Regnskab Uforbrugte bevillinger. Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt"

Transkript

1

2 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf Miljø- og teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget Konto 7 og Renter og kursreguleringer Lån og deponering Anlæg Miljø og Teknik Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for BU Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Brugerfinansieret område Svendborg Affald A/S Total ekskl. konto. 7 og 8 og det brugerfin Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område *) Børn og Unge - af 25,3 mio. kr. flyttes til anlæg: Rest fordeles til: It i folkeskolen Den Grønne tråd - Anlæg Nedskrivning af salgsbudget Hjortøhus Nedskrivning af Salgsbudgetter: Anlægsudgift vedr. Ungeenheden Tankefuld I alt Nordre skole (rest) Deponering Ungeenheden Reg. Beskæftigelsestilskud/Midtvejsreg I alt

3 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Vådområde Hørup Å Gråsten Nor Danmarks Friluftskommune Danmarks Friluftskommune Naturens Dag Vandløbsrestaurering BNBO Natura Hydrologiprojekter - natura Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Sekretariat og forvaltninger Cykler uden grænser (EU-midler) Projekt Grøn Teknologi Netto for Koordinering og Service i alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg Parkering Betalings parkering - Balanceordning udgift Betalings parkering - Balanceordning indtægt Netto for Drift og Anlæg i alt Koordinering og Service Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Netto for Koordinering og Service i alt Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Drift og Anlæg

4 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Jordforsyning - ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Rutebilstation - Jessens Mole Troensevej 1A - kiosk Frederiksgade Bodøvej Andre faste ejendomme Højevej Gråesvej - Navigationsskolen Odensevej 135 A+B Vandtårnet - Enemærket Christiansmøllen Lille Eng - Vandmøllen Bygninger Christianminde Andre og uforudsete rep. Arbejder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Fælles formål Standardopgaver for andre områder Risikopulje Transport og infrastruktur Fælles formål med flere Parkering Afgifter m.m Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.m Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Sekretariat og forvaltninger Energispareprojekt - diverse Restauranter - Hoteller m.m. Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser Netto for Anlæg og Ejendom i alt Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Fredede arealer og natur m.m Natura 2000 Administrative udgifter Vandløbsvæsen Fælles formål Vandløbsvæsen Vedligeholdelse og regulering af vandløb Miljøbeskyttelse Miljøforanstaltninger - fælles formål Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Landbrug Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

5 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområde Stednr Badevandsundersøgelser Natur og Vand Diverse Fælles formål Klima og Energi Netto for Natur og Klima i alt Koordinering og Service Bærbare batterier Bærbare batterier Redningsberedskab Kommunalt redningsberedskab Statsligt redningsberedskab Brandskole Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej Telenor - Antennemast Kommissioner, råd og nævn Hegnssynet Administrationsbygninger Svendborgvej 135, Vester Skerninge Sekretariat og forvaltninger Miljø og Teknik - fælles Kantine og Pedel Direktør og Konsulent Drift og Anlæg Natur og Klima Koordinering og Service Erhvervskontakten Netto for Koordinering og Service i alt Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse foranstaltninger Sekretariat og forvaltninger Industrimiljø Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling m.m Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Netto for Erhvervskontakten i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Vintertjeneste I alt

6 Erhvervsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Erhvervskontoret Erhvervskontakten Tranformers Væksthuse /401 Udvikling Fyn Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat (ligger i Økonomi og Udbud i 2014) Borgerservice Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Afgifter - hyrevognskørsel (ligger i Byg, Plan og Erhverv i 2014) gr. 40 Netværk og Infrastruktur gr. 10 Desktopstrategi gr. 10 ESDH gr. 40 Sharepoint/intranet gr. 60 Telefoniplatform Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Forsker og Udviklingspark Visionsgrupper I alt

7 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt Den selvudviklende organisation Projekt Brug for alle Projekt Fleksjobværksteder Projekt Jobrettet opkvalificering af langtidsledige Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U Det Lokale Beskæftigelsesråd Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Jobcenter, Sundhedsfaglig rådgivning Jobcenter Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser Indkomstoverførsler I alt

8 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 2.02 Kultur og Fritid Sport Study Svendborg Forprojekt Champs I alt Fysisk planlægning Sekretariat og forvaltninger /442 Medborgerskabets kulturellse værdier og ressoucer /443 Medborgerskabets sociale værdier og resourcer I alt Trafik Busdrift Busdrift I alt Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Bibliotek Folkebiblioteker Svendborg bibliotek Museer Johannes Jørgensens Hus Andre kulturelle opgaver Brechts hus Område i alt Musikskole Musikarrangementer 363 Svendborg Musikskole Område i alt Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed 373 Ungdomsskolen Område i alt Kultur og Fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Stadion og idrætsanlæg

9 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Badstue og svømmehal Svendborg Svømmeland Midtbyhallen Rantzausmindehallen Sg-huset Foyeren (SG-huset) Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal SG hallen Thurøhallen Tåsingehallen Tvedhallen Skåruphallen Vester Skerningehallen Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition I alt Teatre Baggårdsteatret I alt Andre kulturelle opgaver Kultur og plans rådighedsbeløb Forsamlingshuse Kulturprojekter Venskabsbyarrangement Ungdomsråd Team Danmark Elitekommune Lokalhistorisk arkiv Billedkunstrådet I alt Fælles formål Færgegården Udlejning af Mobilscene I alt Folkeoplysende voksenundervisning I alt Frivilligt folkeoplysende arbejde I alt Lokaletilskud Lokaler til oplysningsforbund m.v Lokaler til foreninger, klubber m.v I alt Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Aktiverende ældrearbejde Idrætsmentor - Hømarken I alt Område i alt

10 Udvalget for Kultur og Planlægning Politikområde Stednr Fysisk planlægning Byfornyelse Bidrag til lån støttet byggeri I alt Sekretariat og forvaltninger /435 FemernRapport Fynsprojektet Udgifter til IT og EDB, GIS I alt Område i alt Sekretariat Sekretariat og forvaltninger Besparelser Sekretariat I alt Område i alt Trafik Færgedrift Hjortøboen MS Højestene Helge I alt Lufthavne Sydfyns Flyveplads I alt Havne Område i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt

11 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Overførsel til 2014: Takstinstitutioner: Tåsingeskolen centkl. Tale/sprog - overfør til inst Overhead Tåsingeskolen centkl. Gnmg - overfør til inst Overhead Byhaveskolen - overfør til inst Overhead VSU STU (3 årig ungdomsudd) overhead Kolibrien overfør til inst overhead Børnehuset - overfør. til inst overhead Hus 53 - overfør. til inst overhead Overhead Udviklingsmidler (overhead Tilsyn (overhead Takstinstitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) SKOLEOMRÅDET Comenius Regio, Nymarkskolen LOMA Wales, Nymarkskolen Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen Drøn på skolegården, Ørkildskolen Dagtilbud Projekt TAG UU-Center Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse Hold Fast projekt Familieafdelingen

12 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra årigt udviklings projekt SPECIALINSTITUTIONERNE FVU Bykollegier Cafe Tryk Statsfinansierede puljemidler i alt Særskilte puljer Lockoutmidler på skolerne ti lbrug for lærerarbejdspladser Issø-skolen Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) Tåsingeskolen ADHD-klasse Særskilte puljer i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: SPECIALINSTITUTIONERNE Tåsingcenterkl. - Tale/sprog - Takstregulering Tåsingcenterkl. - Genmgrib. - Takstregulering Børnehuset - takstregulering Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Konsulentkonto

13 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Forvaltningens timepulje Kurser incl. provenu-midler Praktikordning Støtte 12 lektioner og derover Skolestruktur - afledt drift Kompentenceudvikling (jf. UBU) LOMA Mellemkommunal, netto (udgifter og indtægter, almen) Idrætsskoler Dansk skoleidræt/skolepatrulje Filmfestival Regulering beløb (HovedMED) Undervisningsmidler (residual) Administration Interkulturel konsulent Konsulenter drift Sejlads (Thurø Skole) Færdselsskolen (Ørkildskolen) Naturskolen (Skårup Skole) Drift af lukkede bygninger Kvalitetsrapport Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen Svendborg Skolebio Syge-hjemmeuv Forældrebet.,søsk.,fripladser SFO-børn andre kommuner Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO / Befordring (3.06 og 3.08)

14 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Mellemkommunal - spec.uv / Bidrag private skoler og efterskoler /318012Idrætsfaciliteter for børn og ung Stenstrup Juniorklub (ikke afregnet løn) Knasten (ikke afregnet løn) Sundhøj Børneby (ikke afregnet løn) 120 Klubben i Ollerup (ikke afregnet løn) Hesselager Juniorlkub Afsat til ny klub i Juniorklubber - ekstra fripladser AVU-forløb Svendborg Juniorklub, forældrebet./fripladser Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde Svendborg Juniorklub, Centrum I alt Dagtilbud Fælles formål grp. 067Tolke og konsulentbistand grp. 480Uforbrugte lønkroner grp. 564Refusionsopgørelser Buskørsel Fynbus Bygningsdrift Nordlyset Drift af bygning Vejstrup Kilen, forbrugsafgifter Kastanjen, forbrugsafgifter Børnely, forbrugsafgifter PAU Arbejdskraftværdi, institutionerne IT på dagtilbudsområdet Kurser og konferencer Pædagogisk udviklingsarbejde g rp. 041Pulje til forsikringer ' Driftsudgifter busser Andet , grp. 489Tidlig SFO start, Kirkeby To-sprogede småbørn Projekt TAG Egenfinansieret Ressourcepædagoger Udgifter til FTR Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet

15 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Barnet i Centrum (budgetforlig 2013) I alt Dagpleje Fællesudgifter Dagplejen syd/øst Dagplejen nord/vest Gæsteplejehus I alt Vuggestuer Vuggestuen Byparken I alt Børnehaver Ranzausminde børnehave I alt Integrerede daginstitutioner 612 Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Børnegården Byparken Mariasøstrenes Børnehus I alt Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser Søskendetilskud Forældrebetaling særlige dagtilbud Fælles udgifter og indtægter / drift I alt Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Askelæ - drift til bygninger I alt Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger, - anlæg og deponi Døgninstitutioner Sikrede institutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner PPR Skolepsykolog PPR takst andre kommuner minus anlæg

16 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra skolefritidsordning andre kommuner Befordring af elever i grundskolen minus anlæg Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler minus anlæg Specialpædagogisk bistand til børn Småbørnsudredning Særlige dagtilbud (Kolibrien) minus anlæg UU-Center UU-Center Tilskud fra Svendborg Kommune Sygetransport Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler Bidrag til produktionsskoler Specialundervisning Myndighedsbudget Specialundervisning SPECIALINSTITUTIONERNE Svendborg Ny Heldagsskole S.S.P Familiecentret Babyprojekt Fys og Ergoterapeuter Støttekontaktpers Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) Bygningsudgifter Hjortøhus Ungdomsrådgivningen Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) Unge og Rusmidler (overgår til Ungekontakten) Møllergade Møllergade 89 til husleje (HR) Tolkebistand

17 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra Jægermarken (Lukket Sekretariatet Borgermøde gr. 030 Kontaktudvalget gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg gr. 033 Forældrebestyrelser gr. 035 Udvalget for Børn og Unge gr. 046 Integrationsrådet Ungekontakten Fordelingspulje minus anlæg partsmidler Sekretariatet Familieafdelingen Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Kontante ydelser - Familieafdelingen Central refusionsordning - Familieafdelingen EGU - UU-Center Demografipulje Fælles formål grp. 017Søskendetilskud grp. 018Tilskud til forældre grp. 087Betaling mellem stat/regioner grp. 092Forældrebetaling grp. 999El og rengøring pavillioner (en del af demografien) Eksterne pladser til sprogstimulering , grp. 081Demografiafregning , grp. 082Demografi - budgettilpasning Dagpleje , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Vuggestuer , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Børnehaver , grp. 002Friplads , grp. 092Forældrebetaling Integrerede daginstitutioner , grp. 002Friplads - demografipulje , grp. 092Forældrebetaling - demografipulje Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Tilskud til legestuer - demografipulje Tilskud til privatinstitutioner mv. 005' Fripladstilskud til børn

18 Udvalget for Børn og Unge Politikområde Stednr. Fra 05' Tilsyn vedr. private dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulje Familieafdelingen Forebyggende foranstaltninger til deponering PPR Kommunale specialskoler til deponering Sekretariatet Administrationsbygninger I alt Områder der overføres til anlæg i IT i folkeskolen Skolebiblioteksordning Forebyggende foranstaltninger (Hjortøhus) Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler PPR takst andre kommuner Særlige dagtilbud (Kolibrien) Fordelingspulje gr. 032 Skolebestyrelser minus anlæg I alt

19 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse RUSK SUS Kronikerindstats for børn og unge i Svb. Kommune Sund i Hømarken Go' start Kommunal Genoptræning En styrket indsats på hjerneskadeområdet Kommunale Tandpleje Projekt opsøgende tandpleje Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Praksiskonsulent Pilotprojekt D Smuk Mit liv Små skridt til varigt vægttab Sundhed, psykiatri og handicap Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Aktiv transport Kommunal Sundhedspleje

20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområde Stednr Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering andre sygehusudgifter - fuldfinansiering tilgår kassen I alt

21 Socialudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til 2014: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Utilsigtede hændelser Unge Bostøtte Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2014 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere (er med i bilag 2) Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% Bilag 1 - VISO Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% Ældreboliger - forventet varmeregnskab Øvrige overførsler til 2014 i alt Overførsel til 2014 i alt Overførsel til Budget 2015: Takstinstitutioner: Bilag 1 - takstregulering til Bilag 2 - takstregulering til Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Projekt færre akutte indlæggelser Ældreområdet restbeløb - fælles pulje Socialområdet

22 Socialudvalget Politikområde Stednr Sekretariatet Pulje vedr. alle ældreområderne Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Indkomstoverførsler: Kontante ydelser Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social og ældre Ældreområdet I alt

23 Nærdemokratiudvalget Politikområde Stednr. Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: Nærdemokrati I alt

24 Økonomiudvalget Politikområde Stednr. Overførsel til Budget 2015: Øvrige overførsler til Budget 2015 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Digitalisering mv Direktionens prioriteringspulje Overførsel mellem årene Pulje, Personale og lederudvikling Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling Kompensation til HovedMED Uddannelse: Efteruddannelse Uddannelses- og udviklingsaktiviteter Diplomuddannelse i ledelse Interne Kurser Akut-midler Hjemmeside Direktionssekretariatet/juridisk kortor HR-afdelingen, løn Grafisk afdeling Økonomi og Indkøb I alt Øvrige overførsler til Budget 2015 i alt Overførsel til Budget 2015 i alt Områder der ikke overføres til 2014 / Budget 2015: gr. 001 Forpagtningsafgift Lunde Kursuscenter Støttet byggeri Sundhedsudgfiter Sydfyns kontaktsamvirke se note Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger se note Sekretariat og forvaltninger Turisme Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringer Indkomstoverførsler I alt

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk EAN-nummer Afdeling Ansvarlig for bilagsbehandling Erhverv, beskæftigelse og kultur Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere