Fredagsbrev. Læs i denne uge om. Århus Friskole d. 5. oktober To tidligere elever kom forbi med Operation Dagsværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredagsbrev. Læs i denne uge om. Århus Friskole d. 5. oktober 2010. To tidligere elever kom forbi med Operation Dagsværk"

Transkript

1 Fredagsbrev Århus Friskole d. 5. oktober 2010 To tidligere elever kom forbi med Operation Dagsværk Læs i denne uge om Borgermøde med rådmand Laura Hay Økonomiske vilkår for nyt byggeri

2 Skolens ovn til salg for eller bedste bud. Men man skal selv hente den. Kom om i Smedegade og bese den, kontakt Ole på mobil Bestyrelsen på Århus Friskole har haft bestyrelsesmøde onsdag i denne uge ( ). På mødet var der en række større punkter, som naturligt var flettet ind i hinanden. Dels var kommende budget og skolepenge på dagsordenen, og dels var der status på byggeri, samt den forestående ekstraordinære generalforsamling som afholdes torsdag d. 25/ klokken Bestyrelsen diskuterede budgetoplægget fra skoleledelsen, hvori der er indarbejdet bud på finansiering af de forestående byggeønsker. På den ekstraordinære generalforsamling senere på måneden skal skolens forældre tage stilling til om man ønsker at give bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet med at hjemtage lån til byggeriet. På bestyrelsesmødet fortalte udvalget for sikker skolevej om et møde med teknisk udvalg og andre aktører fra Stavtrups institutioner. Der sker ikke noget her og nu på Søholmvej, men der kommer nogle trafikobservatører ud og se på forholdene. Udvalget fortsætter deres kamp med at forbedre sikkerheden for vores børn når de går til og fra skole. Se referat og tidligere referater på skolens hjemmeside. Brug kode i bunden af fredagsbrev-mailen til at logge ind i den lukkede afdeling

3 Økonomiske vilkår for nyt byggeri. Hvad bliver konsekvensen for skolepenge og børnetal??? Nu nærmer det sig generalforsamlingen d. 25. november, hvor den store beslutning om at udvide skolen med nyt byggeri er på dagsordenen. Forud er gået en længere proces, hvor ansatte, bestyrelse og byggeudvalg har drøftet forskellige muligheder og udkast. Byggeplanerne blev kort fremlagt på generalforsamlingen i april, men nu er planerne så fremskredne, at vi kan indstille til beslutning om igangsætning af projekterne. Baggrunden for byggeriet er flerfoldigt. Det har i en del år stået klart, at skolen har et udvidelsesbehov. Byggeplaner har derfor været på bestyrelsens dagsorden i mange år. Af forskellige årsager er det først nu vi står med et realitetsprojekt. Helt konkret drejer det sig især om, at vi har behov for at udvide og ombygge værkstedsforholdene samt et konkret behov for at facilitere plads til det stigende antal børn på skolen; kort sagt at sikre pædagogisk hensigtsmæssige, up to date og fremtidssikrede rammer, der understøtter formålet med skolen. Vi foreslår derfor et byggeri af en ny science-bygning - naturkiosken - for fysik, kemi, sløjd mv. Vi foreslår nyt musikværksted, der frigiver ekstra plads. Og vi foreslår en ombygning af de eksisterende bygninger og tidligere værksteder. Nogle af planerne er tidligere præsenteret, andre følger i den kommende tid. Der tegner sig for os at se en rigtig spændende udvikling for skolen og vores børn. Det samlede budget beløber sig til 6 millioner kroner. Vi har selv 2 millioner i opsparing, så vi er nødt til at låne 4 millioner for at realisere ideerne. Et lån af denne størrelse vil betyde en ekstra-udgift på ca kr. årligt til renter og afdrag mv. Vi har forskellige knapper vi kan justere på for at finansiere et beløb af denne størrelse: For det første kan vi optage flere børn på skolen. Hvert ekstra barn giver en budgetforbedring på ca kr. Vi kan altså vælge at finansiere byggeriet ved at tage 8 børn mere ind på skolen. For det andet kan vi hæve skolepengene. Hver gang vi hæver skolepengene med 50 kr. giver det ca kr. i budgetforbedring.. Vi kan altså også vælge at finansiere byggeriet ved lade skolepengene stige med ca. kr. 200,- pr måned. - Eller vi kan tage 4 børn mere ind på skolen og lade skolepengene stige med ca. 100,- pr måned. For nogle familier vil en skolepengestigning ramme virkeligt hårdt. Vi overvejer derfor, om vi skal øge fripladspuljen, så trængte husholdninger kan få større refusion, end vi i dag kan tilbyde For det tredje kan vi finde besparelser på budgettet. Kan vi finde og fjerne udgiftsposter, som ikke har indflydelse på kvaliteten af børnenes hverdag?. For det fjerde kan vi finde ekstra indtægter. I øjeblikket arbejder en fundraising gruppe med at understøtte finansieringen af byggeriet. Det er også muligt vi kan leje de nye bygninger ud til aktiviteter i lokalområdet? For det femte kan vi spare udgifter med en engageret forældreindsats i nogle af byggefaserne. Ved tidligere byggeprojekter har der været oprettet sommer-arbejdslejre, hvor alle forældre har forpligtet sig at lægge en uges arbejde for skolen. Sådan er salen i 90 erne og klasse-udvidelserne i 0 erne blevet til. Kan vi mønstre den samme solidariske entusiasme nu? Det håber vi!

4 Når vi på den ekstraordinære generalforsamling har besluttet om vi skal låne penge for at bygge, er det i sidste ende bestyrelsens ansvar, at træffe beslutningerne om, hvordan udgifterne skal fordeles. Men vi er stærkt interesserede i at høre forældrekredsens synspunkter på hvor smertegrænserne går i forhold til skolepenge, antal børn i klasserne osv. Vi vil derfor gøre plads til en tilkendegivelse på generalforsamlingen. Kan vi ikke bare lade være med at bygge og derved undgå at låne 4 millioner kroner? Jo, det kan vi godt, men udfordringerne som vi står med, vil imidlertid stadig være der og afkræve andre kostbare svar. Vi har de seneste år været gennem mange løsningsmodeller. Vi mener den her opstillede løsning er den mest fordelagtige. Også selvom der stadig er mange ubekendte faktorer, vi skal arbejde videre med. Vi håber rigtig mange vil møde op på generalforsamlingen for at deltage i denne vigtige beslutning for skolens fremtid. Vi som bestyrelse kan se rigtig mange perspektiver i planerne, og vi har en gruppe af ansatte bag os til at dele visionerne. Men det er vigtigt, at forældrekredsen er med til at støtte helhjertet op om skolens udvikling. Vi håber derfor på jeres opbakning også! På bestyrelsens vegne Anders Hvordan gik det til borgermødet med Rådmand Laura Hay 13. oktober? ÅF s bestyrelse har som tidligere fortalt indledt et samarbejde med Højvangskolen, Fodboldklubben og Lokalrådet i Stavtrup for at få sat fokus på bedre sikkerhed på skolevejene. Sikker skolevej gruppen repræsenteres ved Sanne/ Celia 2. klasse og Sven/ Oskar 0. klasse. 13. oktober afholdt Lokalrådet borgermøde med Rådmand for miljø og teknik Laura Hay, som er på lytte-runde i alle lokalområder. Lokalrådets formand, Gert Aarslev, fortalte indledningsvis, at han samme eftermiddag til møde med trafik og veje har fået vished om, at der til foråret etableres en rundkørsel ved Jarlsmindevejs møde med Ormslevvej. Det vil betyde, at kødannelsen på dette sted morgen og eftermiddag minimeres. Videre fortalte Gert at alle nyudstykninger i Stavtrup langs Ormslevvej nu er solgt og at det vil betyde en tilvækst på hen ved 600 nye borgere i lokalområdet. Der er i den forbindelse ikke på nuværende tidspunkt planer om at udvide kapaciteten på Højvangskolen eller i dagtilbuddene. Sikker skolevej gruppen fremlagde de problematikker, vi ser for vores børns sikkerhed på vejene i Stavtrup. For ÅF og Fodboldklubben/ Søholmvej handler det om: Først og fremmest den gennemkørende trafik. Stavtrup er blevet gidsel i noget utilstrækkelig infrastruktur, som skal løses! Vi er plaget af trafik med høj fart. Meget tung trafik. Vejen er uegnet til denne trafik. Bumpene er høvlet ned og virker derfor ikke tilstrækkeligt hæmmende for hastigheden. Cykel- og gangsti ender brat ved fodboldklubben. Selve overgangen har dårlig oversigt, da den ligger i en kurve. Belysningen er ringe og énsidig. Gående og cyklende skal forcere en 30 graders stigning og ventearealet er utilstrækkeligt i sin udformning i forhold til at kunne gi tryghed og ro, mens børnene orienterer sig, inden de skal over vejen. Hellen er for smal. En barnecykel stikker ud på begge sider

5 For at løse de her problemer peger vi på: 1. prioritet er en omledning af den gennemkørende trafik væk fra Søholmvej over en ny vejforbindelse fra Søskovvej (mellem søerne) til Ormslevvej. 2. prioritet er stop for tung gennemkørende trafik, forbedring af belysning og venteareal ved overgangen, etablering af fodgængerfelt, hellens bredde samt reetablering af oprindelig højde på bump samt forbedret skiltning og fartvisere. Højvangskolen fremlagde deres problematikker som går på dårlig oversigtelighed på Klokkeskovvej, dårlig skiltning, nedslidt helleanlæg ved overgangen til skolen og gennemkørende trafik med høj fart og på Ormslevvej ved rundkørslen, hvor mange børn også skal over, er der også alt for høj fart. Trods skolepatrulje begge steder har der været adskillige farlige situationer. Der blev peget på farthæmmende foranstaltninger på Ormslevvej og Klokkeskovvej, bedre skiltning og oversigtelighed og renovering af helleanlægget. Gert Aarslev rundede Sikker skolevej af med at fortælle om de igangværende forhandlinger med ejerne af Constantinsborg, som gerne vil være medfinansierende ved etablering af en ny vejforbindelse mellem Søskovvej og Ormslevvej. Rådmanden vil gerne arbejde videre med denne mulighed. Resten af mødet gik stort set med spørgsmål omkring separat kloarkering i lokalområdet Til borgermødet havde Sikker skolevej gruppen lavet et præsentationsmateriale, som Rådmanden fik med hjem sammen med en række spørgsmål til, hvordan hun vil medvirke til løsningen af vores problematikker. Det samme materiale er sendt til medlemmerne af Teknisk udvalg med ønske om at vores løsningsforslag med en ny vej over Constantinsborgs jorde løftes op til det politiske niveau og fører til vedtagelse i Byrådet snarest. Marsvin og dværghamster søger hjem Vi har endelig fået lov til at have et større dyr. Derfor søger vi hjem til vores søde hun marsvin (sort) og venlige han dværghamster (grå og hvid). De rejser med bur. Ring Judith på Tak. Loppemarked lørdag d. 6. november kl Vi slår dørene op for et stort loppemarked med alt fra mærketøj, sko, tasker, børnetøj m.m. Fælleshuset Skråplanet Søskrænten 81a, Stavtrup.

6 Hyggeligt kolonihavehus i attraktive Søvang sælges. Nyistandsat hus og lækker veltilgroet kolonihave med udsigt over Brabrandsøen. Drømmer du om et lille hus i et paradis af ribs, hindbær og stikkelsbær, hængekøjer, fuglekasser, udendørsbruser, urtehave og blomsterbede, udekøkken, tørresnor, mistbænk og kompost, æbler, jordbær, rabarber og ukrudt? Vi sælger vores dejlige hus, og du kan se billeder og læse mere om pris m.m på Hilsen Sophie Grand (mor til Fria i 3.) Tlf: Næste uges madplan november Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lasagne Kød- og melbollesuppe Gullasch/kartofler Kalkun i paprika/ris Fredagsmad

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Nr. 01 2013 Nyt fra Konservative i Dragør Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Formanden har ordet! Kære medlem I april måned 2013 afholdt Konservative i Dragør opstillingsmøde til efterårets kommunal

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere