IDÉ KATALOG. Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ KATALOG. Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University"

Transkript

1 IDÉ KATALOG Udvikling af et badeværelsessortiment - baseret på brugerdreven konfigurering Forslag til producentvirksomheder af præfabrikerede badeværelser Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Et udviklingsarbejde udført i samarbejde med: Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University Idekataloget er udarbejdet af: Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Charlotte Darre, Forskningsass. Arkitekt MAA David Kjøller, Forskningsassistent, Cand Arch Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 1

2 Forord Foreliggende idékatalog er blevet udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojekterne Plug & Play under ERABUILD, støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Adaptable House 1 og 2 støttet af NICe - Nordic Innovation Centre. Skitse til Adaptable House Plug & Play ERA BUILD Under arbejdet er vi på bedste vis blevet fagligt støttet af Ronny Andersson, Prof., Lund University og Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University Per Kortegaard, lektor, arkitekt MAA Charlotte Darre, forskningsassistent, arkitekt MAA David Kjøller, forskningsassistent, Cand Arch Arkitektskolen Aarhus, Danmark Oktober 2009 Idékataloget er blevet udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojekterne Adaptable House 1 og 2 under NICe og Plug & Play under ERABUILD Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 2

3 Indledning Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Badeværelsets udvikling fra et hygiejnisk funktionsrum til et opholdsrum fordrer en større indholds- og designmæssig bearbejdening af badeværelset. Vandforsyningens fremgang og industrialiseringen, var med til at sætte fokus på hygiejne og renholdelse af kroppen. Fremgangen af kontorarbejdspladser sænkede tolerancen over for kropslugte, og medførte normen om det daglige bad. Hverdagen er blevet mere hektisk og tid er blevet en vigtig faktor i vores samfund. Karbadet er blevet symbolet på afslapning - modpolen til en hektisk hverdag. Forbrugerne har de seneste 10 år haft fokus på køkkenet. Denne opmærksomhed har bevirket at køkkenet idag er et af boligens vigtigste rum. Rumlig sammenhæng mellem køkken og opholdsrum ses i dag ofte. Denne centrale placering og rolle i boligen medfører en højere status for køkkenet, der idag anses for at være et trivselsrum - et rum med betydning og funktion langt ud over det blot at lave mad illustration - forside af boligmagasinder? Boligmagasinernes omtale af badeværelset, samt en række statistikker viser, at badeværelset er på vej til at foretage et lignende statusspring. De næste 10 år vil vi se en udvikling af badeværelser mod begrebet: wellnessrum, afslapningsrum, fitnessrum... Spørgsmålet er, om cementindustrien og producenterne af badeværelser er parate til at tage denne udfordring op. I henhold til teorierne i Creative Man (Bog udgivet af Det danske Fremtidsforskningsinstitut 1993 angående kommende forbrugeres ønsker og krav) er det en realitet, at kunder fremover i stadig stigende grad vil fordre medbestemmelse omkring udformningen af deres ønskede produkter, - et forhold vi, som designere og arkitekter, skal til at forholde os til. Dette idékatalog er tænkt som inspiration, til hvordan producenter aktivt kan deltage i udviklingen af badeværelsesbranchen, set i relation til de brugerkrav vi kan se komme. Brugerdreven digital konfigurering og bygningsmæssig plug and play udgør væsentlige præmisser for dette idékatalog. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 3

4 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse Se henvisninger til firmahjemmesider senere Hot Beige 11 x 45 Hot Beige 33,3 x 45 HOT Hot Beige 33,3 x 33,3 4 flotte farver Smuk mat overflade Aflange fliser der fø Hot Beige 16,65 x 33,3 Baggrund og teori 5 Problemstilling 15 Verdensbilledet 20 Trends og virkemidler 27 Nye funktioner i badeværelset 28 Målgrupper 29 Delkonklusion på teori og baggrund Hot Beige 45 x 45 Findes som mosaik, brick trappetrin mm Meget slidstærk Priser fra 248;- kr/m 2 Hot Beige 25 x 25 Hot Beige 12,5 x 25 Hot Beige 12,5 x 12,5 Hot Beige Hot cotto H H Design 31 Designprocessen mod et sortiment 34 Udviklingen af et badeværelseskoncept / system 35 Design tilgang 36 Konfigureringsprincipper 38 Rumarkitektoniske principper 39 - Perler på snor 41 - Fast rumgeometri 42 - Sanitetskerne 44 - Wall of opportunities 45 Udvalgt design 48 Sortiment Perspektiver 56 Perspektiver i forhold til teknologi 59 Perspektiver i forhold til kulturændring og lovgivning 61 Perspektiver i forhold til fremtidsforskning 63 Perspektiver i forhold til kundesegmenter, firmaer, brands 64 Perspektiver i forhold til markedsføring 66 Perspektiver i forhold til businessmodels 68 Efterskrift og samlet konklusion 69 Kildehenvisninger 71 Inspirationskilder 73 Baggrundsresearch Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 4

5 Problemstilling En kvalitativ nytænkning af badeværelset bør have inflydelse på såvel rummets udformning som produktionsmetoden (nyindustrialiering), montagen og markedsføringen. Man ser allerede en række initiativer inden for nytænkning af badeværelset. Nedenstående er uddrag fra power pointshow af Ph.d Majbritt Quitzau fremvist ved: Årsmøde i Society of History of Technology (Danish Society), Odense Tekniske Skole, Odense, Denmark, 19th August Forbrugsmæssige skift Stigende forbrug knyttet til badeværelset. Badeværelset følger i kølvandet på køkkenerne (renovering/investering). Badeværelset har skiftet status fra et backstagerum til et frontstagerum - denne opklassificering medvirker, at rummet nu skal have repræsentabel karakter. Den øgede fokus på sundhed, kropspleje og wellness er nogle af de nye elementer i badeværelset. I takt med ændringen af badeværelsets status og funktioner, er badeværelset som rum, arealmæssigt stigende. Betydningsmæssige skift Ændret karakter i forhold til æstetik og indretning: Sterilt/funktionelt til hyggeligt/pyntet Mere central positionering i hverdagslivet Før: Funktionelt og tilbagetrukket rum Nu: Øget genstand for opmærksomhed kilde: 15. oktober 2007 Baggrund Baggrunden for dette idekatalog er den knowhow, vi på Arkitektskolen Aarhus opbyggede gennem flere års samarbejde med Modulbad A/S i Ringsted i forskningsprojektet Produktkonfigurering i byggeriet, ( ) støttet af Ministeriet for videnskab og teknologi i Danmark og Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 5

6 3 forskellige flisekonfigurationer, sammenmonteret i PhotoShop Problemstilling vore nuværende engagementer i projekterne Plug and Play (ERA BUILD, Erhvervsministeriet) og Adaptable House 1 og 2 (NICe - Nordic Innovation Centre). Modulbad A/S er en del af Betonelement A/S og fremstiller præfabrikerede badeværelser (se: For Modulbad A/S udarbejdede vi i forskningsprojektet Produktkonfigurering i byggeriet en elektronisk parametrisk produktmodel af et standardbadeværelse. Via modellen konfigurerer kunden, i dette tilfælde en arkitekt eller entreprenør, sit badeværelse ud fra sine specifikke behov. Fra modellen udplottes automatisk de nødvendige ca. 24 tegninger til produktionen, og samtidig kan modellen bruges til visualisering og præsentation.(se i øvrigt senere) Elektronisk parametrisk 3D model af et standard Modulbad. 2D tegninger til produktion, genereres og udtegnes automatisk ud fra denne 3D model kilde: Ph.d projektet: Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering konceptdesign med systemorienteret tilgang. Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d, Arkitektskolen Aarhus, David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus Produktionstid for konfigurering og udplot af tegninger: få timer Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 6

7 Problemstilling Fra 3D konfiguratoren udtegnes automatisk 2D målsatte tegninger til produktionen Forskningssamarbejdet med Modulbad klarlagde, at der må ske en videreudvikling indenfor design af præfabrikerede badeværelser, hvorfor vi med en række studerende udarbejdede en række skitseforslag, med Modulbad som opdragsholder. Dette arbejde klarlagde store potentialer ved en bevidst nytænkning omkring design, modularisering, konfigurering, markedsføring, og med etableringen af en firmastrategi, der bygger på markedsføring af et produktsortiment altså også en ændret forretningsmodel. Processen før udviklingen af konfiguratoren: Problemstillingen er, at de badeværelser der præfabrikeres idag, udspringer af og bygger på traditionen - en simpel skitse, udarbejdet af en arkitekt eller entreprenør. Arkitekten kommer typisk til firmaet (Modulbad) med en skitse til et ønsket badeværelse. Firmaet optegner planer og opstalter af det ønskede badeværelse 6 stk: 4 vægopstalter, gulvplan og loftsplan. Arkitekten godkender efterfølgende tegningerne og prisen, - måske først efter et par korrektionsrunder, hvor tegningerne og måske prisen er blevet justeret. Efter godkendelsen af tegningerne går arbejdet med udarbejdelse af produktionsgrundlaget i gang. Der udarbejdes tegninger til støberiet til formarbejdet for vægge, gulv og loft. Produktionstegningerne angiver armering, hvor der skal indstøbes eldåser, rør og løftekroge, være udsparinger for ventilationskanaler, afløb fra toilet og udsparinger for diverse vandinstallationer mm. Der udarbejdes tegninger til flisemureren samt tegninger og styklister til elektrikeren. Skitser som grundlag for produktionsgrundlag erstattes af konfigurator. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 7

8 Problemstilling I alt udarbejdes typisk 24 tegninger i 2D AutoCad. Tegningerne er uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at sker der ændringer i projektet, skal alle tegninger hvorpå ændringen forekommer rettes, hvilket indebærer en stor risiko for fejl (at ændringer på enkelte tegninger overses). Dette problem kan løses ved anvendelse af en visuel parametrisk 3Dmodel (produktmodel / konfigurator), hvor ændringer i 3D modellen automatisk slår igennem i samtlige tegninger. Produktmodellens potentialer og problemstilling: Arbejdsprocesserne hos firmaerne (Modulbad) kan optimeres betydeligt ved hjælp af produktmodellen / konfiguratoren, hvor de største potentialer i første omgang omhandler tegningsproduktionen. De væsentligste er følgende: Udsnit af komfiguratorens brugerinterface, som automatisk genererer de nødvndige tegninger til produktionen FLISEFORDELING VASK FLISEFORDELING RUMMÅL VASK HOVEDMÅL RUMMÅL 2320 HOVEDMÅL 2475 Dels udgør tegningsarbejdet ofte flaskehalse i produktionsflowet - disse kan fjernes. Minimering af risiko for fejl i produktionsgrundlaget Det tager 2 tekniske tegnere ca. 7 dage at udarbejde de op mod 24 tegninger, der skal til fra godkendelsestegningerne til og med produktionstegningerne. Denne arbejdsproces reduceres fra (få) uger til (få) timer og fjerner således flaskehalsene på tegnestuen. Ovenstående problemstillinger var en del af baggrunden for at gennemføre nævnte forsøg med udviklingen af den elektroniske parametriske produktmodel. Modellen omhandlede et standardbadeværelse, hvor man via softwaren konfigurerer den ønskede løsning. Der ligger i begrebet standardbadeværelse at hoveddisponeringen af rummet ligger fast (den indbyrdes placering af wc-kumme, håndvask og bruser ligger fast, alt andet er konfigurerbart). standardbadeværelset repræsenterede 45% af firmaets produktion af badeværelser. Modellen blev opbygget i GDL (Geometric Description Language), som er et integreret programmeringsprog i softwaren ArchiCAD. Automatisk udtegning af 2D målsatte tegninger og rumlig afbilledning. Ændringer foretaget i 3D modellen slår umiddelbart igennem i alle tegningerne. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 8

9 Problemstilling Brugerdreven konfigurering via internettet og via produktmodeller er bl.a. kendt fra DELL computere kilde: Ph.d projektet: Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering konceptdesign med systemorienteret tilgang. Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d, Arkitektskolen Aarhus, David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus 2 klare fordele for producenterne: - produkter designet og tilpasset kundens behov og ønsker - god mulighed for at forenkle produktionen Den ekspertviden som Modulbad besidder er indskrevet som regler i modellen. Ved brug af denne konfigurator, er gennemløbstiden for tegningsproduktionen nu reduceret fra uger til timer. Det kræver til gengæld arbejde at vedligeholde modellen. Går Modulbad evt. over til et nyt gulvafløbssystem kræver dette omprogrammering i modellens kode, som genererer tegningerne. På sigt kan der opnåes fordele ved anvendelse af konfigurerbare produktmodeller i relation til firmaernes læring om kundernes ønsker - Brugerdreven innovation. På sigt kan der ligeledes opnås gevinster ved autoamtiseret produktion via data fra produktmodellen kombineret med robotteknologi. Forskellige flisekonfigureringer af et badeværelse I modellen er indbygget den specialviden, Modulbad besidder om produktion af præfabrikerede badeværelser. Bl. a. korrigeres positionerne af saniteten automatisk ved skift af flisestørrelse og format. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 9

10 Problemstilling Grundlaget for dette idékatalog: Der er ingen tvivl om, at vi som arkitekter indenfor en række af vore arbejdsområder, med design og udformning i stigende grad vil gøre brug af parametriske komponentmodeller, som producenterne vil stille til rådighed. Ingen arkitekter tegner i dag et Velfac-vindue. Vi konfigurerer en digital model, som rummer de regler, der nu er gældende for et Velfac-vindue. Vi tegner heller ikke køkkener mere. Vi vælger det køkkenfirma, der falder i vores smag, hvorefter vi vælger blandt de komponenter, firmaet stiller til rådighed på markedet. Vi gør det i stigende grad elektronisk enten ved direkte at sammenstille køkkenelementer online via Internettet eller ved i vore bygningsmodelleringsprogrammer at konfigurere de enkelte komponenter (som det også er muligt med trapper, altaner, loftssystemer med flere). Brugerinterface i ArchiCAD, til konfigurering af den digitale model af Dalton trappen. - en række faneblade giver adgang til konfigurering via indtastning af data Digital parametrisk model af en Daltontrappe, udviklet under forskningsprojektet: Produktkonfigurering i byggeriet af David Kjøller og Jakob Laang, stud arch. AAA Støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ( ). Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 10

11 Der er heller ikke tvivl om, at kunder (menigmand) i stigende grad vil gøre brug af konfiguration af deres ønskede produkter. Dette er allerede en tendens indenfor en række konsumprodukter (Volvo, LEGO, Dell-computere, Nikesko, etc.). - Og udgør en stærk konkurrenceparameter for de pågældende firmaer. Konfigurering af boliger - Se forskningsprojektet: Boligtyper og konfigureringsmetodikkker støttet af Boligfonden KUBEN se og konfigurer på hjemmesiden : - Forskellige former for konfigurering via internettet (i nogle tilfælde konfigureres via billeder andre gange direkte i en 3D model): Volvo HTH Lego NIKEiD - konfigurering - konfigurering - konfigurering - konfigurering via billeder via 3D model via drag and drop via indtastning af 3D model data Idekatalog Det salgsorienteret er dette produktkonfigurering idékatalogs påstand internettetat denne tendens, til brugerdreven elektronisk konfigurering, vil brede sig til skalamæssigt større og større produkter: hele rum, sommerhuse, typehuse, produktionsbygninger med videre. Vedr. konfigurering af enfamilehuse se hjemmesiden : aarch.dk/ - forskningsprojekt støttet af Boligfonden KUBEN Opgaven hos Modulbad Fokusemner, som reultat af opgaveforløb hos Modulbad var flerstrenget: Markedssituationen / globaliseringen Opgør med traditionen i design og produktion Badeværelsesfirmaerne må gå i offensiven og tilbyde markedet nye, spændende og gode produkter - produktsortimenter Badeværelsesfirmaerne må nyudvikle deres produkter Tiden er moden for nytænkning af badeværelset Konfigureringsmetoder skal anvendes som præmis for designarbejdet og tages i anvendelse Kunderne / forbrugerne vil i stigende grad efterspørge medindflydelse på udformningen af de produkter, de anskaffer sig. Dette redegøres der for på overbevisende vis i Creative Man Bog, udgivet 2004, Gyldendal af Instituttet for Fremtidsforskning Ovenstående punkter er her efterfølgende søges udfoldet: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 11

12 Problemstilling Markedssituationen / globaliseringen Det er i dag et faktum, at der ses en øget import af præfabrikerede badeværelser fra østlandene. Især fra Tjekkiet. De nye EU-lande mestrer den relativt simple teknologi, som skal til for at producere badeværelser, arbejdslønningerne er lave osv. Alle de parametre, der knytter sig til globaliseringens udflytninger af danske og svenske arbejdspladser, er her til stede. Den seneste tendens er begyndende import fra Kina af et større antal præfabrikerede badeværelse. Ganske vist med mange fejl og kvalitetssvigt. Men blot eksemplet viser, hvilken vej udviklingen peger. Skal denne internationale konkurrence besvares, er der kun en vej: produktudvikling og procesudvikling i vore lande. Vi arkitekter har badeværelsesdispositionen så at sige liggende i hånden = tradition Opgør med traditionen i design og produktion Vi arkitekter ved hvordan badeværelset bliver til i vores designprocesser. Sagt lidt provokatorisk bliver badeværelsets form og størrelse bestemt af, hvad der er til overs, når opholdsrummene har fået deres placering, udformning og proportioner. Badeværelset bliver ofte minimeret - og i lejlighedsbyggeri ofte suppleret med bryggerslignende funktioner som vaskemaskine og tørretumblere. Vi arkitekter har ligeledes badeværelsesdispositionen så at sige liggende i hånden : håndvask + bruser eller wc ved siden af hinanden, resten på modstående væg. Evt. håndvask nedsænket i en bordplade og stort spejl over, bruser og wc på modstående væg. Installationsskaktens placering bestemmer ofte herefter disponeringen. Hele vores tilgang bygger på traditionen. Badeværelser udformes groft sagt - som siden 30 erne, da man begyndte at indføre moderne installationer i vore boliger. Det fortsatte op gennem 50 erne. Og især i 60érne, hvor industrialiseringen af byggeriet tog fart, begyndte badeværelser at blive fremstillet industrielt. Forslag til hustype, hvor badeværelset ligger frit påmonteret huskroppen. Udformningen af badeværelset er således frigjort og kan antage en hvilken som helst form. Når badeværelset er nedslidt og blevet utidssvarende, kan det udskiftes via Plug & Play - Replug & Replay Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og Byggestyrelsen Og Adaptable House 1 og 2,NICe, Nordic Innovation centre Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 12

13 Problemstilling Forslag til hustype Plug & Play, forskningsprojekt: ERA BUILD, - Erhvervs- og Byggestyrelsen Via industrialiseringen opstår tankerne om industriel fremstilling af badeværelser på fabrik, suppleret med en effektiv montageteknik på byggepladsen. Men de industrielt fremstillede badeværelser disponeres fortsat traditionelt, tegnes traditionelt og produceres traditionelt (nu blot under tag på fabrik). Tiden er moden for nytænkning af badeværelset Livsstilsblade, boligmagasiner og fremtidsforskere med flere påpeger, at badeværelset er den rumkategori, der nu står for tur til en nyudvikling. Nu har danske familier gennem de seneste årtier fået udestuer, alrum og samtalekøkkener. Nu er det badeværelsernes tur. Der tales allerede i blade og boligmagasiner om velværerum, sundhedsrum, fitnessrum mv., og man ser nye trends indenfor badekar og diverse armaturer osv. Det er dette idékatalogs påstand, at markedet nu er modent til en fremtidsorienteret nytænkning og nyfortolkning af badeværelset. Visionen er, at når bygherren skal bygge, uanset om det er den enkelte familie, der skal bygge sit hus, entreprenøren der skal opføre et større lejlighedskompleks eller arkitekten, der sidder og tegner på en boligbebyggelse, skal det straks falde vedkommende ind, at han/de skal have et badeværelse af et særligt fabrikat, et stærkt og visionært brand med god kvalitet. På samme vis, når der skal anskaffes ny bil: det skal i alt fald være en Volvo Eller tv: det skal i alt fald være et B&O el. a. Der skal knyttes særlige og nye kvaliteter og et brand til badeværelset. Hustype baseret på Plug & Play Facadeelemeneter Plugges på konstruktivt system. Når elementerne bliver utidssvarende unplugges de og nye tidssvarende påmonteres. Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og Byggestyrelsen Og Adaptable House 1 og 2 NICe, Nordic Innovationcenter Inspiration: Ch. og R. Eames House Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 13

14 VOLVO - et produktsortiment Konfigurer selv din egen udgave af Volvo Problemstilling Badeværelsesfirmaerne må gå i offensiven og tilbyde markedet nye, spændende produkter i form af præfabrikerde rumløsninger. Forudsætningen, for at visionen kan realiseres, er at badeværelsesproducenterne bliver udfarende, produktudvikler løbende og stiller kvalitative produktsortimenter til rådighed for markedet, samt at der etableres en markedsføring. En sådan tilgang og procedure vil give muligheder for løbende produktoptimeringer i virksomhederne. Inspirationen kan i høj grad hentes fra køkkenfirmaerne, som i dag producerer kvalitet og sammenhængende løsninger (dog ikke præfabrikerede rum, hvilket formodentligt også vil blive virkelighed en dag). Produktionen bliver løbende rationaliseret, og der foregår løbende produktudvikling. Nogle af de elementer, der bliver udviklet til køkkenløsningerne, bliver i mindre udgaver også anvendt til baderum. Men dette katalogs vision er, at badeværelsesfabrikanterne så at sige overhaler inden om og opstarter udviklingen af produktsortimenter for præfabrikerede badeværelser, som entreprenører, arkitekter eller almindelige bygherrer kan vælge imellem og meddesigne på. Lad os starte helt forfra Udgangspunktet for tankerne i dette idékatalog er, at vi starter tankemæssigt helt forfra : Vi har i dag IT - teknologier, hvor vi via konfigurering kan automatisere produktionen af tegninger som grundlag for produktionen. På sigt kan vi videreudvikle og anvende teknologier til automatiseret produktion via robotteknologi og 3D-printning. Vi har viden, som kan overføres fra andre industerier om modularisering og platformsarkitektur som kan billiggøre produkterne og dog fastholde en høj grad af variationsmuligheder. Ved den nye start vil det være nødvendigt at være opmærksom på de ændrede forretningsmodeller, der her vil komme i spil. De sidste års forskning indenfor dette felt peger i inspirerende retninger. Kravene fra kunderne har ændret sig med ønskerne om meddesign, men allerede i dag har vi teknologierne til at indfri disse ønsker og krav om meddesign og individualiserede løsninger. (se: Køkkenfirmaerne har tradition for at udvikle et produktsortiment og produktudvikle det. Firmaerne er også i stigende grad begyndt at inddrage meddesign fra brugerne via firmaernes hjemmesider. Badeværelsesfirmaerne kan her lade sig inspirere og tage springet mod at produktudvikle på sortimenter af færdige badeværelser / wellnessrum, som kunden kan konfigurere. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 14

15 Verdensbilledet Problemstilling Bruger / Kunde Menigmand Tekniker Meddesign Brugerdreven Konfigurering Udveks. af viden Valg Arkitekt Designer Web Konfigurerbare modeller: Bygningsdele Rum (badeværelser) Systemer Udveks. af viden Design og programmering Data Producenter Forretningsmodeller Markedsføring Automatik Produktion Fabrik Ny industrialisering Verdensbilledets procedurer indenfor udvikling og brug af præfabrikerede badeværelser / wellnessrum bygger på et spænd - som går fra kundens meddesign (via konfigurering), hvad enten kunden er menigmand, som skal have sit eget badeværelse, eller det er teknikeren, der anvender prædesignede komponenter / systemer - til automatisk overførsel af data til producenternes mere eller mindre automatiserede produktion. Som en central spejlingsakse for disse procedurer, ligger udfordringerne hos arkitekterne og designerne i høj grad i de arkitektoniske overvejelser fra koncept til design og udarbejdelse af konfiguratorer. Når vi starter forfra menes der her, at vi ny og gentænker hele organiseringen af design, produktion og markedsføringen af præfabrikerede badeværelse ved inddragelse af de nye teknologier og med et ændret og fremtidsorienteret designmæssigt indhold. Vi taler således om en integreret designproces, der fra start inddrager alle relevante parametre i ovenstående verdensbillede Og de traditionelle forretningsmodeller vil blive reviderede. Badeværelsessortimenterne skal basere sig på mass customization (individuel masseproduktion), hvor kunden (arkitekt, entreprenør eller privatkunde) ved hjælp at konfigurationsteknologier, kan få indfriet sine ønsker og præferencer. I begrebet mass customization ligger der et oplæg til diskussion omkring kundens medbestemmelse og det overordnede design. I hvilken udstrækning skal kunden således kunne meddesigne sit eget badeværelse hvilke designmæssige begrænsninger og hvilke muligheder / begrænsninger vil arkitekten lægge ind i det mulige løsningsrum? Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 15

16 Badeværelsesmodul, Villa Alive, arkitekt: Ivar Moltke Arkitekt MAA Forskningsprojekt: Adaptable House 1, NICe, Nordisk Innovation Center Problemstilling Hvad er et produktsortiment? Et produktsortiment er en række forskellige produkter, der indgår i et familieskab i én eller anden sammenhæng og derved udgør en helhed. Et køkkenfirmas produktsortiment udgøres af en række forskellige køkkenelementer, der kan sammenstilles i en række kombinationer. Uanset kombinatorikken skal elementerne udgøre en designmæssig helhed. Volvos produktsortiment udgør en helhed i den forstand, at det rummer udgaver af bilstørrelser for enhver pengepung. Eva Trio s produktsortiment indgår i et familieskab i den forstand, at det samlede sortiment udgør en omfattende helhed af køkkenværktøj. Et formmæssige familieskab er indlysende. Et klart familieskab, og en stærk HELHED indenfor mindst ét - for brugeren vigtigt aspekt -, er en forudsætning for et stærkt brand. Eksempel på et udsnit af et produktsortiment Et produktsortiment af badeværelser? Forslag til HELHED og identifikation (det specielle) for et produktsortiment af badeværelser: Fokus på lejligheder (helheden) variation af typen fra mindste til største lejlighed. Identifikationer kunne være eksklusivitet i design og materialer, bæredygtighed, spækket med automatisk styring, osv. Fokus på enfamiliehuse (helheden) variation af typen fra mindste gæstetoilet til største badeværelser forskellige kombinatorikker ved 2 badeværelser i enfamiliehuset. Identifikationer (stil) kunne være inddragelse af uderum og åben plads til individualisering, via indplacering af individuelt inventar. Fokus på ældreområdet (helheden) en gennemtænkning af sortimentet, så der er udgaver, der kan anvendes til senior boligbyggeri og udgaver, der kan anvendes til institutioner. Bæredygtighed OSV: Eva Trio - et eksempel på et sortimen af køkkenredskaber med gennemgående formmæssigt familieskab Hvor stort er et sortiment minimum 3 varianter? Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 16

17 Problemstilling Designidéer / oplæg - Adskillelse af wc funktioner og badefunktioner (se senere) - Kobling af baderummet og en lille udendørs gårdhave. Om sommeren kan døren stå åben til eksteriøret, om vinteren kan kontrasten mellem det varme baderum og det kolde eksteriør opleves og nydes. (se senere eks.) - Udendørs beplantning (blomster og løvets skiftende farve) opleves fra interiøret gennem året. - Det eksotiske velværerum. - Fitness i rummet / fitnessrum med bad - Ny teknologi i baderummet: varmegenindvinding, vandgenanvendelse, styringsteknologi af varme, ventilation og lys. - Frit areal til individualisering: Træbadekar, lænestol, briks under højfjeldssol, massagebænk, tv, kondicykel. (se senere eksempler) Modularisering / foreløbige tanker Det er en præmis for arbejdet beskrevet i dette idékatalog at der er tale om præfabrikerede baderum, der ankommer til byggepladsen fuldt apterede, og klar til tilslutning af de tekniske installationer (vand, varme, afløb mv.) - = Plug & Play. Baderummet kan senere demonteres og et nyt og mere moderne kan opstilles: REPlug & REPlay). Dette kræver dog, at husets disponering er planlagt herfor, det kan være en salgsparameter for huset ved køb, at det løbende kan opgraderes ( after sales services ). Det er ligeledes en præmis, - og forslaget og konklusionen i kataloget - at producentvirksomhederne udvikler produktsortimenter som bygherren vælger i, - og konfigurere fra - som grundlag for sin bestilling af et konkret baderum. Det er ligeledes en præmis at kunden/bygherren (i en eller anden udstrækning) skal have designmæssig indflydelse på udformningen af baderummet via elektroniske konfigureringsmetodikker (mass costumization). For, at de forskellige præmisser kan indfries, er det nødvendigt, at producentens design af sortimenterne bygger på tanker om produktplatforme, systemarkitektur og modularisering af de forskellige sortimenter. Nedenstående er søgt opstillet tanker om forskellige modulariseringsprincipper, som bygger på præmisserne. Tankerne/forslagene bygger på skalamæssige overvejelser, startende med modularisering i den mindste skala: Modularisering på inventarniveau. Eksempel på modularisering af en badeværelseskerne (inventarniveau). Konfigureret i forskellige udgaver Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen Modulariseret og konfigurerbar facade. Afgangsprojekt: Respondable House David Kjøller Arkitektskolen Aarhus se: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 17

18 Modularisering på inventarniveau Hvis modulariseringen tager udgangspunkt i sanitetselementerne (wc, håndvask, bidet, badekar osv.) foreslås der udviklet et eller flere installationsmodul/er, hvorpå sanitetsenhederne kan monteres (evt. i form af en halvmur med spejl over) herpå kan sanitetsenhederne monteres i forskellige kombinationer. Fordelene ved en modularisering på inventarniveau efter ovenstående principper er, at baderummet vægge holdes uafhængige af sanitetselementerne og kan således have deres egen form og geometri, hvilket giver en række arkitektoniske og planmæssige muligheder. Konfigureringsmetoden kan være Drag and Drop man så at sige bygger sin egen konfigurering op efter Legoklods - princippet (se side 36). Modularisering på rumniveau Hvis udviklingen af sortimentet tager udgangspunkt i udviklingen af en række af forskellige rumstørrelser, bør der rettes fokus på forskellige rumstørrelsens forskellige funktionelle muligheder, og en evt. separation af baderummenes/wellnessrummenes forskellige funktioner til optimering af funktioner og oplevelse: Wc rum separeres fra baderum og kan hver især forefindes i forskellige udgaver. En modularisering på rumniveau bør rette fokus på en modulariseret geometri, så formarbejdet i produktionsvirksomheden kan optimeres. Modulariserede facader: Ray og Charles Eames eget hus Forslag til hustype Plug & Play Sanitetsenheder monteret på et modul Forskellige konfigurationer Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen Eksempel på samling af forskellige funktioner i et modul, fritstående i rummet. Konfigureringsmetoden kan bygge på afvinkling og hotspots, hvor man på baggrund af en størrelsesangivelse af baderummet afvinkler de ønskede funktioner. Herefter genererer computeren en model, der kan efterdesignes ved at flytte sanitetselementer manuelt med musen. Hele rummet som én unit: Hvis udviklingen af produktsortimentet retter sig mod én eller meget få forskellige rumstørrelser, hvilket kan have store produktionsmæssige fordele, bør fokus rettes på funktionernes indbyrdes samspil og kundernes særlige behov og muligheder for meddesign/indretning. Besparelserne og produktionsfordelene ved kun én, eller meget få forskellige rumstørrelser, kan resultere i et større rumareal og en større placeringsfrihed af rummets forskellige funktioner/sanitetselementer. Konfigureringsmetoden kan bygge på afvinkling og hotspots, hvor Badeværelseskomponenter samlet i et modul documentatie/sanitair/alape/alape- Magazin Se i øvrigt: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 18

19 Problemstilling kunden afvinkler de ønskede funktioner, hvorefter computeren genererer forskellige alternative modeller, der kan efterdesignes ved at flytte funktionerne/inventaret manuelt via hotspots. Konfigureringsmetoden kan også ligge i et prædesignet rum, hvor højreklik og valg bestemmer rummets indhold efter kundens ønske. (se side 36 vedr. konfigureringsmetodikker) Byggeteknik / formarbejde / samlingsteknikker Ved en nytænkning af badeværelset, som foran beskrevet vil det være afgørende at indgå i en dialog med en producent / flere producenter. Hensigten hermed vil være at få optimeret de øvrige problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af et sortiment: Optimering af formarbejdet. Formarbejdet udgør også ofte en flaskehals i produktionen. Ved en bevidst modularisering af formene må kunne opnås en rationalitet, som både sparer tid og økonomi En automatiseret produktion af forme bør undersøges og anvendes Forskellige kombinatorikker af modulariserede støbeforme må kunne give en række af forskellige ønskede geometriske løsninger Kort sagt bør en tæt dialog med produktionen foregå sideløbende og i en integreret proces med udviklingen af det arkitektoniske sortiment Foreliggende arbejde Det er Idékatalogets konklusion (og påstand), at vi i de kommende år vil begynde at se udvikling af sortimenter af badeværelser / wellnessrum baseret på tanker om Plug & Play og Replug & Replay. Ikke alle boligtyper, plandisponeringer og arkitektoniske principper er velegnede hertil. Derfor forestår der et yderligere udviklingsarbejde med afklaring af Hvilke arkitektoniske principper der er særligt velegnede til Plug and Play baseret på elektronisk brugerdreven konfigurering. Dette idékatalogs arbejde vil fra side 38 tage udgangspunkt i udarbejdelse af forslag til badeværelsessortimenter i relation til etagebyggeri - nybyggeri såvel som renovering af eksisterende etagebebyggelser. Wall House - konfigurering via Drag & Drop. Forskningsprojekt: Boligtyper og konfigureringsmetodikker. Støttet af Fonden KUBEN Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 19

20 Trends og virkemidler Badeværelsets status er ved at ændre sig fra et backstage rum til et præsentabelt frontstage rum. Der er fokus på bekvemmelighed og nydelse. Badekaret er blevet symbol på rekreativitet. Udviklingen ses dels i boligmagasiner, der ofte indeholder badeværelset som tema, dels i konsumenternes øgede investeringer i netop dette rum, samt tendensen til flere og større badeværelser i boligen. Flere og flere funktioner knyttes til badeværelset; afslapning, kropspleje, fitness, meditation... I takt med denne udvikling bruges mere tid på badeværelset, der er med til at højne badeværelsets status som opholdsrum. De efterfølgende sider illustrerer forskellige inspirerende forslag på nutidige og fremtidige badeværelser, formidlet af producenter af sanitet og øvrigt inventar til badeværelser. Med udgangspunkt i disse vil vi søge at kortlægge de arkitektoniske trends der forekommer relevante og attraktive for udviklingen af de næste 10 års badeværelsessortimenter. Boligmagasinerne fokuserer i stigende grad på badeværelset Eksempel på elegant badeværelse der har fokus på oplevelsen - herunder samspillet med uderummet. Man vil året igennem løbende kunne nyde farvernes vekslen på hækken mv. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 20

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s Produktkonfigurering i byggeriet Visuel konfiguration af bygningskomponenter Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller Arkitektskolen Aarhus Institut for A rkitektonisk Design www.aarch.dk Opbygning

Læs mere

Boligtyper og konfigureringsmetodikker - brugerdreven konfigurering af boliger på Internettet

Boligtyper og konfigureringsmetodikker - brugerdreven konfigurering af boliger på Internettet Boligtyper og konfigureringsmetodikker - brugerdreven konfigurering af boliger på Internettet Arkitektskolen Aarhus Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, David Kjøller, Cand. Arch. Ph.d. studerende Februar

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke

scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke rum for livet FØR: en ældre nedslidt boligblok med behov for renovering Tag og stigestrenge står foran snarlig udskiftning.

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

Forblad. Conbox, et præ-fab system. Tidsskrifter. Arkitekten 1965

Forblad. Conbox, et præ-fab system. Tidsskrifter. Arkitekten 1965 Forblad Conbox, et præ-fab system S. Tidsskrifter Arkitekten 1965 1965 Conbox, et præ-fab syst em. Et af de nyeste forsøg på at industrialisere byggeprocessen har nu nået den afgørende fase, hvor systemet

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Præfabrikerede installationsskakte

Præfabrikerede installationsskakte Præfabrikerede installationsskakte til udskiftning af faldstammer og stigrør i etageejendomme Hurtig montering Høj kvalitet Servicevenlig udformning Projekttilpasset Produkter Modul K100 En vandskade sikker

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt. 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken det er en kunst at bo godt 91 lejeboliger opføres tæt på Aalborg Universitet med smuk beliggenhed og attraktiv husleje 2 Se detaljer om materialevalg og plantegninger på side 10-11 Velkommen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

HUSET PROVENCE. Inspiration/Visualiseringsbillede. Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København

HUSET PROVENCE. Inspiration/Visualiseringsbillede. Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København HUSET PROVENCE Inspiration/Visualiseringsbillede Tøndergade 8-12 - Vesterbro - Hjertet i København SE SOLEN GÅ NED OVER VESTERBRO! Inspiration/Visualiseringsbillede Med købet af de unikke penthouselejligheder

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012 // Mediekit 2012 BO BEDRE Temaer: M øbler, belysning og indretning K økken og bad Boligforandringer Trends Faste elementer: N yheder og shopping Temaartikler I ndretning og bolig Mad Læserprofil K vinder

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet

Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Aktuelle tendenser i boligbyggeriet Hjemløsekonferencen, 26. august 2014 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i, A a l b o r g U n i v e r s i t e t Bolig hjem

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop

Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION. Scenarieworkshop Opsamling fra første workshop BETON og INNOVATION Scenarieworkshop Opsummeret resultat af innovationstjek i en række betonvirksomheder inden workshoppen Det er de erfarne personer der bær udvikling Visionen

Læs mere

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk sagsnr. 106C00132 Gammel Køgevej 54, 2680 Solrød Strand planche 1 Perspektiv fra syd-øst IDÉ Huset er udformet og orienteret således at det både giver den mest optimale udnyttelse af lokalplanens muligheder

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014. Fælles opstart for Temagrupperne

KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014. Fælles opstart for Temagrupperne KICK OFF MØDE Den 29. januar 2014 Fælles opstart for Temagrupperne Dagsorden Kl. 19.30 Kl. 19.40 Kl. 19.50 Kl. 20.05 Kl. 20.20 Kl. 21.20 Velkomst og indledning Rolle- og kompetencefordeling Hvad skal temagruppernes

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

sagsnr Jens Vævers Vej 38, 9990 Skagen 8. september 2011, planche 1 - værdifulde m2 PERSPEKTIV FRA SYD-ØST

sagsnr Jens Vævers Vej 38, 9990 Skagen 8. september 2011, planche 1 - værdifulde m2 PERSPEKTIV FRA SYD-ØST sagsnr. 805-3860 Jens Vævers Vej 38, 9990 Skagen 8. september 2011, planche 1 PERSPEKTIV FRA SYD-VEST PERSPEKTIV FRA SYD-ØST sagsnr. 805-3860 Jens Vævers Vej 38, 9990 Skagen 8. september 2011, planche

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Magiske Futter. - en booklet om kinæstetisk interaktion. Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt

Magiske Futter. - en booklet om kinæstetisk interaktion. Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt Magiske Futter - en booklet om kinæstetisk interaktion Af Kasper Rasmussen Nicolai Brodersen Ditte Basballe Thomas Gregersen og Cecilie Blichfeldt PA Mollevangskolen har bornene nu et stykke tid brugt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere