Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX."

Transkript

1 Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Adm. direktør Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til: Adm. direktør Hans Therp, tlf F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6, 2860 Søborg Tlf.:

2 2. kvartalsrapport RESUME Bording koncernen vokser i 1. halvår 2015 fortsat i kraft af de opkøb der blev foretaget i Bording har intensiveret arbejdet i 1. halvår med at skabe synergi mellem koncernens kompetencer, services og produkter. Bording koncernen har i 1. halvår 2015 realiseret følgende resultater: Omsætningen er i første halvår steget 29,1 mio. kr. i forhold til samme periode i fjor. Stigningen på 10,4 % er drevet af de opkøb der blev foretaget i løbet af Omsætningen i 1. halvår 2015 er lidt lavere end forventet, hvilket bl.a. skyldes forskydninger i leverancetidspunkt og en negativ udvikling i valutakurser. Bordings omsætning er i 2. halvår traditionelt størst både på grund af flere marketing kampagner og investeringer i nye it-systemer. Bruttoavancen er steget med 11,6 % i forhold til 1. halvår 2014 fra 139,1 mio. kr. til 155,3 mio. kr. EBITDA er vokset med 4,8 mio. kr. til 23,9 mio. kr. Stigningen er positivt påvirket af engangsposter på netto 2,5 mio. kr. indtjening og reduceret stigning i arbejdskapitalen. I Danmark er omsætningen i de grafiske aktiviteter vokset med 47% til 182 mio. kr. i første halvår. Væksten hidrører primært fra opkøbene i I Sverige er omsætningen faldet med 16,2 mio. kr. primært på grund af periodeforskydninger i kundernes leverancer og effekten af en kontrakt mistet i Valutakursudviklingen påvirker omsætningen negativt med ca. 3,8 mio. kr. I Norge er omsætningen faldet 10,1 mio. kr. blandt andet på grund af en mistet offentlig kunde og negativ valutakursudvikling på ca. 1 mio.kr. Dialogforretningen har i 2. kvartal indhentet noget af tabet fra første kvartal. Som følge af udviklingen i 1. halvår 2015 forventes nu følgende helårsresultat for 2015: En omsætning på ca. 650 mio.kr. (tidligere 700 mio. kr.) Et resultat efter skat på ca. 30 mio.kr. (uændret) Overskud før skat blev 12,9 mio. kr. i forhold til 8,7 mio. kr. sidste år, en stigning på 48 %. Valutakurseffekter har haft en minimal effekt på overskud før skat. Pengestrømmen fra driften er vokset med 6 mio. kr. til 15,1 mio. kr. drevet af højere t.kr Ændring Ændring i % i % Omsætning 148,9 141,9 4,9 % 308,5 279,4 10,4 % EBITDA 12,5 8,3 50,6 % 23,9 19,1 25,1 % Resultat før skat 7,2 2,8 157,1 % 12,9 8,7 48,3 % Periodens resultat 5,6 2,1 166,7 % 10,0 6,8 47,1 % F.E. Bordings resultat 5,3 1,9 178,9 % 9,5 6,3 50,8 % Side 2 af 19

3 BORDINGS KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr Nettoomsætning 308,5 279,4 148,9 141,9 621,1 Bruttofortjeneste 155,3 139,1 76,3 71,7 312,4 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 23,9 19,1 12,5 8,3 51,2 Resultat af primær drift (EBIT) 14,3 10,8 7,8 3,8 33,9 Resultat af finansielle poster -1,8-2,6-1,1-1,1-3,6 Resultat før skat 12,9 8,7 7,2 2,8 31,3 Periodens resultat 10,0 6,8 5,6 2,1 24,5 F.E. Bording A/S andel af resultat 9,5 6,3 5,3 1,9 23,6 Langfristede aktiver 264,9 245,2 264,9 245,2 272,8 Kortfristede aktiver 174,7 159,6 174,7 159,6 175,6 Aktiver i alt 439,5 404,8 439,5 404,8 448,4 Egenkapital 175,3 139,1 175,3 139,1 168,4 Langfristede rentebærende forpligtelser 41,9 51,2 41,9 51,2 46,4 Langfristede forpligtelser i øvrigt 19,5 13,6 19,5 13,6 17,7 Korfristede rentebærende forpligtelser 98,8 89,5 98,8 89,5 91,7 Kortfristede forpligtelser i øvrigt 104,1 111,4 104,1 111,4 124,3 Nettoaktiver 316,0 276,8 316,0 276,8 306,4 Pengestrøm fra driften 15,4 9,4-8,3-9,1 28,2 Pengestrøm til investering, netto -1,4-22,2 1,2-20,8-39,1 Heraf materielle aktiver 5,4-2,2 7,3-1,4-3,5 Pengestrøm fra finansiering -2,3 6,5 10,7 22,5 10,8 Pengestrøm i alt 11,7-6,3 3,7-7,3-0,2 Overskudsgrad, % 4,6 3,9 5,2 2,7 5,5 Afkastningsgrad, % 4,5 3,9 2,5 1,4 11,1 Likviditetsgrad, % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 Soliditetsgrad, % 39,9 34,4 39,9 34,4 37,5 Egenkapitalforrentning, % 5,7 4,9 3,2 1,5 16,0 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 46,6 28,6-24,9-28,2 85,6 Resultat pr. aktie, kr Børskurs pr. aktie, kr Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, t.kr Bruttoavance pr. medarbejder, t.kr Side 3 af 19

4 Ledelsesberetning Bording Koncernen fortsætter med at øge aktivitetsniveauet. Omsætningen er i 2. kvartal 2015 øget med 4,9% i forhold til samme kvartal 2014, og dermed fortsætter Bording Koncernen med at styrke og bekræfte sin position som en af Skandinaviens førende leverandører indenfor Marketing Communication Services. Koncernens målsætning og ambition er at fortsætte væksten samtidig med, at man fastholder en fokus på at tilføre kompetencer og løsninger, så de konstant kan møde kundernes fremtidige behov indenfor Marketing Communication Services. Koncernens selskaber har i løbet af 2. kvartal 2015 arbejdet målrettet med at indfri Koncernens ambition og en række nye kunder bekræfter indsatsen. Koncernen står stærkt ved indgangen til 2. halvår, som repræsenterer den største aktivitet og indtjening. Markedsudvikling Bording Koncernen sælger produkter, løsninger og rådgivning indenfor Marketing Communication Services. Flere og flere af vores kunder køber ydelser fra flere selskaber i Koncernen. Dermed får kunderne en bedre og mere effektiv løsning, da Bording-selskaber står for en større del af værdikæden, og dermed kan skabe synergi mellem leverancerne til fordel for kunden. For yderligere at styrke Koncernens position som førende leverandør af Marketing Communication Services, har Koncernen investeret i en integreret marketingportal, Bording Central. Marketing service portalen kan håndtere både online og offline marketingmateriale. Portalen vil gøre det muligt for vores kunder, at få direkte adgang til produkter og ydelser fra flere Bording-selskaber. Det betyder også, at kunder fra samtlige selskaber i Koncernen vil kunne bruge den samme portal til at håndtere produktion og eksekvering af deres marketingmateriale. Kunderne vil få adgang til ny teknologi, som vil sikre dem en effektiv, hurtig og billig produktion og eksekvering af deres marketingmateriale og -kampagner. Portalen er unik, da den kan håndtere skabelonbaseret produktion af individualiseret kommunikation på tværs af medier og kanaler. De første kunder kører pilot og Bording vil lancere portalen til kunder i løbet af 2. halvår Koncernen har store forventninger til Bording Central. Markedsudviklingen indenfor Koncernens ITsystemer er også under kraftig udvikling. Udviklingen er drevet af behovet for omnichannel det at skabe sammenhæng mellem forskellige salgsplatforme (eks. fysisk butik og webbutik) - og evnen til at kommunikere på tværs af kanaler (eks. mobile, , web). En anden faktor som driver udviklingen er begrebet Big Data, og virksomheders behov for at samle viden om kundernes adfærd. En viden som blandt andet bruges til at skabe individualiseret og målrettet kommunikation. Bording Data har gennem de senere år netop udviklet deres løsninger til at kunne håndtere omnichannel, opsamling af data og hele mobility-udfordringen. Den generelle udvikling er derfor positiv for Bording Data, og man forventer, at udviklingen vil resultere i vækst og øget aktivitet. Den generelle markedsudvikling indenfor det grafiske område, som blandt andet viser et fald i omsætningen af traditionel papirbaseret kommunikation betyder, at enkelte selskaber i Koncernen er udfordret på dele af deres omsætning, da det på kort sigt er vanskeligt at kompensere for faldet i de papirbårne medier til fordel for salg af andre løsninger og digitale medier. Side 4 af 19

5 Koncernens 4 kompetenceområder Nedenfor er en status på udviklingen indenfor Koncernens 4 forretningsområder: Kommunikationsrådgivning IT-systemer Specialproduktion Print Management og logistik Kommunikationsrådgivning Indenfor det forretningsområde af Marketing Communication Services som omfatter kommunikationsrådgivning (rådgivning om direct marketing, relations- og dialogmarkedsføring) oplever Bording Koncernen vækst. Set i forhold til samme kvartal 2014 er aktivitetsniveauet steget. Stigningen kommer delvist fra opkøbet af RelationshusetGekko, som blev en del af Koncernen primo juli 2014 og fra Bording Cognito. Kommunikationsrådgivning hos Bording Cognito er steget med et par procent i forhold til samme kvartal 2014, mens resultatet er steget. Bording Cognito har over de sidste måneder brugt meget tid på implementering af et system til marketing automation hos Riks TV. Nye store kunder både i RelationshusetGekko og Bording Cognito vil i 2. halvår give øget omsætning. Bording Koncernen forventer fremover yderligere vækst på dette forretningsområde. IT-systemer Bording Data har gennem det sidste kvartal ligget på niveau med omsætning og indtjening i samme kvartal i Bording Data opbygger fortsat ordrebeholdning indenfor retailområdet. Der er både på retail og abonnementssystemer foretaget en omfattende produktudvikling, som underbygger de løsninger som kunderne kræver i fremtiden. Det er områder som mobility, mobile betalingsløsninger og omnichannel, som er strategisk fokusområder for Bording Data. Organisationen styrkes på disse områder gennem ansættelser af flere kompetente udviklere. BordingMAILIT har haft en betydelig udvikling af flere online løsninger. Mailit Relation, e-faktura og online arkiv er blevet udviklet eller opdateret. De er nu solgt til de første kunder. Interessen for de nye løsninger er stor og der er indgået flere store kundeaftaler med opstart i 2. halvår Specialproduktion Som nævnt under markedsudvikling er markedet generelt faldende for traditionelt papirbaseret marketingmateriale. Denne trend har i 2. kvartal udfordret hhv. Bording InStore og Bording AB. Denne trend er ikke ny. Bording Koncernen har gennem flere år arbejdet målrettet med at imødekomme denne trend ved at investere i nye kompetencer og ved løbende at tilpasse produktmix og løsninger, så man kan imødekomme kundernes krav om at kunne eksekvere marketingkommunikation på de rigtige medier og kanaler. De nævnte virksomheder har påbegyndt denne omstilling for år tilbage, og både omsætning og resultater forventes at blive forbedret i 2. halvår. Bording InStore har vundet en stor ordre på meget avancerede individualiserede kuponer til en stor svensk detailkæde. Bording AB fortsætter med at vækste den digitale printomsætning. I forhold til samme kvartal 2014 er den digitale del af Bording ABs omsætning steget med 10%, og vækstraten er stødt stigende. Bording Link har mistet en anelse i omsætning i forhold til samme kvartal 2014, men har formået at øge resultatet. Årsagen er en meget fokuseret satsning på løsninger, der kan eksekvere Side 5 af 19

6 kommunikation på tværs af kanaler og medier. Bording Link sender i dag millioner af individualiserede s baseret på flere forskellige datakilder. Samtidig formår Bording Link at lave både hjemmesider(landing pages) og individualiseret print på basis af de selv samme data. Alt sammen løsninger, som gør, at kunderne kan sende individualiserede budskaber til deres kunder på netop det medie og via den kanal, som kunden ønsker. Det er løsninger, som hjælper kunderne med at øge salget, drive kunderne til butikken (almindelig butik eller webshop) samtidig med, at vores kunder opsamler værdifuld information om deres kunder. Information som kan bruges til at optimere fremtidige kampagner. Bording Link forventer at øge aktivitetsniveauet i 2. halvår. Print Management og Logistik Bording A/S har i 2. kvartal øget omsætningen med 26% i forhold til samme kvartal Væksten skyldes i høj grad opkøbet af Formula i maj måned 2014, men Bording A/S har også formået at skabe organisk vækst og har i løbet af 2. kvartal vundet nye kunder, som estimeres til at have en helårseffekt på +5 mio. kr. Dertil kommer, at Bording A/S er blevet valgt som leverandør på Statens indkøbsaftale. En aftale man har store forventninger til. Bording Pro har ligeledes haft organisk vækst i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal Omsætningen er steget med 5,1%. For den grafiske del af Bording Cognito har 2. kvartal været udfordret. Årsagen er et fald i salget af traditionelle tryksager. Bording Cognitos grafiske afdeling har brugt 2. kvartal på at fokusere yderligere på salg, optimering af løsninger og produkter og ny underleverandør på logistikdelen. Alt sammen tiltag som giver nye muligheder for at sælge værdiskabende løsninger til både nuværende og nye kunder. Side 6 af 19

7 REGNSKABSBERETNING Fra 2015 er opstillingen i resultatopgørelsen ændret fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2. Pr. 1. maj 2014 købte Bording aktiviteter fra Formula A/S og pr. 1. juli 2014 overtog Bording 55% af aktierne i Relationshuset Gekko. Ud over opkøbene har Koncernen gennemført væsentlige omstruktureringer og sammenlægninger i 2014 og Koncernomsætningen er i 1. halvår 2015 vokset 10,4 %. Omsætning og indtjening er vokset betydeligt i Danmark, medens omsætning og indtjening er faldet i Sverige og Norge. I Danmark er omsætningen vokset med 33 %. Den største del af væksten er sket ved opkøbene, mens den underliggende organiske vækst er i størrelsesorden 5-7%. Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2. halvår. I Sverige er omsætningen faldet med knap 16 % i DKK medens faldet i SEK er 12,2 %. Omsætningsfaldet er sket i de traditionelle produkter samt periodeforskydninger hos en række kunder. Indeværende ordrer og aktivitetsniveauet i kvartalets start bekræfter en positiv udvikling i 2. halvår. I Norge er omsætningen i DKK faldet med 30% medens faldet i lokal valuta er ca. 26 %. Tab af en række store udbud har reduceret omsætningen på de grafiske produkter, medens omsætningen i Dialog området også har været svag i 1. halvår. Tilgang af nye store kunder i sidstnævnte forretningsområde medfører forventning om et øget aktivitetsniveau i andet halvår. Pr. 1. august 2015 er Anders Schack tiltrådt som koncern CFO. Anders Schack er cand.merc. og 40 år gammel. Han kommer senest fra en stilling som CFO hos AdPeople/Wunderman. Resultat EBITDA er vokset med 4,8 mio. kr. eller 25%. Væksten skyldes den øgede omsætning samt andre driftsindtægter. Poster af engangskarakter har således påvirket resultatet positivt med i alt 2,5 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år, og stammer primært fra salg af en ejendom og reduceret betaling vedrørende Formula aktiviteten. Koncernresultatet efter skat for første halvår blev på 10 mio. kr. i forhold til 6,8 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet blev 9,5 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. sidste år. Pengestrøm Pengestrømmen fra driften 1. januar til 30. juni blev 15,4 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. sidste år. Sidste års tal er korrigeret vedrørende betalingen for Formula aktiviteten, som nu er ført under køb af dattervirksomheder og aktiviteter. Pengestrømmen pr. udestående aktie (CFPS) i halvåret blev 46,6 kr. mod 28,6 kr. sidste år. Balance Koncernens balance er reduceret fra 448 mio. kr. mio. kr. pr. 31. december 2014 til 439 mio. kr. pr. 30. juni Faldet skyldes primært salget af Vejle ejendommen og at afskrivningerne har været større end investeringerne. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 30. juni ,3 mio. kr. svarende til en soliditet på 39,9 %. Egenkapitalen er steget fra 168,4 mio. kr. ultimo Udviklingen skyldes, ud over periodens overskud og betalt udbytte, kursregulering af egenkapital i koncernselskaber. Side 7 af 19

8 Forventning til 2015 På grund af den lavere omsætning i 1. halvår og lavere kurs på svenske og norske kr. forventes nu en omsætning for hele 2015 på ca. 650 mio. kr. eksklusive eventuelle opkøb, mod tidligere forventet ca. 700 mio. kr. Koncernens resultat efter skat forventes fortsat at blive ca. 30 mio. kr. RISICI OG USIKKERHEDER F.E. Bording Koncernens risici og usikkerheder er uændrede i forhold til de risici og usikkerheder, som blev beskrevet i årsrapporten for Det er Koncernens politik ikke at foretage spekulation i finansielle aktiver. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af Koncernens drift og finansiering. Det er ledelsens vurdering, at den største usikkerhed for Koncernen er forventninger til aktivitetsniveauet på markederne, som Koncernen har omsætning med. Fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er foretaget ud fra historiske erfaringer og skøn, samt forventninger til fremtiden, der er forbundet med en naturlig usikkerhed. Ledelsen vurderer, at fastansættelserne er forsvarligt og forsigtigt opgjort. Side 8 af 19

9 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse t.kr Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af resultatet Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af totalindkomsten Side 9 af 19

10 BALANCE t.kr Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Software Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Andre immaterielle rettigheder Materielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i andre virksomheder Tilgodehavender Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 19

11 BALANCE t.kr Passiver Egenkapital Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i F.E. Bording A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensioner Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 11 af 19

12 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1-2. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af minoritetsinteresser Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 30. juni Totalindkomst i 3-4. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Tilgang ved køb af dattervirksomhed Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af minoritetsinteresser Salg af egne aktier Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. december Side 12 af 19

13 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1-2. kvartal 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 30. juni Side 13 af 19

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr Resultat før skat Regulering for ikke likvide poster Af- og nedskrivninger Andre driftsposter netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter betalt Renteomkostninger betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter* Køb af minoritetsinteresser Køb af kapitalandele i associeret virksomhed -267 Køb af kapitalandele i andre virksomheder Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld til kreditinstitutter Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag af anden gæld Aktionærerne: Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Salg af egne aktier Pengestrøm til finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Kursregulering af likvider -383 Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance. * Sidste års tal er korrigeret vedrørende betalingen for Formula aktiviteten, som nu er ført under køb af dattervirksomheder og aktiviteter Side 14 af 19

15 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem selskaber Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser *Anlægsinvesteringer omfatter immaterielle og materielle aktiver Side 15 af 19

16 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser Side 16 af 19

17 1. Segmentoplysninger Koncernen har følgende forretningsområder, der produktmæssigt er adskilte og udgøres af Grafisk kommunikation og itkommunikation. Grafisk kommunikation er rådgivning og salg af marketingkommunikation og tryksager. it-kommunikation er rådgivning om og salg af it-baserede produkter. Geografiske oplysninger Den geografiske fordeling af eksterne kunder er fordelt ud fra kundernes tilhørsforhold i Bording Koncernen og dermed selskabernes geografiske fordeling. Transaktioner mellem selskaberne gennemføres på markedsmæssige vilkår. t.kr Geografiske oplysninger Omsætning Langfristede aktiver Omsætning Langfristede aktiver Danmark Sverige Norge I alt Væsentlige kunder Der er ingen kunder, der udgør 5 % eller mere af Koncernomsætningen. Afstemning af rapporteringspligtige segmenters omsætning, resultat, aktiver og forpligtelser Omsætning Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Eliminering af intern omsætning Omsætning i alt. jf. resultatopgørelsen Resultat Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Resultat af alle andre driftssegmenter Resultat før skat jf. resultatopgørelsen Aktiver Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Aktiver i alt jf. balancen Forpligtelser Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Forpligtelser i alt jf. balancen Side 17 af 19

18 NOTER 2. Anvendt regnskabspraksis t.kr. Bording Koncernen har pr. 1. januar 2015 ændret resultatopgørelsen fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel af traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Ændringen har ikke ændret på sammenligningstallene omsætning, resultat af primær drift og resultat. Side 18 af 19

19 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for F.E. Bording A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Søborg, den 24. august 2015 Direktion Hans Therp Adm. Direktør Bestyrelse Raimo Issal Peter Normann Keld Thorsen Formand Næstformand Bernt Johan Therp Jeannett Thinghuus Kurt Jensen Henrik Baadsager Side 19 af 19

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (18. august ) behandlet og

Læs mere