Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet"

Transkript

1 Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012

2 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august og september 2011 blev der afholdt konferencer for studieområdet, hvor indsamlede erfaringer blev præsenteret. Dette nyhedsbrev skal ses på baggrund af disse konferencer særligt til de undervisere der ikke havde lejlighed til at deltage. Første del er nogle generelle erfaringer og retningslinier for studieretningsprojektet, mens sidste del er et forslag til hvordan faget teknologi kan indgå. Faglig fordybelse Formålet med studieretningsprojektet er at eleverne arbejder med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling den faglige fordybelse forstærkes ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, fra de to indgående fag. Den faglige fordybelse kan opnås ved at: eleven demonstrerer evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder eleven analyserer et emne/empiri med udgangspunkt i teori eleven vurderer og analyserer empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltanalyse eleven i besvarelsen forklarer og perspektiverer de fundne sammenhænge eleven inddrager litterær analyse og kritik, analyse af faglitteratur eller kommunikationsanalyse Vejlederens opgave Vejlederen skal i første omgang vejlede eleven til at finde et område og en problemstilling der er relevant for begge de indgående fag og interessant at arbejde med for eleven. Man kan fx sammen med eleven foretage en forventningsafklaring, og formulere et overordnet fokus for opgaven en problemformulering, der danner grundlag for den mere konkrete opgaveformulering, der skal udformes af læreren. det kan være en god idé at aftale vejledningsmøder også i skriveperioden eventuelle eksperimenter eller virksomhedsbesøg kan foregå i vejledningsfasen eleverne skal have støtte vejledning, også i gerne undervisningstiden, fx med vurdering af litteratur. Det er skolen, der skal hjælpe, ikke (nødvendigvis) forældrene

3 Den gode opgaveformulering Den gode opgaveformulering: tager udgangspunkt i en konkret problemstilling eller et afgrænset emneområde, hvor flerfagligheden naturligt udspringer af problemstillingen eller emneområdet er opbygget af en samlende problemformulering samt et antal delopgaver, typisk 3-4, med en klar progression i taksonomi fx redegøre, analysere, diskutere, perspektivere indeholder konkrete krav, der sikrer såvel opfyldelse af faglige mål i de indgående fag som dokumentation af indsigt i områder, der ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene Anvend skrivehandlinger som eleven kender fra de indgående fag: Forklar, analysér, vurdér Undgå uklare skrivehandlinger: Giv et bud på, hvorfor, overvej om Undgå direkte ja/nej spørgsmål: Kan du se sammenhængen mellem amerikansk våbenlovgivning og de seneste års skoleskyderier? Typiske faldgruber for opgaveformuleringen er: det eksotiske emne vær sikker på, at der findes litteratur og anden information på et passende niveau de uklare spørgsmål pas på åbne opgaver, tag udgangspunkt i noget konkret øvelsesvejledningen men ikke alt for konkret, opgaveformuleringen skal ikke være en opskrift Et par eksempler på opgaveformuleringer Teknologi fysik: Solceller er et af alternativerne til fossile brændstoffer men hvor kan det svare sig at installere dem? Beskriv opbygning og funktion af forskellige solceller Redegør for hvilke faktorer der er vigtige og typiske for valg af solceller til forskellige anvendelser undersøg en eller to faktorer ved et forsøg Perspektiver anvendelsen af solceller i form af en teknologivurdering Teknologi engelsk: Masseproduktionsmetoder har givet enorm fremgang for det amerikanske samfund - men hvordan ser det ud for USA i dag? Beskriv udviklingen i amerikansk kultur og det amerikanske samfund med afsæt i amerikanske værdier og Den Amerikanske Drøm Redegør for udviklingen i produktionsmetoder hos Ford og hvordan indførslen af masseproduktionsmetoder har påvirket de amerikanske virksomheder og det amerikanske samfund Perspektiver udviklingen af det amerikanske samfund og kultur i forhold til den internationale arbejdsdeling og den globale konkurrencesituation

4 Besvarelsen Studieretningsprojektet er en faglig opgave, der kan ses som argument: Påstand Belæg Hjemmel Indledning: Hvad vil jeg undersøge? Konklusion: Hvad fandt jeg frem til? Resten af opgaven: belæg for påstandene i opgavens konklusion Troværdigheden af de anvendte informationer/kilder/litteratur. Modtageren er en interesseret læser som skal kunne forstå sammenhængen og progressionen (fra vejledningen) Opbygning af besvarelsen: Forside Abstract (på engelsk) Indholdsfortegnelse Indledning/problemformulering Et antal hoved- og underafsnit, der afspejler opgaveformuleringen Konklusion Kildeliste Bilag (fx fagenes metoder) Bedømmelse og censur Følgende retningslinier bidrager til en smidig og uproblematisk censur: en god opgaveformulering er meget central i forbindelse med censur vejlederne skal sørge for, at bilag til opgaveformuleringen er af en fornuftig sværhedsgrad fagenes metoder skal i spil eleverne kan evt. vedlægge bilag med de valgte faglige metoder ved bedømmelsen start med karakteren. Der er ingen grund til diskussion, hvis censor og eksaminator er enige om karakteren! Studieretningsprojektet skal bedømmes i forhold til de fastsatte mål for studieretningsprojektet ikke de faglige mål for de indgående fag. Ved censuren bør eksaminator og censor kunne argumentere for deres bedømmelse på baggrund af målene for studieretningsprojektet.

5 Teknologi i studieretningsprojektet på htx Indhold Faget teknologi beskæftiger sig med samspillet mellem teknologi og samfund eller sammenhængen mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen. I faget indgår viden om materialer og bearbejdningsmetoder, metoder til teknologi- og miljøvurdering samt viden om og metoder indenfor produktudvikling, produktion og markedsføring. I de faglige mål er elevens evne til at kunne analysere en samfundsmæssig problemstilling og udvikle et produkt, der bidrager til løsning af problemet, i fokus. Eleven skal udvikle syntesekompetence. I studieretningsprojektet er der mulighed for at eleven gennem en fordybelse i enkelte elementer af processen øger sin viden, og derigennem styrker sine kompetencer. Gennem anvendelse af analysekompetencen styrkes syntesekompetencen. Rolle i studieretningsprojekter Faglig viden om materialer og bearbejdningsprocesser, der kan bruges til at belyse et fænomen fra et andet fag, eller uddybes med metoder og viden fra et andet fag. Faglige metoder til analyse af konkrete eksempler på samspillet mellem teknologi og samfund sammen med metoder og viden fra et andet fag, fx teknologianalyse, teknologivurdering, miljøvurdering, interaktiv teknologiudvikling. Viden om produktudvikling, produktion og markedsføring, der sammen med metoder og viden fra et andet fag kan anvendes til belysning og analyse af en konkret virksomhed eller et konkret produkt. Metoder og redskaber Viden om komponenter og materialers egenskaber, opbygning og anvendelse i produkter samt viden om fremstillingsprocesser. Teknologi som teknik, viden, organisation og produkt; teknologivurdering som konsekvensvurdering, helhedsvurdering og konstruktiv vurdering; teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling; materialer og produkters påvirkning af miljøet. Systematisk og integreret produktudvikling, fremstillingsprocesser, logistik, markedsføring af produkter, virksomhedens produktionsforhold, kvalitets- og miljøledelse. Husk at det ikke nødvendigvis er kompleksiteten af metoden, der er i fokus (fx er metoden i teknologivurdering umiddelbart mere kompleks end metoden i teknologianalyse), men mere fordybelsen. For at lave en god teknologianalyse skal der foretages research, arbejdet skal dokumenteres med kilder og begreberne skal anvendes korrekt det gælder også en god teknologivurdering. Som tommelfingerregel kan teknologivurdering anvendes, når fokus i studieretningsprojektet er på faget teknologi, mens teknologianalyse anvendes, når fokus ligger på det andet fag.

6 Om den videre dialog og vidensdeling Med dette nyhedsbrev ønsker jeg at skabe et udgangspunkt for erfaringsudveksling og dialog om stort og småt i forbindelse med teknologi på htx. Spørgsmål, kommentarer og idéer er velkomne. Hvis I ude på skolerne har udviklet noget godt materiale til elever eller lærere, som I mener andre kunne have gavn af, så send det gerne til mig til distribution på Emu. Med venlig hilsen Peter Larsen, fagkonsulent teknologi på htx

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008

Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Teknologi B - Htx Undervisningsvejledning Juli 2008 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv.

Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Kemi C Undervisningsvejledning, GU Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. 1. Fagets rolle Kemi er læren

Læs mere

Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse:

Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1 Opgaveformuleringer til studieretningsprojekter i de samfundsvidenskabelige fag Indholdsfortegnelse: 1. Krav til opgaveformuleringen... 3 2. Bedømmelseskriterier... 4 3. Kommenterede opgaveformuleringer...

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Design B Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere