tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra klasse 1. klasse 2. klasse 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3."

Transkript

1 Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse

2 1.klasse Skal kunne tallene fra og kunne skrive dem. Kender til talrækkefølger. Kan positionssystemet enere og tiere. Kan bruge og forstå regningsarter som addition og subtraktion uden tierovergang. Skal kunne tier-vennerne. Kan sortere efter bestemte kriterier som farve, form, størrelse. Kan arbejde med mønstre og symmetri. Bliver fortrolige med geometriske som trekant, firkant, cirkel, kanter. Kan arbejder med mønstre i omgivelserne. Kan spejle enkle figurer. Kan arbejde med tilfældighed, terning spil og eksperimenter. Top Kender enhederne cm og m. Kender til liter, kilo og gram.har stiftet bekendtskab med penge, kr. Har stiftet bekendtskab med klokken, tid. Kan bruge tallene til at løse praktiske problemer fra hverdagen ved at tælle. Skal kunne måle længder ved hjælp af tern, centicubes og lineal Udvikler det matematiske sprogs større end, mindre end, ligmed, +, - og det samme som. Får et første kendskab til brug af lommeregner og computer. Færdiggøre dagens arbejde. Mængden vurderes individuelt. Max 20 min, med mindre der er lyst til mere.

3 2. klasse Top Skal kunne tallene fra og kunne skrive dem korrekt. Kender til talrækkefølger. Bliver fortrolige med positionssystemet enere, tiere og hundreder. Kan addition indenfor talområdet med tierovergange. Lærer forskellige algoritmer til addition. Kender ne halv, hel og dobbelt. Lærer den lille gangetabel og er tryg ved den. Forstår sammenhængen mellem multiplikation og gentaget addition. Kan subtraktion indenfor talområdet Lærer forskellige algoritmer til tocifrede minusstykker. Kan forstå og beregne areal og omkreds. Kan genkende rette og ikke rette vinkler. Kan beskrive rektangler og kvadrater ved brug af sider og vinkler. Opnår forståelse af at figurer kan have forskellige størrelser men være ligedannet. Opnår forståelse af at figurer kan spejles og parallelforskydes. Kan sortere figurer efter kriterier som farve, form, størrelse og andre egenskaber. Opnår erfaring med chance og kan vurdere om chancen er lige stor eller ej. Kan indsamle, behandle og sammenligne data. Kan finde antallet af forskellige kombinationer, 2 3 muligheder med tilbagelægning. Kender til enheden mm ved brug af måling med lineal Kan regne plusstykker som relaterer sig til børnenes hverdag. Lærer overslag i forhold til addition. Løser regnestykker med enkel hovedregning. Lærer overslag i forhold til subtraktion med tocifrede tal. Stifter bekendtskab med computerregneark. Kan bruge computerspil til at træne regningsarter, hovedregning, symmetri, spejling og mønstre. Færdiggøre dagens arbejde. Mængden vurderes individuelt. Max 20 min, med mindre lysten er til mere.

4 3. klasse Top Får større sikkerhed i brugen af additions regnemåder med 10'er overgange. Har kendskab til lånemetode i subtraktionsopgaver. Addition og subtraktion med 4 cifrede tal. Er sikre i titalssystemet. Er sikre i positionssystemet. Laver multiplikation, hvor 1 ciffer ganges med 2 og 3 cifrede tal. Laver multiplikation, hvor 2 cifrede tal ganges med 2 cifrede tal. Får stor fortrolighed og paratviden omkring tabeller. Får kendskab til at X kan stå som ubekendt i et regnestykke. Kender til at nogle regnesymboler skal udføres før andre. Kan afrunde til nærmeste 10'er og hundrede. Bliver introduceret for enkel division. Dele materialer i bunker. Får kendskab til simple brøker. Halve og kvarte. Laver brøkdele af en figur. Får kendskab til sammenhængen mellem multiplikation og division. Får kendskab til udsagn med to ubekendte X og Y. Får enkel introduktion af negative tal. Arbejder med decimaltal. Det er et mål, at eleverne Arbejder med mønstre, gentagelser. Kan genkende, undersøge og beskrive mønstre. Bliver styrket i at bruge symmetrilinjer og lave spejlinger. Får kendskab til parallelforskydning og prikpapir. Arbejder med figurers navne og egenskaber; kanter, hjørner, vinkler, ligedannethed. Arbejder med flytninger af figurer. Fokus på beliggenhed. Får kendskab til rumlige figurer og enheden kubikcentimeter. Tegner figurer i 2 og 3 dimensioner. Arbejder kr. og øre. Deres opbygning. Arbejder med betaling og veksler mønter og sedler. Benytter enhederne cm og mm, samt forstå opbygningen. Får kendskab til målestoksforhold. Benytter enheden kvadratcentimeter Får kendskab til enheden kilometer. Arbejder med vægt og enhederne gram og kilo. Arbejder med problemløsende opgaver, hvor eleverne øver sig i at finde de oplysninger i en tekst som er relevante for løsning af problemstillingen. Procesnotat. Anvender fra matematiksprog og der opnås en naturlig brug af ordene. Forstår udregning af areal ved hjælp af gangestykker. Forstår størrelsesforhold. Arbejder i kladdehæftet, opstilling af regnestykker med pæn orden. Bruger kladdehæftet aktivt som regneredskab. Benytter lineal som hjælpemiddel Færdiggøre dagens arbejde. Mængden vurderes individuelt. Max 20 min, med mindre lysten er til mere.

5 4. klasse Top Positionssystemet (1, 10, 100, osv.) Addition (tier overførsel), subtraktion (vekslesystem) og multiplikation (2-3 cifferet tal med 1 cifferet tal) Kan bruge gangetabel mestrer de 4 regningsarter (intro til division og multiplicere 2-3 cifferet med 2-3 cifferet) er sikre i den lille tabel har forståelse for tallenes pladsværdi er bekendte med x som pladsholder kendskab til brøker udvide positionssystemet til at indeholde tiendedele og hundrededele (komma tal) addition og subtraktion med komma tal : kendskab til følgende polygoner; rektangel/kvadrat, trekant, cirkel, oval og de øvrige kanter. Areal (cm2), kunne optælle kvadrat cm på polygoner (kende formlen for firkant). Omkreds for polygoner. er i stand til at beregne en trekants areal vinkler, rette, spids og stump (bruge vinkelmåler) Omregning (kendskab): (km, m, cm, og mm), (kg og g), (kroner og ører), (l, dl, og cl) kendskab til koordinatorsystemer, x og y akser (positive tal) kendskab til funktioner (sildeben) kan formulere sig om matematiske problemstillinger Kan bruge lineal (cm og mm, slå en lige streg) Lommeregner (nationaltest?) kan bruge lommeregner som kontrol IT fortrolige med de matematikprogrammer skolen har (der passer til årgangene) og stiftede bekendtskab med Excel. Det der ikke nås af det daglige, fx opgaver der arbejdes med (ugeplan) som ikke er nået i skolen. Der er mulighed i MAT bøger/ekstra mappe at der gives lektier til; elever hvor det ønskes at skabe en vane med lektielæsning hjemme elever der ikke har opnået det der forventes og kan som en del af handlingsplanen have lektier for til at understøtte/træne/udvikle de områder Der stiftes bekendtskab med blækregninger/skriftlige afleveringer i 4, 5, og 6.kl.. Vi anbefaler man hjemme ikke bruger mere end 20 minutter på matematiklektier

6 5. klasse Top er sikre i multiplikation og division er sikre i den lille tabel kan udføre division med 2-cifrede tal brøker (addition og subtraktion (samme nævner) og omregne brøker til komma tal/procent) kan bruge de 4 regningsarter sikkert tal kendskab (kvadrattal, kubiktal og negativettal) kan beregne arealer/omkreds af rektangler, trekanter og cirkler har kendskab til de fire kvadranter (koordinatsystemet) har kendskab til almindelige statistiske og enkle diagrammer kan anvende lommeregner kan bruge passer, tegnetrekant og vinkelmåler Det der ikke nås af det daglige, fx opgaver der arbejdes med (ugeplan) som ikke er nået i skolen. Der er mulighed i MAT bøger/ekstra mappe at der gives lektier til; elever hvor det ønskes at skabe en vane med lektielæsning hjemme elever der ikke har opnået det der forventes og kan som en del af handlingsplanen have lektier for til at understøtte/træne/udvikle de områder Der stiftes bekendtskab med blækregninger/skriftlige afleveringer i 4, 5, og 6.kl.. Vi anbefaler man hjemme ikke bruger mere end 20 minutter på matematiklektier

7 6. klasse Top Det er et mål, at eleverne har kendskab til potens tal er sikre i alle 4 regningsarter, samt sikre i metoden/algoritmen kan regne med brøker med fællesnævner. Har kendskab til at forlænge og forkorte en brøk har kendskab til de elementære inden for procentregningen kan overføre mellem forskellige diagrammer (procent, cirkel og pindediagrammer) er sikre i brug af overslag regne med x (tal og bogstaver) Sikker i brugen af regnehierarki har stiftet bekendtskab med cirklens mysterium Større kendskab til vinkler (fx Centervinkler, periferivinkler) har en matematik problemløsende adfærd har kendskab til brugen af regneark Det der ikke nås af det daglige, fx opgaver der arbejdes med (ugeplan) som ikke er nået i skolen. Der er mulighed i MAT bøger/ekstra mappe at der gives lektier til; elever hvor det ønskes at skabe en vane med lektielæsning hjemme elever der ikke har opnået det der forventes og kan som en del af handlingsplanen have lektier for til at understøtte/træne/udvikle de områder Der stiftes bekendtskab med blækregninger/skriftlige afleveringer i 4, 5, og 6.kl.. Vi anbefaler man hjemme ikke bruger mere end 20 minutter på matematiklektier

8 7. klasse Top Procent: eleverne skal beherske simpel procentregning og kunne forklare procentbegrebet, samt kunne forklare sammenhængen mellem brøker, procenter og decimaltal. - Brøker: eleverne skal beherske simpel brøkregning, dvs. addition og subtraktion, samt stifte bekendtskab med division og multiplikation af samme. - Potenser: eleverne skal beherske 10 er potenser, samt stifte bekendtskab med de øvrige. - Regning med renter: stifte bekendtskab med ne og kunne beregne afdrag. Algebra og ligninger: eleverne skal kunne anvende regnereglerne til reducering og opløsning af enkelte parenteser, både med positive og negative tal. : begyndende kendskab til de korrekte geometriske og former, samt beherskelse af f.eks. ind- og omskriven cirkel, ligedannethed, trekantens og cirklens grundbetegnelser, som f.eks. vinkler, grundlinie, diameter osv. Mål og omsætning: eleverne skal beherske omsætning mellem: millimeter, centimeter, decimeter, meter og kilometer, samt tilhørende areal betegnelser sekund, minut, time, døgn og år gram, kilo og ton milliliter, centiliter, deciliter, liter og kubikmeter Økonomi Lommeregner: vi anbefaler TI30 til folkeskolen, men gør opmærksom på at den ikke kan bruges i Gymnasiet.

9 8. klasse Top - Algebra og ligninger: eleverne skal kunne anvende regnereglerne til reducering og opløsning af enkelte og flerleddede parenteser, både med positive og negative tal, samt med reelle tal og variabler og afhængige. Eleverne skal derudover være i stand til algebraisk at ændre konkrete udtryk til generelle. Procent: eleverne skal beherske simpel procentregning og kunne forklare procentbegrebet, samt kunne forklare sammenhængen mellem brøker, procenter og decimaltal. - Brøker: eleverne skal beherske simpel brøkregning, dvs. addition, subtraktion, division og multiplikation af samme. Eleverne skal kende til begrebet rationelle og hele tal, samt kende til enkelte irrationelle tal : pi, kvadratrod og phi (fibonacci/det gyldne snit) - Potenser: eleverne skal beherske 10 er potenser samt de generelle potensregneregler - : kendskab til og forståelse for de korrekte geometriske og former, samt beherskelse af f.eks. geometrisk konstruktion, herunder korrekt og hensigtsmæssig af passer, lineal og vinkelmåler (samtlige konstruktioner skal derudover kunne udføre samme i eks. Geogebra), ind- og omskreven cirkel, ligedannethed, kongruens, samt kende til (evt. opslag)trekantens og cirklens grundbetegnelser, som f.eks. vinkler, grundlinie, diameter osv. Derudover skal eleverne kende og kunne anvende Pythagoras. - Mål og omsætning: eleverne skal beherske omsætning mellem: - millimeter, centimeter, decimeter, meter og kilometer, samt tilhørende areal betegnelser - sekund, minut, time, døgn og år - gram, kilo og ton - milliliter, centiliter, deciliter, liter og kubikmeter Sandsynligheder og : Eleverne skal være i stand at beregne sandsynligheden for bestemte hændelsers indtræffen, beregne et udfaldsrum, samt kæde det sammen med den statistiske dokumentation herfor. Eleverne skal desuden kunne de statistiske grund som eks. frekvens, hyppighed, interval, m.m, samt anvende disse i praktiske sammenhæng, som eks. projektopgaven. Opnå forståelse for begrebet penge, herunder: valutaomregning, opsparing, lån, renter, afdrag, indbetalinger, samt afkode figurer, diagrammer af ovennævnte som de fremkommer i medier og lærebøger. vi anbefaler TI30 til folkeskolen, men gør opmærksom på at den ikke kan bruges i Gymnasiet. /uge-hjemmeopgaver:

10 9. klasse Top Økonomi Kommentarer: kl. Tilføjet: og Mere stringent brug af ordene/vendingerne: Har kendskab til, arbejder med, beherske, er sikre i

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere