Regnskab Uforbrugte bevillinger. Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt"

Transkript

1

2 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf Miljø- og teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget Konto 7 og Renter og kursreguleringer Lån og deponering Anlæg Miljø og Teknik Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for BU Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Brugerfinansieret område Svendborg Affald A/S Total ekskl. konto. 7 og 8 og det brugerfin Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område *) Børn og Unge - af 25,3 mio. kr. flyttes til anlæg: Rest fordeles til: It i folkeskolen Den Grønne tråd - Anlæg Nedskrivning af salgsbudget Hjortøhus Nedskrivning af Salgsbudgetter: Anlægsudgift vedr. Ungeenheden Tankefuld I alt Nordre skole (rest) Deponering Ungeenheden Reg. Beskæftigelsestilskud/Midtvejsreg I alt

3 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Vådområde Hørup Å Gråsten Nor Danmarks Friluftskommune Danmarks Friluftskommune Naturens Dag Vandløbsrestaurering BNBO Natura Hydrologiprojekter - natura Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Sekretariat og forvaltninger Cykler uden grænser (EU-midler) Projekt Grøn Teknologi Netto for Koordinering og Service i alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg Parkering Betalings parkering - Balanceordning udgift Betalings parkering - Balanceordning indtægt Netto for Drift og Anlæg i alt Koordinering og Service Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Netto for Koordinering og Service i alt Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg

4 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Jordforsyning - ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Rutebilstation - Jessens Mole Troensevej 1A - kiosk Frederiksgade Bodøvej Andre faste ejendomme Højevej Gråesvej - Navigationsskolen Odensevej 135 A+B Vandtårnet - Enemærket Christiansmøllen Lille Eng - Vandmøllen Bygninger Christianminde Andre og uforudsete rep. Arbejder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Fælles formål Standardopgaver for andre områder Risikopulje Transport og infrastruktur Fælles formål med flere Parkering Afgifter m.m Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.m Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Sekretariat og forvaltninger Energispareprojekt - diverse Restauranter - Hoteller m.m. Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser Netto for Anlæg og Ejendom i alt Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Fredede arealer og natur m.m Natura 2000 Administrative udgifter Vandløbsvæsen Fælles formål Vandløbsvæsen Vedligeholdelse og regulering af vandløb Miljøbeskyttelse Miljøforanstaltninger - fælles formål Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Landbrug Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

5 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Badevandsundersøgelser Natur og Vand Diverse Fælles formål Klima og Energi Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Bærbare batterier Bærbare batterier Redningsberedskab Kommunalt redningsberedskab Statsligt redningsberedskab Brandskole Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej Telenor - Antennemast Kommissioner, råd og nævn Hegnssynet Administrationsbygninger Svendborgvej 135, Vester Skerninge Sekretariat og forvaltninger Miljø og Teknik - fælles Kantine og Pedel Direktør og Konsulent Drift og Anlæg Natur og Klima Koordinering og Service Erhvervskontakten Netto for Koordinering og Service i alt Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse foranstaltninger Sekretariat og forvaltninger Industrimiljø Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling m.m Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Netto for Erhvervskontakten i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Vintertjeneste I alt

6 Erhvervsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Erhvervskontoret Erhvervskontakten Tranformers Væksthuse /401 Udvikling Fyn Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat (ligger i Økonomi og Udbud i 2014) Borgerservice Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Afgifter - hyrevognskørsel (ligger i Byg, Plan og Erhverv i 2014) gr. 40 Netværk og Infrastruktur gr. 10 Desktopstrategi gr. 10 ESDH gr. 40 Sharepoint/intranet gr. 60 Telefoniplatform Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Forsker og Udviklingspark Visionsgrupper I alt

7 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt Den selvudviklende organisation Projekt Brug for alle Projekt Fleksjobværksteder Projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U Det Lokale Beskæftigelsesråd Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Jobcenter, Sundhedsfaglig rådgivning Jobcenter Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Indkomstoverførsler I alt

8 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 2.02 Kultur og Fritid Sport Study Svendborg Forprojekt Champs I alt Fysisk planlægning Sekretariat og forvaltninger /442 Medborgerskabets kulturellse værdier og ressoucer /443 Medborgerskabets sociale værdier og resourcer I alt Trafik Busdrift Busdrift I alt Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Bibliotek Folkebiblioteker Svendborg bibliotek Museer Johannes Jørgensens Hus Andre kulturelle opgaver Brechts hus Område i alt Musikskole Musikarrangementer 363 Svendborg Musikskole Område i alt Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed 373 Ungdomsskolen Område i alt Kultur og Fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Stadion og idrætsanlæg

9 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Badstue og svømmehal Svendborg Svømmeland Midtbyhallen Rantzausmindehallen Sg-huset Foyeren (SG-huset) Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal SG hallen Thurøhallen Tåsingehallen Tvedhallen Skåruphallen Vester Skerningehallen Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition I alt Teatre Baggårdsteatret I alt Andre kulturelle opgaver Kultur og plans rådighedsbeløb Forsamlingshuse Kulturprojekter Venskabsbyarrangement Ungdomsråd Team Danmark Elitekommune Lokalhistorisk arkiv Billedkunstrådet I alt Fælles formål Færgegården Udlejning af Mobilscene I alt Folkeoplysende voksenundervisning I alt Frivilligt folkeoplysende arbejde I alt Lokaletilskud Lokaler til oplysningsforbund m.v Lokaler til foreninger, klubber m.v I alt Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Aktiverende ældrearbejde Idrætsmentor - Hømarken I alt Område i alt

10 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Fysisk planlægning Byfornyelse Bidrag til lån støttet byggeri I alt Sekretariat og forvaltninger /435 FemernRapport Fynsprojektet Udgifter til IT og EDB, GIS I alt Område i alt Sekretariat Sekretariat og forvaltninger Besparelser Sekretariat I alt Område i alt Trafik Færgedrift Hjortøboen MS Højestene Helge I alt Lufthavne Sydfyns Flyveplads I alt Havne Område i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt

11 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Overførsel til 2014: Takstinstitutioner: Tåsingeskolen centkl. Tale/sprog - overfør til inst Overhead Tåsingeskolen centkl. Gnmg - overfør til inst Overhead Byhaveskolen - overfør til inst Overhead VSU STU (3 årig ungdomsudd) overhead Kolibrien overfør til inst overhead Børnehuset - overfør. til inst overhead Hus 53 - overfør. til inst overhead Overhead Udviklingsmidler (overhead Tilsyn (overhead Takstinstitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) SKOLEOMRÅDET Comenius Regio, Nymarkskolen LOMA Wales, Nymarkskolen Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen Drøn på skolegården, Ørkildskolen Dagtilbud Projekt TAG UU-Center Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse Hold Fast projekt Familieafdelingen

12 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra årigt udviklings projekt SPECIALINSTITUTIONERNE FVU Bykollegier Cafe Tryk Statsfinansierede puljemidler i alt Særskilte puljer Lockoutmidler på skolerne ti lbrug for lærerarbejdspladser Issø-skolen Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) Tåsingeskolen ADHD-klasse Særskilte puljer i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: SPECIALINSTITUTIONERNE Tåsingcenterkl. - Tale/sprog - Takstregulering Tåsingcenterkl. - Genmgrib. - Takstregulering Børnehuset - takstregulering Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Konsulentkonto

13 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Forvaltningens timepulje Kurser incl. provenu-midler Praktikordning Støtte 12 lektioner og derover Skolestruktur - afledt drift Kompentenceudvikling (jf. UBU) LOMA Mellemkommunal, netto (udgifter og indtægter, almen) Idrætsskoler Dansk skoleidræt/skolepatrulje Filmfestival Regulering beløb (HovedMED) Undervisningsmidler (residual) Administration Interkulturel konsulent Konsulenter drift Sejlads (Thurø Skole) Færdselsskolen (Ørkildskolen) Naturskolen (Skårup Skole) Drift af lukkede bygninger Kvalitetsrapport Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen Svendborg Skolebio Syge-hjemmeuv Forældrebet.,søsk.,fripladser SFO-børn andre kommuner Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO / Befordring (3.06 og 3.08)

14 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Mellemkommunal - spec.uv / Bidrag private skoler og efterskoler /318012Idrætsfaciliteter for børn og ung Stenstrup Juniorklub (ikke afregnet løn) Knasten (ikke afregnet løn) Sundhøj Børneby (ikke afregnet løn) 120 Klubben i Ollerup (ikke afregnet løn) Hesselager Juniorlkub Afsat til ny klub i Juniorklubber - ekstra fripladser AVU-forløb Svendborg Juniorklub, forældrebet./fripladser Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde Svendborg Juniorklub, Centrum I alt Dagtilbud Fælles formål grp. 067Tolke og konsulentbistand grp. 480Uforbrugte lønkroner grp. 564Refusionsopgørelser Buskørsel Fynbus Bygningsdrift Nordlyset Drift af bygning Vejstrup Kilen, forbrugsafgifter Kastanjen, forbrugsafgifter Børnely, forbrugsafgifter PAU Arbejdskraftværdi, institutionerne IT på dagtilbudsområdet Kurser og konferencer Pædagogisk udviklingsarbejde g rp. 041Pulje til forsikringer ' Driftsudgifter busser Andet , grp. 489Tidlig SFO start, Kirkeby To-sprogede småbørn Projekt TAG Egenfinansieret Ressourcepædagoger Udgifter til FTR Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet

15 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Barnet i Centrum (budgetforlig 2013) I alt Dagpleje Fællesudgifter Dagplejen syd/øst Dagplejen nord/vest Gæsteplejehus I alt Vuggestuer Vuggestuen Byparken I alt Børnehaver Ranzausminde børnehave I alt Integrerede daginstitutioner 612 Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Børnegården Byparken Mariasøstrenes Børnehus I alt Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser Søskendetilskud Forældrebetaling særlige dagtilbud Fælles udgifter og indtægter / drift I alt Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Askelæ - drift til bygninger I alt Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger, - anlæg og deponi Døgninstitutioner Sikrede institutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner PPR Skolepsykolog PPR takst andre kommuner minus anlæg

16 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra skolefritidsordning andre kommuner Befordring af elever i grundskolen minus anlæg Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler minus anlæg Specialpædagogisk bistand til børn Småbørnsudredning Særlige dagtilbud (Kolibrien) minus anlæg UU-Center UU-Center Tilskud fra Svendborg Kommune Sygetransport Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler Bidrag til produktionsskoler Specialundervisning Myndighedsbudget Specialundervisning SPECIALINSTITUTIONERNE Svendborg Ny Heldagsskole S.S.P Familiecentret Babyprojekt Fys og Ergoterapeuter Støttekontaktpers Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) Bygningsudgifter Hjortøhus Ungdomsrådgivningen Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) Unge og Rusmidler (overgår til Ungekontakten) Møllergade Møllergade 89 til husleje (HR) Tolkebistand

17 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Jægermarken (Lukket Sekretariatet Borgermøde gr. 030 Kontaktudvalget gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg gr. 033 Forældrebestyrelser gr. 035 Udvalget for Børn og Unge gr. 046 Integrationsrådet Ungekontakten Fordelingspulje minus anlæg partsmidler Sekretariatet Familieafdelingen Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Kontante ydelser - Familieafdelingen Central refusionsordning - Familieafdelingen EGU - UU-Center Demografipulje Fælles formål grp. 017Søskendetilskud grp. 018Tilskud til forældre grp. 087Betaling mellem stat/regioner grp. 092Forældrebetaling grp. 999El og rengøring pavillioner (en del af demografien) Eksterne pladser til sprogstimulering , grp. 081Demografiafregning , grp. 082Demografi - budgettilpasning Dagpleje , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Vuggestuer , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Børnehaver , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Integrerede daginstitutioner , grp. 002Friplads - demografipulje , grp. 092Forældrebetaling - demografipulje Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Tilskud til legestuer - demografipulje Tilskud til privatinstitutioner mv. 005' Fripladstilskud til børn

18 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 05' Tilsyn vedr. private dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulje Familieafdelingen Forebyggende foranstaltninger til deponering PPR Kommunale specialskoler til deponering Sekretariatet Administrationsbygninger I alt Områder der overføres til anlæg i IT i folkeskolen Skolebiblioteksordning Forebyggende foranstaltninger (Hjortøhus) Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler PPR takst andre kommuner Særlige dagtilbud (Kolibrien) Fordelingspulje gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg I alt

19 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse RUSK SUS Kronikerindstats for børn og unge i Svb. Kommune Sund i Hømarken Go' start Kommunal Genoptræning En styrket indsats på hjerneskadeområdet Kommunale Tandpleje Projekt opsøgende tandpleje Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Praksiskonsulent Pilotprojekt D Smuk Mit liv Små skridt til varigt vægttab Sundhed, psykiatri og handicap Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Aktiv transport Kommunal Sundhedspleje

20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering andre sygehusudgifter - fuldfinansiering tilgår kassen I alt

21 Socialudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Utilsigtede hændelser Unge Bostøtte Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere (er med i bilag 2) Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% Bilag 1 - VISO Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% Ældreboliger - forventet varmeregnskab Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: Bilag 1 - takstregulering til Bilag 2 - takstregulering til Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Projekt færre akutte indlæggelser Ældreområdet restbeløb - fælles pulje Socialområdet

22 Socialudvalget Politikområde Stednr Sekretariatet Pulje vedr. alle ældreområderne Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Indkomstoverførsler: Kontante ydelser Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social og ældre Ældreområdet I alt

23 Nærdemokratiudvalget Politikområde Stednr. Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Nærdemokrati I alt

24 Økonomiudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Digitalisering mv Direktionens prioriteringspulje Overførsel mellem årene Pulje, Personale og lederudvikling Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling Kompensation til HovedMED Uddannelse: Efteruddannelse Uddannelses- og udviklingsaktiviteter Diplomuddannelse i ledelse Interne Kurser Akut-midler Hjemmeside Direktionssekretariatet/juridisk kortor HR-afdelingen, løn Grafisk afdeling Økonomi og Indkøb I alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: gr. 001 Forpagtningsafgift Lunde Kursuscenter Støttet byggeri Sundhedsudgfiter Sydfyns kontaktsamvirke se note Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger se note Sekretariat og forvaltninger Turisme Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringer Indkomstoverførsler I alt

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Børn og Unge. Revideret 09.03.2015 Acadre 14-26574

Børn og Unge. Revideret 09.03.2015 Acadre 14-26574 Børn og Unge Revideret 09.03.2015 Acadre 14-26574 Indholdsfortegnelse Kort fortalt...2 Skoleområdet...5 Dagtilbudsområdet...11 Børn og Unge med særlige behov...14 UU-Center...20 Overførselsindkomster...22

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2014-17 Investering i fremtiden

Budget 2014-17 Investering i fremtiden Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1

Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1 og budgetoverslagsårene 2013-2015 Anlægsbudget Indholdsfortegnelse Papirfarve Side Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1 Bemærkninger til basisbudget Udvalget for Miljø og Teknik Hvid 7 Bemærkninger til basisbudget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk EAN-nummer Afdeling Ansvarlig for bilagsbehandling Erhverv, beskæftigelse og kultur Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Læs mere

Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775

Budget 2011. 31. august 2010. Acadre 10 19775 Budget 2011 Byrådsprioritering 31. august 2010 Acadre 10 19775 Budgetseminar 31. august Program 8.45 Morgenkaffe 9.00 Indledning og program v/curt Sørensen 9.45 Pause Samlet regnskabsvurdering 2010 Status

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.

OVERSIGT TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. Opdateret 23. juni 2015 TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen) Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2015-18

Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere