Brugervejledning NewPOS Config version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS Config version

2 NewPOS Config Brugervejledning Version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS s generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

3 NewPOS Config Fra baggrundssystemet NewPOS Config vedligeholder og opsætter man generelle rettigheder for kasseprogrammet NewPOS 4. I NewPOS Config har man mulighed for at opsætte og ændre rettigheder i fire forskellige hovedmenuer: Vedligeholdelse, Tekster, IT Gruppen AS og Add on. Hovedmenuerne ses nederst i venstre hjørne. NewPOS Config ligger som et ikon på skrivebordet med en genvej til selve programmet. Under hver hovedmenu ligger forskellige undermenuer, hvorfra man tilpasser sine opsætninger. I denne version har vi valgt at beskrive de mest anvendte menuer. Det vil sige, at der er visse undermenuer samt hovedmenuerne IT Gruppen og Add on i Hovedmenuen, som vi her ikke vejleder om. Programmet er sat således op, at når man i NewPOS Config foretager ændringer, så kan man sende dem samtidig med, at SVANEN leverer ændringer til kassen. Ændringerne overføres til kassen ved at trykke på menuen Kassen/Send til kassen. Der er endvidere en lås, således at kun én bruger kan arbejde i NewPOS Config af gangen. Dette sikrer, at der ikke er flere, der samtidig retter i opsætningen på kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

4 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse Kassevedligeholdelse Ekspedienter Rettighedsgrupper Faste varegrupper Betalingsmidler Valuta Mindste mønt for valutaen EanMasker FlaskePLU Betalingskort Rapporter Tekster Bontekster Tilgodebevis Gavekort Garantibevis Kreditsalgskvittering Returkvittering Indbetalingskvittering Display tekst skabeloner Bonprint - antal IT Gruppen Add on PBS Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

5 1. Vedligeholdelse 1.1 Kassevedligeholdelse Det er vigtigt at have defineret opsætningen på de enkelte kasser, da valget af knapper og funktioner ofte er forskellige på udgangskasser, kiosk, bager etc. Opsætningen defineres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kasse vedligeholdelse 3. Dobbeltklik på 0=Alle kasser eller én enkelt kasse 4. Foretag eventuelle ændringer 5. Gem og afslut ved at klikke på knappen OK eller Fortryd for at fortryde 6. Efter at have foretaget ændringerne vælger du menuen Kassen/Send til kassen for at overføre disse til kassen. Vælger man 0=Alle kasser, retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, definerer man opsætningen på kasseniveau. Vedligeholdelse_Kasse vedligeholdelse_0=alle kasser NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

6 Ovenfor ses billedet, hvori man opsætter de ønskede kriterier for 0=Alle kasser. Nogle parametre er kassespecifikke og findes derfor ikke i 0=Alle kasser. Ligeledes er der parametre, der ikke er kassespecifikke og derfor kun findes i 0=Alle kasser. Nedenfor er samtlige parametre beskrevet. Tvungen subtotal Hvis du har valgt funktionen Tvungen subtotal, betyder det, at du inden du kan afslutte din ekspedition, er nødt til at trykke på knappen SUBTOTAL. Herefter afsluttes på normal vis. Kommer du alligevel til at trykke direkte på KONTANT, vil følgende information komme frem på skærmen SUBTOTAL skal benyttes, før betalingen kan vælges. Bonsortering Hvis du på bonen ønsker at få vist varerne i den rækkefølge, de er scannet, kan du her vælge at slå bonsortering fra. Max. antal pr. bonlinje Denne funktion benyttes, hvis du ønsker at sætte et maksimalt antal var, der må sælges pr. varelinje. Max. beløb pr. bonlinje, kr. Her er der mulighed for at sætte et maksimalt beløb pr. bonlinje. Vægtgrænse, gram Autoafmeld ekspedient efter antal minutter Hvis ekspedienten ikke husker at afmelde sig på kassen, kan NewPOS Config sættes til automatisk at afmelde kassereren efter et ønsket antal minutter, hvor der ikke er blevet rørt ved tastaturet. : 0 = Ingen autoafmeld. Autoafslut NewPOS efter antal minutter NewPOS kan sættes til automatisk at afmelde, hvis kassen ikke er blevet brugt i et angivet antal minutter. : 0 = Ingen autoafslut. Skriv link varer på kundedisplay Ønskes panten vist i kundedisplay, sæt flueben i tjekboksen. Vis byttepenge i kundedisplay Her angives, hvor mange sekunder byttepengebeløbet ønskes vist i kundedisplayet. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

7 Fast subtotal rabatprocent Har angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i subtotalrabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast subtotal rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Fast linje rabatprocent Her angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i linjerabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast linje rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Rabatberegning på returvarer Her sætter man en markering i tjekboksen, hvis man ønsker, at NewPOS skal modregne SVANENS aktuelle rabat i forbindelse med en returekspedition. Maksimum Kassedifference ved kasseopgørelse Angiv her, hvor meget der maksimalt accepteres i kassedifference ved kasseopgørelse. Minimum tilgodebevis beløb Her angives, hvor stort et byttepengebeløb der accepteres ved modtagelse af gavekort, inden kassen printer et tilgodebevis. Angiv pris ved returvare Hvis man ønsker, at det skal være muligt at angive en anden pris på varen end den gældende i kassen ved retur, sæt flueben i tjekboksen. Bip ved modtagelse af totalsortiment Hvis NewPOS skal bippe ved modtagelse af et nyt totalsortiment, så sæt flueben i tjekboksen. Vælger man at ændre opsætningen på én enkelt kasse, vil man her finde mulighed for at ændre følgende ting. Tillad scanning af varer i betalingsbilledet Hvis man ønsker, at det skal være muligt at scanne varer i betalingsbilledet, skal der sættes flueben i tjekboksen. Udskriv først bon efter at dankort er fjernet fra dankortautomat Hvis der sættes flueben i tjekboksen, udskrives bon først efter at betalingskortet er fjernet fra terminalen (gælder kun ved chipkort). Kun salg med lukket skuffe Vælger du parameteren Kun salg med lukket skuffe, vil du ikke kunne påbegynde en ny ekspedition, før du har lukket skuffen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

8 Afmeld automatisk efter hver bon Vælger du, at ekspedienten skal afmeldes automatisk efter hver bon, skal denne funktion aktiveres. Notaprinter undlad top Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i toppen. Notaprinter undlad bund Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i bunden. Angiv bilagsnummer ved udbetaling Antalstvang Check endosering Check-endosering er mulig. hvis man har en notaprinter. Funktionen vil printe butikkens oplysninger på bagsiden af checken: NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

9 1.2 Ekspedienter Hver ekspedient kan være sat op med forskellige rettigheder, fordi nogle medarbejdere har kompetencer til mere end andre. Men selve ekspedientens rettigheder er styret af den rettighedsgruppe, ekspedienten er placeret i. Se pkt Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Ekspedienter 3. Dobbeltklik på en ønsket medarbejder for at se detaljer eller 4. Opret en ny ekspedient ved at klikke på det blå plus 5. Udfyld medarbejderdata samt rettigheder 6. Tryk på knappen OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Afhængig af, hvilken medarbejder du har valgt, har du mulighed for at rette og ændre forskellige opsætninger. Vedligeholdelse_Ekspedienter Sikkerhedskode Ekspedientens personlige kode kan løbende ændres. Max rabat % Angiv her i procent hvor meget ekspedienten højst må give i rabat. (0 = Ekspedient kan ikke give rabat) NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

10 Max beløb for retur pr. vare Her angives et maksimalt beløb for, hvor meget medarbejderen må tage retur for pr. vare (0 = Ingen øvre grænse) Max antal retur pr. vare Beløbet, der her angives, er lig det antal, som ekspedienten højst må tage retur af en given vare. (0 = Ingen øvre grænse) Det vil sige, at man har mulighed for at sætte en maksimal tilladt værdi af ovenstående på hver enkelt medarbejder. Værdien vil overskrive eventuelle værdier, der er sat på medarbejderens rettighedsgruppe. Vis difference ved kasseopgørelse Ved at sætte flueben i boksen, vil en evt. kassedifference blive vist på kasseopgørelsen Ændre administrativgruppe Punktet bruges, hvis en kassemedarbejder eksempelvis bliver ændret til salgsassistent og dermed skal have rettigheder til andre funktioner. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

11 1.3 Rettighedsgrupper Man opretter en rettighedsgruppe med det formål at inddele medarbejderne i nogle grupper, der har forskellige beføjelser til NewPOS. Hver enkelt rettighedsgruppe tilpasses, så de medarbejdere, der knyttes til gruppen, får begrænset adgang til NewPOS. Rettighedsgruppen kan selvfølgelig løbende justeres efter behov. 4. Klik på menuen Vedligeholdelse 5. Vælg menuen Rettighedsgrupper 6. Dobbeltklik på den ønskede rettighedsgruppe, fx Kassemedarbejder for at se detaljer eller 7. Klik på det blå plus for at oprette en ny rettighedsgruppe 8. Nummer indsættes automatisk 9. Skriv en forkortelse på rettighedsgruppen 10. Angiv navn og beskrivelse på rettighedsgruppen 11. Indtast en eventuel Max rabat % og et max beløb ved udbetaling Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper Max. rabat % Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt give i rabat. Max. beløb ved udbetaling Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt udbetale. 0 = Ekspedienter tilknyttet rettighedsgruppen kan ikke give rabat. 12. Dobbeltklik på feltet Adgang til Her kan man tilføje eller fjerne rettigheder på de enkelte grupper. Rettigheder tilføjes ved at dobbeltklikke på linjerne i venstre kolonne og fjernes ved at dobbeltklikke på linjerne i højre NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

12 kolonne. Det er også muligt at markere en rettighed og klikke på enkeltpilen. Vil man flytte alle rettigheder fra én kolonne til den anden klikkes på knappen i midten med symbolet [>>] eller [<<] Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper_Adgang til 10. Markér de ønskede Ikke valgte rettigheder og flyt dem til feltet Valgte rettigheder 11. Afslut med at klikke på OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

13 1.4 Faste varegrupper På kassetastaturet har du mulighed for at definere bestemte varer eller varegrupper på nogle varegruppeknapper. 1. Klik på den varegruppeknap, som du ønsker at tildele en vare eller varegruppe 2. Klik på Listepilen ud for Gruppenr./Stregkode og vælg her varegruppen eller 3. Klik på fanebladet Søg vare 4. Udfør søgning i Varenavn, Stregkode eller Varegruppe 5. Når søgning er udført: Klik på den ønskede vare og overfør denne ved at klikke på Vælg. Spørg altid om pris Sættes denne markering vil du i kassen blive bedt om at angive en pris på varen eller acceptere normalprisen, der vises. Gem på flg. kasser Vælg her om du ønsker at gemme ændringen på en specifik kasse eller på alle kasser. Vedligeholdelse_Faste varegrupper Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

14 1.5 Betalingsmidler I denne menu ligger en liste over mulige betalingsmidler. Du kan dermed opsætte specifikke kriterier på hvert enkelt betalingsmiddel. Max. Beløb Her angives et beløb, der bestemmer, hvor meget du højst kan modtage af det valgte betalingsmiddel. Max. Byttepenge Her angives, hvor meget der højst må udbetales i byttepenge af det valgte betalingsmiddel. Max beholdning Ekspedienten kan få besked (rød farve på skærmen): Max antal byttepenge er overskredet kontakt kasselederen, hvis mængden af DKK kontanter eller check i kassen overstiger max. beholdning. Der skelnes imellem checks og kontanter. Sort.nr. Du kan selv opsætte den rækkefølge, du ønsker at vist dine betalingsmidler i på dit kasseopgørelsesprint. Vælges nr. 1 ved fx kontant, vil disse blive vist øverst på printet. Start dankortterminal Hvis du vælger Start dankortterminal på fx dankort, vil dankortautomaten automatisk blive aktiveret ved afslutning på betalingsmidlet dankort. Optæl ved kasseopgørelse Vælges dette kriterium betyder det, at betalingsmidlet vil kunne optælles i din kasseopgørelse. Vis altid på kasseopgørelse Det vil sige, at du altid vil få vist det valgte betalingsmiddel på en separat linje på kasseopgørelsesprintet. Byttepenge som tilgodebevis Det vil sige, at du vil få dine byttepenge udbetalt på et tilgodebevis på det betalingsmiddel, du har valgt. Beløbsgrænsen for udstedelse af tilgodebevis sættes op under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Beløbstvang Hvis du sætter en markering i Beløbstvang, vil beløbsfeltet i betalingsdialogen være blankt. Det vil sige, at du manuelt skal indtaste det beløb, du modtager af kunden. Du kan også benytte de forkodede kontantknapper ved afslutning af ekspedition. Åben skuffen Vælges en markering i Åben skuffen på fx Kontant betyder det, at skuffen automatisk vil åbne, hver gang en ekspedition afsluttes på Kontant. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

15 Kun på beløb Der er mulighed for at sætte denne parameter på alle betalingsmidler, men det bruges typisk på kreditkort. Afrund beløb Hvis du på fx Kontant vælger kriteriet Afrund beløb, så vil totalbeløbet ved afslutning af ekspeditionen blive afrundet til mindst betalbare møntenhed. Indtast ID Hvis du vælger kriteriet Indtast ID, vil ekspedienten blive bedt om at indtaste et ID ved modtagelse af fx gavekort og checks. Når du modtager betalingsmidlet, indtastes fx pas eller kørekortnummer på max 10 karakterer. Bekræft modtagelse Hvis parameteren Bekræft modtagelse vælges på et betalingsmiddel, betyder det, at du, når du har tastet det modtagne beløb, vil få følgende spørgsmål: Er betaling i orden? Benyttes i veksling Marker her, hvis betalingsmidlet må indgå i en veksling Vedligeholdelse_Betalingsmidler Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

16 1.6 Valuta I menuen Valuta vedligeholder og tilføjer du kurserne på de valutaer, som du har valgt at modtage. Valutakurserne kan ændres løbende efter behov. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Indtast den aktuelle kurs i feltet 4. Marker hvilken valuta, byttepenge skal gives i 5. Angiv i kolonne Rækkefølge i valutabilledet den rækkefølge, som du ønsker at få vist din valuta i, i betalingsdialogen 6. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem eller, Genindlæs for at nulstille ændringer 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Valuta Hvis du ønsker at udbetale byttepenge i anden valuta end DKK, skal du markere tjekboksen Byttepenge ud for den valgte valuta. Byttepenge vil ellers automatisk blive beregnet og udbetalt i DKK. Hvis kursen sættes til 0,00, udelades valutaen i valutabilledet. 1.7 Mindste mønt for valutaen Pr.1. oktober 2008 er den mindste betalbare møntenhed 0,50 DKK. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Placer markøren i feltet Danske kroner 4. Indtast 0,50 i feltet Mindste mønt for valuta 5. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

17 1.8 EanMasker For at kunne scanne specielle typer af stregkoder - fx flaskeboner, vægtvarer, personale eller medlemskort - er det nødvendigt at oprette en Eanmaske. Information om opsætningsmuligheder finder du ved at dobbeltklikke på en eksisterende maske. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen EanMasker 3. Rediger i en Ean Maske ved at overskrive det eksisterende eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny EanMaske Vedligeholdelse_EanMaske EanMasker læses af kassen sekvensrækkefølge, dvs. den rækkefølge, der fremgår af nummereringen i kolonnen Sekvens. Har du behov for at ændre på rækkefølgen, kan du gøre det ved at markere linjen, der skal flyttes, og klikke på en af de blå pile. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

18 1.9 FlaskePLU Hvis du ikke har TOMRE integration (antisnyd) og ønsker at se antal og værdi af de skannede og/eller indtastede flaskebonner på kasseopgørelsen, skal der under menuen FlaskePLU være angivet stregkoder på flaskeboner. Antal og beløb vil stå på ekspedientens kasseopgørelse som Manuelle flaskeboner. Opsætningen foretages på følgende måde: 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen FlaskePLU 3. Dobbeltklik på en eksisterende FlaskePLU for at se detaljer eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny FlaskePLU 5. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_FlaskePLU NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

19 1.10 Betalingskort Dette er en oversigt over alle typer af betalingskort. På hvert kort er det muligt at angive et kortgebyr. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kortgebyr 3. Dobbeltklik på fx Diners 4. Angiv her beløb eller procent, som skal pålægges hver transaktion på den valgte korttype 5. Udfyld Egenskaber 6. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Kortgebyr Listen over korttyper opdateres og vedligeholdes af IT Gruppen AS. I tilfælde af kædebestemte stigninger af gebyrer på kort, vil denne rettelse blive udsendt fra IT Gruppen AS. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

20 1.11 Rapporter Du kan her vælge at få udskrevet en daglig eller ugentlig rapport fra dine TOMRA flaskeautomater. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Rapporter 3. Sæt en markering i Dagligt eller Ugentligt 4. Vælg eventuelt også om du vil have den udskrevet pr. maskine og om du vil se afvigende flaskeboner. Rapporten vil nu blive udskrevet. Vedligeholdelse_Rapporter NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

21 2. Tekster 2.1 Bontekster I menuen Tekster foretages opsætningen af teksten på fx dit garantibevis eller gavekort. Ligeledes kan top/- og bundteksterne på bonen redigeres. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bontekster 6. Her skriver du de faste tekster, der skal stå i toppen og bunden på bonen 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Tekster_Bontekster Under punktet Kundeinfo kan du til-/fravælge, hvad du ønsker printet på bonen ved at markere i tjekboksene. Under punktet Generelt kan du vælge følgende: Print bonannullering Kan vælges, hvis du ønsker at få printet den annullerede bon. Gruppér betalingsmidler Hvis der betales med flere af samme type betalingsmidler, eksempelvis to checks, kan disse grupperes/summeres sammen til én linje. Print brutto subtotal Du kan vælge at få printet brutto subtotalbeløbet på bonen, som er totalbeløbet før eventuelle rabatter. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

22 2.2 Tilgodebevis Når du modtager et gavekort, og der efterfølgende bliver udstedt et tilgodebevis på restbeløbet, kan du selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på tilgodebeviset og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Tilgodebevis 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på tilgodebeviset 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.3 Gavekort Når du sælger gavekort, kan du her i feltet selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på gavekortet og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Gavekort 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på gavekortet 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.4 Garantibevis Hvis du har varer, som du ønsker at få udskrevet et separat garantibevis på, kan du under nedenstående menu vælge, hvad der skal stå på garantibeviset. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Garantibevis 6. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på garantibeviset 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. For at få udskrevet et garantibevis på en vare, skal opsætningen foretages i SVANEN under menuen Vedligeholdelse/Vare, herefter en markering i tjekboksen udfor Garantivare. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

23 2.5 Kreditsalgskvittering Hver gang et debetsalg afsluttes, udskrives en kreditsalgskvittering. Teksten på kvitteringen kan du selv definere, som beskrevet nedenfor. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Kreditsalgskvittering 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på kvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af kreditsalgskvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. 2.6 Returkvittering Når kassen er i funktionen Returbon, udskrives altid en returkvittering, som kunden skal udfylde og underskrive. Teksten under de enkelte linjer er valgfrie og kan derfor ændres, hvis det ønskes. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Returkvittering 6. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på den returkvittering, som kunden udfylder ved returnering af varer 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af returkvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal 2.7 Indbetalingskvittering Når en kunde foretager en indbetaling, kan du selv definere, hvad der skal stå på indbetalingskvitteringen. Dette gøres på følgende måde: 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Indbetalingskvittering 3. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på indbetalingskvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af indbetalingskvitteringer foretages under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

24 2.8 Display tekst skabeloner Du kan selv definere den tekst, der står i kundedisplayet. Eksempelvis kan der stå Kassen er lukket, når kassen ikke benyttes. Tekster_Display tekst skabeloner 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Display tekst skabeloner 3. Klik på plusset for at oprettet en ny skabelon eller 4. Dobbeltklik på en eksisterende skabelon for at redigere i denne 5. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

25 2.9 Bonprint - antal I denne menu opsætter du et antal udskrevne boner som standard, fx ved retursalg, indbetalinger eller udbetalinger. Funktionen Bonkopi kan altid benyttes til salgsboner. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bonprint - antal 6. Dobbeltklik på 0 Alle kasser eller én enkelt kasse 7. Angiv hvor mange boner, du ønsker, når du fx foretager en Udbetaling 8. Klik på OK for at gemme ændringer, eller Fortryd for at fortryde 9. Derefter overføres ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vælger du 0=Alle kasser retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, kan man definere opsætningen på kasseniveau. Tekster_Bonprint - antal NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

26 3. IT Gruppen Under denne menu opsættes forskelligt hardware og andre standardopsætninger, som er vitale for systemets drift, og som kun IT Gruppen har adgang til. 4. Add on 4.1 PBS Gavekort PBS har sat en fast øvre og nedre grænse for gavekortets værdi. Værdien er sat til et minimumsbeløb på 100,00 kr. og et maksimumsbeløb på 1150 kr. Kriteriet vedligeholdes efter behov af IT Gruppen AS. Add on_pbs Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21

Brugervejledning. NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning NewPOS Config 4.0.21 NewPOS Config 4.0.21 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.0.17 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18

Brugervejledning. NewPOS 4.0.18 Brugervejledning NewPOS 4.0.18 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright EG

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING

KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE KASSEAFSLUTNING KASSEAFSLUTNING INDHOLDSFORTEGNELSE Kasseafslutning... 2 [1] Omsætning... 2 [2] Optælling... 3 [3] Afslut... 4 Bogføring... 5 Kasserapporten og dennes opbygning... 5 97 1 NaviPartner Kasseafslutning En

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner.

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. 2016 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner www.obels.dk 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3 Definitioner...

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

EG Retail -  Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med Casio DT-X7 og SVANEN CASIO DT-X7 Håndterminal Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version NKT https://nkt.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 NKT https://nkt.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN SKIFTER DU ADGANGSKODE... 4 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 5 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

Opstart af KingPOS. For at starte KingPOS kassen, markeres KingPOS iconet på skrivebordet med et museklik med venstre musetast og der tastes <ENTER>.

Opstart af KingPOS. For at starte KingPOS kassen, markeres KingPOS iconet på skrivebordet med et museklik med venstre musetast og der tastes <ENTER>. Indhold Opstart af KingPOS...3 Generelle forhold...4 Tilmelding af ekspedient...8 Salg med stregkode scanning...10 Salg med stregkode indtastning...12 Salg på manuel varegruppe...13 Korrigering af salg

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. NewRevision 4.23

EG Retail -  Brugervejledning. NewRevision 4.23 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewRevision 4.23 NewRevision Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre

EG Retail -  Brugervejledning. SVANEN konvertering af huskenumre EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SVANEN konvertering af huskenumre SVANEN konvertering af huskenumre Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET DIN RESTAURANT 4 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER RUM OG BORDE 6 OPRET

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Den nye kasseafstemning

Den nye kasseafstemning Den nye kasseafstemning I den nye version (2.7.8.1) du lige har fået, har vi lavet nogle forbedringer til kasseafstemningen. Det gør at den ser anderledes ud end du er vant til. Der er lidt flere skærmbilleder

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Release notes for NewPOS4 version 4.23

Release notes for NewPOS4 version 4.23 EG Release notes for NewPOS4 version 4.23 Bug Fixes Scanning af defekt EAN-128 stregkode [89566] NewPOS4 kan nu bedre håndtere, hvis en EAN-128 stregkode ved en fejl indeholder foranstillede 0- og 1-taller.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 INDHOLDSFORTEGNELSE a) Hvad synkroniseres... 3 b) Hvad bliver IKKE synkroniseret... 9 a. Bontekst... 9 b. Rapporttekst... 9 Synkronisering... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse:

Skolemadsbestilling. 1. Skolemadsbestilling, generelt. Indholdsfortegnelse: Skolemadsbestilling Indholdsfortegnelse: 1. Skolemadsbestilling, generelt.... 1 2. Oprettelse af forældre og elev... 2 3. Bestilling... 4 4. Betaling... 5 5. Ændring af bruger oplysninger... 7 6. Ønsker

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

EG Retail - Brugervejledning. NewPOS 4.22

EG Retail -  Brugervejledning. NewPOS 4.22 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 4.22 NewPOS Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1

Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1 Nyhedsoversigt OptikIT Version 40.1 UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40.1 er nu klar til download. I denne her version er der

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 START SIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Samleafregning Brugervejledning

Samleafregning Brugervejledning Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere