Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, Brædstrup torsdag den 3. april 2014 kl. 11. Der var indskrivning fra kl. 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, Brædstrup torsdag den 3. april 2014 kl. 11. Der var indskrivning fra kl. 10."

Transkript

1 Referat Generalforsamling Parasollen "30 fonde deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, Brædstrup torsdag den 3. april 2014 kl. 11. Der var indskrivning fra kl Valg af dirigent. Claus Efsen, COOP blev valgt. og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretning v. Inger Larsen: Et år i bestyrelsen består af små og store elementer, der har en eller anden betydning for arbejdet med feriefonde eller med feriehusadministration. Som vanligt har vi holdt møder, og nogle af disse har været internat møder, så vi har kunnet arbejde med sagerne lidt dybere end det er muligt, ved almindelige dagsmøder. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling taget vare på 5 hovedelementer. Nogen vil måske sige, at det var da ligegodt ikke meget. De er bestemt ikke blevet overbelastet i årets løb. Det er også rigtigt. Vi er ikke blevet overbelastet, men alligevel har der været flere hovedbrud i bestyrelsen for at varetage opgaven som bestyrelse for Parasollens medlemmer. De 5 hovedelementer har været: 1. Ny hjemmeside 2. Feriekontoret 3. Høringspart ved ny lovgivning. 4. Ændret lovgivning i Berlin i forhold til lejligheder og udlejning 5. Planlægning af seminar og generalforsamling. Del 1 Ret hurtigt efter sidste års generalforsamling tog vi fat på arbejdet med at forny Parasollens elektroniske platform. Fuld af energi efter indlæg om netværksarbejde af Tyge Mortensens på sidste års seminar, var vi mere eller mindre overbevist om, at vi skulle have styrket netværksdelen på vores hjemmeside. Store spekulationer om hvordan og hvorledes blev delt mellem os. Vi forsøgte også at inddrage Søren fra Ringsted Kommunes Feriefond i arbejdet, da han på sidste års seminar fortalte os om hans erfaring med Facebook og deres Feriefond. På grund af udfordringer med mødetidspunkter lykkedes dette desværre ikke helt, men bestyrelsen drøftede videre. På et tidligt tidspunkt stod det klart, at det at benytte Facebook på en eller anden facon på vores hjemmeside platform ikke ville blive en god løsning. Dels har virksomheder, kommuner og regioner forskellige politikker på dette område, mere eller mindre strenge, og dels er Facebook i Parasol regi alligevel ikke det mest oplagte. Derimod fandt bestyrelsen, i samarbejde med vores leverandør, at en blog baseret model ville være den løsning, som kunne opfylde netværksdelen i vores forum. Bestyrelsen har også været sikker på, at hjemmesiden derudover skulle indeholde en oplysende del hvem er vi? - hvad står vi for?

2 - der skulle også være en del for nysgerrige uden medlemskab og en lukket del for Parasollens medlemmer. - et rum for lagring af referater, nyheder med videre. Der hvor vi ikke har været så enige eller sikre, har været om Parasollen i det hele taget skal stille sig til rådighed for annoncører, leverandører og lignende. Som bestyrelse vil vi nemlig ikke tages til indtægt for at blåstemple et produkt, selv om det får plads på vores hjemmeside. Som fritidsbestyrelse har vi ikke kræfter til at undersøge værdien af de henvendelser vi får. Vi kan alene bruge vores sunde fornuft. Og er det godt nok? Hjemmesiden så I jo i går, og jeg håber, at den faldt i smag, og at den vil blive flittigt brugt i jeres hverdag med arbejdet med fonden/feriehusadministrationen. Del 2 I forhold til Feriekontoret har der siden sidste år været to spor. Det ene spor var en forventet større inddragelse i revidering af lovgivningen på Feriefond området. Men der skete ikke noget direkte på dette spor. Men overraskende blev det i stedet til et mix med det andet spor, som Feriekontoret satte i søen. En spørgeskemaundersøgelse sendt til samtlige fonde. I hørte om undersøgelsen i timen med Feriekontoret her kort før generalforsamlingen. Undersøgelsens formål var at afdække og få et samlet overblik over ferieboligernes økonomi og de overvejelser og tiltag som de forskellige bestyrelser havde iværksat for at vende et underskud til et overskud. Hvorvidt denne undersøgelse bærer os frem til det, som er et ønske fra Feriefondene, at der i stedet for at se på hver enkelt feriefacilitets driftsbalance over en 4 årig periode, ses på den enkelte feriefonds samlede drifts portefølje, det ved bestyrelsen i skrivende stund ikke. Men måske er vi blevet klogere af Feriekontorets tidligere indlæg. Del 3 Parasollens bestyrelse er fra tid til anden høringspart ved diverse lovgivning. I år har det været: - høring om udkast til bekendtgørelse om FeriePenge.dk, - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om FerieKonto og - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie. Bestyrelsens fokus er altid at forsøge at gennemskue, om ændringerne kan få en følgevirkning for Parasollens medlemskreds Dette års høringer, og nævnte ændring får efter bestyrelsens overbevisning inden direkte følge for Feriefondene. Bestyrelsen ser alene de planlagte ændringer som en yderligere digitalisering på Feriepenge.dk området, noget der som sådan ikke får direkte betydning for feriefondene. Del 4 Bestyrelsen er løbende blevet orienteret fra sidelinjen af to tyske advokater angående ny lovgivning i Berlin, Zweckenfremdungsverbots Gesetz og turist-/city Tax på fem procent af prisen for en overnatning, og om hvilke følger dette får for udlejning af ferieboliger i Berlin. Zweckenfremdungsverbots Gesetz har til formål at bevare et omfattende tilbud af boliger i Berlin, og derfor skal omdannelsen af boliger til erhvervsrum eller ferielejligheder indskrænkes. Side 2 af 5

3 Blot som et lille indspark, så gælder City Tax både for hoteller, campingpladser og lejligheder, store og små turister, dog undtaget business rejsende. I år regner Berlin med 26 millioner turist overnatninger, og får på denne fiffige måde ca. 25 millioner Euro ned i foret. Noget af en pengemaskine. Det er en skat, der ikke er til at komme udenom, hvis man ellers kan finde ud af deres system med betaling via nettet. Medlemskredsen er løbende blevet orienteret i nyhedsbreve. De to advokater er ikke uenige i selve lovdelen, men ser meget forskelligt på, hvilken betydning det får for feriefondene. De fonde der ejer lejligheder i Berlin er landet i et minefelt af stor kompleksitet. Som ejer er man tvunget til at forholde til den ny lovgivning i Berlin. Der indføres en 2 årig overgangs periode, hvor der kan søges dispensation af en eller anden karakter. Denne gang tror bestyrelsen, at det er vigtigt, at benytte en bestemt betegnelse for de besøgende i Feriefondenes lejligheder. Vi er feriefonde/feriehusadministratorer som udlåner en i princippet fælles ejet bolig til forskellige gæster mod et mindre gebyr, mens firmahusene videreudlejer en bolig til en medarbejder. Teknisk er hver enkelt medarbejder i en kommune/region/virksomhed ejer af en ferielejlighed i Berlin, og når lejligheden besøges, sker dette mod et mindre gebyr. Feriefond begrebet som sådan er ikke en bekendt størrelse i Tyskland, og Feriekontoret har for længst fastlagt, at det ikke er muligt at oprette et selskab i Feriefonds regi. Gør man det, er man ikke længere en Feriefond i Feriekontorets øjne. Som bestyrelse er det vigtigt for os at opfordre til, at hver Feriefond/Feriehusadministrator følger lovgivernes arbejde nøje, og sørger for at tage kontakt til advokathjælp, for den videre vej med ansøgning til Finanzamt og fortsat udlejning af egen ferielejlighed i Berlin. Del 5 Planlægning af seminar og generalforsamling. At planlægge dette er et meget tungt og betydningsfuldt arbejde. Det er ikke tyngende, men vanskeligt at være hitte-på-som. Vi vender formen for seminaret flere gange, og forsøger at følge hvad der sker indenfor vores område, og være idéfuld i forhold til hvad der vil være godt at servere for den kræsne medlemskreds. Vi vender også gang på gang tilbage til de meldinger som gives til os som bestyrelse, og til ønsket om bare det at have tiden til at snakke og netværke med hinanden om hverdagen, når man nu er sammen. Det er ikke altid nemt at opfylde, at seminaret skal det være noget spændende, noget innovativt og noget lærerigt. Balancen svinger ind i mellem mere til den ene side end til den anden side. Men sådan er det. Vi håber, at I får noget brugbart med jer tilbage fra begge dage. Tak til bestyrelsen for godt arbejde og seminar. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Side 3 af 5

4 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Poul Lehn Jensen gennemgik regnskabet. Generalforsamlingen spurgte ind til kontingentbetalingen, og om hvorvidt bestyrelsen har opgivet at få nye medlemmer? Der arbejdes selvfølgelig på at få flere medlemmer, men det er ikke helt nemt. I regnskabet er der ingen periodisering. Generalforsamlingen påpegede, at det reviderede regnskab skal udsendes med dagsordenen ifølge en tidligere generalforsamlingsbeslutning. Det har ikke været tilfældet. Regnskabet er på hjemmesiden er ikke det underskrevne regnskab, men det blev udleveret ved indtegningen til generalforsamlingens. Generalforsamlingen drøftede problematikken, og resultatet blev, at regnskabet blev godkendt. Dirigenten foreslog, at der laves en note til vedtægterne i forhold til offentliggørelse af det underskrevne regnskab. 4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 18. marts Intet forslag indkommet. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Kontingentet fortsætter uændret. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsesmedlem: Bent Munk, Roskilde Kommunes Feriefond (genopstiller ikke) Dora Bach, Jammerbugt Kommunes Feriefond (genopstiller) Genvalgt. Leon Kanstrup, Århus Kommunes Feriefond og Susan Reinholdt, Region Hovedstadens Feriefond - valgt Suppleanter: 1 & 2. suppleant; Pia Petersen, Coop Ferie, (genopstillet som bestyrelse, valgte efterfølgende at opstille som suppleant, valgt. Bodil Kudsk, Vordingborg kommune, valgt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Lejf Rentenborg Bøgedal, Silkeborg Kommunes Feriefond (vælges i ulige år). Revisorsuppleant: Jess Hansen, Region Sjællands Feriefond (vælges i lige år) Genvalgt 8. Eventuelt. Herudover var der følgende informationer og drøftelser - fra deltager til deltager: Godt indlæg med CKO. Der blev blandt andet debatteret: - Bytteportal for ferieboliger. - Aftale om brug af lejlighed på Fanø - Digital tinglysning. - Fuldmagt givet til én? ex. advokat, administrator - Stamoplysninger på medarbejdere fra arbejdsgiver til bookingsystem, med/uden cpr. Kvikbook Hvidovre kommune kan ikke få cpr. nr. fra Hvidovre kommune. Horsens kunderne oplyser deres fødselsdato. Region Sjælland Contool Side 4 af 5

5 Novo kunderne opretter sig selv. Selskabet lever data ud af huset. Silkeborg krypteret fil. Databehandleraftale så må man godt få dataene. Problematikken bør drøftes i Parasollen.. - Berlin lejlighederne og ny lovgivning - Internetadgang i feriehusene. - Lejlighed i Paris, London - Dele oplysninger om kontakter og rengøring. - Moms og skat. Beskatning af medarbejdere. Novo Nordisk Feriehuse skal oplyse hvilke medarbejdere, som har lejet et hus. - Underskud på feriehuse - Lejlighed i Østrig - Lejemål i Sverige - Delelejlighed - Indhente tilbud ved vedligeholdelse meget tid - Feriekontoret - Søren Balslev, Sanne Molin, Birthe Schultz - Pres på Arbejdsmarkedets Feriefond. Grundkapital falder til 100 mill i løbet af de næste par år. EU lov afsmitning på dansk Ferielov. Tak til afgående bestyrelse: Bent Munk, Elise Søgaard og Tina Lehmann og dirigent Claus Efsen. Side 5 af 5

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere