Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:"

Transkript

1 Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/ Foreningens fremtidige aktiviteter 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Evt. I generalforsamlingen deltog udover dirigent og bestyrelsesmedlemmer 30 medlemmer. Formand Finn Verner Nielsen bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra Hesselholt Advokater aps som dirigent. Ad.1 Valg af dirigent: Peter Hesselholt blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia vedr. generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt samt beslutningsdygtig. Dirigenten bad om slukkede/lydløse mobiltelefoner. Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Indledning: På vegne af bestyrelsen i Datahistorisk Forening aflægger jeg beretning dækkende aktiviteterne siden sidste generalforsamling den 18.april Regnskabet, som generalforsamlingen skal godkende, følger som vi plejer kalenderåret og vedrører altså hele året Medlemsstatus: Vi har pt. 372 personlige medlemmer samt 12 firmamedlemmer en lille stigning fra sidste år. Tak til sekretær og kasserer for arbejdet med administrativt at holde styr på medlemmer og kontingentindbetalinger. Vi er glade for vore firmamedlemmer, men synes, der stadig er plads til flere sådanne. Hvis der er nogen, der har ideer hertil, hører vi gerne nærmere. Velkommen til alle nye medlemmer. Det er rart for os, at mange bakker op om at bevare data- og ithistorien i Danmark. Der synes ikke at være andre her i landet, der systematisk arbejder med dette. Specielt til de nye medlemmer skal jeg sige, at foreningens publikationer er gratis for medlemmerne i er velkomne til at forsyne jer. Medlemmer kan købe DVD er fra vore arrangementer for 100 Kr. De er også til salg her i aften, og der er 30 forskellige at vælge imellem. Alle medlemmer har mulighed for at bidrage ved at skrive indlæg på vores Wiki, og det vil jeg godt opfordre jer til at gøre. Hvis I ikke har det krævede login, så send os en mail, og i vil hurtigt få et 1

2 brugernavn og en adgangskode. Man kan skrive indlæg som alle og enhver kan se, eller man kan skive sine bidrag på en side med navnet: Privat:<emne> som kun medlemmer kan se. Arrangementer for medlemmerne: Der er siden sidste generalforsamling afholdt 6 medlemsarrangementer: - Tidlig dansk software og systemer til processtyring - 50 årsdagen for Christian Rovsing A/S - JPEG en standard med danske rødder - Den historiske udvikling i oversættere og programmeringssprog - 50 året for IBM System/360 arkitekturen - Rundvisning for firmamedlemmer i udstillingen hos Post & Tele museet Efter sidste generalforsamling fortalte torsdagsaktive dataarkæologer om deres projekter. Også i år skal vi efter generalforsamlingen høre om et par spændende projekter. Øvrige mødeaktiviteter: Bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder og mellem disse kommunikeret om mangt og meget pr. mail. Her på Tapeten har der igen i år været grupper på besøg til foredrag, rundvisninger og en snak. Vi har haft besøg af Philips veteraner, medlemmer af SAS Data Seniorklub, medarbejdere fra firmaet Vitesse og fra Teknologihistorie DTU (en afdeling ved DTU Fysik) samt af E-studerende fra DTU. Endelig har vi holdt et arbejdsmøde om Comal det danske programmeringssprog, hvis 40 års jubilæum vi planlægger at fejre næste år. Vi har i 2013 som tidligere været på besøg forskellige steder, bl.a. igen i CSC s historiske arkiv i Valby, i magasinerne på Teknisk Museum i Helsingør og på Museum Stevnsfortet. Endvidere har 2 fra bestyrelsen deltaget i Teknologihistorisk Foreningens årsmøde på DTU i Lyngby, hvor der blandt andet var lejlighed til at se de teknologihistoriske samlinger på DTU. Flere af vore medlemmer deltog i fejringen i Roskilde af 30 år for Apple Mac, hvor der blev gjort reklame for foreningens aktiviteter. De faste torsdagsaftener her på Tapeten er velbesøgte. Alle er velkomne. Der er gerne medlemmer til stede i løbet af aftenen, og tit besøg af gæster. Så kom og få en snak og en kop kaffe. Vi kan godt være flere endnu, og der er stadig praktiske opgaver, der skal løses. Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at tegne en forsikring, som vil kunne dække ifm. diverse hændelser her på Tapeten. Det er dels en ansvarsforsikring, dels en erhvervs-løsøreforsikring, som dækker vores driftsmidler og genstande i rummet her. Ansvars-forsikringen for person og/eller tingskader har en maksimal dækning på 10 Mkr. Løsøreforsikringen vil kunne anvendes i forbindelse med brand-, vand- eller tyveri-skader. I forbindelse med brand- eller vand-skader dækkes udgifter til bortskaffelse, destruktion og genhusning med op til kr for hvert område. 2

3 Samarbejder i Danmark: Udstillingen Danskerne og Datamaterne 50 års samspil med computerne blev en pæn succes hos Post og Tele museet i Købmagergade, hvor den vistes frem til 12.august Vi har været meget glade for samarbejdet med museet, og synes resultatet blev rigtig flot. Allerede inden udstillingen sluttede havde Danmarks Tekniske Universitet udvist interesse for udstillingen, og det endte med, at det meste af udstillingen blev sat op igen på Danmarks Tekniske Bibliotek i Lyngby og stod her i 6 uger fra midt i november. Her blev den et tilløbsstykke blandt de studerende, kan man vist roligt sige. Der kom mange andre forbi også, og eksponeringen var endnu bedre end i Købmagergade. Opstillingen blev gennemført i samarbejde med såvel biblioteket som DTU Teknologihistorie. Vi har hørt, at begge har været meget glade for at have udstillingen stående. Stevnsfortet har fundet frem til os via Nico de Jong s fine sider om fjernskrivere på wiki en. Her faldt de også over fjernskrivernettet og fik den idé, at et sådant kunne være meget nyttigt i forbindelse med deres skoletjeneste. Så nu er Nico gået i gang med at hjælpe dem med at etablere et sådant fjernskrivernet. I første række lånte vi dem et par fungerende fjernskrivere til efterårsferien. Dette resulterede i en invitation til en gratis rundvisning på fortet (den store tur). På denne tur fik vi forevist, hvad der har vist sig at være en hollandsk ildlednings-computer fra omkring Computeren er analog og et mekanisk pragtstykke. Princippet i den er det samme, som i Richard Petersens Differentialanalysator der sidst i 1950erne blev bygget i kælderen under Laboratoriet for Anvendt Matematik på DtH. Ved medlemmers hjælp, har vi fundet frem til, at der eksisterer et lille museum for det firma, der lavede computeren i sin tid. De har venligst forsynet os med flere ringbind med dokumentation vedr. hele systemet. Christian Gram og undertegnede har også i 2013 deltaget på foreningens vegne i forberedelserne til HiNC4 (History of Nordic Computing 4) konferencen i august 2014 på ITU. Det ser ud til at blive en spændende konference med mange interessante indlæg. Det foreløbige program kan ses på Ballerup kommune støtter vores forening og stiller faciliteterne her og på Møllen til rådighed for os. Sidstnævnte er vi dog i gang med løbende at fraflytte. Samarbejdet med Tapeten s medarbejdere forløber fortsat godt. Foreningens digitale tilstedeværelse: Sidste år omtalte jeg i detaljer udviklingerne på hjemmesiden, wiki en og registreringssystemet for genstande. Disse systemer har i 2013 været til god nytte og fungerer fint. Vi er ved at modernisere den underliggende serverplatform og sikre driften bedre. Under næste punkt på dagsordenen vedr. foreningens fremtidige aktiviteter, vil jeg vende tilbage og berette lidt om den fremtidige udvikling for vore systemer. Bent Scharøe har udført et stort arbejde med at indsamle information om regnemaskine-firmaet Brdr. Carlsen og deres succesrige Contex maskiner. Resultaterne af dette arbejde kan nu ses på wiki en, og vi håber det vil bringe endnu flere informationer og regnemaskiner frem i lyset. Tak til Scharøe for at ha sørget for, at Brdr. Carlsen ikke bliver glemt helt. Tilsvarende har vi efterhånden fået samlet en del materiale på wiki en om det danske programmeringssprog COMAL. Det er senere i år 40 år siden, at det første COMAL program kørte på en RC7000 hos Børge Christensen på seminariet i Tønder. Det skal markeres, hvilket jeg vender 3

4 tilbage til. Vi håber vi vha. hjemmeside og wiki samt med reklamehjælp fra Poul-Henning Kamp, kan få samlet endnu mere materiale om COMAL i andet halvår Hjemmesiden reklamerer nu lidt mere direkte for nogle af foreningens tilbud, bl.a. for udlejning af udstyr og for DVD erne fra arrangementerne. Donationer/gaver til museet: Vi har som også tidligere modtaget mange effekter af forskellig art fra privat-personer og firmaer. Der er for mange til jeg kan nævne dem, men en stor tak for, at I har været med til at bevare effekterne og historien for eftertiden. Alle nye donationer bliver nu registreret i genstandsdatabasen, og medlemmer har adgang til registreringerne via wiki en. Afrunding: Jeg runder af som jeg plejer med som formand at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen inkl. suppleanter og til de mange andre, der i årets løb også har ydet gode indsatser. En tak skal også lyde til alle personlige medlemmer, donatorer og firmamedlemmer, som med deres bidrag støtter arbejdet med at bevare og formidle datahistorien. Fra tilhører blev spurgt om hvordan det gik med museumsplanerne. Formanden henviste til at besvare dette under næste dagsordenpunkt. Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter: Kommende medlemsmøder Næste medlemsmøde bliver den 14.maj, hvor Bent Bæk Jensen og Ole Brun Madsen vil fortælle om PAXNET. Bent og Ole har for ganske nylig skrevet en bog om PAXNET, og den vil være til salg ved arrangementet. Bestyrelsen har flere ideer til kommende medlemsarrangementer, men der er ikke noget på plads endnu. COMAL jubilæet i 2014/2015 Som nævnt fylder Comal 40 år i år det første program kørte den 5.august 1974 på en RC7000. Det vil vi gerne markere, men det bliver nok først den 13.februar Hvad vi gør ved sagen her efter sommerferien vil vise sig. Der er flere muligheder, men vi har ikke lagt os fast endnu. Foreningens it-systemer 1. Hjemmesiden Vi vil prøve at bruge hjemmesiden mere til nogle aktuelle emner og herigennem få en bedre dialog med medlemmerne og andre interesserede. Første forsøg hermed planlægger vi skal ske omkring Comal jubilæet senere på året. Hvis det bliver en succes, får vi en ny kanal til at indsamle og bevare den danske datahistorie. 2. Wiki Genstandsregistrering af effekter i samlingen foregår i dag i en SQL database med en række oplysninger. Der er pt. ca. 575 registreringer. De kan ses, hvis man logger ind på wiki en. 4

5 Vi vil gerne gøre de fleste af disse registreringer tilgængelige for et bredere publikum, og planen er derfor at lave en template i wiki en, og herefter oprette (og ajourføre) en side i wiki en for hver registrering. Det vil ydermere gøre det muligt for medlemmerne at tilføje supplerende information til de allerede registrerede oplysninger. 3. Mediearkiv I dag opbevarer vi indholdet af indlæste datamedier på mange forskellige måder. Det er ikke struktureret og ikke hensigtsmæssigt. Poul Henning Kamp arbejder på at etablere et bit store en container der kan opbevare indholdet af vore mange datamedier sammen med passende metadata vedr. medierne. Det er valgt at bruge WARC filformatet (Web ARChive), der er standardiseret i ISO Et af formålene er, at kunne aflevere data engang i fremtiden til offentlige myndigheder i et format, som de er villige til at tage imod. Fysisk datamuseum Som opfølgning til udstillingen på først Post og Tele Museum og siden DTU Biblioteket har vi holdt et møde med DTU s ledelse. Dialogen fortsætter med ledelsen for DTU Ballerup Campus i starten af maj måned. Formålet er at sondere mulige samarbejds-områder her i Ballerup. Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår: Kasserer Mogens Strange forelagde regnskabet, som dækker kalenderåret 2013, og kommenterede nogle af posterne bl.a. indtægter fra udlejning af udstyr men på udgiftssiden store ekstraomkostninger til bl.a. afholdelse af Rovsing-jubilæet, el- og VVS-installationer på Tapeten og ikke mindst udgifterne til udstillingen på Post & Tele museet, hvor der blev investeret i meget udstillingsdisplayudstyr, som imidlertid nu er til rådighed til fremtidige udstillingsformål og senest blev anvendt ved udstillingen på DTU sidst på året Fra tilhører blev spurgt om bestyrelsen har nogen holdning til størrelsen af kapitalreserver. Formanden bekræftede at det var tilfældet og at det lå på ca. kr Fra tilhører blev spurgt om budget for næste år. Formanden forklarede at vi ikke lagde budgetter. De kunne have en styrende virkning, som ikke passede i vor specielle forretning. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014, dvs. 200 kr. årligt for individuelle medlemmer, 2000 kr. for firmamedlemmer og 5000 kr. eller mere for særligt udvidet firmamedlemskab. Det i dagsordenpunktet nævnte indmeldelsesgebyr har aldrig været satsbestemt og aldrig anvendt. Forslaget blev vedtaget. Ad. 6 Indkomne forslag: Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Ad. 7 Valg: Af bestyrelsens 6 medlemmer var 4 på valg, nemlig: Finn Verner Nielsen, Mogens Strange, Poul Testmann og Erik Lorenz Petersen. Alle var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. 5

6

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus

2. Årsmøde. Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus 2. Årsmøde Den selvejende institution (fond) Hestebedgård Referat af årsmøde afholdt den 18. april 2013 kl. 19:00 i Orø Forsamlingshus Formand Carsten Roug byder velkommen og giver praktiske oplysninger,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge 40 1560 København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere