Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen"

Transkript

1 Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede er blevet brugt af fiskere. Og de har fra gammel tid anvendt boder til opbevaring af fiskegarn og andet fiskegrej. Derfor hedder stedet naturligvis Boderne, citat slut. Og Erling Haagensen har helt ret, den 4/ foretog O.J. Rawert en rejse på Bornholm og besøgte bl.a. Boderne. Han lavede en akvarel, og til den skrev han følgende tekst: Et fiskeleje ved Grødbyåens udløb tillige med benævnte tingsted, og her henviste han til en bog skrevet af geologen Gottfried Garlieb Bornholm beskreven på en rejse i Året Her står ordret: Stedet er Boderne ved Bornholms sydkyst midtvejs mellem Rønne og Dueodde. Fiskelejets usædvanlige navn henviser til de små, stadig eksisterende fiskerboder ved kysten overfor det lille havneanlæg, der vel egentlig blot gør det ud for en udbygget mole. Bogen hvor ovenstående akvarel er blevet offentligt i 2005 er skrevet af museumsinspektør Niels Peter Stilling, I forbindelse med akvarellen har Niels Peter Stilling skrevet følgende: Det såkaldte tingsted er en skibssætning fra jernalderen, der i dag er forsvundet bortset fra en enkelt bautasten. Side 1 af 11

2 Skibssætningen anes til højre for træerne midt i billedet. Rawert s tegning antyder, at oldtidsmonumentet dengang bestod af en halv snes bautasten. Bortset fra den forsvundne gravplads genkendes kulturlandskabets struktur forsat her. Rawert har placeret sig ved vejen ovenfor Boderne, umiddelbart før den i et skarp sving forsvinder ned i slugten, der fører ud til kysten og molen. De stråtækte huse på billedet eksisterer fortsat. Det beskedne fiskerleje ved Grødbyåens udløb i Østersøen er efter opførelsen af et badehotel i begyndelse af 1900-tallet blevet stærkt præget af turismen, men stedets hedengangne idyl fornemmes stadig udenfor sæsonen. Det første, vi kan finde om Bodernes historie, er iflg. Aakirkeby bogen af H.K. Larsen og G.L. Dam, at der står: I Lybækketide havde byens havn været af ikke ringe betydning, og indvandrede tyskere købte gårde i nærheden. Af dem findes stadig to, der er benævnt Tyskegård. Men allerede i 1625 var havnen sandet til. Om den stadig blev brugt af lokale fiskere vides ikke. Så sent som på et kort fra 1805 findes navnet Aaekirkehavn, og havnen var placeret på den anden side af Raghammer spidsen. Se det indsendte bidrag fra Holger Dam om Aakirke havn og Boderne Havn. I 1813 fandtes der iflg. skriftlig indberetning jfr. Finn Hansen s bog 4 huse med have, 2 huse med avl til en ko og 7 både. Men som nævnt ovenfor var der i 1815 en mole i havet, hvad der er sket med den vides ikke, men den er på en eller anden måde gået til. Iflg. Holger Dams erindringer blev der i 1840 oprettet en stilling som strandtoldbetjent i Boderne, med opgave ridende at holde opsyn med kysten fra Arnager til Øle å, og da toldbetjenten skulle have fribolig, købte man i 1841 et 5 fags fæstehus, det er det nuværende Boderne 11 og 13. I 1862 nedlagdes toldstedet, og toldassistenten blev forflyttet til Vang. I 1863 blev huset solgt på auktion, og en lokal gårdejer blev ansat som opsynsmand til at være toldvæsenets øjne med at føre opsyn med kysten og fiskernes virksomhed. I og efter 2 verdenskrig var det gdr. Knud Munch St. Loftsgård, der havde denne tjans, har jeg fået fortalt af tidligere naboer, og han havde et stort rødt toldskilt ved sin gård og ret og pligt til at flage med splitflag på alle officielle flagdage. Om det er en opgave, der har påhvilet ejeren af store Loftsgård siden 1863, ved jeg ikke. I 1866 begyndte de lokale fiskere at ønske sig bedre anløbsforhold, og man påbegyndte arbejdet med en såkaldt Søbrækker, der var en mole vinkelret på kysten, som man kunne lægge til, når man skulle laste og losse bådene og derefter trække dem op på stranden. I 1866 blev Boderne Havneforening stiftet, og op gennem tiden er der stadig lavet forbedringer på havnen, således at den ser ud, som den gør i dag. I 1875 var der iflg. Finn Hansen 5 åbne både, 6 erhvervsfiskere og 6 lystfiskere. Side 2 af 11

3 Billedet til højre er det ældste vi har fundet. De lokale fiskere var ved siden af fiskeriet husmænd og daglejere på de nærliggende gårde, den fangede fisk blev i stor udstrækning kørt op til Aakirkeby af fiskernes koner. De kørte med fisken på trillebør fra Boderne til Aakirkeby og solgte fisken på pladsen foran kirken, der i daglig tale fik navnet Sijlatorred. Vejen fra Boderne til Aakirkeby er også i detaljer beskrevet af P.O. Gaalaas-Hansen i Aaker kirkeblad i 2010, her skriver han: Når Boakjælingerne, altså fiskerkonerne fra Boderne, skulle i kirke, så forklarer han, hvilken vej de så fulgte, og det er formentligt den samme, som de gik ad, når de skulle sælge fisk. Hvorfor det kun var konerne, der skulle i kirke, står lidt hen i det uvisse. Men deres mænd har måske skullet barka garn, medens konerne var i kirke. Garnene, som fiskerne brugte, var bomuldsgarn, og for at de skulle holde lidt længere, blev de barkada, som det hedder på Bornholmsk. Der blev hældt bark, som var så vidt jeg har forstået et specielt tjæreprodukt, i en murgryde og varmet op, og når barken var varm nok, blev garnene lagt derned og senere lagt til tørre på klitterne. Dette forgik, har Jørgen Schou Sandegård fortalt mig, i Thøgersens have helt op til 2 verdenskrig. Så det har nok været, medens konerne har været i kirke. Mændene har taget deres garn og en flaske brændevin med hen til Thøgersen og i fællesskab fået ordnet deres garn, historien fortæller, at når de over middag gik hjem, var de meget sorte på krop og tøj på grund af barken, men samtidig i vældig godt humør, brændevinen havde gjort sin virkning. Ifølge Holger Dams erindringer har hans farmor fortalt ham, at der indtil omkring år 1900 kom fiskerfamilierne gående med deres sild og andet fisk på tungt læssede trillebøre til Sildetorvet foran kirken. Her stod konen så i dagens løb og solgte fisk til byens borgere, medens manden fik sig et spil kort og en dram på et af byens værtshuse. Ved aftenstide drog konen tilbage til Boderne med manden liggende på børen, sovende sin rus ud. Havnen har altid været midtpunktet i Boderne, hvem husker ikke alle de Sankt Hans bål og sjove havnefester, der gennem årene er holdt der. Side 3 af 11

4 De første gæster er formentligt kommet til Boderne under eller lige efter 1 verdenskrig. Der hvor hotellet nu ligger, var der tidligere et hus, hvor der var kaffeudsalg. Det blev i 1934 købt af J. P. Schou, der rev huset ned og byggede første del af hotellet, som det ser ud i dag. Men folk fra Aakirkeby har sikkert også før den tid taget til Boderne for at bade. Redningsstationen, der lå hvor Boderne 5 nu ligger, blev i 30erne ombygget til vandrerhjem og brugt af tyskerne under 2 verdenskrig, formentligt til vagtmandskab m.m., som passede den pejle/radarstation, der lå på bakken mellem hotellet og Læsåen. Der var igen vandrerhjem efter krigen, hvorefter bygningen blev brugt til hønsehus i nogle år, og så blev bygningen ombygget til to ferielejligheder og endelig omkring 1998 revet ned og gjort plads til det nuværende sommerhus. Redningsstationen Dengang der var 2 ferielejligheder Side 4 af 11

5 Den første og i mange år den eneste, der fik lov at købe en grund dernede, var bagermester Dam. Han købte 2 tdr. land af Lille Loftsgård i 1920, og hans søn Johannes Dam byggede et sommerhus på grunden i De senere sommerhuse blev alle bygget på lejede grunde fra henholdsvis Store og Lille Loftsgård, bortset fra de to huse der blev bygget på grunde udstykket fra Thøgersens have. Men i 1921 skete der noget. Da kom der en trop københavnske spejdere under ledelse at 3 lærere og spejderledere nemlig lærer Kaj Andersen, skoleinspektør Max Rasmussen og lærer Karl Henriksen. Om de alle var med fra starten ved jeg ikke, men de blev i det mindste alle 3 så glade for Boderne, at alle 3 byggede sommerhuse dernede, og det er huse, der stadig er i familiens eje. Kaj Andersen var den første, der byggede. Det skete i 1932, Max Rasmussen i 1933 og Karl Henriksen i 1936, og alle blev de en populær del af livet i Boderne. Fhv. direktør Svend Erik Jensen tidl. Bøsthøj købmandshandel skriver om de tre herrer i Bornholms hjemstavnsforeningsblad fra december Sommeren i købmandsbutikken var speciel, idet alle landliggere fra København kom til Boderne i hele sommerferien. Blandt pionererne i Boderne var skoleinspektør Rasmussen, som hele sommeren havde gratis svømmeundervisning for ungdommen. Han medbragte korkbælter fra Stevnsgade skole i København, og mange lærte at svømme under hans ledelse. En anden pioner var lærer Kaj Andersen, der underviste i kajakroning. Også det var gratis og gav mange en oplevelse på havet, som senere blev fulgt op med køb af båd, og lystfiskeri. Lærer Henriksen var også en af de første faste Boderne turister, men han tilbragte det meste af sommeren i købmandens have, hvor han producerede fine grøntsager, medens familien boltrede sig på stranden. Udover disse tre fra København var de første sommerhuse, der blev bygget, ejet af butiksindehavere og andre borgere fra Aakirkeby. Det første egentlige sommerhus i Boderne blev som sagt bygget af bagermester Dam i I 1931 byggede lærer Hermansen sit sommerhus (nr. 23). Men i 1933 skete der en masse. I det år er efter vores oplysninger nr. 19, nr. 20, nr. 21, det tidligere nu nedrevne nr. 24, nr. 29, nr. 31 blevet bygget, samme år kom det første sommerhus i Side 5 af 11

6 St. Loftsgård s skoven, det var lærer Larsen, der byggede nr. 73. Alle disse huse skulle være bygget i 1933 og måske flere, da der er en del huse, vi ikke ved, hvornår de er bygget. Hertil skal det dog bemærkes, at der er forskellige opførsels år i de forskellige kilder, det kan jo være, at der har været et mindre hus, der senere er bygget til. Som et tillæg til denne historieskrivning har vi lavet en oversigt over de enkelte huse og deres historie, hvor vi har samlet sammen, hvad vi har kunnet finde frem til af forskellig vej. Kommentarer og tilføjelser eller rettelser modtages med glæde. Vi har ligeledes lavet et tillæg over alle de skriftlige indlæg, vi har fået er tilsendt. Men den efterhånden tætte bebyggelse skaffede efterhånden forskellige problemer. Et af dem var vandforsyningen. I starten hentede man vand i en kilde, der løb ud i Grødby å, tæt på det gamle toldhus. Men Johannes Dam fik snart etableret en brønd, hvor man kunne få lov at hente vand, og efterhånden kom der flere og flere brønde i området. Men da sommerhusene var forsynede med gammeldags lokum, og da indholdet af lokumsspandene blev gravet ned på grunden, gav det efterhånden problemer med vandkvaliteten i de efterhånden mange brønde. Det blev så galt, at amtslægen truede med at forbyde brugen af brøndvandet. Man var derfor tvunget til at modernisere vandforsyningen, derfor stiftede man i 1965 andelsselskabet Boderne Vandværk og da Bøsthøj mejeri, som nu er en del af Rosengården, blev nedlagt i 1963, var det så heldigt, at man kunne erhverve mejeriets vandboring. Boderne vandværk i 1974 Selve vandværket blev bygget i 1967 og forsyner nu hele området med godt drikkevand, og som en ekstra sikkerhed blev vandværket i 90erne koblet sammen med den kommunale vandforsyning, således at vandværket ikke er så sårbart, såfremt der sker noget med vandforsyningens eneste vandboring. Og i dag er der koblet 143 ejendomme på vandforsyningens ledningsnet, der er meget velfungerende. Side 6 af 11

7 Men lige så snart man havde fået styr på vandforsyningen til myndighedernes tilfredshed, dukkede nye problemer op. Sidst i 60erne fandt fredningsmyndighederne interesse for området, men gjorde ikke noget ved det i første omgang, formentligt fordi man afventede kommunesammenlægningen i 1970, hvor kommunerne blev forpligtede til at opbygge egentlige tekniske forvaltninger. Hidtil havde alle sommerhusbyggerierne foregået på den måde, som Poul Kofoed har fortalt mig, da han i begyndelse af 60 erne gerne ville have et sommerhus i Boderne, så han henvendte sig til Arne Munch, som på det tidspunkt ejede Lille Loftsgård, og spurgte om der ikke var et sted på hans jord, han kunne få lov at bygge et sommerhus. De gik rundt på arealet og fandt et sted, hvor han fik lov til at bygge sit sommerhus, Boderne 55, og man aftalte betingelserne og leje. Så var den sag afgjort, alt det der med byggetilladelse, strandbyggelinien og fredningsmyndighederne var nok indført, men det var der ingen, der tog højtideligt i den daværende lille landkommune Aaker, og hvis særlig lovlydige borgere henvendte sig til sognerådsformanden eller kommunekassereren om byggetilladelse eller andet, fik man bare at vide, det skulle man ikke tænke på, sådan noget brugte man ikke her. Billedet her er formentligt fra Begyndelsen af 70 erne. Men det fik en brat ende. Bl.a. var der optræk til en kommunesammenlægning, så måtte man nok se i øjnene, at dansk lovgivning også ville komme til at gælde for Boderne, nemlig at der nu skulle søges byggetilladelse! Fredningsmyndighederne havde allerede i 1964 begyndt at røre på sig og mente, at loven om strandbyggelinien m.m. også gjaldt for Boderne, men der var også andre ting, der gjorde situationen uholdbar. Ved salg var sommerhusene efterhånden blevet så dyre, at køberne i en del tilfælde var nødt til at låne penge i banken for at kunne købe sommerhuset, og Side 7 af 11

8 banken krævede så, at huset skulle være lovligt opført med byggetilladelse m.m. ellers ville de ikke sætte penge i huset. Så dukkede der endnu et problem op. Et andet sted på Bornholm havde man fået store problemer, da husene også her var opført på lejet grund. For her fandt ejeren af jorden på, at forhøje grundlejen således at folk knap nok havde råd til at leje den grund, som deres hus lå på. Og i visse tilfælde måtte de overlade deres sommerhus til grundejeren til en symbolsk betaling eller i det mindste til en betaling, der lå langt under, hvad husejeren mente huset var værd. Det var ikke, fordi man havde haft sådanne problemer i Boderne, slet ikke. Men ingen lever evigt, og kunne man så være sikker på, at nye ejere af de to Loftsgårde havde samme indstilling som de nuværende ejere, eller ville de kunne finde på at presse citronen. Den 8/ afholdes et møde på Hotel Boderne, hvor der var mødt 20 sommerhusejere op. Der blev man enige om at stifte en husejerforening for at varetage fælles interesser, så som veje, parkering og forholdet til grundejerne og de offentlige myndigheder, som der står i protokollen. Allerede ved generalforsamlingen i 1970 kom de første problemer op, man var dels bekymret over at jorden, som sommerhusene lå på, skulle blive overtaget af jordspekulanter, dels at amtslægen stadig lavede vrøvl. Selvom vandforsyningen nu var bragt i orden, var han yderst utilfreds med afløbsforholdene i området. Stemningen på generalforsamlingen var delt, nogle synes man skulle i dialog med amtslægen, for at få ordnede forhold på dette område, mens andre var direkte imod. Nu havde man siden 30erne klaret sig uden septiktanke og andet nymodens påhit, så ville det nok gå nogle år endnu. På generalforsamlingen i 1971 blev det oplyst, at kommunen nu krævede forholdene i Boderne legaliseret, herunder afløbsforholdene og oplyste samtidigt, at da det havde været et krav fra fredningsmyndighederne siden 1964, skulle det ske forholdsvis hurtigt. Samtidigt ønskede medlemmerne at få større sikkerhed for at få lov at beholde deres grunde og helst ved en udstykning, og så kunne man samtidigt få afløbsforholdene bragt i orden med sivebrønde m.m. Ved generalforsamlingen i 1972 blev det oplyst, at det var kommunens opfattelse, at det blev nødvendigt at rive eller at flytte et stort antal sommerhuse i forbindelse med lovliggørelse af området. På et bestyrelsesmøde i januar 1973 blev det oplyst, at kommunen nu mente, at der skulle fjernes 10 huse. Bestyrelsen mente, at ved mindre ændringer kunne man nøjes med at fjerne 3 huse. Knud Jespersen påtog sig opgaven at lavet et nyt forslag, således at der ikke skulle fjernes så mange huse, som kommunen krævede. På generalforsamlingen i 1973 kunne Knud Jespersen fremvise en skitse, således at der nu kun var to huse, der skulle fjernes. Og samtidig kunne det oplyses, at man havde skitsen til en lejeaftale med de to grundejere, således at lejen fremover var 5 % af grundværdien, hertil kom Side 8 af 11

9 ejendomsskaterne for de enkelte parceller. Man var dog ikke helt enige om, at man skulle have ret til at erhverve grunden til grundværdien. Men på grund af de nye jordlove, der var vedtaget i forbindelse med Danmarks tilslutning til EF, var der problemer med at kunne lave længerevarende lejekontrakter. I april 1974 forelå landinspektørens endelige forslag til udstykningsplan. Den blev godkendt af såvel de to grundejere som af husejerforeningens bestyrelse, dog var der et udestående problem, nemlig afløbsforholdene. Amtslægen ville have området kloakeret, kommunen mente, man kunne nøjes med tømmetanke, men det kunne amtslægen ikke acceptere, men kunne dog acceptere septiktanke med sivedræn, hvis afstandskravene kunne overholdes. Der skulle være 25 meter mellem brøndene, og disse skulle anbringes mindst 5 meter fra skel og 5 meter fra huset. Ved et stort stykke arbejde lykkedes det Knud Jespersen at lave en skitse, der opfyldte disse krav, således at man kun var nødt til at fjerne to huse, og alle medlemmer gav håndslag på at etablere den krævede septiktank med tilhørende sivebrønd og sivedræn placeret som krævet af kommunen og amtslægen. Nu manglede man bare fredningsnævnets godkendelse. Imidlertid viste det sig, at da der blev indført obligatorisk tømning af septiktankene i 2004, var det ikke nær alle septiktanke, der lå hvor de skulle eller var indrettet efter forskrifterne, men da området nu i 2013 er ved at blive kloakeret, er løfterne, der blev afgivet for 40 år siden, på dette område endelig indfriet. I Efteråret 1974 blev området besigtiget af fredningsnævnet, og her var det især husene 76 og 77, man var betænkelig ved, men da de var bygget før 1937, blev enden på sagen, at de fik lov til at blive liggende. I slutningen af 1974 forelå Miljøministeriets godkendelse af at grundene måtte lejes ud for en periode af 10 år. Ved generalforsamlingen i 1975 blev det oplyst, at udstykningsplanen stadig ikke var blevet godkendt af matrikeldirektoratet. Først i efteråret 1976 kom den endelige godkendelse af udstykningsplanen. Som et krav for godkendelsen skulle de to grundejere underskrive en rimelig omfattende deklaration for hele arealet, bl.a. pligt til at være medlem af en grundejerforening og den fastsatte vejføring m.m. Disse deklarationer skulle så ved udstykningen tinglyses på hver enkelt grund, således at de fremtidige lejere/ejere vidste, hvilke betingelser tilladelsen til udstykningen var givet på. Matrikeldirektoratet krævede, som den gør i alle udstykningssager, at der er fast vejforbindelse til den enkelte grund og enkelte andre betingelser. Samtidig var det et krav, da enkelte grunde var for små i henhold til gældende lovgivning, at der skulle udlægges et ret stort fællesareal, der skulle overdrages til grundejerforeningen, således at hver grund inkl. fællesareal skulle være på 2000 m2. Side 9 af 11

10 Efter godkendelsen gik man bl.a. i gang med at etablere en vej fra parkeringspladsen og gennem dalen Men man må dog konstatere her i 2013, at en hel del af de betingelser, som matrikeldirektoratet stillede for at godkende udstykningen, stadig ikke er gennemført, herunder også nogle af de udmatrikulerede veje, som er meget vanskelige at gennemføre på grund af terrænforholdene. Men tilsyneladende var man nødt til at acceptere disse betingelser for at få lovliggjort området. Og tilsyneladende har der ikke været nogen efterfølgende kontrol af, at betingelserne for udstykningen er overholdt. F. eks. blev det i 2006 konstateret, at de fællesarealer, som sommerhusejerne havde været forpligtigede til at erhverve på grund af de små grundstørrelser, aldrig var blevet tilskødet foreningen. I mellemtiden var ejeren af Store Loftsgård afgået ved døden, og foreningens arealer var blevet tilskødet hans arvinger af Tinglysningskontoret, selvom de var købt og betalt af medlemmerne. Enden på den historie blev en langvarig retssag, som den daværende bestyrelse måtte køre mod arvingerne og Rønne Ret s tinglysningskontor, og først sidst i 2007 faldt der dom i sagen og jorden tilskødet foreningen. Det har været som om, da den endelig godkendelse kom i 1976 efter lange og svære forhandlinger og en voksende usikkerhed siden i slutningen af 60 erne, har man glemt på hvilke betingelser lovliggørelsen blev givet. Man har simpelt hen trukket vejret lettet over, at man har måttet beholde sit hus og har forsat som hidtil, uanset hvad betingelserne for lovliggørelsen har været. På generalforsamlingen i 1980 afgik Knud Jespersen som formand for bestyrelsen. Han fik af forsamlingen en kæmpe tak for det kæmpe arbejde, han havde lagt i arbejdet med bl.a. udstykning og lovliggørelse af området og den indgåede aftale med de to grundejere. Knud Jespersen forsatte dog i bestyrelsen indtil 1981, hvor han afløstes af Chr. Hollensen. Ved generalforsamlingen i 1981 blev Knud Jespersen samtidigt udnævnt til foreningens første æresmedlem. Side 10 af 11

11 I 2010 påbegyndtes kloakering af området, 1 etape omfattede husene på begge sider af Grødby å, gennem førelsen var mildest talt meget uheldigt, da man fra kommunens side havde valgt en løsning med små kloakpumper ved hvert hus og der var stort set problemer ved alle installationer, det bevirkede da også, at da det resterende areal skulle kloakeres i 2013 gik man væk fra dette system og over til et mere traditionelt kloaksystem efter et kraftigt pres fra grundejerforeningen. I 1949 blev Boderne nabo til Raghammer skydeareal, men trods en meget aktiv nabo med larm og lys var der hele tiden et godt naboforhold med de skiftende kommandanter, men det fik en brat ende præcis 60 år efter etableringen nemlig i 2009, hvor to sommerhus med et par måneders mellemrum blev ramt af de kraftige 12,7 mm projektiler og i de efterfølgende år har der været adskillige lignende episoder bl.a. blev en tysk turist bil gennemboret på parkeringspladsen ved Stærmose s butik. Da forsvaret samtidig i modsætning til tidligere har været svære at danse med, har det medført et kæmpearbejde for bestyrelsen, som i skrivende stund stadig ikke er løst tilfredsstillende. Foranstående historie er sammensat af Poul Aksel Eriksen fra oplysningen indsamlet af en arbejdsgruppe, der består af Troels Jørgensen som er god til IT og har ansvaret for hjemmeside og opsætning m.m. og Lisa Drejer, der har taget en masse fotografier og som har talt med en masse nuværende og tidligere sommerhusejere. Udover foranstående sammenskrivning er der også lagt på nettet hvad vi har kunnet finde frem til om hvert enkelt hus, samt de bidrag vi har modtaget fra nuværende og tidligere sommerhusejere. Vi modtager meget gerne yderligere materiale om det er billeder eller tekst og hvis der er noget vi har misforstået eller mistolket hører vi også gerne herom, gerne på mail til Lisa Drejer der er vores kontaktperson. Mailadresse: Side 11 af 11

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum

Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum Formandens tale i anledning af grundejerforeningens 40 års jubilæum Sjællands Odde var aldrig den gode jord set med en landmands øjne, men nu har ferie-folket kastet sine øjne på den, og med et slag er

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

STENBÆKGAARDENS 40 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT SOMMEREN 2012

STENBÆKGAARDENS 40 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT SOMMEREN 2012 STENBÆKGAARDENS 40 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT SOMMEREN 2012 I 1971 udfærdigede landinspektøren efter anmodning fra Thorkild Kristensen, Aalborg Stenbækgaardens udstykning som en del af matrikel nr. 24 a, Nordenbro

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Orienteringsmøde Kloakering Sønderballe Strand

Orienteringsmøde Kloakering Sønderballe Strand Orienteringsmøde Kloakering Sønderballe Strand Genner Forsamlingshus 30. Oktober 2015 Version 1.0 Velkommen Stil gerne spørgsmål efter præsentationen Skriv dine spørgsmål ned og aflever dem Også selvom

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<<

Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen<< Udskrift af deklarationen på >>To-Bjerg udstykningen>To-Bjerg udstykningen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016.

Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016. Hej Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016. Som arkitekt og med tidligere 12 års ansættelse i Ribe

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Advokaterne Sankt Knuds Torv

Advokaterne Sankt Knuds Torv J.nr.: 02-H4-81917 NOTAT 2 Ryesgade 31 PO Boks 5009 8100 Århus C Telefon 86 13 06 00 Telefax 86 13 15 00 Mail: info@askt.dk CVR DK 14 23 37 09 vedr. arealerne, hvorpå Haveforeningen Aabrinken (HFA) er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Kære læser, Hvad der er sket siden generalforsamlingen i april?. Nu er der kun 13 lejere tilbage i sommerbyen som

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58

ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 ANDELSSELSKABET ST. SJØRUP STRANDS VANDVÆRK SE-NR. 39 51 96 58 Januar Nyhedsbrev 2010 Indhold: Vandværkets historie... side 2 Måleraflæsning... side 3 Vandspild hos forbruger... side 3 Drik friskt rent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE DE GRÅ STOKKE I NYBODER HISTORIEN Op igennem attenhundredetallet gennemgik området endnu en række ændringer, idet Marineministeriet begyndte at sælge ud

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere