Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau"

Transkript

1 Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Klasse: HG11 Teammedlemmer: CHN, LCH, CS, EH, HEI Udfyldt d.: 29. november 2014 Lærergruppen skal som Lærerne har inden for de udgangspunkt have seneste 2 måneder givet løbende dialog med mig en tydelig vurdering elever i forhold til deres af min indsats indsats. Vi har indflydelse på For små faglige krav Det er vigtigt at indgå et demokratisk samarbejde ml. lærer/elev for at fordre motivation Elever skal melde tilbage til lærere såfremt stoffet er for elementært % (for små) 90

2 Klasse: HG21 Teammedlemmer: CHN, HES, CS, PS, MZH, LCH, Udfyldt d.: 29. november 2014 På C-niveau skal alle Jeg deltager aktivt i elever kunne deltage Jeg har overvejet at stoppe uddannelsen grundet forhold som skyldes skolen Dialog omkring hvilke faktorer der er medvirkende til disse ovevejelser 56 0 Lærerne respekterer os Gensidig respekt er essentielt for god undervisning. Der må dialog til

3 Klasse: HGV Teammedlemmer: Klassens lærere Udfyldt d.: 27. november 2014 Fortsætte med at sætte Sammenholdet mellem ind, når der er 5,8 7,0 eleverne i klassen problemer. Understøtte sociale Skolen reagerer hurtigt over for elever, der ikke følger reglerne Når vi laver gruppearbejde, er vi gode til at give hinanden tilbagemelding på hinandens indsats. aktiviteter. Indkald elever tidligere til fraværssamtaler. Andet? Motivere eleverne til at turde stille sig op over for hinanden og modtage konstruktiv kritik (eventuelt i små grupper). 43,8 60,0 56,3 70,0 Samtale med klassen i klassens time. Eventuelt sociale spil.

4 Klasse: HH11 Teammedlemmer: LT, KRR, TBC, SBL, HH, JEL Udfyldt d.: 26. november 2014 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Lærerne kommer til tiden Der har i flere fag ikke været nogle/særlig mange afleveringer, ligesom tutorsamtalerne ikke var trådt i kraft endnu. Dette vil formentligt øge dette måltal Forklare at der ved skæve timer ikke kan undgås forsinkelser Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Hvis der er tale om morgentimer eller timer efter pauser, så skal der fra lærernes side strammes op. Der har ikke været nogle evalueringer på nuværende tidspunkt, men i fremtiden skal alle elever selvfølgelig gerne opleve, at der evalueringerne bliver drøftet på klassen

5 Klasse: HH12 Teammedlemmer: SH, HES, CS, DL, LBP, KTH Udfyldt d.: 19. november 2014 Vi må som lærere Der er tilstrækkeligt forlange mere ro arbejdsro i Gøre eleverne opmærksomme på, at de også har en stor del af Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden ansvaret for ro i klassen. Gøre eleverne opmærksomme på, at de har ansvaret for forståelse og respekt i klassen Skolens netværk Få undersøgt om klasselokalet ikke blev opgraderet sidste vinter. Hvis ikke, bør det gøres snarest

6 Klasse: HH13 Teammedlemmer: KRR, MZH, SLP, SH, MES, HEI, LBP Udfyldt d.: 1 november 2014 Det diskuteres med 86,4 % 89 % (skolens måltal) Lærerne inddrager it og klassen, hvad der elektroniske medier i forventes. Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Jeg afleverer mine opgaver til tiden Vi bruger skolens intranet (Sharepoint) i forbindelse med Diskussion med klassen om vigtigheden af at aflevere til tiden i relation til lærernes planlægning og egen læring. Det diskuteres med klassen, hvad der forventes. 86,4 % 100 % 59,1 % Andel som svarer "altid" og "ofte" 63,8 % (skolens måltal)

7 Klasse: HH21 Teammedlemmer: KTH, TBC, JEL, BT, DL, HEI Udfyldt d.: 28/11-14 Der er tilstrækkeligt arbejdsro i Klarlægning af, hvad eleverne forbinder med arbejdsro. Vi oplever, at der i den grad er arbejdsro i timerne. 57,1 75 Teammøder/evaluering med elever i klassen Elevernes egen indsats i Dialog med klassen omkring, hvordan vi kan arbejde med motivation og undervisningsform i forhold til deltagelse i. 6,3 7,5 Teammøder/evaluering med elever i klassen Uhensigtsmæssig brug af IT i... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Dialog med klassen omkring, hvordan vi kan skabe en mere fokuseret brug af IT i, så den uhensigtsmæssige brug af sociale medier ikke forstyrrer læringen og måske endda skaber arbejdsuro. Ofte: 14/ 67 % Altid: 2/ 10 % Aldrig/ sjælden: alle/ 100 % Teammøder/evaluering med elever i klassen

8 Klasse: HH22 Teammedlemmer: MES, LC, JK, JEL, JKO, HES Udfyldt d.: december 2014 Det diskuteres med 69,0 80 Lærerne giver ofte klassen, hvad der tilbagemeldinger på mine forventes. præstationer og min arbejdsindsats Lærerne kommer til tiden Lærerteamet vil forbedre opfattelsen af dette. 55,2 80 Eleverne vil samtidigt være klar til undervisning når timen starter. Vi har indflydelse på Det diskuteres med klassen, hvad der forventes. 44,8 70

9 Klasse: HH23 Teammedlemmer: HEI, ON, KRR, HES, CS, PS, MZH Udfyldt d.: 1 november 2014 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Forventninger afstemmes med klassen. 42,9 68,6 Underviserne er altid klar til at give individuel og konkret feedback, hvis dette ønskes Lærerne er gode til at samarbejde om Det afklares, hvad klassens forventninger er 78,6 110 Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Det tilstræbes, at afleveringsopgaver altid gives med minimum 14 dages varsel 35,7 45,9

10 Klasse: HH31 Teammedlemmer: JK, MES, BT, PS, TBC Udfyldt d.: 0 december 2014 Opfordre til at tage bøger Jeg har relevant og notater med en del undervisningsmateriale af den generelle opsang fx bøger og notater med her efter de første til timerne karakterer Lærerne kommer til tiden Nej, slet ikke pjækket Lærerne bestræber sig på at komme til tiden, eller gøre opmærksom på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre Pointere at man skal møde til timerne - en del af den generelle opsang her efter de første karakterer

11 Klasse: HH32 Teammedlemmer: LC, MZH, KRR, SH,JKO Udfyldt d.: 1 november 2014 Måling okt Variationen i Det diskuteres med klassen, hvad der menes og hvordan 5,7(skolen: 6,3) Index 78 (skolen 86) 6,3 6,3 (index 85) Vi har indflydelse på målopfyldelse skal ske. Det diskuteres med klassen, hvad der forventes. 56 % svarer helt enig eller delvist enig. 70 % 73% Lærerne er gode til at samarbejde om uv. Det diskuteres på klassen, hvad der forventes og hvordan det kan forbedres. 77 (skolen 82,2) Index 80 (skolen 86) 82 76,2 (index 80)

12 Klasse: HH33 Teammedlemmer: KRR, ON, SK, MES, LT Udfyldt d.: 2 november 2014 Indsatsområder: Handleplaner: Nuværende måltal: Vi drøfter resultater af undervsiningsevalueringer i klassen Lærerne koordinerer tidspunkter for afleveringer 3, Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Lærerne drøfter som altid undervisningsevalueringerne med klassen. Vi må være særligt opmærksomme på at sørge for, at elevtrivelsanalysen bliver gennemgået i år Lærerne vil sørge for at orientere sig på intranettet, når afleveringer placeres, og i det omfang, det er muligt fastlægge datoer i samarbejde med eleverne Lærerne vil bestræbe sig på at tydeliggøre, når vi faktisk gennemgår nyt stof/nye metoder. Succeskriterium: (forventet måltal) 31,6 50 Morten nåede aldrig at gennemgå elevtrivseslanalysen med klassen sidste år, hvilket de er sure over. Dette kunne være en årsag til det lave resultat i år 21,1 35 Stadig et ømt punkt, hvor vi på år er ramt af de mange afbrydelser i, som gør det endnu vanskeligere at fordele afleveringerne jævnt. Tallet er da også faldet i forhold til sidste år (31,6), men vi må prøve, om vi ikke kan gøre det lidt bedre 73,7 80 I g vil en del af bære præg af, at vi skal opnå rutine i at anvende allerede gennemgåede metoder, hvorfor der måske i nogle fag er mindre nyt end i og g

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere