Brugervejledning NewPOS Config version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12"

Transkript

1 Brugervejledning NewPOS Config version

2 NewPOS Config Brugervejledning Version Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppen AS s generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen AS forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen AS forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført maj 2010 NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

3 NewPOS Config Fra baggrundssystemet NewPOS Config vedligeholder og opsætter man generelle rettigheder for kasseprogrammet NewPOS 4. I NewPOS Config har man mulighed for at opsætte og ændre rettigheder i fire forskellige hovedmenuer: Vedligeholdelse, Tekster, IT Gruppen AS og Add on. Hovedmenuerne ses nederst i venstre hjørne. NewPOS Config ligger som et ikon på skrivebordet med en genvej til selve programmet. Under hver hovedmenu ligger forskellige undermenuer, hvorfra man tilpasser sine opsætninger. I denne version har vi valgt at beskrive de mest anvendte menuer. Det vil sige, at der er visse undermenuer samt hovedmenuerne IT Gruppen og Add on i Hovedmenuen, som vi her ikke vejleder om. Programmet er sat således op, at når man i NewPOS Config foretager ændringer, så kan man sende dem samtidig med, at SVANEN leverer ændringer til kassen. Ændringerne overføres til kassen ved at trykke på menuen Kassen/Send til kassen. Der er endvidere en lås, således at kun én bruger kan arbejde i NewPOS Config af gangen. Dette sikrer, at der ikke er flere, der samtidig retter i opsætningen på kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

4 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse Kassevedligeholdelse Ekspedienter Rettighedsgrupper Faste varegrupper Betalingsmidler Valuta Mindste mønt for valutaen EanMasker FlaskePLU Betalingskort Rapporter Tekster Bontekster Tilgodebevis Gavekort Garantibevis Kreditsalgskvittering Returkvittering Indbetalingskvittering Display tekst skabeloner Bonprint - antal IT Gruppen Add on PBS Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

5 1. Vedligeholdelse 1.1 Kassevedligeholdelse Det er vigtigt at have defineret opsætningen på de enkelte kasser, da valget af knapper og funktioner ofte er forskellige på udgangskasser, kiosk, bager etc. Opsætningen defineres under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kasse vedligeholdelse 3. Dobbeltklik på 0=Alle kasser eller én enkelt kasse 4. Foretag eventuelle ændringer 5. Gem og afslut ved at klikke på knappen OK eller Fortryd for at fortryde 6. Efter at have foretaget ændringerne vælger du menuen Kassen/Send til kassen for at overføre disse til kassen. Vælger man 0=Alle kasser, retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, definerer man opsætningen på kasseniveau. Vedligeholdelse_Kasse vedligeholdelse_0=alle kasser NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

6 Ovenfor ses billedet, hvori man opsætter de ønskede kriterier for 0=Alle kasser. Nogle parametre er kassespecifikke og findes derfor ikke i 0=Alle kasser. Ligeledes er der parametre, der ikke er kassespecifikke og derfor kun findes i 0=Alle kasser. Nedenfor er samtlige parametre beskrevet. Tvungen subtotal Hvis du har valgt funktionen Tvungen subtotal, betyder det, at du inden du kan afslutte din ekspedition, er nødt til at trykke på knappen SUBTOTAL. Herefter afsluttes på normal vis. Kommer du alligevel til at trykke direkte på KONTANT, vil følgende information komme frem på skærmen SUBTOTAL skal benyttes, før betalingen kan vælges. Bonsortering Hvis du på bonen ønsker at få vist varerne i den rækkefølge, de er scannet, kan du her vælge at slå bonsortering fra. Max. antal pr. bonlinje Denne funktion benyttes, hvis du ønsker at sætte et maksimalt antal var, der må sælges pr. varelinje. Max. beløb pr. bonlinje, kr. Her er der mulighed for at sætte et maksimalt beløb pr. bonlinje. Vægtgrænse, gram Autoafmeld ekspedient efter antal minutter Hvis ekspedienten ikke husker at afmelde sig på kassen, kan NewPOS Config sættes til automatisk at afmelde kassereren efter et ønsket antal minutter, hvor der ikke er blevet rørt ved tastaturet. : 0 = Ingen autoafmeld. Autoafslut NewPOS efter antal minutter NewPOS kan sættes til automatisk at afmelde, hvis kassen ikke er blevet brugt i et angivet antal minutter. : 0 = Ingen autoafslut. Skriv link varer på kundedisplay Ønskes panten vist i kundedisplay, sæt flueben i tjekboksen. Vis byttepenge i kundedisplay Her angives, hvor mange sekunder byttepengebeløbet ønskes vist i kundedisplayet. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

7 Fast subtotal rabatprocent Har angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i subtotalrabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast subtotal rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Fast linje rabatprocent Her angives en standard procentsats for, hvor meget du vil give i linjerabat. Opsætningen foretages enten på 0=Alle kasser eller på én enkelt kasse. : Hvis du sætter Fast linje rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for én enkelt kasse. Rabatberegning på returvarer Her sætter man en markering i tjekboksen, hvis man ønsker, at NewPOS skal modregne SVANENS aktuelle rabat i forbindelse med en returekspedition. Maksimum Kassedifference ved kasseopgørelse Angiv her, hvor meget der maksimalt accepteres i kassedifference ved kasseopgørelse. Minimum tilgodebevis beløb Her angives, hvor stort et byttepengebeløb der accepteres ved modtagelse af gavekort, inden kassen printer et tilgodebevis. Angiv pris ved returvare Hvis man ønsker, at det skal være muligt at angive en anden pris på varen end den gældende i kassen ved retur, sæt flueben i tjekboksen. Bip ved modtagelse af totalsortiment Hvis NewPOS skal bippe ved modtagelse af et nyt totalsortiment, så sæt flueben i tjekboksen. Vælger man at ændre opsætningen på én enkelt kasse, vil man her finde mulighed for at ændre følgende ting. Tillad scanning af varer i betalingsbilledet Hvis man ønsker, at det skal være muligt at scanne varer i betalingsbilledet, skal der sættes flueben i tjekboksen. Udskriv først bon efter at dankort er fjernet fra dankortautomat Hvis der sættes flueben i tjekboksen, udskrives bon først efter at betalingskortet er fjernet fra terminalen (gælder kun ved chipkort). Kun salg med lukket skuffe Vælger du parameteren Kun salg med lukket skuffe, vil du ikke kunne påbegynde en ny ekspedition, før du har lukket skuffen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

8 Afmeld automatisk efter hver bon Vælger du, at ekspedienten skal afmeldes automatisk efter hver bon, skal denne funktion aktiveres. Notaprinter undlad top Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i toppen. Notaprinter undlad bund Hvis du har notaprintere installeret på dine kasser, så kan du vælge, om du på bonprintet vil have printet bonlogoet i bunden. Angiv bilagsnummer ved udbetaling Antalstvang Check endosering Check-endosering er mulig. hvis man har en notaprinter. Funktionen vil printe butikkens oplysninger på bagsiden af checken: NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

9 1.2 Ekspedienter Hver ekspedient kan være sat op med forskellige rettigheder, fordi nogle medarbejdere har kompetencer til mere end andre. Men selve ekspedientens rettigheder er styret af den rettighedsgruppe, ekspedienten er placeret i. Se pkt Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Ekspedienter 3. Dobbeltklik på en ønsket medarbejder for at se detaljer eller 4. Opret en ny ekspedient ved at klikke på det blå plus 5. Udfyld medarbejderdata samt rettigheder 6. Tryk på knappen OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Afhængig af, hvilken medarbejder du har valgt, har du mulighed for at rette og ændre forskellige opsætninger. Vedligeholdelse_Ekspedienter Sikkerhedskode Ekspedientens personlige kode kan løbende ændres. Max rabat % Angiv her i procent hvor meget ekspedienten højst må give i rabat. (0 = Ekspedient kan ikke give rabat) NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

10 Max beløb for retur pr. vare Her angives et maksimalt beløb for, hvor meget medarbejderen må tage retur for pr. vare (0 = Ingen øvre grænse) Max antal retur pr. vare Beløbet, der her angives, er lig det antal, som ekspedienten højst må tage retur af en given vare. (0 = Ingen øvre grænse) Det vil sige, at man har mulighed for at sætte en maksimal tilladt værdi af ovenstående på hver enkelt medarbejder. Værdien vil overskrive eventuelle værdier, der er sat på medarbejderens rettighedsgruppe. Vis difference ved kasseopgørelse Ved at sætte flueben i boksen, vil en evt. kassedifference blive vist på kasseopgørelsen Ændre administrativgruppe Punktet bruges, hvis en kassemedarbejder eksempelvis bliver ændret til salgsassistent og dermed skal have rettigheder til andre funktioner. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

11 1.3 Rettighedsgrupper Man opretter en rettighedsgruppe med det formål at inddele medarbejderne i nogle grupper, der har forskellige beføjelser til NewPOS. Hver enkelt rettighedsgruppe tilpasses, så de medarbejdere, der knyttes til gruppen, får begrænset adgang til NewPOS. Rettighedsgruppen kan selvfølgelig løbende justeres efter behov. 4. Klik på menuen Vedligeholdelse 5. Vælg menuen Rettighedsgrupper 6. Dobbeltklik på den ønskede rettighedsgruppe, fx Kassemedarbejder for at se detaljer eller 7. Klik på det blå plus for at oprette en ny rettighedsgruppe 8. Nummer indsættes automatisk 9. Skriv en forkortelse på rettighedsgruppen 10. Angiv navn og beskrivelse på rettighedsgruppen 11. Indtast en eventuel Max rabat % og et max beløb ved udbetaling Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper Max. rabat % Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt give i rabat. Max. beløb ved udbetaling Hvor meget må kasserere, der er tilknyttet denne rettighedsgruppe, maksimalt udbetale. 0 = Ekspedienter tilknyttet rettighedsgruppen kan ikke give rabat. 12. Dobbeltklik på feltet Adgang til Her kan man tilføje eller fjerne rettigheder på de enkelte grupper. Rettigheder tilføjes ved at dobbeltklikke på linjerne i venstre kolonne og fjernes ved at dobbeltklikke på linjerne i højre NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

12 kolonne. Det er også muligt at markere en rettighed og klikke på enkeltpilen. Vil man flytte alle rettigheder fra én kolonne til den anden klikkes på knappen i midten med symbolet [>>] eller [<<] Vedligeholdelse_Rettighedsgrupper_Adgang til 10. Markér de ønskede Ikke valgte rettigheder og flyt dem til feltet Valgte rettigheder 11. Afslut med at klikke på OK for at gemme eller Fortryd for at fortryde. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

13 1.4 Faste varegrupper På kassetastaturet har du mulighed for at definere bestemte varer eller varegrupper på nogle varegruppeknapper. 1. Klik på den varegruppeknap, som du ønsker at tildele en vare eller varegruppe 2. Klik på Listepilen ud for Gruppenr./Stregkode og vælg her varegruppen eller 3. Klik på fanebladet Søg vare 4. Udfør søgning i Varenavn, Stregkode eller Varegruppe 5. Når søgning er udført: Klik på den ønskede vare og overfør denne ved at klikke på Vælg. Spørg altid om pris Sættes denne markering vil du i kassen blive bedt om at angive en pris på varen eller acceptere normalprisen, der vises. Gem på flg. kasser Vælg her om du ønsker at gemme ændringen på en specifik kasse eller på alle kasser. Vedligeholdelse_Faste varegrupper Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

14 1.5 Betalingsmidler I denne menu ligger en liste over mulige betalingsmidler. Du kan dermed opsætte specifikke kriterier på hvert enkelt betalingsmiddel. Max. Beløb Her angives et beløb, der bestemmer, hvor meget du højst kan modtage af det valgte betalingsmiddel. Max. Byttepenge Her angives, hvor meget der højst må udbetales i byttepenge af det valgte betalingsmiddel. Max beholdning Ekspedienten kan få besked (rød farve på skærmen): Max antal byttepenge er overskredet kontakt kasselederen, hvis mængden af DKK kontanter eller check i kassen overstiger max. beholdning. Der skelnes imellem checks og kontanter. Sort.nr. Du kan selv opsætte den rækkefølge, du ønsker at vist dine betalingsmidler i på dit kasseopgørelsesprint. Vælges nr. 1 ved fx kontant, vil disse blive vist øverst på printet. Start dankortterminal Hvis du vælger Start dankortterminal på fx dankort, vil dankortautomaten automatisk blive aktiveret ved afslutning på betalingsmidlet dankort. Optæl ved kasseopgørelse Vælges dette kriterium betyder det, at betalingsmidlet vil kunne optælles i din kasseopgørelse. Vis altid på kasseopgørelse Det vil sige, at du altid vil få vist det valgte betalingsmiddel på en separat linje på kasseopgørelsesprintet. Byttepenge som tilgodebevis Det vil sige, at du vil få dine byttepenge udbetalt på et tilgodebevis på det betalingsmiddel, du har valgt. Beløbsgrænsen for udstedelse af tilgodebevis sættes op under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Beløbstvang Hvis du sætter en markering i Beløbstvang, vil beløbsfeltet i betalingsdialogen være blankt. Det vil sige, at du manuelt skal indtaste det beløb, du modtager af kunden. Du kan også benytte de forkodede kontantknapper ved afslutning af ekspedition. Åben skuffen Vælges en markering i Åben skuffen på fx Kontant betyder det, at skuffen automatisk vil åbne, hver gang en ekspedition afsluttes på Kontant. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

15 Kun på beløb Der er mulighed for at sætte denne parameter på alle betalingsmidler, men det bruges typisk på kreditkort. Afrund beløb Hvis du på fx Kontant vælger kriteriet Afrund beløb, så vil totalbeløbet ved afslutning af ekspeditionen blive afrundet til mindst betalbare møntenhed. Indtast ID Hvis du vælger kriteriet Indtast ID, vil ekspedienten blive bedt om at indtaste et ID ved modtagelse af fx gavekort og checks. Når du modtager betalingsmidlet, indtastes fx pas eller kørekortnummer på max 10 karakterer. Bekræft modtagelse Hvis parameteren Bekræft modtagelse vælges på et betalingsmiddel, betyder det, at du, når du har tastet det modtagne beløb, vil få følgende spørgsmål: Er betaling i orden? Benyttes i veksling Marker her, hvis betalingsmidlet må indgå i en veksling Vedligeholdelse_Betalingsmidler Husk at gemme dine ændringer ved at klikke på OK eller afbryd ved at klikke på Fortryd. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

16 1.6 Valuta I menuen Valuta vedligeholder og tilføjer du kurserne på de valutaer, som du har valgt at modtage. Valutakurserne kan ændres løbende efter behov. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Indtast den aktuelle kurs i feltet 4. Marker hvilken valuta, byttepenge skal gives i 5. Angiv i kolonne Rækkefølge i valutabilledet den rækkefølge, som du ønsker at få vist din valuta i, i betalingsdialogen 6. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem eller, Genindlæs for at nulstille ændringer 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Valuta Hvis du ønsker at udbetale byttepenge i anden valuta end DKK, skal du markere tjekboksen Byttepenge ud for den valgte valuta. Byttepenge vil ellers automatisk blive beregnet og udbetalt i DKK. Hvis kursen sættes til 0,00, udelades valutaen i valutabilledet. 1.7 Mindste mønt for valutaen Pr.1. oktober 2008 er den mindste betalbare møntenhed 0,50 DKK. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Valuta 3. Placer markøren i feltet Danske kroner 4. Indtast 0,50 i feltet Mindste mønt for valuta 5. Gem ændringerne ved at klikke på knappen Gem, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

17 1.8 EanMasker For at kunne scanne specielle typer af stregkoder - fx flaskeboner, vægtvarer, personale eller medlemskort - er det nødvendigt at oprette en Eanmaske. Information om opsætningsmuligheder finder du ved at dobbeltklikke på en eksisterende maske. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen EanMasker 3. Rediger i en Ean Maske ved at overskrive det eksisterende eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny EanMaske Vedligeholdelse_EanMaske EanMasker læses af kassen sekvensrækkefølge, dvs. den rækkefølge, der fremgår af nummereringen i kolonnen Sekvens. Har du behov for at ændre på rækkefølgen, kan du gøre det ved at markere linjen, der skal flyttes, og klikke på en af de blå pile. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

18 1.9 FlaskePLU Hvis du ikke har TOMRE integration (antisnyd) og ønsker at se antal og værdi af de skannede og/eller indtastede flaskebonner på kasseopgørelsen, skal der under menuen FlaskePLU være angivet stregkoder på flaskeboner. Antal og beløb vil stå på ekspedientens kasseopgørelse som Manuelle flaskeboner. Opsætningen foretages på følgende måde: 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen FlaskePLU 3. Dobbeltklik på en eksisterende FlaskePLU for at se detaljer eller 4. Klik på det blå plus for at oprette en ny FlaskePLU 5. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 6. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_FlaskePLU NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

19 1.10 Betalingskort Dette er en oversigt over alle typer af betalingskort. På hvert kort er det muligt at angive et kortgebyr. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Kortgebyr 3. Dobbeltklik på fx Diners 4. Angiv her beløb eller procent, som skal pålægges hver transaktion på den valgte korttype 5. Udfyld Egenskaber 6. Klik på OK for at gemme ændringer eller Fortryd for at fortryde 7. Overfør ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vedligeholdelse_Kortgebyr Listen over korttyper opdateres og vedligeholdes af IT Gruppen AS. I tilfælde af kædebestemte stigninger af gebyrer på kort, vil denne rettelse blive udsendt fra IT Gruppen AS. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

20 1.11 Rapporter Du kan her vælge at få udskrevet en daglig eller ugentlig rapport fra dine TOMRA flaskeautomater. 1. Klik på menuen Vedligeholdelse 2. Vælg menuen Rapporter 3. Sæt en markering i Dagligt eller Ugentligt 4. Vælg eventuelt også om du vil have den udskrevet pr. maskine og om du vil se afvigende flaskeboner. Rapporten vil nu blive udskrevet. Vedligeholdelse_Rapporter NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

21 2. Tekster 2.1 Bontekster I menuen Tekster foretages opsætningen af teksten på fx dit garantibevis eller gavekort. Ligeledes kan top/- og bundteksterne på bonen redigeres. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bontekster 6. Her skriver du de faste tekster, der skal stå i toppen og bunden på bonen 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne til kassen ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Tekster_Bontekster Under punktet Kundeinfo kan du til-/fravælge, hvad du ønsker printet på bonen ved at markere i tjekboksene. Under punktet Generelt kan du vælge følgende: Print bonannullering Kan vælges, hvis du ønsker at få printet den annullerede bon. Gruppér betalingsmidler Hvis der betales med flere af samme type betalingsmidler, eksempelvis to checks, kan disse grupperes/summeres sammen til én linje. Print brutto subtotal Du kan vælge at få printet brutto subtotalbeløbet på bonen, som er totalbeløbet før eventuelle rabatter. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

22 2.2 Tilgodebevis Når du modtager et gavekort, og der efterfølgende bliver udstedt et tilgodebevis på restbeløbet, kan du selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på tilgodebeviset og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Tilgodebevis 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på tilgodebeviset 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.3 Gavekort Når du sælger gavekort, kan du her i feltet selv vælge, hvad der skal stå på bonen. Teksten vil blive udskrevet på gavekortet og vil automatisk blive centreret på udskriften. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Gavekort 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på gavekortet 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. 2.4 Garantibevis Hvis du har varer, som du ønsker at få udskrevet et separat garantibevis på, kan du under nedenstående menu vælge, hvad der skal stå på garantibeviset. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Garantibevis 6. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på garantibeviset 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. For at få udskrevet et garantibevis på en vare, skal opsætningen foretages i SVANEN under menuen Vedligeholdelse/Vare, herefter en markering i tjekboksen udfor Garantivare. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

23 2.5 Kreditsalgskvittering Hver gang et debetsalg afsluttes, udskrives en kreditsalgskvittering. Teksten på kvitteringen kan du selv definere, som beskrevet nedenfor. 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Kreditsalgskvittering 3. I tekstboksen skriver du den ønskede tekst, du gerne vil have til at stå på kvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af kreditsalgskvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. 2.6 Returkvittering Når kassen er i funktionen Returbon, udskrives altid en returkvittering, som kunden skal udfylde og underskrive. Teksten under de enkelte linjer er valgfrie og kan derfor ændres, hvis det ønskes. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Returkvittering 6. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på den returkvittering, som kunden udfylder ved returnering af varer 7. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 8. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af returkvitteringer defineres under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal 2.7 Indbetalingskvittering Når en kunde foretager en indbetaling, kan du selv definere, hvad der skal stå på indbetalingskvitteringen. Dette gøres på følgende måde: 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Indbetalingskvittering 3. Her kan du rette i teksten, der kommer til at stå på indbetalingskvitteringen 4. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 5. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Antallet af indbetalingskvitteringer foretages under menuen Vedligeholdelse/Bonprint antal. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

24 2.8 Display tekst skabeloner Du kan selv definere den tekst, der står i kundedisplayet. Eksempelvis kan der stå Kassen er lukket, når kassen ikke benyttes. Tekster_Display tekst skabeloner 1. Klik på menuen Tekster 2. Vælg menuen Display tekst skabeloner 3. Klik på plusset for at oprettet en ny skabelon eller 4. Dobbeltklik på en eksisterende skabelon for at redigere i denne 5. Klik på Gem for at gemme, eller Genindlæs for at nulstille ændringer 6. Derefter overfører du ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

25 2.9 Bonprint - antal I denne menu opsætter du et antal udskrevne boner som standard, fx ved retursalg, indbetalinger eller udbetalinger. Funktionen Bonkopi kan altid benyttes til salgsboner. 4. Klik på menuen Tekster 5. Vælg menuen Bonprint - antal 6. Dobbeltklik på 0 Alle kasser eller én enkelt kasse 7. Angiv hvor mange boner, du ønsker, når du fx foretager en Udbetaling 8. Klik på OK for at gemme ændringer, eller Fortryd for at fortryde 9. Derefter overføres ændringerne ved at vælge menuen Kassen/Send til kassen. Vælger du 0=Alle kasser retter man på samtlige kasser. Vælger man derimod én enkelt kasse, kan man definere opsætningen på kasseniveau. Tekster_Bonprint - antal NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

26 3. IT Gruppen Under denne menu opsættes forskelligt hardware og andre standardopsætninger, som er vitale for systemets drift, og som kun IT Gruppen har adgang til. 4. Add on 4.1 PBS Gavekort PBS har sat en fast øvre og nedre grænse for gavekortets værdi. Værdien er sat til et minimumsbeløb på 100,00 kr. og et maksimumsbeløb på 1150 kr. Kriteriet vedligeholdes efter behov af IT Gruppen AS. Add on_pbs Gavekort NewPOS_Config_ _Brugervejledning_

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s

PineApple. Brugermanual. PineApple 2.82. Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. Tjenesteudbyder: SuperGros a/s PineApple Brugermanual PineApple 2.82 Tjenesteudbyder: SuperGros a/s Dokumentversion 20130920 Support: EG Retail: Telefon 48 20 16 50, lokal 1. 1 Indholdsfortegnelse Start... 4 Topmenu... 5 Bestilling...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere

DCU Distrikternes Tilmeldingssystem. Vejledning for Ryttere DCU Distrikternes Tilmeldingssystem Vejledning for Ryttere Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Terminsliste... 3 Propositioner... 4 Tilmelding... 5 Dansk Licens... 5 Uden Dansk Licens... 6 Betaling...

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e -

Kasseløsning. - V i g ø r d e t l e t t e r e - Kasseløsning - V i g ø r d e t l e t t e r e - CompuCash samler alle opgaver i restauranten, butikken og kiosken i ét og samme system. Vi tilbyder en helt unik program tilpasning - både til den enkelte

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere