Rejsekort i Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort i Hedensted Kommune"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Lars Oksbjerre Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende rejsekortsamarbejde. Det betyder, at rejsekortet bliver indført i Midttrafiks område, til erstatning for nuværende billetteringssystem med klippekort og øvrige periodekortprodukter, som udfases efter en kortere overgangsperiode. Rejsekortet forventes introduceret i bybusserne i Horsens i maj 2014, og i Hedensted Kommune i juli Iht. Lov om trafikselskaber skal alle kommuner være medlem af et trafikselskab. Som medlem af Midttrafik skal Hedensted Kommune medvirke til finansiering af en række initiale udgifter til rejsekortsystemet, uanset om der indføres rejsekort på de lokale ruter eller ej. Afhængig af en fremtidig strategi for billettering på lokal- og rabatruterne, vil der også være udgifter til nyt udstyr som understøtter rejsekortet, til drift og forbrug. Med rejsekortet følger også afledte besparelser i trafikselskabet og for kommunerne. Hedensted Kommune kan i dialog med Midttrafik beslutte, i hvilket omfang der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på de kommunale ruter. Det vil i givet fald være ved brug af rejsekortet suppleret med enkeltbilletter. Ungdomskort, erhvervskort og andre lignende periodekort forventes på et tidspunkt at overgå til rejsekort. Skolekort forventes dog at blive udstedt som i dag. Hvad er rejsekortet? Rejsekortet er et nyt billet- og betalingsmiddel samlet i et elektronisk kort til brug i hele landet i busser, tog og metro. Med et rejsekort kan kunderne benytte den kollektive trafik uden at tænke på at købe billet. Det eneste kunden skal sørge for er, at der er penge på kortet. Kunder som ikke har et rejsekort, kan fortsat købe enkeltbilletter. Rejsekortet kommer i tre udgaver. Rejsekort anonymt er et upersonligt kort, som kan benyttes af alle. Sælges på få udvalgte slagssteder, og ikke i vores område. Trafikselskaberne ønsker at der skal være en bruger tilknyttet rejsekortet, hvorfor salget fra Rejsekort anonymt helt bevidst er begrænset. Rejsekort flex er et kort, som købes over nettet eller på salgssteder, hvor kortholderen skal registreres. Det kan benyttes af andre end kortholderen, f.eks. familie eller af flere medarbejdere på en virksomhed. Der er forskellige muligheder for at overføre penge til kortet, - via nettet, i automater, på salgssteder. Kunder kan også indgå en tank op aftale, hvor der automatisk overføres et beløb til kortet fra kundens bank. Der vil også være en rabat ved rejser med rejsekort flex. Rejsekort personligt vil give den største rabat i den kollektive trafik. Kortet kan kun bruges af den som har registreret det. Ellers er der de samme muligheder som med flex kortet. Med et rejsekort, kan der også betales for medrejsende, hunde og cykler, ligesom kortets kategori kan ændres fra f.eks. voksen til barn eller pensionist.

2 Der kan rejse flere på samme rejsekort. Der indføres snart en virksomhedsordning, således at virksomheder og institutioner kan købe rejsekort der afregnes via faktura, Hvordan virker rejsekortet? Ved indstigning i bussen holder kunden kortet op til en kortlæser, som kvitterer for check ind med et beep. Ved udgangen holdes kortet igen op til kortlæseren for check ud, hvorefter kundens samlede rejse nu er registret. Pris og rabat beregnes og trækkes fra kortet. Ved togrejser skal der foretages check ind og ud på kortlæserne på perronen. Hvis rejsen involverer skift mellem flere busser/tog, skal der foretages check ind ved hver indstigning, men check ud skal først foretages, når rejsen er slut. Hvad koster det for kunden? Ligesom i dag, vil kunder med rejsekort opnå mere rabat, jo mere de rejser. Samlet set vil det koste det samme som nu, men metoden for rabatoptjening er anderledes. Rejsekortet udregner automatisk rabatten, som vil være den mest fordelagtige pris, ud fra, om kunden rejser ofte, rejser langt, og eventuelt rejser på særlige tidspunkter. Kunden behøver ikke længere have kendskab til zoneafstande, takstregler eller andet. Rejsekortet kan sammenlignes med et klippekort, hvor prisen falder, jo mere kunden rejser. Rejsekortet som betalingsmiddel Rejsekortet har indbygget en elektronisk pung. Kortet kan kun bruges, når der er penge på det. Det kan tankes op i en kortautomat, ved et salgssted, i kundecentre eller over internettet. Hvis kunden vil slippe for besværet, kan der indgås en tank op aftale, hvor der automatisk overføres penge fra banken til kortet, når der er behov. Overgang Ved indførelse af rejsekortet vi kunder med klippekort og periodekort kunne bruge disse sideløbende med rejsekortet. Midttrafik vil arbejde for en blid overgang med færrest mulige gener for kunderne. Samtidig med indførelse af rejsekort, vil der blive introduceret en ny inddeling af de zoner, som rejsekortet beregner prisen ud fra. Det vil betyde, at kunden vil opleve prisændringer både op og ned - i forhold til nu. Midttrafik vil arbejde for, at minimere prisændringerne. Forberedelser Indførelse af rejsekortet er et større omstillingsprojekt i Midttrafik. Der skal indkøbes og installeres udstyr i 700 busser, og der skal nyt udstyr på garageanlæg, på salgssteder og i administrationen. Over 2000 chauffører og medarbejdere hos busselskaberne samt salgspersonale skal have undervisning i betjeningen af rejsekortudstyret. Midttrafik vil være særlig forberedt på, at opstartsfasen vil kræve tilstrækkeligt beredskab til håndtering af de mange kunder, som berettiget vil henvende sig med ønske om oplysninger og hjælp. Rutetyper i Hedensted Kommune Regionale ruter: Midttrafik, vognmand primært Bent Thykjær i Hedensted Kommune Ruter mellem de større byer af regional betydning 2

3 Regionen betaler Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Regionalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Kommunale ruter: Lokalruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Lokalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Der betales fuldt administrationsbidrag til Midttrafik Kører mellem større lokalcentre, og betjener ikke kun en skole: Rute 106: Horsens-Møgelkær-Horsens Weekend rute der betjener Statsfængsler Møgelkær. Rute 114: Horsens Rask Mølle Tørring Rute fælles med Horsens. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 209: Lindved Rask Mølle Tidligere regional rute. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 504: Horsens Uldum (efterskolekørsel) Kun kørsel om søndage med efterfølgende skoledage. Rute 508: Thyregod-Tørring Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Rute 528: Hedensted Løsning Krollerup Øster Snede Tidligere regional rute. Betjener primært elever til ungdomsuddannelserne. Rute 696: Hedensted Løsning Uldum Tørring Betjener primært Tørring Gymnasium og Bøgballe Friskole, der begge køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rute 704: Rårup Hornsyld Stouby/Ørum. Betjener primært Vejlefjordskolen, der køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rabatruter eller skoleruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Rabatruter er ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner. Der betales 50 % administrationsbidrag til Midttrafik Betjener primært en skole, med start og slut ved skolen: Rute 660: Lindved Grejs Holtum Lindved Rute 661: Rask Mølle Hornborg Rask Mølle Rute 662: Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle Rute 690: Merring Korning Hedensted Rute 691: Løsning Kragelund Øster Snede Løsning Rute 692: Hedensted Gl. Sole Øster Snede Hedensted Rute 694: Hedensted Ørum Daugård Rute 698: Hedensted Tørring Rute 701: Stouby-Hornum-Belle-Stouby Rute 702: Stouby - Barrit Stouby 3

4 Lukkede skolebusruter Hedensted Kommune, vognmand JumBus Kun elever Der kan ikke købes billet Ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks Køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner Betjener primært en skole, med start og slut på skolen: Rute 1: Glud skoledistrikt Rute 2: Rårup skoledistrikt nord Rute 3: Rårup skoledistrikt syd Rute 4: Stenderup skoledistrikt Rute 5: Juelsminde skoledistrikt Rute 6: Hedensted skoledistrikt køres af Hedensted Skole Hvilke ruter kan komme på Rejsekortet? Rejsekortet kræver, at ruterne er på Rejseplanen, da rejsekortet henter oplysninger derfra. Rabatruter er ikke på Rejseplanen, hvorfor der ikke kan indføres rejsekort på disse ruter. Rabatruter kan opgraderes til lokalruter, og dermed komme på Rejseplanen. Der er ikke lovhjemmel til at opkræves billetindtægt på lukkede skolebusruter, hvorfor det ikke tjener noget formål at indføre rejsekort på disse ruter. Baggrunden for rabatruter er, at der kun betales halvt administrationsbidrag for ruterne til Midttrafik. Kommunerne har selv ansvaret for at udarbejde køreplaner, trykke dem m.v., hvor Midttrafik gør dette for lokalruter. Rabatruter udbydes af Midttrafik, der også forestår administration overfor entreprenørerne med bl.a. indtægter og afregning. Administrationsbidraget udregnes per køreplantime, og det udregnes efter de faktiske udgifter i Midttrafik år for år. Udgifter der indgår i administrationsbidraget er lønudgifter, kontorhold, IT osv., hvorfor bidraget per køreplantime kan variere år for år. Til For 2014 er administrationsomkostninger for Hedensted Kommune beregnet til ca. 57 kr. per køreplantime. Nedgradering af rute Rute 508: Thyregod-Tørring. Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Billetindtægterne fra kontantbilletter og klippekort er under kr. om året, hvorfor det foreslås, at rute 598 ændres til rabatrute. Besparelsen ved at ændre til rabatrute vil opveje de manglende indtægter. Billet indtægter. Der foretages i dag billettering efter Midttrafiks takster på alle lokal- og rabatruter (-åbne skolebusruter) i Hedensted Kommune. Kunderne benytter periodekort, klippekort eller køber kontantbillet i bussen Midttrafiks budget 2014, indtægter Hedensted Kommune: Indtægtsfordeling: Budget 2014 Passagerindtægter

5 Refusion for "off peak klip" 0 Skolekort Hedensted Kommune Bøgballe Friskole HyperCard HyperCard-kompensation Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" 0 Bef. værnepligtige 0 Telebus/taxa indtægter Kontrolafgifter Efterreg. skolekort Hedensted Total Hedensted Kommune forventede indtægter fra busdriften uden kommunens køb af skolekort er på i alt 1,7 mio. kr. Heraf forventes kr. i direkte passagerindtægter, ca kr. fra Hypercard og takstkompensation samt kr. fra Bøgballe Efterskole. Tidligere havde Bøgballe Friskole sine egne busser, men har indgået en aftale med Midttrafik og Hedensted Kommune og brug af de kommunale ruter, mod at der købes skolekort hos Midttrafik. Indtægter fra Hypercard og takst-kompensation er primært fastlagt i forhold til kommunens lokalrutekørsel. Hypercard er det kort unge bruger til ungdomsuddannelser som gymnasium, teknisk skole, handelsskole m.v. Er i august 2013 erstattet af Ungdomskort der har en udvidet brugerkreds. Takstkompensation fra DSB og Midttrafik er for rejsende der har købt billet hos dem og rejser videre på denne billet i busserne i Hedensted Kommune. Hovedparten af passagerindtægterne kommer fra lokalrute 106, 114, 209, 504 samt 696. Midttrafik har beregnet, at der er ca kr. i indtægt fra rabatruter. På disse ruter anvendes en ældre type mekanisk billetmaskine (Almex A), som følger chaufførernes vagter og ikke ruterne, hvorfor det ikke er muligt at fordele indtægterne på de enkelte rabatruter. Rejsekortudstyr i busser Hvis Hedensted Kommune vælger at der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på kommunale ruter skal der enten installeres rejsekortudstyr i form af check-in/check-ud i busserne, ligesom der på garageanlæg el.lign. skal installeres udstyr således at busserne kan synkronisere data med de centrale servere. Der vil være 2 muligheder for rejsekortudstyr i busserne, og lokaltakst på rabatruter vil også være en mulighed. Fuldt udstyr ca kr. per bus. Billetteringsudstyret, som understøtter rejsekortet - standardløsning - hvor der i bussen installeres bus-pc, chaufførterminal, printer og kortlæsere ved bussens døre. Standardløsningen anvendes på ruter, hvor et flertal eller en stor del af kunderne forventes at benytte et rejsekort. Standardløsningen koster for udstyr og installation ca kr. pr. bus. Udstyret er sikret fuld funktionsduelighed i rejsekortets levetid. Det gælder også, når udstyret flyttes over i nye busser. Check ind ved fordør og udstigning af alle døre. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check- in og ud ikke er nødvendigt. Check in mini ca kr. per bus. 5

6 På mindre lokale ruter, hvor der forventes få daglige kunder med rejsekort, kan der i stedet investeres i en check ind mini som er en mindre salgsterminal der understøtter basale funktioner, bl.a. check ind og ud af rejsekort og salg af enkeltbilletter. Ved denne løsning, skal alle rejsekort skannes af chaufføren foran i bussen, både ved ind og udstigning. Check ind mini koster i investering ca kr. pr. enhed. Midttrafik vil sandsynligvis stå for monteringen, mens busselskabet skal sikre, at der er strøm til enheden. Levetiden er ca. 5 år, hvorefter der skal foretages reinvestering. Det er meningen at Check ind mini nemt kan flyttes fra en bus til en anden. Check ind og ud kun ved fordøren, dvs. passagerer der skal checke ud går mod strømmen. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check-ind og ud ikke er nødvendigt, hvorfor de fleste passagerer stadig kan stige ud af bagdøren. Datasynkronisering på garageanlæg el.lign. Der skal overføres data både til og fra udstyret i busserne. Bussernes rejsekortudstyr skal opdateres med den aktuelle saldo på kundernes rejsekort, og busserne skal aflevere data om forbrug på de enkelte kort. Busserne er ikke er online, hvorfor de jævnligt skal til en lokalitet, hvor der kan foretages en datasynkronisering via et WLAN anlæg. For busserne i Hedensted kommune vil dette enten være Bent Thykjærs tankanlæg i Horsens eller Uldum, hvor busserne alligevel kommer 2 gang om ugen for at tanke diesel. Det ideelle er, hvis der sker datasynkronisering dagligt, men for busser med meget få rejsende på Rejsekort, som forventet i Hedensted kommune, kan det accepteres, at synkroniseringen kun sker 2 gange om ugen. I enkelte tilfælde kan det derfor ske, at en kunde der har tanket sit Rejsekort op aftenen inden en rejse, ikke kan validere sit Rejsekort pga. manglende datasynkronisering. Chaufførerne er i disse tilfælde instrueret om at tage kunden med, da kortet vil blive valideret ved omstigning. Både busser med standardløsning og check ind mini, skal foretage datasynkronisering. Etablering af WLAN anlæg centrale steder koster samlet ca kr. Finansieringen af WLAN anlæg fordeles mellem regionen og kommunen efter andel af busser med rejsekortudstyr, som skal synkroniseres. Lokaltakst på rabatruter. Efterfølgende er fra dagsordensteksten til bestyrelsesmøde i Midttrafik den 14. februar 2014 Flere kommuner har spurgt, hvorfor de ikke kan videreføre billettering på rabatruterne med det nuværende udstyr eller anvende andet simpelt billetsystem. Administrationen finder, at der ikke er noget, som hindrer, at en kommune kan vælge at indføre fx en 10 kr. kontantbillet til kørsel på rabatruterne, men det vil ikke have sammenhæng med ruter, hvor der er rejsekort. Midttrafik vil således ikke hindre, at der opkræves en lokal takst på rabatruter der kører i Midttrafik regi. Der er ikke lovhjemmel til at opkræve lokaltakst på lukkede skolebusruter, da disse ikke kører i regi af Midttrafik. Iht. Lov om trafikselskaber er det alene trafikselskaber, der har kompetencen til at opkræve billetindtægter. Hvis der skal indføres lokaltakst på rabatruterne vil der kræve, at Hedensted Kommune køber og installeres i billetudstyr i busserne, evt. overtage de eksisterende mekaniske billetmaskiner- Almexmaskiner. Almexmaskinerne er over 40 år gamle, og der kan ikke skaffe reservedele til dem. Foruden indkøb af billetudstyr vil lokaltakst kræve, at Hedensted Kommune overtager administrationen af, og regnskab med, billetter 6

7 Lokaltakst vil som udgangspunkt kun omfatte kontaktbilletter, og ikke måneds- eller klippekort, hvorfra en del af indtægterne fra rabatruterne stammer. Hvor stort provenuet fra kontantbilletter på lokaltakst i givet fald vil blive er svært at beregne, men det forventes at udgifterne til at indkøbe, administrere og drive et lokaltakstsystem vil overstige indtægterne. Muligheder Der kan opstilles flere scenarier for den fremtidige billettering i Hedensted Kommune. Forudsætningen for de enkelte modeller er, at indtægten på kr. fra rabatruterne og udgiften på kr. til Rejsekortet allerede er indeholdt i budget 2014 for den kollektive trafik i Hedensted Kommune. De lukkede skolebusruter kan tidligst åbnes for øvrige passagerer når ændringen til Lov om Trafikselskaber er vedtaget, og da en eventuel åbning af de lukkede skolebusruter logisk hænger sammen med en eventuel indførelse af 0-takst, vil dette tidligst kunne ske i forbindelse med den landsdækkende takstændring januar Model 1 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 1 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr. I budget 2014 er der medregnet en udgift til rejsekort på kr. Besparelsen ved ikke at indføre rejsekort på lokalruter vil være ca kr., da der stadig vil der være udgifter til aktiekøb og ansvarlige lån. Denne udgift skal betales, uanset om den enkelte kommune indføre rejsekort eller ej. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Netto udgift model Nettoudgiften ved model 1 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 2 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter og samtidig ændres alle lokalrute til rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 2 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr., og mindre udgifter til Rejsekortet på kr. Besparelsen ved at ændre lokalruter til rabatruter, og dermed kun betale ½ administrationsbidrag vil være ca kr. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Nedgradering til rabatrute Netto udgift model Nettoudgiften ved model 2 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 3 7

8 Der installeres rejsekort på både på lokal- og rabatruter. Hvis der ønskes billet indtægter fra rabatruterne skal de ændre status til lokalruter, og dermed betale fuldt administrationsbidrag. Midttrafik her beregnet omkostningerne ved at opgradere rabatruter til lokalruter og installere rejsekortudstyr i busserne. Udgifter ved indførelse af rejsekort: Afdrag vedr. rejsekortudstyr Drift af udstyr Øget administrationsbidrag I alt ) Anslåede udgifter. Opgørelsen tager højde for, at dele af check ind mini skal refinansieres mindst én gang i løbet af projektperioden ( ). Nettoudgiften ved model 3 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 4 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres 0-takst på rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 4 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på rabatruter på estimeret kr. Nettoudgiften ved model 4 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 5 Der installeres rejsekort på lokalrute, 0-takst på rabatruter og lukkede skolebusruter åbnes for øvrige passagerer. Økonomien i model 5 vil være som i model 4, da der ikke regnes med indtægter fra de lukkede skolebusruter, og det vil være omkostningsfrit at give øvrige passagerer adgang til ruterne. Nettoudgiften ved model 5 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 6 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres lokaltakst på rabatruter. Hvis der vælges lokaltakst på rabatruterne vil det være tvivlsomt, om det i henhold til almennyttekriteriet vil være lovligt at åben de lukke skolebusruter, som forslaget til ændring af Lov om trafikselskaber stiller i udsigt vil være muligt. Almennyttekriteriet indebærer, at der som udgangspunkt skal være fri og lige adgang for kommunens borgere til at modtage kommunens ydelser. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle kommunens borgere, skal udvælgelsen af hvem der får del deri være sagligt begrundet, ligesom alle der opfylder de saglige kriterier, skal have adgang til ydelsen. Hvis der indføres lokaltakst på rabatruterne og de lukkedes skolebusruter åbnes, vil borgerne i den østlige del af kommunen opleve, at de kan køregratis med nogle busruter de hidtil ikke har kunnet benytte, hvorimod borgerne i midt og vest stadig skal betale for at benytte lokalruterne. Manglende indtægter rabatruter Billetmaskiner, adm. m.v

9 Indtægter fra lokaltakst Netto udgift model Nettoudgiften ved model 6 er estimeret til kr. der ikke er indeholdt i budget Gratis kørsel Forslag til ændring af Lov om trafikselskaber der forventes behandlet i Folketinget inden sommerferien 2014: Der kan på ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, efter den enkelte kommunes beslutning medtages andre passagerer end skolebørn. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passageren for brug af ruten. Forslaget drejer sig om de lukkede ruter rute 1-6 hvor der i øjeblikket kun må befordres skolebørn. Hvis forslaget godkendes vil det være muligt at medtage øvrige passagerer på disse ruter under forudsætning af, at der ikke opkræves betaling. Åbningen af de lukkede ruter vil primært have betydning for ikke befordringsberettigede elever, og elever til ungdomsuddannelserne, der i henhold til gældende regler ikke har mulighed for at benytte de lukkede ruter. Midttrafik har fået udarbejdet et juridisk Responsum vedrørende Midttrafiks indførelse af rejsekort og åbne skolebusruter (rabatruter), 3. december Den sammenfattede konklusion i responsummet er, at Midttrafik er berettiget til at træffe beslutninger om ikke at indføre rejsekort på ruter, som ønskes opretholdt som rabatruter. Indførelsen af 0-takst på rabatruter ikke er i strid med kommunalfuldmagten, forudsat at indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium. Hvilken type rejsekortudstyr? Model 1 og 2 Intet udstyr Model 4 og 5 Rute 114 er en højfrekvent med mange afgange, hvorfor den betjenes af flere busser. Det anbefales, at der installeres fuldt udstyr på 2 busser på rute 114. På ruterne 209, 508, 696 og 704 anbefales det, at der installeres check in mini. De øvrige lokalruter og dubleringsbusser køres af busser, der i forvejen har installeret rejsekortudstyr til betjening af andre ruter. Udgiften til Rejsekortet i 2014 forventes at blive kr. der er indeholdt i Hedensted Kommunes budget 2014 for kollektiv trafik. Model 3 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra Check-in mini. Model 6 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra simple billetmaskiner. 9

10 10

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere