På sidelinjen i mere end 60 år!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sidelinjen i mere end 60 år!"

Transkript

1 På sidelinjen i mere end 60 år! I forbindelse med 100 års jubilæet har man bedt mig fortælle lidt om mine relationer til det sted, som jeg har kendt og kan huske fra omkring Man kan vel lidt uformelt sige, at jeg mere eller mindre har været på sidelinjen, dels privat hos forstander Knud Grønne og hans familie, dels som FDFer og senere som pædagogvikar. Min berøringsflade har de sidste godt 25 år været som bestyrelsesmedlem og i en periode formand for Skolehjemmet. I mine drengedage sagde vi Børnehjemmet, og jeg kom der ofte sammen med mine forældre, der var meget gode venner med Sigrid og Knud Grønne. Det betød blandt andet, at vi ved juletid kom ud og så den flotte udstilling i gymnastiksalen, og det kunne bestemt imponere alle, der oplevede det. Men jeg husker især, når der var julehygge i gymnastiksalen for alle på Børnehjemmet. Jeg var dybt fascineret af det store juletræ, der næsten nåede loftet, og ikke mindst, at alle fik et kræmmerhus med godter af forskellig slags. I den sidste tid under krigen kunne Struer FDF ikke længere holde sine kredsmøder i KFUM bygningens kælder i Kirkegade, så møderne blev flyttet til gymnastiksalen på Børnehjemmet. Min far havde som kredsfører aftalt dette med Knud Grønne, der var formand for FDF, og det var virkelig spændende at komme i god tid til møderne, for så kunne vi se de mange forskellige dyr, der var på stedet. Ikke mindst var det spændende at komme ned i væksthuset, hvor især abekattene kaldte på opmærksomheden, men udenfor kunne vi jo også iagttage de farvestrålende påfugle. Jo, der var altid noget, der kunne fange vores interesse, når vi besøgte stedet. Der var nogle få drenge fra Børnehjemmet, der var med i FDF, og de var mere end villige til at vise os rundt blandt dyrene. Men de fortalte også uhyggelige historier om og fra kartoffelkælderen, og den undgik vi meget behændigt, når vi var i nærheden. Ved selve kredsmødet oplevede vi en søndag eftermiddag i vinteren 44-45, at der kom luftalarm, og som jeg husker det, blev alle sendt hjem med det samme. Men set i bakspejlet lyder det næsten usandsynligt, at så mange blev sendt af sted - der var jo et stykke vej for de fleste. FDFs havefester Efter krigen blev det ud over besøgene af mere privat karakter hos forstander Grønne nu FDFs havefester, man især husker. Det var altid Grundlovsdag, og det blev hurtigt til en folkefest, ja man kan vel næsten kalde det for en byfest. Der var masser af boder af forskellig slags med pølsebod, kaffetelt, fiskedam, skydetelt, tombola osv. FDFs orkester gav koncert, og der var bænke på plænen nede ved fjorden til det folkelige møde med en kendt person fra egnen, og som vi som FDFere var tvangsindlagt til, skønt vi hellere ville være aktive så mange andre steder på det herlige område ved fjorden. Hen på aftenen blev der tændt et stort bål nær stranden, og vi kunne slutte en festlig dag med en afslutning og en aftensang. Netop denne stemning ved bålet ved havefestens afslutning, tror jeg står printet i manges erindring. For der var mange mennesker hele dagen - og der kom flere og flere år efter år. Havefesterne fortsatte hvert år frem til omkring 1970, og det var jo forbundet med et stort arbejde både at tilrettelægge havefesten, men bestemt ikke mindst med oprydningen efterfølgende! - Der er ingen tvivl om, at havefesterne styrkede FDFs økonomi, for jeg tror ikke, at Børnehjemmet fik andet udbytte end en masse arbejde. 1

2 Knud og Sigrid Grønne, forstanderpar Michael Poulsen Omkring 1950 fik vi i Struer KFUMs Idrætsafdeling en særdeles dygtig fodboldspiller fra Børnehjemmet. Den gang trænede vi på banerne nede ved Kilen, og jeg husker ham fra den første gang med et rødt hårbånd til det lidt lange hår. Han hed Michael Poulsen, og han blev en afholdt spiller på vores juniorhold og bestemt ikke bange for at sige sin mening. Han var kompromisløs i sine krav til os holdkammerater, og inderst inde var vi en smule bange for ham, men vi lærte gennem årene at sætte meget stor pris på ham, og vi havde flere gode år sammen på fodboldbanen. Han var meget stolt, når han kunne vise os især sine duer og andre fugle, og denne kærlighed til netop fugle har jo hængt ved alle dage. Da jeg kom i bestyrelsen i 1978 mødte jeg ham igen som tillidsrepræsentant for medarbejderne, og vi genopfriskede mange af de gamle minder. Vikar I sommeren 1954 havde jeg som seminarieelev været på høstarbejde i Norge for at tjene til studierne. Vi skulle først begynde det nye skoleår 1. september, så midt i august ringede Knud Grønne og spurgte, om jeg ville tjene en skilling som medarbejder. Jeg sagde ja med det samme og fik ansvaret for nogle praktiske opgaver rundt i haven og andre steder sammen med 4-6 drenge i alderen år. Det var bestemt noget af en opgave, og jeg fik i hvert fald revideret nogle af mine pædagogiske tanker. Et par af mine lidt ældre seminariekammerater havde også vikarjob og havde været der flere år i ferien, så de kunne hjælpe mig med gode råd. Jeg havde blandt andet vagten på drengegangen nogle aftener om ugen, hvor vi blandt skulle sørge for, at der blev ro på sovesalene, Jeg blev tydeligt instrueret i, at kort tid før vagten sluttede, skulle jeg vække nogle bestemte drenge, som lige skulle en ekstra gang på bade- og toiletrummet, fordi de var vådliggere. Men jeg fik også besked om, at jeg kun skulle vække én ad gangen og så følge dem til baderummet. Det forekom mig tåbeligt, så jeg vækkede de 4-5 stykker, det drejede sig om og sendte dem af sted! - Da jeg havde vækket den sidste, gik jeg ud på gangen for at få dem tilbage til sengen. Flere af drengene havde i deres ikke helt vågne tilstand stillet sig forskellige steder og besørget deres ærinde der, så resultatet blev et stort rengøringsarbejde for mig - og jeg var absolut en erfaring rigere. Mindre forbindelse Efter at jeg taget lærereksamen i 1957 blev forbindelsen til stedet noget mindre, men den var der stadigvæk. Jeg kom som helt ung lærer til Hellebjerg Idrætsungdomsskole ved Juelsminde, og på 2

3 det første drengehold november 1958 var Jens Grønne, forstander Grønnes ældste søn. Han var allerede dengang en udpræget ledertype, og jeg havde meget glæde af ham, fordi han aldrig var bange for at gå foran. Til den afsluttende forældredag med gymnastikopvisning var aftalen, at mine forældre skulle køre sammen med Grønnes i deres bil til Hellebjerg. Aftalen var, at Sigrid Grønne ville sørge for en god madpakke, som skulle nydes i det fri et eller andet sted på turen. Omkring Nørre Snede fandt man et godt sted, tæpperne blev bredt ud på græsset, drikkevarerne fundet frem, og Sigrid Grønne sagde: Nu kan du godt finde maden frem, Knud! Så blev der en pause, hvor Knud Grønne så helt forkert ud for kassen med det fine smørrebrød stod stadig på køkkenbordet i Struer. Den begivenhed blev husket, og det får en anden lille beretning om Knud Grønne frem i erindringen. En dreng var stukket af fra Skolehjemmet, og da Politiet senere på dagen kom med ham, sagde Grønne til ham, da de blev alene: Hvis du vil gøre det en anden gang, så husk at gå ned i køkkenet og få en madpakke med!. Forbindelsen genoptages Så kom der nogle år, hvor jeg kun periodisk var i forbindelse med Skolehjemmet. Vi var en flok mennesker fra Bøvling, der hvert andet år havde en sommeraftentur til Struer, hvor vi blev beværtet på Skolehjemmet, og jeg fornemmede hver gang den samme atmosfære, som jeg kendte godt fra min barndomstid. Men forbindelsen eksisterede nu kun med familien Grønne. Da jeg så kom til Rækker Mølle som skoleleder, ringede Eigil Munksgård, der var formand for Plejehjemsforeningen for Ringkøbing amt, hvorunder både Struer Skolehjem og Schubertsminde i Ringkøbing sorterede, og sagde til mig: Vi mangler et medlem til bestyrelsen fra den sydlige del af amtet og det har jeg tænkt skulle være dig! - Og netop mine mange gode minder fra Skolehjemmet gjorde det let for mig at sige ja. Men også fordi Munksgaard som min gamle kredsfører i FDF og ikke mindst som min dygtige lærer i Mellem- og Realskolen var lidt af et idol for mig. Et par år efter ringede Munksgaard igen og sagde: Vi mangler et medlem til tilsynsrådet ved Struer Skolehjem, og det har jeg tænkt skulle være dig. Atter kom jeg til at tænke på Knud Grønne, der netop var død, og jeg sagde ja uden betænkning. Det var Aage Hauskov, der var formand for tilsynsrådet og endvidere var skolekonsulent Verner Sørensen, Helga Bech Hald og Eigil Munksgaard med. Valdemar Andersen havde afløst Knud Grønne som forstander nogle år før. Valdemar og Vibeke Andersen, forstanderpar

4 Inger og Leif Rønne, forstanderpar Forstanderskifte Jeg nåede at være i tilsynsrådet under Valdemar Andersen et par år, hvor Michael Poulsen som før nævnt var med som tillidsrepæsentant. Tilsynsrådet blev ændret til en bestyrelse, og i 1982 fik vi som opgave at skulle finde en afløser for Valdemar Andersen, der ønskede at gå på pension. Der var mange ansøgere til stillingen (38), og det var svært at udpege 5, som vi gerne ville ha en samtale med. På selve dagen, hvor vi skulle mødes med de 5 ansøgere, var der afsat god til til drøftelse med hver enkelt, og som den sidste kom en skolevejleder fra Struer. Han havde været lærer på Skolehjemmet tidligere, og da afgørelsen skulle træffes blev det ham, der skulle være stedets forstander. Det var Leif Rønne og han har været det siden. Før et af de første bestyrelsesmøder under Leif Rønne kontaktede Eigil Munksgaard mig og sagde: Jeg trækker mig fra bestyrelsen, og min afløser som formand har jeg tænkt skulle være dig. Jeg har sikret mig enighed om det! - og sådan blev det! Tiden som formand Det har været en meget spændende tid som formand for Struer Skole- og Behandlingshjem, som det hedder nu. Jeg fik hurtigt et særdeles godt og tillidsfuldt forhold til Leif Rønne, og det har været utrolig givende og udfordrende at være med til på bestyrelsesplan at udvikle stedet til den velfungerende døgninstitution, den er i dag. Når man har været med i bestyrelsen i så mange år, bliver man mere og mere bevidst om den store betydning vore døgninstitutioner har i dagens Danmark, og jeg er heller ikke i tvivl om, at vi som bestyrelse er blevet brugt som sparringspartnere i mange situationer. 4

5 Det har været spændende at være rundt på de forskellige afdelinger og snuse til både atmosfæren og hverdagen, snakke med medarbejderne og ikke mindst de børn, der af den ene eller anden grund har fået ophold på Skolehjemmet. For mig har det arbejde, der udføres her, altid været præget af stor seriøsitet og af kærlighed til og forståelse af det enkelte barns behov og situation. Jeg vil gerne slutte med at rette en stor tak til alle på stedet og her specielt til forstander Leif Rønne. I har skabt en døgninstitution, der står respekt om alle steder, og hvis betydning ikke kan vurderes højt nok. Den gamle forstander Magnus Grønne ville ganske givet glippe med øjnene, hvis han så stedet i dag, men jeg er heller ikke i tvivl om, at både han og de efterfølgende forstandere (Knud Grønne og Valdemar Andersen) ville have nikket og sagt: Det er anderledes, men sådan skal det være for tiderne ændrer sig! Med kun 4 forstandere på 100 år har der været stabilitet og kontinuitet, men de sidste 25 år har i særlig grad været præget af den dynamik og pædagogik, som har gjort, at vi alle kan være stolte af Struer Skole- og Behandlingshjem. Til lykke med jubilæet. Frede Agger 5

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere