Brugervejledning NewPOS Config version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS Config version

2 NewPOS Config Brugervejledning Version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS s generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

3 NewPOS Config Fra baggrundssystemet NewPOS Config vedligeholder og opsætter man generelle rettigheder for kasseprogrammet NewPOS 4. I NewPOS Config har man mulighed for at opsætte og ændre rettigheder i fire forskellige hovedmenuer: Vedligeholdelse, Tekster, IT Gruppen AS og Add on. Hovedmenuerne ses nederst i venstre hjørne. NewPOS Config ligger som et ikon på skrivebordet med en genvej til selve programmet. Under hver hovedmenu ligger forskellige undermenuer, hvorfra man tilpasser sine opsætninger. I denne version har vi valgt at beskrive de mest anvendte menuer. Det vil sige, at der er visse undermenuer samt hovedmenuerne IT Gruppen og Add on i Hovedmenuen, som vi her ikke vejleder om. Programmet er sat således op, at når man i NewPOS Config foretager ændringer, så kan man sende dem samtidig med, at SVANEN leverer ændringer til kassen. Ændringerne overføres til kassen ved at trykke på menuen Kassen/Send til kassen. Der er endvidere en lås, således at kun én bruger kan arbejde i NewPOS Config af gangen. Dette sikrer, at der ikke er flere, der samtidig retter i opsætningen på kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

4 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse Kassevedligeholdelse Ekspedienter Rettighedsgrupper Faste varegrupper Betalingsmidler Valuta Mindste mønt for valutaen EanMasker FlaskePLU Betalingskort Rapporter Tekster Bontekster Tilgodebevis Gavekort Garantibevis Kreditsalgskvittering Returkvittering Indbetalingskvittering Display tekst skabeloner Bonprint - antal IT Gruppen Add on PBS Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

5 1. Vedligeholdelse 1.1 Kassevedligeholdelse Det er vigtigt at have defineret opsætningen på de enkelte kasser, da valget af knapper og funktioner ofte er forskellige på udgangskasser, kiosk, bager etc. Opsætningen defineres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kasse vedligeholdelse 3. Dobbeltklik på 0=Alle kasser eller én enkelt kasse 4. Foretag eventuelle ændringer 5. Gem og afslut ved at klikke på knappen OK eller Fortryd for at fortryde 6. Efter at have foretaget ændringerne vælger du menuen Kassen/Send til kassen for at overføre disse til kassen. Vælger man 0=Alle kasser, retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, definerer man opsætningen på kasseniveau. Vedligeholdelse_Kasse vedligeholdelse_0=alle kasser NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

6 Ovenfor ses billedet, hvori man opsætter de ønskede kriterier for 0=Alle kasser. Nogle parametre er kassespecifikke og findes derfor ikke i 0=Alle kasser. Ligeledes er der parametre, der ikke er kassespecifikke og derfor kun findes i 0=Alle kasser. Nedenfor er samtlige parametre beskrevet. Tvungen subtotal Hvis du har valgt funktionen Tvungen subtotal, betyder det, at du inden du kan afslutte din ekspedition, er nødt til at trykke på knappen SUBTOTAL. Herefter afsluttes på normal vis. Kommer du alligevel til at trykke direkte på KONTANT, vil følgende information komme frem på skærmen SUBTOTAL skal benyttes, før betalingen kan vælges. Bonsortering Hvis du på bonen ønsker at få vist varerne i den rækkefølge, de er scannet, kan du her vælge at slå bonsortering fra. Max. antal pr. bonlinje Denne funktion benyttes, hvis du ønsker at sætte et maksimalt antal var, der må sælges pr. varelinje. Max. beløb pr. bonlinje, kr. Her er der mulighed for at sætte et maksimalt beløb pr. bonlinje. Vægtgrænse, gram Autoafmeld ekspedient efter antal minutter Hvis ekspedienten ikke husker at afmelde sig på kassen, kan NewPOS Config sættes til automatisk at afmelde kassereren efter et ønsket antal minutter, hvor der ikke er blevet rørt ved tastaturet. : 0 = Ingen autoafmeld. Autoafslut NewPOS efter antal minutter NewPOS kan sættes til automatisk at afmelde, hvis kassen ikke er blevet brugt i et angivet antal minutter. : 0 = Ingen autoafslut. Skriv link varer på kundedisplay Ønskes panten vist i kundedisplay, sæt flueben i tjekboksen. Vis byttepenge i kundedisplay Her angives, hvor mange sekunder byttepengebeløbet ønskes vist i kundedisplayet. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

7 Fast subtotal rabatprocent Har angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i subtotalrabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast subtotal rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Fast linje rabatprocent Her angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i linjerabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast linje rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Rabatberegning på returvarer Her sætter man en markering i tjekboksen, hvis man ønsker, at NewPOS skal modregne SVANENS aktuelle rabat i forbindelse med en returekspedition. Maksimum Kassedifference ved kasseopgørelse Angiv her, hvor meget der maksimalt accepteres i kassedifference ved kasseopgørelse. Minimum tilgodebevis beløb Her angives, hvor stort et byttepengebeløb der accepteres ved modtagelse af gavekort, inden kassen printer et tilgodebevis. Angiv pris ved returvare Hvis man ønsker, at det skal være muligt at angive en anden pris på varen end den gældende i kassen ved retur, sæt flueben i tjekboksen. Bip ved modtagelse af totalsortiment Hvis NewPOS skal bippe ved modtagelse af et nyt totalsortiment, så sæt flueben i tjekboksen. Vælger man at ændre opsætningen på én enkelt kasse, vil man her finde mulighed for at ændre følgende ting. Tillad scanning af varer i betalingsbilledet Hvis man ønsker, at det skal være muligt at scanne varer i betalingsbilledet, skal der sættes flueben i tjekboksen. Udskriv først bon efter at dankort er fjernet fra dankortautomat Hvis der sættes flueben i tjekboksen, udskrives bon først efter at betalingskortet er fjernet fra terminalen (gælder kun ved chipkort). Kun salg med lukket skuffe Vælger du parameteren Kun salg med lukket skuffe, vil du ikke kunne påbegynde en ny ekspedition, før du har lukket skuffen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

8 Afmeld automatisk efter hver bon Vælger du, at ekspedienten skal afmeldes automatisk efter hver bon, skal denne funktion aktiveres. Notaprinter undlad top Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i toppen. Notaprinter undlad bund Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i bunden. Angiv bilagsnummer ved udbetaling Antalstvang Check endosering Check-endosering er mulig. hvis man har en notaprinter. Funktionen vil printe butikkens oplysninger på bagsiden af checken: NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

9 1.2 Ekspedienter Hver ekspedient kan være sat op med forskellige rettigheder, fordi nogle medarbejdere har kompetencer til mere end andre. Men selve ekspedientens rettigheder er styret af den rettighedsgruppe, ekspedienten er placeret i. Se pkt Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Ekspedienter 3. Dobbeltklik på en ønsket medarbejder for at se detaljer eller 4. Opret en ny ekspedient ved at klikke på det blå plus 5. Udfyld medarbejderdata samt rettigheder 6. Tryk på knappen OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Afhængig af, hvilken medarbejder du har valgt, har du mulighed for at rette og ændre forskellige opsætninger. Vedligeholdelse_Ekspedienter Sikkerhedskode Ekspedientens personlige kode kan løbende ændres. Max rabat % Angiv her i procent hvor meget ekspedienten højst må give i rabat. (0 = Ekspedient kan ikke give rabat) NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

10 Max beløb for retur pr. vare Her angives et maksimalt beløb for, hvor meget medarbejderen må tage retur for pr. vare (0 = Ingen øvre grænse) Max antal retur pr. vare Beløbet, der her angives, er lig det antal, som ekspedienten højst må tage retur af en given vare. (0 = Ingen øvre grænse) Det vil sige, at man har mulighed for at sætte en maksimal tilladt værdi af ovenstående på hver enkelt medarbejder. Værdien vil overskrive eventuelle værdier, der er sat på medarbejderens rettighedsgruppe. Vis difference ved kasseopgørelse Ved at sætte flueben i boksen, vil en evt. kassedifference blive vist på kasseopgørelsen Ændre administrativgruppe Punktet bruges, hvis en kassemedarbejder eksempelvis bliver ændret til salgsassistent og dermed skal have rettigheder til andre funktioner. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

11 1.3 Rettighedsgrupper Man opretter en rettighedsgruppe med det formål at inddele medarbejderne i nogle grupper, der har forskellige beføjelser til NewPOS. Hver enkelt rettighedsgruppe tilpasses, så de medarbejdere, der knyttes til gruppen, får begrænset adgang til NewPOS. Rettighedsgruppen kan selvfølgelig løbende justeres efter behov. 4. Klik på menuen Vedligeholdelse 5. Vælg menuen Rettighedsgrupper 6. Dobbeltklik på den ønskede rettighedsgruppe, fx Kassemedarbejder for at se detaljer eller 7. Klik på det blå plus for at oprette en ny rettighedsgruppe 8. Nummer indsættes automatisk 9. Skriv en forkortelse på rettighedsgruppen 10. Angiv navn og beskrivelse på rettighedsgruppen 11. Indtast en eventuel Max rabat % og et max beløb ved udbetaling Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper Max. rabat % Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt give i rabat. Max. beløb ved udbetaling Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt udbetale. 0 = Ekspedienter tilknyttet rettighedsgruppen kan ikke give rabat. 12. Dobbeltklik på feltet Adgang til Her kan man tilføje eller fjerne rettigheder på de enkelte grupper. Rettigheder tilføjes ved at dobbeltklikke på linjerne i venstre kolonne og fjernes ved at dobbeltklikke på linjerne i højre NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

12 kolonne. Det er også muligt at markere en rettighed og klikke på enkeltpilen. Vil man flytte alle rettigheder fra én kolonne til den anden klikkes på knappen i midten med symbolet [>>] eller [<<] Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper_Adgang til 10. Markér de ønskede Ikke valgte rettigheder og flyt dem til feltet Valgte rettigheder 11. Afslut med at klikke på OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

13 1.4 Faste varegrupper På kassetastaturet har du mulighed for at definere bestemte varer eller varegrupper på nogle varegruppeknapper. 1. Klik på den varegruppeknap, som du ønsker at tildele en vare eller varegruppe 2. Klik på Listepilen ud for Gruppenr./Stregkode og vælg her varegruppen eller 3. Klik på fanebladet Søg vare 4. Udfør søgning i Varenavn, Stregkode eller Varegruppe 5. Når søgning er udført: Klik på den ønskede vare og overfør denne ved at klikke på Vælg. Spørg altid om pris Sættes denne markering vil du i kassen blive bedt om at angive en pris på varen eller acceptere normalprisen, der vises. Gem på flg. kasser Vælg her om du ønsker at gemme ændringen på en specifik kasse eller på alle kasser. Vedligeholdelse_Faste varegrupper Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

14 1.5 Betalingsmidler I denne menu ligger en liste over mulige betalingsmidler. Du kan dermed opsætte specifikke kriterier på hvert enkelt betalingsmiddel. Max. Beløb Her angives et beløb, der bestemmer, hvor meget du højst kan modtage af det valgte betalingsmiddel. Max. Byttepenge Her angives, hvor meget der højst må udbetales i byttepenge af det valgte betalingsmiddel. Max beholdning Ekspedienten kan få besked (rød farve på skærmen): Max antal byttepenge er overskredet kontakt kasselederen, hvis mængden af DKK kontanter eller check i kassen overstiger max. beholdning. Der skelnes imellem checks og kontanter. Sort.nr. Du kan selv opsætte den rækkefølge, du ønsker at vist dine betalingsmidler i på dit kasseopgørelsesprint. Vælges nr. 1 ved fx kontant, vil disse blive vist øverst på printet. Start dankortterminal Hvis du vælger Start dankortterminal på fx dankort, vil dankortautomaten automatisk blive aktiveret ved afslutning på betalingsmidlet dankort. Optæl ved kasseopgørelse Vælges dette kriterium betyder det, at betalingsmidlet vil kunne optælles i din kasseopgørelse. Vis altid på kasseopgørelse Det vil sige, at du altid vil få vist det valgte betalingsmiddel på en separat linje på kasseopgørelsesprintet. Byttepenge som tilgodebevis Det vil sige, at du vil få dine byttepenge udbetalt på et tilgodebevis på det betalingsmiddel, du har valgt. Beløbsgrænsen for udstedelse af tilgodebevis sættes op under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Beløbstvang Hvis du sætter en markering i Beløbstvang, vil beløbsfeltet i betalingsdialogen være blankt. Det vil sige, at du manuelt skal indtaste det beløb, du modtager af kunden. Du kan også benytte de forkodede kontantknapper ved afslutning af ekspedition. Åben skuffen Vælges en markering i Åben skuffen på fx Kontant betyder det, at skuffen automatisk vil åbne, hver gang en ekspedition afsluttes på Kontant. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

15 Kun på beløb Der er mulighed for at sætte denne parameter på alle betalingsmidler, men det bruges typisk på kreditkort. Afrund beløb Hvis du på fx Kontant vælger kriteriet Afrund beløb, så vil totalbeløbet ved afslutning af ekspeditionen blive afrundet til mindst betalbare møntenhed. Indtast ID Hvis du vælger kriteriet Indtast ID, vil ekspedienten blive bedt om at indtaste et ID ved modtagelse af fx gavekort og checks. Når du modtager betalingsmidlet, indtastes fx pas eller kørekortnummer på max 10 karakterer. Bekræft modtagelse Hvis parameteren Bekræft modtagelse vælges på et betalingsmiddel, betyder det, at du, når du har tastet det modtagne beløb, vil få følgende spørgsmål: Er betaling i orden? Benyttes i veksling Marker her, hvis betalingsmidlet må indgå i en veksling Vedligeholdelse_Betalingsmidler Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

16 1.6 Valuta I menuen Valuta vedligeholder og tilføjer du kurserne på de valutaer, som du har valgt at modtage. Valutakurserne kan ændres løbende efter behov. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Indtast den aktuelle kurs i feltet 4. Marker hvilken valuta, byttepenge skal gives i 5. Angiv i kolonne Rækkefølge i valutabilledet den rækkefølge, som du ønsker at få vist din valuta i, i betalingsdialogen 6. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem eller, Genindlæs for at nulstille ændringer 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Valuta Hvis du ønsker at udbetale byttepenge i anden valuta end DKK, skal du markere tjekboksen Byttepenge ud for den valgte valuta. Byttepenge vil ellers automatisk blive beregnet og udbetalt i DKK. Hvis kursen sættes til 0,00, udelades valutaen i valutabilledet. 1.7 Mindste mønt for valutaen Pr.1. oktober 2008 er den mindste betalbare møntenhed 0,50 DKK. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Placer markøren i feltet Danske kroner 4. Indtast 0,50 i feltet Mindste mønt for valuta 5. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

17 1.8 EanMasker For at kunne scanne specielle typer af stregkoder - fx flaskeboner, vægtvarer, personale eller medlemskort - er det nødvendigt at oprette en Eanmaske. Information om opsætningsmuligheder finder du ved at dobbeltklikke på en eksisterende maske. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen EanMasker 3. Rediger i en Ean Maske ved at overskrive det eksisterende eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny EanMaske Vedligeholdelse_EanMaske EanMasker læses af kassen sekvensrækkefølge, dvs. den rækkefølge, der fremgår af nummereringen i kolonnen Sekvens. Har du behov for at ændre på rækkefølgen, kan du gøre det ved at markere linjen, der skal flyttes, og klikke på en af de blå pile. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

18 1.9 FlaskePLU Hvis du ikke har TOMRE integration (antisnyd) og ønsker at se antal og værdi af de skannede og/eller indtastede flaskebonner på kasseopgørelsen, skal der under menuen FlaskePLU være angivet stregkoder på flaskeboner. Antal og beløb vil stå på ekspedientens kasseopgørelse som Manuelle flaskeboner. Opsætningen foretages på følgende måde: 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen FlaskePLU 3. Dobbeltklik på en eksisterende FlaskePLU for at se detaljer eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny FlaskePLU 5. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_FlaskePLU NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

19 1.10 Betalingskort Dette er en oversigt over alle typer af betalingskort. På hvert kort er det muligt at angive et kortgebyr. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kortgebyr 3. Dobbeltklik på fx Diners 4. Angiv her beløb eller procent, som skal pålægges hver transaktion på den valgte korttype 5. Udfyld Egenskaber 6. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Kortgebyr Listen over korttyper opdateres og vedligeholdes af IT Gruppen AS. I tilfælde af kædebestemte stigninger af gebyrer på kort, vil denne rettelse blive udsendt fra IT Gruppen AS. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

20 1.11 Rapporter Du kan her vælge at få udskrevet en daglig eller ugentlig rapport fra dine TOMRA flaskeautomater. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Rapporter 3. Sæt en markering i Dagligt eller Ugentligt 4. Vælg eventuelt også om du vil have den udskrevet pr. maskine og om du vil se afvigende flaskeboner. Rapporten vil nu blive udskrevet. Vedligeholdelse_Rapporter NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

21 2. Tekster 2.1 Bontekster I menuen Tekster foretages opsætningen af teksten på fx dit garantibevis eller gavekort. Ligeledes kan top/- og bundteksterne på bonen redigeres. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bontekster 6. Her skriver du de faste tekster, der skal stå i toppen og bunden på bonen 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Tekster_Bontekster Under punktet Kundeinfo kan du til-/fravælge, hvad du ønsker printet på bonen ved at markere i tjekboksene. Under punktet Generelt kan du vælge følgende: Print bonannullering Kan vælges, hvis du ønsker at få printet den annullerede bon. Gruppér betalingsmidler Hvis der betales med flere af samme type betalingsmidler, eksempelvis to checks, kan disse grupperes/summeres sammen til én linje. Print brutto subtotal Du kan vælge at få printet brutto subtotalbeløbet på bonen, som er totalbeløbet før eventuelle rabatter. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

22 2.2 Tilgodebevis Når du modtager et gavekort, og der efterfølgende bliver udstedt et tilgodebevis på restbeløbet, kan du selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på tilgodebeviset og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Tilgodebevis 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på tilgodebeviset 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.3 Gavekort Når du sælger gavekort, kan du her i feltet selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på gavekortet og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Gavekort 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på gavekortet 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.4 Garantibevis Hvis du har varer, som du ønsker at få udskrevet et separat garantibevis på, kan du under nedenstående menu vælge, hvad der skal stå på garantibeviset. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Garantibevis 6. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på garantibeviset 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. For at få udskrevet et garantibevis på en vare, skal opsætningen foretages i SVANEN under menuen Vedligeholdelse/Vare, herefter en markering i tjekboksen udfor Garantivare. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

23 2.5 Kreditsalgskvittering Hver gang et debetsalg afsluttes, udskrives en kreditsalgskvittering. Teksten på kvitteringen kan du selv definere, som beskrevet nedenfor. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Kreditsalgskvittering 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på kvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af kreditsalgskvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. 2.6 Returkvittering Når kassen er i funktionen Returbon, udskrives altid en returkvittering, som kunden skal udfylde og underskrive. Teksten under de enkelte linjer er valgfrie og kan derfor ændres, hvis det ønskes. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Returkvittering 6. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på den returkvittering, som kunden udfylder ved returnering af varer 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af returkvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal 2.7 Indbetalingskvittering Når en kunde foretager en indbetaling, kan du selv definere, hvad der skal stå på indbetalingskvitteringen. Dette gøres på følgende måde: 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Indbetalingskvittering 3. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på indbetalingskvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af indbetalingskvitteringer foretages under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

24 2.8 Display tekst skabeloner Du kan selv definere den tekst, der står i kundedisplayet. Eksempelvis kan der stå Kassen er lukket, når kassen ikke benyttes. Tekster_Display tekst skabeloner 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Display tekst skabeloner 3. Klik på plusset for at oprettet en ny skabelon eller 4. Dobbeltklik på en eksisterende skabelon for at redigere i denne 5. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

25 2.9 Bonprint - antal I denne menu opsætter du et antal udskrevne boner som standard, fx ved retursalg, indbetalinger eller udbetalinger. Funktionen Bonkopi kan altid benyttes til salgsboner. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bonprint - antal 6. Dobbeltklik på 0 Alle kasser eller én enkelt kasse 7. Angiv hvor mange boner, du ønsker, når du fx foretager en Udbetaling 8. Klik på OK for at gemme ændringer, eller Fortryd for at fortryde 9. Derefter overføres ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vælger du 0=Alle kasser retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, kan man definere opsætningen på kasseniveau. Tekster_Bonprint - antal NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

26 3. IT Gruppen Under denne menu opsættes forskelligt hardware og andre standardopsætninger, som er vitale for systemets drift, og som kun IT Gruppen har adgang til. 4. Add on 4.1 PBS Gavekort PBS har sat en fast øvre og nedre grænse for gavekortets værdi. Værdien er sat til et minimumsbeløb på 100,00 kr. og et maksimumsbeløb på 1150 kr. Kriteriet vedligeholdes efter behov af IT Gruppen AS. Add on_pbs Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere