INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISKE OG SOCIALE INTERVENTIONER VED PSYKOSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISKE OG SOCIALE INTERVENTIONER VED PSYKOSER"

Transkript

1 ISPS-DK NYHEDSBREV Juni 2015 Fra redaktionen I dette nummer af nyhedsbrevet vil I få et glimt af den succesfulde internationale kongres i New York! Bent Rosenbaum skriver om sine indtryk og Jens Roved har igen været aktiv fotograf og udover hvad I finder i nyhedsbrevet ligger der mange af hans skønne billeder på kongressens hjemmeside: Ved generalforsamlingen vedtog vi at ISPS Danmark skal hedde Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale interventioner ved psykoser. Valget afhang blandt andet af at alternativet indeholdt ordet behandling og at der med det valgte navn er stor lighed med det internationale selskabs. Vi ønsker stadig at høre fra jer, med små som store tekster. Og ellers har vi kun at sige rigtig glædelig sommer! Jens Roved, ergoterapeut, suppleant i bestyrelsen for ISPS-DK Lisbeth Sommerbeck, psykolog Anne Marie Trauelsen, læge, ph.d. stud., bestyrelsesmedlem for ISPS-DK Indhold: Fra redaktionen Er penge bedre end piller? Humanistisk psykiatri i Holland ISPS debatindlæg i Weekendavisen ISPS-DK høringssvar Seneste ISPS arrangementer Kommende ISPS arrangementer Kontakt os: Retningslinjer for indlæg Og til sidst et lille smil

2 Er penge bedre end piller? Nedenstående fyldige uddrag af en forskningsartikel har jeg sakset fra den svenske avis ETC. Jens Roved Vad händer om en grupp långtidsarbetslösa med svåra psykiska problem får en femhundring i handen istället för medicin? Ett kontroversiellt experiment i Blekinge visar att ekonomiskt stöd kan ha lika stor verkan för att lindra psykisk ohälsa som psykofarmaka. Psykvården är till stor del inriktad på att lindra och bota allvarliga psykiska problem med piller. Användningen av antidepressiva mediciner har ökat stort de senaste femton åren och Sveriges konsumtion ligger idag på femteplats bland världens industriländer. Inom såväl vård som samhälle har en biologistisk syn på psykisk ohälsa blivit den dominerande att det handlar om patologiska fel i hjärnan som kan behandlas och botas med medicinska preparat. I förra veckan presenterades emellertid resultaten från en forskningsstudie i Blekinge, som gläntar på dörren till ett alternativt synsätt. Där har människor med allvarliga psykiska problem fått testa en minst sagt annorlunda medicin pengar. Under nio månader har cirka hundra personer i en testgrupp fått femhundra kronor extra i månaden att göra precis vad de vill med, utan krav på vare sig redovisning eller motprestation. Redan efter sex månader visade experimentet positiva effekter långt över vad forskarna bakom studien förväntat sig. Bland annat hade andelen som konsumerat psykiatrisk slutenvård minskat med 30 procent jämfört med perioden innan utbetalningarna startade. Idén till studien kommer från USA där ett liknande projekt genomfördes i början av 2000-talet. Även där kunde deltagarna efter en tid med 28 dollar extra i månaden uppvisa en rad positiva förändringar såsom färre symptom, högre funktionsnivå, bättre självförtroende, etcetera. Började föreläsa När Alain Topor, psykolog och docent i socialt arbete vid Stockholms universitet, hörde talas om den amerikanska studien började han föreläsa för landsting och myndigheter om vikten av psykosociala insatser, så kallad supported socialization, även i Sverige. Till en början gick det trögt. De enda som visade intresse var tre diakoner från Svenska kyrkan, som i sitt arbete träffat olika typer av utslagna människor och som kände igen kopplingen mellan social/ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa. Kopplingen finns också svart på vitt för den som orkar läsa statistiken. Enligt Socialstyrelsen har ekonomiska förhållanden för människor med psykiska funktionsnedsättningar konstant försämrats de senaste årtiondena. De befinner sig ofta utanför arbetsmarknaden, saknar socialt liv, dör tjugo år i förtid och har hög självmordsfrekvens. De tillhör samhällets kanske mest marginaliserade grupp, vars levnadsvillkor försämrats också i jämförelse med andra grupper av funktionshindrade.

3 Fattigdomen leder till en stor ensamhet för de här personerna. Vi tror inom psykiatrin ofta att människor är isolerade och ensamma för att de har psykiska problem. Men till stor del är det en effekt av att de inte har råd att umgås med andra, säger Alain Topor. Liknande fördomar gjorde att skepsisen till ett projekt som skulle dela ut pengar till psykiskt funktionshindrade var svårövervunna även dåvarande nationelle psykiatrisamordnaren, Anders Milton, var skeptisk. Exempelvis att deltagarna på grund av bristande verklighetsuppfattning bara skulle slösa bort pengarna, något som senare skulle visa sig var ett falskt antagande. Fick inte ha pågående missbruk Efter ett antal år av avslagna forskningsansökningar nappade slutligen ett par nyckelpersoner inom landstinget i Blekinge och Karlskrona och Ronneby kommuner-. Tillsammans med Alain Topor och ett antal andra personer inom psykiatri och socialt arbete fick de ihop pengarna som behövdes för att sjösätta en forskningsstudie I Karlskrona valdes hundra personer ut som hade kontakt både med den psykiatriska vården och med kommunens insatser för boendestöd och rehabilitering. De som hade någon form av pågående missbruk fick dock inte vara med. Till största del var de diagnostiserade med tunga diagnoser, som psykos, schizofreni, personlighetsstörning, neuropsykiatriska sjukdomar och allvarliga depressioner. Under förarbetet framgick att försökspersonerna då och då förköpte sig och spenderade pengar de lånat sig till. När utgifterna granskades visade det sig att det för det mesta handlade om att skapa guldkant på tillvaron. För de här människorna finns inte vetskapen om att det kommer att bli bättre. Tvärt om, de vet att det kommer bli skit och värre skit framöver. Vad de gjorde när de spenderade mer än de hade råd med var att släppa loss och unna sig någonting. Det vill säga, istället för att bara överleva så levde de köpte en klänning till våren, god mat eller lyxiga underkläder. Man kan ju tycka att det var slöseri att köpa fina underkläder istället för ryska arméns för 2,50, men om du som person ska finnas, om du ska känna dig attraktiv eller värdefull så är det just sådana markörer som behövs. Deras utsvävningar var i det sammanhanget ganska rimliga och förståeliga. Det var också sådana saker som deltagarna spenderade pengar på när de började få 500 kronor i handen varje månad: de gick och bowlade, träffade vänner, köpte promenadskor, busskort. Eller så bara sparade de pengarna. Flera av dem började också återknyta kontakt med vänner och familj. När den kvantitativa undersökningen utvärderades efter sex månader syntes en statistiskt säkerställd förändring i betydligt större tillfredsställelse med det sociala livet bland de som deltog i experimentet. I jämförelsegruppen syntes samtidigt ingen förändring. Diagnoser kommer och går Gruppen med en femhundring extra i månaden uppvisade färre symptom, och andelen med till exempel depression och ångest hade minskat jämfört med de som inte fått några pengar.

4 Resultaten pekade också på en minskning av antal vårdtillfällen inom den psykiatriska slutenvården. Antalet dagar personerna hade tillbringat inom psykiatrin hade minskat med hela trettio procent, vilket var enormt överraskande. Den ekonomiska vinsten för samhället var med andra ord långt större än kostnaden. För att inte tala om den minskade belastningen för psykvården. Vad säger det om den moderna psykiatrin att människor som diagnostiserats med neuropsykiatriska sjukdomar kan blir bättre och till och med sluta medicinera tack vare 500 kronor extra i månaden? När man varit inom psykiatrin så länge som jag ser man diagnoser komma och gå. Jag tror absolut att många av de här människorna har psykiatriska problem, samtidigt har vi börjat sätta allt trängre gränser för det normala. Vi kan se att fler och fler blir marginaliserade och sjukdomsförklarade på grund av beteenden som kanske egentligen är normala. Har man en gång fått en neuropsykiatrisk diagnos är det väldigt svårt att bli av med den. Det har skapats ett system som jag tror på många sätt individualiserar sociala problem genom att systematiskt ställa diagnoser. Jeg har fundet to links til Blekinge forskningsprojektet: chpsykiskaproblem.4.4e37342f13b976ae6074a6.html Og her to videoklip, hvor Alain Topor forklarer om projektet. Han er vel om nogen manden bagom recovery-bevægelsen: https://www.youtube.com/watch?v=w1b4isi2jlu https://www.youtube.com/watch?v=25fauemh6ru Humanistisk psykiatri i Holland Det lader til at ISPS forestillinger om god psykiatri er ved at blive state of the art i Holland. Sammen med en række prominente og centralt placerede psykiatere og andre betydningsfulde mennesker på området har psykologen Jim van Os (som bl.a. er kendt for sit arbejde med stemmehøring) udgivet en artikel som forventes at få stor indflydelse på psykiatrien i Holland. Margreet de Pater, bestyrelsesmedlem i ISPS og moderator for listen, har summeret artiklen i følgende punkter (oversat af undertegnede): 1. Der er ingen klar forskel mellem psykotiske oplevelser og andre menneskelige oplevelser % af teenagere har psykotiske oplevelser. 80 % af disse forsvinder efterhånden som de vokser op.

5 3. 3,5 % af mennesker har psykotiske oplevelser, der kræver hjælp. Deres diagnose er psykose modtageligheds syndrom, som er forskelligt fra den ene til den anden % af disse har en dårlig prognose. 5. Psykotiske oplevelser er ofte en reaktion på trauma, livsbegivenheder, skuffelser, diskrimination eller ydmygelse. Teorien om, at de er symptomer på en underliggende hjernelidelse, er videnskabelig set ikke korrekt og fører til et negativt syn på muligheden for at komme sig. 6. Enhver har sin egen specielle blanding af psykotiske symptomer. Psykiatriens klassifikation i skizofreniform, manio depressiv osv. er ukorrekt. 7. Mennesker med psykotiske oplevelser har brug for håb og et perspektiv på tingene. At komme sig er en mental proces. Det er nødvendigt at klare sig med sin modtagelighed for psykotiske oplevelser og dette straks fra begyndelsen ved hjælp af en uddannet person, der selv har erfaring med psykotiske oplevelser, og om nødvendigt ved hjælp af en læge og en terapeut. 8. Det er vigtigt at vende tilbage til sine egne omgivelser, arbejde og skole, også selvom der stadig resterer nogle psykotiske symptomer. Det forringer mulighederne for at komme sig, at vente på en komplet helbredelse. 9. Alle med psykotiske symptomer må inviteres til at tale om dem. Psykosens tema er nøglen til underliggende problemer. 10. Alle med psykotiske oplevelser skal tilbydes psykoterapi. 11. Nogle gange, når de psykotiske oplevelser er for overvældende, kan anti-psykotisk medicin være nyttig, men det helbreder ikke. 12. Skizofreni eksisterer heldigvis ikke; psykose kan behandles. Lisbeth Sommerbeck

6 Debatindlæg I påskens Weekendavis fik Jens Roved og Lisbeth Sommerbeck offentliggjort nedenstående debatindlæg. Nedbringelse af bæltefikseringer i psykiatrien det varer næppe ved! Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en rapport om et satspuljeprojekt, hvor 34 psykiatriske afdelinger har arbejdet i 3 år med at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien, og herved er antallet af bæltefikseringer reduceret med 26 %. Og det må man sandelig glæde sig over! Så vidt man forstår på rapporten, er resultatet først og fremmest opnået ved at tilbyde patienterne aktiviteter, som de finder meningsfulde og ønskværdige. Man må nødvendigvis i den kontekst spørge sig selv, om man i psykiatrien har fundet på noget så nyskabende som at spørge patienterne, hvad de finder meningsfuldt og ønskværdigt? Der må da være noget galt i den psykiatriske behandling, når der skal et satspuljeprojekt til, for at finde ud af det? Eller har vi her fat i et bredere samfundsproblem, som psykiatrien, sådan som den fungerer udenfor satspuljeprojekter, er et symptom på? Mennesker har vel altid vidst, at det gør godt at beskæftige sig med noget meningsfuldt og ergoterapeuter har naturligvis vidst det så længe ergoterapi har eksisteret, og de har talt højt om det i psykiatrien, men uden rigtig at blive hørt. Og på den psykiatriske afdeling i Randers lavede man i halvfemserne et lignende projekt som det netop afsluttede, og med samme resultat og med samme rekommandationer hvor mange gange skal den dybe tallerken opfindes? Der er således meget, der tyder på, at rapporten har ret, når den peger på, at der skal en kulturændring til, for at disse resultater skal vare ved efter projektperiodens afslutning. Den siger imidlertid ikke rigtig noget om, hvad det er for en kulturændring, der skal til. I ISPS (Internationalt Selskab for Psykologiske og Sociale Interventioner ved Psykose) er vi imidlertid overbeviste om, at dagens akutte psykiatriske hospitalsbehandling er blevet så sygdomsmodel-styret og symptomfokuseret, at behandlerne glemmer det hele menneske, dvs. de glemmer det, der er essensen i den humanistiske psykiatri, de glemmer, at det hjælper patienterne som det hjælper alle andre - at tale med dem for at prøve at forstå, hvad de slås med, hvordan de oplever det, der sker med dem, og hvad de synes de trænger til inklusive hvilke aktiviteter de kunne tænke sig. Igen må vi spørge os selv, om vi her har fat i et bredere samfundsproblem, som psykiatrien er et symptom på? Det ville være ønskeligt - i den aktuelle psykofarmakologisk dominerede psykiatri at en kulturændring kunne finde sted. For at nedbringe tvang i psykiatrien, har vi (behandlere, patienter, pårørende) brug for en kultur, der viser respekt for patienterne også når de er i svær psykotisk krise. Det forebygger tvang. Det er åbenbart nogen gange nødvendigt at opfinde den dybe tallerken igen og igen og igen. Lisbeth Sommerbeck & Jens Roved ISPS mediegruppe

7 Høringssvar til rapport om nationale kliniske retningslinjer for mennesker med skizofreni og komplekse behandlingsforløb Link til rapporten: Bent Rosenbaum har på vegne af ISPS skrevet nedenstående høringssvar, som blev vel modtaget og vil indgå i den afsluttende proces med formulering af nationale retningslinjer. ISPS-DK er den danske forening associeret til The international ociety for the psychological and social approaches to psychosis. Det internationale selskab har eksisteret siden 1956 og har tidsskriftet Psychosis som et videnskabeligt, peer-reviewed tidskrift; yderligere internationale oplysninger om ISPS kan findes på website, ISPS-DK har eksisteret siden 2006 (www.isps-dk.dk) og holder flere årlige møder med internationale kendte eksperter på psykosebehandlingens område. ISPS-DK har udsendt et charter for god behandling af mennesker med psykose, som er blevet sendt til faglige selskaber, interesseorganisationer og sundhedsordførere for politiske partier i folketinget. ISPS har gennemlæst Sundhedsstyrelsens NKR for skizofreni og skal udtrykke tilfredshed med det store arbejde, der er er nedlagt i rapporten. Historisk set har den svært behandlelige gruppe af patienter med diagnosen skizofreni, som havde behov for længerevarende, intensiv behandling været i søgelyset især i perioden efter 2.verdenskrig til 1980erne, hvor distriktspsykiatritanken blev realiseret og sengepladserne på de psykiatriske institutioner nedbragt. I takt med de-institutionaliseringen øgedes det forskningsmæssige fokus på de korterevarende interventioner direkte rettet mod de psykotiske symptomer, mens den alliancebærende relationsbehandling gled i baggrunden. På trods af rapporten gode takter og hensigter, er der flere forhold, der kan give anledning til yderligere overvejelser. Disse kan samles under følgende overskrifter: 1. Dårlig afgrænsning af den gruppe, der refereres til 2. Uoverensstemmelse mellem den tilsigtede gruppe og de referencer der angives som grundlag for valg af bl.a. kognitiv terapi 3. En dårlig begrundelse for udelukkelsen af psykodynamisk psykoterapi og dermed dynamisk relationsbehandling og hele den terapeutiske holdning, som er funderet i psykodynamisk tænkning, som har båret tilgangen til denne gruppe i årtier og som fortsat er fundamentet for længerevarende relationsbehandling 4. En frygt for at denne udelukkelse/underkendelse vil stille psykiatriske patienter med psykose dårligere fremover, hvor retningslinjernes snæverhed vil medføre en indskrænket ekspertise i behandlergruppen. 5. En begrundet formodning om, at de dynamiske behandlingsformer, der ikke findes i nærværende NKR, heller ikke vil være at finde i kommende NKR for psykosebehandling, hvor fokus er andre faser i behandlingsforløbet. Ad 1. Dårlig afgrænsning af den gruppe, der refereres til

8 Rapporten søger tilsyneladende at afgrænse psykotiske tilstande i skizofrenispektret, der er kompliceret ved en række faktorer: Retningslinjen omhandler voksne mennesker med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispe ktret (ICD- 10: F2) med komplekst behandlingsforløb forstået som vedvarende symptomer eller nedsat f unktionsniveau trods relevant farmakologisk behandling, komorbidt misbrug eller mangelfuld tilk nytning til det etablerede behandlingsvæsen. Rapporten bruger ordet kompleks på en idiosynkratisk måde også selv om det søges specificeret. Tilstande I skizofrenispektret er stort set alle komplekse ud fra den bio-psyko-sociale models kausale aspekter såvel som ud fra samme models behandlingsmæssige aspekter. Mange forskellige faktorer fletter sig ind i og påvirker gensidigt hinanden både i patogenesen og den langvarige behandling. Dette kan erfarne klinikere samt patienter, der har gennemgået skizofrene psykoser bekræfte, og stort set alle de 269 patienter, som blev behandlet i Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS) er karakteriseret heraf. Rapportens brug af begrebet kompleks underkender disse faktorer i psykosernes udvikling og behandling, hvilke ikke er i patienternes interesse. Det, rapporten taler om synes at være komplicerede tilstande, hvor komplikationerne kan skyldes den manglende effekt af antipsykotisk medicin og dermed vedvarende symptomer og lavt funktionsniveau, eller skyldes den psykotiske persons misbrug og negative holdning til behandlingssystemet. Komplicerede tilstande kan skyldes forhold hos de psykotiske personer, men kan sandelig også skyldes behandlernes uddannelse og behandlingssystemets ressource-kapacitet, holdning og hele forståelse af psykosernes kompleksitet. ISPS mener, at det sidste aspekt nedtones kraftigt i rapporten og skjules i et forsøg på at nævne nogle få tiltag som angives at have evidens og samtidig udelukke andre, som et bredere anlagt behandlingssystem ville kunne levere til patienterne til deres bedste. Konkluderende: gruppen er dårligt defineret og overlapper med first-episode patienter, der ikke sjældent har en lang DUP (duration of untreated psychosis) med selv-medicinering både af psykofarmaka og hash. Ad 2. Uklarheden påpeget i punkt 1 fortsætter i anvendelsen af de referencer, der støtter anvendelsen af kognitiv adfærdsterapi. Lad det være sagt med det samme: Kognitive adfærdsterapeutiske teknikker og forståelse i behandlingen af bl.a. hallucinationer og vrangforestillinger er uomgængelige i god psykosebehandling. Både ud fra forskningsmæssigt synspunkt som ud fra almen klinisk erfaring. Mange årig erfaring med undervisning på såvel introduktions- som specialistkursus giver det klare indtryk, at psykiaterne hverken har tilstrækkelig erfaring med eller tid til at udøve den kognitive behandling og derfor heller i tilstrækkelig grad støtter eller ordinerer den til patienterne. Det samme gælder psykiatriske sygeplejersker, som i dagligdagen føler sig for presset til at kunne gennemføre en lege artis KAT behandling.

9 Flere af referencerne, der begrunder kognitiv terapi, synes at referere til interventioner tidligt i sygdomsforløbet. Gode referencer, men ikke nogle der specifikt giver evidens for behandling for komplicerede tilstande. Ad 3. En dårlig begrundelse for udelukkelsen af psykodynamisk psykoterapi og dermed dynamisk relationsbehandling Det anføres Der er lang tradition for anvendelse af psykodynamisk psykoterapi i Danmark. Denne interventionsform anvendes imidlertid kun sjældent til komplekse behandlingsforløb, ligeso m evidensgrundlaget for den aktuelle patientgruppe er meget spinkelt sammenlignet med kognitivt baserede interventioner. Det er uklart, hvad denne konstatering hviler på. Det meste internationale litteratur efter 2. Verdenskrig om psykoterapeutisk behandling af mennesker med længerevarende psykoser er skrevet ud fra et psykodynamisk grundlag. Miljøterapi, således som den blevet udøvet i årtierne inden indskrænkning af længerevarende hospitalsbehandling, er båret og gennemført ved den psykodynamiske behandlingsforståelse, og den må fortsat ses som det bedste fundament for længerevarende relationsbehandling, også med inddragelse af psykoedukation og familieintervention som en del af forståelsen af samspillet mellem hjerne-krop-psyke-interpersonel kommunikation. Endelig skal nævnes Det Nationale Skizofreni-projekt, initieret i Dette sammenligner Treatment as Usual gruppe med en gruppe der får Treatment as Usual + individuel psykodynamisk psykoterapi. Projektet omfattede konsekutivt indtagne patienter og adskillige med kompleks skizofreni, selv om det var første-episode med psykose-diagnose. To-års opfølgningen viste klar fordel for gruppen, der modtog støttende psykodynamisk psykoterapi. Fem-års resultaterne viste, at den opnåede forbedring i social funktion efter to år kunne vedligeholdes efter fem år (1, 2) Ideen om, at psykodynamisk terapi ikke anvendes til den omtalte gruppe eller til andre grupper af psykotiske patienter synes fejlagtig og vil i det lange løb forringe patienternes mulighed for at profitere af relationsbehandlingen Ad 4. En frygt for at underkendelsen af psykodynamisk psykoterapi vil stille psykiatriske patienter med psykose dårligere fremover De fleste meta-reviews og cochrane-reviews af psykoterapi beskriver kognitiv adfærdsterapis overvældende dominans, hvad angår antallet af RCT og antallet af patienter, der udgør forskningsmaterialet, Det er kun rimeligt at dette fremhæves og medtages i overvejelserne. Men konklusionerne på de samme meta-reviews beskriver altid snæverheden i applikationen af evidensen og at der mangler yderligere undersøgelser ikke mindst i sammenligningen med and former for psykoterapi. Nyere litteratur af erfarne klinikere gå også mere i retning af integrativ metodik (3, 4, 5). De

10 samme forhold gør sig gældende i Det Nationale Skizofreni-projekt, hvor den støttende psykodynamisk psykoterapi inddrager elementer, som også i princippet ville kunne findes i kognitiv terapi. Endelig findes en række nyere terapiformer: Metacognitive terapi og Acceptance, Commitment Therapy og affektreulerende terapier, som har effekt, og som indeholder en lag række psykodynamiske elementer (6, 7). Det er derfor rimeligt, at Høringsrapporten anfører Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Men denne information er ikke til nogen hjælp, når Høringsrapportens fokus er så snævert, at der ikke levnes megen plads til at beskrive behandlingsmetoderne med lavere evidens. Personalet vil kunne få midler til at blive trænet i det, Høringsrapporten anbefaler, mens anden tilgang herunder psykodynamisk approach vil forsvinde, fordi det er en kunnen som skal opøves og vedligeholdes. Det gælder ikke mindst når behandlingen skal udøves som korttidsindsat eller med lille intensitet. Ad 5. Man kan befrygte, at rekommendationer fra nærværende Høring ukritisk overføres til psykoterapi i andre faser af psykose, hvor kompleksiteten fortsat er stor, men graden af komplicerende faktorer er mindre. Og man kan befrygte, at den færdighed som ikke vedligeholdes i psykodynamisk relationsbehandling vil forsvinde fra psykiatriske behandleres erfaringsgrundlag. Det vil kunne føre til ringere forhold for de psykiatriske patienter, der lider af psykose i det skizofrene spektrum På vegne af ISPS bestyrelse Bent Rosenbaum Overlæge, dr.med. og adj professor ved Københanvs Universitet, Institut for Psykologi Formand for ISPS-DK Referencer 1. Rosenbaum B et al. Supportive psychodynamic psychotherapy versus treatment as usual for first episode psychosis: two-year outcome. Psychiatry: Interpersonal and

11 Biological Processes, 2012; 75(4): ; 2. Harder S et al. Five-year follow-up of supportive psychodynamic psychotherapy in first-episode psychosis: long-term outcome in social functioning. Psychiatry; 2014; 77(2):155-68) 3. Turkington D et al. Cognitive behavioural therapy for the treatment of delusional systems. Psychosis, 2015;7/1: Kingdom D, Turkington D. Cognitive therapy of schizophrenia: A formulation-based approach. New York: Guildford Press, Morrison AP, Barrat S. What are the components of CBT for psychosis? A Delphi study. Schizophrenia Bulletin vol. 36 no. 1 pp , Gumley AI, Schwannauer M. (2006). Staying Well After Psychosis: A Cognitive Interpersonal Approach to Recovery and relapse prevention. Chichester: John Wiley & Sons 7. Van Donkersgoed RJM, et al. A manual-based individual therapy to improve metacognition in schizophrenia: protocol of a multi-center RCT. BMC Psychiatry, 2014; 14: 27. doi: / x Kommende ISPS arrangementer: Sæt kryds i kalenderen den 27. august 2015 Vi planlægger at David Garfield holder fagligt seminar omkring affektteori og psykose. Der bliver udsendt nærmere oplysning om arrangementet senere. Seneste ISPS arrangementer Indtryk fra ISPS Internationale konference, 2015: Dialog fra DNA til naboskab Hvad der end måtte være gået forud for den internationale ISPS-konferences afholdelse, så må man sige, at modtagelsen af de indregistrerede samt konferencens begyndelse, gennemførelse og afslutning forløb på en både inspirerende og socialt og fagligt vellykket måde. Det blev ikke New York University, der, som nogle af os havde håbet, lagde lokaler til bl.a. på grund af en for høj lejeopkrævning - men derimod det nærliggende Cooper Foundation kompleks, som ikke på nogen måde var prangende, men funktionelt og med nærliggende spise-muligheder i diverse pauser. Programmet var meget varierende, forudgået af en heldags workshop med tilmeldte til blandt andet: Compassion-focused therapy after psychosis (Christine Braehler), Recovery and Psychosis (Larry

12 Davidson), CBT and psychosis (Tony Morrison & Paul French), Open Dialogue and psychosis (Mary Olson). Hver dag på kongressen var opbygget med et tema, som blev præsenteret om formiddagen. Førstedagen med emnet From Neurobiology to person, andendagen med et tema om From social exclusion to social inclusion. På tredjedagen drejede det sig om Subjective experience and recovery og endelig sidstedagen om Evidens-based psychosocial therapies. Hver tema-formiddag havde tre talere, som så dannede et panel efter at have holdt deres indlæg, og i panelet gik foredragsholderne i en spørgsmål-svar-dialog med publikum. Jeg synes hver formiddag var givende, men særlig bevægende var selvfølgelig den formiddag med subjective experiences and recovery, som blandt andet indeholdt en indholdsrig dialog mellem en person, der tidligere som patient havde gennemlevet næsten 10 års psykose, og den sygeplejerske, uden hvilken recovery næppe havde fundet sted. Det er bevægende, og også lidt skræmmende, at tænke på er, at selv om behandlingssystemet lægger en god grobund for recovery, så synes dens gennemførelse mod helbredelse at afhænge af enkelte personer, der optræder på en særlig måde i recovery-processens forløb. Nogle vil kalde dette sygeplejerskens terapeutiske kompetence, andre vil kalde det hendes menneskelighed og hengivenhed over for sin opgave. Selv var sygeplejersken tilbageholdende med at anvende kategorier, der indsnævrede den dialogisk-terapeutiske proces og nøjedes med at kalde det kurative samspil for menneskelighed og professionalisme. I diverse symposier og individuelle præsentationer var der flere danske teams repræsenteret. Region Vestjællands forskningsenhed havde en glimrende præsentation af Pathways to care og implementation of early detection team. Præsentationen gennemgik det omfattende arbejde, der ligger i overgangsfasen mellem sekundær-prævention og primær-prævention. Interessant er ikke blot undersøgelsen af hvem man når med sine budskaber, men også med hvilke ord man når bedst og uden at miste fagligheden. OPUS-behandlingen i Region Hovedstaden var repræsenteret med et oplæg om ergoterapi, omfattende bl.a.: sensory modulation, body therapy groups, ADL-assessment og training, social skills training efter KAT-metoder og familie-samarbejde. Den dansk inspirerede fænomenologi blev præsenteret af Maja Zandersen og Mette Graversen (et foredrag med den lidt spooky titel: Group psychotherapy with alien selves. Jens Einar Jansen præsenterede ACT for PTSD i psykose, og Anne Marie Traulsen talte om effekten og betydningen af adversities i skizofreni-spektrum psykose. Anne Marie Raabjerg Christensen havde poster om problemer og initiativer i relationen mellem hospital og socialsektoren i behandlingen af unge. Og ovenover disse og utallige andre præsentationer svævede Jens Roveds kamera i et formidabelt projekt om at gøre kongressen visuelt levende også for eftertiden. Man forlod kongressen med den følelse, at rigtig mange begavede og erfarne klinikere stadig ser psykoterapi og social støtte som det væsentligste i udviklingen af mennesker med psykose. Der er blandt andet tale om udviklingen fra den dybt i psyken indgribende psykotiske dis-integrering til en genkomst i de sociale interaktioners verden, med smertelige erfaringer som kun få af os gennemgår, men også med erfaringer som giver disse mennesker en måske dybere og mere sensitiv tilgang til verden. Der er også tale om udvikling i terapeuters indsigt i betydningen af at have erfaring,

13 engagement og evne til at være nærværende på en kreativ måde, og endelig udvikling i forståelsen af den indflydelse, vore medmenneskers psykose har på vor egen måde at fungere på ikke bare nu og da og ind imellem, men hele døgnet rundt, 24/7. ISPS synes at være det eneste forum, hvor terapeuter, forskere og psykose-erfarne samles i den hensigt at gøre hinanden klogere. Jeg hører, at deltagerantallet var ca. 750, og ved Generalforsamlingen var de ca. 120 stole til rådighed slet ikke et tilstrækkelig antal. Interessen for udviklingen af ISPS er stor, og det må vi håbe slår igennem også på næste internationale kongres, som finder sted 2017 i England. Bent Rosenbaum Billeder fra kongressen i New York. Fotograf: Jens Roved

14

15

16 Kontakt os Jens Nordvang Roved Anne Marie Traulsen Lisbeth Sommerbeck Indlæg til nyhedsbrevet bedes sendt som vedhæftet fil til én af redaktørerne med kopi til de to andre. Vi beder om at al kontakt forgår pr. . Layout: Allan Fohlmann, psykolog

17 og til sidst et lille smil

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015 Høringssvar: National Klinisk Retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb Vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning 1. Center for misbrugsbehandling

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke?

ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? ÅBEN DIALOG Hvad er det og hvad er det ikke? Hvad er Åben Dialog En måde at organisere samarbejde og behandling En inkluderende samarbejdsform En måde at møde et medmenneske på ud fra anerkendelse af det

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen Så er det blevet tid til sidste nummer af nyhedsbrevet i 2014, andet år af nyhedsbrevets levetid. Det er en glæde for os i redaktionen at udgive nyhedsbrevet, men vi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

CV for Bent Jørgensen

CV for Bent Jørgensen CV for Bent Jørgensen Bent Jørgensen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Bent har været hos Jysk Psykologcenter siden 1996, hvor han bl.a. har været ansvarlig for gennemførsel af kurser i angsthåndtering

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Februar 2015 Fra redaktionen Foråret er på vej, og med det nye psykose-relaterede arrangementer! Bl.a. finder den årlige ISPS generalforsamling sted fredag den 6. marts kl. 11.45-12.45

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk

Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk Kognitivt baseret træning af sociale færdigheder Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 1 Vi kender det selv! Nogen gange kan selv småting gøre at vi har mindre lyst til social samvær -13.30 2 3 4 5

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere