Regnskab Uforbrugte bevillinger. Oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt"

Transkript

1

2 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf Miljø- og teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget Konto 7 og Renter og kursreguleringer Lån og deponering Anlæg Miljø og Teknik Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for BU Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Brugerfinansieret område Svendborg Affald A/S Total ekskl. konto. 7 og 8 og det brugerfin Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område *) Børn og Unge - af 25,3 mio. kr. flyttes til anlæg: Rest fordeles til: It i folkeskolen Den Grønne tråd - Anlæg Nedskrivning af salgsbudget Hjortøhus Nedskrivning af Salgsbudgetter: Anlægsudgift vedr. Ungeenheden Tankefuld I alt Nordre skole (rest) Deponering Ungeenheden Reg. Beskæftigelsestilskud/Midtvejsreg I alt

3 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Vådområde Hørup Å Gråsten Nor Danmarks Friluftskommune Danmarks Friluftskommune Naturens Dag Vandløbsrestaurering BNBO Natura Hydrologiprojekter - natura Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Sekretariat og forvaltninger Cykler uden grænser (EU-midler) Projekt Grøn Teknologi Netto for Koordinering og Service i alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg Parkering Betalings parkering - Balanceordning udgift Betalings parkering - Balanceordning indtægt Netto for Drift og Anlæg i alt Koordinering og Service Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Netto for Koordinering og Service i alt Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg

4 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Jordforsyning - ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Rutebilstation - Jessens Mole Troensevej 1A - kiosk Frederiksgade Bodøvej Andre faste ejendomme Højevej Gråesvej - Navigationsskolen Odensevej 135 A+B Vandtårnet - Enemærket Christiansmøllen Lille Eng - Vandmøllen Bygninger Christianminde Andre og uforudsete rep. Arbejder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Fælles formål Standardopgaver for andre områder Risikopulje Transport og infrastruktur Fælles formål med flere Parkering Afgifter m.m Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.m Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Sekretariat og forvaltninger Energispareprojekt - diverse Restauranter - Hoteller m.m. Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser Netto for Anlæg og Ejendom i alt Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Fredede arealer og natur m.m Natura 2000 Administrative udgifter Vandløbsvæsen Fælles formål Vandløbsvæsen Vedligeholdelse og regulering af vandløb Miljøbeskyttelse Miljøforanstaltninger - fælles formål Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Landbrug Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

5 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Badevandsundersøgelser Natur og Vand Diverse Fælles formål Klima og Energi Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Bærbare batterier Bærbare batterier Redningsberedskab Kommunalt redningsberedskab Statsligt redningsberedskab Brandskole Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej Telenor - Antennemast Kommissioner, råd og nævn Hegnssynet Administrationsbygninger Svendborgvej 135, Vester Skerninge Sekretariat og forvaltninger Miljø og Teknik - fælles Kantine og Pedel Direktør og Konsulent Drift og Anlæg Natur og Klima Koordinering og Service Erhvervskontakten Netto for Koordinering og Service i alt Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse foranstaltninger Sekretariat og forvaltninger Industrimiljø Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling m.m Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Netto for Erhvervskontakten i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Vintertjeneste I alt

6 Erhvervsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Erhvervskontoret Erhvervskontakten Tranformers Væksthuse /401 Udvikling Fyn Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat (ligger i Økonomi og Udbud i 2014) Borgerservice Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Afgifter - hyrevognskørsel (ligger i Byg, Plan og Erhverv i 2014) gr. 40 Netværk og Infrastruktur gr. 10 Desktopstrategi gr. 10 ESDH gr. 40 Sharepoint/intranet gr. 60 Telefoniplatform Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Forsker og Udviklingspark Visionsgrupper I alt

7 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt Den selvudviklende organisation Projekt Brug for alle Projekt Fleksjobværksteder Projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U Det Lokale Beskæftigelsesråd Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Jobcenter, Sundhedsfaglig rådgivning Jobcenter Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Indkomstoverførsler I alt

8 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 2.02 Kultur og Fritid Sport Study Svendborg Forprojekt Champs I alt Fysisk planlægning Sekretariat og forvaltninger /442 Medborgerskabets kulturellse værdier og ressoucer /443 Medborgerskabets sociale værdier og resourcer I alt Trafik Busdrift Busdrift I alt Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Bibliotek Folkebiblioteker Svendborg bibliotek Museer Johannes Jørgensens Hus Andre kulturelle opgaver Brechts hus Område i alt Musikskole Musikarrangementer 363 Svendborg Musikskole Område i alt Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed 373 Ungdomsskolen Område i alt Kultur og Fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Stadion og idrætsanlæg

9 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Badstue og svømmehal Svendborg Svømmeland Midtbyhallen Rantzausmindehallen Sg-huset Foyeren (SG-huset) Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal SG hallen Thurøhallen Tåsingehallen Tvedhallen Skåruphallen Vester Skerningehallen Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition I alt Teatre Baggårdsteatret I alt Andre kulturelle opgaver Kultur og plans rådighedsbeløb Forsamlingshuse Kulturprojekter Venskabsbyarrangement Ungdomsråd Team Danmark Elitekommune Lokalhistorisk arkiv Billedkunstrådet I alt Fælles formål Færgegården Udlejning af Mobilscene I alt Folkeoplysende voksenundervisning I alt Frivilligt folkeoplysende arbejde I alt Lokaletilskud Lokaler til oplysningsforbund m.v Lokaler til foreninger, klubber m.v I alt Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Aktiverende ældrearbejde Idrætsmentor - Hømarken I alt Område i alt

10 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Fysisk planlægning Byfornyelse Bidrag til lån støttet byggeri I alt Sekretariat og forvaltninger /435 FemernRapport Fynsprojektet Udgifter til IT og EDB, GIS I alt Område i alt Sekretariat Sekretariat og forvaltninger Besparelser Sekretariat I alt Område i alt Trafik Færgedrift Hjortøboen MS Højestene Helge I alt Lufthavne Sydfyns Flyveplads I alt Havne Område i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt

11 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Overførsel til 2014: Takstinstitutioner: Tåsingeskolen centkl. Tale/sprog - overfør til inst Overhead Tåsingeskolen centkl. Gnmg - overfør til inst Overhead Byhaveskolen - overfør til inst Overhead VSU STU (3 årig ungdomsudd) overhead Kolibrien overfør til inst overhead Børnehuset - overfør. til inst overhead Hus 53 - overfør. til inst overhead Overhead Udviklingsmidler (overhead Tilsyn (overhead Takstinstitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) SKOLEOMRÅDET Comenius Regio, Nymarkskolen LOMA Wales, Nymarkskolen Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen Drøn på skolegården, Ørkildskolen Dagtilbud Projekt TAG UU-Center Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse Hold Fast projekt Familieafdelingen

12 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra årigt udviklings projekt SPECIALINSTITUTIONERNE FVU Bykollegier Cafe Tryk Statsfinansierede puljemidler i alt Særskilte puljer Lockoutmidler på skolerne ti lbrug for lærerarbejdspladser Issø-skolen Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) Tåsingeskolen ADHD-klasse Særskilte puljer i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: SPECIALINSTITUTIONERNE Tåsingcenterkl. - Tale/sprog - Takstregulering Tåsingcenterkl. - Genmgrib. - Takstregulering Børnehuset - takstregulering Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Konsulentkonto

13 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Forvaltningens timepulje Kurser incl. provenu-midler Praktikordning Støtte 12 lektioner og derover Skolestruktur - afledt drift Kompentenceudvikling (jf. UBU) LOMA Mellemkommunal, netto (udgifter og indtægter, almen) Idrætsskoler Dansk skoleidræt/skolepatrulje Filmfestival Regulering beløb (HovedMED) Undervisningsmidler (residual) Administration Interkulturel konsulent Konsulenter drift Sejlads (Thurø Skole) Færdselsskolen (Ørkildskolen) Naturskolen (Skårup Skole) Drift af lukkede bygninger Kvalitetsrapport Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen Svendborg Skolebio Syge-hjemmeuv Forældrebet.,søsk.,fripladser SFO-børn andre kommuner Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO / Befordring (3.06 og 3.08)

14 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Mellemkommunal - spec.uv / Bidrag private skoler og efterskoler /318012Idrætsfaciliteter for børn og ung Stenstrup Juniorklub (ikke afregnet løn) Knasten (ikke afregnet løn) Sundhøj Børneby (ikke afregnet løn) 120 Klubben i Ollerup (ikke afregnet løn) Hesselager Juniorlkub Afsat til ny klub i Juniorklubber - ekstra fripladser AVU-forløb Svendborg Juniorklub, forældrebet./fripladser Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde Svendborg Juniorklub, Centrum I alt Dagtilbud Fælles formål grp. 067Tolke og konsulentbistand grp. 480Uforbrugte lønkroner grp. 564Refusionsopgørelser Buskørsel Fynbus Bygningsdrift Nordlyset Drift af bygning Vejstrup Kilen, forbrugsafgifter Kastanjen, forbrugsafgifter Børnely, forbrugsafgifter PAU Arbejdskraftværdi, institutionerne IT på dagtilbudsområdet Kurser og konferencer Pædagogisk udviklingsarbejde g rp. 041Pulje til forsikringer ' Driftsudgifter busser Andet , grp. 489Tidlig SFO start, Kirkeby To-sprogede småbørn Projekt TAG Egenfinansieret Ressourcepædagoger Udgifter til FTR Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet

15 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Barnet i Centrum (budgetforlig 2013) I alt Dagpleje Fællesudgifter Dagplejen syd/øst Dagplejen nord/vest Gæsteplejehus I alt Vuggestuer Vuggestuen Byparken I alt Børnehaver Ranzausminde børnehave I alt Integrerede daginstitutioner 612 Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Børnegården Byparken Mariasøstrenes Børnehus I alt Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser Søskendetilskud Forældrebetaling særlige dagtilbud Fælles udgifter og indtægter / drift I alt Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Askelæ - drift til bygninger I alt Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger, - anlæg og deponi Døgninstitutioner Sikrede institutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner PPR Skolepsykolog PPR takst andre kommuner minus anlæg

16 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra skolefritidsordning andre kommuner Befordring af elever i grundskolen minus anlæg Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler minus anlæg Specialpædagogisk bistand til børn Småbørnsudredning Særlige dagtilbud (Kolibrien) minus anlæg UU-Center UU-Center Tilskud fra Svendborg Kommune Sygetransport Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler Bidrag til produktionsskoler Specialundervisning Myndighedsbudget Specialundervisning SPECIALINSTITUTIONERNE Svendborg Ny Heldagsskole S.S.P Familiecentret Babyprojekt Fys og Ergoterapeuter Støttekontaktpers Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) Bygningsudgifter Hjortøhus Ungdomsrådgivningen Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) Unge og Rusmidler (overgår til Ungekontakten) Møllergade Møllergade 89 til husleje (HR) Tolkebistand

17 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Jægermarken (Lukket Sekretariatet Borgermøde gr. 030 Kontaktudvalget gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg gr. 033 Forældrebestyrelser gr. 035 Udvalget for Børn og Unge gr. 046 Integrationsrådet Ungekontakten Fordelingspulje minus anlæg partsmidler Sekretariatet Familieafdelingen Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Kontante ydelser - Familieafdelingen Central refusionsordning - Familieafdelingen EGU - UU-Center Demografipulje Fælles formål grp. 017Søskendetilskud grp. 018Tilskud til forældre grp. 087Betaling mellem stat/regioner grp. 092Forældrebetaling grp. 999El og rengøring pavillioner (en del af demografien) Eksterne pladser til sprogstimulering , grp. 081Demografiafregning , grp. 082Demografi - budgettilpasning Dagpleje , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Vuggestuer , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Børnehaver , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Integrerede daginstitutioner , grp. 002Friplads - demografipulje , grp. 092Forældrebetaling - demografipulje Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Tilskud til legestuer - demografipulje Tilskud til privatinstitutioner mv. 005' Fripladstilskud til børn

18 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 05' Tilsyn vedr. private dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulje Familieafdelingen Forebyggende foranstaltninger til deponering PPR Kommunale specialskoler til deponering Sekretariatet Administrationsbygninger I alt Områder der overføres til anlæg i IT i folkeskolen Skolebiblioteksordning Forebyggende foranstaltninger (Hjortøhus) Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler PPR takst andre kommuner Særlige dagtilbud (Kolibrien) Fordelingspulje gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg I alt

19 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse RUSK SUS Kronikerindstats for børn og unge i Svb. Kommune Sund i Hømarken Go' start Kommunal Genoptræning En styrket indsats på hjerneskadeområdet Kommunale Tandpleje Projekt opsøgende tandpleje Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Praksiskonsulent Pilotprojekt D Smuk Mit liv Små skridt til varigt vægttab Sundhed, psykiatri og handicap Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Aktiv transport Kommunal Sundhedspleje

20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering andre sygehusudgifter - fuldfinansiering tilgår kassen I alt

21 Socialudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Utilsigtede hændelser Unge Bostøtte Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere (er med i bilag 2) Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% Bilag 1 - VISO Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% Ældreboliger - forventet varmeregnskab Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: Bilag 1 - takstregulering til Bilag 2 - takstregulering til Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Projekt færre akutte indlæggelser Ældreområdet restbeløb - fælles pulje Socialområdet

22 Socialudvalget Politikområde Stednr Sekretariatet Pulje vedr. alle ældreområderne Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Indkomstoverførsler: Kontante ydelser Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social og ældre Ældreområdet I alt

23 Nærdemokratiudvalget Politikområde Stednr. Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Nærdemokrati I alt

24 Økonomiudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Digitalisering mv Direktionens prioriteringspulje Overførsel mellem årene Pulje, Personale og lederudvikling Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling Kompensation til HovedMED Uddannelse: Efteruddannelse Uddannelses- og udviklingsaktiviteter Diplomuddannelse i ledelse Interne Kurser Akut-midler Hjemmeside Direktionssekretariatet/juridisk kortor HR-afdelingen, løn Grafisk afdeling Økonomi og Indkøb I alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: gr. 001 Forpagtningsafgift Lunde Kursuscenter Støttet byggeri Sundhedsudgfiter Sydfyns kontaktsamvirke se note Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger se note Sekretariat og forvaltninger Turisme Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringer Indkomstoverførsler I alt

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Acadre 14-1727 Side 1 af 19

Acadre 14-1727 Side 1 af 19 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forbrug per 30-09- 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Overførsler

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Regnskab Uforbrugte bevillinger

Regnskab Uforbrugte bevillinger Drifts- og anlægsoverførsler Regnskab 2011 - Uforbrugte bevillinger 23.3.2012 Oversigt Overførsel til 2012 Statsfinansierede puljemidler med særskilt Overføres til budget 2013 revisionspåtegning Øvrige*)

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Center for Ejendomme og Teknisk Service. Distrikter

Center for Ejendomme og Teknisk Service. Distrikter Center for Ejendomme og Teknisk Service Distrikter 1 Distrikter i Ejendomsservice Dette oplæg præsenterer 2 modeller for distriktsinddeling Modellerne er udarbejdet på baggrund af drøftelser af tidligere

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen

Tale-hørekons. Incl koord. møder. Anette Christoffersen Vestermarkskolen - Værkstedsklassen Psykolog incl. Koord. og tværf. koord. koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen

PPR betjening Skole- og Dagtilbud Tale-hørekons. Incl koord. møder. Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen koord. Område 1. GUDME Stokkebækskolen (Gudme) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne Viby Nielsen Stokkebækskolen (Gudbjerg, Hesselager) Katarina Kirkedal Jensen Karin B. Raunholst Marianne

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab Uforbrugte bevillinger Bilag til note 3 i årsberetning. Oversigt

Regnskab Uforbrugte bevillinger Bilag til note 3 i årsberetning. Oversigt Regnskab 2014 - Uforbrugte bevillinger Oversigt Takstinstitutioner Overførsel til 2015 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overførsel til Overføres til 2015 i alt budget

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Resultater af PCB undersøgelser i Svendborg Kommunes ejendomme

Resultater af PCB undersøgelser i Svendborg Kommunes ejendomme Dato 20. december 2011 Resultater af PCB undersøgelser i Svendborg Kommunes ejendomme PCB målingerne er foretaget som luftmålinger og i tiden august og september måned 2011. Børn & Unge Daginstitutioner

Læs mere

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-1769 199762-14_v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2016-2017-2018 (+) = merudgift

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6

JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Hvorfor konkurrence? 0,2 Konkurrenceudsættelse i Jammerbugt Kommune Fokus på kvalitet 35,1 PCT. 33,6 JAMMERBUGT 10,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,2 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Liste over behov for tilretninger i budget 2007

Liste over behov for tilretninger i budget 2007 I forbindelse med oprettelse af ny kontoplan ved kommunesammenlægningen er der sket mange ændringer og på enkelte områder er der behov for tilpasninger af budgetbeløb. Plus = merudgift/mindreindtægt Minus

Læs mere

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FURESØ. 26,7 MIO. KR. Så meget kan Furesø Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FURESØ 26,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT.

FREDERIKSHAVN 20,9 PCT. FREDERIKSHAVN 63,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere