afholdt chef for personellet på Aalborg Kaserner. Derfor er man da også glade for, at Flemming ikke skal pensioneres, selv om det er normen ved forsvaret, når man fylder 60. Flemming fortsætter som militær chef i Aalborg til medio InterForce medlemsmagasin no

6 TASK FORCE 7 Trætte afghanske mænd er blevet til smilende drenge Danske jægersoldater og frømænd har på få måneder formået at hæve motivationen og lysten til at lære markant hos de afghanske politifolk, som de udsendte specialoperationsstyrker skal undervise frem til AF MORTEN FREDSLUND Lashkar Gah, Afghanistan Gulerod frem for straf, smil frem for verbale tæsk og masser af ros, ros og atter ros. Samt en god portion humor på toppen. Det har været nogle af de pædagogiske ingredienser, som de danske specialoperationsstyrker i Task Force 7 har benyttet i undervisningen af de afghanske politifolk, som på sigt skal indgå i en specialpolitienhed a la det danske politis aktionsstyrke. God humor»da vi ankom, lå niveauet blandt de politifolk, vi modtog, en del under det, som vi havde forventet. Så vi er startet næsten fra scratch, og først og fremmest har det handlet om at komme godt ind på livet af dem og vinde deres tillid. Og det er i høj grad lykkedes nu. Det er ligesom, at de trætte mænd, vi mødte, da vi kom herned, nu er nogle glade drenge med en god portion humor,«siger jægersoldaten Steffen. Han er 28 år og er en af de instruktører, som dagligt underviser afghanske politifolk i de militære færdigheder, der benyttes af specialpolitienheder a la Politiets Aktionsstyrke, AKS. Skal løse højrisiko-opgaver Målet er dog i første omgang at få politifolkene op på et niveau, som gør dem egnede til at indtræde på et Advanced Course, der ruster dem til at blive en del af et Provinsiel Response Company (PRC), som med kort varsel skal kunne rykke ud i hele Helmand-provinsen og løse højrisiko-opgaver. Indledningsvis er det discipliner som fysisk træning, våbenlære, førstehjælp og patruljevirksomhed, som de danske jægersoldater underviser politifolkene i. Senere følger lektioner i mere specialiserede discipliner. Alligevel vil nogle formentlig spørge, hvorfor det er toppen af poppen blandt forsvarets kampsoldater soldater fra Jægerkorpset og Frømandskorpset som man sender til Afghanistan for at undervise politifolk. Bordeaux baret giver ingen billige point»hvis du skal vinde politifolkenes respekt og tillid, skal du til enhver tid kunne gå foran som et godt eksempel uanset, hvilken opgave du stiller. Samtidig skal vi være gode og lynhurtige til at improvisere, hvis vi bliver nødt til at fravige den plan, vi har lagt. Og så skal man selvfølgelig kunne det soldatermæssige håndværk til fingerspidserne ellers høster du ikke afghanernes respekt. Og det håndværk kan vi i Jægerkorpset,«siger Steffen og tilføjer:»det er også vigtigt med en stor grad af selvdisciplin, når tingene ikke lige flasker sig, som man har tænkt sig. Og netop evnen til ikke blot at lade stå til, men at handle og få tingene gjort er kendetegnende for Da vi ankom, lå niveauet blandt de politifolk, vi modtog en del under det, som vi havde forventet. Danske jægersoldater instruerer afghanske politifolk i fremrykning, mens der sikres til alle sider. Foto: Morten Fredslund 6 InterForce medlemsmagasin no

7 TASK FORCE 7 jægersoldater og frømænd. Vi skal være der 100 procent hele tiden. Der er ingen i Jægerkorpset, som blot læner sig tilbage og siger, at nu er det godt nok. For os er det aldrig godt nok. Der er altid plads til forbedringer.«det har været et plus, at afghanerne ikke kender til jægersoldaternes potentiale og færdigheder i forvejen.»vi høster ingen billige point blot fordi, vi har den bordeaux baret, og vi mødes ikke af den ærefrygt, som tilfældet af og til kan være derhjemme. Vi skal være nærværende og levere varen i alle lektionerne, og det er et plus, at vi bliver holdt til ilden,«siger Steffen. Ledergruppen har mentorer Opgaven for Task Force 7 er todelt. Ud over undervisningen af de menige politifolk, der skal indgå i specialstyrken, bliver politikompagniets chef og øvrige ledere hver især fulgt af en mentor fra Jæger- eller Frømandskorpset, som kigger den afghanske politiofficer over skulderen i alt, hvad han gør. Lederen af mentoropgaven er Ben, der er major i Jægerkorpset., er hovedmentor ved PRC et.»der har helt sikkert også været store fremskridt at spore blandt lederne i PRC et. Niveauet og politifolkenes praktiske færdigheder var generelt ikke dér, hvor vi havde forventet, at de lå. Vi har også brugt en del kræfter på at få fremskaffet helt basale fornødenheder, blot for at få de helt nødvendige elementer i Maslows behovspyramide dækket hos de menige politifolk i kompagniet. Det skyldes blandt andet nogle ledelsesmæssige udfordringer i starten. Så i stedet for at køre på med 70 km i timen, er vi startet op med 30 km i timen. Alligevel er der blevet rykket rigtig meget på det sidste,«siger Ben. Han og de øvrige 42 soldater i Task Force afløses om kort tid af Hold 2, og den bruttogruppe i PRC et, som kollegerne skal arbejde videre med, er på et niveau, som Ben godt vil stå ved.»for et par dage siden tiltrådte en ny kompagnichef i PRC et. Han har den rette indstilling, og i modsætning til os, der kun kan motivere med en gulerod, ja da har han hele den ledelsesmæssige værktøjskasse at gøre godt med. Eksempelvis kan han forfremme folk. Han kan også forflytte dem eller idømme dem andre straffe jævnfør deres egne strafferegler, hvis det bliver nødvendigt,«siger Ben, der ikke er ét sekund i tvivl om, at målet med at få opbygget et veluddannet 125 mand stort specialpolitikompagni inden februar 2014, bliver fulgt til dørs.»den opgave løser vi. Men jo, der har været en række divergenser mellem forventninger og de tilstedeværende færdigheder og fornødenheder. De udfordringer vil være til stede under hele opgaven med at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker. Derfor kan opgaven selvfølgelig komme til at lyde som en ordentlig mundfuld. Det er det også og det er netop derfor, at det er os, der er sat til at løse den,«siger Ben. I et skarpt miljø Efterhånden som uddannelsen skrider fremad vil de danske jægersoldater i stigende grad gennemføre operationer sammen med de afghanske politifolk.»men det er klart, at det her ikke er den skarpeste og mest hard-core opgave på paletten. Og personligt vil jeg altid foretrække at ligge i skjul højt oppe i bjergene og observere. Men jeg synes faktisk, at det her er en helt ok opgave for os. Det er noget helt andet end det, vi er vant til, men det er en opgave, som vi også løser. Jeg har prøvet at blive skudt på i dagevis, jeg har prøvet at gennemføre lange patruljeture og en hel masse andet. Nu er man kommet til en fase, hvor vi skal hjælpe afghanerne med at opbygge deres egne sikkerhedsstyrker, og så er det meget relevant, at man trækker på de enheder, som har en særlig erfaring inden for specifikke områder.«de udsendte danske jægersoldater og frømænd underviser de afghanske politifolk fire-fem timer hver dag. Blandt andet er fag som våbenlære, idræt, førstehjælp og patruljetjeneste på programmet. Foto: Morten Fredslund. Fakta er udsendt fire måneder ad gangen, og er en del af det samlede DANCON på ca. 600 mand. set er udsendt for at gennemføre en kapacitetsopbygnings-opgave. Specialoperationsstyrker fra andre nationer blandt andet briternes legendariske Special Air Service, SAS har udført lignende opgaver i årtier. fra specialpolitienheden Provincial Response Company i Helmand også Frømandskorpset er repræsenteret. Der skal blandt andet undervises i aktionsfærdigheder som indtrængning i bygninger. Men også opgaver som planlægning af operationer samt indsamling af beviser står på programmet. tolke, en læge, en ingeniørofficer samt folk fra militærpolitiet og det civile politi. InterForce medlemsmagasin no

8 MARINEHJEMMEVÆRNET Værdifuld frivillig indsats De 3000 aktive medlemmer af marinehjemmeværnet udgør en helt håndgribelig del af det danske beredskab. AF NIELS JØRGENSEN Virksomhedsledere kan med god samvittighed sige ja, når en medarbejder tilknyttet marinehjemmeværnet må spørge om fri fra arbejde i forbindelse med en øvelse eller indsats - eller må melde forfald fordi han medvirker i eftersøgningen af en overbordfalden.»hver weekend har vi cirka 10 skibe ude på vandet, hvoraf de to er direkte tilknyttet SOK s vagtberedskab. Fra fredag aften til søndag eftermiddag er fartøjerne klar til at blive indsat på forskellige opgaver af Søværnets Operative Kommando, selv om de f.eks. havde planlagt vedligeholdelsesuddannelse, men ligegyldig hvad vi laver, så holder vi øje med den normale skibstrafik,«fortæller Alex Møgelvang, fartøjsfører og erfaren marinehjemmeværnsmand med base i Århus. For få fartøjsførere Marinehjemmeværnets i alt 30 fartøjer har base i de indre danske farvande og kan rykke ud med en times varsel. Dette takket være i alt 3000 aktive frivillige på landsplan. Kun på enkelte områder halter det en smule.»de 30 fartøjer burde hver have tre komplette besætninger á 12 personer, hvoraf de to er fartøjsførere. Vi har stort set de besætninger, vi skal have, men vi mangler et antal fartøjsførere. Derfor er vi i øjeblikket nødsaget til at misbruge de gamle,«siger chefen for operations- og uddannelsessektionen i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Bent Holmer. Han sigter bl.a. til Alex Møgelvang, der tidligere var premierløjtnant, men nu er faldet for 65 års-grænsen og har givet afkald på sin rang, men han virker fortsat som fartøjsfører i Århus.»Indtil nu har vi været så heldige, at vi har kunnet tage en fartøjsfører fra en besætning og uden videre placere vedkommende i en anden efter behov. Dette skyldes, at besætningerne er så veluddannede, at ethvert besætningsmedlem kan fungere, uanset hvilken flotille de kommer fra, eller skal virke i,«siger Bent Holmer. Griner ad mindstekrav Dette faktum beror i høj grad på den samvittighedsfulde tilgang og ansvarsfølelse marinehjemmeværnets medlemmer lægger for dagen. Eksempelvis er der til flotillen i Århus tilknyttet omkring 85 aktive medlemmer. Sidste år brugte de i gennemsnit 224 timer pr. mand. Nogle havde Chefen for operations- og uddannelsessektionen i marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Bent Holmer. Alex Møgelvang er fartøjsfører med base i Århus. Efter 25 år som grøn hjemmeværnsmand skiftede han for 14 år siden til marinehjemmeværnet. Foto: Niels Jørgensen bare 50 timer, mens andre bruger virkelig mange timer på den 100 procent frivillige indsats.»de 24 timer, hjemmeværnet har som mindstekrav til medlemmerne, dem griner vi ad,«siger Alex Møgelvang med henvisning, til at mange medlemmer bruger mellem 300 og 700 timer om året i marinehjemmeværnets tjeneste, nogle over 1000 timer årligt. Som marinehjemmeværnsmand er man med andre ord stærkt dedikeret opgaven.»det er man nødt til at være. Fra det øjeblik vi lægger fra kaj, så er vi under søværnets kommando, og hvor vi det ene øjeblik er i en øvelsessituation, så kan vi i det næste være i en reel indsatssituation, og det er jo sådan, at havet er bedøvende ligeglad med, om et besætningsmedlem har været på søfartsskole eller ej,«fastslår Alex Møgelvang. Fra kaj inden for en time Fartøjsføreren er den, som først bliver alarmeret. Herefter påbegynder han arbejdet med at samle en besætning. I dagtimerne på hverdage har en stor del af de frivillige arbejde og kan måske ikke få fri. Så må der afsøges alternative muligheder blandt de i alt cirka 80 mand tilknyttet flotillen i bestræbelserne på at få dækket fartøjets forskellige funktioner på tilfredsstillende vis.»på højere plan har man som målsætning forpligtet sig til at være klar på en time. Det når vi hver gang, og det er selvsagt vigtigt, for når der er tale om en søredning, så kan der ligge personer derude, som er i livsfare,«siger Alex Møgelvang. 8 InterForce medlemsmagasin no

9 MARINEHJEMMEVÆRNET Gennemgribende uddannelse Ligesom alle andre hjemmeværnsfolk gennemfører også marinehjemmeværnets personel den almindelige militære grunduddannelse. Herefter målrettes uddannelsen. De tilknyttes en uddannelsesbesætning og kommer siden af sted på hjemmeværnets egen søfartskole, Marinehjemmeværnsskolen, og får som det første et dæksgastkursus. Herefter tilknyttes man en operativ besætning, og som uddannelsesgast vælger man derefter, hvad man egentlig har lyst til. Dette sker under iagttagelse af, hvad der er behov for i den konkrete besætning, og den pågældendes evner. Udvælgelsen påhviler i høj grad fartøjsføreren. Medvirkende til den aktuelle mangel på fartøjsførere er, at kandidaterne skal igennem en række nåleøjer. Typisk varer uddannelsen mindst seks år inklusive skoleophold, kurser og jobtræning, før en fartøjsfører er færdiguddannet. Kravene er skrappe. Der kalkuleres med 50 procents frafald for hvert af de fire elementer i uddannelsen. Det vil sige at blot en ottendedel af de, som starter på uddannelsen som fartøjsfører, ender med at fuldføre. Dele af uddannelsen svarer til den, som er gældende for den civile søfart. For de to første dele af uddannelsen er Søfartsstyrelsens krav gældende. For de resterende to gælder Marinehjemmeværnets egne, skrappe krav, herunder en endelig vurdering af om en kandidat er egnet eller ikke-egnet. Marinehjemmeværnets opgaver er inddelt i tre kategorier: f.eks. ved grundstødninger. Til SAR- og MAS-opgaver skal fartøjet kunne gå ud inden for en time, fra der bliver slået alarm. Marinehjemmeværnets primære opgaver er søredning, SAR, men man er også en central brik i forbindelse med olieforureningsbekæmpelse med bl.a. udlægning af flydespærringer. Desuden ydes assistance til andre myndigheder, herunder politi og Skat, f.eks. ved at bringe toldere ombord på andre fartøjer eller transportere politiet til øer samt ved f.eks. spiritus- og jagttegnskontroller. Yderligere sejler man for Danmarks Havforskningscenter. Foruden at man som nævnt hver weekend året rundt har to skibe ude i samarbejde med søværnet med henblik på territorial- og suverænitetsovervågning.»marinehjemmeværnet har ingen politimyndighed på havet, men vi er søværnets øjne og ører og kan rapportere og, om nødvendigt, tilkalde assistance. Vores tilstedeværelse har også en præventiv virkning, for når andre skibe ser et gråt skib, så tror de vilkårligt, at vi har en myndighed, og så er det ikke aktuelt at begynde at rense tanke,«forklarer Alex Møgelvang. Marinehjemmeværnets opgaver Et sammenhold der siger spar to Gennem 25 år var Alex Møgelvang grøn hjemmeværnsmand. Undervejs var han fire år i livgarden, men i de seneste 14 år har han været marinehjemmeværnsmand om en hals.»hvis man engagerer sig i det, så tager systemet hele armen. Men man har ikke noget imod det, for det er meget givende. Nu kan jeg ikke lide udtrykket at gøre en forskel, men du kan virkelig se, at det nytter noget,«forsøger Alex Møgelvang at sætte ord på sit mangeårige engagement i marinehjemmeværnet. Han suppleres af Bent Holmer, orlogskaptajn i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest.»Den følelse, du har i kroppen, når man har gennemført en vellykket søredning, er ubeskrivelig. Samtidig kan marinehjemmeværnsfolk se meningen med, at de opgaver vi har er realistiske og til gavn for samfundet. Og så er der et sammenhold i en besætning, som bare siger spar to,«fastslår Bent Holmer. InterForce medlemsmagasin no

10 JOBBANK Har du tilmeldt dig InterForces jobbank? Som beskrevet i det seneste InterForce News er organisationens nye jobbank nu igangsat, og de første virksomheder og soldater er allerede tilmeldt. Jobbanken er eksklusivt for InterForce støttevirksomheder og for soldater, der står overfor at forlade eller netop har forladt forsvaret i forbindelse med kontraktophør. Derimod er Jobbanken ikke for værnepligtige, der alene gennemfører basisuddannelsen eller for tidligere soldater, der siden kontraktophør har haft anden beskæftigelse eller har gennemført en kompetencegivende uddannelse. Jobbanken er indledningsvis heller ikke for syge eller sårede veteraner/soldater. Her henvises til Forsvarets Veterancenter. Sådan gør du som soldat Sådan gør du som virksomhed Er din virksomhed ikke i forvejen medlem af InterForce så skal du indledningsvis rekvirere en støtteerklæring på www. interforce.dk/støttevirksomheder/støtteerklæring og tilmelde virksomheden. Er din virksomhed medlem af InterForce så skal du oprette jer på LinkedIn.dk og her finde såvel gruppen InterForce som Virksomhedsgruppen. I skal søge om medlemskab af begge grupper. Vær opmærksom på, at det kun er navngivne medarbejdere og ikke selve virksomheden, der kan opnå medlemskab. Det er vigtigt for processen, at det tydeligt fremgår af profilen på LinkedIn.dk, hvilket firma medarbejderen/ansøgeren tilhører. Efter godkendelse af medlemskab kan der laves stillingsopslag i gruppen InterForce. Det kan gøres på to måder. Dels som et ordinært jobopslag på LinkedIn.dk (det koster ordinær sats). Dette opslag vil kunne ses af alle på LinkedIn.dk. Den anden måde er gratis og kan alene ses af soldater eller tidligere soldater, der er godkendt som medlemmer af Soldatergruppen samt af støttevirksomheder, der er medlemmer af gruppen InterForce. En detaljeret vejledning samt yderligere beskrivelser fremgår af group rules under virksomhedsgruppen. Nuværende soldater, der står overfor at forlade forsvaret eller netop har forladt forsvaret i forbindelse med kontraktophør, kan benytte jobbanken. Det er alene din militære fagforening eller militære A-kasse, der kan oprette dig som medlem af Soldatergruppen. Kontakt derfor din fagforening eller A-kasse, der vil være dig behjælpelig med at oprette dit CV/din LinkedIn-profil. Efter din fagforening har oprettet dig som medlem kan du finde yderligere beskrivelser og vejledning under group rules og gruppebeskrivelsen i Soldatergruppen på LinkedIn.dk. I Soldatergruppen på LinkedIn.dk kan du desuden finde kontaktinformationer til en frivillig drevet, upolitisk og gratis jobmentorordning. InterForce-sekretariatet er gerne støttevirksomhederne behjælpelig med vejledning, såfremt der er tvivl om, hvordan man tilmelder sig InterForce Jobbanken. Såfremt du har spørgsmål vedrørende Jobbanken og de beskrevne procedurer kan du rette henvendelse til InterForce-sekretariatet på eller på telefon (bedst mandage og onsdage mellem kl. 7 og 13). 10 InterForce medlemsmagasin no

11 KOMPETENCEAFKLARING Soldater i kø for at få testet kompetencer Godt 400 screeninger blev gennemført, da Aalborg Kaserner tilbød de ansatte at få testet deres kundskaber i fire almene skolefag. Foto: Morten Fredslund Interessen var overvældende, da Aalborg Kaserner tilbød de ansatte at få testet deres kompetencer i en række skolefag. Kompetenceafklaringen skal ruste soldaterne til civile jobs og uddannelser. AF MORTEN FREDSLUND Da soldater og øvrige ansatte på Aalborg Kaserner for nylig fik mulighed for at få testet deres kompetencer i dansk, matematik, engelsk og IT, var interessen enorm. Omkring 400 såkaldte screeninger blev booket. Succeskriteriet var ellers blot 200 screeninger.»det er første gang, vi tilbyder alle at få testet deres standpunkt i de fire almene fag, og derfor havde jeg også regnet med, at behovet var stort. Alligevel overrasker det mig lidt, at vi kommer op i nærheden af de 400 screeninger. Det er særdeles positivt,«siger korporal Palle Strandgaard, fællestillidsmand ved Trænregimentet i Aalborg, og en af i alt fem nyuddannede uddannelsespiloter, der skal medvirke til at give kollegerne på Aalborg Kaserner et kompetenceboost.»vi skal hjælpe med at skubbe på og vejlede kollegerne, når de ønsker at blive kompetenceafklaret eller har behov for at få et kompetenceløft. Det får de typisk ved at tage et eller flere fag på civile uddannelser som eksempelvis HF eller AMU-uddannelserne. Ja, der er næsten ingen grænser for, hvad du i dag kan søge af fag for at forbedre dine kompetencer, blot du har chefens opbakning. Og det har vi som udgangspunkt her ved regimentet, hvor hele chefgruppen bakker op om initiativerne,«siger Palle Strandgaard. Klædt på til civile jobs Hos regimentets chefgruppe er man også begejstret for medarbejdernes store interesse.»dygtige og veluddannede medarbejdere er vores allervigtigste værktøj i hverdagen. Derfor bakker vi selvfølgelig op om projekter, der kan gøre medarbejderne bedre rustet. I første omgang ved at få testet deres nuværende kompetencer,«siger oberstløjtnant Jan Hansen, der er stabschef ved Trænregimentet.»Jo mere uddannelse vi kan bygge på vores medarbejdere, jo mere motiverede bliver de. Vi uddanner også gerne medarbejderne ud over det, som deres funktion egentlig kræver. For det betyder, at de, der forlader os, eksempelvis når deres kontrakt udløber, får en bedre start i det civile erhvervsliv. Og når vi behandler vores medarbejdere ordentligt, er der også større chance for, at de vælger at vende tilbage til forsvaret, når vi får brug for dem igen.«på AALBORG KASERNER HAR INTERESSEN FOR AT BLIVE SCREENET VÆRET SÅ STOR, AT DER EKSTRAORDINÆRT BLEV GENNEMFØRT 100 YDERLIGERE SCREENINGER PÅ KASERNEN I MAJ. Kompetencefonden betaler Det er midler fra den 83 mio. kr. store Kompetencefond, som både har betalt uddannelsen til de fem uddannelsespiloter og projektet med screening.»det indgår som en del af overenskomsten, at der skal større fokus på kompetenceudviklingen hos de kortuddannede. Og det er for at få sat gang i processen, at vi uddanner en række uddannelsespiloter, som får en række forskellige uddannelser, der sætter dem i stand til at kontakte kolleger og give kompetent vejledning,«siger Henrik Westen- Jensen, pensioneret major og i dag konsulent på kompetenceudviklings-projektet i Nordjylland, der er et pilotprojekt.»uddannelsespiloterne får indledningsvis tre AMU-kurser på tilsammen 10 dage, der giver dem en god ballast. En af deres vigtigste opgaver er at hjælpe kollegerne med at skabe overblik over de rigtig mange muligheder, der findes for at videre- og efteruddanne sig. Det giver tilfredse medarbejdere med større selvtillid og mindre sygefravær,«siger Henrik Westen-Jensen.»Uddannelse giver motiverede medarbejdere,«mener stabschefen ved Trænregimentet, oberstløjtnant Jan Hansen. Foto: Morten Fredslund. InterForce medlemsmagasin no

12 DANISH AIR SHOW 2012 Oplev årets forrygende flyshow Foto: Flyvertaktisk Kommando Vær med når 100-året for dansk militær flyvning markeres med Danish Air Show søndag den 10. juni i Aalborg. Mød samtidig den nye forsvarschef, Peter Bartram. AF NIELS JØRGENSEN Deltag i et medlemsarrangement på Flyvestation Aalborg, når flyvevåbnet afholder det storslåede og meget populære Danish Airshow 2012 søndag den 10. juni Det forventes, at over tilskuere, deriblandt repræsentanter for kongehuset, vil besøge showet, der har deltagelse af cirka 60 fly fra en lang række lande. Danish Air Show afvikles hvert andet år Danish Air Show er Flyvevåbnets meget spektakulære præsentation af materiel og fly. I år sker det med Flyvestation Aalborg (FSNAAL) som omdrejningspunkt. I fremtiden afvikles Danish Air Show hvert andet år. Således bliver Flyvestation Karup vært i 2014 og Flyvestation Skrydstrup i 2016, inden Flyvestation Aalborg atter får æren i Årets show markerer 100-året for militær flyvning i Danmark. Den 25. marts 1912 modtog marinen sit første fly til Hærens Flyvertropper, der 2. juli samme år blev oprettet på Kløvermarken på Amager. I de følgende år udviklede den militære flyvning sig i Danmark med Marinens Flyvevæsen på Margretheholm og Hærens Flyvertropper på Kløvermarken. Begge steder blev der bygget hangarer og værksteds-faciliteter. Samtidig blev der anlagt landingspladser og hangarfaciliteter i tilslutning til eksercerpladserne ved Avedøre, Ringsted, Odense og Viborg. Oplevelsesmættet dag 100 år er gået og ved Danish Air Show 2012 kan man få et indblik i moderne militærflys imponerende formåen. InterForce-medlemsvirksomhederne indbydes her til en oplevelsesmættet dag i Nordjylland. Der er mulighed for transport med særtog fra København tidligt søndag morgen med opsamling i Roskilde, Slagelse, Odense, Fredericia og Aarhus til Aalborg samt busser herfra og til flyvestationen. Efter den royale åbning vil der være mulighed for at tale med dansk personel samt se materiel fra ind- og udland og besøge et kæmpe udstillingsområde. Mange udenlandske samarbejdspartnere vil gennem opvisninger med videre gøre deres bedste for at gøre dagen til en stor og minderig oplevelse.»vi gør selvfølgelig noget særligt ud af det i anledning af 100 års-jubilæet. Foruden historiske fly, som enten vil kunne ses i en paradeflyvning eller i udstillingsområdet, vil der også være udstilling af historisk materiel, uniformer og flyudrustning. Udstillingen vil være centreret omkring to store telte, som vil have en front lignende de hangarer, der var på Avedøre Flyveplads i flyvningens spæde start,«fortæller kaptajn Tommy Mortensen, Flyvestation Aalborg. Mød den nye forsvarschef Gæsterne fra InterForce får serveret mad i såvel særtoget som i InterForces telt på flyvestationen. I InterForce-teltet vil den nytiltrådte forsvarschef, 12 InterForce medlemsmagasin no

13 GIRO D ITALIA Deltag i medlemsarrangement på Flyvestation Aalborg: Danish Air Show 2012 Søndag den 10. juni på Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum InterForce arrangerer særtog fra København tidligt søndag morgen med opsamling i Roskilde, Slagelse, Odense, Fredericia og Aarhus til Aalborg samt busser til flyvestationen. Forventet returankomst til København kl Der vil blive serveret mad såvel i toget som i InterForces telt på flyvestationen. Foretrækker du at køre selv, er der mulighed for parkering på Aalborg Kaserner med bustransport til og fra flyvestationen. Derved undgår du de ellers uundgåeligt lange køer. Hvis du ikke allerede har modtaget en invitation til at deltage i arrangementet, så kontakt snarest din InterForce Region der er kun 250 pladser til InterForce-medlemmer. Alt klappede som det skulle Næsten 1000 hjemmeværnsfolk bidrog til velafviklede danske Giro d Italia-etaper. Giro d Italias gæstevisit i Danmark aktiverede op mod frivillige hjemmeværnssoldater i løbet af de fire dage mens dele af Jylland var klædt i lyserødt. Fra præsentationen af rytterne og enkeltstarten i Herning, over vestkystetapen til etapen omkring Horsens bistod hjemmeværnet politiet med regulering af færdsel og afspærring af veje på en samlet strækning på mere end 400 km, så feltets 198 ryttere og de flere hundrede ledsage-, service-, official-, presse- og reklamekøretøjer kunne komme rundt sikkert for såvel deltagere som publikum. En del hjemmeværnssoldater var gengangere alle løbsdage, mens andre havde stillet sig til rådighed en enkelt eller et par dage. Over alt blev der tilkendegivet anerkendelse af og ros for den indsats, som de mange hjemmeværnssoldater ydede i forbindelse med løbet. & Set Sket Danish Air Show 2012 på Flyvestation Aalborg giver bl.a. mulighed for at se en stribe historiske fly - enten i luften eller ved udstillinger på jorden. general Peter Bartram endvidere give deltagerne fra InterForce en briefing. Ved de tidligere udgaver af Danish Air Show har der hver gang deltaget mellem og gæster. Se det detaljerede program for Danish Air Show på Har du ikke allerede modtaget en invitation til at deltage i arrangementet, så kontakt snarest din InterForce Region. Der er kun 250 pladser til InterForce-medlemmer. Hjemmeværnet støttede Politiet med op til 1000 frivillige under Giro d Italia. Foto: Hjemmeværnet InterForce medlemsmagasin no

14 SET & SKET 12 danskere udsendt til verdens yngste land Danmark har udsendt 12 officerer og befalingsmænd til FN-missionen UNMISS I Sydsudan, hvor de blandt andet skal bistå regeringen i verdens yngste stat med at komme godt fra start. AF MORTEN FREDSLUND & Set Sket FN-lejren i Torit ligger med en god oversigt over et typisk landskab i Sydsudan. Det er i lejre som denne, at de to forbindelsesofficerer kommer til at bo. Foto: Søren M. Dieckmann. Som resultat af en seks år lang fredsproces kunne Sydsudan den 9. juli 2011 erklære sig for selvstændig nation og verdens yngste land. Godt et halvt år senere udsendte Danmark 12 FN-soldater, der indgår i den mand store FN-styrke. Danskerne skal være med til at bane vejen, for at den nye regering i Sydsudan får den bedst mulige start. Udfordringen for FN-missionen er at støtte statsdannelsen med alt, hvad det indebærer. Det kan være inden for områder som administration, infrastruktur, demobilisering med mere. Det er en kompliceret opgave i et nyt land, hvor stammestrukturen i sig selv kan være med til at påvirke processen. Ti af de danske officerer skal arbejde i hovedkvarteret i Juba, mens to soldater skal fungere som forbindelsesofficerer i forskellige FN-lejre rundt om i landet. Ifølge hok.dk bliver udfordringerne for de 12 danskere ud over de nævnte på militær og civil side også klimaforholdene og sundheds-niveauet i landet. Specielt er risikoen for mave-tarminfektioner meget høj i landet, hvor der generelt er ringe infrastruktur og dårlige sanitære forhold. Kilde: hok.dk & Set Sket 10 danske FNobservatører til Syrien AF MORTEN FREDSLUND Det er på baggrund af en direkte henvendelse fra FN, at regeringen har givet FN sit tilsagn om et observatør bidrag til missionen i Syrien.»Formålet med missionen er først og fremmest at observere og bekræfte at volden hører op. Vi er meget optagede af, at holde den syriske regering fast på de løfter om våbenhvile, den har afgivet til FN,«siger forsvarsminister Nick Hækkerup i forbindelse med beslutningen. FN s Sikkerhedsråd vedtog den 14. april 2012 enstemmigt en resolution, hvor det blev besluttet at sende en fortrop på 30 ubevæbnede FN-observatører til Syrien for at overvåge ophøret af volden. Udsendelse af FN-observatørmission er betinget af et fortsat ophør af væbnet kamp. Missionen er indledningsvis sat op til at være operationel i 90 dage, og skal efter planen bestå af 300 ubevæbnede FN-observatører samt et passende antal civile som støttepersonel. Lokale indbyggere omringer et FN monitoring-team under deres besøg Homs i Syrien. FN s sikkerhedsråd står bag udsendelsen af FN-observatører til Syrien, der blev indledt med udsendelse af seks ubevæbnede observatører den 16. april. Foto: FN/Neeraj Singh 14 InterForce medlemsmagasin no

15 KALENDER Kalender Region Nordjylland: Region Sjælland: Region Bornholm: Region Syddanmark: Onsdag d. 5. september 2012 Flagdagen Den nationale flag for Danmarks udsendte markeres ved et arrangement i Aalborg afholdt af Trænregimentet og diverse foreninger med relation til forsvaret. Der vil blandt andet blive lagt blomster ved Soldatens Sten ved Forsvars- og Garnisonsmuseet og soldaterne fra Trænregimentet vil marchere gennem Aalborgs gader. Lørdag d. 22. september Åbent hus på Aalborg Kaserner Aalborg Kaserner åbner portene for byens borgere og andre interesserede, der får lejlighed til at besøge det store kaserneområde og se forskellige udstillinger og demonstrationer af soldaternes materiel. Detaljeret program for de to arrangementer vil forud fremgå af Trænregimentets hjemmeside: Torsdag d. 21. juni Besøg hos FSV Veterancenter i Ringsted. Lørdag d. 25. august: Åbent Hus på FLS Korsør. Lørdag 15. september: Åbent Hus hos Gardehusarregimentet. Indbydelser vil blive udsendt til medlemskredsen cirka 6 uger før det enkelte arrangement. Søndag d. 10. juni: Fællestur for alle regioner til Danish Air Show med særtog Læs nærmere på side Foto: Flyvertaktisk Kommando Torsdag den 31. maj Besøg hos Frømandskorpset i Kongsøre. Arrangementet er fuldtegnet i henhold til det program, der er aftalt med Frømandskorpset. Regionen håber, at denne aktivitet kan være katalysator for kommende arrangementer. Læs om turen i næste udgave af InterForce News. Lørdag d. 8. september Åbent hus på Almegårds Kaserne Der indbydes til åbent husarrangement ved Opklaringsbataljonen på Almegårds Kaserne. Støttevirksomheder på Bornholm vil blive særskilt inviteret. Region Midtjylland og Region Hovedstaden: Ingen arrangementer planlagt frem til september måned. Fredag den 29. juni kl Tattoo i Aabenraa I lighed med sidste år gæster vi Sønderjysk Tattoo på Brundlund Slot i Aabenraa. Vi mødes klokken i den gamle vandmølle lige ved slottets indgang til et let traktement, inden vi er på plads på tribunen kl til årets store tattooprogram. Mødested: Brundlund Slot, Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa Tilmelding på med oplysning om virksomhed, navn på kontaktperson og antal deltagere senest den 18. juni Søndag d. 1. juli kl Åbent hus på Hærens Kampskole Se udstilling og demonstrationer af store dele af hærens materiel - aktuelt og gennem tiderne, når vi inviterer til VIP-arrangement i forbindelse med åbent Hus på Hærens Kampskole i Oksbøl, Åben hede. Vi mødes på Kampskolen klokken og kører sammen i busser til udstillingsområdet, hvor chefen for Hærens Kampskole, oberst Henrik Sommer byder velkommen, inden vi besøger udstillingen. Efter en let VIP-frokost ser vi på demonstration af køretøjer i terrænet, kampdemonstration og skarpskydning, inden vi ved 15-tiden tager busserne tilbage til Oksbøllejren. Mødested: Hærens Kampskole, Oksbøllejren, Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl Tilmelding på med oplysning om virksomhed, navn på kontaktperson og antal deltagere senest den 18. juni. Populært F-16 arrangement Set Sket Lidt over 100 repræsentanter for InterForce-virksomheder fik ved et arrangement 18. april på Flyvestation Skrydstrup et informativt kig over skuldrene på de F-16-piloter, der havde været indsat over Libyen. En af piloterne, Peter Melgaard, forklarede detaljeret om den syv måneder lange Libyen-mission og piloternes målrettede arbejde med at tilintetgøre de Gadaffi-tro styrkers installationer og derved beskytte civilbefolkningen mod at lide overlast. De tilstedeværende ved arrangementet undgik ikke at blive imponerede over med hvilken kirurgisk nøjagtighed de danske fly og piloter løste opgaverne, hvilket blev dokumenteret med en række filmoptagelser. Spørgelysten var stor fra de fremmødte, der efterfølgende kunne studere en F-16 er og forskellige bombetyper på nærmeste hold. & Søndag d. 26. august kl Koncert og solskin i Søgård Der er atter musik på programmet, når Hjemmeværnets Musikkorps Syd med kor og orkester byder til Herregårdskoncert i Søgårdlejren. Vi starter som sædvanligt med en InterForce-forfriskning i den hvide hovedbygning, inden vi bevæger os ned på terrassen, hvor musikkorpset igen i år helgarderer ved at starte programmet med Det er sommer, det er sol og Det haver så nyligen regnet. Årets solister er Christina Elisabeth Mørkøre, Christoffer Brodersen og Søren Bech-Madsen. Mødested: Søgård Hovvej 1, 6200 Aabenraa Tilmelding på med oplysning om virksomhed, navn på kontaktperson og antal deltagere senest den 16. august InterForce medlemsmagasin no

16 REGION BORNHOLM & Set Sket En bornholmsk solstrålehistorie Ralph Frederiksen i selskab med den franske lejrkommandant i Novo Selo-lejren i Kosovo. Velvilje fra bornholmsk virksomhed banede vejen for udsendelse til bevogtningsdeling i Kosovo. AF SVEND AAGE OLSEN Medio 2011 fik Det Bornholmske Hjemmeværn i samarbejde med Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster opgaven at opstille en bevogtningsdeling til Kosovo for perioden 31. januar til 11. april Delingen skulle bevogte den franske lejr Novo Selo, placeret mellem Pristina og Mitrovica. Opstilling af en styrke bemandet med frivilligt personel betinger meget imødekommenhed fra de frivilliges arbejdsgivere. Ralph Frederiksen fra Det Bornholmske Hjemmeværn, der er terminalchef ved firmaet Bech- Hansen & Studsgaard i Rønne, var meget interesseret i at deltage i bidraget til styrken, og direktør Morten Studsgaard, Bech-Hansen & Studsgaard, som har været støttevirksomhed i InterForce-regi siden opstarten af organisationen, viste sig straks at være positiv. Efter en snak om konsekvenserne, både for virksomheden, for familien og for Ralph personligt, blev der givet grønt lys til fraværet på de ca. 2½ måned samt den missionsorienterede uddannelse, som også krævede en del fravær, forinden udsendelsen. Hele forløbet er et skoleeksempel på, hvordan samarbejdet og opbakningen fra støttevirksomheder kan fungere i forhold til medarbejdere, der kunne tænke sig at gøre en forskel. Ralph er nu kommet styrket hjem fra en vellykket mission med nogle gode oplevelser i bagagen. Oplevelser, der sammen med den store opbakning fra virksomheden, kan være med til, at man som medarbejder bliver endnu mere dedikeret til sin arbejdsplads. Afsender: Postboks København K InterForce medlemsmagasin no

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015

Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 PRESSEMEDDELELSE: Invitation af pressen til Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. September 2015 Den 5. september er Flagdag for Danmarks Udsendte. Flagdag for Danmarks Udsendte er en årligt tilbagevendende

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen

BEST WESTERN Hotel Odense. Thomas Christensens tale Tak for opbakningen BEST WESTERN Hotel Odense Thomas Christensens tale Tak for opbakningen Thomas Christensens tale TAK for opbakningen Kære venner! Rigtig hjertelig velkommen til vores lille nytårskur/ kick off-møde. Det

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration At starte din egen virksomhed kan være enkelt, ligetil og sjovt! Denne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere