IDÉ KATALOG. Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉ KATALOG. Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University"

Transkript

1 IDÉ KATALOG Udvikling af et badeværelsessortiment - baseret på brugerdreven konfigurering Forslag til producentvirksomheder af præfabrikerede badeværelser Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Et udviklingsarbejde udført i samarbejde med: Ronny Andersson, Prof., Lund University Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University Idekataloget er udarbejdet af: Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA Charlotte Darre, Forskningsass. Arkitekt MAA David Kjøller, Forskningsassistent, Cand Arch Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 1

2 Forord Foreliggende idékatalog er blevet udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojekterne Plug & Play under ERABUILD, støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Adaptable House 1 og 2 støttet af NICe - Nordic Innovation Centre. Skitse til Adaptable House Plug & Play ERA BUILD Under arbejdet er vi på bedste vis blevet fagligt støttet af Ronny Andersson, Prof., Lund University og Robert Larsson, Ph.D. student, Lund University Per Kortegaard, lektor, arkitekt MAA Charlotte Darre, forskningsassistent, arkitekt MAA David Kjøller, forskningsassistent, Cand Arch Arkitektskolen Aarhus, Danmark Oktober 2009 Idékataloget er blevet udarbejdet i forbindelse med vores deltagelse i forskningsprojekterne Adaptable House 1 og 2 under NICe og Plug & Play under ERABUILD Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 2

3 Indledning Urd Nørgård Nielsen, Stud arch. Badeværelsets udvikling fra et hygiejnisk funktionsrum til et opholdsrum fordrer en større indholds- og designmæssig bearbejdening af badeværelset. Vandforsyningens fremgang og industrialiseringen, var med til at sætte fokus på hygiejne og renholdelse af kroppen. Fremgangen af kontorarbejdspladser sænkede tolerancen over for kropslugte, og medførte normen om det daglige bad. Hverdagen er blevet mere hektisk og tid er blevet en vigtig faktor i vores samfund. Karbadet er blevet symbolet på afslapning - modpolen til en hektisk hverdag. Forbrugerne har de seneste 10 år haft fokus på køkkenet. Denne opmærksomhed har bevirket at køkkenet idag er et af boligens vigtigste rum. Rumlig sammenhæng mellem køkken og opholdsrum ses i dag ofte. Denne centrale placering og rolle i boligen medfører en højere status for køkkenet, der idag anses for at være et trivselsrum - et rum med betydning og funktion langt ud over det blot at lave mad illustration - forside af boligmagasinder? Boligmagasinernes omtale af badeværelset, samt en række statistikker viser, at badeværelset er på vej til at foretage et lignende statusspring. De næste 10 år vil vi se en udvikling af badeværelser mod begrebet: wellnessrum, afslapningsrum, fitnessrum... Spørgsmålet er, om cementindustrien og producenterne af badeværelser er parate til at tage denne udfordring op. I henhold til teorierne i Creative Man (Bog udgivet af Det danske Fremtidsforskningsinstitut 1993 angående kommende forbrugeres ønsker og krav) er det en realitet, at kunder fremover i stadig stigende grad vil fordre medbestemmelse omkring udformningen af deres ønskede produkter, - et forhold vi, som designere og arkitekter, skal til at forholde os til. Dette idékatalog er tænkt som inspiration, til hvordan producenter aktivt kan deltage i udviklingen af badeværelsesbranchen, set i relation til de brugerkrav vi kan se komme. Brugerdreven digital konfigurering og bygningsmæssig plug and play udgør væsentlige præmisser for dette idékatalog. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 3

4 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Indledning 4 Indholdsfortegnelse Se henvisninger til firmahjemmesider senere Hot Beige 11 x 45 Hot Beige 33,3 x 45 HOT Hot Beige 33,3 x 33,3 4 flotte farver Smuk mat overflade Aflange fliser der fø Hot Beige 16,65 x 33,3 Baggrund og teori 5 Problemstilling 15 Verdensbilledet 20 Trends og virkemidler 27 Nye funktioner i badeværelset 28 Målgrupper 29 Delkonklusion på teori og baggrund Hot Beige 45 x 45 Findes som mosaik, brick trappetrin mm Meget slidstærk Priser fra 248;- kr/m 2 Hot Beige 25 x 25 Hot Beige 12,5 x 25 Hot Beige 12,5 x 12,5 Hot Beige Hot cotto H H Design 31 Designprocessen mod et sortiment 34 Udviklingen af et badeværelseskoncept / system 35 Design tilgang 36 Konfigureringsprincipper 38 Rumarkitektoniske principper 39 - Perler på snor 41 - Fast rumgeometri 42 - Sanitetskerne 44 - Wall of opportunities 45 Udvalgt design 48 Sortiment Perspektiver 56 Perspektiver i forhold til teknologi 59 Perspektiver i forhold til kulturændring og lovgivning 61 Perspektiver i forhold til fremtidsforskning 63 Perspektiver i forhold til kundesegmenter, firmaer, brands 64 Perspektiver i forhold til markedsføring 66 Perspektiver i forhold til businessmodels 68 Efterskrift og samlet konklusion 69 Kildehenvisninger 71 Inspirationskilder 73 Baggrundsresearch Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 4

5 Problemstilling En kvalitativ nytænkning af badeværelset bør have inflydelse på såvel rummets udformning som produktionsmetoden (nyindustrialiering), montagen og markedsføringen. Man ser allerede en række initiativer inden for nytænkning af badeværelset. Nedenstående er uddrag fra power pointshow af Ph.d Majbritt Quitzau fremvist ved: Årsmøde i Society of History of Technology (Danish Society), Odense Tekniske Skole, Odense, Denmark, 19th August Forbrugsmæssige skift Stigende forbrug knyttet til badeværelset. Badeværelset følger i kølvandet på køkkenerne (renovering/investering). Badeværelset har skiftet status fra et backstagerum til et frontstagerum - denne opklassificering medvirker, at rummet nu skal have repræsentabel karakter. Den øgede fokus på sundhed, kropspleje og wellness er nogle af de nye elementer i badeværelset. I takt med ændringen af badeværelsets status og funktioner, er badeværelset som rum, arealmæssigt stigende. Betydningsmæssige skift Ændret karakter i forhold til æstetik og indretning: Sterilt/funktionelt til hyggeligt/pyntet Mere central positionering i hverdagslivet Før: Funktionelt og tilbagetrukket rum Nu: Øget genstand for opmærksomhed kilde: 15. oktober 2007 Baggrund Baggrunden for dette idekatalog er den knowhow, vi på Arkitektskolen Aarhus opbyggede gennem flere års samarbejde med Modulbad A/S i Ringsted i forskningsprojektet Produktkonfigurering i byggeriet, ( ) støttet af Ministeriet for videnskab og teknologi i Danmark og Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 5

6 3 forskellige flisekonfigurationer, sammenmonteret i PhotoShop Problemstilling vore nuværende engagementer i projekterne Plug and Play (ERA BUILD, Erhvervsministeriet) og Adaptable House 1 og 2 (NICe - Nordic Innovation Centre). Modulbad A/S er en del af Betonelement A/S og fremstiller præfabrikerede badeværelser (se: For Modulbad A/S udarbejdede vi i forskningsprojektet Produktkonfigurering i byggeriet en elektronisk parametrisk produktmodel af et standardbadeværelse. Via modellen konfigurerer kunden, i dette tilfælde en arkitekt eller entreprenør, sit badeværelse ud fra sine specifikke behov. Fra modellen udplottes automatisk de nødvendige ca. 24 tegninger til produktionen, og samtidig kan modellen bruges til visualisering og præsentation.(se i øvrigt senere) Elektronisk parametrisk 3D model af et standard Modulbad. 2D tegninger til produktion, genereres og udtegnes automatisk ud fra denne 3D model kilde: Ph.d projektet: Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering konceptdesign med systemorienteret tilgang. Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d, Arkitektskolen Aarhus, David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus Produktionstid for konfigurering og udplot af tegninger: få timer Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 6

7 Problemstilling Fra 3D konfiguratoren udtegnes automatisk 2D målsatte tegninger til produktionen Forskningssamarbejdet med Modulbad klarlagde, at der må ske en videreudvikling indenfor design af præfabrikerede badeværelser, hvorfor vi med en række studerende udarbejdede en række skitseforslag, med Modulbad som opdragsholder. Dette arbejde klarlagde store potentialer ved en bevidst nytænkning omkring design, modularisering, konfigurering, markedsføring, og med etableringen af en firmastrategi, der bygger på markedsføring af et produktsortiment altså også en ændret forretningsmodel. Processen før udviklingen af konfiguratoren: Problemstillingen er, at de badeværelser der præfabrikeres idag, udspringer af og bygger på traditionen - en simpel skitse, udarbejdet af en arkitekt eller entreprenør. Arkitekten kommer typisk til firmaet (Modulbad) med en skitse til et ønsket badeværelse. Firmaet optegner planer og opstalter af det ønskede badeværelse 6 stk: 4 vægopstalter, gulvplan og loftsplan. Arkitekten godkender efterfølgende tegningerne og prisen, - måske først efter et par korrektionsrunder, hvor tegningerne og måske prisen er blevet justeret. Efter godkendelsen af tegningerne går arbejdet med udarbejdelse af produktionsgrundlaget i gang. Der udarbejdes tegninger til støberiet til formarbejdet for vægge, gulv og loft. Produktionstegningerne angiver armering, hvor der skal indstøbes eldåser, rør og løftekroge, være udsparinger for ventilationskanaler, afløb fra toilet og udsparinger for diverse vandinstallationer mm. Der udarbejdes tegninger til flisemureren samt tegninger og styklister til elektrikeren. Skitser som grundlag for produktionsgrundlag erstattes af konfigurator. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 7

8 Problemstilling I alt udarbejdes typisk 24 tegninger i 2D AutoCad. Tegningerne er uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at sker der ændringer i projektet, skal alle tegninger hvorpå ændringen forekommer rettes, hvilket indebærer en stor risiko for fejl (at ændringer på enkelte tegninger overses). Dette problem kan løses ved anvendelse af en visuel parametrisk 3Dmodel (produktmodel / konfigurator), hvor ændringer i 3D modellen automatisk slår igennem i samtlige tegninger. Produktmodellens potentialer og problemstilling: Arbejdsprocesserne hos firmaerne (Modulbad) kan optimeres betydeligt ved hjælp af produktmodellen / konfiguratoren, hvor de største potentialer i første omgang omhandler tegningsproduktionen. De væsentligste er følgende: Udsnit af komfiguratorens brugerinterface, som automatisk genererer de nødvndige tegninger til produktionen FLISEFORDELING VASK FLISEFORDELING RUMMÅL VASK HOVEDMÅL RUMMÅL 2320 HOVEDMÅL 2475 Dels udgør tegningsarbejdet ofte flaskehalse i produktionsflowet - disse kan fjernes. Minimering af risiko for fejl i produktionsgrundlaget Det tager 2 tekniske tegnere ca. 7 dage at udarbejde de op mod 24 tegninger, der skal til fra godkendelsestegningerne til og med produktionstegningerne. Denne arbejdsproces reduceres fra (få) uger til (få) timer og fjerner således flaskehalsene på tegnestuen. Ovenstående problemstillinger var en del af baggrunden for at gennemføre nævnte forsøg med udviklingen af den elektroniske parametriske produktmodel. Modellen omhandlede et standardbadeværelse, hvor man via softwaren konfigurerer den ønskede løsning. Der ligger i begrebet standardbadeværelse at hoveddisponeringen af rummet ligger fast (den indbyrdes placering af wc-kumme, håndvask og bruser ligger fast, alt andet er konfigurerbart). standardbadeværelset repræsenterede 45% af firmaets produktion af badeværelser. Modellen blev opbygget i GDL (Geometric Description Language), som er et integreret programmeringsprog i softwaren ArchiCAD. Automatisk udtegning af 2D målsatte tegninger og rumlig afbilledning. Ændringer foretaget i 3D modellen slår umiddelbart igennem i alle tegningerne. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 8

9 Problemstilling Brugerdreven konfigurering via internettet og via produktmodeller er bl.a. kendt fra DELL computere kilde: Ph.d projektet: Arkitektonisk Designproces og Produktmodellering konceptdesign med systemorienteret tilgang. Nikolaj Knudsen, Arkitekt, Ph.d, Arkitektskolen Aarhus, David Kjøller, Arkitekt, Forksningsassistent, Arkitektskolen Aarhus 2 klare fordele for producenterne: - produkter designet og tilpasset kundens behov og ønsker - god mulighed for at forenkle produktionen Den ekspertviden som Modulbad besidder er indskrevet som regler i modellen. Ved brug af denne konfigurator, er gennemløbstiden for tegningsproduktionen nu reduceret fra uger til timer. Det kræver til gengæld arbejde at vedligeholde modellen. Går Modulbad evt. over til et nyt gulvafløbssystem kræver dette omprogrammering i modellens kode, som genererer tegningerne. På sigt kan der opnåes fordele ved anvendelse af konfigurerbare produktmodeller i relation til firmaernes læring om kundernes ønsker - Brugerdreven innovation. På sigt kan der ligeledes opnås gevinster ved autoamtiseret produktion via data fra produktmodellen kombineret med robotteknologi. Forskellige flisekonfigureringer af et badeværelse I modellen er indbygget den specialviden, Modulbad besidder om produktion af præfabrikerede badeværelser. Bl. a. korrigeres positionerne af saniteten automatisk ved skift af flisestørrelse og format. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 9

10 Problemstilling Grundlaget for dette idékatalog: Der er ingen tvivl om, at vi som arkitekter indenfor en række af vore arbejdsområder, med design og udformning i stigende grad vil gøre brug af parametriske komponentmodeller, som producenterne vil stille til rådighed. Ingen arkitekter tegner i dag et Velfac-vindue. Vi konfigurerer en digital model, som rummer de regler, der nu er gældende for et Velfac-vindue. Vi tegner heller ikke køkkener mere. Vi vælger det køkkenfirma, der falder i vores smag, hvorefter vi vælger blandt de komponenter, firmaet stiller til rådighed på markedet. Vi gør det i stigende grad elektronisk enten ved direkte at sammenstille køkkenelementer online via Internettet eller ved i vore bygningsmodelleringsprogrammer at konfigurere de enkelte komponenter (som det også er muligt med trapper, altaner, loftssystemer med flere). Brugerinterface i ArchiCAD, til konfigurering af den digitale model af Dalton trappen. - en række faneblade giver adgang til konfigurering via indtastning af data Digital parametrisk model af en Daltontrappe, udviklet under forskningsprojektet: Produktkonfigurering i byggeriet af David Kjøller og Jakob Laang, stud arch. AAA Støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ( ). Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 10

11 Der er heller ikke tvivl om, at kunder (menigmand) i stigende grad vil gøre brug af konfiguration af deres ønskede produkter. Dette er allerede en tendens indenfor en række konsumprodukter (Volvo, LEGO, Dell-computere, Nikesko, etc.). - Og udgør en stærk konkurrenceparameter for de pågældende firmaer. Konfigurering af boliger - Se forskningsprojektet: Boligtyper og konfigureringsmetodikkker støttet af Boligfonden KUBEN se og konfigurer på hjemmesiden : - Forskellige former for konfigurering via internettet (i nogle tilfælde konfigureres via billeder andre gange direkte i en 3D model): Volvo HTH Lego NIKEiD - konfigurering - konfigurering - konfigurering - konfigurering via billeder via 3D model via drag and drop via indtastning af 3D model data Idekatalog Det salgsorienteret er dette produktkonfigurering idékatalogs påstand internettetat denne tendens, til brugerdreven elektronisk konfigurering, vil brede sig til skalamæssigt større og større produkter: hele rum, sommerhuse, typehuse, produktionsbygninger med videre. Vedr. konfigurering af enfamilehuse se hjemmesiden : aarch.dk/ - forskningsprojekt støttet af Boligfonden KUBEN Opgaven hos Modulbad Fokusemner, som reultat af opgaveforløb hos Modulbad var flerstrenget: Markedssituationen / globaliseringen Opgør med traditionen i design og produktion Badeværelsesfirmaerne må gå i offensiven og tilbyde markedet nye, spændende og gode produkter - produktsortimenter Badeværelsesfirmaerne må nyudvikle deres produkter Tiden er moden for nytænkning af badeværelset Konfigureringsmetoder skal anvendes som præmis for designarbejdet og tages i anvendelse Kunderne / forbrugerne vil i stigende grad efterspørge medindflydelse på udformningen af de produkter, de anskaffer sig. Dette redegøres der for på overbevisende vis i Creative Man Bog, udgivet 2004, Gyldendal af Instituttet for Fremtidsforskning Ovenstående punkter er her efterfølgende søges udfoldet: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 11

12 Problemstilling Markedssituationen / globaliseringen Det er i dag et faktum, at der ses en øget import af præfabrikerede badeværelser fra østlandene. Især fra Tjekkiet. De nye EU-lande mestrer den relativt simple teknologi, som skal til for at producere badeværelser, arbejdslønningerne er lave osv. Alle de parametre, der knytter sig til globaliseringens udflytninger af danske og svenske arbejdspladser, er her til stede. Den seneste tendens er begyndende import fra Kina af et større antal præfabrikerede badeværelse. Ganske vist med mange fejl og kvalitetssvigt. Men blot eksemplet viser, hvilken vej udviklingen peger. Skal denne internationale konkurrence besvares, er der kun en vej: produktudvikling og procesudvikling i vore lande. Vi arkitekter har badeværelsesdispositionen så at sige liggende i hånden = tradition Opgør med traditionen i design og produktion Vi arkitekter ved hvordan badeværelset bliver til i vores designprocesser. Sagt lidt provokatorisk bliver badeværelsets form og størrelse bestemt af, hvad der er til overs, når opholdsrummene har fået deres placering, udformning og proportioner. Badeværelset bliver ofte minimeret - og i lejlighedsbyggeri ofte suppleret med bryggerslignende funktioner som vaskemaskine og tørretumblere. Vi arkitekter har ligeledes badeværelsesdispositionen så at sige liggende i hånden : håndvask + bruser eller wc ved siden af hinanden, resten på modstående væg. Evt. håndvask nedsænket i en bordplade og stort spejl over, bruser og wc på modstående væg. Installationsskaktens placering bestemmer ofte herefter disponeringen. Hele vores tilgang bygger på traditionen. Badeværelser udformes groft sagt - som siden 30 erne, da man begyndte at indføre moderne installationer i vore boliger. Det fortsatte op gennem 50 erne. Og især i 60érne, hvor industrialiseringen af byggeriet tog fart, begyndte badeværelser at blive fremstillet industrielt. Forslag til hustype, hvor badeværelset ligger frit påmonteret huskroppen. Udformningen af badeværelset er således frigjort og kan antage en hvilken som helst form. Når badeværelset er nedslidt og blevet utidssvarende, kan det udskiftes via Plug & Play - Replug & Replay Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og Byggestyrelsen Og Adaptable House 1 og 2,NICe, Nordic Innovation centre Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 12

13 Problemstilling Forslag til hustype Plug & Play, forskningsprojekt: ERA BUILD, - Erhvervs- og Byggestyrelsen Via industrialiseringen opstår tankerne om industriel fremstilling af badeværelser på fabrik, suppleret med en effektiv montageteknik på byggepladsen. Men de industrielt fremstillede badeværelser disponeres fortsat traditionelt, tegnes traditionelt og produceres traditionelt (nu blot under tag på fabrik). Tiden er moden for nytænkning af badeværelset Livsstilsblade, boligmagasiner og fremtidsforskere med flere påpeger, at badeværelset er den rumkategori, der nu står for tur til en nyudvikling. Nu har danske familier gennem de seneste årtier fået udestuer, alrum og samtalekøkkener. Nu er det badeværelsernes tur. Der tales allerede i blade og boligmagasiner om velværerum, sundhedsrum, fitnessrum mv., og man ser nye trends indenfor badekar og diverse armaturer osv. Det er dette idékatalogs påstand, at markedet nu er modent til en fremtidsorienteret nytænkning og nyfortolkning af badeværelset. Visionen er, at når bygherren skal bygge, uanset om det er den enkelte familie, der skal bygge sit hus, entreprenøren der skal opføre et større lejlighedskompleks eller arkitekten, der sidder og tegner på en boligbebyggelse, skal det straks falde vedkommende ind, at han/de skal have et badeværelse af et særligt fabrikat, et stærkt og visionært brand med god kvalitet. På samme vis, når der skal anskaffes ny bil: det skal i alt fald være en Volvo Eller tv: det skal i alt fald være et B&O el. a. Der skal knyttes særlige og nye kvaliteter og et brand til badeværelset. Hustype baseret på Plug & Play Facadeelemeneter Plugges på konstruktivt system. Når elementerne bliver utidssvarende unplugges de og nye tidssvarende påmonteres. Projekter: ERA BUILD, Erhvervs- og Byggestyrelsen Og Adaptable House 1 og 2 NICe, Nordic Innovationcenter Inspiration: Ch. og R. Eames House Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 13

14 VOLVO - et produktsortiment Konfigurer selv din egen udgave af Volvo Problemstilling Badeværelsesfirmaerne må gå i offensiven og tilbyde markedet nye, spændende produkter i form af præfabrikerde rumløsninger. Forudsætningen, for at visionen kan realiseres, er at badeværelsesproducenterne bliver udfarende, produktudvikler løbende og stiller kvalitative produktsortimenter til rådighed for markedet, samt at der etableres en markedsføring. En sådan tilgang og procedure vil give muligheder for løbende produktoptimeringer i virksomhederne. Inspirationen kan i høj grad hentes fra køkkenfirmaerne, som i dag producerer kvalitet og sammenhængende løsninger (dog ikke præfabrikerede rum, hvilket formodentligt også vil blive virkelighed en dag). Produktionen bliver løbende rationaliseret, og der foregår løbende produktudvikling. Nogle af de elementer, der bliver udviklet til køkkenløsningerne, bliver i mindre udgaver også anvendt til baderum. Men dette katalogs vision er, at badeværelsesfabrikanterne så at sige overhaler inden om og opstarter udviklingen af produktsortimenter for præfabrikerede badeværelser, som entreprenører, arkitekter eller almindelige bygherrer kan vælge imellem og meddesigne på. Lad os starte helt forfra Udgangspunktet for tankerne i dette idékatalog er, at vi starter tankemæssigt helt forfra : Vi har i dag IT - teknologier, hvor vi via konfigurering kan automatisere produktionen af tegninger som grundlag for produktionen. På sigt kan vi videreudvikle og anvende teknologier til automatiseret produktion via robotteknologi og 3D-printning. Vi har viden, som kan overføres fra andre industerier om modularisering og platformsarkitektur som kan billiggøre produkterne og dog fastholde en høj grad af variationsmuligheder. Ved den nye start vil det være nødvendigt at være opmærksom på de ændrede forretningsmodeller, der her vil komme i spil. De sidste års forskning indenfor dette felt peger i inspirerende retninger. Kravene fra kunderne har ændret sig med ønskerne om meddesign, men allerede i dag har vi teknologierne til at indfri disse ønsker og krav om meddesign og individualiserede løsninger. (se: Køkkenfirmaerne har tradition for at udvikle et produktsortiment og produktudvikle det. Firmaerne er også i stigende grad begyndt at inddrage meddesign fra brugerne via firmaernes hjemmesider. Badeværelsesfirmaerne kan her lade sig inspirere og tage springet mod at produktudvikle på sortimenter af færdige badeværelser / wellnessrum, som kunden kan konfigurere. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 14

15 Verdensbilledet Problemstilling Bruger / Kunde Menigmand Tekniker Meddesign Brugerdreven Konfigurering Udveks. af viden Valg Arkitekt Designer Web Konfigurerbare modeller: Bygningsdele Rum (badeværelser) Systemer Udveks. af viden Design og programmering Data Producenter Forretningsmodeller Markedsføring Automatik Produktion Fabrik Ny industrialisering Verdensbilledets procedurer indenfor udvikling og brug af præfabrikerede badeværelser / wellnessrum bygger på et spænd - som går fra kundens meddesign (via konfigurering), hvad enten kunden er menigmand, som skal have sit eget badeværelse, eller det er teknikeren, der anvender prædesignede komponenter / systemer - til automatisk overførsel af data til producenternes mere eller mindre automatiserede produktion. Som en central spejlingsakse for disse procedurer, ligger udfordringerne hos arkitekterne og designerne i høj grad i de arkitektoniske overvejelser fra koncept til design og udarbejdelse af konfiguratorer. Når vi starter forfra menes der her, at vi ny og gentænker hele organiseringen af design, produktion og markedsføringen af præfabrikerede badeværelse ved inddragelse af de nye teknologier og med et ændret og fremtidsorienteret designmæssigt indhold. Vi taler således om en integreret designproces, der fra start inddrager alle relevante parametre i ovenstående verdensbillede Og de traditionelle forretningsmodeller vil blive reviderede. Badeværelsessortimenterne skal basere sig på mass customization (individuel masseproduktion), hvor kunden (arkitekt, entreprenør eller privatkunde) ved hjælp at konfigurationsteknologier, kan få indfriet sine ønsker og præferencer. I begrebet mass customization ligger der et oplæg til diskussion omkring kundens medbestemmelse og det overordnede design. I hvilken udstrækning skal kunden således kunne meddesigne sit eget badeværelse hvilke designmæssige begrænsninger og hvilke muligheder / begrænsninger vil arkitekten lægge ind i det mulige løsningsrum? Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 15

16 Badeværelsesmodul, Villa Alive, arkitekt: Ivar Moltke Arkitekt MAA Forskningsprojekt: Adaptable House 1, NICe, Nordisk Innovation Center Problemstilling Hvad er et produktsortiment? Et produktsortiment er en række forskellige produkter, der indgår i et familieskab i én eller anden sammenhæng og derved udgør en helhed. Et køkkenfirmas produktsortiment udgøres af en række forskellige køkkenelementer, der kan sammenstilles i en række kombinationer. Uanset kombinatorikken skal elementerne udgøre en designmæssig helhed. Volvos produktsortiment udgør en helhed i den forstand, at det rummer udgaver af bilstørrelser for enhver pengepung. Eva Trio s produktsortiment indgår i et familieskab i den forstand, at det samlede sortiment udgør en omfattende helhed af køkkenværktøj. Et formmæssige familieskab er indlysende. Et klart familieskab, og en stærk HELHED indenfor mindst ét - for brugeren vigtigt aspekt -, er en forudsætning for et stærkt brand. Eksempel på et udsnit af et produktsortiment Et produktsortiment af badeværelser? Forslag til HELHED og identifikation (det specielle) for et produktsortiment af badeværelser: Fokus på lejligheder (helheden) variation af typen fra mindste til største lejlighed. Identifikationer kunne være eksklusivitet i design og materialer, bæredygtighed, spækket med automatisk styring, osv. Fokus på enfamiliehuse (helheden) variation af typen fra mindste gæstetoilet til største badeværelser forskellige kombinatorikker ved 2 badeværelser i enfamiliehuset. Identifikationer (stil) kunne være inddragelse af uderum og åben plads til individualisering, via indplacering af individuelt inventar. Fokus på ældreområdet (helheden) en gennemtænkning af sortimentet, så der er udgaver, der kan anvendes til senior boligbyggeri og udgaver, der kan anvendes til institutioner. Bæredygtighed OSV: Eva Trio - et eksempel på et sortimen af køkkenredskaber med gennemgående formmæssigt familieskab Hvor stort er et sortiment minimum 3 varianter? Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 16

17 Problemstilling Designidéer / oplæg - Adskillelse af wc funktioner og badefunktioner (se senere) - Kobling af baderummet og en lille udendørs gårdhave. Om sommeren kan døren stå åben til eksteriøret, om vinteren kan kontrasten mellem det varme baderum og det kolde eksteriør opleves og nydes. (se senere eks.) - Udendørs beplantning (blomster og løvets skiftende farve) opleves fra interiøret gennem året. - Det eksotiske velværerum. - Fitness i rummet / fitnessrum med bad - Ny teknologi i baderummet: varmegenindvinding, vandgenanvendelse, styringsteknologi af varme, ventilation og lys. - Frit areal til individualisering: Træbadekar, lænestol, briks under højfjeldssol, massagebænk, tv, kondicykel. (se senere eksempler) Modularisering / foreløbige tanker Det er en præmis for arbejdet beskrevet i dette idékatalog at der er tale om præfabrikerede baderum, der ankommer til byggepladsen fuldt apterede, og klar til tilslutning af de tekniske installationer (vand, varme, afløb mv.) - = Plug & Play. Baderummet kan senere demonteres og et nyt og mere moderne kan opstilles: REPlug & REPlay). Dette kræver dog, at husets disponering er planlagt herfor, det kan være en salgsparameter for huset ved køb, at det løbende kan opgraderes ( after sales services ). Det er ligeledes en præmis, - og forslaget og konklusionen i kataloget - at producentvirksomhederne udvikler produktsortimenter som bygherren vælger i, - og konfigurere fra - som grundlag for sin bestilling af et konkret baderum. Det er ligeledes en præmis at kunden/bygherren (i en eller anden udstrækning) skal have designmæssig indflydelse på udformningen af baderummet via elektroniske konfigureringsmetodikker (mass costumization). For, at de forskellige præmisser kan indfries, er det nødvendigt, at producentens design af sortimenterne bygger på tanker om produktplatforme, systemarkitektur og modularisering af de forskellige sortimenter. Nedenstående er søgt opstillet tanker om forskellige modulariseringsprincipper, som bygger på præmisserne. Tankerne/forslagene bygger på skalamæssige overvejelser, startende med modularisering i den mindste skala: Modularisering på inventarniveau. Eksempel på modularisering af en badeværelseskerne (inventarniveau). Konfigureret i forskellige udgaver Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen Modulariseret og konfigurerbar facade. Afgangsprojekt: Respondable House David Kjøller Arkitektskolen Aarhus se: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 17

18 Modularisering på inventarniveau Hvis modulariseringen tager udgangspunkt i sanitetselementerne (wc, håndvask, bidet, badekar osv.) foreslås der udviklet et eller flere installationsmodul/er, hvorpå sanitetsenhederne kan monteres (evt. i form af en halvmur med spejl over) herpå kan sanitetsenhederne monteres i forskellige kombinationer. Fordelene ved en modularisering på inventarniveau efter ovenstående principper er, at baderummet vægge holdes uafhængige af sanitetselementerne og kan således have deres egen form og geometri, hvilket giver en række arkitektoniske og planmæssige muligheder. Konfigureringsmetoden kan være Drag and Drop man så at sige bygger sin egen konfigurering op efter Legoklods - princippet (se side 36). Modularisering på rumniveau Hvis udviklingen af sortimentet tager udgangspunkt i udviklingen af en række af forskellige rumstørrelser, bør der rettes fokus på forskellige rumstørrelsens forskellige funktionelle muligheder, og en evt. separation af baderummenes/wellnessrummenes forskellige funktioner til optimering af funktioner og oplevelse: Wc rum separeres fra baderum og kan hver især forefindes i forskellige udgaver. En modularisering på rumniveau bør rette fokus på en modulariseret geometri, så formarbejdet i produktionsvirksomheden kan optimeres. Modulariserede facader: Ray og Charles Eames eget hus Forslag til hustype Plug & Play Sanitetsenheder monteret på et modul Forskellige konfigurationer Ill: Arkitekt MAA Marie-Sofie Larsen Eksempel på samling af forskellige funktioner i et modul, fritstående i rummet. Konfigureringsmetoden kan bygge på afvinkling og hotspots, hvor man på baggrund af en størrelsesangivelse af baderummet afvinkler de ønskede funktioner. Herefter genererer computeren en model, der kan efterdesignes ved at flytte sanitetselementer manuelt med musen. Hele rummet som én unit: Hvis udviklingen af produktsortimentet retter sig mod én eller meget få forskellige rumstørrelser, hvilket kan have store produktionsmæssige fordele, bør fokus rettes på funktionernes indbyrdes samspil og kundernes særlige behov og muligheder for meddesign/indretning. Besparelserne og produktionsfordelene ved kun én, eller meget få forskellige rumstørrelser, kan resultere i et større rumareal og en større placeringsfrihed af rummets forskellige funktioner/sanitetselementer. Konfigureringsmetoden kan bygge på afvinkling og hotspots, hvor Badeværelseskomponenter samlet i et modul documentatie/sanitair/alape/alape- Magazin Se i øvrigt: Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 18

19 Problemstilling kunden afvinkler de ønskede funktioner, hvorefter computeren genererer forskellige alternative modeller, der kan efterdesignes ved at flytte funktionerne/inventaret manuelt via hotspots. Konfigureringsmetoden kan også ligge i et prædesignet rum, hvor højreklik og valg bestemmer rummets indhold efter kundens ønske. (se side 36 vedr. konfigureringsmetodikker) Byggeteknik / formarbejde / samlingsteknikker Ved en nytænkning af badeværelset, som foran beskrevet vil det være afgørende at indgå i en dialog med en producent / flere producenter. Hensigten hermed vil være at få optimeret de øvrige problemstillinger, der knytter sig til udviklingen af et sortiment: Optimering af formarbejdet. Formarbejdet udgør også ofte en flaskehals i produktionen. Ved en bevidst modularisering af formene må kunne opnås en rationalitet, som både sparer tid og økonomi En automatiseret produktion af forme bør undersøges og anvendes Forskellige kombinatorikker af modulariserede støbeforme må kunne give en række af forskellige ønskede geometriske løsninger Kort sagt bør en tæt dialog med produktionen foregå sideløbende og i en integreret proces med udviklingen af det arkitektoniske sortiment Foreliggende arbejde Det er Idékatalogets konklusion (og påstand), at vi i de kommende år vil begynde at se udvikling af sortimenter af badeværelser / wellnessrum baseret på tanker om Plug & Play og Replug & Replay. Ikke alle boligtyper, plandisponeringer og arkitektoniske principper er velegnede hertil. Derfor forestår der et yderligere udviklingsarbejde med afklaring af Hvilke arkitektoniske principper der er særligt velegnede til Plug and Play baseret på elektronisk brugerdreven konfigurering. Dette idékatalogs arbejde vil fra side 38 tage udgangspunkt i udarbejdelse af forslag til badeværelsessortimenter i relation til etagebyggeri - nybyggeri såvel som renovering af eksisterende etagebebyggelser. Wall House - konfigurering via Drag & Drop. Forskningsprojekt: Boligtyper og konfigureringsmetodikker. Støttet af Fonden KUBEN Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 19

20 Trends og virkemidler Badeværelsets status er ved at ændre sig fra et backstage rum til et præsentabelt frontstage rum. Der er fokus på bekvemmelighed og nydelse. Badekaret er blevet symbol på rekreativitet. Udviklingen ses dels i boligmagasiner, der ofte indeholder badeværelset som tema, dels i konsumenternes øgede investeringer i netop dette rum, samt tendensen til flere og større badeværelser i boligen. Flere og flere funktioner knyttes til badeværelset; afslapning, kropspleje, fitness, meditation... I takt med denne udvikling bruges mere tid på badeværelset, der er med til at højne badeværelsets status som opholdsrum. De efterfølgende sider illustrerer forskellige inspirerende forslag på nutidige og fremtidige badeværelser, formidlet af producenter af sanitet og øvrigt inventar til badeværelser. Med udgangspunkt i disse vil vi søge at kortlægge de arkitektoniske trends der forekommer relevante og attraktive for udviklingen af de næste 10 års badeværelsessortimenter. Boligmagasinerne fokuserer i stigende grad på badeværelset Eksempel på elegant badeværelse der har fokus på oplevelsen - herunder samspillet med uderummet. Man vil året igennem løbende kunne nyde farvernes vekslen på hækken mv. Arkitektskolen Aarhus, Per Kortegaard, Lektor, Arkitekt MAA, Charlotte Darre, Arkitekt MAA, David Kjøller, forskningsassistent, Cand. Arch. 20

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s Produktkonfigurering i byggeriet Visuel konfiguration af bygningskomponenter Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller Arkitektskolen Aarhus Institut for A rkitektonisk Design www.aarch.dk Opbygning

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Huset som samlet systemleverance

Huset som samlet systemleverance David Kjøller, cand. arch. Sjællandsgade 137, 1 8000 Århus C Tlf. 30 28 86 25 Mail: david.kjoller@aarch.dk August 2010 Ph.d. projektbeskrivelse Huset som samlet systemleverance Baseret på bruger meddesign

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Systemleverancer i byggeriet

Systemleverancer i byggeriet CINARK sætter fokus Systemleverancer i byggeriet Af Anne-Mette Manelius, Cand. Arch, forskningsassistent og Rikke-Julie Schaumburg Müller, Cand. Arch, forskningsassistent Artikel, CINARK Januar 2006, bragt

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

UPDATE/02. Tæppefliser fremstillet af planter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baseret nylon i Fotosfera. og kreative gulvzoner

UPDATE/02. Tæppefliser fremstillet af planter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baseret nylon i Fotosfera. og kreative gulvzoner Tæppefliser fremstillet af planter? Bio-baseret nylon i Fotosfera Rum i rummet og kreative gulvzoner Design with Purpose Nyt globalt brand UPDATE/02 Velkommen Nye verdener. Nye muligheder. Nyt Interface.

Læs mere

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed, der igennem

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

BADEVÆRELSER. Dato:10.07.2015 KATALOG FOR BEBOERVALG

BADEVÆRELSER. Dato:10.07.2015 KATALOG FOR BEBOERVALG KATALOG FOR BEBOERVALG Dato:10.07.2015 BADEVÆRELSER Gælder for blok 116 og blok 1005 (prøveblokke) Kom og se prøver på fliser, brusere, vandhaner osv. i Galleriet ved afdelingsbestyrelsens kontor, Melissehaven

Læs mere

Fjordblink. vand og velvære

Fjordblink. vand og velvære Fjordblink vand og velvære Fjordblink vand og velvære FJORDBLINK har i mere end 40 år leveret anlæg for vand og velvære til Danmark og de omkringliggende lande. FJORDBLINK leverer koncepter, som passer

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor

Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor Innovation Industrialiseret byggeri 3D contractor 3D contractor 3d contractor INDUSTRIELLE LØSNINGER Den industrialiserede arkitektur udfordrer den klassiske forestilling om det fuldendte arkitekturværk

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

bunker de luxe langeland BOLIG

bunker de luxe langeland BOLIG BOLIG langeland På Langeland ligger et usædvanligt fritidshus som en cool arkitektonisk perle på stranden mellem sand og store kampesten. Bygget i rå beton og fyrretræ og indrettet super minimalistisk

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTIV FRA NORD - ØST PERSPEKTIV FRA SYD - VEST www.xbo.

sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTIV FRA NORD - ØST PERSPEKTIV FRA SYD - VEST www.xbo. sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTI FRA NORD - ØST PERSPEKTI FRA SYD - EST sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 2 N Nyt toilet/bad

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

minaltan.dk - lettere, flottere og billigere DESIGN udsigt til jeres balkon- eller altandrøm nu på MINALTAN.dk udeliv

minaltan.dk - lettere, flottere og billigere DESIGN udsigt til jeres balkon- eller altandrøm nu på MINALTAN.dk udeliv minaltan.dk - lettere, flottere og billigere udsigt til DESIGN jeres balkon- eller altandrøm nu på MINALTAN.dk udeliv DIN ALTAN/ BALKON- DRØM Fleksible løsninger til individuelle behov minaltan.dk er Danmarks

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Where dreams come true

Where dreams come true Where dreams come true I House of Dreams vil du opleve de seneste boligtrends, men ganske anderledes end i andre bolighuse. Vores partnerkoncept har gjort det muligt at indrette komplette boliger med den

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere