Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse"

Transkript

1 MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde , kl Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen Afbud: Hans Ole Sørensen, Tine Vinther Clausen, Henrik Andreasen Opfølgning 1. Godkendelse af referat Beslutning: godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Beslutning: godkendt 3. Meddelelser Bestyrelsesformand: Byggeri: Der var møde i byggestyregruppen den Renoveringen af Cbygningen er begyndt. Der skal foretages jordbundsundersøgelser mellem B og C bygningen. Nybyggeriet kan efter planen tages i brug ultimo september 2012 Rektor: Jubilæum. Arbejdet er godt i gang. Der planlægges et reception den og en skolefest Første presseorientering er udsendt. Der er en budgetramme på kr. 4. Budgetopfølgning Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse Regnskabet er perioderegnskab. Det endelig regnskab forventes afsluttet ultimo januar Perioderegnskab pr. 1.oktober 2011 Formanden indstiller at perioderegnskabet tages til efterretning Regnskab og budget 2012 Beslutning: Perioderegnskabet tages til efterretning. Bestyrelsen beder om, at kolonnen Regnskab omdøbes til forventet regnskab. 1 Regnskab og budget Hjemmeside: CVRnummer: EAN

2 5. Budget 2012 Skolens forslag til budget 2012 forelægges bestyrelsen til godkendelse. Der budgetteres med et underskud på kr. i Dette skyldes bortfald af overgangstillæg, nedgang i udkantstillæg, udgifter til byggeri og jubilæum samt øgede finansielle omkostninger i forbindelse med finansiering af byggeriet. Det forventes at budgettet balancerer fra Regnskab og budget 2012 Budget 2012 har været til høring i Samarbejdsudvalget Godkendelse af budget 2012 Formanden indstiller, at budgettet for 2012 godkendes, idet bestyrelsen opfordrer gymnasiets ledelse til at forsøge at minimere det budgetterede underskud. Budget 2012 Beslutning: Budgettet for 2012 godkendes, idet bestyrelsen opfordrer gymnasiets ledelse til at minimere det budgetterede underskud. 6. Resultatlønskontrakter Rektors resultatlønskontrakt for er afsluttet. Ligeledes er den forlængede resultatlønskontrakt fra afsluttet. Endnu har undervisningsministeriet ikke udmeldt nye retningslinjer for kommende resultatlønskontrakter. Efter udsendelse af dagsorden har ministeriet udgivet en bemyndigelse til bestyrelserne angående resultatløn fra Ministeriets retningslinjer indgik i drøftelserne på mødet. Brevet fra ministeriet vedlægges referatet. 2 Evaluering af Visions og strategiplan Bestyrelsen ønskede på sidste møde at diskutere indsatsområder mhp. indgåelse af ny resultatlønskontrakt fra ud fra en evaluering af allerede opnåede resultater i den vedtagne visions og strategiplan for MG. Vedlagte bilag er rektors vurdering af de opnåede resultater. Resultatlønskontrakten indgås fra til Hjemmeside: CVRnummer: EAN

3 Hvilke indsatsområder ønsker bestyrelsen skal indgå i den kommende resultatlønskontrakt? Sagen drøftes, idet der afventes nye retningslinjer fra UVM. Evaluering af visions og strategiplan Beslutning: Bestyrelsen vedtog at forlænge resultatlønskontrakten til , hvorefter der indgås ny kontrakt for skoleåret Retningslinjerne for den kommende kontrakt følger ministeriets nye retningslinjer og inddrager såvel basisramme som ekstraramme. Bestyrelsen vil i udfærdigelsen af resultatlønskontrakten tage udgangspunkt i en prioriteret visions og strategiplan for MG. Kontrakten skal være indgået senest Studieretningsdannelse 2012 Ingen bilag Elevernes valg af studieretning for er afsluttet. Ledelsen foreslår, at der dannes følgende studieretninger a) ENSaps b) ENMU/ENSP/ENMa (blandet studieretning) c) SAMaNg d) MAFyKe e) BIMaId Fordelingen af 142 elever på 5 studieretninger giver et gennemsnit på 28,4 elever pr. klasse. Der arbejdes p.t. på at udjævne forskellene i klassekvotient i de enkelte klasser. Valg af studieretning er afsluttet pr Studieretningsdannelse 2012 Formanden indstiller, at studieretningsdannelsen tages til efterretning Hjemmeside: CVRnummer: EAN

4 Beslutning: Studieretningsdannelsen tages til efterretning 8. Studieretninger samt udbud af fag og valgfag fra 2013 Ingen bilag Pædagogisk Råd og skolens ledelse indstiller til bestyrelsen, at der fra skoleåret udbydes de samme studieretninger som nu. Vi foreslår samtidig, at billedkunst erstattes af mediefag. Vi vurderer for det første, at mediefag vil være et attraktivt tilbud til kommende elever. For det andet vil udbuddet af mediefag skabe nye, spændende muligheder for tværfagligt samarbejde i fremtiden, da vi har ansat en medarbejder med delvis kompetence i faget og fuld kompetence i 2 øvrige gymnasierelevante fag. Vi vurderer samtidig, at der ikke er plads til 4 kreative fag på MG. Valgfaget skal meddeles ministeriet senest november 2012 Der må påregnes ekstraudgifter på ca kr. til oprettelse af mediefag. Hvilke studieretninger og hvilke valgfag skal MG udbyde Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget fra PR / ledelsen. Beslutning: Oprettelsen af studieretninger og valgfag godkendes. Bestyrelsen beder elevrådet om en udtalelse angående udbud af mediefag i stedet for billedkunst. 9. Ferieplan Efter høring i PR indstiller ledelsen, at skoleåret 1213 afvikles som følger: planlægningsdage for lærerne Onsdag skoledag. Uge 42 efterårsferie 7. november operation dagsværk Juleferie Vinterferie uge Påskeferie: Uge 13 + mandag den Stor Bededag: 26.5 Kristi Himmelfartsdag: 9.5. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (skolen lukket) Planlægningsdag (skolen lukket) 2.Pinsedag Sommerferie Skoleåret afvikles i lighed med indeværende skoleår på 195 dage Ingen bilag Hjemmeside: CVRnummer: EAN

5 Det skal bemærkes, at ledelsen foreslår skolestarten en dag tidligere end det fremgår af det forslag som blev fremlagt i PR. Ferieplanen har været hørt i PR Ferieplan Beslutning: Godkendes. Dog anbefaler bestyrelsen, at der tages højde for en planlægningsdag i foråret Gennemførelse 2011 På sidste bestyrelsesmøde blev der rejst ønske om at se statistik for afgangselevernes uddannelsesmønster. Statistikken viser, at 28 elever blev udmeldt før tid og at 6 elever blev indmeldt i løbet af perioden (alle fra andre gymnasier). Statistikken viser desuden at 23 af de udmeldte elever fortsatte på andre uddannelser, 2 var ikke mødt til uddannelsens start, 2 flytter uden at angive ny uddannelse og 1 er ukendt. Halvdelen af eleverne afbrød uddannelsen i løbet af efteråret i 1.g, resten i den efterfølgende periode. 3 Elevflow Drøftelse af elevvandringer fra Elevflow Beslutning: Statistikken blev drøftet og taget til efterretning 11. Studie og ordensregler Der er ønske om at ændre studie og ordensreglerne fra næste skoleår. Ud 4 Forslag til studie og ordensregler Hjemmeside: CVRnummer: EAN

6 over mere praktiske ændringer, såsom cykelparkering o.lign., er der et ønske om at give ledelsen mulighed for at skride hurtigere ind over for elevers fravær. Samtidig er det et ønske at opdele tiltag over for disse elever i hjælp og vejledning og ved gentagne overtrædelser af studiereglerne i egentlige sanktioner. Studie og ordensreglerne har været hørt i PR Studie og ordensregler ved MG Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget til ændrede studieog ordensregler Gældende studie og ordensregler Forslag til studie og ordensregler for MG Beslutning: Forslaget som helhed godkendes, idet der dog ønskes en fornyet drøftelse og indstilling fra PR og Elevråd angående punkt 2.3. Det endelige forslag fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Der er ønske fra bestyrelsen om at gældende studie og ordensregler udsendes til kommende elever og deres forældre samtidig med brev om optagelse. 12. Eventuelt Ppladser: der er endnu ikke kommet besked fra Lolland kommune. Bestyrelsesformand og rektor arbejder videre med sagen. Sbygningen har en svag gavl. Skolen opfordres til at inddrage en byggesagkyndig for at kigge på sagen. Skolen har entreret med firmaet Grontmilj, som vil udarbejde plan for vedligeholdelse af bygningerne. 13. Information fra bestyrelsesmødet intet Hjemmeside: CVRnummer: EAN

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere