Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014"

Transkript

1 Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 9. oktober 2014 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og kort nyt fra deltagerne 2. esundhedskompetence ehealth literacy en ny dimension i det digitale samfund. Oplæg v. Lars Kayser, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 3. Nyt fra Danmarks Lungeforening a. Medlemsskabskampagne b. Lungeseminarer c. Lungedagen 4. Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fælleskaber koncepter og prototyper. Oplæg og prøv-selv ved Marie Elsborg Madsen og Magnus Bendtsen fra DL 5. Et holistisk blik på TM løsninger og hvordan de leveres del 1 6. Et holistisk blik på TM løsninger og hvordan de leveres del 2 7. Aktuelle emner fra deltagerne 8. Næste møde planlægning og ønsker til indhold Ad. 1) Velkomst og præsentation og kort nyt fra deltagerne Anne Sorknæs bød velkommen til nye medlemmer i netværket. Præsentationsrunde og deltagere: Magnus Bendtsen: Marianne har overgivet ledelse af netværket til Magnus, arbejder udover netværket, som redaktør af projektleder på Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber, events KMD. Marie Elsborg Madsen: Projektansat antropolog hos Danmarks Lungeforening, arbejder med Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber Andrea Knezevic: Frivillig hos Danmarks Lungeforening, skriver bachelor om TM Charlotte Dorph Lyng: Projektleder Epitalet, Lyngby-Taarbæk kommune Sofie Juul Sørensen: Kandidat i folkesundhed og har skrevet speciale om NetKOL Omsorg, ansvar og behandling i eget hjem, Anne Friis Jørgensen: Ansat på Regionshospitalet Horsens, kører telemedicinske tilbud og projektet Horsens på forkant Pia Godtbert: Telemedicinsk sygeplejerske Dorte Wagner: Telemedicinsk Sygeplejerske

2 Jose Cerdan: Fysioterapeut, Karsten Rasmussen: fysioterapeut på Nykøbing F sygehus, og deltager i telemedicinsk projekt Jane Leonhardt: Nykøbing F sygehus, Ilt- og rehabiliteringssygeplejerske Line Beyer, sygeplejerske stud fra Bornholm; skriver BA om telemedicin Lars Kayser, Lektor og studieleder IT og sundhed KU Lena, assistent til Lars Kayser Lisbeth Østergaard: sygeplejerske på Bispebjerg, ansvarlig for Online KOL-rehabilitering. Henrik Hansen, Fysioterapeut, PHD-projekt. Rettelse til referat: O havde præst og diætist med. Lene Nissen: Sygeplejerske, Herlev Hospital, NetKOL, som er afsluttet 1. oktober og afventer evaluering Anne Dalholff Pedersen: Region Sjælland, KOL-Kompetencecenter, projektleder på Helbredsprofilen.dk med videoer til KOL-patienter. Anne Friis Jørgensen: 2. udrulning. KOL, i gang med at uddanne sundhedspersonale, der færdes i borgeres hjem, forskningsprojekt. Katrine Race: OUH Center for Innovation, phd., Living Lab. Odense Kommune, OUH; private virksomheder, tester og implementerer nye teknologier. PHD om telemedicinsk træning af KOL-patienter med svær og meget svær KOL. Helen Rasmussen: TeleCare Nord Anne Sorknæs: Phd og forskningssygeplejerske, tidligere arbejdet med KOL-kuffert. Arbejder nu med telemedicin i Region Syd i et afprøvningscenter i Svendborg Ad. 2) E-health Literacy oplæg v. Lars Kayser Kort opsummering af oplæg: (se Lars Kaysers vedhæftede pp-præsentation for uddybning) Lars Kayser argumenterede for, at der er et paradigmeskifte i sundhedssektor, hvor sundhedssystemet er på vej mod den digitale patient. Dette kræver en styrkelse af patienten og en servicetransformation. Både sundhedskompetencer og patient-empowerment er nødvendige. Patienten skal både vide OG agere. E-health literacy, er en redefinering af health literacy i digital kontekst: at tilgå, forstå og aktivt anvende. Der eksisterer forskellige redskaber til at måle e-health literacy hos patienterne. o Koncept mapping, hvor man arbejder med grounded theory. Vigtigt at lade emnet definere sig selv ud fra erfaringer fra brugerne. o HQL domains. Et instrument til at måle en patients sundhedskompetence. Det beskriver 9 domæner, der skal til for at gøre patienten sundhedskompetent.

3 Anvendelse af e-sundhedskompetence ved design af IT-løsninger. Brugernes kompetencer skal indtænkes i design af it-løsninger. Skal også sikre, at systemet kan tilpasses brugerne og er sikkert/stabilt. I grænsefladen skal brugerne føle sig sikre, i kontrol, motiverede og vide hvordan det virker. Arbejder på at udvikle instrument, der kan måle ehealth literacy. (ehlq, der er færdig til næste sommer). Diskussion af oplæg: Opsummering af pointer fra diskussion: Motivation af patienterne/borgerne i forbindelse med at tage løsningerne i brug er vigtig. Undersøge om der er noget i de digitale medier, der gør at man kan motivere mere? Kan man fx bruge mobil-teknologi til at motivere? Afsætte tid til instruktion af brugerne i løsningerne er vigtig. Instruktion af brugerne skal ske på baggrund af en stratificering af brugernes behov: hvor meget skal vi understøtte og uddanne brugerne? Systemerne skal tilpasses til brugerne og ikke omvendt, som vi måske tidligere har gjort. Samme system med forskellige brugergrænseflader. Én grænseflade med forskelige servicer. Kan det, at det digitale er et krav til borgerne (en ældre borgergruppe) skabe modstand i stedet for at skabe motivation? Man skal forstå hvor brugeren er og arbejde med dem derfra. Det kan gøres, hvis det formuleres som et tilbud, en støtte, der giver mening, og understøtter ens egen-håndtering og medfølger instruktion. Det er vigtigt at holde fokus på organisering af det. At det ikke kommer til at øge uligheden i sundhed. Det er meget vigtigt ikke at fokusere på besparelser i sundhedssektoren. At man holder den økonomiske gevinst ude og i stedet fokuserer på organisering, og få organisatorisk accept. Man kan ikke springe et skridt over. Det kræver en klar innovationsproces/metode. Det er meget centralt. Telemedicin er et værktøj til at få det liv med sygdommen, som man gerne vil have. Der er en stor empowerment del, fordi patienterne bliver konfronteret med deres egne målinger. Det er en utilsigtet gevinst ved løsningerne. Skal dog være opmærksom på at alle ikke bliver motiveret af tal/målinger. Nogle at det er gratis og det virker. Det er vigtigt at brugerfladen understøtter empowerment, understøtter dem i deres aktive rolle og som et redskab til at styre sin sygdom. Ad. 3) Nyt fra Danmarks Lungeforening Medlemsskabskampagne Lungeseminar Lungedagen Ad. 4) Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fælleskaber koncepter og prototyper. Oplæg og prøv-selv ved Marie Elsborg Madsen og Magnus Bendtsen fra DL

4 Projektet er godt inde i konceptudviklingsfasen og koncepterne vil blive testet med brugere indenfor den næste måned. Der blev præsenteret en brugerrejse, samt et par af de centrale koncepter, som der arbejdes med i projektet. Ad. 5+6) Et holistisk blik på TM løsninger og hvordan de leveres del 1 De tilstedeværende arbejdede først alene og blev opdelt i grupper af 3-4 personer og lavede korte brainstorms, med henblik på at identificere de elementer i deres projekter, der var henholdsvis en succes og en udfordring. Processens mål var dels at sætte fokus på elementer og strukturer der med fordel kunne videregives som gode erfaringer, samt at dele de udfordringer, som de står med her og nu. Fem domæner blev introduceret som rammesætning for processen: Sundhedsfaglige ydelser, tværfagligt samarbejde, struktur / organisering, den oplevede patientværdi og sidst brugernes anvendelse af systemet. Af successer blev nævnt: en tættere kontakt til patienterne og bedre føling med deres tilstand god kompetence hos personale / kollegaer bedre sammenhæng mellem systemerne og mindre frit fald for patienterne en forøgelse af patientens kompetence og evne til at håndtere egen sygdom øget samarbejde mellem kommune og almen praksis styrkelse af tidlig opsporing og tværdagligt samarbejde muligheden for at kunne supportere patienter 24/7 vi får mange oplysninger af at få et kik ind i patienternes hjem Større tryghed for patienterne, patienter efterspørger selv en TM løsning øget mesting hos patienter en frygt for utryghed grundet den øgede distance har ikke vist sig problematisk for hverken patienter eller sundhedsfaglige patienter glade for muligheden for ekstra tjek ved utryghed/symptomer. Af udfordringer / problemer blev nævnt: mange tilbud til borgeren som ofte ikke er koordinerede eller sammenhængende mange gode intentioner om at se på kvalitet og ikke økonomi - men økonomien overskygger i sidste ende når det tekniske ikke virker bruges der tid på at finde løsninger og det kan fylde meget i forhold til borgeren hvis det ikke er klart hvordan ansvaret er fordelt ved TM-løsninger er det et stort problem: Hvem? hvor? Hvordan? Handler problemerne om afgivelse af magt? bekymring hos sundhedsprof for at overse noget over skærmen (ift hvis man sad ansigt til ansigt) dårligt signal til patient (teknisk), svært at finde ny tid, synes ikke de fik nok ud af det det er en udfordring at gennemskue og overskue markedet, mulighederne, begrænsningerne ved teknologien, den vil blive anvendt, både ift om den vil virke og om den passer til målgruppen få henvendelser til kommunale sygeplejersker, læger er ikke dedikerede til TM kommunen kender ikke vores tilbud/borgere får både vores + kommune teleløsning styret af økonomi og rettigheder til ydelser (almen praksis og regionen)

5 svært ved at afgive opgaver eller tage nye ind praktiserende læger o tvivl på trods af information o modstand mod det at mødes over skærmen De sundhedsfaglige i kommunerne kompetenceudvikles KOL kompetencer /telemedicin i samarbejde m almen praksis er der oplevelser, hvor den praktiserende læge udfordres på sin rolle som diagnostisk aktør. At de praktiserende læger ikke har ønsket at deltage endnu Silobrydning og vanetænkning ift interne og eksterne samarbejdspartnere Tværsektorielle udfordringer Gør vi det bedste for økonomien eller patienterne? Hvem har overblikket over lille Danmark (med mange regioner) fælles løsninger Nye arbejdsgange inkorporeres. Nye arbejdsdelinger ml læge og sygeplejersker, som man skal lære at kende Den stærke niveaudeling i lag/hierarkier gør det svært at opbygge faglige miljøer Brugerens oplevelse. Vores brugere er ikke nødvendigvis kendte patienter. Det er derfor meget svært at evaluere indsatsen og kræver et større set up. Arbejder på det. Patienter er forskellige og derfor duer det samme system ikke nødvendigvis til alle patienter Mange tekniske problemer gør at det tager lang tid at indsende målinger Anden del af processen havde fokus på mulige løsninger på de oplevede problemer og tænke ud af boksen. Processen løb over tre runder, hvor mulighedsrummet gradvist blev udvidet hen mod sidste rundes crazy cirkle hvor jo-vildere var jo-bedre. Løsningsforslagene favnede bredt og spændte fra en fælles tværfaglig platform for sundhedsprofessionelle, hvor data om den enkelte borger kan tilgås og hvor en central koordinator holder styr på den enkelte borger, til at patienten selv fik en pose penge, som denne så kunne bruge til at købe sundhedsydelser for. Fælles for diskussionerne var, at fremtidens løsning kræver en fælles forståelse og beskrivelse af opgaver, samt ejerskab og lederskab. Ad. 7) Næste møde planlægning og ønsker til indhold Mere tid til udveksling af erfaringer og netværksdannelse. Både erfaringsudveksling og oplæg er vigtige og ønskede elementer i et godt netværksmøde. Forslag til form, fx speeddating, at gøre mere ud af runden, at man starter med at komme med et spørgsmål, ser om det er besvaret ved dagens slutning, at FB/sociale medier i højere grad kan supplere netværksmøder med aktiviteter, der leder op til netværksmøder. Deltagernes input til program for næste møde: finansiering af projekter, videndeling fra projekter der arbejder tværsektorielt (fx Epitalet), afdækning af og overblik over TM-tilbud i kommuner og regioner, oplæg fra politiker om strategier og visioner bag deres sundhedspolitik, samt eksisterende implementeringsmodeller. Beslutning om program for næste møde i netværket

6 Indhold: Formiddag: Oplæg ved Telecare Nord og Epitalet om det tværsektorielle samarbejde på TM med kommunen som hovedaktør. Eftermiddag: Erfaringsudveksling Dato: Sted: Anne Sorknæs kontakter Epitalet om mulighed for at afholde næste møde hos dem. Møde er aftalt til at være hos dem. Opdatering af projektoplysninger på lunge.dk Opfordring fra Magnus Bendtsen om meget gerne at sende eller vise vej til den sidste nye viden på jeres projekt så Danmarks Lungeforening kan opdatere projektsiden https://www.lunge.dk/telemedicinskeprojekter-0 Beslutning om program for andet netværksmøde i efteråret 2015 Indhold: Oplæg om implementeringsmodeller Ad. 8) Aktuelle emner fra deltagerne Telecare nord: Helen Rasmussen: Er ved at gøre klar til anden udrulning og har fokus på uddannelsesdelen til hjemmehjælpere. Undervisningskoncept består af 8 moduler af halv times varighed, med cases, faglitteratur, videoer til hver koncept. Der er 2 niveauer, assistenter og sygeplejersker og 2000 fagpersoner skal igennem uddannelsen. Har også dialog med praktiserende læger, der er interesseret i materialet ift. praksispersonale. Der er nu løbende optag af patienter. Har haft udfordring med at få almen praksis til at henvise til tilbud. Der benyttes flere kommunikationskanaler. Også i dialog med lægemiddelkonsulenterne/praksiskonsulenter (farmaceuter/læger), der til næste år sætter fokus på KOL. PLO har været med til at beskrive projektet, ansvarsfordelingen, og sidder i styregruppe, hvilket har givet opbakning. Det er kommunerne, der passer tallene. Lægerne kan se data på sundhed.dk. Havde ambition om at det skulle være synligt i lægernes egne systemer, men der er de ikke endnu. Næste skridt er at finde driftsmodel for løsningen, når projektkontoret lukkes. Anne Dalhoff Pedersen : KOL kompetencecenter. Skal udrulles til 4 øvrige kommuner i regionen og være fuldt tilstede i regionen Den store opgave er kompetenceløft i kommunerne. Til SOSU-skoler er indkøbt: KOL-dragter og udarbejdet kompetenceløftsmateriale.

7 Lene: NetKOL-projekt er afsluttet 1.oktober. Den næste periode afprøves scenarier på hospitaler, for hvordan passer det ind i dagligdagen på lungeambulatoriet. Der kommer en evalueringsrapport i dec Afventer konklusion om det fortsætter i Lisbeth: Online KOL. Patienterne var glade for det. Det bliver prøvet af i stor skala. I forhold til TM er det kommet for at blive, selvom man måske ikke ser effekt. Løsningen kan noget som andre ting ikke kan, man skal ikke altid kunne se bedre resultater. Opfordrer deltagere til at melde relevante projekter ind på Facebookgruppen: KOL telemedicin. Ingrid: Rehabilitering online er i drift og der skal skrues op for det. Borgerne har efterspurgt mere omkring livsværdi, indsigt i sig selv, håndtering af sygdom og dertil er der ansat en uddannet Protreptiker, en coach, der skal køre et hold på 6 personer. Skal opstartes over online system Lars: Har mange bachelorstuderende, der efterspørger projekter, så det er muligt at tage kontakt omkring det. På forskersiden er han involveret i Epitalet, og der foregår kontakter til Norge, om at udvikle en Epital care løsning i Norge. Chronic care model, den model der ligger i Epitalet, er i gang at blive udbredt, samt udvikle måder at evaluere tallene. Line: ønsker om mulighed for at kontakte deltagere i forbindelse med sit BA-projekt. Dorthe Wagner: Sidder i drift del. Er i gang med at lære programmet at kende, blive dus med at tale over video, blive dus med medicinpakken, hvilke problemer har KOL-patienter. Hvad skal jeg tilegne mig for at blive værdig at snakke med: dels sygdomsforståelse og samtale delen, det at være coachende, lyttende. Og der næste fysioterapeutiske del. Prøver at komme hele vejen rundt. Anne Friis Jørgensen: Driftsdelen af projektet Horsens på forkant. Det er kun borgere for Horsens kommune, der får det tildelt. Borgere fra andre kommuner får det oprindelige tilbud. Arbejder derfor i to forskellige tekniske systemer. Et der fungerer og et der fungerer mindre godt. Mangler at få de praktiserende læger til at melde ind. Sofie: Er færdig med speciale, hvor hun har undersøgt temaer: omsorg og menneskelig kontakt, ansvar og fordeling af arbejde, behandling i eget hjem. Vil gerne sende speciale til interesserede. Magnus: ensomhed til livsmod, moderator, projektleder for netværket. Sidder med kontinuære partnerskaber og være med på TM løsninger, der findes. Oplever der er åbne døre. Sidder med hjemmeside og udvikler lunge.dk. Anne sorknæs. Arbejder med TM på forskningsplan og på udviklingsplan i forhold til det telemedicinske værksted. Prøver at få andre TM i værk, noget skal i drift, noget skal i forskning og noget pilot-afprøves. Har på baggrund af viden fra sin Ph.d. skitseret et kursus i at afholde telekonsultationer, da det er at det er en anden måde at udøve sygepleje på. Sygepl. har en anden rolle, der kræver viden om hvordan man agere. Vi skal have nye brugere med fra andre specialer. I min egen Ph.d. kan vi ikke vise en signifikant effekt på antal indlæggelser. Nu i gang med at lave en businesscase og en sundhedsøkonomisk analyse. De har haft mange patienter igennem. Det kører i Svendborg og Odense og skal udrulles i Nyborg. Referent: Marie Elsborg Madsen

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Referat af 5. møde i netværk for telemedicin

Referat af 5. møde i netværk for telemedicin Referat af 5. møde i netværk for telemedicin 10:00 10:05 Velkomst ved tovholder Anne Sorknæs og Magnus Bendtsen, Danmarks Lungeforening. Gennemgang af dagens program Velkomst ved Charlotte Dorph Lyng,

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Kommunale erfaringer indenfor telehomecare til nordjyske patienter med KOL. TeleCare Nord

Kommunale erfaringer indenfor telehomecare til nordjyske patienter med KOL. TeleCare Nord 1 Kommunale erfaringer indenfor telehomecare til nordjyske patienter med KOL TeleCare Nord Side 1 2 Sundhedsprofessionel del Oprettelse af individuel monitoreringsplan Oprette spørgeskemaer med målinger

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord

TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala. Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord Erfaringer med telemedicin i stor skala Tina Archard Heide Projektchef TeleCare Nord TeleCare Nord storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Online KOL-rehabilitering

Online KOL-rehabilitering Online KOL-rehabilitering CIMT konference Hindsgavl Slot Sygeplejerske Lisbeth Østergaard Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk KOL Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Briefing Oktober 2013 BRED ENIGHED BLANDT SUNDHEDSPERSONALET: TELEMEDICIN BIDRAGER POSITIVT TIL BEHANDLING AF KOL KOL PATIENTER

Læs mere

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak

Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed. Fokus på applikationen: En god snak Online støtte hjælper lungesyge mennesker ud af ensomhed Fokus på applikationen: En god snak Ramme: Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber Baggrund: Projektet er baseret på Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 TELECARE NORD Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 LØSNINGSMODEL Asynkron Servers National infrastruktur National database Internationale standarder HL7

Læs mere

Vil pa'enter og pårørende have innova'on?

Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Vil pa'enter og pårørende have innova'on? Ja, det vil de da!.og hvad kræver det så? Vi er mange, der skal gøre noget nyt!.og noget af det sammen Pa'ent Tilgængelighed Centralisering Sammenhæng Helhed Fokus

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Brugerinddragelse og teknologi

Brugerinddragelse og teknologi Brugerinddragelse og teknologi Finn Olesen, lektor, Ph.d. IÆK - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet Leder af Platform for Koordineret Telemedicin, AU finno@imv.au.dk Patienter som brugere? Nye sundheds-

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne.

negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 1 Stratificeringen bør gentages med jævne mellemrum, idet patientens tilstand kan udvikle sig både positivt og negativt, og således føre til ny indplacering i grupperne. 0-1 eksaserbationer pr år 2 En

Læs mere

Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale

Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale Workshop 5 Uddannelse af sundhedspersonale 5. september 2016 Karen Ersgard - Hospitalsenheden Horsens Jeanette Rumph - Horsens Kommune Anita Lunde - VIA University College Agenda Kort præsentation Oplæg

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL 1 Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL Oplæg på Lungeforeningens konference 2016 Sekretariatsleder Susanne Duus 9. September 2016 AGENDA - Hvorfor udbreder vi telemedicin til borgere

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Redegørelse Fod på Fald 2009

Redegørelse Fod på Fald 2009 Redegørelse Fod på Fald 2009 Et samarbejdsprojekt mellem Ældreområdet i Rudersdal Kommune, almen praksis i Rudersdal Kommune samt Faldklinikken på Gentofte Hospital. Udarbejdet af: Joan Radoor Bendix,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Den digitale patient mappe.

Den digitale patient mappe. Den digitale patient mappe. - et redskab til bedre kommunikation og dokumentation for privatpraktiserende fysioterapeuter samt øget compliance og patientempowerment Et igangværende projekt. 1 Projektledere:

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Status på TeleCare Nord Anvendelse af OpenTele i Hjørring kommune

Status på TeleCare Nord Anvendelse af OpenTele i Hjørring kommune Status på TeleCare Nord Anvendelse af OpenTele i Hjørring kommune I dag Status for TeleCare Nord kort og godt Den sundhedsfaglige opgave og erfaringer med OpenTele fra et kommunalt perspekav o Forløb TeleCare

Læs mere

KOL Online Rehabilitering

KOL Online Rehabilitering KOL Online Rehabilitering WHINN Odense 5. oktober 2016 Lisbeth Østergaard, sygeplejerske lisbeth.marie.oestergaard@regionh.dk Henrik Hansen, fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende Henrik.hansen.09@regionh.dk

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Høringssvar vedr. Revideret Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midt

Høringssvar vedr. Revideret Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midt Region Midt Formandskabet for forløbsprogramgruppen for KOL Att.: forloebsprogram.kol@stab.rm.dk Østerbro, 2. juni 2015 Høringssvar vedr. Revideret Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention

Tidlig opsporing og intervention Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Horsens Kommune, Kolding Kommune og Regionshospitalet i Horsens samt repræsentanter fra

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015

TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 TeleCare Nord - er vi blevet klogere på telemedicin? Ole Hejlesen Janne Seemann, Lars Ehlers Aalborg Universitet 18. nov. 2015 Hvorfor en forskning vigtig? Forskning kan redde liv og spare penge Bedste

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen Ph.d.-studerende Astrid Karnøe Knudsen Scleroseforeningen og Københavns Universitet Kontakt: askn@sund.ku.dk Min

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom

Netværk for telemedicin og lungesygdom Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 24. oktober 2013 Deltagere: Anna Svarre Jakobsen (Det virtuelle hospital), Anne Dichmann Sorknæs (Danmarks Lungeforening - mødeleder),

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Præsentation Oplægsholder Annette Mark Andersen Sygeplejerske 21 års erfaring fra

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Netværk for telemedicin og lungesygdom

Netværk for telemedicin og lungesygdom Netværk for telemedicin og lungesygdom Referat fra møde i netværket 24. april 2014 Deltagere: Kathrine Rayce (OUH, Afdelingen for driftsoptimering og IT), Lisbeth Østergaard (Bispebjerg Hospital), Anne

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Kom godt fra start med opbygning af jeres projekt TEKNOLOGISK INSTITUT DANIEL FRAGTRUP KONSULENT MASTER OF SCIENCE: CLINICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Telemedicine is more than simply diagnosis at a distance,

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala Forskningsmæssigt afsæt Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

DET BORGERNÆRE HOSPITAL

DET BORGERNÆRE HOSPITAL DET BORGERNÆRE HOSPITAL SUNDHED.DK Nå Hr. Jensen nu skal du høre. Du behøver ikke at være bekymret. Du fejler ingenting alvorligt, men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte behandlingen og eventuelt tage

Læs mere

Klaus Phanareth. Kliniske- og sundhedsøkonomiske effekter af en ægte borgercentrisk e-sundhedsmodel

Klaus Phanareth. Kliniske- og sundhedsøkonomiske effekter af en ægte borgercentrisk e-sundhedsmodel Klaus Phanareth Kliniske- og sundhedsøkonomiske effekter af en ægte borgercentrisk e-sundhedsmodel Bornholm Summer 2014 E-CallCenter, Copenhagen Summer 2014 E-Citizen - Summer 2014 Medical box rescue

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Digitale muligheder for mennesker med KOL

Digitale muligheder for mennesker med KOL Digitale muligheder for mennesker med KOL Digitale løsninger kan skabe sammenhæng for den lungesyge Telemedicin og digitale løsninger Sygdomshåndtering i hverdagen et samarbejde mellem Lungeforeningen

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Kick off Kursus i Innovation og brugerinddragelse Den 18 marts 2013 Agenda 9.30 09.50. Velkommen og præsentation af underviserne i auditoriet. 9.50 10.50. Præsentation af SDSI, metoder og leverancer. Gennemgang

Læs mere