Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 10. december 2009 Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Magny Fynbo såfremt du ikke kan deltage i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 4. september Mødets udfordrer Karsten Ree. Karsten Ree giver sit syn på Djurslands udviklingsmuligheder. 4. Stafet til nyt DUR. Med et nyt DUR efter kommunalvalget kan det nuværende DUR vælge at overdrage arbejdet i DUR med nogle forslag til særlige temaer for 2010, som DUR kan have fokus på. Følgende temaer foreslås overdraget til nyt DUR: 1

2 Kompetenceudvikling og beskæftigelse forslag til emner til drøftelse: Kompetencerådets strategi og handleplan. Beskæftigelsesområdet. Infrastruktur forslag til emner til drøftelse: Status for etablering af nordligt hængsel og analyse af nordlig omfartsvej v. Grenaa. Drøftelse af samarbejdet om letbaneprojekt og kollektiv trafik. Klima og energi forslag til emner til drøftelse: Erhvervsmæssig udvikling på Djursland på baggrund af etablering af havmøllepark. Aktiviteter i forbindelse med DjursEnergiland. Klimapartnerskabsaftaler og samspillet mellem de to kommuner. Turisme forslag til emner til drøftelse: Status for helårsturismeprojekt, nationalparkprojekt, Havets Hus og eventuelt øvrige initiativer inden for turisme. Forankring af helårsturismeprojektet i DUR. 5. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen. f. Region Midtjylland. g. Syddjurs Kommune. h. Norddjurs Kommune. 6. Forslag til mødeplan for /. Punktet er vedlagt et forslag til mødeplan. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Det nuværende DUR takker af og overgiver arbejdet til nyt DUR med en stafet med forslag til temaer for møderne i DUR Eventuelt. Med venlig hilsen Torben Jensen borgmester Jesper Kaas Schmidt kommunaldirektør 2

3 Bilag pkt. 2 Referat af DUR-møde 4. september 2009 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Helen Rosager, Norddjurs Kommune (ref.) Afbud Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. maj. Referatet blev godkendt med ændringer fra Region Midtjylland under pkt Mødets udfordrer, Henrik Kjærgaard, Niras. Henrik Kjærgaard holdt et oplæg. Udvalgte pointer fra oplæggene er refereret nedenstående: Status Der kommer mere vand. Mere tørke. Ekstreme vejrforhold: orkaner Landområder forsvinder på grund af oversvømmelse. Handlemuligheder 3

4 Klimatilpasning Klimaforebyggende Klimaforandringer som mulighed for nye erhvervsudviklingstiltag forretningsområder. Hvad virker - at bo tæt og højt Norddjurs Kommunes udfordring - Landbruget kvæg, gødning og drænede vådområder Muligheder - naturpleje - gendannelse af vådområder - sund mad er klimavenlig mad - biotech kombineret med landbrug Projektmuligheder - invester i vindmøller - energifokus i renoveringer og nybyggeri - transport via elbiler - udnyt vådområder - producer biomasse på land og i vand 4. Status for DjursEnergiland, Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse. Tina Degn Rasmussen, Syddjurs Kommune, indledte punktet med en redegørelse for status for DjursEnergiland. Forslag til handlinger blev præsenteret under hovedoverskrifterne: varmeplanlægning, lokalplanlægning, biogasanlæg, enegibesparelser i kommunale bygninger, solvarme i tilknytning til fjernvarmeanlæg, arealer til landvindmøller, kommunalt ejede vindmøller på land og til havs og cykeltransport som en del af den kollektive transport. Der kan læse mere om DjursEnergiland på hjemmesiden Djursenergiland.dk Anders Kofoed-Wiuff præsenterede energiregnskab for Syddjurs og Norddjurs Kommuner og fremtidsbilleder for 2025 og CO 2 besparelse ved igangsættelse af handlinger. 5. Status for Kolindsund, Anders Brinch Larsen, Norddjurs Kommune. Anders Brinch Larsen redegjorde for arbejdet med Kolindsund. Der er vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Kolindsund, som er godkendt i de to kommunalbestyrelser i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, og der er etableret en politisk styregruppe og en arbejdsgruppen med repræsentation fra de to kommuner. 4

5 Fagudvalgene i de to kommuner præsenteres for resultaterne af fase 1. Herefter går sagen videre til kommunalbestyrelserne med eventuel efterfølgende offentliggørelse på konference. Anders Brinch Larsen præsenterede status for Kolindsund-kortlægningen fase 1, hvor arbejdsgruppen har koncentreret sig om at afdække, hvilken viden som mangler om Kolindsund. 5. Opfølgning fra sidst. Det blev bemærket, at der fremadrettet skal samarbejdes om konkrete målsætninger i forhold til, at unge skal have en uddannelse. Derfor skal Kompetencerådets arbejde skærpes. 6. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen f. Region Midtjylland g. Syddjurs Kommune h. Norddjurs Kommune Følgende blev tilføjet til de skriftlige redegørelser: Destination Djursland Flemming Rasmussen tilføjede, at Destination Djursland deltager i ny forening Danske destinationer, som består af syv turistdestinationer, hvor Midtjylland er stærkt repræsenteret med Destination Ringkøbing Fjord og Destination Djursland. Det er formålet med foreningen fortsat at få muligheder for at få del i udviklingsmidler. Sekretariatet betjenes af Midtjysk Turisme. Djursland Landboforening Hans Gæmelke orienterede om, at landbruget er hårdt ramt af finanskrisen, og udviklingen er gået i stå. Sagsbehandlingen med hensyn til miljøgodkendelse er derfor formodentlig afsluttet januar Miljøgodkendte projekter vil formodentlig heller ikke blive realiseret. Syddjurs Kommune Vilfred Friborg orienterede om at Nationalpark Mols Bjerge er indviet. Erhvervskontaktudvalget i god gænge og opfølgning på erhvervstænketankens projekter. Norddjurs Kommune Torben Jensen orienterede om, at havneudvidelsen med næsten 40 ha er i gang på Grenaa Nordhavn, og VVM på bioethanol-anlægget vedtages endeligt i løbet af september måned. 5

6 Budgetprocessen er i gang, og der investeres voldsomt i anlæg bl.a. i nye ældreboliger, og der afsættes midler til erhvervsområdet via udviklingspuljen, som erhvervspanelet rådgiver om anvendelsen af. 1% i effektivisering på aftaleenhedernes lønkonti og ½% fremskrivning på øvrigt. Budgettet vedtages endelig på kommunalbestyrelsens møde i oktober måned. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Der laves en pressemeddelelse om klimaudfordringernes store muligheder for Djursland. 8. Eventuelt. Næste møde i DUR afholdes ifølge den aftalte mødeplan torsdag den 10. december 2009 og ikke som nævnt i tidligere mødereferat den 4. december. Til mødet er Karsten Ree inviteret som mødets udfordrer. 6

7 Bilag pkt. 5 Orientering om aktuelle temaer a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd Styregruppen valgte at aflyse mødet i Kompetencerådet d. 11. september 2009, mens det planlagte møde d. 11. december vil blive gennemført efter planen. Styregruppen har i perioden holdt 3 møder, og bl.a. drøftet hvilken platform Kompetencerådet skal have i fremtiden. Den nedsatte arbejdsgruppe, som fokuserer på ungeindsatsen, har været samlet 3 gange hen over efteråret, og vil på mødet i Kompetencerådet den 11. december fremlægge de foreløbige resultater af gruppens arbejde. Gruppen har fungeret godt, og arbejdet har været præget af stort engagement. Det er gruppens ønske at fortsætte møderækken i b. Destination Djursland Markedsføring 2010 Forberedelsen til den kommende sæson er i fuld gang, og den kommende hvervebrochure er i øjeblikket gennem den sidste korrektur. Brochuren udkommer lige før jul og bliver igen i år udgivet på 5 sprog. Udover hvervebrochuren, udgiver Destinationen i år en fælles campingbrochure for områdets campingpladser. Det sker på opfordring af flere af pladserne, og det er lykkedes at få en meget bred opbakning, således at hovedparten af Djurslands campingpladser i 2010 deltager i markedsføringskampagnen via bl.a. campingbrochuren. Samlet set har der til den kommende sæson været en rigtig god opbakning til kampagnen, og det samlede beløb til markedsføring bliver lidt større end de foregående år. I kampagnen indgår udover brochurerne, også deltagelse på messerne i hhv. BellaCenter i slutningen af januar og i Herning Messecenter i slutningen af februar, hvor destinationen, sammen med et par at vores samarbejdspartnere, vil sælge Djursland så godt som muligt. På messen i København vil vi formentlig lave en fællesstand med Randers for på den måde at få en større gennemslagskraft. Djurspakken Vores bookingsystem, som i sommer blev udvidet med onlinebetaling, bliver der udviklet videre på, således at det fra den kommende sæson, også vil være muligt at købe green fee til vores golfbaner samt forhåbentlig yderligere tilkøb, som gør gæstens ophold på Djursland endnu bedre. Samtidig 7

8 bliver systemet udvidet, så gæsten også vil kunne købe pakkeferier via attraktionernes hjemmesider. Denne mulighed forventer vi vil generere en stor stigning i antallet af solgte pakker. DjurslandsModellen Vores helårsturismeprojekt, som skal undersøge mulighederne for at skaffe en øget finansiering af markedsførings- og udviklingsaktiviteter, skrider godt fremad. Der afholdes en workshopdag for styregruppen og erhvervsfølgegruppen i slutningen af januar, og vi forventer at kunne præsentere nogle resultater og finansieringsmuligheder i løbet af foråret. Nationalpark Mols Bjerge Destination Djursland deltager i KASK-projektet VerDi med et forholdsvist stort antal medarbejdertimer. Projektet sigter bl.a. mod at få skabt vækst i Nationalparken og omkring liggende områder, og i første omgang koncentreres arbejdet om at iværksætte nogle analyser, der belyser behovet og mulighederne. Turistbureauerne Denne tid af året er noget mere rolig hos vores bureauer end sommerperioden, og derfor benytter vi efteråret og vinteren til at opgradere personalet, og vi har således haft en del af medarbejderne på kursus i løbet af de seneste måneder. Kulturformidleren Vores kulturformidler, Katrine West, har i den seneste tid brugt mange kræfter på bl.a børnekulturugen i uge 42, Liv i Forsamlingshusene og Ebelfestivalen. Derudover er hun ved at forberede et fælles østjysk herregårdskulturprojekt, som er inspireret af de arrangementer, som blev gennemført på Djursland i foråret c. LAG Djursland Ansøgninger 5. ansøgningsrunde udløb 11. september næste er 25. januar Vi har modtaget i alt 101 ansøgninger til nu heraf har vi indstillet de 51. Ud af disse 51 blev 1 afvist af FødevareErhverv, 2 ansøgere har efterfølgende trukket sig og 1 er gået konkurs, så i alt har vi gang i 47 projekter. Følg projekterne på hvor der løbende lægges links, artikler og billeder ind. De 47 projekters samlede budgetter udgør ca. 45 mio. kr. hvoraf LAG ens tilskud udgør ca. 12 mio. Midler til udvikling af fiskeriområderne i 2010 Vi ved desværre ikke, om vi er købt eller solgt i forhold til fiskeriprogrammet. Det er endnu ikke afgjort, hvordan fiskerimidlerne skal fordeles på de fire akser inden for fiskeriprogrammet, så nogle af de LAG er, der udelukkende arbejder med fiskerimidler, har måttet opsige deres koordinator, da ingen ved, om der er penge til løn eller projekter fra januar Der er tre scenarier for 2010: 1) Vi står helt uden fiskerimidler næste år og må overdrage igangværende projekter til FødevareErhverv. 8

9 2) Vi får udelukkende EU-midler, som vi skal medfinansiere med offentlige midler, ligesom vi har gjort i Vi fik her lov at overføre en vis procentdel af overskydende projektmidler fra 07 og 08 til administrative omkostninger, men pengene er brugt på projekter nu, så hvis dette bliver tilfældet, mangler der penge til aflønning af koordinator, kontorleje og andre administrative omkostninger. Desuden kan det blive meget svært at finde offentlig medfinansiering ift. kommunernes økonomiske udfordringer. 3) Vi får både EU- og nationale midler, som vi gjorde i 07 og 08, og kan fortsætte udviklingen som hidtil. Midler fra Landdistriktspuljen Det tidligere omtalte kursusforløb for distriktsråd og beboerforeninger på Djursland udsættes til foråret 2010 pga manglende tilslutning. Koordinator har kontaktet formændene for de forskellige foreninger for at følge op, og budskabet er bl.a., at tilbuddet er et godt initiativ, men at det er for tidskrævende. Forløbet laves derfor nu mere fleksibelt med moduler, der er uafhængige af hinanden. Samarbejdsprojekter med andre LAG er LAG Djursland undersøger p.t. mulighederne for at indgå i samarbejde med andre Østjyske LAG er ift. forskellige temaer: udvikling af lystfiskerturisme (LAG Randers, Viborg og Djursland) og ansøgning til Friluftsrådet m.fl. om etablering af såkaldte naturrum i Randers Fjord (LAG Randers og Djursland). FødevareErhverv har en pulje til undersøgelse af muligheden for samarbejdsprojekter f.eks. blandt lokale aktionsgrupper nationalt og internationalt. Fremtidens landsby udbud fra regionen Projektet er godkendt af FødevareErhverv til at modtage de kr, LAG en har indstillet dem til, ligesom Syddjurs Kommune har bevilget kr. Regionen har godkendt den endelige projektbeskrivelse, og vi afventer nu den endelige godkendelse fra Vækstforums side. Bestyrelse på rundtur Den 28. oktober kørte bestyrelse og koordinator rundt og besøgte nuværende og kommende projektholdere til stor inspiration for alle. Vi fik flot pressedækning på turen, men kommunalvalget har lagt så stort beslag på de lokale medier, at vores artikel udskydes til senere. Gl. Estrup landbrugsmesse 2010 På bestyrelsesmøde den blev det besluttet, at vi deltager på messen igen i Grundet jubilæumsåret, med bl.a. fokus på fødevarer gennem tiderne, overvejer vi at koble os på dette tema især hvis projektet SMAG Djursland sættes i gang. Projektet afventer i øjeblikket tilbagemelding fra begge kommuner ift. anmodning om kommunal medfinansiering. Årets Landsby 09 Der kom ingen ansøgninger fra vores område, og vi kunne derfor ikke indstille nogen til prisen i år. d. Djursland Landboforening Aktuelle landbotemaer vinter

10 Djursland Landboforening har fået tildelt en plads i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Jørgen Ivar Mikkelsen er af Djursland Landboforening og Familielandbruget Østjylland indstillet som kandidat til nationalparkens bestyrelse. Djursland Landboforening v. Jørgen Ivar Mikkelsen agter i det fremtidige bestyrelsesarbejde at have fokus på, at der ikke er nogen restriktioner for landmænd som følge af nationalparken samt at indgå konstruktivt i udvikling af nationalparken. Djursland Landboforening har oprettet en fokusgruppe, som beskæftiger sig med emner relateret til Nationalpark Mols Bjerge. Tovholder: gårdejer Jørgen Ivar Mikkelsen Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har indgivet høringssvar til kommuneplanerne for hhv. Syd- og Norddjurs Kommune samt høringssvar til Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune Høringssvarene beskæftiger sig med landbrugsrelevante emner. Tovholder: Hans Gæmelke Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har deltaget i erhvervs- og uddannelsesmesse i Rønde. Ved den nyligt afholdte messe deltog Djursland Landboforening for at synliggøre jordbrugserhvervet i forhold til unges karrierevalg. Tovholder: Erik Silkjær Pedersen Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter I takt med der bliver færre store landbrugsbedrifter og flere deltids- og fritidsbedrifter i dansk landbrug, vil Djursland Landboforening sætte øget fokus på området deltidslandbrug, nicheproduktion og fritidsjordbrug En landboforening for alle Djursland Landboforenings primære arbejdsområde er faglig rådgivning til medlemmer og målrettet egentlig jordbrugsproduktion indenfor planteavl, natur og miljø, regnskab, og økonomi. Men da vi ønsker at være en landboforening for alle - især jordbrugere, øger vi aktiviteten på dette område. Tovholder: Christian Thomsen Ådalsprojekt 10

11 Djursland Landboforening deltager i et projekt støttet af Direktoratet for Fødevareerhverv med titlen: Natur- og miljøforvaltning af ådale og vådområder kombineret med bæredygtig driftsform og erhvervsudvikling i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet. Projektet foregår i samarbejde med Syddjurs Kommune. Tovholdere: natur- og miljøkonsulent Erik Bruun og projektleder Christian Thomsen e. Region Midtjylland Notat om resultater af samarbejdet om udvikling i landdistrikterne Indsatsen for udvikling i landdistrikterne, som panelet har medvirket til at udvikle og gennemføre, kan i hovedtræk opgøres som følger: Der er nu generelt stor fokus på problemerne i landdistrikterne med stagnation eller fald i befolkning og arbejdspladser, udtynding i offentlig og privat service, forfaldne huse og landsbyer m.v. Der er stigende opmærksomhed fra regeringen og folketinget på problemerne i landdistrikterne. Der er nu nedsat et ministerudvalg for et Danmark i balance, der består af: Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (Erhvervsudvikling, Grøn Vækst m.v.), Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann (sanering, fornyelse og udvikling af landsbyer m.v.), Miljøminister Troels Lund Poulsen (planlovgivning m.v.), Undervisningsminister Bertel Haarder (uddannelse m.v.). Der er udviklet samarbejde om udvikling i landdistrikterne mellem lokale aktører, LAGerne, kommunerne og Region Midtjylland. Der holdes jævnlige møder til drøftelse af fremdriften i indsatsen, samarbejde om udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer m.v. Henvendelser fra Regionsrådet, Vækstforum og kommunerne til Indenrigs- og Socialministeren, Miljøministeren m.fl. om en styrket indsats for sanering, fornyelse og udvikling i landsbyer og på landet. Der er i økonomiaftalen mellem staten og kommunerne for 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til opkøb, nedrivning, renovering m.v. Puljen kan søges af 39 kommuner (heraf følgende 10 i Region Midtjylland: Hedensted, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing- Skjern, Samsø, Skive, Struer, Syddjurs, og Viborg), hvor mere end 40 % af befolkningen bor udenfor bymæssig bebyggelse. Byfornyelseslovgivningen er forbedret for at fremme fornyelsen i de mindre byer og på landet. Vækstforum og Regionsrådet samarbejder med kommunerne, LAG-erne, lokale aktører m.fl. om udvikling og gennemførelse af projekter på følgende områder: landsbyfornyelse, 11

12 profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv, projekter for Fremtidens landsby, Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter, udnyttelse af erhvervs-styrkepositioner i yderkommuner m.v. Samarbejde mellem en række aktører om hurtig udbredelse af mulighederne for trådløst bredbånd i hele regionen. Det er gode resultater, men der skal en betydelig kraftigere indsats til for at løse den store opgave med at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Alene opgaven med nedrivning eller istandsættelse, af de mere end forfaldne huse, skønnes at kræve statslig medfinansiering på over 10 mia. kr. fra byfornyelsesmidlerne, hvor der i øjeblikket er afsat ca. 200 mio. kr. årligt til de mindre byer. Dertil kommer mange forfaldne erhvervs- og landbrugsbygninger, indsats for udvikling af nye arbejdspladser m.v. Udfordringerne er store, og der er behov for en stor indsats og et stærkt samarbejde mellem LAGerne, kommunerne, Regionen og andre aktører, for at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Den regionale indsats har fokus på sammenhængende regional udvikling af erhverv, job, uddannelse, bosætning, infrastruktur m.v. Det overordnede mål er at sikre gode og ligelige vilkår, uanset hvor i regionen man bor. De lokale og regionale indsatser skal suppleres og understøttes med meget store statslige investeringer, herunder trafikforbindelser til flere mellemstore byer, udvikling af stærke uddannelsesmiljøer med længerevarende uddannelser i flere byer, flere statslige arbejdspladser til mellemstore byer m.v. Følgende indstilles til Vækstforum 16. december 2009: Spjald vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009 på kr. 1. Revitalisering af stationsbymidten i Borris, støttes med kr. 2. Grøn Udvikling i Hvam, støttes med kr. 3. Landsby 2.0 Stadil-Vedersø, støttes med kr. 4. Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme, støttes med kr. 5. Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice. støttes med kr. 6. Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup, støttes med kr. 7. Børnebondegård Bygholm, støttes med kr. 8. Udvikling af Selde området, støttes med kr. 9. Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område, støttes med kr. I alt til de 9 projekter for Fremtidens landsby kr. 12

13 f. Syddjurs Kommune Erhvervsområdet generelt Syddjurs Kommunes erhvervspolitik har efter en høringsrunde været fremlagt i udvalget for job og erhverv og efterfølgende i økonomiudvalget. Det endelige forslag til erhvervspolitikken blev vedtaget på byrådets møde den 26. november. Næste skridt bliver udarbejdelsen af en handlingsplan for udmøntning af de initiativer, der er indeholdt i politikken. Erhvervsservice i Syddjurs kommune varetages nu fuldt ud af Syddjurs Udviklingspark, som har løst mange erhvervsserviceopgaver, siden kontrakten blev indgået i juni måned. Samarbejdsaftalen fortsætter i 2010, ligesom der er udarbejdet ny resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om vejledning af vækstiværksættere i Der er etableret en ny selvstændig forening Syddjurs Erhvervsforening, der havde stiftende møde den 23. september. Foreningen sekretariatsbetjenes af Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Kommune har igangsat projektet Nye veje til udvikling af erhvervsmiljøet på landet, der er støttet af Landdistriktspuljen og LAG Djursland. Projektet sigter mod via etablering af forretningsbaserede netværk at udvikle nye erhvervsmuligheder i landdistrikterne med særlig fokus på kunst- og kunsthåndværk samt afsætning af lokalt producerede kvalitetsfødevarer og nicheprodukter. Projektet understøtter det ligeledes igangværende VER-DI projekt, der bl.a. sigter mod udvikling, produktion og afsætning af fødevarer med afsæt i Nationalpark Mols Bjerge. Syddjurs Erhvervstænketank Syddjurs Erhvervstænketank har afsluttet sit arbejde, men der vil blive arbejdet videre med alle de syv projektideer, som tænketanken lancerede i enkelte tilfælde i kommunalt regi, men for hovedpartens vedkommende i regi af foreninger og/eller private aktører. Projektudvikling langs Århusbugten - Byrådet har besluttet, at projektet politisk og administrativt forankres i PUK, og der igangsættes et arbejde, der skal sikre plangrundlaget for projektets gennemførelse, udarbejde og definere værdierne for en helhedsplan for byudviklingen og evt. sikre jordopkøb i området. Skulpturlandskab I forhold til den videre realisering er det planen at etablere en erhvervsdrivende fond. Dernæst skal en organisation etableres, der af Tænketanken anbefales at bestå af en bestyrelse, et sekretariat og en kunstnerisk ansvarlig komite. Fleksible kulturscener - Tænketanken har præsenteret et projekt, der tager udgangspunkt i Maltfabrikken i Ebeltoft, der som industrielt kulturminde skal være et center for kunst og erhverv. En nødvendig forudsætning for videre realisering er en afklaring af forholdene vedrørende Maltfabrikken, således at Maltfabrikken står til rådighed for en realisering af projektet. Projektgruppen har indledt dialog med ejeren herom. 13

14 International grundskole - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af en international grundskole, og er på denne baggrund klar til at arbejde for den egentlige realisering af en international grundskole. Syddjurs Kommune stiller sig til rådighed med politisk opbakning og har endvidere haft løbende dialog med Århus Kommune om projektet. Færgeforbindelse Syddjurs Århus - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af færgedrift Syddjurs Århus, og er på denne baggrund klar til at arbejde videre med den egentlige realisering af færgedriften. Realiseringen af projektet skal i givet fald ske i privat regi, men Syddjurs Kommune vil fortsat stille medarbejderressourcer til rådighed for den nedsatte projektgruppe. Samarbejde med Århus Universitet - Dette projekt er i gang, for så vidt der allerede er indledt konkrete samarbejder med Aarhus Universitet, samtidig med at nye projekter er undervejs. Byrådet har besluttet, at projektet forankres politisk hos borgmesteren og administrativt hos direktionen Idéfond - Alle de organisatoriske forudsætninger for etableringen af et investeringsselskab er tilvejebragt, og der har været indledt en konstruktiv dialog med potentielle investorer, der alle har vist interesse for projektet. Grundet den økonomiske krise har disse investorer dog på nuværende tidspunkt ikke kunnet finde risikovillig kapital til indskydelse i investeringsselskabet. Arbejdet med realiseringen af projektet genoptages, når tiderne vender. Der er ingen umiddelbar kommunal rolle i dette projekt. Andre initiativer Som opfølgning på DR s udsendelsesrække By på skrump har Syddjurs Kommune iværksat et samarbejde mellem en række aktører med henblik på en styrket markedsføring af Ebeltoft by. Samarbejdet fortsættes i det nye år. g. Norddjurs Kommune Organisation Der er pr. 1. december 2009 ansat en økonomidirektør, Eva Holm Iversen. Direktionen består nu af kommunaldirektør, økonomidirektør, miljø- og teknikdirektør, socialdirektør, børn- og ungedirektør og kultur- og udviklingsdirektør. Øvrige temaer Kommuneplanen 2009 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. december I forbindelse med vedtagelsen går opfølgningsarbejdet i gang i forhold til byudviklingsplaner for Auning og de seks centerbyer, formulering af arkitektur- og friluftspolitik samt en turismestrategi samt en lang række øvrige tiltag. 14

15 Der er udarbejdet en perspektivplan for Grenaa Sydhavn, som bliver sendt i offentlig høring efter årsskiftet. Kultur- og udviklingsdirektøren sætter fokus på fremtidens borgerservice i Norddjurs Kommune med en plan for, hvordan borgerne serviceres digitalt og som personlig betjening. Erhvervspolitikken er under vedtagelse, og der er udarbejdet en handlingsplan for Erhvervspanelet er ved at finde sin arbejdsrytme, og planlægning af aktiviteter i 2010 er i gang. På erhvervsområdet sætter Norddjurs Erhverv i den kommende tid fokus på, hvordan virksomheder får effekt af etableringen af Anholt Havmøllepark. Der er afholdt et møde med ca. 45 virksomheder, hvor det blev drøftet, hvordan der kan iværksættes en proces, etableres en organisation, som arbejder videre med underleverandørrollen til anlægsprojektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som driver den videre proces frem med repræsentanter fra erhvervslivet, Grenaa Havn og Norddjurs Kommune. Gruppen skal bl.a. komme med forslag til organisering og finansiering. Udover erhvervspolitik for Norddjurs Kommune er en landdistriktspolitik under vedtagelse, som blandt andet vil danne rammen for bosætningsinitiativer i På kultur- og fritidsområdet arbejdes der med opfølgning på kultur- og fritidspolitikken og kulturaftalen i Kulturring Østjylland og igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med dette. Museumsfusionen mellem Randers Kulturhistoriske Museum, Syddjurs Museum og Norddjurs Museum forløber efter planen, og der er nu opnået enighed om økonomi og organisation. I 2010 forberedes den endelige fusion 1. januar 2011 med en lang række samarbejdsprojekter mellem de tre museer. 15

16 Bilag til pkt. 6 Forslag til mødeplan 2010 Der afholdes DUR-møder i februar, maj, september og november måned. Møderne holdes hver tredje torsdag med undtagelse af februar måned, hvor den tredje torsdag ligger i vinterferien uge 7. Møderne afholdes fra kl og afsluttes med frokost. Der afholdes formøde ca. 14 dage før DUR-møderne. Formøde DUR-møde Februar Tirsdag den 2. februar Torsdag den 11. februar Maj Tirsdag den 4. maj Torsdag den 20. maj September Tirsdag den 31. august Torsdag den 16. september November Tirsdag den 2. november Torsdag den 18. november 16

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 7. februar 2014, fra kl. 9.00 til 11.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere