Sophie:47 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:47 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:47 ISSN Ove Rosmon Den astrologiske pioner REVIDERET BIOGRAFI af Claus Houlberg Infobrevet SOHIE:7 leverede en foreløbig biografi af den astrologiske pioner fra 1920 erne, Ove Rosmon. Vi fulgte op i SOPHIE:29 med lidt flere oplysninger. Dette nummer kan bringe en mere udbygget biografi, idet Astrologisk Museum har haft kontakt til nulevende familie, som bl.a. har forsynet os med hosstående portræt, hvor han 33 år. Han blev født i Svendborg på gården Bakkehøj den 16. marts 1893 og døbt i Vor Frue kirke i Sunds som Ove Wilhelm Rasmussen blot fire dage senere. Efternavnet Rasmussen blev overstreget den 12. januar 1915, hvor han var 23 år gammel, og rettet til Rosmund. Senere igen, da han var 37 år gammel, den 26. juni 1929,( ) blev s. 5 : Kongelige fødsler i Haderslev s. 13 : Halv Månerunde s. 14 : Generalforsamling SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 1

2 Notat i kirkebogen fra Vor Frue i Sunds ved Svendborg denne rettelse overstreget og rettet til Rosmon. Familie Hans far var Indre missionær Martin Gerhardt Rasmussen, født i Lumby ved Horsens, og moderen Gregersine Isidora Panduro Rasmussen født 1. juli 1849 i Bogense. Martin og Gregersine blev gift den 6. februar 1878 i Skt Hans Kirke i Odense, to år efter deres første barn var født og mens hun var højgravid med deres andet barn. De fik i alt ti, seks piger og fire drenge, der en efter en og med stor regelmæssighed kom hvert andet år. Ove var den næstsidste i søskendeflokken. Oves far, Martin, var indremissionær. Han var også maler (primært landskaber), og han kunne også skrive. Ruth Paula Rasmussen Nelson ( ) skriver i sin biografi, at Martin i flere år omkring århundredeskiftet skrev et månedligt nyhedsbrev i Odense. Det var smukt illustreret med billeder i vandfarve og indeholdt opbyggelige artikler og digte (ofte forfattet af Martin selv). Nyhedsbrevet var i et enkelt eksemplar, som så kunne læses af menigheden i det lokale forsamlingshus. Ove fik en enkelt søn, der døde som ung mand, vi ved ikke hvornår, og han efterlod Rejse til Amerika sig ikke andre slægtninge. Den halve snes mennesker, der i dag bærer familienavnet Rosmon, stammer alle fra en god ven af Rosmon, der af ham fik lov at give sine børn efternavnet. Stamfaderen På mødrene side er han i familie med hele Panduro-slægten SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 2

3 Den modne Ove Rosmon ( ) sammen med sine forældre, Martin Gerhardt Rasmussen ( ) og Gregersine Isidora Panduro Rasmussen ( ) i Danmark. Denne har en fælles stamfader, Isidore Panduro, der var en Spanier, som kom her til landet som Husar med General Romanas Hjælpekorps. Isidoro Panduro var født i Alcazar de San Juan den 4. april Faderen hed Augustin Panduro, og moderens navn var: Anna Dorthea Xemiene. Chateau Montesqieu Han blev ved de spanske Troppers Besættelse af Nyborg (som Udksibningssted) taget til fange af en dansk Officer, idet han ved Aasum havde faaet sit ene ben brækket ved et spark af en hest; han førtes til Apotheket i Kjerteminde i 1809, og medens han laa der, var Spanierne paa engelske Skibe vendt tilbage til hjemlandet. Den 18. maj 1813 giftede han sig med en fynsk gaardmandsdatter, Maria Hansdatter i Kerteminde og døde St. Hansdag 1859 i Viby på Fyn. Rejserne til Amerika Oves søster, Esther. tog imod ham i Harlowe Street i Boston i Ove var kun 17 år gammel, så brødrene Alfred og Rasmus sendte den sky og tilbageholdende Ove retur til forældrene meget hurtigt. Den amerikanske biografi af Ruth Paula Rasmussen Nelson nævner ham i forbifarten: Peter Sorensens, with Esther, also lived on Savin Hill Avenue. Oncle Ove, Papa s youngest brother, came to Boston as a teenager and the Sorensens were very kind to him. I don t know how long Ove was in Boston but the Brothers felt his real place was back with his parents in Denmark Lillejuleaften 1919 stævner Ove Rosmund, som han da 27 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 3

4 år gammel hedder, igen over til familien i USA. Den amerikanske biografi skriver: Papa was gifted in many areas, one of which was music. I expect that hymns were often sung at Missionhuset. His young brother took organ lessons. Piano lessons were looked upon as worldy and young Ove did manage to take piano lessons without his father s knowing about this (his mother knew about this I believe). Ove became an accomplished pianist and sang well. Efter hjemkomsten fra USA i 1920 er Ove noteret som logerende i forældrenes hus i Amaliegade i Horsens hvor han ernærede sig som privatlærer i sprog, som der står i arkivet. Kunstakademiet Mellem rejserne til Amerika kom Ove Rosmund i 1916 ind på Kunstakademiets malerskole og udviklede sig til en habil kunstmaler, der i 1923 efter den anden rejse til Amerika udstillede på Charlottenborg. Han blev med årene meget optaget af spirituel symbolik og lyset i billederne. Han var i sin tænkning påvirket af en af oplysningstidens store filosoffer, franskmanden Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu eller blot Montesqieu, hvis slot han malede billeder af flere gange. Astrologien Det er formentlig på sine rejser til USA, at Ove Rosmon bliver interesseret i astrologien. Ove Rosmon født i Svendborg Oplysninger om denne del af hans liv er imidlertid meget sparsomme. Vi ved, at han gik ind i Co- Frimureriet Le Droit Humaine, en teosofisk inspireret gren, der tillod både mænd og kvinder som frimurere. Vi er nu i 1925, hvor han bliver tilknyttet logen Baldur og her forfatter den første astrologibog på dansk, Astrologi og Symbolik, som logen udgiver. Han bor på dette tidspunkt i Aagade i København og flytter senere ud på Kapelvej på Nørrebro. Denne bog er samtidig den allerførste danske bog om emnet efter 300-årsnatten, der begyndte med Chr IV s forbud mod astrologiske forudsigelser i Året efter, i 1926, forfatter han bogen Astrologi og Evangelium, som frimurerne ligeledes udgiver. Vi ved fra ordenens sekretær, at han blot tog de første tre grader og var kun aktiv, indtil logen Baldur i 1927 blev slået sammen med logen Odin. Han er derefter blevet hvilende medlem, indtil 1930, hvor han melder sig helt ud af Le Droit Humain. Kort forinden, i juli 1929, ændrer han sit efternavn fra Rosmund til Rosmon, et navn, han beholder livet ud. Under dette navn skriver han i 1934 sin tredje astrologibog, Esoterisk Astrologi og Symbolik, et betydeligt større værk, der var stærkt påvirket af den engelske astrolog Alan Leos værk om samme emne. Denne bog blev udgivet på Esoterisk Astrologisk Forlag, som formentlig var hans eget forlag. Han blev en del af Teosofisk Forening. Her ved vi, at han holdt enkelte foredrag i en loge i København på Gl. Kongevej, men ellers er oplysningerne fra denne periode meget få. Ud over sine astrologiske værker, forfattede Ove Rosmon romaner og skuespil. Han døde i København den 6. juni apple KILDER - The First Dozen Years af Ruth Paula Rasmussen Nelson (1984) - The Rosmond Name in History (udgivet af Ancestry.com 2009) ASTROLOGISKE VÆRKER af Ove Rosmon Astrologi og symbolik Astrologi og evangelium Esoterisk astrologi De tolv mennesketyper Livets gåde Skriften på himlen SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 4

5 Kongelige fødsler i Haderslev af Sven F. Svensson Den danske astrolog Sven Frederik Fischer Svensson ( ) var kontorchef i et af ministerierne og en god ven af Gilbert Tjørnum, der jo var en af medstifterne af Astrologisk Museum. De to venner var blandt de første til at melde sig på Irene Christensens nye astrologiske uddannelse i Ud over hans senere magnum opus, Astrologien i videnskabelig belysning, der senere udkom på engelsk, skrev Svensson en del astrologiske artikler. Disse blev gerne skrevet under hans pseudonym Frederik Fischer. Det vil sige, at han blot benyttede to af sine navne, der var stort set ukendte for offentligheden. Astrologisk Museum er kommet i besiddelse af en fin lille artikel, han udgav i Sønderjysk Månedsskrift, året før sin død. Denne artikel er helt i hans eget navn og et godt eksempel på hans omhyggelige måde at håndtere ikke blot astrologien på, men alle emner, han kom i berøring med. Artiklen gengives i faksimile på de følgende sider. - red. SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 5

6 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 6

7 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 7

8 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 8

9 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 9

10 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 10

11 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 11

12 SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 12

13 Den halve Månerunde FRA VOR EGEN VERDEN af -red Astrologisk Museum blev stiftet den 3. februar 1999 og har nu eksisteret i 14 år. Dermed er en halv Måne-runde fuldført og vi er på vej til den halve Saturn-runde. Horoskopet for Museets ses hosstående. Hvis Museet var et menneske, så ville det nu være i puberteten og på vej til at finde sin identitet her i verden. Det mest markante i horoskopet er en progressiv Sols aspekt til Saturn. Det kommende år kommer altså til at handle om ansvar, hvilket stiller krav til Museets formand og bestyrelse. Saturns position i fødselshoroskopet fortæller om en autoritativ position, der med tiden erhverves i faget eller blandt fagets udøvere. Da Saturn er i Vædderen er det en pionerposition eller rettere en pioneropgave, Museet har taget på sig ved sin fødsel. Visionen Vi har tidligere været inde på en vision om et Astrologisk Universitet i SOPHIE:42 som arbejdstitel for næste mål, som Museet kunne arbejde sig hen mod. Dette mål handler om at definere begreber, definere arbejdsmetoder, indsamle dokumentation og siden hen forske og undervise. Altså bevæge sig fra et hyggeligt lille hobbymuseum til et gradvist mere professionelt Museum. Visionen herom ses i Solens position i niende hus, universitetshuset, i konkunktion med Merkur (dokumentation) og Uranus, der dels er astrologiens planet, dels er den abstrakte tænknings planet (begreber mv.) Fortiden Museet har været en del af Astrologihuset, men har de senere år evnet at stå på egne ben økonomisk. Dette er sund og god udvikling, som med den halve månerunde åbner op for spørgsmålet om Museets bosted og arbejdsform. Månen er progressivt i opposition til sin egen position i radix og dermed i et fornyet kvadrat til Pluto i sjette hus, de daglige rutiners hus. Da Pluto er i aspekt til både Månen og Solen, er de daglige rutiners varetagelse en markant del af Museets fundament og vision, dvs. både fjerde og niende hus. Pluto ligger i Skyttens tegn, der hele tiden vil videre og udvide sit domæne, så vækst ligger i Museets gener. Når nu Saturn er i fokus i løbet af det kommende år, så vil der være meget øje på ansvar og i sidste ende ledelse af Museet. Det kommende år kunne blive et afgørende år. apple SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 13

14 GENERALFORSAMLING Astrologisk Museum afholder ordinær generalforsamling fredag, den 12. april kl 17:00 i Astrologihuset, Teglværksgade 37, 2100 København Ø med efterfølgende bestyrelsesmøde til konstituering. Dagsorden jfr. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår, jfr Forelæggelse og godkendelse af budget 5. Behandling af forslag fra medlemmerne 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: BESTYRELSE (2-årige poster) - Claus (på valg) modtager genvalg - Karl Aage - Mikael - Benja (på valg) modtager genvalg - Ann (på valg) SUPPLEANTER (1-årige poster) - Ella Marie (på valg) modtager genvalg - Leif (på valg) - Bengt (på valg) - Søren (på valg) 7. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant, hver for et år ad gangen - Inger (på valg) modtager genvalg - Mariann (på valg) 8. Eventuelt Nyhedsbrevet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 47 [ marts 2013 ] side 14

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION?

SØREN KIERKEGAARD I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET I PUTINS KLØER MEN HVOR LÆNGE? SØREN KIERKEGAARD ASTROLOGISK OG CLAIRVOYANT SET HVAD NU MED NÆSTE INKARNATION? Charles

Læs mere

VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

VEJRET DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER ASTROLOGIMAGASINET NR. 4 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 DEN ANDEN ANNI EFTERÅRS- VEJRET KVARTALSHOROSKOPER DAG TIL DAG-HOROSKOPER KÆRLIGHEDSHOROSKOPER BESØG PÅ EN MICHELIN-RESTAURANT NOMA VI ANMELDER

Læs mere

Sophie:52 ISSN 1602-9631

Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie:52 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Professionelle kriterier SAMTIDSHISTORIE af Claus Houlberg Denne artikel behandler et kontroversielt emne, der

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS

TITANICS FORLIS DAVID BOWIE ROLLING STONES. for 100 år siden Tema om musik. Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS ASTROLOGIMAGASINET NR. 3 2012 PRIS: KR. 64,50 TITANICS FORLIS for 100 år siden Tema om musik DAVID BOWIE ROLLING STONES Frihedskæmperen ANNE-GRETHE BJARUP RIIS Sommerhoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper

Læs mere

KIRA SKOV HVIDSTEN- GRUPPENS HOROSKOP. KINESISKE ÅRSHORO- SKOPER FOR ALLE TEGN Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper

KIRA SKOV HVIDSTEN- GRUPPENS HOROSKOP. KINESISKE ÅRSHORO- SKOPER FOR ALLE TEGN Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper Kærlighedshoroskoper A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 2 2 0 1 2 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Dyreadfærdsspecialist og dyrehvisker ANETTE RØPKE KIRA SKOV Karismatisk rocksangerinde HVIDSTEN- GRUPPENS HOROSKOP KINESISKE

Læs mere

KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? INTERVIEW MED Märtha Louise

KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? INTERVIEW MED Märtha Louise A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 1 P R I S : K R. 6 4, 5 0 INTERVIEW MED Märtha Louise KONSPIRATIONSTEORIER OG DAVID ICKE HVAD I HIMLENS NAVN ER MENINGEN? Efterårshoroskoper Dag til dag

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt

også de astrologiske studier, Dansk astrologi i Renæssancen er uløseligt knyttet til kongemagten, som blev væsentligt Sophie:20 ISSN 1602-9631 300-årsnatten i dansk astrologi FAGHISTORIE Claus Houlberg Renæssanceåret 2006 er slut nu og artikelserien om dansk astrologi i renæssancen, som har været bragt i SOPHIE:8-19,

Læs mere

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende

Sigridur. Daniel Craig. Anne Linnet. Den islandske håndlæser. Går Jorden under 21.12. kl. 12.12? er agent 007. Løve med Jomfruen opstigende A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Sigridur Den islandske håndlæser Daniel Craig er agent 007 Anne Linnet Løve med Jomfruen opstigende Går Jorden under

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 M E D L E M S B L A D F o R U D V I k L I n G S H Æ M M E D E S L A n D S F o R B U n D ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 Trivsel lærdom Udvikling Solhjorten er et

Læs mere

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Nr. 80 Februar 2011 NYT OG NOTER FRA VANLØSE LOKALHISTORISKE FORENING Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Andreas Siegumfeldt er navnet på den person, der startede eventyret.

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: http://www.dwis.dk ISSN 0905-4391 Januar 2011 46. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Øregård Museum OBS: Vintertræf på Øregård Museum 28. januar s. 5 Medlemsmøde i Taastrup 10.marts

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1994 19. ÅRGANG. STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i

Læs mere