Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 10. december 2009 Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Magny Fynbo såfremt du ikke kan deltage i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 4. september Mødets udfordrer Karsten Ree. Karsten Ree giver sit syn på Djurslands udviklingsmuligheder. 4. Stafet til nyt DUR. Med et nyt DUR efter kommunalvalget kan det nuværende DUR vælge at overdrage arbejdet i DUR med nogle forslag til særlige temaer for 2010, som DUR kan have fokus på. Følgende temaer foreslås overdraget til nyt DUR: 1

2 Kompetenceudvikling og beskæftigelse forslag til emner til drøftelse: Kompetencerådets strategi og handleplan. Beskæftigelsesområdet. Infrastruktur forslag til emner til drøftelse: Status for etablering af nordligt hængsel og analyse af nordlig omfartsvej v. Grenaa. Drøftelse af samarbejdet om letbaneprojekt og kollektiv trafik. Klima og energi forslag til emner til drøftelse: Erhvervsmæssig udvikling på Djursland på baggrund af etablering af havmøllepark. Aktiviteter i forbindelse med DjursEnergiland. Klimapartnerskabsaftaler og samspillet mellem de to kommuner. Turisme forslag til emner til drøftelse: Status for helårsturismeprojekt, nationalparkprojekt, Havets Hus og eventuelt øvrige initiativer inden for turisme. Forankring af helårsturismeprojektet i DUR. 5. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen. f. Region Midtjylland. g. Syddjurs Kommune. h. Norddjurs Kommune. 6. Forslag til mødeplan for /. Punktet er vedlagt et forslag til mødeplan. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Det nuværende DUR takker af og overgiver arbejdet til nyt DUR med en stafet med forslag til temaer for møderne i DUR Eventuelt. Med venlig hilsen Torben Jensen borgmester Jesper Kaas Schmidt kommunaldirektør 2

3 Bilag pkt. 2 Referat af DUR-møde 4. september 2009 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Helen Rosager, Norddjurs Kommune (ref.) Afbud Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. maj. Referatet blev godkendt med ændringer fra Region Midtjylland under pkt Mødets udfordrer, Henrik Kjærgaard, Niras. Henrik Kjærgaard holdt et oplæg. Udvalgte pointer fra oplæggene er refereret nedenstående: Status Der kommer mere vand. Mere tørke. Ekstreme vejrforhold: orkaner Landområder forsvinder på grund af oversvømmelse. Handlemuligheder 3

4 Klimatilpasning Klimaforebyggende Klimaforandringer som mulighed for nye erhvervsudviklingstiltag forretningsområder. Hvad virker - at bo tæt og højt Norddjurs Kommunes udfordring - Landbruget kvæg, gødning og drænede vådområder Muligheder - naturpleje - gendannelse af vådområder - sund mad er klimavenlig mad - biotech kombineret med landbrug Projektmuligheder - invester i vindmøller - energifokus i renoveringer og nybyggeri - transport via elbiler - udnyt vådområder - producer biomasse på land og i vand 4. Status for DjursEnergiland, Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse. Tina Degn Rasmussen, Syddjurs Kommune, indledte punktet med en redegørelse for status for DjursEnergiland. Forslag til handlinger blev præsenteret under hovedoverskrifterne: varmeplanlægning, lokalplanlægning, biogasanlæg, enegibesparelser i kommunale bygninger, solvarme i tilknytning til fjernvarmeanlæg, arealer til landvindmøller, kommunalt ejede vindmøller på land og til havs og cykeltransport som en del af den kollektive transport. Der kan læse mere om DjursEnergiland på hjemmesiden Djursenergiland.dk Anders Kofoed-Wiuff præsenterede energiregnskab for Syddjurs og Norddjurs Kommuner og fremtidsbilleder for 2025 og CO 2 besparelse ved igangsættelse af handlinger. 5. Status for Kolindsund, Anders Brinch Larsen, Norddjurs Kommune. Anders Brinch Larsen redegjorde for arbejdet med Kolindsund. Der er vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Kolindsund, som er godkendt i de to kommunalbestyrelser i Syddjurs og Norddjurs Kommuner, og der er etableret en politisk styregruppe og en arbejdsgruppen med repræsentation fra de to kommuner. 4

5 Fagudvalgene i de to kommuner præsenteres for resultaterne af fase 1. Herefter går sagen videre til kommunalbestyrelserne med eventuel efterfølgende offentliggørelse på konference. Anders Brinch Larsen præsenterede status for Kolindsund-kortlægningen fase 1, hvor arbejdsgruppen har koncentreret sig om at afdække, hvilken viden som mangler om Kolindsund. 5. Opfølgning fra sidst. Det blev bemærket, at der fremadrettet skal samarbejdes om konkrete målsætninger i forhold til, at unge skal have en uddannelse. Derfor skal Kompetencerådets arbejde skærpes. 6. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen f. Region Midtjylland g. Syddjurs Kommune h. Norddjurs Kommune Følgende blev tilføjet til de skriftlige redegørelser: Destination Djursland Flemming Rasmussen tilføjede, at Destination Djursland deltager i ny forening Danske destinationer, som består af syv turistdestinationer, hvor Midtjylland er stærkt repræsenteret med Destination Ringkøbing Fjord og Destination Djursland. Det er formålet med foreningen fortsat at få muligheder for at få del i udviklingsmidler. Sekretariatet betjenes af Midtjysk Turisme. Djursland Landboforening Hans Gæmelke orienterede om, at landbruget er hårdt ramt af finanskrisen, og udviklingen er gået i stå. Sagsbehandlingen med hensyn til miljøgodkendelse er derfor formodentlig afsluttet januar Miljøgodkendte projekter vil formodentlig heller ikke blive realiseret. Syddjurs Kommune Vilfred Friborg orienterede om at Nationalpark Mols Bjerge er indviet. Erhvervskontaktudvalget i god gænge og opfølgning på erhvervstænketankens projekter. Norddjurs Kommune Torben Jensen orienterede om, at havneudvidelsen med næsten 40 ha er i gang på Grenaa Nordhavn, og VVM på bioethanol-anlægget vedtages endeligt i løbet af september måned. 5

6 Budgetprocessen er i gang, og der investeres voldsomt i anlæg bl.a. i nye ældreboliger, og der afsættes midler til erhvervsområdet via udviklingspuljen, som erhvervspanelet rådgiver om anvendelsen af. 1% i effektivisering på aftaleenhedernes lønkonti og ½% fremskrivning på øvrigt. Budgettet vedtages endelig på kommunalbestyrelsens møde i oktober måned. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Der laves en pressemeddelelse om klimaudfordringernes store muligheder for Djursland. 8. Eventuelt. Næste møde i DUR afholdes ifølge den aftalte mødeplan torsdag den 10. december 2009 og ikke som nævnt i tidligere mødereferat den 4. december. Til mødet er Karsten Ree inviteret som mødets udfordrer. 6

7 Bilag pkt. 5 Orientering om aktuelle temaer a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd Styregruppen valgte at aflyse mødet i Kompetencerådet d. 11. september 2009, mens det planlagte møde d. 11. december vil blive gennemført efter planen. Styregruppen har i perioden holdt 3 møder, og bl.a. drøftet hvilken platform Kompetencerådet skal have i fremtiden. Den nedsatte arbejdsgruppe, som fokuserer på ungeindsatsen, har været samlet 3 gange hen over efteråret, og vil på mødet i Kompetencerådet den 11. december fremlægge de foreløbige resultater af gruppens arbejde. Gruppen har fungeret godt, og arbejdet har været præget af stort engagement. Det er gruppens ønske at fortsætte møderækken i b. Destination Djursland Markedsføring 2010 Forberedelsen til den kommende sæson er i fuld gang, og den kommende hvervebrochure er i øjeblikket gennem den sidste korrektur. Brochuren udkommer lige før jul og bliver igen i år udgivet på 5 sprog. Udover hvervebrochuren, udgiver Destinationen i år en fælles campingbrochure for områdets campingpladser. Det sker på opfordring af flere af pladserne, og det er lykkedes at få en meget bred opbakning, således at hovedparten af Djurslands campingpladser i 2010 deltager i markedsføringskampagnen via bl.a. campingbrochuren. Samlet set har der til den kommende sæson været en rigtig god opbakning til kampagnen, og det samlede beløb til markedsføring bliver lidt større end de foregående år. I kampagnen indgår udover brochurerne, også deltagelse på messerne i hhv. BellaCenter i slutningen af januar og i Herning Messecenter i slutningen af februar, hvor destinationen, sammen med et par at vores samarbejdspartnere, vil sælge Djursland så godt som muligt. På messen i København vil vi formentlig lave en fællesstand med Randers for på den måde at få en større gennemslagskraft. Djurspakken Vores bookingsystem, som i sommer blev udvidet med onlinebetaling, bliver der udviklet videre på, således at det fra den kommende sæson, også vil være muligt at købe green fee til vores golfbaner samt forhåbentlig yderligere tilkøb, som gør gæstens ophold på Djursland endnu bedre. Samtidig 7

8 bliver systemet udvidet, så gæsten også vil kunne købe pakkeferier via attraktionernes hjemmesider. Denne mulighed forventer vi vil generere en stor stigning i antallet af solgte pakker. DjurslandsModellen Vores helårsturismeprojekt, som skal undersøge mulighederne for at skaffe en øget finansiering af markedsførings- og udviklingsaktiviteter, skrider godt fremad. Der afholdes en workshopdag for styregruppen og erhvervsfølgegruppen i slutningen af januar, og vi forventer at kunne præsentere nogle resultater og finansieringsmuligheder i løbet af foråret. Nationalpark Mols Bjerge Destination Djursland deltager i KASK-projektet VerDi med et forholdsvist stort antal medarbejdertimer. Projektet sigter bl.a. mod at få skabt vækst i Nationalparken og omkring liggende områder, og i første omgang koncentreres arbejdet om at iværksætte nogle analyser, der belyser behovet og mulighederne. Turistbureauerne Denne tid af året er noget mere rolig hos vores bureauer end sommerperioden, og derfor benytter vi efteråret og vinteren til at opgradere personalet, og vi har således haft en del af medarbejderne på kursus i løbet af de seneste måneder. Kulturformidleren Vores kulturformidler, Katrine West, har i den seneste tid brugt mange kræfter på bl.a børnekulturugen i uge 42, Liv i Forsamlingshusene og Ebelfestivalen. Derudover er hun ved at forberede et fælles østjysk herregårdskulturprojekt, som er inspireret af de arrangementer, som blev gennemført på Djursland i foråret c. LAG Djursland Ansøgninger 5. ansøgningsrunde udløb 11. september næste er 25. januar Vi har modtaget i alt 101 ansøgninger til nu heraf har vi indstillet de 51. Ud af disse 51 blev 1 afvist af FødevareErhverv, 2 ansøgere har efterfølgende trukket sig og 1 er gået konkurs, så i alt har vi gang i 47 projekter. Følg projekterne på hvor der løbende lægges links, artikler og billeder ind. De 47 projekters samlede budgetter udgør ca. 45 mio. kr. hvoraf LAG ens tilskud udgør ca. 12 mio. Midler til udvikling af fiskeriområderne i 2010 Vi ved desværre ikke, om vi er købt eller solgt i forhold til fiskeriprogrammet. Det er endnu ikke afgjort, hvordan fiskerimidlerne skal fordeles på de fire akser inden for fiskeriprogrammet, så nogle af de LAG er, der udelukkende arbejder med fiskerimidler, har måttet opsige deres koordinator, da ingen ved, om der er penge til løn eller projekter fra januar Der er tre scenarier for 2010: 1) Vi står helt uden fiskerimidler næste år og må overdrage igangværende projekter til FødevareErhverv. 8

9 2) Vi får udelukkende EU-midler, som vi skal medfinansiere med offentlige midler, ligesom vi har gjort i Vi fik her lov at overføre en vis procentdel af overskydende projektmidler fra 07 og 08 til administrative omkostninger, men pengene er brugt på projekter nu, så hvis dette bliver tilfældet, mangler der penge til aflønning af koordinator, kontorleje og andre administrative omkostninger. Desuden kan det blive meget svært at finde offentlig medfinansiering ift. kommunernes økonomiske udfordringer. 3) Vi får både EU- og nationale midler, som vi gjorde i 07 og 08, og kan fortsætte udviklingen som hidtil. Midler fra Landdistriktspuljen Det tidligere omtalte kursusforløb for distriktsråd og beboerforeninger på Djursland udsættes til foråret 2010 pga manglende tilslutning. Koordinator har kontaktet formændene for de forskellige foreninger for at følge op, og budskabet er bl.a., at tilbuddet er et godt initiativ, men at det er for tidskrævende. Forløbet laves derfor nu mere fleksibelt med moduler, der er uafhængige af hinanden. Samarbejdsprojekter med andre LAG er LAG Djursland undersøger p.t. mulighederne for at indgå i samarbejde med andre Østjyske LAG er ift. forskellige temaer: udvikling af lystfiskerturisme (LAG Randers, Viborg og Djursland) og ansøgning til Friluftsrådet m.fl. om etablering af såkaldte naturrum i Randers Fjord (LAG Randers og Djursland). FødevareErhverv har en pulje til undersøgelse af muligheden for samarbejdsprojekter f.eks. blandt lokale aktionsgrupper nationalt og internationalt. Fremtidens landsby udbud fra regionen Projektet er godkendt af FødevareErhverv til at modtage de kr, LAG en har indstillet dem til, ligesom Syddjurs Kommune har bevilget kr. Regionen har godkendt den endelige projektbeskrivelse, og vi afventer nu den endelige godkendelse fra Vækstforums side. Bestyrelse på rundtur Den 28. oktober kørte bestyrelse og koordinator rundt og besøgte nuværende og kommende projektholdere til stor inspiration for alle. Vi fik flot pressedækning på turen, men kommunalvalget har lagt så stort beslag på de lokale medier, at vores artikel udskydes til senere. Gl. Estrup landbrugsmesse 2010 På bestyrelsesmøde den blev det besluttet, at vi deltager på messen igen i Grundet jubilæumsåret, med bl.a. fokus på fødevarer gennem tiderne, overvejer vi at koble os på dette tema især hvis projektet SMAG Djursland sættes i gang. Projektet afventer i øjeblikket tilbagemelding fra begge kommuner ift. anmodning om kommunal medfinansiering. Årets Landsby 09 Der kom ingen ansøgninger fra vores område, og vi kunne derfor ikke indstille nogen til prisen i år. d. Djursland Landboforening Aktuelle landbotemaer vinter

10 Djursland Landboforening har fået tildelt en plads i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Jørgen Ivar Mikkelsen er af Djursland Landboforening og Familielandbruget Østjylland indstillet som kandidat til nationalparkens bestyrelse. Djursland Landboforening v. Jørgen Ivar Mikkelsen agter i det fremtidige bestyrelsesarbejde at have fokus på, at der ikke er nogen restriktioner for landmænd som følge af nationalparken samt at indgå konstruktivt i udvikling af nationalparken. Djursland Landboforening har oprettet en fokusgruppe, som beskæftiger sig med emner relateret til Nationalpark Mols Bjerge. Tovholder: gårdejer Jørgen Ivar Mikkelsen Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har indgivet høringssvar til kommuneplanerne for hhv. Syd- og Norddjurs Kommune samt høringssvar til Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune Høringssvarene beskæftiger sig med landbrugsrelevante emner. Tovholder: Hans Gæmelke Sekretær: natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har deltaget i erhvervs- og uddannelsesmesse i Rønde. Ved den nyligt afholdte messe deltog Djursland Landboforening for at synliggøre jordbrugserhvervet i forhold til unges karrierevalg. Tovholder: Erik Silkjær Pedersen Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter I takt med der bliver færre store landbrugsbedrifter og flere deltids- og fritidsbedrifter i dansk landbrug, vil Djursland Landboforening sætte øget fokus på området deltidslandbrug, nicheproduktion og fritidsjordbrug En landboforening for alle Djursland Landboforenings primære arbejdsområde er faglig rådgivning til medlemmer og målrettet egentlig jordbrugsproduktion indenfor planteavl, natur og miljø, regnskab, og økonomi. Men da vi ønsker at være en landboforening for alle - især jordbrugere, øger vi aktiviteten på dette område. Tovholder: Christian Thomsen Ådalsprojekt 10

11 Djursland Landboforening deltager i et projekt støttet af Direktoratet for Fødevareerhverv med titlen: Natur- og miljøforvaltning af ådale og vådområder kombineret med bæredygtig driftsform og erhvervsudvikling i forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet. Projektet foregår i samarbejde med Syddjurs Kommune. Tovholdere: natur- og miljøkonsulent Erik Bruun og projektleder Christian Thomsen e. Region Midtjylland Notat om resultater af samarbejdet om udvikling i landdistrikterne Indsatsen for udvikling i landdistrikterne, som panelet har medvirket til at udvikle og gennemføre, kan i hovedtræk opgøres som følger: Der er nu generelt stor fokus på problemerne i landdistrikterne med stagnation eller fald i befolkning og arbejdspladser, udtynding i offentlig og privat service, forfaldne huse og landsbyer m.v. Der er stigende opmærksomhed fra regeringen og folketinget på problemerne i landdistrikterne. Der er nu nedsat et ministerudvalg for et Danmark i balance, der består af: Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen (Erhvervsudvikling, Grøn Vækst m.v.), Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann (sanering, fornyelse og udvikling af landsbyer m.v.), Miljøminister Troels Lund Poulsen (planlovgivning m.v.), Undervisningsminister Bertel Haarder (uddannelse m.v.). Der er udviklet samarbejde om udvikling i landdistrikterne mellem lokale aktører, LAGerne, kommunerne og Region Midtjylland. Der holdes jævnlige møder til drøftelse af fremdriften i indsatsen, samarbejde om udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer m.v. Henvendelser fra Regionsrådet, Vækstforum og kommunerne til Indenrigs- og Socialministeren, Miljøministeren m.fl. om en styrket indsats for sanering, fornyelse og udvikling i landsbyer og på landet. Der er i økonomiaftalen mellem staten og kommunerne for 2010 afsat en statslig pulje på 150 mio. kr. til opkøb, nedrivning, renovering m.v. Puljen kan søges af 39 kommuner (heraf følgende 10 i Region Midtjylland: Hedensted, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing- Skjern, Samsø, Skive, Struer, Syddjurs, og Viborg), hvor mere end 40 % af befolkningen bor udenfor bymæssig bebyggelse. Byfornyelseslovgivningen er forbedret for at fremme fornyelsen i de mindre byer og på landet. Vækstforum og Regionsrådet samarbejder med kommunerne, LAG-erne, lokale aktører m.fl. om udvikling og gennemførelse af projekter på følgende områder: landsbyfornyelse, 11

12 profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv, projekter for Fremtidens landsby, Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter, udnyttelse af erhvervs-styrkepositioner i yderkommuner m.v. Samarbejde mellem en række aktører om hurtig udbredelse af mulighederne for trådløst bredbånd i hele regionen. Det er gode resultater, men der skal en betydelig kraftigere indsats til for at løse den store opgave med at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Alene opgaven med nedrivning eller istandsættelse, af de mere end forfaldne huse, skønnes at kræve statslig medfinansiering på over 10 mia. kr. fra byfornyelsesmidlerne, hvor der i øjeblikket er afsat ca. 200 mio. kr. årligt til de mindre byer. Dertil kommer mange forfaldne erhvervs- og landbrugsbygninger, indsats for udvikling af nye arbejdspladser m.v. Udfordringerne er store, og der er behov for en stor indsats og et stærkt samarbejde mellem LAGerne, kommunerne, Regionen og andre aktører, for at vende udviklingen og skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Den regionale indsats har fokus på sammenhængende regional udvikling af erhverv, job, uddannelse, bosætning, infrastruktur m.v. Det overordnede mål er at sikre gode og ligelige vilkår, uanset hvor i regionen man bor. De lokale og regionale indsatser skal suppleres og understøttes med meget store statslige investeringer, herunder trafikforbindelser til flere mellemstore byer, udvikling af stærke uddannelsesmiljøer med længerevarende uddannelser i flere byer, flere statslige arbejdspladser til mellemstore byer m.v. Følgende indstilles til Vækstforum 16. december 2009: Spjald vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009 på kr. 1. Revitalisering af stationsbymidten i Borris, støttes med kr. 2. Grøn Udvikling i Hvam, støttes med kr. 3. Landsby 2.0 Stadil-Vedersø, støttes med kr. 4. Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme, støttes med kr. 5. Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice. støttes med kr. 6. Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup, støttes med kr. 7. Børnebondegård Bygholm, støttes med kr. 8. Udvikling af Selde området, støttes med kr. 9. Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område, støttes med kr. I alt til de 9 projekter for Fremtidens landsby kr. 12

13 f. Syddjurs Kommune Erhvervsområdet generelt Syddjurs Kommunes erhvervspolitik har efter en høringsrunde været fremlagt i udvalget for job og erhverv og efterfølgende i økonomiudvalget. Det endelige forslag til erhvervspolitikken blev vedtaget på byrådets møde den 26. november. Næste skridt bliver udarbejdelsen af en handlingsplan for udmøntning af de initiativer, der er indeholdt i politikken. Erhvervsservice i Syddjurs kommune varetages nu fuldt ud af Syddjurs Udviklingspark, som har løst mange erhvervsserviceopgaver, siden kontrakten blev indgået i juni måned. Samarbejdsaftalen fortsætter i 2010, ligesom der er udarbejdet ny resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om vejledning af vækstiværksættere i Der er etableret en ny selvstændig forening Syddjurs Erhvervsforening, der havde stiftende møde den 23. september. Foreningen sekretariatsbetjenes af Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Kommune har igangsat projektet Nye veje til udvikling af erhvervsmiljøet på landet, der er støttet af Landdistriktspuljen og LAG Djursland. Projektet sigter mod via etablering af forretningsbaserede netværk at udvikle nye erhvervsmuligheder i landdistrikterne med særlig fokus på kunst- og kunsthåndværk samt afsætning af lokalt producerede kvalitetsfødevarer og nicheprodukter. Projektet understøtter det ligeledes igangværende VER-DI projekt, der bl.a. sigter mod udvikling, produktion og afsætning af fødevarer med afsæt i Nationalpark Mols Bjerge. Syddjurs Erhvervstænketank Syddjurs Erhvervstænketank har afsluttet sit arbejde, men der vil blive arbejdet videre med alle de syv projektideer, som tænketanken lancerede i enkelte tilfælde i kommunalt regi, men for hovedpartens vedkommende i regi af foreninger og/eller private aktører. Projektudvikling langs Århusbugten - Byrådet har besluttet, at projektet politisk og administrativt forankres i PUK, og der igangsættes et arbejde, der skal sikre plangrundlaget for projektets gennemførelse, udarbejde og definere værdierne for en helhedsplan for byudviklingen og evt. sikre jordopkøb i området. Skulpturlandskab I forhold til den videre realisering er det planen at etablere en erhvervsdrivende fond. Dernæst skal en organisation etableres, der af Tænketanken anbefales at bestå af en bestyrelse, et sekretariat og en kunstnerisk ansvarlig komite. Fleksible kulturscener - Tænketanken har præsenteret et projekt, der tager udgangspunkt i Maltfabrikken i Ebeltoft, der som industrielt kulturminde skal være et center for kunst og erhverv. En nødvendig forudsætning for videre realisering er en afklaring af forholdene vedrørende Maltfabrikken, således at Maltfabrikken står til rådighed for en realisering af projektet. Projektgruppen har indledt dialog med ejeren herom. 13

14 International grundskole - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af en international grundskole, og er på denne baggrund klar til at arbejde for den egentlige realisering af en international grundskole. Syddjurs Kommune stiller sig til rådighed med politisk opbakning og har endvidere haft løbende dialog med Århus Kommune om projektet. Færgeforbindelse Syddjurs Århus - Arbejdsgruppen bag dette projekt har indhentet den økonomiske, organisatoriske og juridiske viden, der er nødvendig for etableringen af færgedrift Syddjurs Århus, og er på denne baggrund klar til at arbejde videre med den egentlige realisering af færgedriften. Realiseringen af projektet skal i givet fald ske i privat regi, men Syddjurs Kommune vil fortsat stille medarbejderressourcer til rådighed for den nedsatte projektgruppe. Samarbejde med Århus Universitet - Dette projekt er i gang, for så vidt der allerede er indledt konkrete samarbejder med Aarhus Universitet, samtidig med at nye projekter er undervejs. Byrådet har besluttet, at projektet forankres politisk hos borgmesteren og administrativt hos direktionen Idéfond - Alle de organisatoriske forudsætninger for etableringen af et investeringsselskab er tilvejebragt, og der har været indledt en konstruktiv dialog med potentielle investorer, der alle har vist interesse for projektet. Grundet den økonomiske krise har disse investorer dog på nuværende tidspunkt ikke kunnet finde risikovillig kapital til indskydelse i investeringsselskabet. Arbejdet med realiseringen af projektet genoptages, når tiderne vender. Der er ingen umiddelbar kommunal rolle i dette projekt. Andre initiativer Som opfølgning på DR s udsendelsesrække By på skrump har Syddjurs Kommune iværksat et samarbejde mellem en række aktører med henblik på en styrket markedsføring af Ebeltoft by. Samarbejdet fortsættes i det nye år. g. Norddjurs Kommune Organisation Der er pr. 1. december 2009 ansat en økonomidirektør, Eva Holm Iversen. Direktionen består nu af kommunaldirektør, økonomidirektør, miljø- og teknikdirektør, socialdirektør, børn- og ungedirektør og kultur- og udviklingsdirektør. Øvrige temaer Kommuneplanen 2009 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. december I forbindelse med vedtagelsen går opfølgningsarbejdet i gang i forhold til byudviklingsplaner for Auning og de seks centerbyer, formulering af arkitektur- og friluftspolitik samt en turismestrategi samt en lang række øvrige tiltag. 14

15 Der er udarbejdet en perspektivplan for Grenaa Sydhavn, som bliver sendt i offentlig høring efter årsskiftet. Kultur- og udviklingsdirektøren sætter fokus på fremtidens borgerservice i Norddjurs Kommune med en plan for, hvordan borgerne serviceres digitalt og som personlig betjening. Erhvervspolitikken er under vedtagelse, og der er udarbejdet en handlingsplan for Erhvervspanelet er ved at finde sin arbejdsrytme, og planlægning af aktiviteter i 2010 er i gang. På erhvervsområdet sætter Norddjurs Erhverv i den kommende tid fokus på, hvordan virksomheder får effekt af etableringen af Anholt Havmøllepark. Der er afholdt et møde med ca. 45 virksomheder, hvor det blev drøftet, hvordan der kan iværksættes en proces, etableres en organisation, som arbejder videre med underleverandørrollen til anlægsprojektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som driver den videre proces frem med repræsentanter fra erhvervslivet, Grenaa Havn og Norddjurs Kommune. Gruppen skal bl.a. komme med forslag til organisering og finansiering. Udover erhvervspolitik for Norddjurs Kommune er en landdistriktspolitik under vedtagelse, som blandt andet vil danne rammen for bosætningsinitiativer i På kultur- og fritidsområdet arbejdes der med opfølgning på kultur- og fritidspolitikken og kulturaftalen i Kulturring Østjylland og igangsættelse af aktiviteter i forbindelse med dette. Museumsfusionen mellem Randers Kulturhistoriske Museum, Syddjurs Museum og Norddjurs Museum forløber efter planen, og der er nu opnået enighed om økonomi og organisation. I 2010 forberedes den endelige fusion 1. januar 2011 med en lang række samarbejdsprojekter mellem de tre museer. 15

16 Bilag til pkt. 6 Forslag til mødeplan 2010 Der afholdes DUR-møder i februar, maj, september og november måned. Møderne holdes hver tredje torsdag med undtagelse af februar måned, hvor den tredje torsdag ligger i vinterferien uge 7. Møderne afholdes fra kl og afsluttes med frokost. Der afholdes formøde ca. 14 dage før DUR-møderne. Formøde DUR-møde Februar Tirsdag den 2. februar Torsdag den 11. februar Maj Tirsdag den 4. maj Torsdag den 20. maj September Tirsdag den 31. august Torsdag den 16. september November Tirsdag den 2. november Torsdag den 18. november 16

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3 Bilag pkt. 9 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010. Dagsorden

Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010. Dagsorden Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010 Der holdes DUR-møde torsdag den 4. marts. Kl. 9-12 i Konferencen, Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, Ebeltoft. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2008 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 03-10-2008 Tidspunkt: 09:00 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft

Dagsorden. Byrådets temamøde. Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen Ebeltoft Dagsorden Byrådets temamøde Møde navn.: Byrådets temamøde Mødedato: torsdag den 24. maj 2007 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Medlemmer Vilfred Friborg Hansen (A) Ninna Thomsen (A) Jesper Mathiesen (A) Bent

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kompetencerådet mødes næste gang den 9. februar 2011, hvor der gøres status for igangsatte initiativer.

Kompetencerådet mødes næste gang den 9. februar 2011, hvor der gøres status for igangsatte initiativer. Bilag pkt. 7 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Samarbejder mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune

Samarbejder mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune Samarbejder mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune Følgende oversigt viser de direkte samarbejder mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune samt de samarbejder hvor begge kommuner indgår. På en række områder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Der afholdes DUR-møde fredag den 4. september kl. 9-12.00 den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde fredag den 4. september kl. 9-12.00 den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Til stede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft, politiker Syddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Aarhus 2017 status før målstregen

Aarhus 2017 status før målstregen Til byrådsmedlemmerne i de 19 kommuner i Region Midtjylland samt Regionsrådets medlemmer Aarhus 2017 status før målstregen Den 29. maj 2012 Rådhuset 8000 Aarhus C Om godt to uger afleverer vi ansøgning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere