Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016"

Transkript

1 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen (IKA), Ulrik Vesterbæk (UV), Karin Knudsen (KK), Inger Lis Lind Krarup (ILK), Janni Lund Jensen (JLJ), Lars E. Thomsen (LET), Søren Ulrik (SU), Lærke R. K. Eriksen (LRKE), Annette Kassow (AK), Søren Dalsgaard (SD), Jørgen Harritsø (JH) Martin Olaf Janik (MOJ) sekretær Fraværende Jens Ove Andersen (JOA), Pia Fischer (PF), Lars E. Thomsen (LET) fra IKA har forgæves forsøgt, at invitere suppleanten Rikke Torjusen Thrane med. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt Formandens status siden sidst - Årshjulet (Bilag 1) Udvalgsmødernes referater skal indtil videre sendes direkte til formanden Inge Kjær Andersen til orientering. Punkter til beslutning 3. På lukket dagsorden Der henvises til den lukkede dagsorden. 4. Deltagelse i diakoniprojekt familiestøtte ved Lars Thomsen og Ulrik Vesterbæk (Bilag 2) Lars giver en orientering om modtaget mail fra projektet Ulrik giver orientering om henvendelse til provstiet. Menighedsrådet har tidligere besluttet, at man var positiv overfor deltagelse Med henvisning til menighedsrådets beslutning den 25. september 2014 undrer menighedsrådet sig over, at blive taget til indtægt for, at være commited til projektet. Vi beklager, at provstiudvalget blev ansøgt om økonomiske midler uden forudgående henvendelse fra menighedsrådet. Menighedsrådet beslutter derfor, at diakoniudvalget kræver et forberedende møde med Leif Sondrup / projektgruppen med det formål, at afstemme forventningerne, for at menighedsrådets konkrete deltagelse kan drøftes på menighedsrådsmødet den 18. juni 2015.

2 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 2 såfremt de økonomiske midler kan findes. Opgaven er placeret i diakoniudvalget. Det indstilles, at der træffes endelige beslutning om deltagelse. 5. Godkendelse af protokollatet ved Ulrik Vesterbæk (Bilag 3) Menighedsrådet har drøftet og underskrevet protokollatet. Det indstilles, at protokollatet (bilag 3) behandles og underskrives af menighedsrådet. 6. Budget 2016 ved Ulrik Vesterbæk (Bilag 4) Det foreløbige budget 2016 blev godkendt. Præsentation og godkendelse af det foreløbige budget for Det indstilles, at det foreløbige budget for 2016 godkendes. 7. Ansøgninger ved Inge Kjær Andersen a) Ansøgning fra Syng Nyt om økonomisk støtte til etableringen af en salmedatabase på nettet. (Bilag 5a.b) b) Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) Aalborg-kreds søger støtte til deres sommerlejre i 2015 (Bilag 6a.b) Menighedsrådet har tidligere støttet DFS s sommerlejre senest i 2014 med kr. Menighedsrådet har drøftet ansøgningerne og besluttet følgende: a) Menighedsrådet vælger, at afslå at støtte projektet, da det allerede støttes indirekte via stiftsmidler. Der foreslås, at Syng Nyt finansierer deres projekt ved at tilbyde forhåndssalg af abonnementer. b) Der bevilliges et tilskud på kr. til DFS s sommerlejre i c) Der besluttes, at give afslag på denne ansøgning. c) Økonomisk støtte til Verdens Lys Arabiske kirke i Nordjyllands aktiviteter/konferencer for kristne Danskere, Arabere og Kurder (Bilag 7) Det indstilles at ansøgningerne drøftes og der tages stilling til, om der skal gives tilskud. 8. Deltagelse i projekt Grøn Kirke ved Inge Kjær Andersen (Bilag 8a.b) Menighedsrådet ønsker på nuværende tidspunkt ikke, at committe sig til projektet, men vil hen af vejen i sin egen tempo tænke klima- og miljøvenlighed ind i Hans

3 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 3 Det indstilles, at sagen drøftes og der træffes beslutning om, om Hans Egedes Kirke skal forpligte sig på at arbejde med grøn omstilling og tænke klima- og miljøhensyn ind i arbejdsområderne. 9. Godkendelse af igangsættelse af arbejdet med fugtsikring af facaden mod Lidl og torvet samt omlægning af udearealer. (Bilag 9 a.b) Egedes Kirkes arbejdsområder. Der besluttes, at følge indstillingen fra byggeudvalget, at vælge tilbuddet fra den billigste leverandør på i alt ,00 kr. inkl. moms. Byggeudvalget har lavet det sagsforberedende arbejde omkring fugtsikring af facaden mod Lidl og torvet samt omlægning af udearealer sammen med Brøgger Arkitekter, hvorefter opgaven har været i licitation hos 3 leverandører. Der er indkommet tre bud: ,50 kr. inkl. moms ,00 kr. inkl. moms ,00 kr. inkl. moms Byggeudvalget anbefaler at menighedsrådet godkender igangsættelsen af opgaven og vælger den billigste leverandør til opgaven. Brøgger Arkitekter er i gang med at undersøge, om alle de tre bud lever op til de beskrevne krav, så indholdet i de tre bud vil blive præsenteret på mødet. Det indstilles, at de indkomne tilbud drøftes og menighedsrådet træffer beslutning i sagen. Punkter til orientering 10. Sommerarrangement ved Søren Dalsgaard Festudvalget orienterede om sommerarrangementet for menighedsrådet og de ansatte. Datoen for arrangementet er den 24. juni kl

4 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side Nyt fra kasserer, kirkeværge og kontaktperson/personaleleder Kontaktperson: Anders Frøkjær ansættes på kordegnekontoret i 20 timer pr uge resten af 2015, og har som primære opgave at varetage personregistreringen. Martin Janik fortsætter med kirketjeneste til og med august samt med sekretæropgaver for MR til og med juni Ny daglig leder: På mødet vil der være en mundtlig orientering til MR om ansættelsesudvalgets arbejde efter der er afholdt samtaler den Der blev orienteret om den fortsatte procedure. 12. Nyt fra udvalg Byggeudvalg Den korte status på byggeriet er: - Brøgger Arkitekter har sendt arbejdet omkring fugtsikring af facaden mod Lidl og torvet samt omlægning af gårdrummet i licitation. Når priserne er indkommet, vælger byggeudvalget en leverandør til opgaven. - Planlægningen af renoveringen af kordegnekortoret er påbegyndt hvis det er muligt for håndværkerne kommer det til at ske i sommerferien efter aftale med Pia og Anders. 13. Eventuelt Kirkebladsudvalget oplyser, at der er deadline for indslag til det nye kirkeblad den 5. juni. Aktivitetsudvalget opfordres til at overveje, om vi kan have et lille hyggearrangement efter koncerter. 14. Næste møde: torsdag den 18. juni Hvem er vært? Søren Ulrik og Ulrik Vesterbæk er værter. Efterretningssager jf. pkt. 1.: Postliste mail eller brev Ingen indkomne mails el. breve Invitationer (kan ses på DAB): 1. Nordjysk Pilgrimsforening: inspirationsdag om pilgrimsvandring Lørdag den 24. oktober 2015 kl i Gug Kirke

5 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 5 Aalborg den 26. maj 2015 Inge Kjær Andersen Ulrik Vesterbæk Karin Knudsen Lærke Rose Kamp Eriksen Inger Lis Lind Krarup Janni Lund Jensen Lars E. Thomsen Søren Ulrik Søren Dalsgaard Jørgen Harritsø Annette Kassow

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege

Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet. Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra menighedsrådets møde onsdag den 6. november 2013 kl. 18:30 i Kirkens Kontor, Langgade 4, Stege a. Mødeadministration a1. Forplejning Før mødet blev der serveret

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere