Dagsorden til formandsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til formandsmøde"

Transkript

1 29. april 2014 Referat Mødedato og tid 30. april Sted Risdalsvej 59, kld Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Dagsorden til formandsmøde Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Orientering ved bestyrelsen 4. Orientering fra udvalgene 5. Orientering fra vores associerede 6. Eventuelt 7. Skurvognsmøder på tværs Deltagere Fraværende Referat sendes i øvrigt til

2 2 Ad 1. Velkomst Jørn bød velkommen til formandsmødet. Ad 2. Valg af mødeleder Jannie blev valgt som mødeleder. Ad 3. Orientering ved bestyrelsen Økonomi v/ Helle Der er indtil dato solgt 500 billetter, en stor forbedring i forhold til sidste år. Endvidere har mange medarbejdere betalt medlemskontingent, årsagen er formentlig muligheden for at foretage færgereservation. Der er solgt 8 Tenthouse, men for at det er rentabelt, skal vi op på min. 25. Der budgetteres med 1100 solgte billetter. Fribilletterne er under udarbejdelse og alle formænd bedes sende en mail til Helle om hvor mange billetter de ønsker, til hvem og hvorfor der skal udleveres fribillet. Billetterne vil efterfølgende blive sendt eller udleveret på næste formandsmøde. Der mangler endnu personalelister fra nogle få hold. Per Sundgård overtager arbejdet med ajourføring af personalelister på et senere tidspunkt. Status på opgaver Bedre mad v/ Jannie Jannie oplyste, at Dennis har fundet 5 personer, der skal være med til at lave restaurant. Der vil i sortimentet være 3 forretter, 3 hovedretter og 3 desserter. På arbejdsweekenden fik Jørn taget nogle fine billeder af de anretninger som Mette havde fremtryllet. Det blev aftalt, at Jannie tager et møde med Mette. Kuvertpriser ligger på ca. 225,- for 3 retter. Maden bestilles i TeePee n og der skal findes en løsning så det kan holdes adskilt fra det øvrige salg i TeePee n. Der skal også findes en løsning på salg af drikkevarer i restauranten. Rikke undersøger mulighed for at låne et køleskab og sammen med den øvrige bestyrelse drøftes der en afregningsform. Logi v/jørn Helt i tråd med Prinsgemalens tilsagn om et protektorat for festivalen opbygges Tenthouse området efter et royalt tema - med eksklusive (drømmeslotte/tenthouses) og navngivning af områderne, rød løber, mulighed for strøm, ekstra havestole ved boligerne der bliver kræset for de, der har valgt at købe et Tenthouse. Området bliver på Herrens Mark, der vil blive lavet en intensiv markedsføring af denne unikke mulighed. Indflytning kan ske fra torsdag til søndag, som oplyst på hjemmesiden. Jørn sørger for at der udarbejdes skilte til vejnavne hos skiltedamen. Prinsgemalen Der er kommet tilsagn fra kongehuset om støtte i form af et engangprotektorat for Tunøfestivalen og måske vil Prinsgemalen besøge festivalen, han er i hvert tilfælde inviteret og det kan give en masse omtale og PR. Jørn oplyste, at vi får besked i slutningen af maj måned. Hvis Prinsgemalen kommer med følge, så er alle vores regler sat ud af spil og vi skal følge den officielle protokol. Festivalen har fået en anmodning fra Sailing Aarhus om sponsorstøtte i forbindelse med Prinsgemalens kapsejlads de har forespurgt om vi vil sponsorere nogle Tunø-kartofler, det har vi har sagt ja til og Lars har formidlet kontakten til Tunø. Ad 4. Orientering fra udvalgene Jannie bad i forhold til jobbanken formændene nævne, hvor mange medarbejdere de evt. mangler.

3 3 Bar: Rikke oplyste, at holdet er fuldtallig, det er vist første gang at hun kan melde fuldt hus så tidligt. Der er del medarbejdere der har børn/unge med, som gerne vil påtage sig nogle opgaver før og under festivalen. Helle oplyste, at man fra Bestyrelsens side har været lidt påholdende med at bruge deres arbejdskraft og at man skal være mindst 16 år. Rikke ved at man på Samsø festivalen bruger unge til eks. at rydde op Helle erkender, at der kan være opgaver der er egnet, men vi skal ikke have for mange, det vil være ok før festivalen, men ikke under. Jørn og Gitte ville rigtig gerne have hjælp til opstilling af Tenthouses. Det blev aftalt, at drøfte punktet nærmere på næste bestyrelsesmøde. Rikke har fået nogle cykler fra Royal Unibrew, som hun skal have med på Tunø de skal bruges til at køre rundt og servicere på pladsen. Helle og Rikke har afholdt møde med Royal Unibrew. Der er bestilt varer og der er aftalt møde med Anton Thorup. Det er aftalt, at det er Rikke der sender mail ud vedr. skolemad, nærmere info aftales på næste bestyrelsesmøde. Rikke oplyste, at det overvejes at lave en Strandbar men hun mangler en tovholder på opgaven evt. kombineret med noget Volleyball turnering - Lea vil gerne støtte op om Volleyball, det passer godt til børneteltet, til gengæld passer konceptet med bar og Børnetelt ikke rigtig sammen. Brunch: Peter oplyste, at der mangler 4 personer på holdet, der har været stor udskiftning i år, der afholdes opstartsmøde den 2. maj. Børn: Lea fremlagde materiale med program og kunstnere. Holdet er fuldtallig. Camping: Gitte oplyste, at holdet er fuldtallig og at de har et rigtig godt samarbejde med vagtholdet. Lars fra Cirkuskroen har tilbudt at sponsorere en Camping T-shirt. Udvalget mangler ca. 50 afmærkningspinde + afmærkningsbånd og Gitte spurgte til proceduren for indkøb af materialer og fragt. Pelle oplyste, at festivalen har en konto hos XL byg i Aabyhøj, der er også mulighed for at man selv lægger ud og senere få pengene refunderet hos Helle. Der har været en del rygter om gratister på campingområdet, derfor er det besluttet at gøre en ekstra indsats ifbm. markvandring hvis personalet opdager personer der ikke betaler for overnatning, bliver der sat en farvet og meget iøjefaldende mærkat på teltet med påbud om at henvende sig til campingudvalget og få betalt hvis det ikke sker i første omgang, så falder hammeren i anden omgang. Jørn har skabelon til mærkater og lovede, at tilrette dem så de kan benyttes. Check-in: Annie var ikke fremmødt. Helle mener, at der er styr på holdet. Check-Point Tunø: Der var afbud fra Tom, men Peter kunne meddele at holdet er fuldtallig. El: Søren oplyste, at der efter en særdeles effektiv arbejdsweekend på Tunø er styr på opgaven og holdet er fuldtallig. Festival Info: Kathrine oplyste, at hun mangler 2 medarbejdere. Hun vil gerne af hensyn til udarbejdelse af vagtplanen, modtage oplysninger fra salgsstederne om hvornår de lukker. Desuden efterlyses en prisliste fra alle salgssteder i forhold til byttepenge.

4 4 Helle pointerede, at prislister fra barer og TeePee skal godkendes af bestyrelsen, før de sendes videre til Kathrine. Kathrine fremlagde et ønske om at kommunikation til læger og brandvæsen er på plads inden festivalen, det er for sent at det først sker på breifingmødet lige før festivalen. Lars oplyste, at det er vigtigt, at Kathrine deltager i breifingmødet, det er i det forum man træffer beslutningen om regler for kommunikation i nødstilfælde. Det blev aftalt, at Aase tager kontakt til brand omkring sine-radioer. Lars bad Kathrine om at skitsere problemet på breifingmødet og tage snakken der. Peter mente, at man skulle rette henvendelse til Beredskabschefen for at få sineradioer og i øvrigt kontakte politiet for at høre om de kan evt. komme lidt før i forhold til beredskabsplanen. Der var enighed om, at det er uholdbart med 3 forskellige kommunikationsformer hhv. sineradioer, mobiltelefon og gule walkie-talkier. Lægevagt: Aase oplyste, at der er en sygeplejerske og en læge mindre på holdet i år, men de klarer det alligevel ved ekstravagter, hun opfordrede dog til, at søge om frivillige via Hjemmesiden. Lars lovede at hjælpe med at finde en sponsor til en uniform til lægeholdet. Lars bad Aase om at holde et skærpet fokus på beredskabsplanen, der er kommet ny mand (Ulrik) på posten i år. Merchandise: Anita oplyste, at holdet er fuldtallig. Majken er tilbage på holdet igen. Der må gerne meldes ind med T-shirt størrelse. Musik/Booking: Jacob oplyste at Class desværre har meldt afbud, i stedet kommer fede 80 er så der bliver 80 tema i baren. Der afholdes to kirkekoncerter lørdag, billetter fås hos Check-in. Holdet er fuldtallig. Musik Backstage: Kasper oplyste, at alt er som det skal være, der mangler ingen medarbejdere. Det blev aftalt, at Kasper modtager en sofa fra Rikke til backstage området. Musik Indkvartering: Tina oplyste, at holdet er fuldtallig. Der er et minimum af indkvartering fordi natsejladsen med færgen giver mulighed for at de fleste bands kan komme tilbage på fastlandet samme dag super godt. Musik Teknik: Jacob oplyste, at kontrakten næsten er forhandlet på plads, de sidste detaljer forventes at falde i hak i løbet af ugen. Det er samme hold som sidste år der står for teknikken. Udstyr til Heineken teltet kommer også med i kontrakten. P-mad: Heidi oplyste, at holdet er fuldtallig der er lavet bestilling til natmad. Heidi spurgte Søren fra El om de kunne være behjælpelig med tilslutning af køleskabe ved P-mad og brunch tirsdag aften, hvilket hun fik tilsagn om. Heidi finder en ordning for holdet, hvis hun ikke selv kan komme. Plads: Ingen fremmødt. PR/Annoncører/Web: Ved og Jørn og Anton. Hanne trækker sig som PR formand efter festen. Jørn og Hanne kører et parløb før og under festivalen, men er på udkik efter en afløser og Anton må gerne byde ind.

5 5 Anton oplyste, at der er bestilt flere streamers og at man blot skal henvende sig til ham hvis man ønsker at få tilsendt nogle flere. Der kommer også en ny flyvers i løbet af maj måned. Programmet er i gang med at blive trykt - aktiviteten med rød løber og kongeligt tema bliver rigtig fedt. Plakaten er udvalgt, den super fin og det bliver nogle fede T-shirt til medarbejderne. Offentliggørelse af plakaten sker den 20. maj på Tunøfærgen og det er Lars og Jørn, der offentliggør plakaten. Hvis man vil med ud og agitere på gader og stræder så bedes man henvende sig til Anton på mail: eller på FB Anton Bast - hvis interessen er der, vil han gerne stampe et hold på benene. Plakat til værtshuse er på vej og har man brug for streamer, plakater osv. så sendes en mail til Anton. Plakaten er lavet af Finn Hjernøe. Annoncekampagne starter i Aarhus Onsdag, Aarhus Stiftstidende i det hele taget i de trykte medier i det gamle Aarhus Amt hver uge og frem til festivalen. Vi har endda fået en Biografreklame, som vises fra i morgen og frem til festivalen i Odder Bio. I uge 21 kører vi radiospot på go FM hele døgnet. Lars og Jørn inviteres ind for at fortælle om festivalen. Hanne efterlyser historier fra festivalen ring eller skriv til Hanne eller Jørn, hvis man har en sjov historie, der kan give lidt liv til hjemmesiden. Kamilla foreslår, at man efterlyser historier på FB. Jørn oplyste, at Tunøfonden gerne vil have opdateret tegninger på hele festivalområdet. Det er Karsten, Søren og Nicolaj der er ansvarlig for opgaven. PR mangler 2 fotografer så hvis man kender nogen, der kunne være interesseret, så send venligst besked til Jørn. Renhold: Ellen oplyste, at holdet er fuldtallig. Hvis der er hold der skal bruge rengøringsartikler så bedes man sende en mail til Ellen med sin bestilling. Ellen samler bestillingerne og laver et fælles samlet indkøb. Bestillinger skal være Ellen i hænde senest den 1. juni. Skolemad: Holdet mangler 1 eller 2 personer. Sponsorudvalg: Pelle oplyste, at det går lidt trægt med indmeldinger fra formænd og frivillige, 2 gange har han sendt mail ud, men intet fået retur. Heidi har sendt en mail fra Butler Bar. Der vil blive sendt yderligere informationsmateriale ud, så der er noget at arbejde med, han kan bl.a. tilbyde en VIP tur med Aarhus Sea Rangers Lars opfordrede alle til at formidle kontakten for ham og Pelle. Støtteforening: Lasse oplyste, at der er medarbejderfest den 31. januar TeePee: Dennis mangler 10 medarbejdere. Alt andet er der styr på. Delivogn: Tina oplyste, at holdet er fuldtallig. Der kommer pandekager i Deli-vognen i år. Pølsevogn: Holdet er fuldtallig. Restaurant: Det er aftalt at Britta og Jannie mødes.

6 6 Tele: Karsten oplyste, at holdet er fuldtallig de leverer bredbånd, telefonliner, fastnet og mobil lånt af Skanderborg festivalen samt walkie-talkie. Det blev aftalt at man prøver at flytte udstyret over i Televognen så det er der, man henter oplader. KH laver et forslag til næste formandsmøde. Kathrine spurgte om uddeling af kanaler og mulighed for at koordinere hvem der skal dele kanaler KH udarbejder et forslag til næste formandsmøde. Transport: Pelle oplyste på vegne af Curt, at der vil blive sendt info ud via mail til alle formændene, og at holdet er fuldtallig. Transportholdet skal være obs. på at der er sat nogle køleskabe ind i Toiletvognene det er vigtigt, at de husker at tage den ud, inden vognen flyttes op på pladsen. Vedr. materiale der skal med den lejede Østergårdbil Pelle opfordrede til, at hvis nogen har noget de skal have med, at man sender en mail til ham. WS: Nicolaj oplyste, at det er besluttet at satse på at toiletvognene kan klare nogle år endnu. Økonomiudvalg ikke fremmødt. Ad 5. Orientering fra vores associerede Hvordan får man reserveret billet til medarbejder-børn, når man skal hjem fra festivalen skriv til Helle hvad barnet hedder, så undersøger hun mulighederne. Lasse spurgte om der var styr på, hvor Magnum skal ligge i år Bestyrelsen finder ud af det og vender tilbage. Ad 6. Eventuelt Jørn oplyste, at der har været generalforsamling på Tunø og at Lotte udtræder af bestyrelsen og erstattes af Kamilla. Gitte, Camping havde spørgsmål om hvornår der skal opkræves afgift Helle oplyste, at det skal der fra mandag når campingpladsen er etableret. Hegn ved affaldsstederne, hvem sætter dem op det gør Renholdet. Hængelåse til Tenthouse dem skal vi selv købe Jørn finder en løsning. Der mangler i forhold til planen en brandsprøjte og en branddasker er det noget vi skal købe eller er det noget, der forefindes på Tunø det undersøges om Lars Madsen kan skaffe udstyret Gitte sender mail til Pelle om mulighed for at låne. Sikkerhed/brand hvem skal informeres om pladsen. Lars oplyste, at Ulrik informeres under orientering om beredskabsplanen og det samme gælder med helikopterpladsen. Ad 7. Skurvognsmøder på tværs

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Læg mærke til, at vi i år har placeret musikprogrammet på indersiden af omslaget... smart ikke?

Læg mærke til, at vi i år har placeret musikprogrammet på indersiden af omslaget... smart ikke? Indhold2012 Indhold Adgang... 6 Administration... 6 Affald... 6 Aftensmad... 6 Alarm... 6 Anhængere... 7 Ankomst... 7 Ansvarshavende... 7 Apotek... 7 Armbånd... 7 Arrangør... 7 Backstage... 8 Bad... 8

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere