InterForce derfor betyder støtten noget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InterForce derfor betyder støtten noget"

Transkript

1 InterForce derfor betyder støtten noget Civil

2 Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca , der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem forsvaret 2 repræsenterer tilsammen knap arbejdspladser. Som formand for og private samt offentlige virksomheder. Inter- InterForce er jeg stolt af, at så mange virksomheder har tilsluttet sig. Force har cirka medlemmer, der tilsammen 3 Ved at være medlem viser I en holdning og et samfundsansvar. Personligt mener jeg, at det er vigtigt, at vi som samfund viser en positiv holdning til de personer, der vælger at bidrage til løsningen af de opgaver, vi som land har valgt at deltage i. Den holdning er din virksomhed med til at udtrykke ved at være en del af InterForce. InterForce handler ikke kun om at give en medarbejder orlov til at deltage i en international mission. Det handler det også om. Men det er i høj grad et spørgsmål om holdning. Det er vigtigt, at I i virksomheden også forholder jer til den medarbejder, der tager ud. At I tænker på, hvordan I bedst muligt kan få ham eller hende tilbage i sit gamle job. For lad os være ærlige; det kan være svært at vende hjem fra en udsendelse. For nogle tager det kort tid og er relativt ubesværet. For andre kræver det tid og ressourcer. I den omstillingsproces er det vigtigt, at I også husker på, hvad I kan gøre. Også for den medarbejder, der ikke selv spørger. Jeg har en vision for InterForce. Det er en vision om, at InterForce skal være en integreret del af veteranpolitikken. At InterForce er et naturligt valg for alle store som små danske virksomheder og myndigheder. Og ikke mindst at InterForce er kendt og anerkendt af dem, der har brug for os; nemlig soldaterne. Et godt sted at begynde er ved at sørge for, at flest mulige virksomheder støtter op. Så tak for din støtte. Den er værdsat. repræsenterer knap arbejdspladser. De fordeler sig over hele landet, over alle brancher og alle størrelser. Store virksomheder som A. P. Møller Mærsk A/S, Novo Nordisk A/S og Københavns Kommune er medlemmer. Det samme er mange mindre håndværksvirksomheder. InterForce favner bredt. Fællesnævneren er anerkendelsen af, at forsvaret undertiden har behov for at trække på reservepersonellet, det frivillige hjemmeværnspersonel og de frivillige i kystredningsberedskabet. Det gælder de store opgaver som udsendelse til internationale missioner; det gælder uddannelse i f.eks. Oksbøl eller Nymindegab eller indsættelse i forbindelse med f.eks. et topmøde i København, en stormflod eller søredning. Men InterForce er også udtryk for, at arbejdspladsen ser en værdi i disse medarbejdere. Fordi tiden i forsvaret tilfører den enkelte nogle kompetencer og erfaringer, som han eller hun kan bruge civilt. Som medlem af InterForce er du ikke juridisk forpligtet til at give dine medarbejdere fri. Det, du underskriver, er en gentleman-aftale. En hensigtserklæring. Forsvaret har ingen interesse i at tvinge virksomheder til at afgive personel. Formålet med InterForce er netop at skabe forståelse for behovet og dialog parterne imellem. Det gælder ikke kun det personel, som stadig aktivt er en del af forsvaret. Det gælder også dem, der er vendt hjem fra internationale missioner, og som ikke har fået eller ønsket en videre kontrakt i forsvaret. InterForce er også et spørgsmål om at integrere Danmarks veteraner på bedst mulig vis. Derfor er der bl.a. oprettet praktik- og uddannelsespladser Frode Sørensen Formand for InterForce Tidl. minister i en række medlemsvirksomheder målrettet dem, der vender hjem med fysiske eller psykiske skader. Disse pladser formidles via Forsvarets Veterancenter. Og via InterForce jobbank på LinkedIn kan veteraner samt soldater, der forlader forsvaret, og støttevirksomheder komme i kontakt med hinanden i deres søgen efter henholdsvis job eller arbejdskraft. InterForce er ikke et spørgsmål om jura, men om holdning. Omkring virksomheder støtter allerede. Gør du og din virksomhed?

3 Orlov til krig uddannelse, og det vil jeg gerne bruge i den skarpe ende. Jeg synes, at det var tid til at give noget igen«, siger han. Selv om han er erfaren ud i pressearbejdet, også inden for systemet, har udsendelsen fagligt været givende.»det har givet rigtigt meget at få et professionelt, fagligt indblik i, hvordan en or- En oberstløjtnant med mange års presseerfaring i systemet kombineret med et civilt virke som direktør for et kommunikationsbureau. Det er en ganisation som hæren arbejder med medierne. Det siger sig selv, at man får et helt andet indblik i forholdene, når man er her.«4 god profil til funktionen som presseofficer i Afghanistan. Ironisk nok var det ikke det civile arbejde, der var ved at blive den største hindring for Værd at prøve Hasse Resenbro. Nu er Hasse Resenbro tilbage på kontoret og dermed også i rollen som 5 Direktørjobbet herhjemme var ikke den største udfordring. Det var i stedet udnævnelsen til oberstløjtnant. Den var tæt på at betyde, at Hasse Resenbro ikke kunne blive udsendt som presseofficer for Den Danske Kampgruppe på ISAF hold 11 i Afghanistan. Det var for høj en grad til funktionen, som normalt bestrides af en kaptajn eller major. Den første melding fra Forsvarets Personeltjeneste var derfor, at det ikke kunne lade sig gøre.»jeg foreslog, at jeg midlertidigt gik ned i grad, men det kunne man slet ikke, fik jeg at vide,«griner han. En løsning blev dog fundet, og det er han glad for.»det har været en stor personlig oplevelse på godt og ondt; det har været en øjenåbner.«arbejdsgiver. Han værdsætter, at virksomheden har givet ham mulighed for at dyrke forsvaret på fuld tid. Og han ser selv positivt på medarbejdere, der måtte ønske det samme.»en udsendelse modner og fremmer evnen til at samarbejde. Der vil altid være nogen, man arbejder bedre sammen med end andre, men når krigen ruller, er der ikke tid til personfnidder. Vi spiser og sover sammen, og vi arbejder sammen næsten døgnet rundt, alle ugens dage. Tilmed har vi kort tid til at opnå de mål, vi har stillet. Så behovet for at kunne samarbejde skabes af omstændighederne, fordi det ganske enkelt er en nødvendighed. Det kan ikke sammenlignes med et nok så krævende arbejde hjemme.en udsendelse er en pause for medarbejderen. Ikke en ferie, så langtfra, Rent win-win Hjemme er han direktør i reklamebureauet Cox Copenhagen og er således vant til at rådgive virksomheder om deres kommunikation.»det er jo rent win-win for begge parter, at forsvaret og min arbejdsplads både kan benytte mine militære og civile kompetencer,«siger Hasse Resenbro. Derfor havde han også allerede for lang tid siden meddelt sin bestyrelsesformand, at han var interesseret i en udsendelse, hvis chancen bød sig. Igennem mange år har Hasse arbejdet med kommunikation og presse i flere internationale militære stabe. For tiden er han designeret som Deputy Chief Public Affairs i Szczecin, hvor NATOs nordøstlige multinationale korpshovedkvarter holder til.»forsvaret men et afbræk. Når han eller hun kommer hjem, vil det unægtelig være med en helt anden tilgang til opgaverne. Alting er bare mere besværligt i missionsområdet. Man bestiller ikke bare en ny printer, og man tager ikke lige bilen og kører en tur. Pludselig erkender man, at problemerne hjemme er små og overkommelige. Jeg siger ikke, at Afghanistan har forandret mig, men det har præget mig. Jeg vil bestemt se det som et positivt træk, hvis en medarbejder kom med ønsket om selv at få den erfaring,«slutter han. har givet mig en masse oplevelser og Det har været en stor personlig oplevelse på godt og ondt; det har været en øjenåbner Presseofficer, oberstløjtnant Hasse Resenbro er glad for, at han kan kombinere sin militære og civile baggrund under sin udsendelse. FOTO: PRIVAT

4 Et spørgsmål om holdning forsvaret. Her kan oversigten over InterForces støttevirksomheder være et godt sted at begynde jobjagten. Og på LikedIn er der oprettet InterForce grupper, så jobsøgende soldater og støttevirksomhederne let kan finde hinanden. InterForce har også taget initiativ til en række særlige praktik- og uddannelsespladser for soldater, der vender hjem med fysiske eller psykiske InterForce er for dig, der har en rådighedskontrakt med forsvaret eller er skader. Her har en lang række støttevirksomheder sagt ja til at oprette frivillig i hjemmeværnet. Eller for dig, der er i forsvaret på en tidsbegrænset kontrakt. hensyn til deres særlige behov. Pladserne administreres af Forsvarets Ve- en praktik- eller uddannelsesplads til soldaterne, hvor der selvsagt tages 6 7 InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder og terancenter. myndigheder. Et samarbejde, der har til formål at skabe støtte til og forståelse for forsvarets behov for at trække på personel, der ikke til daglig er ansat i forsvaret. Ude og hjemme Et medlemskab af InterForce forpligter ikke virksomheden juridisk. Det er en hensigtserklæring om at stille sig positivt over for den medarbejder, der kommer og anmoder om fri. Det gælder både ude og hjemme. Det vil sige, når du ønsker en udsendelse af længere varighed, eller hvis du skal deltage i en øvelse eller på uddannelse herhjemme. Det kan også være, hvis du skal deltage i en indsættelse herhjemme. Eller måske indgår du i et beredskab og skal kunne træde til, kort efter at alarmen går. Der er mange gode arbejdspladser, der støtter medarbejderne, uden at de nødvendigvis er medlem af InterForce men når din virksomhed har valgt at skrive under, er det et signal om, at den anerkender det behov, og at den anerkender din indsats. Til gensidig fordel Når din virksomhed giver fri til at uddanne dig eller deltage i opgaver i militær regi, betyder det også, at den samtidig får en medarbejder tilbage, der udvikler sig og som tager initiativ til at udvikle sig. Mange af de ting, du lærer eller arbejder med i forsvaret, vil du også kunne bruge i dit civile arbejde. Direkte eller indirekte. Hvis du deltager i en international mission, vil du selvfølgelig mangle på arbejdspladsen, og det kræver noget ekstra af dine kolleger; også selv om der ansættes en vikar. Men det, du lærer i missionen, vil du tage med tilbage, og du vil kunne bidrage med ny viden og nye perspektiver. Det sætter mange arbejdsgivere pris på. F.eks. er forsvarets lederuddannelser bredt anerkendte, og mange virksomheder kan godt se en fordel i at give en medarbejder fri til at dygtiggøre sig. Et spørgsmål om holdning Selv om et medlemskab af InterForce ikke er juridisk bindende, er det stadig et stærkt signal at sende. Et signal om, at man bakker op om forsvarets sag og om den indsats, du bidrager med. Det signal har omkring virksomheder indtil videre valgt, at de gerne vil sende. På kan du se en komplet liste over, hvilke virksomheder der støtter. InterForce er et spørgsmål om holdning. Ved et medlemskab viser virksomheden, at den støtter op om forsvarets sag. Ud på det civile jobmarked InterForce kan også være en hjælp for dig, der er vender hjem fra en udsendelse, og som ikke ønsker eller ikke kan få forlænget din kontrakt med På kan du se en komplet liste over støttevirksomheder.

5 Sårede soldater kan få ny chance i det civile 8 Det kræver noget særligt at være soldat og melde sig til en international mission. Det kræver mod, vilje og holdning. Langt de fleste soldater kommer styrkede hjem som mere modne og erfarne mennesker. Men nogle kommer desværre hjem med skader, der gør, at de ikke længere kan udføre deres normale funktion. Når en såret soldat kommer hjem til Danmark, bliver han tilbudt et særligt forløb for sårede soldater, der skal sætte ham i stand til at passe et nyt job i, eller udenfor, forsvaret. InterForce har derfor i samarbejde med medlemsvirksomhederne oprettet en række uddannelses- og praktikpladser til disse soldater, som fysisk eller psykisk ikke længere kan passe deres normale arbejde. Disse pladser administreres af Forsvarets Veterancenter. Hver enkelt praktikforløb tilpasses individuelt den enkelte soldat og virksomhedens ønsker og behov. I en god sags tjeneste 9 Du kan læse mere om ordningen på InterForce er et spørgsmål om at vise sin støtte til forsvarets sag. Det er klart. Men som arbejdsgiver ser jeg det også som en tilkendegivelse af, at virksomheden ikke kun støtter, men også ser en fordel i de kompetencer, som medarbejderne får gennem en militær tilknytning. Da jeg selv er reserveofficer, ved jeg, hvad forsvaret står for, og jeg er ikke i tvivl om, hvor meget jeg har fået ud af den uddannelse, jeg har fået i hæren. Derfor ser jeg det også som en styrke, når en medarbejder ønsker at få fri til at tage på øvelse, på uddannelse eller ud i international tjeneste. InterForce er et spørgsmål om holdning, men det er ikke kun pæne ord. Forsvaret har brug for reservepersonellet, og virksomhederne får motiverede medarbejdere retur, der har nye ting at byde ind med. Det er en aftale til gavn for begge parter. Medarbejderne bringer erfaringer og kompetencer med tilbage, som er direkte omsættelige i hverdagen. Claus Bretton-Meyer Adm. direktør for Tv2 Sport A/S, major af reserven

6 10 Der er brug for InterForce Siden oprettelsen i 1999 har InterForce haft en vigtig rolle med at bygge bro mellem forsvaret og det private erhvervsliv. Den rolle er i de senere år blevet endnu mere vigtig. Derfor er det imponerende, at der er virksomheder med tilsammen knap arbejdspladser, som har tilkendegivet, at de støtter InterForce. Dermed bakker de op omkring vores soldater og den store indsats, de yder for samfundet i såvel internationale missioner som i nationale indsættelser. Siden 1992 har tæt på danske mænd og kvinder været udsendt til internationale militære missioner, hvor mange efter en udstationering forlader forsvaret i en ung alder. Her har InterForce en vigtig opgave med at formidle kontakt til virksomheder, så der ydes hjælp med at få de tidligere soldater integreret på arbejdsmarkedet, det gælder i særdeleshed de fysisk og psykisk sårede soldater. I forbindelse med det nye forsvarsforlig står forsvaret over for at skulle spare omkring 2,7 mia. kr. om året. Det vil uundgåeligt betyde, at forsvaret kommer til at afskedige et større antal civile og militære medarbejdere. Så netop nu er forsvarets samarbejde med InterForce virksomhederne måske vigtigere end nogensinde. For hvis danske virksomheder går forrest og siger: Vi har en opgave med at hjælpe danske soldater på vej. Vi synes faktisk, det er rimeligt, så er virksomhederne jo med til at pege på, at her har vi en samfundsopgave, der skal løses. Og løses i fællesskab virksomheder med tilsammen knap arbejdspladser, har tilkendegivet, at de støtter InterForce. 11 Peter Bartram, forsvarschef, general FOTO: SARA SKYTTE

7 InterForce har jobbank på Arbejdsmiljøkonsulent i grønt tøj På det sociale netværk LinkedIn har InterForce oprettet en jobbank hvor Pier Michel Thorsøe Larsen er arbejdsmiljøkonsulent i Region Syddanmark. 12 Og så er han aktiv i hjemmeværnet. Meget aktiv. En flek- både InterForce støttevirksomheder og nuværende og tidligere soldater samt veteraner kan være medlemmer. sibel arbejdsgiver med en positiv holdning til hans militære virke 13 Målet med InterForce gruppen på LinkedIn er at gøre det let for veteraner gør de to ting forenelige. og tjenstgørende soldater at finde ledige jobs hos virksomheder, der er med i InterForce. Omvendt kan støttevirksomheder, der er på jagt efter medarbejdere med militære kompetencer og erfaringer, også her finde soldater og veteraner til virksomhedernes ledige stillinger. Det er en forudsætning for både soldaters og virksomheders deltagelse, at man har profiler på LinkedIn, og for soldaternes vedkommende tillige et relevant og opdateret CV. Udover hovedgruppen InterForce, er der to undergrupper: Virksomhedsgruppen og Soldatergruppen. Virksomhedsgruppen er et tilbud til de InterForce-støttevirksomheder, der ønsker adgang til en jobbank med veteraner og soldater. Soldatergruppen fungerer ligeledes som sparringsforum for soldaterne. I hverdagen handler det om arbejdsmiljø, medarbejdertilfredshed, samarbejde og samarbejdskurser. Men når Pier Larsen har fri fra sit job som arbejdsmiljøkonsulent i Region Syddanmark, trækker han ofte i grønt tøj som frivillig i hjemmeværnet. Pier Larsen har en fortid som konstabel i hæren, hvor han også efterfølgende havde en reservekontrakt. I 1995 meldte han sig ind i hjemmeværnet og har brugt mange timer lige siden blandt andet som instruktør og tidligere kompagnichef. Nu er han kaptajn til rådighed for distriktets frivillige stab.»efter 15 år med fuld fart på tager jeg lige en slapper,«smiler han. Han slapper dog ikke mere af, end at han stadig underviser på såvel grunduddannelsen i Søgaardlejren som instruktørkurser på Hjemmeværnsskolen. Soldaten bliver inviteret til både hovedgruppen InterForce og Sol- datergruppen på opfordring fra pågældendes militære fagforening eller A-kasse, efter at soldaten er blevet oprettet på LinkedIn. Fagforeningerne eller A-kasserne er tillige soldaten behjælpelig med oprettelse og udfærdigelse af CV. En støtte til medarbejderne Pier Larsen sætter pris på, at hans arbejdsgiver er tilmeldt InterForce.»For mig er det nok bevidstheden om, at Region Syddanmark anerkender, at der er et fælles ansvar for Danmarks forsvar. Forstået på den måde at regionen som offentlig arbejdsgiver er med til at vise nødvendigheden af Læs mere på: et forsvar og at man også gerne vil støtte op omkring de medarbejdere, som yder en indsats på det område. Det betyder noget,«siger han. Fleksibiliteten strækker sig længere end til de korte perioder. I 2010 var Pier Larsen udsendt til Kosovo. En udsendelse, som arbejdspladsen fra starten bakkede op om. Region Syddanmark har en orlovspolitik, som åbner op for, at det er nemt at få orlov. Et afslag på en orlovsansøgning skal være meget velbegrundet, og det eneste, som kan afholde ansatte fra at søge orlov, er, at der ikke kan garanteres, at vi kan vende tilbage til vores tidligere funktion,«siger Pier. Målet med InterForce gruppen på LinkedIn er at gøre det let for veteraner og tjenstgørende soldater at finde ledige jobs hos virksomheder, der er med i interforce. Kaptajn Pier Larsen mener også, at han har kunnet drage nytte af sine civile kompetencer under sin udsendelse i Kosovo. FOTO: PRIVAT

8 Fakta om forsvaret»ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.«Således lyder forsvarets overordnede mission. Forsvaret består af hæren, søværnet og flyvevåbnet og er arbejdsplads for ca medarbejdere både civile og militære. Heri er indregnet hjemmeværnets fastansatte struktur. Derudover kommer ca frivillige hjemmeværnsfolk og på årsbasis knap værnepligtige. Forsvarets opgave er blandt andet at sikre dansk territorium, deltage i internationale operationer og bidrage til løsning af civile opgaver. Mens de internationale bidrag er velkendte, er der mindre fokus på de øvrige opgavetyper. Sikringen af dansk territorium varetages blandt andet af Siriuspatruljen på Grønland. De civile opgaver dækker f.eks. farvandsovervågning,havmiljø, bomberydning, isbrydning mv. Danmarks største internationale mission er Afghanistan, hvor der p.t. er omkring 600 mand udsendt; heraf langt de fleste i den sydlige Helmandprovins. Ud over Afghanistan er der udsendt personel i mange andre dele af verden. Enten som enkeltobservatører eller som større eller mindre bidrag. Det gælder f.eks. i Mellemøsten, i Syd Sudan og i Adenbugten (søværnet). Danmark har også stadig et mindre bidrag i Kosovo. Det varetages i dag af hjemmeværnet. Hjemmeværnet har medlemmer, hvoraf knap er i den aktive struktur. Forsvaret oplever i disse år en stigende søgning til såvel de længere uddannelser som basisuddannelserne (værnepligten). Forsvarets lederuddannelser er bredt anerkendte og kan både bruges til en karriere i forsvaret eller som springbræt til det civile. Forsvarsbudgettet er i indeværende forlig ( ) på omkring 22 milliarder kroner om året. Naturligt at tage et ansvar 14 I Novozymes anser vi det for naturligt at tage et samfundsansvar. Det ansvar gælder også forsvaret; derfor er vi medlem af InterForce. Selvfølgelig kan det mærkes, når man må undvære en medarbejder i en periode. Vi tror imidlertid på, at det er vigtigt at give folk muligheden for at udvikle sig og søge udfordringer, også uden for virksomheden. Derfor vil vi gerne støtte en medarbejder, der ønsker at uddanne sig i, blive udsendt gennem eller på anden vis bidrage til forsvaret. At vi samtidig får en kollega tilbage med ny inspiration og viden, gør, at vi alt i alt ser det som en god forretning og sund fornuft. For den enkelte medarbejder, for Novozymes og for det samfund, vi er en del af. 15 Steen Riisgaard Adm. direktør, Novozymes A/S Vil du vide mere? Du kan læse meget mere om forsvaret i publikationen Fakta om forsvaret, som du kan finde på På kan du finde tilsvarende fakta om hjemmeværnet. FOTO: NOVOZYMES

9 InterForce kort fortalt InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og private samt offentlige virksomheder og myndigheder. Et medlemskab af InterForce er udtryk for, at arbejdspladsen anerkender forsvarets behov for at trække på reservepersonel samt frivillige i hjemmeværnet og i kystredningsberedskabet. Når virksomhederne melder sig ind i InterForce, underskriver de en støtteerklæring. Det er en hensigtserklæring og ikke en juridisk kontrakt. Arbejdspladsen tilkendegiver herved, at den støtter dens medarbejdere i at deltage i internationale operationer, hjemlig uddannelse eller indsættelse i regi af totalforsvaret. InterForce støttes af cirka virksomheder. Det er virksomheder fra alle brancher og alle størrelser. Fra A. P. Møller-Mærsk A/S og Novo Nordisk A/S til mindre håndværksvirksomheder. InterForce er organisatorisk forankret i Forsvarskommandoen, hvor sekretariatet holder til. Der er en landskomité, som ledes af formanden, tidligere minister Frode Sørensen, og forsvarschefen, general Peter Bartram. I komitéen sidder herudover en række højtstående erhvervsfolk, repræsentanter for organisationer, myndigheder og ministerier samt officerer. Der er seks InterForce-regioner fordelt over hele landet. Hver region har en erhvervsleder som formand og en militær koordinator, som står for kontakten til og arrangementer for medlemsvirksomhederne. Som medlem af InterForce inviteres støttevirksomheden løbende til aktiviteter, foredrag, koncerter m.v., ligesom man modtager medlemsmagasinet InterForce News fire gange om året. InterForce støttevirksomheder har adgang til InterForce Jobbank på LinkedIn. gbgrafisk.dk

News. Piratjagt. med stor signalværdi. InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11]

News. Piratjagt. med stor signalværdi. InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11] News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2012 Piratjagt med stor signalværdi [læs side 4] InterForce lancerer Jobbank [læs side 3] Med et F-16 cockpit som arbejdsplads [læs side 11] 700 hjemmeværnssoldater indsættes

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien

News. Konsekvenserne af forsvarsforlig. 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien News Medlemsmagasin No. 1 Marts 2013 Konsekvenserne af forsvarsforlig 2013-2017 [læs side 8-9] Fokus på truslen fra cyberspace [læs side 11] Netværk i forsvarsindustrien tæller 80 danske virksomheder [læs

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale

FORSVARSavisen 03. I sidste øjeblik / nyheder fra ind- og udland. This is Africa. Sidste frist. Dream it, wish it, do it. Ny politisk aftale This is Africa mali: De danske soldater ryster en del på hovedet. Det samme gør afrikanerne. Flyvevåbnets detachement i Mali oplever udfordringer, de ikke er vant til. n Sidste frist ANSØG: Er du sergent

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

APRIL 2010. Samarbejde på tværs

APRIL 2010. Samarbejde på tværs APRIL 2010 Samarbejde på tværs INDHOLD APRIL 2010 I DETTE NUMMER: I dette nummer: Tema Samarbejde på tværs. Læs blandt andet: 02 Transport for alle I Eskadrille 721 på Air Transport Wing Aalborg er det

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere