Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX."

Transkript

1 Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Adm. direktør Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til: Adm. direktør Hans Therp, tlf F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6, 2860 Søborg Tlf.:

2 2. kvartalsrapport RESUME Bording koncernen vokser i 1. halvår 2015 fortsat i kraft af de opkøb der blev foretaget i Bording har intensiveret arbejdet i 1. halvår med at skabe synergi mellem koncernens kompetencer, services og produkter. Bording koncernen har i 1. halvår 2015 realiseret følgende resultater: Omsætningen er i første halvår steget 29,1 mio. kr. i forhold til samme periode i fjor. Stigningen på 10,4 % er drevet af de opkøb der blev foretaget i løbet af Omsætningen i 1. halvår 2015 er lidt lavere end forventet, hvilket bl.a. skyldes forskydninger i leverancetidspunkt og en negativ udvikling i valutakurser. Bordings omsætning er i 2. halvår traditionelt størst både på grund af flere marketing kampagner og investeringer i nye it-systemer. Bruttoavancen er steget med 11,6 % i forhold til 1. halvår 2014 fra 139,1 mio. kr. til 155,3 mio. kr. EBITDA er vokset med 4,8 mio. kr. til 23,9 mio. kr. Stigningen er positivt påvirket af engangsposter på netto 2,5 mio. kr. indtjening og reduceret stigning i arbejdskapitalen. I Danmark er omsætningen i de grafiske aktiviteter vokset med 47% til 182 mio. kr. i første halvår. Væksten hidrører primært fra opkøbene i I Sverige er omsætningen faldet med 16,2 mio. kr. primært på grund af periodeforskydninger i kundernes leverancer og effekten af en kontrakt mistet i Valutakursudviklingen påvirker omsætningen negativt med ca. 3,8 mio. kr. I Norge er omsætningen faldet 10,1 mio. kr. blandt andet på grund af en mistet offentlig kunde og negativ valutakursudvikling på ca. 1 mio.kr. Dialogforretningen har i 2. kvartal indhentet noget af tabet fra første kvartal. Som følge af udviklingen i 1. halvår 2015 forventes nu følgende helårsresultat for 2015: En omsætning på ca. 650 mio.kr. (tidligere 700 mio. kr.) Et resultat efter skat på ca. 30 mio.kr. (uændret) Overskud før skat blev 12,9 mio. kr. i forhold til 8,7 mio. kr. sidste år, en stigning på 48 %. Valutakurseffekter har haft en minimal effekt på overskud før skat. Pengestrømmen fra driften er vokset med 6 mio. kr. til 15,1 mio. kr. drevet af højere t.kr Ændring Ændring i % i % Omsætning 148,9 141,9 4,9 % 308,5 279,4 10,4 % EBITDA 12,5 8,3 50,6 % 23,9 19,1 25,1 % Resultat før skat 7,2 2,8 157,1 % 12,9 8,7 48,3 % Periodens resultat 5,6 2,1 166,7 % 10,0 6,8 47,1 % F.E. Bordings resultat 5,3 1,9 178,9 % 9,5 6,3 50,8 % Side 2 af 19

3 BORDINGS KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr Nettoomsætning 308,5 279,4 148,9 141,9 621,1 Bruttofortjeneste 155,3 139,1 76,3 71,7 312,4 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 23,9 19,1 12,5 8,3 51,2 Resultat af primær drift (EBIT) 14,3 10,8 7,8 3,8 33,9 Resultat af finansielle poster -1,8-2,6-1,1-1,1-3,6 Resultat før skat 12,9 8,7 7,2 2,8 31,3 Periodens resultat 10,0 6,8 5,6 2,1 24,5 F.E. Bording A/S andel af resultat 9,5 6,3 5,3 1,9 23,6 Langfristede aktiver 264,9 245,2 264,9 245,2 272,8 Kortfristede aktiver 174,7 159,6 174,7 159,6 175,6 Aktiver i alt 439,5 404,8 439,5 404,8 448,4 Egenkapital 175,3 139,1 175,3 139,1 168,4 Langfristede rentebærende forpligtelser 41,9 51,2 41,9 51,2 46,4 Langfristede forpligtelser i øvrigt 19,5 13,6 19,5 13,6 17,7 Korfristede rentebærende forpligtelser 98,8 89,5 98,8 89,5 91,7 Kortfristede forpligtelser i øvrigt 104,1 111,4 104,1 111,4 124,3 Nettoaktiver 316,0 276,8 316,0 276,8 306,4 Pengestrøm fra driften 15,4 9,4-8,3-9,1 28,2 Pengestrøm til investering, netto -1,4-22,2 1,2-20,8-39,1 Heraf materielle aktiver 5,4-2,2 7,3-1,4-3,5 Pengestrøm fra finansiering -2,3 6,5 10,7 22,5 10,8 Pengestrøm i alt 11,7-6,3 3,7-7,3-0,2 Overskudsgrad, % 4,6 3,9 5,2 2,7 5,5 Afkastningsgrad, % 4,5 3,9 2,5 1,4 11,1 Likviditetsgrad, % 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 Soliditetsgrad, % 39,9 34,4 39,9 34,4 37,5 Egenkapitalforrentning, % 5,7 4,9 3,2 1,5 16,0 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 46,6 28,6-24,9-28,2 85,6 Resultat pr. aktie, kr Børskurs pr. aktie, kr Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, t.kr Bruttoavance pr. medarbejder, t.kr Side 3 af 19

4 Ledelsesberetning Bording Koncernen fortsætter med at øge aktivitetsniveauet. Omsætningen er i 2. kvartal 2015 øget med 4,9% i forhold til samme kvartal 2014, og dermed fortsætter Bording Koncernen med at styrke og bekræfte sin position som en af Skandinaviens førende leverandører indenfor Marketing Communication Services. Koncernens målsætning og ambition er at fortsætte væksten samtidig med, at man fastholder en fokus på at tilføre kompetencer og løsninger, så de konstant kan møde kundernes fremtidige behov indenfor Marketing Communication Services. Koncernens selskaber har i løbet af 2. kvartal 2015 arbejdet målrettet med at indfri Koncernens ambition og en række nye kunder bekræfter indsatsen. Koncernen står stærkt ved indgangen til 2. halvår, som repræsenterer den største aktivitet og indtjening. Markedsudvikling Bording Koncernen sælger produkter, løsninger og rådgivning indenfor Marketing Communication Services. Flere og flere af vores kunder køber ydelser fra flere selskaber i Koncernen. Dermed får kunderne en bedre og mere effektiv løsning, da Bording-selskaber står for en større del af værdikæden, og dermed kan skabe synergi mellem leverancerne til fordel for kunden. For yderligere at styrke Koncernens position som førende leverandør af Marketing Communication Services, har Koncernen investeret i en integreret marketingportal, Bording Central. Marketing service portalen kan håndtere både online og offline marketingmateriale. Portalen vil gøre det muligt for vores kunder, at få direkte adgang til produkter og ydelser fra flere Bording-selskaber. Det betyder også, at kunder fra samtlige selskaber i Koncernen vil kunne bruge den samme portal til at håndtere produktion og eksekvering af deres marketingmateriale. Kunderne vil få adgang til ny teknologi, som vil sikre dem en effektiv, hurtig og billig produktion og eksekvering af deres marketingmateriale og -kampagner. Portalen er unik, da den kan håndtere skabelonbaseret produktion af individualiseret kommunikation på tværs af medier og kanaler. De første kunder kører pilot og Bording vil lancere portalen til kunder i løbet af 2. halvår Koncernen har store forventninger til Bording Central. Markedsudviklingen indenfor Koncernens ITsystemer er også under kraftig udvikling. Udviklingen er drevet af behovet for omnichannel det at skabe sammenhæng mellem forskellige salgsplatforme (eks. fysisk butik og webbutik) - og evnen til at kommunikere på tværs af kanaler (eks. mobile, , web). En anden faktor som driver udviklingen er begrebet Big Data, og virksomheders behov for at samle viden om kundernes adfærd. En viden som blandt andet bruges til at skabe individualiseret og målrettet kommunikation. Bording Data har gennem de senere år netop udviklet deres løsninger til at kunne håndtere omnichannel, opsamling af data og hele mobility-udfordringen. Den generelle udvikling er derfor positiv for Bording Data, og man forventer, at udviklingen vil resultere i vækst og øget aktivitet. Den generelle markedsudvikling indenfor det grafiske område, som blandt andet viser et fald i omsætningen af traditionel papirbaseret kommunikation betyder, at enkelte selskaber i Koncernen er udfordret på dele af deres omsætning, da det på kort sigt er vanskeligt at kompensere for faldet i de papirbårne medier til fordel for salg af andre løsninger og digitale medier. Side 4 af 19

5 Koncernens 4 kompetenceområder Nedenfor er en status på udviklingen indenfor Koncernens 4 forretningsområder: Kommunikationsrådgivning IT-systemer Specialproduktion Print Management og logistik Kommunikationsrådgivning Indenfor det forretningsområde af Marketing Communication Services som omfatter kommunikationsrådgivning (rådgivning om direct marketing, relations- og dialogmarkedsføring) oplever Bording Koncernen vækst. Set i forhold til samme kvartal 2014 er aktivitetsniveauet steget. Stigningen kommer delvist fra opkøbet af RelationshusetGekko, som blev en del af Koncernen primo juli 2014 og fra Bording Cognito. Kommunikationsrådgivning hos Bording Cognito er steget med et par procent i forhold til samme kvartal 2014, mens resultatet er steget. Bording Cognito har over de sidste måneder brugt meget tid på implementering af et system til marketing automation hos Riks TV. Nye store kunder både i RelationshusetGekko og Bording Cognito vil i 2. halvår give øget omsætning. Bording Koncernen forventer fremover yderligere vækst på dette forretningsområde. IT-systemer Bording Data har gennem det sidste kvartal ligget på niveau med omsætning og indtjening i samme kvartal i Bording Data opbygger fortsat ordrebeholdning indenfor retailområdet. Der er både på retail og abonnementssystemer foretaget en omfattende produktudvikling, som underbygger de løsninger som kunderne kræver i fremtiden. Det er områder som mobility, mobile betalingsløsninger og omnichannel, som er strategisk fokusområder for Bording Data. Organisationen styrkes på disse områder gennem ansættelser af flere kompetente udviklere. BordingMAILIT har haft en betydelig udvikling af flere online løsninger. Mailit Relation, e-faktura og online arkiv er blevet udviklet eller opdateret. De er nu solgt til de første kunder. Interessen for de nye løsninger er stor og der er indgået flere store kundeaftaler med opstart i 2. halvår Specialproduktion Som nævnt under markedsudvikling er markedet generelt faldende for traditionelt papirbaseret marketingmateriale. Denne trend har i 2. kvartal udfordret hhv. Bording InStore og Bording AB. Denne trend er ikke ny. Bording Koncernen har gennem flere år arbejdet målrettet med at imødekomme denne trend ved at investere i nye kompetencer og ved løbende at tilpasse produktmix og løsninger, så man kan imødekomme kundernes krav om at kunne eksekvere marketingkommunikation på de rigtige medier og kanaler. De nævnte virksomheder har påbegyndt denne omstilling for år tilbage, og både omsætning og resultater forventes at blive forbedret i 2. halvår. Bording InStore har vundet en stor ordre på meget avancerede individualiserede kuponer til en stor svensk detailkæde. Bording AB fortsætter med at vækste den digitale printomsætning. I forhold til samme kvartal 2014 er den digitale del af Bording ABs omsætning steget med 10%, og vækstraten er stødt stigende. Bording Link har mistet en anelse i omsætning i forhold til samme kvartal 2014, men har formået at øge resultatet. Årsagen er en meget fokuseret satsning på løsninger, der kan eksekvere Side 5 af 19

6 kommunikation på tværs af kanaler og medier. Bording Link sender i dag millioner af individualiserede s baseret på flere forskellige datakilder. Samtidig formår Bording Link at lave både hjemmesider(landing pages) og individualiseret print på basis af de selv samme data. Alt sammen løsninger, som gør, at kunderne kan sende individualiserede budskaber til deres kunder på netop det medie og via den kanal, som kunden ønsker. Det er løsninger, som hjælper kunderne med at øge salget, drive kunderne til butikken (almindelig butik eller webshop) samtidig med, at vores kunder opsamler værdifuld information om deres kunder. Information som kan bruges til at optimere fremtidige kampagner. Bording Link forventer at øge aktivitetsniveauet i 2. halvår. Print Management og Logistik Bording A/S har i 2. kvartal øget omsætningen med 26% i forhold til samme kvartal Væksten skyldes i høj grad opkøbet af Formula i maj måned 2014, men Bording A/S har også formået at skabe organisk vækst og har i løbet af 2. kvartal vundet nye kunder, som estimeres til at have en helårseffekt på +5 mio. kr. Dertil kommer, at Bording A/S er blevet valgt som leverandør på Statens indkøbsaftale. En aftale man har store forventninger til. Bording Pro har ligeledes haft organisk vækst i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal Omsætningen er steget med 5,1%. For den grafiske del af Bording Cognito har 2. kvartal været udfordret. Årsagen er et fald i salget af traditionelle tryksager. Bording Cognitos grafiske afdeling har brugt 2. kvartal på at fokusere yderligere på salg, optimering af løsninger og produkter og ny underleverandør på logistikdelen. Alt sammen tiltag som giver nye muligheder for at sælge værdiskabende løsninger til både nuværende og nye kunder. Side 6 af 19

7 REGNSKABSBERETNING Fra 2015 er opstillingen i resultatopgørelsen ændret fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Sammenligningstallene er tilpasset. Der henvises til note 2. Pr. 1. maj 2014 købte Bording aktiviteter fra Formula A/S og pr. 1. juli 2014 overtog Bording 55% af aktierne i Relationshuset Gekko. Ud over opkøbene har Koncernen gennemført væsentlige omstruktureringer og sammenlægninger i 2014 og Koncernomsætningen er i 1. halvår 2015 vokset 10,4 %. Omsætning og indtjening er vokset betydeligt i Danmark, medens omsætning og indtjening er faldet i Sverige og Norge. I Danmark er omsætningen vokset med 33 %. Den største del af væksten er sket ved opkøbene, mens den underliggende organiske vækst er i størrelsesorden 5-7%. Den positive udvikling forventes at fortsætte i 2. halvår. I Sverige er omsætningen faldet med knap 16 % i DKK medens faldet i SEK er 12,2 %. Omsætningsfaldet er sket i de traditionelle produkter samt periodeforskydninger hos en række kunder. Indeværende ordrer og aktivitetsniveauet i kvartalets start bekræfter en positiv udvikling i 2. halvår. I Norge er omsætningen i DKK faldet med 30% medens faldet i lokal valuta er ca. 26 %. Tab af en række store udbud har reduceret omsætningen på de grafiske produkter, medens omsætningen i Dialog området også har været svag i 1. halvår. Tilgang af nye store kunder i sidstnævnte forretningsområde medfører forventning om et øget aktivitetsniveau i andet halvår. Pr. 1. august 2015 er Anders Schack tiltrådt som koncern CFO. Anders Schack er cand.merc. og 40 år gammel. Han kommer senest fra en stilling som CFO hos AdPeople/Wunderman. Resultat EBITDA er vokset med 4,8 mio. kr. eller 25%. Væksten skyldes den øgede omsætning samt andre driftsindtægter. Poster af engangskarakter har således påvirket resultatet positivt med i alt 2,5 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår sidste år, og stammer primært fra salg af en ejendom og reduceret betaling vedrørende Formula aktiviteten. Koncernresultatet efter skat for første halvår blev på 10 mio. kr. i forhold til 6,8 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet blev 9,5 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. sidste år. Pengestrøm Pengestrømmen fra driften 1. januar til 30. juni blev 15,4 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. sidste år. Sidste års tal er korrigeret vedrørende betalingen for Formula aktiviteten, som nu er ført under køb af dattervirksomheder og aktiviteter. Pengestrømmen pr. udestående aktie (CFPS) i halvåret blev 46,6 kr. mod 28,6 kr. sidste år. Balance Koncernens balance er reduceret fra 448 mio. kr. mio. kr. pr. 31. december 2014 til 439 mio. kr. pr. 30. juni Faldet skyldes primært salget af Vejle ejendommen og at afskrivningerne har været større end investeringerne. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 30. juni ,3 mio. kr. svarende til en soliditet på 39,9 %. Egenkapitalen er steget fra 168,4 mio. kr. ultimo Udviklingen skyldes, ud over periodens overskud og betalt udbytte, kursregulering af egenkapital i koncernselskaber. Side 7 af 19

8 Forventning til 2015 På grund af den lavere omsætning i 1. halvår og lavere kurs på svenske og norske kr. forventes nu en omsætning for hele 2015 på ca. 650 mio. kr. eksklusive eventuelle opkøb, mod tidligere forventet ca. 700 mio. kr. Koncernens resultat efter skat forventes fortsat at blive ca. 30 mio. kr. RISICI OG USIKKERHEDER F.E. Bording Koncernens risici og usikkerheder er uændrede i forhold til de risici og usikkerheder, som blev beskrevet i årsrapporten for Det er Koncernens politik ikke at foretage spekulation i finansielle aktiver. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af Koncernens drift og finansiering. Det er ledelsens vurdering, at den største usikkerhed for Koncernen er forventninger til aktivitetsniveauet på markederne, som Koncernen har omsætning med. Fastsættelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er foretaget ud fra historiske erfaringer og skøn, samt forventninger til fremtiden, der er forbundet med en naturlig usikkerhed. Ledelsen vurderer, at fastansættelserne er forsvarligt og forsigtigt opgjort. Side 8 af 19

9 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse t.kr Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af resultatet Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS) Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Fordeles således: Minoritetsinteresserne F.E. Bording A/S andel af totalindkomsten Side 9 af 19

10 BALANCE t.kr Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Software Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse Andre immaterielle rettigheder Materielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i andre virksomheder Tilgodehavender Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 10 af 19

11 BALANCE t.kr Passiver Egenkapital Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i F.E. Bording A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Pensioner Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 11 af 19

12 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1-2. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af minoritetsinteresser Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 30. juni Totalindkomst i 3-4. kvartal 2014 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Tilgang ved køb af dattervirksomhed Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Køb af minoritetsinteresser Salg af egne aktier Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 31. december Side 12 af 19

13 Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt F.E. Bording A/S EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Totalindkomst i 1-2. kvartal 2015 Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Totalindkomst for perioden Transaktioner med kapitalejere Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Transaktioner med kapitalejere i alt Egenkapital 30. juni Side 13 af 19

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr Resultat før skat Regulering for ikke likvide poster Af- og nedskrivninger Andre driftsposter netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter betalt Renteomkostninger betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter* Køb af minoritetsinteresser Køb af kapitalandele i associeret virksomhed -267 Køb af kapitalandele i andre virksomheder Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Optagelse af gæld til kreditinstitutter Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag af anden gæld Aktionærerne: Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Salg af egne aktier Pengestrøm til finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Kursregulering af likvider -383 Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af resultatopgørelse og balance. * Sidste års tal er korrigeret vedrørende betalingen for Formula aktiviteten, som nu er ført under køb af dattervirksomheder og aktiviteter Side 14 af 19

15 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem selskaber Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser *Anlægsinvesteringer omfatter immaterielle og materielle aktiver Side 15 af 19

16 NOTER 1. segmentoplysninger t.kr Grafisk Kommunikation IT- Kommunikation I alt for rapporteringspligtige segmenter Omsætning til eksterne kunder Omsætning mellem segmenter Segmentomsætning i alt Vareforbrug Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Segmentaktiver Anlægsinvesteringer Kapitalandele i associerede virksomheder Segmentforpligtelser Side 16 af 19

17 1. Segmentoplysninger Koncernen har følgende forretningsområder, der produktmæssigt er adskilte og udgøres af Grafisk kommunikation og itkommunikation. Grafisk kommunikation er rådgivning og salg af marketingkommunikation og tryksager. it-kommunikation er rådgivning om og salg af it-baserede produkter. Geografiske oplysninger Den geografiske fordeling af eksterne kunder er fordelt ud fra kundernes tilhørsforhold i Bording Koncernen og dermed selskabernes geografiske fordeling. Transaktioner mellem selskaberne gennemføres på markedsmæssige vilkår. t.kr Geografiske oplysninger Omsætning Langfristede aktiver Omsætning Langfristede aktiver Danmark Sverige Norge I alt Væsentlige kunder Der er ingen kunder, der udgør 5 % eller mere af Koncernomsætningen. Afstemning af rapporteringspligtige segmenters omsætning, resultat, aktiver og forpligtelser Omsætning Segmentomsætning for rapporteringspligtige segmenter Eliminering af intern omsætning Omsætning i alt. jf. resultatopgørelsen Resultat Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Resultat af alle andre driftssegmenter Resultat før skat jf. resultatopgørelsen Aktiver Totale aktiver for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Aktiver i alt jf. balancen Forpligtelser Totale forpligtelser for rapporteringspligtige segmenter Andre ikke-fordelte aktiver, koncernfunktion mv Forpligtelser i alt jf. balancen Side 17 af 19

18 NOTER 2. Anvendt regnskabspraksis t.kr. Bording Koncernen har pr. 1. januar 2015 ændret resultatopgørelsen fra funktionsopdelt til artsopdelt. Ændringen er en naturlig konsekvens af Koncernens mindre andel af traditionel produktion. Den artsopdelte regnskabsform egner sig bedre til en viden- og servicevirksomhed. Ændringen har ikke ændret på sammenligningstallene omsætning, resultat af primær drift og resultat. Side 18 af 19

19 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for F.E. Bording A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af Koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Søborg, den 24. august 2015 Direktion Hans Therp Adm. Direktør Bestyrelse Raimo Issal Peter Normann Keld Thorsen Formand Næstformand Bernt Johan Therp Jeannett Thinghuus Kurt Jensen Henrik Baadsager Side 19 af 19

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23. november 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23. november 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 23. november 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. maj 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 2014 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 17 København K Herlev, den 3. maj 211 DELÅRSRAPPORT FOR 211 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 211 er offentliggjort den 3. maj 211 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2013 er offentliggjort den 25. november 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2013 er offentliggjort den 25. november 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 17 København K Herlev, den 25. november 213 DELÅRSRAPPORT FOR 213 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 3. september 213 er offentliggjort den 25. november

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 28. maj 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2013 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 er offentliggjort den 24. november 2014 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 er offentliggjort den 24. november 2014 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. november 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2014 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 er offentliggjort den 24.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2012 er offentliggjort den 27. august 2012 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2012 er offentliggjort den 27. august 2012 på NASDAQ OMX, København. Herlev, den 27. august 212 NASDAQ OMX Nicolai Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 3. juni 212 er offentliggjort den 27. august 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2014 er offentliggjort den 28. august 2014 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2014 er offentliggjort den 28. august 2014 på NASDAQ OMX, København. Herlev, den 28. august 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2014 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 30. juni 2014 er offentliggjort den 28. august 2014 på NASDAQ OMX,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 30. august 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2013 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX,

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2017 er offentliggjort den 29. maj 2017 på NASDAQ Copenhagen.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2017 er offentliggjort den 29. maj 2017 på NASDAQ Copenhagen. Søborg, den 29. maj 2017 NASDAQ Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2017 er offentliggjort

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2016 er offentliggjort den 25. maj 2016 på NASDAQ Copenhagen.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2016 er offentliggjort den 25. maj 2016 på NASDAQ Copenhagen. Søborg, den 25. maj 2016 NASDAQ Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2016 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2016 er offentliggjort den 25. maj

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2017 er offentliggjort den 28. august 2017 på NASDAQ Copenhagen.

Halvårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2017 er offentliggjort den 28. august 2017 på NASDAQ Copenhagen. Søborg, den 28. august 2017 NASDAQ Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Halvårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2017 er offentliggjort den 28.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere