14 Som syet til jorden. Ellesmere Island GRØNLANDS HAVET BAFFIN BUGT DAVIS STRÆDE. Vesterbygden DANMARKS STRÆDE. Østerbygden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 Som syet til jorden. Ellesmere Island GRØNLANDS HAVET BAFFIN BUGT DAVIS STRÆDE. Vesterbygden DANMARKS STRÆDE. Østerbygden"

Transkript

1 Indledning Den grønlandske jord har som en kæmpe dybfryser bevaret en unik kulturarv, fastholdt af permafrosten i århundreder. I kortere perioder dog i en tilstand, hvor jordens øverste lag var tøet så meget, at der kunne vokse revling og dværgpil. Rødderne herfra groede som tynde tråde igennem kister og dragter, og det fik i 1924 Poul Nørlund til at skrive, at de bogstavelig talt havde syet fundene fast til jorden. 1 De kom til et land, der var grønt. De kaldte det Grønland. Så smukt fortælles det i Grænlendinga saga om, hvordan Grønland fik sit navn. 2 Vi er i vikingetiden, i slutningen af 900-årene. Fristende grønne sletter i den sydvestlige del af Grønland fik landflygtige islændinge til at gå i land. Island var hundrede år tidligere blevet koloniseret af nordmænd, der måtte flygte fra hjemlandet på grund af stridigheder. Efter nogle årtier blev Island overbefolket og den dyrkbare jord udpint med sult som følge. Derfor sejlede nogle af de eventyrlystne og misfornøjede mænd ud for at søge nye græsgange. I Grønland fandt de, hvad de søgte. De tog land, såkaldt landnam, og grundlagde nordbobebyggelserne, Østerbygden, Vesterbygden og senere Mellembygden. Deres efterkommere, i senere tid kaldt nordboere, levede her i de næste knap fem hundrede år. Den bedst kendte af disse landnamsfolk er Erik den Røde, som gav navn til Eriks Fjord, den nuværende Tunulliarfik Fjord. En anden af de stridbare mænd, der fulgte Erik den Røde, var Herjolf Bårdson. Men i modsætning til de øvrige, der bebyggede de indre fjorde, valgte Herjolf at lægge sin gård yderst i fjorden med den storslåede havudsigt. Gården på næsset gav han sit eget navn. Placeringen af Herjolfsnæs (Ø111) 3, det nuværende Ikigaat skulle vise sig at være velvalgt, idet bebyggelsen i de følgende århundreder blev et anløbssted for søfarere fra mange lande. 4 Kongespejlet, et norsk belærende skrift fra 1200-årene fortæller:»fåtallig er befolkningen i det land, thi kun lidet er så isfrit, at det er beboeligt, men folket er kristent, og det har kirker og præster«. 5 I andre middelalderlige dokumenter og i sagalitteraturen kan vi læse om de norrøne grønlændere, som nordboerne også kaldes. Arkæologiske udgravninger kan bekræfte, at mange af sagaernes hændelser har fundet sted. En topografisk beskrivelse fra 1300-årene oplyser, at der i bygderne er ca. 300 gårde, 2 klostre og 16 kirker, heriblandt en domkirke ved bispesædet på Gardar (Ø47). 6 Der er senere skrevet meget om de norrøne grønlændere selv efterlod de sig kun et stort antal runer og runelignende indskrifter, ristet på gravkors, pinde og på tekstilredskaber. Forværringen af de norrøne grønlænderes levevilkår begyndte allerede i midten af 1200-årene, forårsaget af»den lille istid«, der blandt andet havde til følge, at de grønne marker blev færre. En lang kædereaktion med sult og død for dyr og mennesker var begyndt. Livstruende epidemier og ufred med inuitter, de indvandrede eski- 13

2 Ellesmere Island GRØNLANDS HAVET BAFFIN BUGT DAVIS STRÆDE Vesterbygden DANMARKS STRÆDE Østerbygden Tekstilfund Nordbobosættelser 14 Som syet til jorden

3 moer fra Canada, blev en anden trussel. Mange teorier er fremsat, og videnskabelige belæg kan forklare meget, men den fulde sandhed om nordboernes farvel til Grønland kender vi ikke. I disse nordatlantiske farvande blev sejlskibe ofte slået ud af kurs og havarerede ved de isfyldte grønlandske kyster. Overlevende eventyrere kunne ved tilbagekomst fortælle fantastiske historier fra de farefulde rejser, og det var da også sådanne farvestrålende beretninger, der allerede i år 981 havde sendt Erik den Røde på udforskning til Grønland. De mange historiske udsagn om de norrøne grønlænderes liv og måske især om deres gådefulde forsvinden i 1400-årene har i århundreder været til uophørlig fascination for mennesker af alle nationaliteter. For folk i Bergen, porten til Grønland, og i hjemlandet Island forblev den norrøne befolkning i Grønland imidlertid en levende tradition i flere hundrede år. Da den norske præst Hans Egede i 1721 rejste til Grønland var det for at opsøge»vore gamle norske kristne«, efterkommerne af de norrøne grønlændere. Det var frygten for, at de var blevet hedninge, der fik ham til at rejse. Nordboerne fandt han ikke, men han grundlagde den første koloni på Grønlands vestkyst og kaldte den Godthaab. Han fik senere tilnavnet»grønlands Apostel«. I de følgende århundreder blev rejser til Grønland hyppigere, men egentlige arkæologiske undersøgelser i nordbobygderne, foretaget af udsendte fra Danmark, kom først i gang i 1800-årene. < Fig. 1. Kalaallit nunaat er det grønlandske navn for Grønland. Det betyder deres land landet, der tilhører de mennesker, som kalder sig kalaallit. 15

4 Fig. 2. Herjolfsnæs i 1853, tegnet af geologen og grønlandsforskeren Hinrich Johannes Rink ( ). Tyve år tidligere var den første Herjolfsnæsdragt blevet fundet ved stranden nedenfor kirkeruinen. 16 Som syet til jorden

5 Fund af nordbotekstiler i Grønland Det første kendte tekstilfund er fra 1830 erne, hvor handelsassistent Ove Kielsen, i et brev til Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab i København, fortæller, at en båd og nogle stykker tøj var kommet til syne, efter at havet havde skyllet et større stykke af kysten nedenfor Herjolfsnæs kirkeruin væk. Kielsen mente, at tøjet var en jakke, og at den havde tilhørt en druknet sømand. 7 I de følgende årtier modtog Nationalmuseet i København med mellemrum melding om, at der på kysten ved Herjolfsnæs blev fundet menneskeben, kisterester eller små kors og tøjstumper. De efterhånden mange indberetninger fra Grønland fik i 1920 Kommissionen for Grønlands Geologiske og Geografiske Undersøgelser til i samarbejde med Nationalmuseet at genoptage gravningen ved Herjolfsnæs kirkeruin, før ruin og kirkegård helt ville forsvinde i havet. Poul Nørlund, den senere direktør for Nationalmuseet, blev udpeget som leder af udgravningen, og i maj 1921 rejste han til Grønland. Gravearbejdet kunne på grund af frost først begynde i juli måned. Efter nogle dages arbejde kom den første kiste og et trækors til syne, og den 11. juli blev første dragt trukket frem af mudderet. 8 Således begyndte det, der skulle blive det tyvende århundredes største tekstil-historiske begivenhed i Europa: Fundet af Herjolfsnæsdragterne. I alt blev der udgravet omkring 70 stykker tekstil, fordelt på dragter, hætter, kalotter og hoser. Dagligtøj fra middelalderen, der her var blevet brugt for sidste gang som ligtøj og ligsvøb i mangel på kister. Efter Poul Nørlunds store dragtfund har mange arkæologer ved udgravninger af nordboruiner ikke overraskende forventet at finde andre tekstiler. Det har imidlertid indtil videre kun været som fragmenter, hvorimod mange tekstilredskaber er kommet frem. På biskopssædet Gardar (Ø47), det nuværende Igaliku, ved Sandnæs (V51) og på gården (V52a) i Austmannadalen, er der blandt andet fundet mange tekstilredskaber, men kun få tekstilfragmenter. På Landnamsgården (Ø17a) ved Narsaq er der udgravet tekstilfragmenter i forskellige farver og desuden tekstilredskaber. Rester af nordbotøj er også fremkommet ved udgravninger af inuit bopladser op langs den grønlandske vestkyst samt på Ellesmere Island. (se afsnit Tekstilfundene fra Grønland samlet oversigt, s ) Den seneste store undersøgelse i Grønland er udgravningen af»gården under Sandet«(64V2-III-555), kaldet GUS, som blev påbegyndt i Denne udgravning skyldes to årvågne grønlandske renjægere, der på en tur ved Ameralla fjorden, øst for Nuuk og tæt på indlandsisen, så nogle store træstykker rage ud fra sandskrænten. Da Grønland er et træfattigt land, er synet af større stykker træ ikke en daglig oplevelse. Store træstammer kommer normalt som drivtømmer fra floderne i Sibirien mod øst eller fra Mackenzie floden i det nordlige Canada. Renjægerne indberettede deres fund til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk, som herefter i samarbejde med Nationalmuseet i København fik iværksat en gravning, der skulle vise sig at blive både besværlig og bekostelig. Gården lå begravet under halvanden meter sand, og 17

6 Fig. 3. Gården under Sandet i Vesterbygden blev udgravet igennem seks somre fra 1992 til 1997 med en gravesæson på fire uger hvert år. Til sidst måtte arkæologerne opgive. Elven overskyllede ruinerne. med det iskolde smeltevand fra den nærliggende gletsjer fossende forbi, var opgaven tung og ikke ufarlig. I seks somre blev der gravet. Hver sommer, når arkæologerne vendte tilbage, var det efterladte udgravningsfelt sandet til, og megen kostbar tid gik med at skovle sandet væk. Men også smeltevandet gav problemer, og efter den sjette sommers udgravning måtte man opgive. Elven overskyllede nu ruinerne af det store gårdkompleks, hvoraf den ældste bygning var et langhus fra 1000-årene. 9 Glædeligvis havde arkæologerne trods de vanskelige arbejdsforhold haft held til at fravriste den grønlandske jord en stor mængde af dagligdagens brugsgenstande og vigtige bygningsarkæologiske facts, som føjer nye brikker til det store puslespil om nordboernes liv i Grønland. Det første rum, der blev udgravet på GUS, fik betegnelsen Rum I (Rum XIII på udgravningsplanerne) med tilføjelsen»vævestuen«, og det skulle snart vise sig at blive det mest interessante rum set ud fra et tekstilhistorisk synspunkt. Her lå de lange træstykker, som havde fanget renjægernes opmærksomhed, og som viste sig at være dele af en vægtvæv. 10 Og da rummene ved siden af blev udgravet, kunne man se, at vævestuens gulvniveau lå ca. en halv meter under de øvrige rums niveau. At vævestuens gulv således lå nedgravet betyder sandsynligvis, at man har haft brug for en større højde i rummet af hensyn til væven. I vævestuen fandtes desuden mange vævevægte, forskellige tekstilredskaber og flere hundrede tekstilfragmenter. 1. Udstillinger af nordbotekstiler Efter at dragterne fra Herjolfsnæs i 1921 var kommet til København, blev de rengjort og beskrevet. De blev desuden istandsat så meget, at de kunne udstilles. Nørlund 18 Som syet til jorden

7 skriver nogle år senere:»sammenpresset i et skummelt Hjørneskab i Nationalmuseet er nu udstillet et Udvalg af de gamle Dragter, som udgør den værdifuldeste Del af Fundet fra Herjolfsnæs «11 Selvom dragterne ikke fik så fremtrædende en rolle i museets udstilling, blev de alligevel noget, som folk fra nær og fjern gerne kom for at se. Her kunne man genkende hverdagstøj fra middelalderen, som lignede det, man havde set på kalkmalerierne i de danske kirker, men som ellers ikke havde deres mage noget sted i Europa. I utallige publikationer om middelaldertøj bliver billeder og tegninger af Herjolfsnæsdragterne brugt som illustrationer. Det har medført, at ganske mange mennesker»almindelige«såvel som eksperter med årene har ønsket at få flere og mere konkrete oplysninger om nordbotøjet. Min egen fascination af tøjet begyndte, da Nationalmuseet i København skulle forberede»klæ r skaber folk«, en af de store Bredeudstillinger, som fandt sted i 1971, og hvori museets tekstilkonservering var stærkt engageret. I den forbindelse var der overvejelser om at flytte nogle af Herjolfsnæsdragterne til Brede, men dette blev imidlertid opgivet, da man var bange for, at det svingende klima i de dengang forholdsvis primitive udstillingsrum i Brede kunne skade tekstilerne. Kravet til konservatorerne blev da, at der skulle fremstilles rekonstruktioner, som så kunne vises i stedet for de originale dragter. Den tætte kontakt med dragterne bogstavelig talt gjorde, at jeg i dragterne opdagede en tekstil forarbejdning, som jeg ikke havde set før. Jeg undrede mig over, at mennesker under primitive forhold i et barskt klima, alligevel havde overskud til at fremstille så fine produkter. Ti år senere kom jeg igen til at arbejde med dragterne. Denne gang i forbindelse med at afdelingen for Dansk Middelalder på Nationalmuseet skulle ombygges. Dragterne blev taget ud af de gamle montrer og sendt til Brede. På det tidspunkt havde de været udstillet i mere end 50 år, og det havde givet synlige skader. Påvirkningen fra såvel dagslys som kunstigt lys havde forårsaget en acceleration af uldfibrenes nedbrydning. Nye montrer med et begrænset lysindfald blev indrettet, og efter endt konservering kunne nogle af dragterne igen udstilles. Det har dog været nødvendigt at afkorte udstillingsperioden, da mange af dragterne ikke i længden tåler at hænge på udstillingsginerne. Til gengæld har de i forbindelse med større specialudstillinger kunnet vises på en ny og mere skånsom måde. 2. Udstillinger i Grønland Med udbygningen af museerne i Grønland, har det været et ønske at kunne illustrere landets forskellige kulturer, herunder den norrøne, ved at vise nogle dragter fra nordbotiden. Og der er derfor i årenes løb blevet fremstillet en del dragter til udstillingsbrug. I 1984 blev der indledt et samarbejde mellem Danmarks og Grønlands Nationalmuseer. Formålet var at tilbageføre dele af Nationalmuseets grønlandssamling med henblik på en forskning og formidling af Grønlands fortid. En stor inuitsamling er allerede flyttet tilbage, og nordbogenstande vil snart følge efter. Da de originale dragter dårligt tåler at blive vist frem, hverken i Danmark eller i Grønland, er det blevet besluttet, at der skal fremstilles rekonstruktioner. For at disse rekonstruktioner kan blive så sandfærdige som muligt, er der opstillet en række krav gående ud på, at originalmaterialet undersøges så grundigt, som det i dag er muligt. Det vil sige, at farver og fibre analyseres, syninger undersøges og dragtsnit opmåles, og på baggrund af undersøgelsesresultaterne vil nye dragter blive rekonstrueret. 19

8 3. Resultater fra tidligere analyser af nordbotekstiler Poul Nørlund brugte i 1920 erne det store dragtfund fra Herjolfsnæs til dragtstudier. Han daterede således affolkningen af Østerbygden til sidste halvdel af 1400-årene på grundlag af den såkaldte»burgunderhue«(d10612). For første gang var det nu muligt at vise rigtige dragter, som fuldstændigt svarede til de middelalderdragter, man kendte fra illustrationer. Herjolfsnæsdragterne blev også et vigtigt referencemateriale for tekstilfund i Europa. De tre danske middelalderdragter fra Kragelund, Moselund og Rønbjerg, samt den svenske dragt fra Bocksten, og den nordnorske dragt fra Skjoldehamn blev alle i midten af 1900-årene dateret på grundlag af dragterne fra Herjolfsnæs. 12 Nørlund gjorde derimod mindre ud af teknologien vævningen af tøjet og fremstillingen af dragterne. De seneste års fund af tekstilfragmenter især fra Narsaq (Ø17a) og fra Gården under Sandet (64V2-III-555) kan nu udvide kendskabet til middelalderens tøj og til de norrøne grønlænderes tekstiltradition. Med bedre undersøgelsesmetoder, herunder 14 C-datering, er der fremkommet mange nye oplysninger ikke kun om Herjolfsnæsdragterne, men også om nordboernes opfindsomhed i brug af grønlandske råmaterialer. Med et samlet overblik over alle grønlandske tekstilfund fra nordbotiden, kan der drages konklusioner om de norrøne grønlænderes tekstile viden, holdt i live gennem århundreder trods de vanskelige ydre omstændigheder. 4. Menneske, kultur og miljø i fortidens Grønland I 1995 begyndte et dansk-grønlandsk forskningsprogram, Menneske, kultur og miljø i fortidens Grønland som et tværfagligt projekt med deltagere fra flere lande. Med dette projekt vil man forsøge at belyse de gensidige relationer mellem Grønlands forskellige kulturer. Og på baggrund heraf forklare de kulturelle og sociale forandringer i de eskimoiske og europæiske samfund i Grønland. Som en naturlig del af dette forskningsprojekt indgår også studiet af de norrøne grønlænderes klædedragt, som jeg har den glæde at arbejde med. Med nordboernes tøj får vi et nært og detaljeret kendskab til kvindernes håndværksmæssige kunnen. Tøj er tæt på. Det har et aftryk og bærer mange hemmeligheder med sig om brugerens livsvilkår. Det er mit håb, at læseren vil kunne dele min begejstring for de norrøne grønlændere og samtidigt få mange nye oplysninger om deres syninger og vævninger. Måske også overveje, hvorledes nordbokvindens betingelser eller position i samfundet var, eftersom den kunne ytre sig i sådanne tekstile færdigheder. 20 Som syet til jorden

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

Polar fronten. Dansk, men ikke for dansk 6 Bunden nået, sandsynligvis 8 Geologen som tog fejl 12

Polar fronten. Dansk, men ikke for dansk 6 Bunden nået, sandsynligvis 8 Geologen som tog fejl 12 udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen NR. 2/2010 Polar fronten Dansk, men ikke for dansk 6 Bunden nået, sandsynligvis 8 Geologen som tog fejl 12 INDHOLD Mere på spil 4 Dansk, men ikke for dansk

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 2/2009 Polar fronten tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 INDHOLD En satsning i

Læs mere

Polar fronten. forskning i fossilt dna 4-7 Mobile nordboer 8 Vinterdepression 10 Med 200 kilometer i timen 21

Polar fronten. forskning i fossilt dna 4-7 Mobile nordboer 8 Vinterdepression 10 Med 200 kilometer i timen 21 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTyRELSEN NR. 1/2010 Polar fronten forskning i fossilt dna 4-7 Mobile nordboer 8 Vinterdepression 10 Med 200 kilometer i timen 21 INDHOLD Nyt polarsamarbejde 3 Først

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12 U D G I V E T A F D A N S K P O L A R C E N T E R N R. 1 / 2 0 0 7 P R I S 3 5 K R. Polarfronten Fortiden på striber, læs s. 4 Tidligt forår, læs s. 9 Go dag Kap Farvel, læs s. 12 INDHOLD 4 6 8 9 10 12

Læs mere

Et uldsejl til Oselven

Et uldsejl til Oselven Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport: Af Erik Andersen og Anna Nørgård Et uldsejl til Oselven Arbejdsrapport om fremstillingen af et uldsejl til en traditionel vestnorsk båd Af Erik Andersen og Anna Nørgård

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

an jeg snakke med kommunen

an jeg snakke med kommunen Stor succes med at lade 2 sprogede medarbejdere udføre forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etninsk baggrund end dansk - allerede ved 65 års alderen. Besøgene skaber synlige forandringer og åbner

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere