Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 10. december 2009 Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Magny Fynbo såfremt du ikke kan deltage i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 4. september Mødets udfordrer Karsten Ree. Karsten Ree giver sit syn på Djurslands udviklingsmuligheder. 4. Stafet til nyt DUR. Med et nyt DUR efter kommunalvalget kan det nuværende DUR vælge at overdrage arbejdet i DUR med nogle forslag til særlige temaer for 2010, som DUR kan have fokus på. Følgende temaer foreslås overdraget til nyt DUR: 1

2 Kompetenceudvikling og beskæftigelse forslag til emner til drøftelse: Kompetencerådets strategi og handleplan. Beskæftigelsesområdet. Infrastruktur forslag til emner til drøftelse: Status for etablering af nordligt hængsel og analyse af nordlig omfartsvej v. Grenaa. Drøftelse af samarbejdet om letbaneprojekt og kollektiv trafik. Klima og energi forslag til emner til drøftelse: Erhvervsmæssig udvikling på Djursland på baggrund af etablering af havmøllepark. Aktiviteter i forbindelse med DjursEnergiland. Klimapartnerskabsaftaler og samspillet mellem de to kommuner. Turisme forslag til emner til drøftelse: Status for helårsturismeprojekt, nationalparkprojekt, Havets Hus og eventuelt øvrige initiativer inden for turisme. Forankring af helårsturismeprojektet i DUR. 5. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen. f. Region Midtjylland. g. Syddjurs Kommune. h. Norddjurs Kommune. 6. Forslag til mødeplan for /. Punktet er vedlagt et forslag til mødeplan. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Det nuværende DUR takker af og overgiver arbejdet til nyt DUR med en stafet med forslag til temaer for møderne i DUR Eventuelt. Med venlig hilsen Torben Jensen borgmester Jesper Kaas Schmidt kommunaldirektør 2

3 Bilag pkt. 2 Referat af DUR-møde 4. september 2009 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Helen Rosager, Norddjurs Kommune (ref.) Afbud Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. maj. Referatet blev godkendt med ændringer fra Region Midtjylland under pkt Mødets udfordrer, Henrik Kjærgaard, Niras. Henrik Kjærgaard holdt et oplæg. Udvalgte pointer fra oplæggene er refereret nedenstående: Status Der kommer mere vand. Mere tørke. Ekstreme vejrforhold: orkaner Landområder forsvinder på grund af oversvømmelse. Handlemuligheder 3

4 Klimatilpasning Klimaforebyggende Klimaforandringer som mulighed for nye erhvervsudviklingstiltag forretningsområder. Hvad virker - at bo tæt og højt Norddjurs Kommunes udfordring - Landbruget kvæg, gødning og drænede vådområder Muligheder - naturpleje - gendannelse af vådområder - sund mad er klimavenlig mad - biotech kombineret med landbrug Projektmuligheder - invester i vindmøller - energifokus i renoveringer og nybyggeri - transport via elbiler - udnyt vådområder - producer biomasse på land og i vand 4. Status for DjursEnergiland, Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse. Tina Degn Rasmussen, Syddjurs Kommune, indledte punktet med en redegørelse for status for DjursEnergiland. Forslag til handlinger blev præsenteret under hovedoverskrifterne: varmeplanlægning, lokalplanlægning, biogasanlæg, enegibesparelser i kommunale bygninger, solvarme i tilknytning til fjernvarmeanlæg, arealer til landvindmøller, kommunalt ejede vindmøller på land og til havs og cykeltransport som en del af den kollektive transport. Der kan læse mere om DjursEnergiland på hjemmesiden Djursenergiland.dk Anders Kofoed-Wiuff præsenterede energiregnskab for Syddjurs og Norddjurs Kommuner og fremtidsbilleder for 2025 og CO 2 besparelse ved igangsættelse af handlinger. 5. Status for Kolindsund, Anders Brinch Larsen, Norddjurs Kommune. Anders Brinch Larsen redegjorde for arbejdet med Kolindsund. Der er vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Kolindsund, som er godkendt i de to kommunalbestyrelser i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, og der er etableret en politisk styregruppe og en arbejdsgruppen med repræsentation fra de to kommuner. 4

5 Fagudvalgene i de to kommuner præsenteres for resultaterne af fase 1. Herefter går sagen videre til kommunalbestyrelserne med eventuel efterfølgende offentliggørelse på konference. Anders Brinch Larsen præsenterede status for Kolindsund-kortlægningen fase 1, hvor arbejdsgruppen har koncentreret sig om at afdække, hvilken viden som mangler om Kolindsund. 5. Opfølgning fra sidst. Det blev bemærket, at der fremadrettet skal samarbejdes om konkrete målsætninger i forhold til, at unge skal have en uddannelse. Derfor skal Kompetencerådets arbejde skærpes. 6. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen f. Region Midtjylland g. Syddjurs Kommune h. Norddjurs Kommune Følgende blev tilføjet til de skriftlige redegørelser: Destination Djursland Flemming Rasmussen tilføjede, at Destination Djursland deltager i ny forening Danske destinationer, som består af syv turistdestinationer, hvor Midtjylland er stærkt repræsenteret med Destination Ringkøbing Fjord og Destination Djursland. Det er formålet med foreningen fortsat at få muligheder for at få del i udviklingsmidler. Sekretariatet betjenes af Midtjysk Turisme. Djursland Landboforening Hans Gæmelke orienterede om, at landbruget er hårdt ramt af finanskrisen, og udviklingen er gået i stå. Sagsbehandlingen med hensyn til miljøgodkendelse er derfor formodentlig afsluttet januar Miljøgodkendte projekter vil formodentlig heller ikke blive realiseret. Syddjurs Kommune Vilfred Friborg orienterede om at Nationalpark Mols Bjerge er indviet. Erhvervskontaktudvalget i god gænge og opfølgning på erhvervstænketankens projekter. Norddjurs Kommune Torben Jensen orienterede om, at havneudvidelsen med næsten 40 ha er i gang på Grenaa Nordhavn, og VVM på bioethanol-anlægget vedtages endeligt i løbet af september måned. 5

6 Budgetprocessen er i gang, og der investeres voldsomt i anlæg bl.a. i nye ældreboliger, og der afsættes midler til erhvervsområdet via udviklingspuljen, som erhvervspanelet rådgiver om anvendelsen af. 1% i effektivisering på aftaleenhedernes lønkonti og ½% fremskrivning på øvrigt. Budgettet vedtages endelig på kommunalbestyrelsens møde i oktober måned. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Der laves en pressemeddelelse om klimaudfordringernes store muligheder for Djursland. 8. Eventuelt. Næste møde i DUR afholdes ifølge den aftalte mødeplan torsdag den 10. december 2009 og ikke som nævnt i tidligere mødereferat den 4. december. Til mødet er Karsten Ree inviteret som mødets udfordrer. 6

7 Bilag pkt. 5 Orientering om aktuelle temaer a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd Styregruppen valgte at aflyse mødet i Kompetencerådet d. 11. september 2009, mens det planlagte møde d. 11. december vil blive gennemført efter planen. Styregruppen har i perioden holdt 3 møder, og bl.a. drøftet hvilken platform Kompetencerådet skal have i fremtiden. Den nedsatte arbejdsgruppe, som fokuserer på ungeindsatsen, har været samlet 3 gange hen over efteråret, og vil på mødet i Kompetencerådet den 11. december fremlægge de foreløbige resultater af gruppens arbejde. Gruppen har fungeret godt, og arbejdet har været præget af stort engagement. Det er gruppens ønske at fortsætte møderækken i b. Destination Djursland Markedsføring 2010 Forberedelsen til den kommende sæson er i fuld gang, og den kommende hvervebrochure er i øjeblikket gennem den sidste korrektur. Brochuren udkommer lige før jul og bliver igen i år udgivet på 5 sprog. Udover hvervebrochuren, udgiver Destinationen i år en fælles campingbrochure for områdets campingpladser. Det sker på opfordring af flere af pladserne, og det er lykkedes at få en meget bred opbakning, således at hovedparten af Djurslands campingpladser i 2010 deltager i markedsføringskampagnen via bl.a. campingbrochuren. Samlet set har der til den kommende sæson været en rigtig god opbakning til kampagnen, og det samlede beløb til markedsføring bliver lidt større end de foregående år. I kampagnen indgår udover brochurerne, også deltagelse på messerne i hhv. BellaCenter i slutningen af januar og i Herning Messecenter i slutningen af februar, hvor destinationen, sammen med et par at vores samarbejdspartnere, vil sælge Djursland så godt som muligt. På messen i København vil vi formentlig lave en fællesstand med Randers for på den måde at få en større gennemslagskraft. Djurspakken Vores bookingsystem, som i sommer blev udvidet med onlinebetaling, bliver der udviklet videre på, således at det fra den kommende sæson, også vil være muligt at købe green fee til vores golfbaner samt forhåbentlig yderligere tilkøb, som gør gæstens ophold på Djursland endnu bedre. Samtidig 7

8 bliver systemet udvidet, så gæsten også vil kunne købe pakkeferier via attraktionernes hjemmesider. Denne mulighed forventer vi vil generere en stor stigning i antallet af solgte pakker. DjurslandsModellen Vores helårsturismeprojekt, som skal undersøge mulighederne for at skaffe en øget finansiering af markedsførings- og udviklingsaktiviteter, skrider godt fremad. Der afholdes en workshopdag for styregruppen og erhvervsfølgegruppen i slutningen af januar, og vi forventer at kunne præsentere nogle resultater og finansieringsmuligheder i løbet af foråret. Nationalpark Mols Bjerge Destination Djursland deltager i KASK-projektet VerDi med et forholdsvist stort antal medarbejdertimer. Projektet sigter bl.a. mod at få skabt vækst i Nationalparken og omkring liggende områder, og i første omgang koncentreres arbejdet om at iværksætte nogle analyser, der belyser behovet og mulighederne. Turistbureauerne Denne tid af året er noget mere rolig hos vores bureauer end sommerperioden, og derfor benytter vi efteråret og vinteren til at opgradere personalet, og vi har således haft en del af medarbejderne på kursus i løbet af de seneste måneder. Kulturformidleren Vores kulturformidler, Katrine West, har i den seneste tid brugt mange kræfter på bl.a børnekulturugen i uge 42, Liv i Forsamlingshusene og Ebelfestivalen. Derudover er hun ved at forberede et fælles østjysk herregårdskulturprojekt, som er inspireret af de arrangementer, som blev gennemført på Djursland i foråret c. LAG Djursland Ansøgninger 5. ansøgningsrunde udløb 11. september næste er 25. januar Vi har modtaget i alt 101 ansøgninger til nu heraf har vi indstillet de 51. Ud af disse 51 blev 1 afvist af FødevareErhverv, 2 ansøgere har efterfølgende trukket sig og 1 er gået konkurs, så i alt har vi gang i 47 projekter. Følg projekterne på hvor der løbende lægges links, artikler og billeder ind. De 47 projekters samlede budgetter udgør ca. 45 mio. kr. hvoraf LAG ens tilskud udgør ca. 12 mio. Midler til udvikling af fiskeriområderne i 2010 Vi ved desværre ikke, om vi er købt eller solgt i forhold til fiskeriprogrammet. Det er endnu ikke afgjort, hvordan fiskerimidlerne skal fordeles på de fire akser inden for fiskeriprogrammet, så nogle af de LAG er, der udelukkende arbejder med fiskerimidler, har måttet opsige deres koordinator, da ingen ved, om der er penge til løn eller projekter fra januar Der er tre scenarier for 2010: 1) Vi står helt uden fiskerimidler næste år og må overdrage igangværende projekter til FødevareErhverv. 8

9 2) Vi får udelukkende EU-midler, som vi skal medfinansiere med offentlige midler, ligesom vi har gjort i Vi fik her lov at overføre en vis procentdel af overskydende projektmidler fra 07 og 08 til administrative omkostninger, men pengene er brugt på projekter nu, så hvis dette bliver tilfældet, mangler der penge til aflønning af koordinator, kontorleje og andre administrative omkostninger. Desuden kan det blive meget svært at finde offentlig medfinansiering ift. kommunernes økonomiske udfordringer. 3) Vi får både EU- og nationale midler, som vi gjorde i 07 og 08, og kan fortsætte udviklingen som hidtil. Midler fra Landdistriktspuljen Det tidligere omtalte kursusforløb for distriktsråd og beboerforeninger på Djursland udsættes til foråret 2010 pga manglende tilslutning. Koordinator har kontaktet formændene for de forskellige foreninger for at følge op, og budskabet er bl.a., at tilbuddet er et godt initiativ, men at det er for tidskrævende. Forløbet laves derfor nu mere fleksibelt med moduler, der er uafhængige af hinanden. Samarbejdsprojekter med andre LAG er LAG Djursland undersøger p.t. mulighederne for at indgå i samarbejde med andre Østjyske LAG er ift. forskellige temaer: udvikling af lystfiskerturisme (LAG Randers, Viborg og Djursland) og ansøgning til Friluftsrådet m.fl. om etablering af såkaldte naturrum i Randers Fjord (LAG Randers og Djursland). FødevareErhverv har en pulje til undersøgelse af muligheden for samarbejdsprojekter f.eks. blandt lokale aktionsgrupper nationalt og internationalt. Fremtidens landsby udbud fra regionen Projektet er godkendt af FødevareErhverv til at modtage de kr, LAG en har indstillet dem til, ligesom Syddjurs Kommune har bevilget kr. Regionen har godkendt den endelige projektbeskrivelse, og vi afventer nu den endelige godkendelse fra Vækstforums side. Bestyrelse på rundtur Den 28. oktober kørte bestyrelse og koordinator rundt og besøgte nuværende og kommende projektholdere til stor inspiration for alle. Vi fik flot pressedækning på turen, men kommunalvalget har lagt så stort beslag på de lokale medier, at vores artikel udskydes til senere. Gl. Estrup landbrugsmesse 2010 På bestyrelsesmøde den blev det besluttet, at vi deltager på messen igen i Grundet jubilæumsåret, med bl.a. fokus på fødevarer gennem tiderne, overvejer vi at koble os på dette tema især hvis projektet SMAG Djursland sættes i gang. Projektet afventer i øjeblikket tilbagemelding fra begge kommuner ift. anmodning om kommunal medfinansiering. Årets Landsby 09 Der kom ingen ansøgninger fra vores område, og vi kunne derfor ikke indstille nogen til prisen i år. d. Djursland Landboforening Aktuelle landbotemaer vinter

10 Djursland Landboforening har fået tildelt en plads i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Jørgen Ivar Mikkelsen er af Djursland Landboforening og Familielandbruget Østjylland indstillet som kandidat til nationalparkens bestyrelse. Djursland Landboforening v. Jørgen Ivar Mikkelsen agter i det fremtidige bestyrelsesarbejde at have fokus på, at der ikke er nogen restriktioner for landmænd som følge af nationalparken samt at indgå konstruktivt i udvikling af nationalparken. Djursland Landboforening har oprettet en fokusgruppe, som beskæftiger sig med emner relateret til Nationalpark Mols Bjerge. Tovholder: gårdejer Jørgen Ivar Mikkelsen Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har indgivet høringssvar til kommuneplanerne for hhv. Syd- og Norddjurs Kommune samt høringssvar til Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune Høringssvarene beskæftiger sig med landbrugsrelevante emner. Tovholder: Hans Gæmelke Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har deltaget i erhvervs- og uddannelsesmesse i Rønde. Ved den nyligt afholdte messe deltog Djursland Landboforening for at synliggøre jordbrugserhvervet i forhold til unges karrierevalg. Tovholder: Erik Silkjær Pedersen Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter I takt med der bliver færre store landbrugsbedrifter og flere deltids- og fritidsbedrifter i dansk landbrug, vil Djursland Landboforening sætte øget fokus på området deltidslandbrug, nicheproduktion og fritidsjordbrug En landboforening for alle Djursland Landboforenings primære arbejdsområde er faglig rådgivning til medlemmer og målrettet egentlig jordbrugsproduktion indenfor planteavl, natur og miljø, regnskab, og økonomi. Men da vi ønsker at være en landboforening for alle - især jordbrugere, øger vi aktiviteten på dette område. Tovholder: Christian Thomsen Ådalsprojekt 10

11 Djursland Landboforening deltager i et projekt støttet af Direktoratet for Fødevareerhverv med titlen: Natur- og miljøforvaltning af ådale og vådområder kombineret med bæredygtig driftsform og erhvervsudvikling i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet. Projektet foregår i samarbejde med Syddjurs Kommune. Tovholdere: natur- og miljøkonsulent Erik Bruun og projektleder Christian Thomsen e. Region Midtjylland Notat om resultater af samarbejdet om udvikling i landdistrikterne Indsatsen for udvikling i landdistrikterne, som panelet har medvirket til at udvikle og gennemføre, kan i hovedtræk opgøres som følger: Der er nu generelt stor fokus på problemerne i landdistrikterne med stagnation eller fald i befolkning og arbejdspladser, udtynding i offentlig og privat service, forfaldne huse og landsbyer m.v. Der er stigende opmærksomhed fra regeringen og folketinget på problemerne i landdistrikterne. Der er nu nedsat et ministerudvalg for et Danmark i balance, der består af: Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (Erhvervsudvikling, Grøn Vækst m.v.), Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann (sanering, fornyelse og udvikling af landsbyer m.v.), Miljøminister Troels Lund Poulsen (planlovgivning m.v.), Undervisningsminister Bertel Haarder (uddannelse m.v.). Der er udviklet samarbejde om udvikling i landdistrikterne mellem lokale aktører, LAGerne, kommunerne og Region Midtjylland. Der holdes jævnlige møder til drøftelse af fremdriften i indsatsen, samarbejde om udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer m.v. Henvendelser fra Regionsrådet, Vækstforum og kommunerne til Indenrigs- og Socialministeren, Miljøministeren m.fl. om en styrket indsats for sanering, fornyelse og udvikling i landsbyer og på landet. Der er i økonomiaftalen mellem staten og kommunerne for 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til opkøb, nedrivning, renovering m.v. Puljen kan søges af 39 kommuner (heraf følgende 10 i Region Midtjylland: Hedensted, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing- Skjern, Samsø, Skive, Struer, Syddjurs, og Viborg), hvor mere end 40 % af befolkningen bor udenfor bymæssig bebyggelse. Byfornyelseslovgivningen er forbedret for at fremme fornyelsen i de mindre byer og på landet. Vækstforum og Regionsrådet samarbejder med kommunerne, LAG-erne, lokale aktører m.fl. om udvikling og gennemførelse af projekter på følgende områder: landsbyfornyelse, 11

12 profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv, projekter for Fremtidens landsby, Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter, udnyttelse af erhvervs-styrkepositioner i yderkommuner m.v. Samarbejde mellem en række aktører om hurtig udbredelse af mulighederne for trådløst bredbånd i hele regionen. Det er gode resultater, men der skal en betydelig kraftigere indsats til for at løse den store opgave med at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Alene opgaven med nedrivning eller istandsættelse, af de mere end forfaldne huse, skønnes at kræve statslig medfinansiering på over 10 mia. kr. fra byfornyelsesmidlerne, hvor der i øjeblikket er afsat ca. 200 mio. kr. årligt til de mindre byer. Dertil kommer mange forfaldne erhvervs- og landbrugsbygninger, indsats for udvikling af nye arbejdspladser m.v. Udfordringerne er store, og der er behov for en stor indsats og et stærkt samarbejde mellem LAGerne, kommunerne, Regionen og andre aktører, for at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Den regionale indsats har fokus på sammenhængende regional udvikling af erhverv, job, uddannelse, bosætning, infrastruktur m.v. Det overordnede mål er at sikre gode og ligelige vilkår, uanset hvor i regionen man bor. De lokale og regionale indsatser skal suppleres og understøttes med meget store statslige investeringer, herunder trafikforbindelser til flere mellemstore byer, udvikling af stærke uddannelsesmiljøer med længerevarende uddannelser i flere byer, flere statslige arbejdspladser til mellemstore byer m.v. Følgende indstilles til Vækstforum 16. december 2009: Spjald vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009 på kr. 1. Revitalisering af stationsbymidten i Borris, støttes med kr. 2. Grøn Udvikling i Hvam, støttes med kr. 3. Landsby 2.0 Stadil-Vedersø, støttes med kr. 4. Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme, støttes med kr. 5. Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice. støttes med kr. 6. Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup, støttes med kr. 7. Børnebondegård Bygholm, støttes med kr. 8. Udvikling af Selde området, støttes med kr. 9. Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område, støttes med kr. I alt til de 9 projekter for Fremtidens landsby kr. 12

13 f. Syddjurs Kommune Erhvervsområdet generelt Syddjurs Kommunes erhvervspolitik har efter en høringsrunde været fremlagt i udvalget for job og erhverv og efterfølgende i økonomiudvalget. Det endelige forslag til erhvervspolitikken blev vedtaget på byrådets møde den 26. november. Næste skridt bliver udarbejdelsen af en handlingsplan for udmøntning af de initiativer, der er indeholdt i politikken. Erhvervsservice i Syddjurs kommune varetages nu fuldt ud af Syddjurs Udviklingspark, som har løst mange erhvervsserviceopgaver, siden kontrakten blev indgået i juni måned. Samarbejdsaftalen fortsætter i 2010, ligesom der er udarbejdet ny resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om vejledning af vækstiværksættere i Der er etableret en ny selvstændig forening Syddjurs Erhvervsforening, der havde stiftende møde den 23. september. Foreningen sekretariatsbetjenes af Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Kommune har igangsat projektet Nye veje til udvikling af erhvervsmiljøet på landet, der er støttet af Landdistriktspuljen og LAG Djursland. Projektet sigter mod via etablering af forretningsbaserede netværk at udvikle nye erhvervsmuligheder i landdistrikterne med særlig fokus på kunst- og kunsthåndværk samt afsætning af lokalt producerede kvalitetsfødevarer og nicheprodukter. Projektet understøtter det ligeledes igangværende VER-DI projekt, der bl.a. sigter mod udvikling, produktion og afsætning af fødevarer med afsæt i Nationalpark Mols Bjerge. Syddjurs Erhvervstænketank Syddjurs Erhvervstænketank har afsluttet sit arbejde, men der vil blive arbejdet videre med alle de syv projektideer, som tænketanken lancerede i enkelte tilfælde i kommunalt regi, men for hovedpartens vedkommende i regi af foreninger og/eller private aktører. Projektudvikling langs Århusbugten - Byrådet har besluttet, at projektet politisk og administrativt forankres i PUK, og der igangsættes et arbejde, der skal sikre plangrundlaget for projektets gennemførelse, udarbejde og definere værdierne for en helhedsplan for byudviklingen og evt. sikre jordopkøb i området. Skulpturlandskab I forhold til den videre realisering er det planen at etablere en erhvervsdrivende fond. Dernæst skal en organisation etableres, der af Tænketanken anbefales at bestå af en bestyrelse, et sekretariat og en kunstnerisk ansvarlig komite. Fleksible kulturscener - Tænketanken har præsenteret et projekt, der tager udgangspunkt i Maltfabrikken i Ebeltoft, der som industrielt kulturminde skal være et center for kunst og erhverv. En nødvendig forudsætning for videre realisering er en afklaring af forholdene vedrørende Maltfabrikken, således at Maltfabrikken står til rådighed for en realisering af projektet. Projektgruppen har indledt dialog med ejeren herom. 13

14 International grundskole - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af en international grundskole, og er på denne baggrund klar til at arbejde for den egentlige realisering af en international grundskole. Syddjurs Kommune stiller sig til rådighed med politisk opbakning og har endvidere haft løbende dialog med Århus Kommune om projektet. Færgeforbindelse Syddjurs Århus - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af færgedrift Syddjurs Århus, og er på denne baggrund klar til at arbejde videre med den egentlige realisering af færgedriften. Realiseringen af projektet skal i givet fald ske i privat regi, men Syddjurs Kommune vil fortsat stille medarbejderressourcer til rådighed for den nedsatte projektgruppe. Samarbejde med Århus Universitet - Dette projekt er i gang, for så vidt der allerede er indledt konkrete samarbejder med Aarhus Universitet, samtidig med at nye projekter er undervejs. Byrådet har besluttet, at projektet forankres politisk hos borgmesteren og administrativt hos direktionen Idéfond - Alle de organisatoriske forudsætninger for etableringen af et investeringsselskab er tilvejebragt, og der har været indledt en konstruktiv dialog med potentielle investorer, der alle har vist interesse for projektet. Grundet den økonomiske krise har disse investorer dog på nuværende tidspunkt ikke kunnet finde risikovillig kapital til indskydelse i investeringsselskabet. Arbejdet med realiseringen af projektet genoptages, når tiderne vender. Der er ingen umiddelbar kommunal rolle i dette projekt. Andre initiativer Som opfølgning på DR s udsendelsesrække By på skrump har Syddjurs Kommune iværksat et samarbejde mellem en række aktører med henblik på en styrket markedsføring af Ebeltoft by. Samarbejdet fortsættes i det nye år. g. Norddjurs Kommune Organisation Der er pr. 1. december 2009 ansat en økonomidirektør, Eva Holm Iversen. Direktionen består nu af kommunaldirektør, økonomidirektør, miljø- og teknikdirektør, socialdirektør, børn- og ungedirektør og kultur- og udviklingsdirektør. Øvrige temaer Kommuneplanen 2009 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. december I forbindelse med vedtagelsen går opfølgningsarbejdet i gang i forhold til byudviklingsplaner for Auning og de seks centerbyer, formulering af arkitektur- og friluftspolitik samt en turismestrategi samt en lang række øvrige tiltag. 14

15 Der er udarbejdet en perspektivplan for Grenaa Sydhavn, som bliver sendt i offentlig høring efter årsskiftet. Kultur- og udviklingsdirektøren sætter fokus på fremtidens borgerservice i Norddjurs Kommune med en plan for, hvordan borgerne serviceres digitalt og som personlig betjening. Erhvervspolitikken er under vedtagelse, og der er udarbejdet en handlingsplan for Erhvervspanelet er ved at finde sin arbejdsrytme, og planlægning af aktiviteter i 2010 er i gang. På erhvervsområdet sætter Norddjurs Erhverv i den kommende tid fokus på, hvordan virksomheder får effekt af etableringen af Anholt Havmøllepark. Der er afholdt et møde med ca. 45 virksomheder, hvor det blev drøftet, hvordan der kan iværksættes en proces, etableres en organisation, som arbejder videre med underleverandørrollen til anlægsprojektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som driver den videre proces frem med repræsentanter fra erhvervslivet, Grenaa Havn og Norddjurs Kommune. Gruppen skal bl.a. komme med forslag til organisering og finansiering. Udover erhvervspolitik for Norddjurs Kommune er en landdistriktspolitik under vedtagelse, som blandt andet vil danne rammen for bosætningsinitiativer i På kultur- og fritidsområdet arbejdes der med opfølgning på kultur- og fritidspolitikken og kulturaftalen i Kulturring Østjylland og igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med dette. Museumsfusionen mellem Randers Kulturhistoriske Museum, Syddjurs Museum og Norddjurs Museum forløber efter planen, og der er nu opnået enighed om økonomi og organisation. I 2010 forberedes den endelige fusion 1. januar 2011 med en lang række samarbejdsprojekter mellem de tre museer. 15

16 Bilag til pkt. 6 Forslag til mødeplan 2010 Der afholdes DUR-møder i februar, maj, september og november måned. Møderne holdes hver tredje torsdag med undtagelse af februar måned, hvor den tredje torsdag ligger i vinterferien uge 7. Møderne afholdes fra kl og afsluttes med frokost. Der afholdes formøde ca. 14 dage før DUR-møderne. Formøde DUR-møde Februar Tirsdag den 2. februar Torsdag den 11. februar Maj Tirsdag den 4. maj Torsdag den 20. maj September Tirsdag den 31. august Torsdag den 16. september November Tirsdag den 2. november Torsdag den 18. november 16

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Tilstede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Program Velkomst. Finn Tarpgaard, Stadil-Vedersø Sogneforening. Den lokale udviklingsplan. Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening. Projektet Fremtidens

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010

Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 Dato: 21. december 2009 Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 08/24192 Notat om organisering af erhvervsopgaven i Norddjurs Kommune fra 2010 1. januar

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Program Beskæftigelsesudvalgets studietur til Djursland/Aarhus 10.-11. september 2014

Program Beskæftigelsesudvalgets studietur til Djursland/Aarhus 10.-11. september 2014 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 267 Offentligt Program Beskæftigelsesudvalgets studietur til Djursland/Aarhus 10.-11. september 2014 16/6-14 Onsdag den 10. september 2014 Kl. 7.35 Kl.

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere