Rejsekort i Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort i Hedensted Kommune"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Lars Oksbjerre Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende rejsekortsamarbejde. Det betyder, at rejsekortet bliver indført i Midttrafiks område, til erstatning for nuværende billetteringssystem med klippekort og øvrige periodekortprodukter, som udfases efter en kortere overgangsperiode. Rejsekortet forventes introduceret i bybusserne i Horsens i maj 2014, og i Hedensted Kommune i juli Iht. Lov om trafikselskaber skal alle kommuner være medlem af et trafikselskab. Som medlem af Midttrafik skal Hedensted Kommune medvirke til finansiering af en række initiale udgifter til rejsekortsystemet, uanset om der indføres rejsekort på de lokale ruter eller ej. Afhængig af en fremtidig strategi for billettering på lokal- og rabatruterne, vil der også være udgifter til nyt udstyr som understøtter rejsekortet, til drift og forbrug. Med rejsekortet følger også afledte besparelser i trafikselskabet og for kommunerne. Hedensted Kommune kan i dialog med Midttrafik beslutte, i hvilket omfang der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på de kommunale ruter. Det vil i givet fald være ved brug af rejsekortet suppleret med enkeltbilletter. Ungdomskort, erhvervskort og andre lignende periodekort forventes på et tidspunkt at overgå til rejsekort. Skolekort forventes dog at blive udstedt som i dag. Hvad er rejsekortet? Rejsekortet er et nyt billet- og betalingsmiddel samlet i et elektronisk kort til brug i hele landet i busser, tog og metro. Med et rejsekort kan kunderne benytte den kollektive trafik uden at tænke på at købe billet. Det eneste kunden skal sørge for er, at der er penge på kortet. Kunder som ikke har et rejsekort, kan fortsat købe enkeltbilletter. Rejsekortet kommer i tre udgaver. Rejsekort anonymt er et upersonligt kort, som kan benyttes af alle. Sælges på få udvalgte slagssteder, og ikke i vores område. Trafikselskaberne ønsker at der skal være en bruger tilknyttet rejsekortet, hvorfor salget fra Rejsekort anonymt helt bevidst er begrænset. Rejsekort flex er et kort, som købes over nettet eller på salgssteder, hvor kortholderen skal registreres. Det kan benyttes af andre end kortholderen, f.eks. familie eller af flere medarbejdere på en virksomhed. Der er forskellige muligheder for at overføre penge til kortet, - via nettet, i automater, på salgssteder. Kunder kan også indgå en tank op aftale, hvor der automatisk overføres et beløb til kortet fra kundens bank. Der vil også være en rabat ved rejser med rejsekort flex. Rejsekort personligt vil give den største rabat i den kollektive trafik. Kortet kan kun bruges af den som har registreret det. Ellers er der de samme muligheder som med flex kortet. Med et rejsekort, kan der også betales for medrejsende, hunde og cykler, ligesom kortets kategori kan ændres fra f.eks. voksen til barn eller pensionist.

2 Der kan rejse flere på samme rejsekort. Der indføres snart en virksomhedsordning, således at virksomheder og institutioner kan købe rejsekort der afregnes via faktura, Hvordan virker rejsekortet? Ved indstigning i bussen holder kunden kortet op til en kortlæser, som kvitterer for check ind med et beep. Ved udgangen holdes kortet igen op til kortlæseren for check ud, hvorefter kundens samlede rejse nu er registret. Pris og rabat beregnes og trækkes fra kortet. Ved togrejser skal der foretages check ind og ud på kortlæserne på perronen. Hvis rejsen involverer skift mellem flere busser/tog, skal der foretages check ind ved hver indstigning, men check ud skal først foretages, når rejsen er slut. Hvad koster det for kunden? Ligesom i dag, vil kunder med rejsekort opnå mere rabat, jo mere de rejser. Samlet set vil det koste det samme som nu, men metoden for rabatoptjening er anderledes. Rejsekortet udregner automatisk rabatten, som vil være den mest fordelagtige pris, ud fra, om kunden rejser ofte, rejser langt, og eventuelt rejser på særlige tidspunkter. Kunden behøver ikke længere have kendskab til zoneafstande, takstregler eller andet. Rejsekortet kan sammenlignes med et klippekort, hvor prisen falder, jo mere kunden rejser. Rejsekortet som betalingsmiddel Rejsekortet har indbygget en elektronisk pung. Kortet kan kun bruges, når der er penge på det. Det kan tankes op i en kortautomat, ved et salgssted, i kundecentre eller over internettet. Hvis kunden vil slippe for besværet, kan der indgås en tank op aftale, hvor der automatisk overføres penge fra banken til kortet, når der er behov. Overgang Ved indførelse af rejsekortet vi kunder med klippekort og periodekort kunne bruge disse sideløbende med rejsekortet. Midttrafik vil arbejde for en blid overgang med færrest mulige gener for kunderne. Samtidig med indførelse af rejsekort, vil der blive introduceret en ny inddeling af de zoner, som rejsekortet beregner prisen ud fra. Det vil betyde, at kunden vil opleve prisændringer både op og ned - i forhold til nu. Midttrafik vil arbejde for, at minimere prisændringerne. Forberedelser Indførelse af rejsekortet er et større omstillingsprojekt i Midttrafik. Der skal indkøbes og installeres udstyr i 700 busser, og der skal nyt udstyr på garageanlæg, på salgssteder og i administrationen. Over 2000 chauffører og medarbejdere hos busselskaberne samt salgspersonale skal have undervisning i betjeningen af rejsekortudstyret. Midttrafik vil være særlig forberedt på, at opstartsfasen vil kræve tilstrækkeligt beredskab til håndtering af de mange kunder, som berettiget vil henvende sig med ønske om oplysninger og hjælp. Rutetyper i Hedensted Kommune Regionale ruter: Midttrafik, vognmand primært Bent Thykjær i Hedensted Kommune Ruter mellem de større byer af regional betydning 2

3 Regionen betaler Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Regionalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Kommunale ruter: Lokalruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Lokalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Der betales fuldt administrationsbidrag til Midttrafik Kører mellem større lokalcentre, og betjener ikke kun en skole: Rute 106: Horsens-Møgelkær-Horsens Weekend rute der betjener Statsfængsler Møgelkær. Rute 114: Horsens Rask Mølle Tørring Rute fælles med Horsens. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 209: Lindved Rask Mølle Tidligere regional rute. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 504: Horsens Uldum (efterskolekørsel) Kun kørsel om søndage med efterfølgende skoledage. Rute 508: Thyregod-Tørring Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Rute 528: Hedensted Løsning Krollerup Øster Snede Tidligere regional rute. Betjener primært elever til ungdomsuddannelserne. Rute 696: Hedensted Løsning Uldum Tørring Betjener primært Tørring Gymnasium og Bøgballe Friskole, der begge køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rute 704: Rårup Hornsyld Stouby/Ørum. Betjener primært Vejlefjordskolen, der køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rabatruter eller skoleruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Rabatruter er ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner. Der betales 50 % administrationsbidrag til Midttrafik Betjener primært en skole, med start og slut ved skolen: Rute 660: Lindved Grejs Holtum Lindved Rute 661: Rask Mølle Hornborg Rask Mølle Rute 662: Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle Rute 690: Merring Korning Hedensted Rute 691: Løsning Kragelund Øster Snede Løsning Rute 692: Hedensted Gl. Sole Øster Snede Hedensted Rute 694: Hedensted Ørum Daugård Rute 698: Hedensted Tørring Rute 701: Stouby-Hornum-Belle-Stouby Rute 702: Stouby - Barrit Stouby 3

4 Lukkede skolebusruter Hedensted Kommune, vognmand JumBus Kun elever Der kan ikke købes billet Ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks Køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner Betjener primært en skole, med start og slut på skolen: Rute 1: Glud skoledistrikt Rute 2: Rårup skoledistrikt nord Rute 3: Rårup skoledistrikt syd Rute 4: Stenderup skoledistrikt Rute 5: Juelsminde skoledistrikt Rute 6: Hedensted skoledistrikt køres af Hedensted Skole Hvilke ruter kan komme på Rejsekortet? Rejsekortet kræver, at ruterne er på Rejseplanen, da rejsekortet henter oplysninger derfra. Rabatruter er ikke på Rejseplanen, hvorfor der ikke kan indføres rejsekort på disse ruter. Rabatruter kan opgraderes til lokalruter, og dermed komme på Rejseplanen. Der er ikke lovhjemmel til at opkræves billetindtægt på lukkede skolebusruter, hvorfor det ikke tjener noget formål at indføre rejsekort på disse ruter. Baggrunden for rabatruter er, at der kun betales halvt administrationsbidrag for ruterne til Midttrafik. Kommunerne har selv ansvaret for at udarbejde køreplaner, trykke dem m.v., hvor Midttrafik gør dette for lokalruter. Rabatruter udbydes af Midttrafik, der også forestår administration overfor entreprenørerne med bl.a. indtægter og afregning. Administrationsbidraget udregnes per køreplantime, og det udregnes efter de faktiske udgifter i Midttrafik år for år. Udgifter der indgår i administrationsbidraget er lønudgifter, kontorhold, IT osv., hvorfor bidraget per køreplantime kan variere år for år. Til For 2014 er administrationsomkostninger for Hedensted Kommune beregnet til ca. 57 kr. per køreplantime. Nedgradering af rute Rute 508: Thyregod-Tørring. Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Billetindtægterne fra kontantbilletter og klippekort er under kr. om året, hvorfor det foreslås, at rute 598 ændres til rabatrute. Besparelsen ved at ændre til rabatrute vil opveje de manglende indtægter. Billet indtægter. Der foretages i dag billettering efter Midttrafiks takster på alle lokal- og rabatruter (-åbne skolebusruter) i Hedensted Kommune. Kunderne benytter periodekort, klippekort eller køber kontantbillet i bussen Midttrafiks budget 2014, indtægter Hedensted Kommune: Indtægtsfordeling: Budget 2014 Passagerindtægter

5 Refusion for "off peak klip" 0 Skolekort Hedensted Kommune Bøgballe Friskole HyperCard HyperCard-kompensation Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" 0 Bef. værnepligtige 0 Telebus/taxa indtægter Kontrolafgifter Efterreg. skolekort Hedensted Total Hedensted Kommune forventede indtægter fra busdriften uden kommunens køb af skolekort er på i alt 1,7 mio. kr. Heraf forventes kr. i direkte passagerindtægter, ca kr. fra Hypercard og takstkompensation samt kr. fra Bøgballe Efterskole. Tidligere havde Bøgballe Friskole sine egne busser, men har indgået en aftale med Midttrafik og Hedensted Kommune og brug af de kommunale ruter, mod at der købes skolekort hos Midttrafik. Indtægter fra Hypercard og takst-kompensation er primært fastlagt i forhold til kommunens lokalrutekørsel. Hypercard er det kort unge bruger til ungdomsuddannelser som gymnasium, teknisk skole, handelsskole m.v. Er i august 2013 erstattet af Ungdomskort der har en udvidet brugerkreds. Takstkompensation fra DSB og Midttrafik er for rejsende der har købt billet hos dem og rejser videre på denne billet i busserne i Hedensted Kommune. Hovedparten af passagerindtægterne kommer fra lokalrute 106, 114, 209, 504 samt 696. Midttrafik har beregnet, at der er ca kr. i indtægt fra rabatruter. På disse ruter anvendes en ældre type mekanisk billetmaskine (Almex A), som følger chaufførernes vagter og ikke ruterne, hvorfor det ikke er muligt at fordele indtægterne på de enkelte rabatruter. Rejsekortudstyr i busser Hvis Hedensted Kommune vælger at der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på kommunale ruter skal der enten installeres rejsekortudstyr i form af check-in/check-ud i busserne, ligesom der på garageanlæg el.lign. skal installeres udstyr således at busserne kan synkronisere data med de centrale servere. Der vil være 2 muligheder for rejsekortudstyr i busserne, og lokaltakst på rabatruter vil også være en mulighed. Fuldt udstyr ca kr. per bus. Billetteringsudstyret, som understøtter rejsekortet - standardløsning - hvor der i bussen installeres bus-pc, chaufførterminal, printer og kortlæsere ved bussens døre. Standardløsningen anvendes på ruter, hvor et flertal eller en stor del af kunderne forventes at benytte et rejsekort. Standardløsningen koster for udstyr og installation ca kr. pr. bus. Udstyret er sikret fuld funktionsduelighed i rejsekortets levetid. Det gælder også, når udstyret flyttes over i nye busser. Check ind ved fordør og udstigning af alle døre. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check- in og ud ikke er nødvendigt. Check in mini ca kr. per bus. 5

6 På mindre lokale ruter, hvor der forventes få daglige kunder med rejsekort, kan der i stedet investeres i en check ind mini som er en mindre salgsterminal der understøtter basale funktioner, bl.a. check ind og ud af rejsekort og salg af enkeltbilletter. Ved denne løsning, skal alle rejsekort skannes af chaufføren foran i bussen, både ved ind og udstigning. Check ind mini koster i investering ca kr. pr. enhed. Midttrafik vil sandsynligvis stå for monteringen, mens busselskabet skal sikre, at der er strøm til enheden. Levetiden er ca. 5 år, hvorefter der skal foretages reinvestering. Det er meningen at Check ind mini nemt kan flyttes fra en bus til en anden. Check ind og ud kun ved fordøren, dvs. passagerer der skal checke ud går mod strømmen. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check-ind og ud ikke er nødvendigt, hvorfor de fleste passagerer stadig kan stige ud af bagdøren. Datasynkronisering på garageanlæg el.lign. Der skal overføres data både til og fra udstyret i busserne. Bussernes rejsekortudstyr skal opdateres med den aktuelle saldo på kundernes rejsekort, og busserne skal aflevere data om forbrug på de enkelte kort. Busserne er ikke er online, hvorfor de jævnligt skal til en lokalitet, hvor der kan foretages en datasynkronisering via et WLAN anlæg. For busserne i Hedensted kommune vil dette enten være Bent Thykjærs tankanlæg i Horsens eller Uldum, hvor busserne alligevel kommer 2 gang om ugen for at tanke diesel. Det ideelle er, hvis der sker datasynkronisering dagligt, men for busser med meget få rejsende på Rejsekort, som forventet i Hedensted kommune, kan det accepteres, at synkroniseringen kun sker 2 gange om ugen. I enkelte tilfælde kan det derfor ske, at en kunde der har tanket sit Rejsekort op aftenen inden en rejse, ikke kan validere sit Rejsekort pga. manglende datasynkronisering. Chaufførerne er i disse tilfælde instrueret om at tage kunden med, da kortet vil blive valideret ved omstigning. Både busser med standardløsning og check ind mini, skal foretage datasynkronisering. Etablering af WLAN anlæg centrale steder koster samlet ca kr. Finansieringen af WLAN anlæg fordeles mellem regionen og kommunen efter andel af busser med rejsekortudstyr, som skal synkroniseres. Lokaltakst på rabatruter. Efterfølgende er fra dagsordensteksten til bestyrelsesmøde i Midttrafik den 14. februar 2014 Flere kommuner har spurgt, hvorfor de ikke kan videreføre billettering på rabatruterne med det nuværende udstyr eller anvende andet simpelt billetsystem. Administrationen finder, at der ikke er noget, som hindrer, at en kommune kan vælge at indføre fx en 10 kr. kontantbillet til kørsel på rabatruterne, men det vil ikke have sammenhæng med ruter, hvor der er rejsekort. Midttrafik vil således ikke hindre, at der opkræves en lokal takst på rabatruter der kører i Midttrafik regi. Der er ikke lovhjemmel til at opkræve lokaltakst på lukkede skolebusruter, da disse ikke kører i regi af Midttrafik. Iht. Lov om trafikselskaber er det alene trafikselskaber, der har kompetencen til at opkræve billetindtægter. Hvis der skal indføres lokaltakst på rabatruterne vil der kræve, at Hedensted Kommune køber og installeres i billetudstyr i busserne, evt. overtage de eksisterende mekaniske billetmaskiner- Almexmaskiner. Almexmaskinerne er over 40 år gamle, og der kan ikke skaffe reservedele til dem. Foruden indkøb af billetudstyr vil lokaltakst kræve, at Hedensted Kommune overtager administrationen af, og regnskab med, billetter 6

7 Lokaltakst vil som udgangspunkt kun omfatte kontaktbilletter, og ikke måneds- eller klippekort, hvorfra en del af indtægterne fra rabatruterne stammer. Hvor stort provenuet fra kontantbilletter på lokaltakst i givet fald vil blive er svært at beregne, men det forventes at udgifterne til at indkøbe, administrere og drive et lokaltakstsystem vil overstige indtægterne. Muligheder Der kan opstilles flere scenarier for den fremtidige billettering i Hedensted Kommune. Forudsætningen for de enkelte modeller er, at indtægten på kr. fra rabatruterne og udgiften på kr. til Rejsekortet allerede er indeholdt i budget 2014 for den kollektive trafik i Hedensted Kommune. De lukkede skolebusruter kan tidligst åbnes for øvrige passagerer når ændringen til Lov om Trafikselskaber er vedtaget, og da en eventuel åbning af de lukkede skolebusruter logisk hænger sammen med en eventuel indførelse af 0-takst, vil dette tidligst kunne ske i forbindelse med den landsdækkende takstændring januar Model 1 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 1 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr. I budget 2014 er der medregnet en udgift til rejsekort på kr. Besparelsen ved ikke at indføre rejsekort på lokalruter vil være ca kr., da der stadig vil der være udgifter til aktiekøb og ansvarlige lån. Denne udgift skal betales, uanset om den enkelte kommune indføre rejsekort eller ej. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Netto udgift model Nettoudgiften ved model 1 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 2 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter og samtidig ændres alle lokalrute til rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 2 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr., og mindre udgifter til Rejsekortet på kr. Besparelsen ved at ændre lokalruter til rabatruter, og dermed kun betale ½ administrationsbidrag vil være ca kr. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Nedgradering til rabatrute Netto udgift model Nettoudgiften ved model 2 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 3 7

8 Der installeres rejsekort på både på lokal- og rabatruter. Hvis der ønskes billet indtægter fra rabatruterne skal de ændre status til lokalruter, og dermed betale fuldt administrationsbidrag. Midttrafik her beregnet omkostningerne ved at opgradere rabatruter til lokalruter og installere rejsekortudstyr i busserne. Udgifter ved indførelse af rejsekort: Afdrag vedr. rejsekortudstyr Drift af udstyr Øget administrationsbidrag I alt ) Anslåede udgifter. Opgørelsen tager højde for, at dele af check ind mini skal refinansieres mindst én gang i løbet af projektperioden ( ). Nettoudgiften ved model 3 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 4 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres 0-takst på rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 4 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på rabatruter på estimeret kr. Nettoudgiften ved model 4 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 5 Der installeres rejsekort på lokalrute, 0-takst på rabatruter og lukkede skolebusruter åbnes for øvrige passagerer. Økonomien i model 5 vil være som i model 4, da der ikke regnes med indtægter fra de lukkede skolebusruter, og det vil være omkostningsfrit at give øvrige passagerer adgang til ruterne. Nettoudgiften ved model 5 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 6 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres lokaltakst på rabatruter. Hvis der vælges lokaltakst på rabatruterne vil det være tvivlsomt, om det i henhold til almennyttekriteriet vil være lovligt at åben de lukke skolebusruter, som forslaget til ændring af Lov om trafikselskaber stiller i udsigt vil være muligt. Almennyttekriteriet indebærer, at der som udgangspunkt skal være fri og lige adgang for kommunens borgere til at modtage kommunens ydelser. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle kommunens borgere, skal udvælgelsen af hvem der får del deri være sagligt begrundet, ligesom alle der opfylder de saglige kriterier, skal have adgang til ydelsen. Hvis der indføres lokaltakst på rabatruterne og de lukkedes skolebusruter åbnes, vil borgerne i den østlige del af kommunen opleve, at de kan køregratis med nogle busruter de hidtil ikke har kunnet benytte, hvorimod borgerne i midt og vest stadig skal betale for at benytte lokalruterne. Manglende indtægter rabatruter Billetmaskiner, adm. m.v

9 Indtægter fra lokaltakst Netto udgift model Nettoudgiften ved model 6 er estimeret til kr. der ikke er indeholdt i budget Gratis kørsel Forslag til ændring af Lov om trafikselskaber der forventes behandlet i Folketinget inden sommerferien 2014: Der kan på ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, efter den enkelte kommunes beslutning medtages andre passagerer end skolebørn. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passageren for brug af ruten. Forslaget drejer sig om de lukkede ruter rute 1-6 hvor der i øjeblikket kun må befordres skolebørn. Hvis forslaget godkendes vil det være muligt at medtage øvrige passagerer på disse ruter under forudsætning af, at der ikke opkræves betaling. Åbningen af de lukkede ruter vil primært have betydning for ikke befordringsberettigede elever, og elever til ungdomsuddannelserne, der i henhold til gældende regler ikke har mulighed for at benytte de lukkede ruter. Midttrafik har fået udarbejdet et juridisk Responsum vedrørende Midttrafiks indførelse af rejsekort og åbne skolebusruter (rabatruter), 3. december Den sammenfattede konklusion i responsummet er, at Midttrafik er berettiget til at træffe beslutninger om ikke at indføre rejsekort på ruter, som ønskes opretholdt som rabatruter. Indførelsen af 0-takst på rabatruter ikke er i strid med kommunalfuldmagten, forudsat at indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium. Hvilken type rejsekortudstyr? Model 1 og 2 Intet udstyr Model 4 og 5 Rute 114 er en højfrekvent med mange afgange, hvorfor den betjenes af flere busser. Det anbefales, at der installeres fuldt udstyr på 2 busser på rute 114. På ruterne 209, 508, 696 og 704 anbefales det, at der installeres check in mini. De øvrige lokalruter og dubleringsbusser køres af busser, der i forvejen har installeret rejsekortudstyr til betjening af andre ruter. Udgiften til Rejsekortet i 2014 forventes at blive kr. der er indeholdt i Hedensted Kommunes budget 2014 for kollektiv trafik. Model 3 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra Check-in mini. Model 6 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra simple billetmaskiner. 9

10 10

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Chaufførbillettering eller selvbillettering

Chaufførbillettering eller selvbillettering Midttrafik Chaufførbillettering eller selvbillettering Pro et contra Juni2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Midttrafik Chaufførbillettering

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

5 Foreløbigt program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

5 Foreløbigt program for workshop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder Bilagsoversigt Pkt Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2011/2012 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2011/2012

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 (Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1 Insero Horsens

Læs mere

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG Hvad er Flextur? Flextur er en del af den kollektive trafik, og kan benyttes af alle - også dig! Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med

Læs mere

21. januar 2007. Rejse RegleR

21. januar 2007. Rejse RegleR 21. januar 2007 Rejse RegleR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................ 2 Indledning................................... 3 Generelt..................................... 4 Takster......................................

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort i bus, hvor rejsekort ikke endnu var udrullet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0172 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Midttrafik CVR.nummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere