KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser"

Transkript

1 KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS De nye seniorkurser

2 KURSER i udvikling Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM SENIORKURSERNE OG SPEJDERIDEEN 5 KURSUSRAMMER OG -FUNDAMENT 6 KURSUSTAKSONOMI 7 ADVENTURE / TEST DINE GRÆNSER 8 KLANX 10 PROJEKTLEDER 12 TVÆRKORPSLIGT KURSUS 14 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion: Liselotte Carlsen Magnus Rievers Søren Handberg Tine Daa Schrøder Forsidefoto: Mathias Thomsen Foto: Mathias Thomsen Frederik Abildgaard Rom Fredrik Clement Frederik Andreas Jørgensen istockphoto Layout: Aller CP 2. udgivelse: Januar 2016 Vi udvikler os hele tiden. Som spejdere står vi aldrig stille, men tænker hele tiden på, hvordan vi kan forbedre og optimere alt hvad vi går og laver. Derfor er det også vigtigt, at de kurser vi udbyder, følger med, tilpasser sig og sørger for at udvikle sig i forhold til vores spejdere. Derfor har vi sagt farvel til SPARK-kurserne, der længe har stået i skyggen af de voldsomt succesrige PLan-kurser i efterårsferien, og har introduceret et nyt seniorkursuskoncept. De nye seniorkurser hedder PLUS de skal lægge plusser til de kompetencer og oplevelser, som seniorerne allerede har fået med sig fra PUF og PLan, og for dem der ikke har været på kursus før, vil kurserne være et plus for spejderlivet. Kort sagt hedder kurserne PLUS som et symbol for alt det det giver at være med på kurserne. I 2016 vil der både blive afholdt PLUS-kursus i påskeferien og i efterårsferien. Men fra 2017 er det Ungdomskursernes hensigt kun at køre PLUS-kurser i påskeferien. Vi vil have PLUS-kurserne i påsken både for at sikre, at der bliver lagt godt mærke til dem, men også for at give kurserne bedre udfoldelsesmuligheder i forhold til kursussteder og materialer. Oveni giver afholdelse i påsken også god mulighed for at instruktørerne på efterårskurserne selv kan tage på kursus, hvilket er et betragteligt potentiale, kurserne kan trække på. Som en rød tråd helt fra PUF over PLan til PLUS-start, strækker taksonomien sig som de læringsmål, vi har sat som bindeled mellem kurserne, hvilket gør dem sammenlignelige og målbare indbyrdes. PLUS-kurserne har også en taksonomi, men med andre elementer, da det fx ikke nytter at snakke PL-arbejde i en klan, der arbejder i sjak og uden formel leder. De elementer, vi har valgt for PLUS-kurserne, er ansvar, projekter, fællesskab og oplevelser. Tanken er, at hvert kursus primært fokuserer på et element, der suppleres af de øvrige elementer på et lavere taksonominiveau. På den måde bindes de fire kurser sammen uden dog at være afhængige af hinanden. Kursisten kan derfor vælge mellem kurserne i den rækkefølge, der passer ind i netop deres udvikling, og skulle det ske, at kursisten efter en årrække føler trang til samme kursus, er der tid og plads til at deltage en gang til. Udviklingen står aldrig stille, og det gør kurserne heller ikke. Kursusoplægget her er skrevet med input fra de daværende SPARK-kurser, og vi håber derfor, at I tager godt imod det og føler, at I har været med til at påvirke oplægget i netop den retning, I ønsker for jeres kursus. Det er skrevet i overordnede rammer, således at der er godt med spillerum både mellem kurserne, men også i det enkelte kursus. Det er meningen, at I som team selv skal være med til at definere, hvordan det enkelte kursus former sig, og med erfaringen herfra være med til at skrive et endnu bedre og mere konkret kursusoplæg næste år. Vi glæder os meget til at besøge jer på kurset i påskeferien og kurserne i uge 42 og mærke udvikling, gejst og inspirerede seniorer. Her glæder vi os også til at høre jeres input til, hvordan vi kan skabe endnu bedre forhold for udvikling af seniorerne i korpset. Det er en særlig udfordring at skabe fede og attraktive udviklingsmuligheder for seniorer det håber vi, I vil være med til at hjælpe os med. Held og lykke med de nye kurser lad os skabe noget fedt sammen. På vegne af DDS Uddannelse Tine Daa Schrøder Formand for Ungdomskurserne ISBN KURSUSOPLÆG PLUS

3 Sammenhængen mellem seniorkurserne og Spejderideen Spejderideen. Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, og derfor er det også naturligt, at vi tager afsæt i Spejderideen, når vi laver kurser. Spejderidéen er et samlende begreb, der dækker hvorfor, og hvordan vi er spejdere. Det er beskrevet i følgende elementer: Formålet Spejderprincipperne (Den enkelte, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Oplægget for PLUS tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med værdier - herunder Spejderlov- og løfte) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser Dette oplæg beskæftiger sig primært med Spejdermetoden. Det betyder imidlertid ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team bør forholde jer til, ligesom det bør være noget, kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Vil I vide mere om Spejderidéen, så tjek dds.dk/spejderideen Spejdermetoden skal ses som en samlet helhed. Det er ikke blot summen af de enkelte elementer, der indgår, men i lige så høj grad samspillet mellem elementerne, der gør spejderarbejdet til noget særligt. Kursusrammer og fundament Friluftsliv Friluftslivet er rammen for alle kurser. Naturen skal bruges som læringsrum og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge, og himlen er vores loft. Der er vide rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kurset tilrettelægges, så overnatning kan ske udendørs. Om det er i telt, shelter eller noget helt tredje er op til jer. Kursisterne bør som udgangspunkt også stå for madlavningen udendørs. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jordovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus og kursisternes niveau, fx kan det være, at kursisterne ikke laver al maden selv, men stadig har oplevelsen af lejrliv og det selv at lave mad. Sjakliv Kurset arbejder med sjakliv og giver kursisterne en praktisk forståelse af rollerne i patruljen/sjakket og den enkeltes ansvar heri. Kurset skal være med til at styrke kursistens kompetencer i samarbejde. Kort sagt skal kursisten få en forståelse af, at sammen kan vi løfte mere, end vi kan hver især. Kursisterne er inddelt i sjak og arbejder ud fra principperne om learning by doing. Under kurset tjener de praktiske opgaver og færdigheder som fx madlavning til at give kursisterne mulighed for at snakke med deres sjak og vejledere om, hvordan de hver især oplever og lærer. Learning by doing Learning by doing-begrebet er en af Det Danske Spejderkorps grundlæggende læringsmetoder. Kursisten skal være i stand til at lære af og reflektere over egne handlinger, og være i stand til at omsætte det lærte til at kunne ændre egne handlingsmønstre, hvor muligt for kursistens niveau. Oplevelser Kursisten skal begejstres gennem oplevelser og få inspiration og motivation til læring og udvikling. Oplevelsen skal dog ikke være målet i sig selv, men udspringe af kursusindholdet, så kurset som en samlet helhed huskes som en læring gennem oplevelser. Kursisten skal opleve at få flyttet grænser for, hvad kursisten tror er muligt - dette kan være i fællesskabet, individuelt, fysisk eller kompetencemæssigt. 4 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

4 Kursustaksonomi Det taksonomiske niveau, der er beskrevet for de enkelte elementer herunder, er udtryk for det niveau, kurset skal planlægges efter. Det er således det niveau, kurset i udgangspunkt skal løfte de fleste kursister til. I den konkrete vejledning af kursisterne kan der være situationer, hvor den enkelte kursist enten ikke kan opnå niveauet eller finder det trivielt. Her er det en vejledningsopgave at hjælpe kursisten til at finde motivation og rum til at udfolde sig i forhold til egne kompetencer. Bemærk, at hvert niveau forudsætter, at kursisten kender niveauet inden. Det skal dog ikke forstås sådan, at vi ikke kaster os hovedkulds ind i en opgave, mens vi lærer, men at læringsmålene bygger oven på hinanden som en trappe. Den ene kursustype kan derfor godt have det samme element som foregående, men på næste trappetrin (taksonominiveau). Herved lægges fundamentet for en støt stigende læring hos kursisten. OVERBLIK OVER BRUGEN AF ELEMENTERNE Indhold/type Adventure KLanX Projektleder Tværkorpsligt Ansvar Forstår Bruger Bruger Opsøger Projekter Bruger Forstår Opsøger Bruger Fællesskab Bruger Opsøger Bruger Forstår Oplevelse Opsøger Bruger Forstår Bruger OPLEVET: Have gennemprøvet (måske uden selv at vide det). Have været udsat for. Have set/ hørt igennem en oplevelse. HØRT OM: Være blevet fortalt. Have læst om. Have hørt som begreber. Kan have fået materiale med hjem, der ikke er gennemgået i dybden. PRØVET: Have afprøvet (deltaget). Have udført. Have testet (også i mindre dele). BRUGER: Kan selv afprøve og genskabe resultater ud fra. Er selvkørende mht. ressourcer og fokus. FORSTÅR: Kan videreforklare. Kan lære fra sig. Kan reflektere over. Forholder sig kritisk og undersøgende overfor. UDVIKLER/ OPSØGER: Ændrer i tidligere lært stof mhp. optimering. Selvmotiverende. Kommer uopfordret. TAKSONOMITRAPPEN Adventure / Test dine grænser Adventurekurset tager udgangspunkt i at teste den enkeltes grænser både fysisk og psykisk. Formålet er dog ikke at være et adventure-arrangement i sig selv, men at teste kursistens evne til at både afprøve og skabe aktiviteter, der stiller store krav under pres med det formål at motivere sig selv og andre. Kurset skal henvende sig til både dem, der ønsker at forbedre deres formåen i diverse adventureløb, men også til dem, der blot ønsker at bringe noget mere gnist tilbage i klanen/gruppen som afviklere af aktiviteter. Yderligere skal det bringe spejderen så langt ud i naturen som muligt i form af overnatning, forplejning og generel forståelse, at denne forstår dette som en naturlig del af spejderlivet. Kurset skal tage udgangspunkt i en masse praktiske færdigheder som fx klatring, vandaktiviteter, O-løb etc., men naturligvis have den nødvendige teori for at kunne gennemføre aktiviteten forsvarligt. Dette bør dog ikke overskygge den praktiske ramme, der skal gennemsyre kurset igennem hele ugen og være den røde tråd, spejderen forbinder med Adventurekursus. ANSVAR: Kursisten forstår det sikkerhedsmæssige ansvar for sig selv og andre ved udførelse af adventureaktiviteter. Kursisten forstår, at denne er ansvarlig for vedligeholdelse af egen motivation gennem aktiviteterne. PROJEKTER: Kursisten bruger projektmetoder til at planlægge og udføre aktiviteter/arrangementer under/efter kurset. FÆLLESSKAB: Kursisten bruger fællesskabet til at skabe en større oplevelse for sig selv og andre. Kursisten bruger fællesskabet til at videregive gejsten/motivationen. OPLEVELSER: Kursisten opsøger oplevelser, som udfordrer fysisk/psykisk med henblik på fastholdelse af gejst/motivation. Kursisten opsøger at kunne klare sig selv i naturen evt. under hårde vilkår. 6 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

5 KlanX KlanX tager udgangspunkt i klanen som helhed. Det er et kursus for klaner, der er gået i stå, aldrig er kommet i gang, eller seniorer der ønsker at starte en ny klan op. Det er ikke en forudsætning at deltage som samlet klan, men det kan være en fordel at være flere med henblik på at komme hjem med mere ballast, hvis man har behov for at gennemføre radikale ændringer hjemme i klanen efterfølgende. Kursisten bliver mere bevidst om egne og andres værdier gennem refleksion i sjak og med vejledere for at bringe sin bevidsthed om sig selv i spil som aktiv medlem eller klanleder. Kursisten får styrket lysten til at fortsætte spejderarbejdet, får et større spejdernetværk og bliver mere bevidst om sociale processer. Hver kursist skal tage hjem fra kurset med fornyet tro på og gejst til at kunne sætte skub i tingene hjemme i klanen efter kurset. ANSVAR: Kursisten bruger ansvar for sig selv og sit sjak, vel vidende at kursisten har del i det fælles ansvar, sjakket har. PROJEKTER: Kursisten forstår projektmetoder og kan bruge disse efter de behov, der viser sig givtige for sjakket ud fra situationen. FÆLLESSKAB: Kursisten opsøger fællesskabet for gennem dette at opnå en samlet helhed, der løfter i flok og er stærkere end individet alene. Kursisten opsøger fællesskabet for at blive klogere på sig selv og måle sig mod andre, samt for at søge modspil eller sparring til eventuelle problemstillinger hjemme i klanen. OPLEVELSER: Kursisten bruger oplevelser for gennem disse at have en fælles referenceramme at udspille fællesskabet i. Kursisten bruger oplevelser til at måle sig selv og blive stærkere på usikre eller svage sider. 8 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

6 ANSVAR: Kursisten bruger ansvar for sig selv og andre men også for sit projekt, både sikkerhedsmæssigt, samt indholds- og kvalitetsmæssigt, således at projektet lever op til de forventninger, kursisten satte sig som udgangspunkt. Projektleder Kurset skal give kursisten værktøjer til at styre projekter i praksis. Der skal gives nogle teoretiske værktøjer med forskellige teorier og metoder, som kursisterne lærer at tilpasse deres projekt. Hovedvægten af kurset skal dog ligge på at give kursisten praktiske værktøjer. Kurset skal munde ud i et projekt under kurset, hvor kursisten har brugt de lærte teorier under afvikling af et større projekt. Kurset henvender sig til den mere erfarne senior, der har prøvet at lave en del projekter, men som har blod på tanden for at lære mere og blive bedre til at gennemføre store projekter. PROJEKTER: Kursisten opsøger projekter med henblik på at udvikle sig selv og sine kompetencer inden for projektmetoder, idegenerering samt brug af evaluering for efterfølgende læring og forbedring til næste projekt. Kursisten opsøger nye metoder og deres anvendelse med henblik på at kunne bruge den mest hensigtsmæssige metode for at opnå det ønskede resultat. FÆLLESSKAB: Kursisten bruger fællesskabet som læringsrum og sparring for at kunne opnå den bedst mulige læring. Kursisten bruger fællesskabet som målestok af sig selv og som motivation til at blive lige så dygtig som de andre. OPLEVELSER: Kursisten forstår oplevelser og kan videreforklare deres betydning som udfaldsrum for deres projekt. Kursisten forstår og kan reflektere over egen indsats og læring ud fra en oplevelse af et helt projekt eller af dele af et. 10 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

7 ANSVAR: Kursisten opsøger ansvar i samfundet både under, men også efter kurset. Dette både i forhold til vores formål, men også generelle værdier og holdninger. Kursisten opsøger ansvar for eget spejderliv, som følge af opnået refleksion. Tværkorpsligt kursus Kurset har vægt på de 3 spejderprincipper: Duty to self, duty to others og duty to God, dog uden at være fortaler for eller prædike religion eller trosretning. Kurset er det eneste, hvor både indhold og deltagere er et mix af samtlige spejderkorps i Danmark. Kurset har bl.a. til formål at vise forståelse for, at vi på mange måder er meget ens, selvom vi har både synlige og usynlige forskelle. Kurset henvender sig til kursisten, der er frisk på at møde andre spejdere med andre forudsætninger, andre meninger og en helt anden tilgang til det at være spejder. PROJEKTER: Kursisten bruger projekter til at opnå resultater/produkter med henblik på at opnå større forståelse for sig selv og andre. Kursisten bruger projekter i fællesskab med andre til at udvide sit netværk. FÆLLESSKAB: Kursisten forstår, at fællesskabet er rammen for opnåelse af forståelse for andre med andre meninger og værdier. Kursisten forstår fællesskabet for gennem dette at opnå en samlet helhed, der løfter i flok og sammen er stærkere end individet/korpset alene. OPLEVELSER: Kursisterne bruger oplevelser som ramme for læring og refleksion. 12 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

8 Praktisk info Kursusstørrelse: Vi forventer mellem 40 og 60 kursister på alle kurser. Find jeres ideelle tal i dette interval. Tidspunkt: I 2016 foregår kurset søndag-fredag i uge 42 (altså 5 overnatninger). Derefter vil kurserne ligge i påskeferien. Der er mulighed for at udvide kurset med en dag, ved behov. Dette anføres i ansøgningen. Aldersgruppe: I ansøgningen anfører I jeres ønskede antal kursister, som vi sætter som maks. Dog kan små årgange og frafald gøre, at vi ikke kan opfylde jeres ønskede antal, og I skal derfor planlægge på at kunne gennemføre kurset med 1-2 sjak mindre. Har I en god grund til at ønske en anden størrelse, vil vi naturligvis tage dette i betragtning. Overordnet skal vi dog prøve at sikre, at der er et passende antal kursuspladser fordelt på et passende antal teams. Teamstørrelse: Maks. 20 teamere inkl. kursusledere og madhold m.m. Man må godt være flere, men der vil kun være økonomiske midler til maks. 20 teamere. Kursussted Vi forventer som udgangspunkt, at kurserne prioriterer at bruge korpsets hytter og faciliteter. Der kan dog være konkrete begrundelser for, at I har et andet behov, og dette vil vi tage med i vores fordeling. Skriv i ansøgningen, hvis jeres kursusindhold medfører nogle særlige behov, der er knyttet til stedet. Det er Ungdomskursus-udvalget (UK), der bestiller kursusstederne og endelig godkender dem. Egne ejendomme tages i brug før andre. Økonomi Et kursus har selvstændigt ansvar for budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflevering. På dds.dk/ksl kan du i kursushåndbogen finde de generelle krav til økonomistyring for DDS s kurser. I forbindelse med kursustildelingen fremlægger UK et notat om de økonomiske regler, der gælder særligt for UK s kurser. Ansøgningen Ansøgning skal ske i to dele. 1) I skal sende en motiveret ansøgning til os på dk samt 2) udfylde ansøgningsformularen på I finder jobopslaget til den motiverede ansøgning på dds.dk/ ksl. Det er vigtigt at, I har alle oplysninger med, da vi skal bruge dem umiddelbart efter kursustildelingen. Ansøgningen består udelukkende af jeres motivering for at afholde kursus, kompetencemæssige oplysninger samt praktiske oplysninger, herunder jeres ønsker til sted og størrelse. Den indholdsmæssige del af kurset skal I vente med at skrive, til I er kommet godt i gang med planlægningen. Se deadlines på dds.dk/plus PR Jeres kursus skal annonceres i Move. Redaktionen vil forholde sig til jeres tekst ift. niveau og kvalitet. Ligeledes vil layoutet og andre artikler i magasinet blive udarbejdet af redaktionen. Kursusannoncen skal indeholde informationer, der tydeliggør, hvad udbyttet er for netop jeres kursus. I skal beskrive, hvor I adskiller jer fra de andre kurser uden at sætte de andre kurser i dårligt lys. I må gerne bruge jeres fantasiramme til annoncen, så længe kursusudbyttet fremgår, og der er en klar adskillelse fra en indbydelse til en spejdertur/spejderarrangement. Indsendelse af kursusannoncen skal følge retningslinjerne udstukket af DDS Kommunikation i forhold til layout, filtyper og navngivelser. Alle annoncer vil blive kigget igennem og evt. tilrettet mht. sprog, kvalitet ift. kursusudbytte og niveau samt længde ift. fysisk plads. På dds.dk/plus vil der ligge en formular til jeres annoncetekst. 14 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

9 Materiel For at lette arbejdet med den løbende justering i materialefordelingen, skal jeres ønsker skrives ind i det Google-ark, vi deler med jer, når I har fået tildelt kursus. Her vil fremgå, hvad korpset ligger inde med af genstande, der er mulige at bestille. Dette ark indeholder én side pr. team (som kun I kan rette i) samt en oversigt, kun udvalget kan rette i. Ud fra de tilgængelige materialer skal I udfylde jeres ønsker (kolonnen behov ). Jeres behov skal tage stilling til kolonnen tilgængeligt, der siger, hvor mange der findes af genstanden. Når alle har udfyldt deres behov, tager udvalget stilling til selve fordelingen ud fra jeres kursussted, størrelse og evt. specielle behov og fordeler genstandene (kolonnen tildelt ). Herefter bliver det sendt til depotet, der så pakker ud fra denne bestilling. Ved siden af har vi et ark til at anføre jeres kontaktperson samt leveringsadresse. Levering og afhentning klarer depotet, så det skal I ikke tænke på. Det er vigtigt, at det er den materialeansvarlige, der bruger adgangen, og at denne har en Google-konto tilknyttet sin mail. Husk dette i ansøgningen. Tilmelding Spejdernes tilmelding til kurserne sker gennem Blåt medlem korpsets medlemssystem. Tilmeldingen sker direkte til Korpskontoret, der sørger for at fordele kursisterne ud fra deres ønsker. Kursuslederne holdes løbende opdateret mht. antallet af kursister, der har ønsket netop deres kursus som førsteprioritet. Fordelingen af kursister sker som udgangspunkt ud fra kursisternes prioriterede valg. Ved fordelingen tages der blandt andet hensyn til kønsfordeling og særlige hensyn på de enkelte kurser. OBS! I kan ikke indgå aftaler eller endeligt love kursisterne noget, før de har fået tildelt jeres kursus. Deltagerbrev Kursisten skal have tilsendt brev om deltagelse på jeres kursus senest tre uger inden kurset. Vi opfordrer til, at I sender det pr. mail, men har det relevans for jeres kursus at sende det pr. brev, må I gerne det. Kursuslederen kan, ved at henvende sig til kursusadministrationen på Korpskontoret, få tilsendt kuverter og labels til at udsende brevene. Det er god kutyme at deltagerbrevet indeholder: Tid og sted for kursets start og slut. Hvor mødes I? Kursussted inkl. adresse, hvis forældre el. lign. vil sende brev. Nødtelefonnummer til teamet Kontaktinfo til 2xKSL (præcisér, hvem man skal kontakte ved evt. afbud) Deltagerliste (til evt. samkørsel) Indhold/program/intro til fantasi-/temaramme Vigtig information (som fx at de skal starte på hejk) Regler/retningslinjer for fx mobiler og lign. Skal de medbringe kontanter? Ugle-mærkerne skal først gives til kursisten sammen med kursusbeviset. Kursusbevis Når kursisten har gennemført jeres kursus, giver I dem et kursusbevis, hvori I har beskrevet de elementer, kursisten har været igennem. Vi vil gerne sparre med jer om indholdet i kursusbeviset og beder jer derfor indsende beviset, når det er på plads. På den måde sørger vi også for, at der er en rød tråd i det, man får bevis på, fra det ene kursus til det næste. Se deadline på dds.dk/plus. Aflysning Skulle det ske, at der ikke er tilmeldt nok kursister, så det er økonomisk forsvarligt at gennemføre et kursus, aflyses det. Det er UK, der i sidste ende træffer beslutningen om eventuelt at aflyse et kursus - selvfølgelig efter samråd med KSL og DDS Uddannelse. Vi håber naturligvis på at kunne gennemføre alle vores kurser. Teamet Størstedelen af teamet skal være vejledere. Vejlederne skal være leder jf. Korpsets love, dvs. min. 18 år. Som tommelfingerregel bør I være nok til, at hver sjak kan have en fast vejleder. Nogle teams foretrækker at have vejlederpar, så man eksempelvis til 6 sjak er 12 vejledere. Det kan være en god idé at have føl med til nogle af vejlederparrene. Der skal blot sikres balance, så der ikke skabes to hold kursister på hvert sit niveau i kurset. Har man ikke nok vejledere til at være 2 til hvert sjak, kan I lave nabo-sjak, hvor 2 sjak går sammen om at dele 2 vejledere. Derudover bør I overveje, om I vil have et fast køkkenhold, eller I vil skiftes i teamet. Madlavning til et større team samt styring af spejdernes mad kræver typisk 2 personer hele kurset. Nogle teams har desuden også nogle arbejdsfolk, der ikke er vejledere for sjak, men varetager praktiske opgaver, forbereder aktiviteter mv. Hvis I kun er én vejleder pr. sjak, bør I nok have nogle ekstra, da almindelige praktiske ting som at lægge poster ud mv. kan være svært at nå, hvis man er alene om at vejlede et sjak. Ved sammensætningen af teamet bør I desuden overveje at sikre en spredning i teamet i forhold til alder, køn og livserfaring. Det skal sikres, at der er en naturlig balance i teamet, og at de unge under 18 år ikke kommer til at stå alene med ansvaret. Som ung under 18 kan man indgå som praktisk hjælper, køkkenmandskab eller i visse tilfælde som vejlederføl. Vi forventer, at I har tiden til at udvikle et godt kursus, har mod på at udfordre jer selv og søge hjælp og udvikling til det I føler, I mangler. En del af teamet bør have erfaring med aldersgruppen. Minimum én fra teamet skal have et gældende (maks. 3 år gammelt) førstehjælpskursus på mindst 12 timer eller tilsvarende. Derudover forventer vi, at I som team har fokus på at udvikle jer som instruktører, både individuelt og som team, fx ved deltagelse i uddannelse, at tage kurser sammen, få en instruktør ud eller ved intern uddannelse i teamet, hvor I lærer af hinanden. Vi forestiller os, at I hvert år fastlægger jer nogle mål for teamets og den enkeltes udvikling jf. den udviklingsplan, vi beder om i løbet af foråret. Alle i teamet (ekskl. madhold og evt. praktisk team) skal være medlem af et spejderkorps. Samtlige (inkl. madhold og evt. praktisk team) skal have indhentet børneattest. Vejledere Som nævnt forudsætter vi som udgangspunkt, at I har mindst én fast vejleder pr. sjak, der dagligt er i kontakt med sjakket og løbende er med i sjakkets liv og de enkelte medlemmers udvikling. Vejlederens rolle er at være til stede og kunne træde til, når der opstår behov. Ligeledes indebærer vejlederrollen, at alle kursister har en voksen på kurset, de kan føle sig trygge ved. Vi anbefaler, at der dagligt holdes en time med kun vejleder og sjak, hvor der kan tages temperatur på sjakket og reflekteres over dagens oplevelser. Teamsparring Hvis team eller kursusleder har behov for støtte og vejledning, kan I altid kontakte UK-udvalget. Men vi opfordrer til at sparre med andre teams/kursusledere, som enten har erfaring med det niveau, I arbejder i, eller som som kan hjælpe med generelle ting. Vi har oprettet en sparringsgruppe på Facebook ( Sparring for Ungdomskurserne i DDS ), der kan bruges som platform til fælles vidensdeling, dialoger og spørgsmål - eller til at finde hinanden. Den er åben for hele teamet, hvor vi kraftigt opfordrer især materialeansvarlige, kasserere, kursusledere og kursusannonceansvarlige til at følge med. Uddannelsesweekend og Kursuslederweekend Der ligger uddannelsesweekend i marts måned, med mulig deltagelse for hele teamet. Ungdomskurserne holder kursuslederdag i november for afgående kursusledere og kursuslederkursus for kommende kursusledere. Kursuslederne for de afsluttede og kommende kurser skal deltage i begge weekender. Manglende deltagelse vil blive betragtet som ikke-interesseret i at afholde kursus fremover. 16 KURSUSOPLÆG PLUS 2016 KURSUSOPLÆG PLUS

10 Kontakt Formand Ungdomskurserne - Tine Daa Schrøder Korpskontoret - Stinne Busted Korpskontoret Bogholderiet Websites dds.dk/ksl - move.dds.dk - dds.dk/plus dds.dk/uddannelse - spejder.dk (ansøgning)

Kursusoplæg 2016 - PUF

Kursusoplæg 2016 - PUF Kursusoplæg 2016 - PUF DET STARTER alt sammen her... Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PUF

Kursusoplæg 2015 for PUF Kursusoplæg 2015 for PUF 1 PUF Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Layout Magnus Rievers Billeder Morten Hatting Voltelen Julie Rose Gudmander Magnus Rievers Egemosen

Læs mere

Kursusoplæg 2018 PUF

Kursusoplæg 2018 PUF Kursusoplæg 2018 PUF Indhold Kolofon 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Redaktion: Tine Daa Shcrøder Anne Raabjerg

Læs mere

Kursusoplæg PUF

Kursusoplæg PUF Kursusoplæg 2017 - PUF Det starter alt sammen her Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16. Kursusoplæg puf [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.] PUF 15.-18. maj 2014 dds uddannelse Kursusoplæg august 2013 2. udgave 2. oplag Skribenter: 2. udgave:

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2016 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 6 Spejderidéen... 6 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...6 KAFSU DDS' værdier er...7 Klanens døgn... 7 SPARK-Start... 8 SPARK 1... 9 Medbestemmelse

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2017 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

adventurespejd for 12-18-årige

adventurespejd for 12-18-årige Det Danske Spejderkorps tilbyder adventurespejd for 12-18-årige Hvad er adventurespejd Interview med unge spejdere Gode spørgsmål at diskutere adventurespejd 01 Adventurespejd kan være overnatning i shelter

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 1 Redaktion Andreas Wenning Carsten Rune Jensen Anders Rasmussen Magnus Rievers Layout Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Forside: Mathias

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe Revideret 08.05.2009 Prøveudgave Brug af spejdernet: Brugernavn og password: Alle medlemmer har automatisk et brugernavn på spejdernet. Du kan få oplyst dit login

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER Kurset Den Nye Leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i dit lederskab. Du lærer det

Læs mere

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen

1. Søborg Gruppe Bestyrelsen Referat af Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 19:30 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg) Til stede: Søren, Niels BP, Jesper H, Dorthe, Kirstine, Stinne, Knud-Erik, Sofie, Casper, Trine, Niels A, Daniel,

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016 Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2016 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungerer samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

SPEJD 2020. metode & inspiration

SPEJD 2020. metode & inspiration SPEJD 2020 metode & inspiration Fremtidens spejd begynder hos dig! Læs om metoder til udvikling af spejderarbejdet og find inspiration i temaerne fra korpsrådsmødets Spejd 2020-proces 2 / Spejd2020 - metode

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 7 Spejderidéen... 7 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...7 KAFSU DDS' værdier er...8 Klanens døgn... 8 SPARK-Start... 9 Medbestemmelse og ansvarlighed,

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Læs hurtigt og effektivt

Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Tag kontrol over informationerne, og spar tid når du læser Øg din læsehastighed med mindst 50% Bliver du hver dag bombarderet med faglige informationer

Læs mere

Indbydelse til Ungekursus (håndbold)

Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Arrangement nr. 201001653005 Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Fredag den 15. oktober kl.19:00 til søndag den 17. oktober kl.16.00 i Idrætscenter Vendsyssel (Vrå), (Stadionvej 17, 9760 Vrå) Vi skal

Læs mere

PANGEA MATEMATIK DYSTEN

PANGEA MATEMATIK DYSTEN PANGEA MATEMATIK DYSTEN - matematik forbinder INDHOLDSFORTEGNELSE 4 FORORD 13 2. RUNDE 7 FILOSOFI 15 FINALE 9 VISION 16 EKSEMPLER PÅ OPGAVER 10 TILMELDING 19 DEADLINES 12 1. RUNDE FORORD Geometriske figurer,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS 1. Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig type attest fra Det Centrale Kriminalregister, hvor der oplyses, om man tidligere er straffet

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Aktivitet uge 28 for børn i Lyngby Tårbæk kommune

Aktivitet uge 28 for børn i Lyngby Tårbæk kommune Aktivitet uge 28 for børn i Lyngby Tårbæk kommune Skal du have jord under neglende, mudder under støvlerne og prøve kræfter med bål og andre spændene aktiviteter, så skal du holde sommerferie hos Kgs.

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror.

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. seniorkursus E06 Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. Måske gemmer der sig en musical i et rafteprojekt. Måske gemmer der sig hårdt arbejde blandt gøglere. (næppe...)

Læs mere

INDHOLD VI KAN HVAD VI VIL. Fakta Tid, sted, pris, gruppering, proviant, toiletforhold og aktiviteter. Fokus Klima

INDHOLD VI KAN HVAD VI VIL. Fakta Tid, sted, pris, gruppering, proviant, toiletforhold og aktiviteter. Fokus Klima VI KAN HVAD VI VIL Foto: Mads Danquah INDHOLD Fakta Tid, sted, pris, gruppering, proviant, toiletforhold og aktiviteter Fokus Klima Forældre Kom på besøg eller tag på lejr Tilmelding / bestilling Forberedelse

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016

MindDog kursus katalog 2016 MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Version 2.1 19. april 2016 Du sidder nu med anden udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget BAC forældreinfo for nye og gamle atletikforældre November 2015 Ungdomsudvalget Indhold: 1. Introduktion 2. Lidt om BAC Ungdom 3. Tøj og sko 4. Klubtøj 5. Årets gang sommer, vinter atletikmærker og diplomfest

Læs mere

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012 Information til alle forældre på Humlebæk Skole Nr. 7 juni 2012 Kære forældre Vi nærmer os nu afslutningen på det første skoleår efter fusionen. Der har været mange praktiske problemstillinger, der skulle

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

De tre nye projektpionere vil ryste områdets unge sammen

De tre nye projektpionere vil ryste områdets unge sammen De tre nye projektpionere vil ryste områdets unge sammen Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Tre unge iværksættere har sat sig et mål: De vil samle Greves unge og sætte gang i nogle aktiviteter,

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere