Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3"

Transkript

1 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

2 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas Jørgensen Morten Bjerrum Larsen (forsiden) Kontakt U10-16, DDS Uddannelse dds uddannelse Formænd: Anders Rasmussen foto: Jens Thybo 2 Magnus Ruscher Rievers

3 Indholdsfortegnelse De rigtig fede kurser / leder 4 Intro 5 Spejderideen 5 Kursustaksonomi 6 Kursusrammer og -fundament 7 Friluftskursus 7 Patruljeliv 7 Learning by doing 7 Oplevelser 7 Kursusbegreber 8 Patruljens døgn 8 Temarammer 8 PLan 0 10 PLan 1 12 PLan 2 14 PLan 3 16 Praktisk info 23 Varighed 23 Kursussted 23 Vejledende deltagerantal 23 Budget 23 PR 24 Materiel 24 Tilmeldinger 24 Deltagerbrev 25 Tropslederbrev 25 Kursusbevis 26 Beredskab 26 Aflysning 26 Uddannelsesweekend 26 Kursuslederweekend 26 Praktisk kalender 27 Kontaktinfo 27 Planlægning 19 Teamet 19 Ansøgningen 20 Når kurset er i hus 20 Patruljevejledere 21 Teamsparring 21 Kursistfordeling og opdeling i patruljer 21

4 De rigtig fede kurser For tiden oplever vi en konstant stigende interessere for at komme på PLan i efterårsferien. Hvert år beder vi derfor de mange teams om at tage endnu flere kursister i håb om at alle der kan og vil, kommer på PLan og får verdens bedste oplevelse samt inspiration til spejderarbejdet hjemme i grupperne. Denne udvikling skyldes mange ting, men primært at kurserne er blevet af en sådan kvalitet at de sælger sig selv og teamene leverer et kanon stykke arbejde, så herfra et tusind tak for det! Uden jer, ingen PLan. For at holde udviklingen i gang og have en rød tråd med hvor Plankurserne skal hen ad, har vi lavet dette kursusoplæg. Oplægget er det opslagsværk, den røde tråd, den base ethvert Plankursus skal bygge på og er udarbejdet ud fra mange års erfaringer og lærte lektier. Dog er dette oplæg lidt anderledes end det plejet at være. Vi vil nemlig gerne opnå at det er lettere at komme i gang med at lave kursus, og samtidig gøre det klart for alle hvad den røde tråd i læringen er. Det skal gøre det klart hvor I kan gøre jeres kursus unikt, samtidig med at de fælles krav til indhold er forståelige. Tanken er at teamet kan tage siden med det enkelte kursus taksonomi og lave et kursus ud fra. Hvordan er det så blevet nemmere at lave kursus tænker du. Er der ikke bare blevet mere frie tøjler og mulighed for at lave vidt forskellige kurser indenfor samme kursustrin? Jo netop! Vi vil gerne sikre at der er samme kvalitet i alle kurser og at udviklingsniveauet er jævnt stingende uden at hoppe op og ned, resten lader vi være op til jer. Vi ser nemlig at spejderne søger derhen hvor de bliver tændt. Nogle tager til Nordjylland for at vandre, andre søger mod Fyn for at blive hyllet i fantasi og endnu andre vil helst bruge rafter som læringsramme en hel uge. Der skal være kurser til dem alle og det er her jeres individuelle teams skal skille sig ud! Vi modtager gerne ris, ros eller gode råd under planlægningen af kurserne men også under afvikling. Husk at vi er til for at give jer de bedste betingelser at lave kurser under så vi kan få flest muligt på kursus. Men et højt deltagerantal er altså ikke nok. Der skal også være indhold og ledelse i og såfremt I får brug for sparring undervejs, håber vi I vil bruge udvalget eller hinanden på diverse Facebookgrupper samt diverse weekender. Det skal nemlig ikke være nogen hemmelig at vi har et klart ønske om ikke at opfinde den dybe tallerken mere end højest nødvendigt. Derfor opfordrer vi fremover til en vidensdeling og erfaringsudveksling der så småt startede op fra kursuslederne sidste år. Denne håber vi fortsætter Mens vi løbende prøver at imødegå alles ønske om at komme på PLan, håber vi at I vil hjælpe med at være så fleksible som muligt. Derfor beder vi jer stadig lave en 2. prioritet i jeres ansøgning samt et så bredt ønske til kursussted og deltageantal, som overhoved muligt. Så lover vi til gengæld at arbejde hårdt for at fjerne det administrative, det tidskrævende og at holde jer motiverede og fokusere på det det hele handler om: udvikling af ledelseskompetencerne for vores store spejdere. Og så gør det jo ikke noget at de (og vi) har det sjovt imens! På vegne af DDS uddannelse Anders Rasmussen og Magnus Rievers Formænd for U10-16

5 Intro - sammenhængen mellem PLan og spejderideen Spejderideen Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, og derfor er det også naturligt, at vi tager afsæt i Spejderideen, når vi laver kurser. Spejderideen er en sammenskrivning af følende tre punkter: Spejderprincipperne (Spejderen selv, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Baseret på Spejderideen har DDS formuleret de Blå Værdier (KAFSU), der er et værktøj til på en enkel måde at formidle, hvad der er godt ved at være spejder. KAFSU bør generelt være en del af jeres overvejelser, når I planlægger kurset, og I skal også overveje hvilken værdiformidling, der ligger i de enkelte aktiviteter, I laver under kurset. De blå værdier - KAFSU Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjovt Udfordrende Dette oplæg beskæftiger sig primært med spejdermetoderne. Det betyder imidlertid ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team bør forholde jer til, ligesom det bør være noget kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Oplægget for PLan tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med værdier) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser foto: Jens Thybo

6 Kursustaksonomi Begrebsafklaring: Vi har her kort forsøgt at forklare hvad de enkelte termer dækker over. Listen er ikke udtømmende Oplevet: at have gennemprøvet (måske uden selv at vide det). Har været udsat for. At have set/hørt igennem en oplevelse Hørt om: Være blevet fortalt. Have læst om. Have hørt som begreber. Kan have fået materiale med hjem der ikke er gennemgået i dybden. Prøvet: have afprøvet. Have udført. Have testet (også i mindre dele). Have set effekten af. Bruger: kan selv afprøve og genskabe resultater ud fra. Er selvkørende mht ressourcer og fokus. Forstår: kan videreforklare. Kan lære fra sig. Kan reflektere over. Forholder sig kritisk og undersøgende overfor. Udvikler/opsøger: Ændrer i tidligere lært stof mhp optimering. Selvmotiverende. Kommer uopfordret.

7 Kursusrammer og -fundament Friluftskursus Friluftslivet er rammen for PLan-kurset. Naturen skal bruges som læringsrum, og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge og himlen er vores loft. Der er vidde rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kurset tilrettelægges, så overnatning kan ske udendørs. Om det er i telt, shelter eller noget tredje er op til jer. Kursisterne bør som udgangspunkt også stå for madlavningen udendørs. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jord-ovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus og kursisternes niveau, f.eks. kan det være at kursisterne ikke laver al maden selv, men stadig har oplevelsen af lejrliv og det selv at lave mad. Patruljeliv Kurset arbejder med patruljeliv og giver kursisterne en praktisk forståelse af rollerne i patruljen og den enkeltes ansvar for patruljen. Patruljelivet skal være med til at styrke kursistens kompentecer i samarbejde. Kort sagt skal kursisten få en forståelse af, at sammen kan vi løfte mere, end vi kan hver især. Kursisterne er inddelt i patruljer og arbejder ud fra princippet learning by doing. Under kurset skal alle kursister have praktisk træning i ledelse, f.eks. ved selv at have PL-rolle i kortere eller længere tid eller ved at rollen indgår i en aktivitet. Under kurset tjener de praktiske opgaver og færdigheder som f.eks. madlavning til at give kursisterne mulighed for at snakke med deres patrulje og vejledere om, hvordan de hver især oplever og lærer. Learning by doing Learning by doing-begrebet er en af DDS s grundlæggende lærings-me toder. Kursisten skal være i stand til at lære af og reflektere over egne handlinger, og være i stand til at omsætte det lærte til at kunne ændre egne handlingsmønstre, hvor muligt for kursistens niveau. Oplevelser Kursisten skal begejstres gennem oplevelser og få inspiration og motivation til læring og udvikling. Oplevelsen skal dog ikke være målet i sig selv, men udspringe af kursus-indholdet, så kurset som en samlet helhed huskes, som en læring gennem oplevelser. Kursisten skal opleve at få flyttet grænser, for hvad denne troede var muligt - dette kan være i fællesskabet, individuelt, fysisk eller kompetencemæssigt. Vi vil opfordre jer til at lave noget helt særligt ud af den sidste aften en banket der passer til ideen i jeres tema og som på bedste vis slutter jeres kursus af. Om I inddrager spejderne i processen, eller om banketten skal være en overraskelse, er igen op til jer.

8 Kursus-begreber Patruljens døgn Patruljens døgn, er kursisternes alenetid. Formålet er at kursisterne oplever at stå på egne ben, og kunne være ansvarlige for tiden og hinanden, samt have en grad af medbestemmelse for hvad der skal ske på Patruljens Døgn. Vi forestiller os, at kursisterne får tid til egen patrulje, hvis resten af kurset er meget fælles, eller at I kan benytte tiden til at kursisterne kan være fælles, hvis kursusprogrammet er meget i egen patrulje. Teamet skal ikke være en aktiv del i Patruljens Døgn, men skal naturligvis være til stede, hvis sikkerheden eller trygheden påkræver det ift. kursusniveau og program for Patruljens Døgn. Begrebet døgn er vejledende, men for PLan1 og frem inkluderer det en overnatning. For PLan0 kan det være en halv dag. Temaramme En temaramme er som en rød tråd for kurset - det binder kurset sammen, og vil for mange i især de yngre aldersgrupper være en lettere måde at forstå og gå til kursuselementerne på. En temaramme kan være en egentlig fortællende fantasiramme for kurset, men kan også være andre gennemgående elementer såsom heik, pioner og lignede metoder, eller gennemgående principper såsom bryde grænser, personlig udvikling eller tilsvarende. Nogle teams føler, at en fantasiramme gør idegenereringen lettere, men om I starter med at skabe fantasirammen eller indholdet, er op til jeres arbejdsproces i teamet.

9 foto: Jens Thybo 9

10 PLan 0 PLan 0-kurset er det første PLan-kursus, som vores spejdere møder, når de er rykket op som storspejdere. Spejderne er år og de har typisk ikke været storspejdere i mere end nogle få måneder. De nye tropsspejdere er ofte glade for, at være rykket op til de store, og det er derfor vigtigt, at de på lige fod med de øvrige tropsspejdere får tilbud om deltagelse i PLan. Tanken er at dette skaber gejst og styrker fastholdelsen af spejderne i korpset. På PLan 0 skal kursisterne opleve de forskellige elementer i spejdermetoden og aktiviteterne skal underbygge, at spejderne lærer at være at være en god kammerat, tage ansvar for hinanden og naturen - og i det hele taget lære, at være en del af en patrulje. PLan 0 er tænkt som et oplevelsesbaseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktivt del i. Gennem temaet arbejdes der med aktiviteter og færdigheder for, at styrke deres kompentencer til, at kunne bruge det i et samarbejde i patruljen. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen ønskes kursusstørrelsen at være vejledende kursister. Kurset afholdes fra mandag til fredag og indeholder således fire overnatninger. foto: Frederik Andreas Jørgensen

11 Taksonomi Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten har hørt om de forskellige faser i forløbstanken Kursisten har prøvet at planlægge og udføre en lille aktivitet Kursisten har hørt om patruljesystemet og en PL s opgaver Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har prøvet og hørt om evalueringsmetoder Kursisten har oplevet ansvaret ved udførelse af aktiviteter Kursisten skal have prøvet, at træffe valg i samarbejde med sin patrulje, ud fra forudbestemte valgmuligheder. Medbestemmelse Tema: tryghed og relationer Kurset skal bruge tema, som et element, der binder kurset sammen, og via fantasi får skabt en tryg ramme for læring og sociale relationer. Redskaber: basic færdighed Kurset skal arbejde med basic færdigheder, som f.eks. lejrliv/ friluftsliv og indeholde tips og tricks.

12 PLan 1 PLan 1-kurset er introduktionen til et egentligt ledelseskursus for vores spejdere. Spejderne er år og har ca. et års erfaring som storspejder, og har derfor erfaringer med hjemmefra, som kan anvendes i kurset. På PLan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt de blå værdier (KAFSU). Kursisten har sikkert allerede stiftet bekendtskab med begreberne, men nu skal de bagvedliggende tanker introduceres, og de skal i højere grad selv kunne forstå og formidle dem. Patruljeledelse skal indgå som et gennemgående element i hele kurset, og skal ses som en sparring og en læring om samarbejde, og ikke nødvendigvis PL/PA-roller. Kursisten skal få en oplevelse og forståelse for patruljesystemet, og en inspiration til ledelse. Indtænk de praktiske rammer og konkrete gøremål, som en del af læringsprocesserne, og som et led i ledelseselemtet og learning by doing. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan1 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan1 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 1 Styrket i praktiske færdigheder Inspireret til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Introduceret til spejdermetoden og de blå værdier Styrket i at kunne planlægge et patruljemøde/-forløb Styrket i patruljeledelse og patruljesystemet Forstået og føler sig værdsat Kursisten skal føle teamet, som en aktiv medspiller, snarere end en tropsleder. Der skal være fokus på vejledning, og kursisten skal føle sig værdsat, forstået og på lige fod med de andre kursister og teamet. Kursisten skal tage fra PLan 1-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og være styrket i sine færdigheder. foto: Jens Thybo

13 Kursisten skal have prøvet at instruere sin patrulje eller tilsvarende enhed. Kursisten har hørt om redskaber som PL. Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje. Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten skal have prøvet at udføre et forløb fra planlægning og udførelse. Kursisten har prøvet forskellige evalueringsmetoder- Kursisten har hørt om idegenerering. Kursisten oplever at patruljen træffer valg, der har afgørende betydning for patruljens rolle, ud fra forudbestemte muligheder. Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Kurset skal arbejde med spejder-færdigheder, som f.eks. båltænding, pionering, hejkteknik, rygsæk-pakning m.v.

14 PLan 2 PLan 2-kurset bygger naturligt videre på PLan 1-kurset. Spejderne er år og har ca. to-tre års erfaring som storspejder. Kursisten kan godt deltage på et PLan 2-kursus uden at have været på PLan 1. PLan 2-kursisten skal styrkes i at planlægge, tilrettelægge, lede og instruere et patruljemøde/-forløb, samt udføre og evaluere det. Kursisten skal tage fra PLan 2-kurset med en gejst, motivation og evt. et færdigt forløb til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan2 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan2 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 2 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb Inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Medbestemmelse og ansvarlighed i dele af kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og lærer at patruljen er en tryg enhed Mentale og fysiske udfordringer Oplevet at der er plads til forskellighed - også i patruljen foto: Jens Thybo

15 Kursisten har prøvet at lede del af forløb/modul. Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse. Kursisten bruger instruktørrollen. Kursisten har hørt om ledelsestyper. Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten skal have prøvet at udføre et helt forløb. Kursisten bruger planlægning, udførelse og evaluering. Kursisten har prøvet at idegenere. Kursisten bruger forskellige evalueringsmetoder. Kursisten bruger forløbstanken og forstår elementerne. Kursisten forstår medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Medbestemmelse Tema: finde værdier Kurset skal bruge tema, til at belyse værdier, og hjælpe kursisterne til at finde egne og blive oplyst om korpsets. Redskaber: Forløbsfærdighed Kurset skal arbejde med at kursisterne får redskaber til, at kunne gennemføre et fuldt forløb.

16 PLan 3 Formålet med PLan 3 er at støtte kursisterne i deres udvikling som spejder og individ samt leder. Det gælder både i forhold til det at være patruljeleder og i det hele taget det, at være en del af en gruppe. Det er endvidere formålet med PLan 3, at kursisterne får mulighed for, at forholde sig til nogle af de grundlæggende værdier i spejderarbejdet. Målet er, at kursisten tager et stort ryk i forhold til sin personlige relation til spejderbevægelsen, således at kursisten ved hvorfor han/hun er spejder og hvad vedkommende vil med det i fremtiden. Kursisterne skal også på PLan 3 have medbestemmelse og opleve, at de har reel indflydelse i forhold til aktiviteterne, ligesom de selv skal tage et ansvar i den forbindelse. Kursisterne skal i større omfang end de tidligere PLan-niveauer have medbestemmelse over kursets indhold. F.eks. ved at lade et par tidsperioder stå tomme til at kursisterne selv kan udfylde dem. Der kan evt. sættes fokus på medbestemmelse som en motivationsfaktor. Igennem denne medbestemmelse skal kursisterne opfordres til at tage ansvar hjemme i gruppen, samt motiveres til at tage en aktiv del i divisionen og korpsets fremtidige udvikling Kursisten skal tage fra PLan 3-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje, trop, gruppe og division for at prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger samt en opfølgnings-weekend med 1-2 overnatninger. PLan 3-kursisten er på et stadie i sit (spejder)liv, hvor værdier, identitet og tilhørsforhold spiller en væsentlig rolle i tilværelsen. Endvidere er PLan 3-spejderen nu så gammel, at vedkommende kan få reel indflydelse i DDS. PLan 3-kurset skal derfor være med til at styrke kursisterne, og give dem en personlig platform at arbejde ud fra i form af, teamet interagerer med kursisterne, og lader disse udfolde sig, få indflydelse og ansvar for en række elementer i kurset. På den måde skal PLan 3-kurset virke som et springbræt for kursisten, således at denne kan tage aktiv del i DDS udvikling. Derfor er det væsentligt, at kursisterne forholder sig til DDS egne og internationale værdier i spejderarbejdet, og derigennem får mulighed for at reflektere over egne og andres værdier. foto: Jens Thybo

17 Kursisten bruger instruktion, og videreudvikler sine færdigheder til at kunne lede. Kursisten bruger forskellige ledelsesstile i patruljen efter behov. Kursisten forstår patruljens behov og kompetencer, og kan handle på det. Kursisten analyserer patruljens opgaver og behov, og udvikler ledelseskompetence qua det. Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten bruger alle faser i forløbstanken. Kursisten bruger planlægningsværktøjer. Kursisten udvikler selv forløb til egne behov. Kursisten udvikler redskaber indenfor idégenerering Kursisten bruger og udvikler medbestemmelse, så patruljen forbedrer kursusudbyttet. Kursisten opsøger selv medbestemmelse Medbestemmelse Tema: samfundsperspektiv Kurset skal bruge tema, der tager samfundsrelevante emner op, med afsæt i korpsets værdier og skabe rum til at kursisten kan finde egne. Redskaber: personlige samfundsværdier Kurset skal hjælpe kursisten til at finde værdier og se dem i samfundsperspektiv. Der skabes rum til at debattere og argumentere for disse.

18 PLan-projektet PLan 3-kurset er fra 2011 blevet et tredelt kursus med ugekursus, projektperiode og weekendkursus med opfølgning på projekterne og ugekurset. Under uge 42 skal kursisten finde sit personlige projekt, som kursisten ønsker at undersøge/udforske/blive bedre til/afprøve. Det kan være et individuelt projekt eller et, de er flere om at lave. Vejlederne skal igennem uge 42 vejlede i, at få formet et projekt der svarer overens til kursistens niveau, og til årstiden, hvor projektet tænkes udført. Til opfølgningsweekenden skal projektet enten være nået i mål, eller være nået en milepæl. Vejlederne skal støtte kursisterne i projektet, og informere tropsledelsen om konceptet før uge 42, og følge op efter uge 42 med information om kursistens projekt, og hvad der i øvrigt har været af kursusindhold under ugen, således at tropsledelsen, får bedst muligt grundlag for at støtte op og være den nære vejleder. Er projektet afsluttet ved opfølgningsweekenden, forestiller vi os, at der vejledes i, hvordan kursisten kan tage projektet videre til et nyt niveau, eller hvordan kursisten i øvrigt kan arbejde videre med sit spejderarbejde. Er projektet nået en milepæl på opfølgningsweekenden, forestiller vi os, at der vejledes i, hvilke skridt kursisten skal tage videre, og at der laves en tidsplan, hvor vejlederen aftaler hvor tit og hvornår der følges op (via mail, telefon, skype eller personligt møde). Er projektet kulsejlet ved opfølgningsweekenden, forventer vi, at I får evalueret på projektet, og enten give vejledning til hvordan kursisten kan tage hul på et nyt, eller få rettet det kulsejlet projekt til, så det kan blive en succes. Opfølgningsweekenden afholdes i perioden efter uge 42 og inden årsskifte. Det er kursusteamet, der vælger, hvornår weekenden afholdes, og ønske til tid og sted sendes sammen med kursusansøgningen. Da det er en del af kurset, forventes det, at hele teamet deltager på denne weekend, og for kursisterne er det en forudsætning for at kunne få sit kursusbevis. Tanken er dels, at kursisterne har en opgave/et udviklingsmål med hjem - som de i samarbejde med deres vejleder/hyrde/ teamster har udviklet under PLan - dels at de i høj grad har medbestemmelse i forhold til denne del af kurset og får ansvar for deres egen udvikling. Formålet med at lave et PLan-projekt med en opfølgnings-weekend efter uge 42 er: At øge kursisternes opmærksomhed omkring det de har lært på PLan. At bidrage til vision 2020s pejlemærke omkring børn leder børn. At udvikle kursisterne til fortsat læring efter PLan. At få fulgt op på metoder, gejst og udviklingen imellem PLankurserne At skabe nærvær og motivation til udvikling indenfor korpset Opfølgningsweekenden kan være i samarbejde med et eller flere andre PLan 3-kurser eller selvstændigt. Det kan være i tråd med jeres temaramme, eller mere koncentreret om de enkelte projek ter. Det er op til jer at forme opfølgningsweekenden, så den pas ser til jeres kursus og kursister. Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 3 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere Inspiration til personlig udvikling (inden for DDS) Medbestemmelse og ansvar for visse aktiviteter på kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og en kæmpe oplevelse Personlige udfordringer Indblik i DDS egne og internationale værdier samt kunne perspektivere dem til egne værdier

19 Planlægning Teamet Et PLan-kursus kan man heldigvis ikke lave alene, og I skal derfor være et team, der kan løfte opgaven. I skal have minimum en kursusleder, der godkendes af U Gerne et makkerpar. Kursuslederen har det overordnede ansvar for kursets økonomi og faglige indhold og kontakt til U10-16 og Korpskontoret. Væger I ikke to kursusledere, skal I vælge en Kursusassistent, som træder til, hvis Kursuslederen skulle trække sig eller ikke er til at komme i kontakt med. U10-16 vil kommunikere med begge på lige fod. I skal derudover også vælge en kursuskasserer, som også skal godkendes af U Kassereren har det praktiske ansvar for kursets budgetter og regnskaber. Størstedelen af teamet skal være vejledere. Vejlederne skal være leder jf. Korpsets love, d.v.s. min. 18 år. Som tommelfingerregel bør I være nok til, at hver patrulje kan have en fast vejleder. Nogle teams foretrækker at have vejlederpar, så man eksempelvis til 6 patruljer er 12 vejleder. Det kan være en god idé at have føl med til nogle af vejlederparrene. Der skal blot sikres balance, så der ikke skabes to hold kursister, på hver sit niveau i kurset. Har man ikke nok vejledere til at være 2 til hver patrulje, kan I lave nabo-patruljer, hvor 2 patruljer går sammen med sine vejledere, og dermed får 2 vejledere. Derudover bør I overveje, om I vil have et fast køkkenhold, eller I vil skiftes i teamet. Madlavning til et større team samt styring af spejdernes mad kræver typisk 2 personer hele kurset. Ved sammensætningen af teamet bør I desuden overveje at sikre en spredning i teamet i forhold til alder, køn og livserfaring. Teammedlemmer under 18 år skal godkendes hos U Det skal sikres at der er en naturlig balance i teamet, og at de unge under 18 år ikke kommer til at stå alene med ansvaret. Som ung under 18 kan man indgå som praktisk hjælper, køkkenmandskab eller i visse tilfælde som vejlederføl. Vi forventer, at I har tiden til at udvikle et godt kursus, har mod på at udfordre jer selv og søge hjælp og udvikling til det I føler, I mangler. En del af teamet bør have erfaring med aldersgruppen. Minimum én fra teamet skal have et gældende (max 3 år) førstehjælpskursus på mindst 12 timer. Hvis en i teamet ansens for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp, er dette tilstrækkeligt. Derudover forventer vi, at I som team har fokus på at udvikle jer som instruktører, både individuelt og som team, hvilket f.eks. kan ske ved deltagelse i uddannelsesweekenden i marts, at tage på kurser sammen, får instruktører ud eller intern uddannelse i teamet, hvor I lærer af hinanden. Vi forestiller os, at I hvert år fastlægger jer nogle mål for teamets og den enkeltes udvikling. Alle i teamet (ekskl. madhold og evt. praktisk team) skal være medlem af et spejderkorps. Samtlige (inkl. madhold og evt. praktisk team) skal lave en børneattest, der skal være Stine Enevoldsen på Korpskontoret i hænde senest 2. juni Nogle teams har desuden også nogle arbejdsfolk, der ikke er vejledere for patruljer, men varetager praktiske opgaver, forbereder aktiviteter mv. Hvis I kun er én vejleder pr. patrulje, bør I nok have nogle ekstra, da almindelige praktiske ting som at lægge poster ud mv. kan være svært at nå, hvis man er alene om at vejlede en patrulje.

20 Ansøgningen Jeres ansøgning om at lave PLan for 2014 skal ske online. På dds.dk/ ksl ligger dette kursusoplæg i pdf til download samt ansøgningsskema fra I skal i ansøgningen have uddybet og svaret på en række spørgsmål, som fremgår af ansøgningsskemaet. Det er vigtigt at I har alle oplysninger med, da vi skal bruge dem umiddelbart efter kursustildelingen. Deadline for ansøgning til PLan er 1. februar kl De skal sendes til Kommer ansøgningen i vejen for, at I får afsluttet 2013-kurset ordentligt, vil vi meget gerne have besked, så vi kan lave en fornuftig aftale. Når kurset er i hus Senest 1. marts 2014 får I svar på ansøgningen om at lave PLan-kursus i Der lyder startskuddet og et spændende planlægningsforløb venter forude. Det er op til jer at tilrettelægge planlægningsperioden, så den matcher jeres måde at arbejde på. Vi vil dog opfordre til, at hele teamet mødes et par gange i løbet af processen. Undervejs er det vigtigt at bruge tid på diskussioner om generelle forhold, og få afstemt forventninger og ståsteder til de ting, der popper op i løbet af planlægningsprocessen. I er mange forskellige personer, men for kursisterne er I Teamet, så I er rollemodeller, og det er derfor en kraftig anbefaling, at I udstråler en fælles holdning. Forslag til emner I kan tage op: Samværspolitik/omgang på facebook med kursisterne Alkohol og rygning under kurset Traditioner Arbejdsindsats fra de enkelte medlemmer Vejledningsteknik og rolle overfor kursisterne Hvilket udbytte skal kursisterne have med hjem Værdiformidling Vi forventer, at det at planlægge et PLan-kursus tager minimum hvad der svarer til to hele weekender plus et par aftenmøder (evt. over skype) samt en hel dag til evaluering, de fleste bruger dog lidt mere tid. Vi forventer, at hele teamet er med til at evaluere planlægningen og afholdelse af kurset. Vi vil råde jer til at starte med en forventningsafklaring, der bygger videre på den kursusansøgning I har sendt. Hvem er I? Hvad kan I hver især bidrage med? Hvor er I hver især? Hvor vil I hen? Hvad skal I personligt få ud af det, og hvad skal kursisterne? Hvor meget tid forventer I at bruge på planlægningen, og hvor hurtigt skal man kunne svare på et spørgsmål, der dukker op? Hvordan vil I møde og fremstå overfor kursisterne? Etc. På første planlægningsmøde er det udover forventningsafklaringen en god ide at bruge tilstrækkeligt med tid på idegenering, inden I går i gang med detailplanlægningen. Derudover er det endvidere et godt værktøj til det videre forløb, hvis I får lavet en hel fast ugeplan - så kender alle rammerne og konceptet. foto: Morten Bjerrum Larsen

21 Patruljevejledere Som nævnt under afsnittet Teamet, forudsætter vi som udgangspunkt, at I har mindst én fast vejleder pr. patrulje, der dagligt er i kontakt med patruljen og løbende er med i patruljens liv og de enkelte patruljemedlemmers udvikling. Vejlederens rolle er at være til stede og kunne træde til, når der opstår behov. Ligeledes indebærer vejlederrollen, at alle kursister har en voksen på kurset, de kan føle sig trygge ved. Vi anbefaler, at der dagligt holdes en time med kun vejleder og patrulje, hvor der kan tages temperatur på patruljen og reflekteres over dagens oplevelser. Når I laver patruljerne, bør I overveje, hvordan I sætter dem sammen - ting som: køn, alder, geografi og tidligere kurser kan være relevante ting at tage højde for. Derudover bør I også tage stilling til, hvor mange der skal være i en patrulje i forhold til det niveau kursisterne er på jf. det kursusniveau I har fået, samt jeres måde at vejlede og strukturere kurset på. Teamsparring Hvis team og kursusleder har behov for støtte og vejledning, kan I altid kontakte U MEN vi opfordrer til at sparre med andre teams/kursusledere, som enten har erfaring med det niveau i arbejder i, eller som som kan hjælpe med generelle ting. Vi har oprettet sparringsbanker på facebook, der skal kunne bruges som platform til fælles vidensdeling, dialoger og spørgsmål - eller finde hinanden. Der er en lukket for kursusledere, og en der er åbne for hele teamet, hvor vi kraftigt opfordrer især materialeansvarlige, kasserer, kursusledere og kursusannonceansvarlige til at hoppe med. Kursistfordeling og opdeling i patruljer Stine Enevoldsen på Korpskontoret fordeler kursisterne efter deres ønsker. Det prioriteres at der max. kommer 3 kursister pr. gruppe til hvert kursus - dog 4 ved SøPLan. Hvis kursisten har skrevet, hvor denne har været tidligere år, tilstræbes det at der ikke kommer en genganger hos jer. I sidste ende er det kursuslederen, der godkender, om I vil have at en tidligere kursist kommer igen. Kursisterne skal inddeles i patruljer, og denne enhed er den primære arbejdsenhed på kurset, jf. beskrivelsen af de enkelte kurser. Det er jer selv, der inddeler patruljerne. foto: Jens Thybo

22 foto: Jens Thybo

23 Praktisk info Varighed PLan ligger i uge 42 med start lørdag for SøPLan, søndag for PLan 0,1,2 og 3. PLan 0 slutter over frokost fredag og de resterende slutter lørdag over frokost. Kursussted DDS Uddannelse er forpligtet til at bruge korpsets ejendomme, så disse skal benyttes, så der kan udvikles på dem ift. at være velegnet som kursusejendom. Vi forventer som udgangspunkt at kurserne prioriterer at bruge korpsets hytter og faciliteter. Der kan dog være konkrete begrundelser for at I har et andet behov, og dette vil vi tage med i vores fordeling. Skriv i ansøgningen, hvis jeres kursusindhold medfører nogle særlige behov, der er knyttet til stedet. Uanset er det U10-16 der bestiller kursusstedet og endelig godkender dem. Egne ejendomme tages i brug inden andre. For alle kurser gælder det, at I skal planlægge med en margin på +/- 2 patruljer for PLan1 og 2 og med en margin på +2/-1 patruljer for PLan 3 og PLan 0. Dette skyldes, at vi gerne vil have fleksibilitet til at sikre at alle får mulighed for en plads, samtidig med at vi meget nødig vil være nødt til at lukke kurser ved for lav tilmelding. Økonomi Et kursus har selvstændigt ansvar for budgetlægning, økonomistyring og regnskabsaflevering. På dds.dk/ksl kan du i kursushåndbogen finde de generelle krav til økonomistyring for DDS s kurser. Sammen med ansøgningsskemaet (d. 16/12) fremligger U10-16 et notat om de økonomiske regler der gælder særligt for U10-16 s kurser. Vejledende deltagerantal vejledende alder vejledende samlet antal kursister Kursusniveau Vejledende antal kursister Alder på kursustidspunkt PLan PLan PLan PLan SøPLan har vejledende 48 kursister. Har I en god grund til at ønske en anden størrelse, vil vi naturligvis tage dette i betragtning. Overordnet skal vi dog prøve at sikre at der er et passende antal kursuspladser fordelt på et passende antal teams.

24 PR Jeres kursus skal annonceres i MOVE, der kommer ud i juni. U10-16 vil forholde sig til jeres tekst ift. niveau og kvalitet. Layoutet og det samlede magasin, vil Kursusredaktionen og eksterne layoutere tage sig af. Kursusannoncen skal indeholde informationer, der tydeliggør hvad udbyttet er for netop jeres kursus. I skal beskrive, hvor I udskiller jer fra de andre kurser på samme niveau, uden at sætte de andre kurser i dårligt lys. I må gerne bruge jeres fantasiramme til annoncen, sålænge kursusudbyttet fremgår, og der er en klar adskillelse fra en indbydelse til en spejdertur/et spejderarrangement. Der vil være en intro til hvert kursustrin inden kursusannoncerne. På dds.dk/ksl vil der lægge et indmeldingsark til jeres annoncetekst. Illustrationsfiler skal sendes til og navngives med jeres kursusnummer først, efterfulgt af understreg og type (Eks.12000_ illustration01). I kan enten vedhæfte filer, eller sende et link til filerne. I vil modtage kvittering for jeres indsendte annoncer. Illustrationer skal følge MOVEs udstukne retningslinjer. Materiel For at lette arbejdet med den løbende justering i materialefordelingen, skal jeres ønsker skrives ind i det google-ark vi deler med jer nå I har fået tildelt kursus. Her i vil fremgå hvad korpset ligger inde med af genstande, der er mulige at bestille. (kolonnen tilgængeligt ) Dette ark indeholder én side per team (som kun I kan rette i) samt en oversigt kun udvalget kan rette i. Ud fra de tilgængelige materialer, skal I udfylde jeres ønsker (kolonnen behov ). Når alle har udfyldt deres behov, tager udvalget stilling til selve fordelingen ud fra jeres kursussted, størrelse og evt specielle behov og fordeler genstandene (kolonnen tildelt ). Efter kursisttildelingen retter I selv jeres behov til det præcise antal genstande og vi retter og lukker arket for ændringer Herefter bliver det sendt til Holmgaard der så pakker udfra denne bestilling. Ved siden af har vi et ark til at anføre jeres kontaktperson samt leveringsadresse. Levering og afhentning klarer Holmgaard så det skal I ikke tænke på. Det er vigtigt at det er den materialeansvarlige der bruger adgangen og at denne har en google-konto tilknyttet sin mail. Husk dette i ansøgningen Tilmelding Spejdernes tilmelding til kurserne sker igennem Blåt medlem korpsets medlemssystem. Tilmeldingen sker direkte til Korpskontoret, der sørger for at fordele kursisterne ud fra deres ønsker. Kursuslederne holdes løbende opdateret mht. antallet af kursister, der har ønsket netop deres kursus som førsteprioritet. Fordelingen af kursister sker som udgangspunkt ud fra kursisternes prioriterede valg. Ved fordelingen tages der hensyn til kønsfordelingen på det enkelte kursus. Alle annoncer vil blive kigget igennem og evt. tilrettet ift. sprog, kvalitet ift. kursusudbytte og -niveau samt længde ift. fysisk plads. foto: Jens Thybo

25 Deltagerbrev Kursisten skal have tilsendt brev om deltagelse på jeres PLan-kursus tre uger inden kurset (dvs. uge 39). I kan sende pr. mail eller pr. brev. Kursuslederen kan ved at henvende sig til kursusadministrationen på Korpskontoret få tilsendt kuverter og labels til at udsende brevene. Det er god kotume at deltagerbrevet indeholder: Tid og sted for kursets start og slut. Hvor mødes I? Kursussted inkl. adresse forældre kan sende breve til Nødtelefonnummer til teamet Kontaktinfo til KSL (præcisér hvem man skal kontakte ved evt. afbud) Deltagerliste Indhold/program/intro til fantasi-/temaramme Vigtig information (som f.eks. at de skal starte på hejk) Regler/retningslinjer for f.eks. rygning Skal de medbringe kontanter? Særligt afsnit til forældre Ugle-mærkerne skal først gives til kursisten sammen med kursusbeviset. Mærket skal sidde på højre ærme sammen med duelighedstegnene. Tropslederbrev Som følge af ønsket om at få udbyttet af PLan udbredt og brugt hjemme i grupperne, samt et ganske klart ønske fra tropslederne, om information om hvad der kursisterne lærer, skal der udsendes Tropslederbrev samtidigt med Deltagerbrevet til kursisterne. Dette kan sendes pr. mail, og mail-adresserne til tropslederne bør fremgå i Blåt Medlem. U10-16 vil har udarbejdet en skabelon, som I kan bruge og skrive videre på. I må meget gerne tilrette den så meget som muligt, og få skrevet hvad jeres kursister skal kunne når de kommer hjem, og hvordan de kan arbejde videre med det. Den findes på dds.dk/ksl For PLan3-kurserne, skal der også fremgå at kursisterne kommer hjem med et personligt projekt, og efterfølgende skal tropslederen have en kopi af den aftale I har lavet med kursisten, med informationer om projektet, deadlines, milepæle m.v. foto: Jens Thybo

26 Kursusbevis Når kursisten har gennemført jeres kursus, giver I dem et kursusbevis hvori I har beskrevet de elementer kursisten har været igennem. Vi vil gerne sparre med jer om indholdet i kursusbeviset og beder jer derfor indsende ordlyden når den er på plads. På den måde sørger vi også for at der er en rød tråd i det man får bevis på fra det ene kursus, til det næste. Send til senest 15/ Beredskab Der kan opstå situationer, hvor I får brug for at rådføre jer med en udefra. Hvis der opstår problemer i løbet af kurset, der handler om en intern uenighed i teamet eller lignende mindre alvorlige ting, kan I kontakte en person fra U I alvorlige tilfælde kontakter I korpsets general-sekretær Tlf. nr Der er to formål med at ringe hertil. Det ene formål er, at I kan få professionel bistand fra et kriseberedskab eller en psykolog, der kan hjælpe jer, hvis I står med en spejder eller et teammedlem med problemer eller oplevelser, som I ikke kan og skal magte selv. Det andet formål er at sikre, at korpsets presseberedskab er informeret, hvis der skulle opstå episoder, som brand, ulykker eller andet, der kan få pressens opmærksomhed. Det vil være en lettelse for jer, at der er andre, der tager ansvaret herfor. Efter en opringning til korpsets beredskabs-telefon skal I sikre, at formanden for U10-16 er informeret om opkaldet. Hvis I er i tvivl om, hvor vidt det er alvorligt nok eller ikke kan få fat på U10-16, er I altid velkomne til at ringe til generalsekretæren. Uddannelsesweekend og Kursuslederweekend Hvert år i marts afholdes en Uddannelsesweekend for alle instruktører i korpset. Weekenden er gratis og indeholder en række uddannelseselementer for instruktører, samt en god mulighed for at sparre med andre instruktører i korpset, og få ny inspiration. Der lægges fra korpsets side mange kræfter i weekenden, som har høj faglig kvalitet. Alle teams skal deltage da der drøftes en række generelle forhold (som indholdet af kursusoplæg mv.) og gives praktiske oplysninger. Derudover er det et krav at kursuslederen/-lederne for de afsluttede og kommende kurser deltager i Kursuslederweekenden. Aflysning Skulle det ske, at der ikke er tilmeldt nok kursister, så det er økonomisk forsvarligt at gennemføre et kursus, aflyses det. Det er U10-16-udvalget, der i sidste ende træffer beslutningen om eventuelt at aflyse et kursus - selvfølgelig efter samråd med KSL og DDS Uddannelse. Vi håber naturligvis på at kunne gennemføre alle vores kurser. foto: Jens Thybo

27 Praktisk kalender 2014 Deadline indsendelse af kursusansøgning 1. februar kl Tildeling af kurser af U10-16 februar Senest svar på kursusansøgning 1. marts kl Uddannelsesweekend for hele teamet marts Indsending af kursusannonce dato var ikke klar ved tryk af kursusoplæg Indsending af budget 1. maj kl Forhåndstilmelding materialer 1. maj kl Deadline børneattester 2. juni kl Forventet bestilling materialer 1. august Deadline kursustilmeldinger 3. september kl Redigeret bestilling af materialer 15. september Indsende tekst til kursusbevis 15. september Kursusafholdelse uge 42 Kursuslederweekend november Regnskabsaflevering 1. december Kontakt Formand U10-16 Magnus Rievers Formand U10-16 Anders Rasmussen Korpskontoret Stine Enevoldsen Økonomichef Mikkel Rode Bogholderi Bogholderiet foto: Morten Bjerrum Larsen

28 PLAN 2 plan 3 foto: Jens Thybo PLAN 1 PLAN 0

Kursusoplæg 2015 for PUF

Kursusoplæg 2015 for PUF Kursusoplæg 2015 for PUF 1 PUF Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Layout Magnus Rievers Billeder Morten Hatting Voltelen Julie Rose Gudmander Magnus Rievers Egemosen

Læs mere

Kursusoplæg 2016 - PUF

Kursusoplæg 2016 - PUF Kursusoplæg 2016 - PUF DET STARTER alt sammen her... Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16. Kursusoplæg puf [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.] PUF 15.-18. maj 2014 dds uddannelse Kursusoplæg august 2013 2. udgave 2. oplag Skribenter: 2. udgave:

Læs mere

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS De nye seniorkurser KURSER i udvikling Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM SENIORKURSERNE OG SPEJDERIDEEN 5 KURSUSRAMMER OG -FUNDAMENT 6 KURSUSTAKSONOMI 7 ADVENTURE / TEST DINE GRÆNSER

Læs mere

Kursusoplæg 2018 PUF

Kursusoplæg 2018 PUF Kursusoplæg 2018 PUF Indhold Kolofon 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Redaktion: Tine Daa Shcrøder Anne Raabjerg

Læs mere

Kursusoplæg PUF

Kursusoplæg PUF Kursusoplæg 2017 - PUF Det starter alt sammen her Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2016 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 6 Spejderidéen... 6 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...6 KAFSU DDS' værdier er...7 Klanens døgn... 7 SPARK-Start... 8 SPARK 1... 9 Medbestemmelse

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2017 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

20. Udgave. Spejder side 1á4

20. Udgave. Spejder side 1á4 20. Udgave 2014 Spejder side 1á4 5. november 1999 Kære Dagbog - det hele er ad helvede til. De har lige sagt i Sveriges Radio at både Tyskland og Sverige nu har lukket grænserne fil Danmark for at sygdommen

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

KURSUSHÅNDBOGEN 2014

KURSUSHÅNDBOGEN 2014 KURSUSHÅNDBOGEN 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 5 3. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 6 Organisationen... 6 Funktioner i DDS Uddannelse... 6 Kompetencefordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 7 Spejderidéen... 7 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...7 KAFSU DDS' værdier er...8 Klanens døgn... 8 SPARK-Start... 9 Medbestemmelse og ansvarlighed,

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af er en samling af senioransvarlige fra divisionerne (DaSen er), pt. primært fra Nordsjælland. Vores formål er helt præcist at: Fremme det gode seniorarbejde,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse

KURSUSHÅNDBOG. En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps. dds uddannelse KURSUSHÅNDBOG En hjælp til dig som kursusleder i Det Danske Spejderkorps dds uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 4 Organisationen... 4 Kompetencefordeling

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet!

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet! Indledning I perioden januar 2005 juni 2005 har Spørg de unge arbejdsgruppen under Intern Komite arbejdet med at kortlægge hvilke elementer der fastholder unge i spejderarbejdet. Dette er sket ved hjælp

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Patruljekursus Forlev Spejdercenter

Patruljekursus Forlev Spejdercenter Patruljekursus 2004 PATRULJEKURSUS 2004 Kære spejdere Så er det blevet tid til årets store spejderoplevelse! Trænger du til udfordrende aktiviteter ----- så fat rygsækken og tag på påskekursus på Forlev

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

De grønne pigespejdere 1170/2011

De grønne pigespejdere 1170/2011 ProjektGuide 2 De grønne pigespejderes projektorganisation En projektgruppe er enten tilknyttet en styregruppe, et team eller hovedbestyrelsen. Alle projektgrupper arbejder ud fra et kommissorium, som

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Velkommen på. Bispestaven 2010

Velkommen på. Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven i 2010 Længes du efter personlige udfordringer, efter at få testet patruljens teamwork og efter at opleve den ægte spejderånd? Så sidder du med billetten

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 1 Redaktion Andreas Wenning Carsten Rune Jensen Anders Rasmussen Magnus Rievers Layout Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Forside: Mathias

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding.

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2013 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Vi holder møde hver onsdag fra kl. 18.30 20.30 Som regel er vi på Poulholm, men vi kan også finde på at holde møde et andet sted Det skal vi selvfølgelig

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015:

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Kære spejdere. Tak for jeres tilmelding til vores fantastiske Superdivi. Dette brev indeholder alle de vigtigste informationer om superdivien, så jeres

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

VI KAN HVAD VI VIL. Foto: Mads Danquah

VI KAN HVAD VI VIL. Foto: Mads Danquah VI KAN HVAD VI VIL Foto: Mads Danquah INDHOLD Fakta Tid, sted, pris, gruppering, proviant, toiletforhold og aktiviteter Fokus Klima Forældre Kom på besøg eller tag på lejr Tilmelding / bestilling Forberedelse

Læs mere