Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX."

Transkript

1 Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Adm. direktør Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til: Adm. direktør Hans Therp, tlf F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6, 2860 Søborg Tlf.:

2 1. kvartalsrapport RESUME Bording Koncernens udvikling inden for Marketing Communikation Service fortsætter, og Koncernen har intensiveret arbejdet med at skabe synergi mellem koncernens kompetencer, services og produkter. Bording vil fortsat investere i udvikling og kompetencer i dette marked med henblik på fortsat vækst, og for forsat at kunne tilbyde vores kunder flere og bedre løsninger. Derved kan Bording udnytte sin position som en af de største udbydere af kommunikationsløsninger i det hastigt foranderlige marked og udvide vores forretning også inden for digitale kommunikationsløsninger. Bording Koncernen har i 1. kvartal 2015 fortsat væksten i omsætning medens indtjening i 1. kvartal blev lidt mindre end sidste år på grund af øgede afskrivninger og lavere omsætning i Sverige og Norge. Omsætningen er i forhold til samme periode sidste år steget fra 137 mio. kr. til 160 mio. kr. svarende til 17 % på grund af opkøbet af Formula aktiviteterne pr. 1. maj For Bording Koncernens omsætning er 2. halvår traditionelt stærkest både på grund af marketing kampagner og investeringer i nye it-systemer. Forskydninger har haft negativ effekt for 1. kvartal Bruttoavancen er steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2014 fra 67,4 mio.kr. til 79,0 mio.kr. EBITDA er vokset fra 10,6 mio. kr. til 11,3 mio.kr., en stigning på 7 %, og pengestrømmen fra driften er ligeledes vokset fra 18,5 mio. kr. til 23,6 mio.kr. eller 28 %. Overskuddet før skat blev 5,7 mio.kr. i forhold til 5,9 mio. kr. sidste år. Faldet skyldes større afskrivninger på immaterielle aktiver samt lavere resultat fra associerede virksomheder. Koncernens balance er reduceret fra 448 mio.kr. til 432 mio.kr., på grund af mindre pengebinding i driftskapital og afskrivninger på såvel materielle som immaterielle aktiver. Egenkapitalandelen er øget til 40,4 %. I Danmark er omsætningen i de grafiske aktiviteter vokset med 100% til 97 mio.kr. Væksten hidrører fra opkøbene i IT-systemer har haft en mindre omsætning men øget bruttofortjeneste i kvartalet i forhold til samme kvartal sidste år på grund af produktmixet. Omsætning og resultat i Sverige er påvirket af lavere omsætning, hvor omsætningen er faldet 12 % i forhold til sidste år. Der er primært tale om periodisering idet flere store kunder har udskudt deres leverancer. I Norge er omsætningen faldet ca. 30 % blandt andet på grund af et mistet udbud til en offentlig kunde med årsfakturering i 1. kvartal sidste år. For 2015 forventes fortsat en omsætning på ca. 700 mio. kr. og at koncernens resultat efter skat bliver ca. 30. mio. kr t.kr Ændring i % Omsætning 159,6 137,5 16,1 % EBITDA 11,3 10,6 6,6 % Resultat før skat 5,7 5,9-3,4 % Periodens resultat 4,4 4,7-6,4 % F.E. Bordings resultat 4,2 4,4-4,5 % Side 2 af 19

3 BORDINGS KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr Nettoomsætning 159,6 137,5 621,1 Bruttofortjeneste 79,0 67,4 304,0 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 11,3 10,6 51,2 Resultat af primær drift (EBIT) 6,5 7,0 33,9 Resultat af finansielle poster -0,7-1,5-3,6 Resultat før skat 5,7 5,9 31,3 Periodens resultat 4,4 4,7 24,5 F.E. Bording A/S andel af resultat 4,2 4,4 23,6 Langfristede aktiver 272,9 220,5 272,8 Kortfristede aktiver 159,2 142,0 175,6 Aktiver i alt 432,1 362,5 448,4 Egenkapital 174,7 143,7 168,4 Langfristede rentebærende forpligtelser 45,3 50,1 46,4 Langfristede forpligtelser i øvrigt 18,2 15,5 17,7 Korfristede rentebærende forpligtelser 79,8 56,3 91,7 Kortfristede forpligtelser i øvrigt 114,1 97,0 124,3 Nettoaktiver 299,8 250,2 306,4 Pengestrøm fra driften 23,6 18,5 34,2 Pengestrøm til investering, netto -2,6-1,4-45,1 Heraf materielle aktiver -1,9-0,8-3,5 Pengestrøm fra finansiering -13,0-16,0 10,8 Pengestrøm i alt 8,0 1,0-0,2 Overskudsgrad, % 4,1 5,1 5,5 Afkastningsgrad, % 2,2 2,8 11,1 Likviditetsgrad, % 2,0 2,5 1,2 Soliditetsgrad, % 40,4 39,6 37,5 Egenkapitalforrentning, % 2,5 3,3 16,0 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 71,5 56,8 104,3 Resultat pr. aktie, kr Børskurs pr. aktie, kr Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, t.kr Bruttoavance pr. medarbejder, t.kr Side 3 af 19

4 LEDELSESBERETNING Bording Koncernen fortsætter med at øge aktivitetsniveauet. Koncernen omsætning er steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2014, en stigning der betyder, at koncernens position som en af Skandinaviens førende leverandører indenfor Marketing Communications Services bliver mere og mere tydelig. Bordings fremgang forventes således at fortsætte trods vigende indtjening i nogle selskaber. Sammenhængen mellem koncernens forskellige forretningsområder og den værdikæde, som Bordingselskaberne behersker, bliver mere og mere markant. Samarbejdet mellem selskaberne i koncernen gør de enkelte selskaber mere konkurrencedygtige. En konkurrencekraft som kommer vores kunder til fordel gennem mere komplette og avancerede løsninger. Bording fastholder derfor vækststrategien og fukuserer på at udvikle vores kompetencer og løsninger. Markedsudviklingen Markedet for Marketing Communication Services er i vækst. Kompleksiteten i både medier og platforme er stigende. Det betyder, at flere virksomheder får behov for at outsource håndteringen af deres marketing kommunikation. Digitaliseringen og behovet for individualiseret kommunikation forårsager samtidigt et fald i de mere traditionelle former for trykt kommunikation. Virksomheder ønsker i stigende grad at outsource processer i stedet for at opbygge de krævende og komplekse kompetencer, som er nødvendige, for at beherske digital og individualiseret kommunikation. Den generelle markedsudvikling er således i overensstemmelse med Bording Koncernens overordnede strategi. Koncernens 4 kompetenceområder Bording Koncernen arbejder med Marketing Communication Services og har følgende 4 forretningsområder: Kommunikationsrådgivning, IT-systemer, Specialproduktion samt Print Management og Logistik Kommunikationsrådgivning Koncernens to hovedvirksomheder indenfor kommunikationsrådgivning er Bording Cognito i Norge og RelationshusetGekko i Danmark. Begge virksomheder oplevede et efterår/vinter, som ikke var tilfredsstillende rent resultatmæssigt. Vi har dog stor tillid til begge virksomheder, og vi har derfor fastholdt og videreudviklet kompetencerne indenfor forretningsområdet. Begge virksomheder kompletterer Bordings forretningsområder og de er nu inde i en positiv udvikling. RelationshusetGekko har vundet en stor ny kunde COOP og også LEO Pharma er ny kunde. Samtidig øges aktivitetsniveauet hos en række eksisterende kunder. RelationshusetGekko er i en analyse fra januar måned blandt 708 marketingchefer valgt som det bureau i Danmark, som er bedst til at skabe resultater for deres kunder. Bording Cognito har vundet en stor ordre hos Riks TV. Ordren omfatter implementering af marketing automation systemet Adobe Campaign og efterfølgende kampagnehåndtering. Bording Cognito har unikke kompetencer indenfor marketing automation, som gør det muligt at skabe en løbende kundedialog med efterfølgende responshåndtering. Samlet set forventer vi at opnå den planlagte vækst og indtjening indenfor kommunikations-rådgivning i Side 4 af 19

5 It-systemer Bording Data har i løbet af første kvartal 2015 initieret flere væsentlige state-of-the-art udviklingsprojekter indenfor ViKING til detailhandel. Projekterne omfatter hovedsageligt løsninger til mobilbetaling (MobilePay og SWIPP) og systemer til loyalitetsprogrammer og kampagnestyring. Projekter der er direkte møntet mod at styrke Bording Datas løsninger til Omnichannel, så man sikrer, at kunden får en optimal og ensartet købsoplevelse på tværs af salgskanaler. Dermed kan detailkæderne optimere deres marketingindsats. Bording Data er sideløbende i gang med at initiere en strategi for udbredelse af ViKING internationalt. Bordas digital, som er et system til håndtering af kundedata i mediehuse, er i fremdrift. Systemet er ved at blive opgraderet til en helt ny infrastruktur og funktionalitet, som testes i samarbejde med et større dansk mediehus. Som nævnt under Kommunikationsrådgivning, så står koncernen også stærkere indenfor ITløsninger til marketing via Bording Cognitos leverance af Adobe Campaign til Riks TV. Bording MAILIT har igangsat pilotprojekter i Sverige og Holland vedrørende udrulning af MAILIT Relation; projekter med et stort potentiale. Specialproduktion Som tidligere nævnt så er specialproduktion under naturlig omstilling mod mere digitaliseret og individualiseret produktion. Samtidig bliver portalløsninger (online selvbetjeningsløsninger og systemer til skabelonproduktion og styring af logistik) mere væsentlige. Hos Bording Link er både aktivitetsniveau og indtjening styrket væsentligt i forhold til samme periode i Årsagen skal hovedsageligt tilskrives opkøbet af Formula A/S i foråret Integrationen mellem Bording Link (tidligere Jysk Formular Print) og Formula A/S er i 1. kvartal fuldstændig gennemført og både personale, produktion og lokation er samkørt. En proces som har været håndteret forbilledligt. Hos Bording AB har der trods en samlet nedgang i aktivitetsniveauet været en stigning i digital produktion på godt 6% sammenlignet med samme periode i Både Bording AB og Bording InStore har fået flere kunder på deres portalløsninger. Den negative afvigelse hos Bording AB og Bording InStore skyldes endvidere at flere større kunder har omlagt bestillingstidspunkter. I første kvartal har en fælles markedsbearbejdning på tværs af de svenske selskaber ført til flere nye forretninger og forespørgsler. Nye segmenter er kortlagt for vores specialløsninger som betyder nye omsætningsmuligheder. Print management og logistik Bording A/S har parallelt med Bording Link stor fremgang i både aktivitetsniveau og indtjening. En fremgang som også hovedsageligt skyldes opkøbet af Formula A/S. I forhold til 2014 har opkøbet stort set fordoblet både omsætning og indtjening hos Bording A/S. Der er forsat stor vækst i Bordings portalløsninger til online bestilling og lagerstyring og ny funktionalitet er under udvikling. Bording Logistik er i fremgang. Tilførsel af flere nye kunder betyder en fremgang på knap 5%. Bording AB har mistet en engangsomsætning i 1. kvartal på 2,5 mio. SEK, som ud over de omtalte forskydninger i bestillinger har betydet lavere omsætning i perioden. Side 5 af 19

6 Print Management delen af Bording Cognito er fortsat påvirket af de store omvæltninger, som afdelingen var ramt af i løbet af Samtidig har man tabt et offentligt udbud, som har betydet nedgang i både omsætning og resultat. Der er ansat nye salgskræfter, og en ny logistikpartner er fundet og implementeret. Side 6 af 19

7 REGNSKABSBERETNING Fra 2015 er opstillingen i resultatopgørelsen ændret fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2. I 2014 gennemførte Koncernen væsentlige omstruktureringer, både opkøb og sammenlægninger. Det har betydet en betydelig vækst og omsætningen er i 1. kvartal 2015 vokset 17 %. Omsætningen er vokset betydeligt i Danmark, medens omsætning og indtjening er faldet i Sverige og Norge. Resultat EBITDA er kun vokset med 7% en lavere stigning end omsætningsvæksten. Det skyldes den ændrede omsætningssammensætning efter tilførsel af Formula omsætning og lavere omsætning i Sverige af specialproduktion med høje marginaler. Der har ligeledes været flere følgeomkostninger af sidste års omstruktureringer end forventet og lavere eksterne huslejeindtægter. Resultatet efter skat blev 4,4 mio.kr. i forhold til 4,7 mio.kr. sidste år. Udviklingen følger de lagte planer og skyldes større afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver samt lavere resultat fra associerede virksomheder. Balance Koncernens balance er reduceret fra 448 mio.kr. mio. kr. pr. 31. december 2014 til 432 mio. kr. pr. 31. marts Faldet skyldes primært den reducerede driftskapital. Koncernens rentebærende gæld er faldet fra 138 mio.kr. til 125 mio.kr. i løbet af kvartalet. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. marts ,7 mio.kr. svarende til en soliditet på 40,4 %. Egenkapitalen er steget fra 168,4 mio.kr. ultimo Udviklingen skyldes ud over periodens overskud kursregulering af egenkapital i koncernselskaber. Forventning til 2015 For hele 2015 forventes fortsat en omsætning på ca. 700 mio. kr., og at Koncernens resultat efter skat bliver ca. 30 mio. kr. Pengestrøm Pengestrømmen fra driften 1. januar til 31. marts blev 23,6 mio.kr. mod 18,5 mio. kr. sidste år. Pengestrømmen pr aktier (CFPS) blev således 71,5 kr. mod 56,8 kr. sidste år. Den væsentligste årsag til stigningen er væksten i forud fakturerede supportaftaler i Bording Data. Side 7 af 19

8 RISICI OG USIKKERHEDER F.E. Bording Koncernens risici og usikkerheder er uændret i forhold til de risici og usikkerheder, som blev beskrevet i årsrapporten for Det er Koncernens politik ikke at foretage spekulation i finansielle aktiver. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af Koncernens drift og finansiering. Det er ledelsens vurdering, at den største usikkerhed for Koncernen er forventninger til aktivitetsniveauet på markederne, som Koncernen har omsætning med. Fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er foretaget ud fra historiske erfaringer og skøn, samt forventninger til fremtiden, der er forbundet med en naturlig usikkerhed. Ledelsen vurderer, at fastansættelserne er forsvarligt og forsigtigt opgjort. Side 8 af 19

9 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse t.kr Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af resultatet Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af totalindkomsten Side 9 af 19

10 BALANCE t.kr Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Software Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Andre immaterielle rettigheder Materielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i andre virksomheder Tilgodehavender Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 19

11 BALANCE t.kr Passiver Egenkapital Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i F.E. Bording A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensioner Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 11 af 19

12 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. marts Totalindkomst i 2-4. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Tilgang ved køb af dattervirksomhed Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af minoritetsinteresser Salg af egne aktier Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. december Side 12 af 19

13 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1. kvartal Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. marts Side 13 af 19

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr Resultat før skat Regulering for ikke likvide poster Af- og nedskrivninger Andre driftsposter netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter betalt Renteomkostninger betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Køb af minoritetsinteresser Køb af kapitalandele i associeret virksomhed Køb af kapitalandele i andre virksomheder Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld til kreditinstitutter Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag af anden gæld Aktionærerne: Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Salg af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance. Side 14 af 19

15 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem selskaber Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser *Anlægsinvesteringer omfatter immaterielle og materielle aktiver Side 15 af 19

16 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser Side 16 af 19

17 1. Segmentoplysninger Koncernen har følgende forretningsområder, der produktmæssigt er adskilte og udgøres af Grafisk kommunikation og itkommunikation. Grafisk kommunikation er rådgivning og salg af marketingkommunikation og tryksager. it-kommunikation er rådgivning om og salg af it-baserede produkter. Geografiske oplysninger Den geografiske fordeling af eksterne kunder er fordelt ud fra kundernes tilhørsforhold i Bording Koncernen og dermed selskabernes geografiske fordeling. Transaktioner mellem selskaberne gennemføres på markedsmæssige vilkår. t.kr Geografiske oplysninger Omsætning Langfristede aktiver Omsætning Langfristede aktiver Danmark Sverige Norge I alt Væsentlige kunder Der er ingen kunder, der udgør 5 % eller mere af Koncernomsætningen. Afstemning af rapporteringspligtige segmenters omsætning, resultat, aktiver og forpligtelser Omsætning Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Eliminering af intern omsætning Omsætning i alt. jf. resultatopgørelsen Resultat Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Resultat af alle andre driftssegmenter Resultat før skat jf. resultatopgørelsen Aktiver Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Aktiver i alt jf. balancen Forpligtelser Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Forpligtelser i alt jf. balancen Side 17 af 19

18 NOTER 2. Anvendt regnskabspraksis t.kr. Bording Koncernen har pr. 1. januar 2015 ændret resultatopgørelsen fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel af traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Ændringen har ikke ændret på sammenligningstallene omsætning, resultat af primær drift og resultat. Side 18 af 19

19 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for F.E. Bording A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Søborg, den 27. maj 2015 Direktion Hans Therp Adm. Direktør Bestyrelse Raimo Issal Peter Normann Keld Thorsen Formand Næstformand Bernt Johan Therp Jeannett Thinghuus Kurt Jensen Henrik Baadsager Side 19 af 19

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere