Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen"

Transkript

1 Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede er blevet brugt af fiskere. Og de har fra gammel tid anvendt boder til opbevaring af fiskegarn og andet fiskegrej. Derfor hedder stedet naturligvis Boderne, citat slut. Og Erling Haagensen har helt ret, den 4/ foretog O.J. Rawert en rejse på Bornholm og besøgte bl.a. Boderne. Han lavede en akvarel, og til den skrev han følgende tekst: Et fiskeleje ved Grødbyåens udløb tillige med benævnte tingsted, og her henviste han til en bog skrevet af geologen Gottfried Garlieb Bornholm beskreven på en rejse i Året Her står ordret: Stedet er Boderne ved Bornholms sydkyst midtvejs mellem Rønne og Dueodde. Fiskelejets usædvanlige navn henviser til de små, stadig eksisterende fiskerboder ved kysten overfor det lille havneanlæg, der vel egentlig blot gør det ud for en udbygget mole. Bogen hvor ovenstående akvarel er blevet offentligt i 2005 er skrevet af museumsinspektør Niels Peter Stilling, I forbindelse med akvarellen har Niels Peter Stilling skrevet følgende: Det såkaldte tingsted er en skibssætning fra jernalderen, der i dag er forsvundet bortset fra en enkelt bautasten. Side 1 af 11

2 Skibssætningen anes til højre for træerne midt i billedet. Rawert s tegning antyder, at oldtidsmonumentet dengang bestod af en halv snes bautasten. Bortset fra den forsvundne gravplads genkendes kulturlandskabets struktur forsat her. Rawert har placeret sig ved vejen ovenfor Boderne, umiddelbart før den i et skarp sving forsvinder ned i slugten, der fører ud til kysten og molen. De stråtækte huse på billedet eksisterer fortsat. Det beskedne fiskerleje ved Grødbyåens udløb i Østersøen er efter opførelsen af et badehotel i begyndelse af 1900-tallet blevet stærkt præget af turismen, men stedets hedengangne idyl fornemmes stadig udenfor sæsonen. Det første, vi kan finde om Bodernes historie, er iflg. Aakirkeby bogen af H.K. Larsen og G.L. Dam, at der står: I Lybækketide havde byens havn været af ikke ringe betydning, og indvandrede tyskere købte gårde i nærheden. Af dem findes stadig to, der er benævnt Tyskegård. Men allerede i 1625 var havnen sandet til. Om den stadig blev brugt af lokale fiskere vides ikke. Så sent som på et kort fra 1805 findes navnet Aaekirkehavn, og havnen var placeret på den anden side af Raghammer spidsen. Se det indsendte bidrag fra Holger Dam om Aakirke havn og Boderne Havn. I 1813 fandtes der iflg. skriftlig indberetning jfr. Finn Hansen s bog 4 huse med have, 2 huse med avl til en ko og 7 både. Men som nævnt ovenfor var der i 1815 en mole i havet, hvad der er sket med den vides ikke, men den er på en eller anden måde gået til. Iflg. Holger Dams erindringer blev der i 1840 oprettet en stilling som strandtoldbetjent i Boderne, med opgave ridende at holde opsyn med kysten fra Arnager til Øle å, og da toldbetjenten skulle have fribolig, købte man i 1841 et 5 fags fæstehus, det er det nuværende Boderne 11 og 13. I 1862 nedlagdes toldstedet, og toldassistenten blev forflyttet til Vang. I 1863 blev huset solgt på auktion, og en lokal gårdejer blev ansat som opsynsmand til at være toldvæsenets øjne med at føre opsyn med kysten og fiskernes virksomhed. I og efter 2 verdenskrig var det gdr. Knud Munch St. Loftsgård, der havde denne tjans, har jeg fået fortalt af tidligere naboer, og han havde et stort rødt toldskilt ved sin gård og ret og pligt til at flage med splitflag på alle officielle flagdage. Om det er en opgave, der har påhvilet ejeren af store Loftsgård siden 1863, ved jeg ikke. I 1866 begyndte de lokale fiskere at ønske sig bedre anløbsforhold, og man påbegyndte arbejdet med en såkaldt Søbrækker, der var en mole vinkelret på kysten, som man kunne lægge til, når man skulle laste og losse bådene og derefter trække dem op på stranden. I 1866 blev Boderne Havneforening stiftet, og op gennem tiden er der stadig lavet forbedringer på havnen, således at den ser ud, som den gør i dag. I 1875 var der iflg. Finn Hansen 5 åbne både, 6 erhvervsfiskere og 6 lystfiskere. Side 2 af 11

3 Billedet til højre er det ældste vi har fundet. De lokale fiskere var ved siden af fiskeriet husmænd og daglejere på de nærliggende gårde, den fangede fisk blev i stor udstrækning kørt op til Aakirkeby af fiskernes koner. De kørte med fisken på trillebør fra Boderne til Aakirkeby og solgte fisken på pladsen foran kirken, der i daglig tale fik navnet Sijlatorred. Vejen fra Boderne til Aakirkeby er også i detaljer beskrevet af P.O. Gaalaas-Hansen i Aaker kirkeblad i 2010, her skriver han: Når Boakjælingerne, altså fiskerkonerne fra Boderne, skulle i kirke, så forklarer han, hvilken vej de så fulgte, og det er formentligt den samme, som de gik ad, når de skulle sælge fisk. Hvorfor det kun var konerne, der skulle i kirke, står lidt hen i det uvisse. Men deres mænd har måske skullet barka garn, medens konerne var i kirke. Garnene, som fiskerne brugte, var bomuldsgarn, og for at de skulle holde lidt længere, blev de barkada, som det hedder på Bornholmsk. Der blev hældt bark, som var så vidt jeg har forstået et specielt tjæreprodukt, i en murgryde og varmet op, og når barken var varm nok, blev garnene lagt derned og senere lagt til tørre på klitterne. Dette forgik, har Jørgen Schou Sandegård fortalt mig, i Thøgersens have helt op til 2 verdenskrig. Så det har nok været, medens konerne har været i kirke. Mændene har taget deres garn og en flaske brændevin med hen til Thøgersen og i fællesskab fået ordnet deres garn, historien fortæller, at når de over middag gik hjem, var de meget sorte på krop og tøj på grund af barken, men samtidig i vældig godt humør, brændevinen havde gjort sin virkning. Ifølge Holger Dams erindringer har hans farmor fortalt ham, at der indtil omkring år 1900 kom fiskerfamilierne gående med deres sild og andet fisk på tungt læssede trillebøre til Sildetorvet foran kirken. Her stod konen så i dagens løb og solgte fisk til byens borgere, medens manden fik sig et spil kort og en dram på et af byens værtshuse. Ved aftenstide drog konen tilbage til Boderne med manden liggende på børen, sovende sin rus ud. Havnen har altid været midtpunktet i Boderne, hvem husker ikke alle de Sankt Hans bål og sjove havnefester, der gennem årene er holdt der. Side 3 af 11

4 De første gæster er formentligt kommet til Boderne under eller lige efter 1 verdenskrig. Der hvor hotellet nu ligger, var der tidligere et hus, hvor der var kaffeudsalg. Det blev i 1934 købt af J. P. Schou, der rev huset ned og byggede første del af hotellet, som det ser ud i dag. Men folk fra Aakirkeby har sikkert også før den tid taget til Boderne for at bade. Redningsstationen, der lå hvor Boderne 5 nu ligger, blev i 30erne ombygget til vandrerhjem og brugt af tyskerne under 2 verdenskrig, formentligt til vagtmandskab m.m., som passede den pejle/radarstation, der lå på bakken mellem hotellet og Læsåen. Der var igen vandrerhjem efter krigen, hvorefter bygningen blev brugt til hønsehus i nogle år, og så blev bygningen ombygget til to ferielejligheder og endelig omkring 1998 revet ned og gjort plads til det nuværende sommerhus. Redningsstationen Dengang der var 2 ferielejligheder Side 4 af 11

5 Den første og i mange år den eneste, der fik lov at købe en grund dernede, var bagermester Dam. Han købte 2 tdr. land af Lille Loftsgård i 1920, og hans søn Johannes Dam byggede et sommerhus på grunden i De senere sommerhuse blev alle bygget på lejede grunde fra henholdsvis Store og Lille Loftsgård, bortset fra de to huse der blev bygget på grunde udstykket fra Thøgersens have. Men i 1921 skete der noget. Da kom der en trop københavnske spejdere under ledelse at 3 lærere og spejderledere nemlig lærer Kaj Andersen, skoleinspektør Max Rasmussen og lærer Karl Henriksen. Om de alle var med fra starten ved jeg ikke, men de blev i det mindste alle 3 så glade for Boderne, at alle 3 byggede sommerhuse dernede, og det er huse, der stadig er i familiens eje. Kaj Andersen var den første, der byggede. Det skete i 1932, Max Rasmussen i 1933 og Karl Henriksen i 1936, og alle blev de en populær del af livet i Boderne. Fhv. direktør Svend Erik Jensen tidl. Bøsthøj købmandshandel skriver om de tre herrer i Bornholms hjemstavnsforeningsblad fra december Sommeren i købmandsbutikken var speciel, idet alle landliggere fra København kom til Boderne i hele sommerferien. Blandt pionererne i Boderne var skoleinspektør Rasmussen, som hele sommeren havde gratis svømmeundervisning for ungdommen. Han medbragte korkbælter fra Stevnsgade skole i København, og mange lærte at svømme under hans ledelse. En anden pioner var lærer Kaj Andersen, der underviste i kajakroning. Også det var gratis og gav mange en oplevelse på havet, som senere blev fulgt op med køb af båd, og lystfiskeri. Lærer Henriksen var også en af de første faste Boderne turister, men han tilbragte det meste af sommeren i købmandens have, hvor han producerede fine grøntsager, medens familien boltrede sig på stranden. Udover disse tre fra København var de første sommerhuse, der blev bygget, ejet af butiksindehavere og andre borgere fra Aakirkeby. Det første egentlige sommerhus i Boderne blev som sagt bygget af bagermester Dam i I 1931 byggede lærer Hermansen sit sommerhus (nr. 23). Men i 1933 skete der en masse. I det år er efter vores oplysninger nr. 19, nr. 20, nr. 21, det tidligere nu nedrevne nr. 24, nr. 29, nr. 31 blevet bygget, samme år kom det første sommerhus i Side 5 af 11

6 St. Loftsgård s skoven, det var lærer Larsen, der byggede nr. 73. Alle disse huse skulle være bygget i 1933 og måske flere, da der er en del huse, vi ikke ved, hvornår de er bygget. Hertil skal det dog bemærkes, at der er forskellige opførsels år i de forskellige kilder, det kan jo være, at der har været et mindre hus, der senere er bygget til. Som et tillæg til denne historieskrivning har vi lavet en oversigt over de enkelte huse og deres historie, hvor vi har samlet sammen, hvad vi har kunnet finde frem til af forskellig vej. Kommentarer og tilføjelser eller rettelser modtages med glæde. Vi har ligeledes lavet et tillæg over alle de skriftlige indlæg, vi har fået er tilsendt. Men den efterhånden tætte bebyggelse skaffede efterhånden forskellige problemer. Et af dem var vandforsyningen. I starten hentede man vand i en kilde, der løb ud i Grødby å, tæt på det gamle toldhus. Men Johannes Dam fik snart etableret en brønd, hvor man kunne få lov at hente vand, og efterhånden kom der flere og flere brønde i området. Men da sommerhusene var forsynede med gammeldags lokum, og da indholdet af lokumsspandene blev gravet ned på grunden, gav det efterhånden problemer med vandkvaliteten i de efterhånden mange brønde. Det blev så galt, at amtslægen truede med at forbyde brugen af brøndvandet. Man var derfor tvunget til at modernisere vandforsyningen, derfor stiftede man i 1965 andelsselskabet Boderne Vandværk og da Bøsthøj mejeri, som nu er en del af Rosengården, blev nedlagt i 1963, var det så heldigt, at man kunne erhverve mejeriets vandboring. Boderne vandværk i 1974 Selve vandværket blev bygget i 1967 og forsyner nu hele området med godt drikkevand, og som en ekstra sikkerhed blev vandværket i 90erne koblet sammen med den kommunale vandforsyning, således at vandværket ikke er så sårbart, såfremt der sker noget med vandforsyningens eneste vandboring. Og i dag er der koblet 143 ejendomme på vandforsyningens ledningsnet, der er meget velfungerende. Side 6 af 11

7 Men lige så snart man havde fået styr på vandforsyningen til myndighedernes tilfredshed, dukkede nye problemer op. Sidst i 60erne fandt fredningsmyndighederne interesse for området, men gjorde ikke noget ved det i første omgang, formentligt fordi man afventede kommunesammenlægningen i 1970, hvor kommunerne blev forpligtede til at opbygge egentlige tekniske forvaltninger. Hidtil havde alle sommerhusbyggerierne foregået på den måde, som Poul Kofoed har fortalt mig, da han i begyndelse af 60 erne gerne ville have et sommerhus i Boderne, så han henvendte sig til Arne Munch, som på det tidspunkt ejede Lille Loftsgård, og spurgte om der ikke var et sted på hans jord, han kunne få lov at bygge et sommerhus. De gik rundt på arealet og fandt et sted, hvor han fik lov til at bygge sit sommerhus, Boderne 55, og man aftalte betingelserne og leje. Så var den sag afgjort, alt det der med byggetilladelse, strandbyggelinien og fredningsmyndighederne var nok indført, men det var der ingen, der tog højtideligt i den daværende lille landkommune Aaker, og hvis særlig lovlydige borgere henvendte sig til sognerådsformanden eller kommunekassereren om byggetilladelse eller andet, fik man bare at vide, det skulle man ikke tænke på, sådan noget brugte man ikke her. Billedet her er formentligt fra Begyndelsen af 70 erne. Men det fik en brat ende. Bl.a. var der optræk til en kommunesammenlægning, så måtte man nok se i øjnene, at dansk lovgivning også ville komme til at gælde for Boderne, nemlig at der nu skulle søges byggetilladelse! Fredningsmyndighederne havde allerede i 1964 begyndt at røre på sig og mente, at loven om strandbyggelinien m.m. også gjaldt for Boderne, men der var også andre ting, der gjorde situationen uholdbar. Ved salg var sommerhusene efterhånden blevet så dyre, at køberne i en del tilfælde var nødt til at låne penge i banken for at kunne købe sommerhuset, og Side 7 af 11

8 banken krævede så, at huset skulle være lovligt opført med byggetilladelse m.m. ellers ville de ikke sætte penge i huset. Så dukkede der endnu et problem op. Et andet sted på Bornholm havde man fået store problemer, da husene også her var opført på lejet grund. For her fandt ejeren af jorden på, at forhøje grundlejen således at folk knap nok havde råd til at leje den grund, som deres hus lå på. Og i visse tilfælde måtte de overlade deres sommerhus til grundejeren til en symbolsk betaling eller i det mindste til en betaling, der lå langt under, hvad husejeren mente huset var værd. Det var ikke, fordi man havde haft sådanne problemer i Boderne, slet ikke. Men ingen lever evigt, og kunne man så være sikker på, at nye ejere af de to Loftsgårde havde samme indstilling som de nuværende ejere, eller ville de kunne finde på at presse citronen. Den 8/ afholdes et møde på Hotel Boderne, hvor der var mødt 20 sommerhusejere op. Der blev man enige om at stifte en husejerforening for at varetage fælles interesser, så som veje, parkering og forholdet til grundejerne og de offentlige myndigheder, som der står i protokollen. Allerede ved generalforsamlingen i 1970 kom de første problemer op, man var dels bekymret over at jorden, som sommerhusene lå på, skulle blive overtaget af jordspekulanter, dels at amtslægen stadig lavede vrøvl. Selvom vandforsyningen nu var bragt i orden, var han yderst utilfreds med afløbsforholdene i området. Stemningen på generalforsamlingen var delt, nogle synes man skulle i dialog med amtslægen, for at få ordnede forhold på dette område, mens andre var direkte imod. Nu havde man siden 30erne klaret sig uden septiktanke og andet nymodens påhit, så ville det nok gå nogle år endnu. På generalforsamlingen i 1971 blev det oplyst, at kommunen nu krævede forholdene i Boderne legaliseret, herunder afløbsforholdene og oplyste samtidigt, at da det havde været et krav fra fredningsmyndighederne siden 1964, skulle det ske forholdsvis hurtigt. Samtidigt ønskede medlemmerne at få større sikkerhed for at få lov at beholde deres grunde og helst ved en udstykning, og så kunne man samtidigt få afløbsforholdene bragt i orden med sivebrønde m.m. Ved generalforsamlingen i 1972 blev det oplyst, at det var kommunens opfattelse, at det blev nødvendigt at rive eller at flytte et stort antal sommerhuse i forbindelse med lovliggørelse af området. På et bestyrelsesmøde i januar 1973 blev det oplyst, at kommunen nu mente, at der skulle fjernes 10 huse. Bestyrelsen mente, at ved mindre ændringer kunne man nøjes med at fjerne 3 huse. Knud Jespersen påtog sig opgaven at lavet et nyt forslag, således at der ikke skulle fjernes så mange huse, som kommunen krævede. På generalforsamlingen i 1973 kunne Knud Jespersen fremvise en skitse, således at der nu kun var to huse, der skulle fjernes. Og samtidig kunne det oplyses, at man havde skitsen til en lejeaftale med de to grundejere, således at lejen fremover var 5 % af grundværdien, hertil kom Side 8 af 11

9 ejendomsskaterne for de enkelte parceller. Man var dog ikke helt enige om, at man skulle have ret til at erhverve grunden til grundværdien. Men på grund af de nye jordlove, der var vedtaget i forbindelse med Danmarks tilslutning til EF, var der problemer med at kunne lave længerevarende lejekontrakter. I april 1974 forelå landinspektørens endelige forslag til udstykningsplan. Den blev godkendt af såvel de to grundejere som af husejerforeningens bestyrelse, dog var der et udestående problem, nemlig afløbsforholdene. Amtslægen ville have området kloakeret, kommunen mente, man kunne nøjes med tømmetanke, men det kunne amtslægen ikke acceptere, men kunne dog acceptere septiktanke med sivedræn, hvis afstandskravene kunne overholdes. Der skulle være 25 meter mellem brøndene, og disse skulle anbringes mindst 5 meter fra skel og 5 meter fra huset. Ved et stort stykke arbejde lykkedes det Knud Jespersen at lave en skitse, der opfyldte disse krav, således at man kun var nødt til at fjerne to huse, og alle medlemmer gav håndslag på at etablere den krævede septiktank med tilhørende sivebrønd og sivedræn placeret som krævet af kommunen og amtslægen. Nu manglede man bare fredningsnævnets godkendelse. Imidlertid viste det sig, at da der blev indført obligatorisk tømning af septiktankene i 2004, var det ikke nær alle septiktanke, der lå hvor de skulle eller var indrettet efter forskrifterne, men da området nu i 2013 er ved at blive kloakeret, er løfterne, der blev afgivet for 40 år siden, på dette område endelig indfriet. I Efteråret 1974 blev området besigtiget af fredningsnævnet, og her var det især husene 76 og 77, man var betænkelig ved, men da de var bygget før 1937, blev enden på sagen, at de fik lov til at blive liggende. I slutningen af 1974 forelå Miljøministeriets godkendelse af at grundene måtte lejes ud for en periode af 10 år. Ved generalforsamlingen i 1975 blev det oplyst, at udstykningsplanen stadig ikke var blevet godkendt af matrikeldirektoratet. Først i efteråret 1976 kom den endelige godkendelse af udstykningsplanen. Som et krav for godkendelsen skulle de to grundejere underskrive en rimelig omfattende deklaration for hele arealet, bl.a. pligt til at være medlem af en grundejerforening og den fastsatte vejføring m.m. Disse deklarationer skulle så ved udstykningen tinglyses på hver enkelt grund, således at de fremtidige lejere/ejere vidste, hvilke betingelser tilladelsen til udstykningen var givet på. Matrikeldirektoratet krævede, som den gør i alle udstykningssager, at der er fast vejforbindelse til den enkelte grund og enkelte andre betingelser. Samtidig var det et krav, da enkelte grunde var for små i henhold til gældende lovgivning, at der skulle udlægges et ret stort fællesareal, der skulle overdrages til grundejerforeningen, således at hver grund inkl. fællesareal skulle være på 2000 m2. Side 9 af 11

10 Efter godkendelsen gik man bl.a. i gang med at etablere en vej fra parkeringspladsen og gennem dalen Men man må dog konstatere her i 2013, at en hel del af de betingelser, som matrikeldirektoratet stillede for at godkende udstykningen, stadig ikke er gennemført, herunder også nogle af de udmatrikulerede veje, som er meget vanskelige at gennemføre på grund af terrænforholdene. Men tilsyneladende var man nødt til at acceptere disse betingelser for at få lovliggjort området. Og tilsyneladende har der ikke været nogen efterfølgende kontrol af, at betingelserne for udstykningen er overholdt. F. eks. blev det i 2006 konstateret, at de fællesarealer, som sommerhusejerne havde været forpligtigede til at erhverve på grund af de små grundstørrelser, aldrig var blevet tilskødet foreningen. I mellemtiden var ejeren af Store Loftsgård afgået ved døden, og foreningens arealer var blevet tilskødet hans arvinger af Tinglysningskontoret, selvom de var købt og betalt af medlemmerne. Enden på den historie blev en langvarig retssag, som den daværende bestyrelse måtte køre mod arvingerne og Rønne Ret s tinglysningskontor, og først sidst i 2007 faldt der dom i sagen og jorden tilskødet foreningen. Det har været som om, da den endelig godkendelse kom i 1976 efter lange og svære forhandlinger og en voksende usikkerhed siden i slutningen af 60 erne, har man glemt på hvilke betingelser lovliggørelsen blev givet. Man har simpelt hen trukket vejret lettet over, at man har måttet beholde sit hus og har forsat som hidtil, uanset hvad betingelserne for lovliggørelsen har været. På generalforsamlingen i 1980 afgik Knud Jespersen som formand for bestyrelsen. Han fik af forsamlingen en kæmpe tak for det kæmpe arbejde, han havde lagt i arbejdet med bl.a. udstykning og lovliggørelse af området og den indgåede aftale med de to grundejere. Knud Jespersen forsatte dog i bestyrelsen indtil 1981, hvor han afløstes af Chr. Hollensen. Ved generalforsamlingen i 1981 blev Knud Jespersen samtidigt udnævnt til foreningens første æresmedlem. Side 10 af 11

11 I 2010 påbegyndtes kloakering af området, 1 etape omfattede husene på begge sider af Grødby å, gennem førelsen var mildest talt meget uheldigt, da man fra kommunens side havde valgt en løsning med små kloakpumper ved hvert hus og der var stort set problemer ved alle installationer, det bevirkede da også, at da det resterende areal skulle kloakeres i 2013 gik man væk fra dette system og over til et mere traditionelt kloaksystem efter et kraftigt pres fra grundejerforeningen. I 1949 blev Boderne nabo til Raghammer skydeareal, men trods en meget aktiv nabo med larm og lys var der hele tiden et godt naboforhold med de skiftende kommandanter, men det fik en brat ende præcis 60 år efter etableringen nemlig i 2009, hvor to sommerhus med et par måneders mellemrum blev ramt af de kraftige 12,7 mm projektiler og i de efterfølgende år har der været adskillige lignende episoder bl.a. blev en tysk turist bil gennemboret på parkeringspladsen ved Stærmose s butik. Da forsvaret samtidig i modsætning til tidligere har været svære at danse med, har det medført et kæmpearbejde for bestyrelsen, som i skrivende stund stadig ikke er løst tilfredsstillende. Foranstående historie er sammensat af Poul Aksel Eriksen fra oplysningen indsamlet af en arbejdsgruppe, der består af Troels Jørgensen som er god til IT og har ansvaret for hjemmeside og opsætning m.m. og Lisa Drejer, der har taget en masse fotografier og som har talt med en masse nuværende og tidligere sommerhusejere. Udover foranstående sammenskrivning er der også lagt på nettet hvad vi har kunnet finde frem til om hvert enkelt hus, samt de bidrag vi har modtaget fra nuværende og tidligere sommerhusejere. Vi modtager meget gerne yderligere materiale om det er billeder eller tekst og hvis der er noget vi har misforstået eller mistolket hører vi også gerne herom, gerne på mail til Lisa Drejer der er vores kontaktperson. Mailadresse: Side 11 af 11

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening

Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening Vedtægter for Baaring Ege Grundejerforening 1. Navn, område og hjemsted. Foreningens navn er Baaring Ege Grundejerforening. Dens område er parceller (sommerhusgrunde) udstykket fra landejendommene Ørredbækgård,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere.

Vi har fået fælleseje og er nu både ejere (på nær 33) og lejere. BERETNING FOR ANDELSFORENINGEN AF 20.10.2010 KERTEMINDE SOMMERBY Denne beretning omhandler det første egentlige regnskabsår for Andelsforeningen. En ny tid en ny periode i sommerbyens eksistens. De 20

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Restaurant, cafe, selskabslokale og kiosk

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Restaurant, cafe, selskabslokale og kiosk SALGSPROSPEKT Restaurant, cafe, selskabslokale og kiosk Boderne 1, Boderne, 3720 Aakirkeby Sag 3740 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Kurt Mortensen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING 05.06.2011 HØJGÅRDENS GRUNDEJERFORENING INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING Søndag den 26. juni 2011 kl. 10.00 i Restaurant Strandlyst, Drøsselbjergvej 92, Stillinge Strand Der serveres kaffe, øl og vand DAGSORDEN

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere