Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl. 9-12 Hotel Nyborg Strand. Frederiksberg d. 20."

Transkript

1 Referat af fællesmøde Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum 1. november 2014 kl Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel Fax Giro Frederiksberg d. 20. november 2014 Tilstede: Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Gunnar Bach Pedersen (Assisi-kredsen), Jacob B. Møller (Baptistkirken), Sarah Lodberg (DKG), Inge-Lise Lollike (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Karsten Bach (Dansk Oase), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Maria H. Pedersen (sekretariatet), Hanna Smidt (sekretariatet), Mads Christoffersen (sekretariatet), Sr. Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), biskop Czeslaw Kozon (Den Katolske Kirke), Bitten S. Kjær (Danske Kirkedage), Jakob Rønnow (FDF), Morten Skrubbeltrang (FDF), Christian Roar Pedersen (Folkekirken), Biskop Peter Fischer-Møller (Folkekirken), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Alice Pedersen (KFUM/K), Karen-Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), Peter Gabrielsen (Malteserraadet), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Lilli Uth (Metodistkirken), Lilly Krarup (Mission Afrika), John Nielsen (Missionsforbundet), Steen Vognsen (Roskilde Stift), Annie Bøge Jørgensen (Roskilde Stift), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde Pedersen (Vor Frue Kirke), Birgit Thomassen (Aalborg Stift) og Thomas Hougesen (Den Danske Kirke i Sydslesvig). Dagsorden for Fællesmødet 1. Velkommen ved Anders Gadegaard

2 Ved sin indledning reflekterede Anders Gadegaard over fred. Fred i Kristus og fred i verden må ses sammen. Hvilken inspiration giver fred i Kristus til at engagere sig for fred i verden? 2. Nyt fra - Sekretariatet Sekretariatets arbejde er som altid præget af arbejdsgrupperne. Dels som bistand til gruppernes møder og dels som tovholdere for gruppernes projekter og aktiviteter. Desuden er sekretariatet involveret i en række andre samarbejder. Ideerne og de konkrete planer er mange hos de forskellige grupper. Det vidner om engagement og ambitioner. Siden Årsmødet i maj har sekretariatets arbejde således især været præget af: - Migrantkonferencen. Den sjette konference med 50 migrantpræster fra mere end 25 sproggrupper. - Dialogarbejdet med muslimer gennem forberedelse af den kommende konference og gennemførelse af en dialogmiddag med 80 muslimer. - Arbejdet med Grøn Kirke, gennemførelse af en evaluering af arbejdet lokalt, samarbejdet med stifterne og Europas Klimahovedstad København, herunder stor klimagudstjeneste i Københavns Domkirke. - Møder i arbejdsgruppen om Trosoplæring. - Arrangementer om Økumeni og liturgi. Arrangementer om bl.a. Krop og kirke. - Folkemødet, i samarbejde med 11 andre kirker og kirkelige organisationer. Stor opbakning ved debatter om religion i det offentlige rum, om kristne i Mellemøsten, om socialt udsatte og meget mere. Vi havde invitere Fangekoret, der sang for et helt fyldt telt. - Møder med kolleger fra alverdens kirkeråd og samarbejde med de nordiske sekretærer. Udover det løbende arbejde i arbejdsgrupperne, Danske Kirkedage mm samarbejder vi også med de andre kirkelige organisationer på Diakonissen. Derudover kommer den løbende administration, informationsarbejdet og opgaver, der dukker op. Mads sagde tak for samarbejdet med medarbejderne på sekretariatet, med Preben Brohus for sit fortsatte frivillige arbejde som bogholder hvor der bliver stadig mere at holde styr på med de stadig flere projekter, vi efterhånden har. Tak for samarbejdet med FU, Stående Udvalg, Danske Kirkedage, og de mange arbejdsgrupper, sekretariatet er involveret i. - Stående Udvalg Jakob Rønnow orienterede kort om arbejdet i Stående Udvalg, som bl.a. arrangerer Årsmødet. 3. Danske Kirkedage a. Nyt fra Styrelsen ved formand Bitten S. Kjær I året der gik, har styrelsen fokuseret på møder med komiteen, forberedelse og afvikling af visionsdag og møder med den nye komite om organisering af arbejdet med et helt nyt sekretariat.

3 Der er kommet en ny styrelse efter Poul Erik Knudsen (KFUM-spejderne) trak sig som formand. Den nye styrelse består af Nicolaj Hørlyck (KFUM/K), Bess Serner Pedersen (Alpha-Danmark), Poul Kirk (Frikirkenet), Henrik Bjørgo (Den Katolske Kirke), Bitten S. Kjær (FDF) og Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase). Styrelsen har lavet en manual og gjort en del ud af at overdrage arbejdet fra Aalborg til arbejdet med København Næste Kirkedage er den 5-8 maj Peter Fischer-Møller gjorde opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at Helsingør Stift og Roskilde Stift inddrages i planlægningen, så interesserede sogne og enkeltpersoner kommer til at føle medejerskab i forhold til kirkedagene i København. Danske Kirkedage har 60 medlemskirker og organisationer. b. Nyt fra Komiteen i København ved formand Hans Grishauge Orientering og drøftelse om planlægningen af Danske Kirkedage 2016 i København. Der dukker fortsat ideer op til temaer, der kunne tages op på Kirkedage. Deltagerne på Visionsdagen bakkede fuldt op om, at Kirkedage skal ud i byen i København. Komiteen arbejder lige nu med titlen Himmelske dage i København. Det skal være en festival, hvor de kristne værdier bliver sat i spil uden at vi jager nogen væk hverken dem, som ikke er kirkevante eller kernen af tidligere kirkedagsdeltagere. Mulighedernes Marked skal have karakter af Folkemøde og ligge på Christiansborg Slotsplads, så der kan komme nogle politikere med. Desuden skal Kirkedagene være på Rådhuspladsen, Gråbrødre Torv, Vor Frue Plads. De store taler skal være på Nytorv. Komiteen har skrevet til alle kirkerne i Indre By om at stille sine kirker til rådighed. Museerne, teatrene og det øvrige kulturliv skal involveres. Kunstnere som Galschiødt og Nørgaard er med. Det nye navn Himmelske Dage skal signalere nye visioner for Kirkedage. Temaer: o Etik (retning) tema om hvordan du agerer i verden. o Eksistens (rødder) temaer der omhandler dig i verden. o Ånd (ro) o Kirken i samfundet. Aktivitets-lag: o Store talere o Udvalg og projektgrupper (heriblandt deltagere fra København, Roskilde og Helsingør) (kirkekaffe på Strøget med kaffe og brød fra menighederne) o Mulighedernes Marked

4 Ledelsen af Himmelske Dage: Sekretærer: Birgitte Jeppesen (folkekirken), Torben Jeppesen (folkekirken) og Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke) Kommunikation: Kirsten Weiss Mose (Københavns Stift) Formandskabet: Hans Grishauge og Jarle Tangstad Sekretariatet sidder lige nu på Diakonissen, men flytter den 1 januar til Vartov. Økonomi Budgettet lyder pt på godt 10 millioner. Der er samtale med Morten Aagaard om fundraising, men ideer til fonde mm er meget velkomne. Der kommer ikke til at være entre til Kirkedage som sådan måske dog ved enkelte arrangementer. Økonomien skal drives af fondsstøtte. Mulighedernes Marked Folkemøde-modellen Fredag og lørdag skal der være Mulighedernes Marked foran Christiansborg. Det skal bestå af telte for de forskellige kirker og organisationer. Det skal være med en folderuddeling. Det skal være samtaletelte med debatter og meget mere. Himmelske Dage vil gerne o Overraske med spændende indhold o Vise hvad vi kan en oplevelse, der kan mærkes. o Samarbejde også med nogle man ikke arbejder med normalt. Aktivitetstyper o Workshop o Samtalesaloner o Happening o Produkt o Kultur o Debat o Fortællinger o Foredrag o Børneaktiviteter o Marked o Gudstjenester o Kirkernes Kulturnat o Vandringer i byen o Værksteder om ritualer o Samtaler i 200 sofaer Kommentarer til oplægget: - Kan organisationerne nu begynde at planlægge ud fra de tre lag, der blev nævnt? Komiteen vil sende ud til medlemmerne, om hvordan de nu kan være med til at begynde at tænke ind i deres planlægning, hvordan de er med.

5 - Hvordan bliver kontakten til organisationerne? Der indkaldes til en opfølgningsdag til Visionsdagen i første halvdel af 2015 til at engagere medlemmerne frem til og med kirkedage. - Det blev foreslået, at man ikke havde sine egne telt det kræver mange personaleressourcer at bemande en stand og man kommer til at stå hvert sit sted. Det er bedre at samarbejde. Måske skal der bare være nogle tematelte, hvor de forskellige organisationer går sammen og indgår. Fra messestand til debat og oplysningsstand. Yderligere ideer sendes til Hans Grishauge - Forslag til øvrige steder: Nyhavn, Højeste Ret, Odd Fellow Palæet, bibliotekerne, Universitetet, skolerne, det jødiske museum, parker. - Hvordan undgår vi en isoleret mangfoldighed? Vi skal gå på opdagelse hos hinanden. Risikoen med for mange arrangementer er bl.a. at det er de sædvanlige, der kommer og at vi skal være repræsentanter. Det skal være en nysgerrig dialog. Der skal være mangfoldighed og samspil. - Torsdag og søndag bliver den store og åbning og afslutning, mens fredag og lørdag bliver det kaleidoskopiske. - Det blev foreslået, at der skal være et ungdomsprogram og at man skal samarbejde med ungdomsorganisationer om både program og overnatning i f.eks. kirkerne i brokvartererne. - Det blev foreslået, at man skulle lave det på Højbro Plads, som er mere intim og hvor folk kommer forbi, i stedet for Christiansborg Slotsplads. Slotskirken blev foreslået som et sted man kan holde gudstjeneste. - Hvordan sikrer man sig en vis sammenhæng og tilhørsforhold til Kirkedage undervejs? Hvor vil der være mødesteder, hvor man kan møde de hinanden? - Der blev udtrykt en bekymring omkring det store budget. - Komiteen har lavet et foreløbigt budget, som styrelsen skal drøfte og godkender. Derefter skal Danske Kirkers Råds forretningsudvalg godkende budgettet, idet Danske Kirkedage hører under Danske Kirkers Råd. - Det blev foreslået, at man laver en badge som ved Kulturnatten, der giver adgang til mange steder. - Det blev foreslået, at menighederne skulle opfordres til at være værter for enkeltpersoner med tilbud om privat overnatning. - Organisationer og kirker skal tænkes med som mødesteder. - Det er godt at tænke bredt, men man skal også være opmærksom på, at det ikke bliver for spredt. - Hvordan bliver kontakten til organisationerne? Der indkaldes til en opfølgningsdag til Visionsdagen i første halvdel af 2015 til at engagere medlemmerne frem til og med kirkedage. - I København bør vi gå fra selvpræsentation til fællesskab om fælles emner. Det vil også svare til, hvor vi er i det økumeniske arbejde i det hele taget. Det skal ikke bare være parallelle præsentationer, men at være fælles om temaer. - Forslag om at sende temaer/projekter ud til medlemmerne, så kunne de enkelte byde ind på at være med i det. - Vi skal overveje, hvordan vi inddrager internationale menigheder i København.

6 - God ide med samtalesofaer. Forslag om, at tage sin næste med sit medmenneske også dem vi ikke kender. - Vi har ikke hørt meget om workshops og foredrag. Hvis det ændrer sig i forhold til Aalborg er det vigtigt at få det skrevet ud til medlemmerne. I Aalborg var der 130 workshops fordelt på to dage. Er det tænkt ind? - Forslag om at inddrage Det Teologiske Fakultet. - Forslag om en Kulturnat efter åbningsgudstjenesten lokalt hos de københavnske kirker og organisationer. - Dialog med det politiske liv omkring kristne værdier i samfundet og politiske beslutninger. - Fælles morgenmad kunne være en ide. 4. Dialogkonferencen 2014 ved Anders Gadegaard Orientering om den kommende dialogkonference i Istanbul november arrangeret af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd. Dialogkonferencen arrangeres sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue (Libanon). Der vil desuden være dialog mellem stormuftiens kontor og det økumeniske patriarkat i Istanbul. Der vil være tre temaer primært funderet i workshops. Der lægges nemlig især vægt på samtalen snarere end oplæg Hvilke årsager er der til konflikter mellem religioner og hvad medfører det af tvungen adskillelse mellem befolkningsgrupper? - 2. Hvilke konsekvenser har det for vores samfund i Mellemøsten og i Danmark, at der sker en ind-/udvandring. Konsekvenser af ændringer i den religiøse demografi i de to områder Hvordan udvikler fordommene om de andre sig sker der en polarisering og en fordomsfuldhed og hvordan sker det? Dialogen skal følges op af fortsat samarbejde og kontakt mellem deltagerne også efter konferencen. Det skal ske gennem det oprettede netforum under dialogprojektet. Vores partner i Mellemøsten giver udtryk for, at det er vigtigere end nogensinde med sådanne konferencer. 5. Opfølgning på Arbejdsplan ved Mads Christoffersen Kort gennemgang af strukturen. Ved Årsmødet 2014 blev en ny arbejdsplan vedtaget. Hvordan går det med arbejdsgrupperne? Kort opsummering. HUSK: Hvis man vil engagere sig i arbejdsgrupperne, skal man endelig kontakte sekretariatet. 6. Orientering fra enkelte arbejdsgrupper a. Frihed og lige vilkår Arbejdsgruppen har fokus på Grundlovens 69. Alle medlemskirkerne har diskuteret det og det er der kommet et diskussionsoplæg om, der ikke skal fungere som en konklusion, men være til fortsat inspiration til drøftelser. Manu Sareen vil nedsætte et trossamfundsudvalg, der skal arbejde med en opfyldelse af 69. Det er helt naturligt at involvere de berørte parter. Det har ministeren dog på forhånd i dette tilfælde afvist. Det er i modstrid med vanlig lovforberedende arbejde.

7 F.eks. i arbejdet med en reformproces i folkekirken har man naturligt involveret de berørte parter (menighedsråd, præster, provster mm). Spørgsmålet om kirkeskat som kildeskat har tidligere været lovet at tage med i kommissoriet, men det er det dog ikke blevet. Det kan være helt i orden, idet skattespørgsmålet måske med fordel kan drøftes uden for udvalgets arbejde. Danske Kirkers Råd har foretræde for Kirkeudvalget med fokus på dette punkt den 5 november. Vi skal være opmærksomme på, hvilket signaler det giver, at man sender en gruppe kun med mænd. Det har været drøftet i Forretningsudvalget, men besluttet at sende de delegerede. b. Klima- og miljøgruppen. Evaluering af Grøn Kirke og planer for 2015 herunder COP21. Peter Fischer-Møller orienterede kort fra gruppens arbejde. - Grøn Kirke er ved at afslutte et evalueringsarbejde med Grøn Kirke lokalt. Vi har haft 18 frivillige konsulenter, og mange af dem vil fortsætte deres arbejde. - Grøn Kirke har tidligere fået EU-midler (Grundtvigsprojektet) til internationalt samarbejde. Der søges igen om støtte fra EU til at fortsætte dette arbejde. Sverige vil være den ledende drivkraft i ansøgningen. - Lige inden COP21 i Paris vil der være en pilgrimsvandring fra Nordnorge til Paris. Den går gennem Danmark og det skal overvejes, hvordan vi som danske kirker kan være med. Det bliver i august Kirkens jorde ha vil være et nyt fokuspunkt for Grøn Kirke. Der er sendt to fondsansøgninger med dette fokus for at styrke en økologisk bevidsthed angående kirkens jorde. - I forbindelse med reformationsjubilæet overvejer Grøn Kirke et projekt i samarbejde med andre organisationer om træplantning lokalt og globalt. Man kunne tænke sig en lund md træer plantet af forskellige menigheder og, personer som i Wittenberg, lokal æbletræplantning ved den enkelte kirke/menighedshus og støtte til skovrejsning i et par udviklingslande f.eks. Myanmar og Cambodia. c. Trosoplæring Jakob Rønnow orienterede kort om arbejdet med trosoplæring. Gruppen arbejder på at producere et hæfte om, hvad vi kan sige sammen som kristne på tværs af vores kirkelige tilhørsforhold. Det blev kommenteret at det er et meget ambitiøst projekt. Det blev bemærket, at vi skal være meget opmærksomme på, at det ikke skal ses som en manifestation mod Islam/muslimer i Danmark at lave et fælles kristent dokument. Det skal virke som en besindelse på, hvad kristendom er, men ikke som en konfrontation med muslimer. Vi skal være opmærksomme på, at vores arbejde kan blive brugt som en manifestation mod andre.

8 Det blev anbefalet, at gruppen passer på med at lade begejstringen løbe af med sig og grundigt overveje målgrupper, form mm. Jørgen Thaarup anbefalede Confessing the one Faith som inspiration. d. Andet? Ingen kommentarer. 7. Danske Kirkers Råds respons til Manu Sareens kommissorium for Trossamfundsudvalg Se kommissorium for udvalget samt henvendelse til Manu Sareen fra Forretningsudvalget. - Der var fuld støtte fra mødet til FU's henvendelse til ministeren og Folketingets kirkeudvalg 8. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde (se bilag) a. Oversigt b. Godkendelse af kontingent 2015 (varslet i 2013) Mads Christoffersen gennemgik kort principperne for kontingentfastsættelsen. Ud over kontingentet får vi desuden støtte fra diverse fonde. - Kontingent 2015 blev godkendt. c. Godkendelse af Budget Budget 2015 blev godkendt d. Varsling af kontingent 2016 Kontingent 2016 varslet. 9. Kommende valg ved Årsmødet 2015 Forretningsudvalget: Peter Gøtz (Det Danske Missionsforbund) og Lone Møller-Hansen (Baptistkirken i Danmark). Stående Udvalg: Karen-Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere) og Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) Danske Kirkedage Styrelse: Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark) og Poul Kirk (Frikirkenet) 10. Kommende møder Rådsmøde: 29. januar. Den Anglikanske Kirke i København. Årsmøde: 25. april 2015, Baptistkirken i Roskilde Økumenisk Efterårskursus: Ikke fastlagt.

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011

Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk Giro 605 5710 Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ

AVISEN BANKE, BANKE PÅ! ÅRSMØDE. Film er magi. GOD LEDELSE på dagsordenen MAJ ÅRSMØDE AVISEN MAJ 2015 Årsmødet holdes fredag den 29. maj - søndag den 31. maj 2015 GOD LEDELSE på dagsordenen Nyt kodeks skal sætte skub i samtalerne om god ledelse Vivi Rolskov Jensen underviser på

Læs mere