Rejsekort i Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort i Hedensted Kommune"

Transkript

1 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Lars Oksbjerre Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende rejsekortsamarbejde. Det betyder, at rejsekortet bliver indført i Midttrafiks område, til erstatning for nuværende billetteringssystem med klippekort og øvrige periodekortprodukter, som udfases efter en kortere overgangsperiode. Rejsekortet forventes introduceret i bybusserne i Horsens i maj 2014, og i Hedensted Kommune i juli Iht. Lov om trafikselskaber skal alle kommuner være medlem af et trafikselskab. Som medlem af Midttrafik skal Hedensted Kommune medvirke til finansiering af en række initiale udgifter til rejsekortsystemet, uanset om der indføres rejsekort på de lokale ruter eller ej. Afhængig af en fremtidig strategi for billettering på lokal- og rabatruterne, vil der også være udgifter til nyt udstyr som understøtter rejsekortet, til drift og forbrug. Med rejsekortet følger også afledte besparelser i trafikselskabet og for kommunerne. Hedensted Kommune kan i dialog med Midttrafik beslutte, i hvilket omfang der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på de kommunale ruter. Det vil i givet fald være ved brug af rejsekortet suppleret med enkeltbilletter. Ungdomskort, erhvervskort og andre lignende periodekort forventes på et tidspunkt at overgå til rejsekort. Skolekort forventes dog at blive udstedt som i dag. Hvad er rejsekortet? Rejsekortet er et nyt billet- og betalingsmiddel samlet i et elektronisk kort til brug i hele landet i busser, tog og metro. Med et rejsekort kan kunderne benytte den kollektive trafik uden at tænke på at købe billet. Det eneste kunden skal sørge for er, at der er penge på kortet. Kunder som ikke har et rejsekort, kan fortsat købe enkeltbilletter. Rejsekortet kommer i tre udgaver. Rejsekort anonymt er et upersonligt kort, som kan benyttes af alle. Sælges på få udvalgte slagssteder, og ikke i vores område. Trafikselskaberne ønsker at der skal være en bruger tilknyttet rejsekortet, hvorfor salget fra Rejsekort anonymt helt bevidst er begrænset. Rejsekort flex er et kort, som købes over nettet eller på salgssteder, hvor kortholderen skal registreres. Det kan benyttes af andre end kortholderen, f.eks. familie eller af flere medarbejdere på en virksomhed. Der er forskellige muligheder for at overføre penge til kortet, - via nettet, i automater, på salgssteder. Kunder kan også indgå en tank op aftale, hvor der automatisk overføres et beløb til kortet fra kundens bank. Der vil også være en rabat ved rejser med rejsekort flex. Rejsekort personligt vil give den største rabat i den kollektive trafik. Kortet kan kun bruges af den som har registreret det. Ellers er der de samme muligheder som med flex kortet. Med et rejsekort, kan der også betales for medrejsende, hunde og cykler, ligesom kortets kategori kan ændres fra f.eks. voksen til barn eller pensionist.

2 Der kan rejse flere på samme rejsekort. Der indføres snart en virksomhedsordning, således at virksomheder og institutioner kan købe rejsekort der afregnes via faktura, Hvordan virker rejsekortet? Ved indstigning i bussen holder kunden kortet op til en kortlæser, som kvitterer for check ind med et beep. Ved udgangen holdes kortet igen op til kortlæseren for check ud, hvorefter kundens samlede rejse nu er registret. Pris og rabat beregnes og trækkes fra kortet. Ved togrejser skal der foretages check ind og ud på kortlæserne på perronen. Hvis rejsen involverer skift mellem flere busser/tog, skal der foretages check ind ved hver indstigning, men check ud skal først foretages, når rejsen er slut. Hvad koster det for kunden? Ligesom i dag, vil kunder med rejsekort opnå mere rabat, jo mere de rejser. Samlet set vil det koste det samme som nu, men metoden for rabatoptjening er anderledes. Rejsekortet udregner automatisk rabatten, som vil være den mest fordelagtige pris, ud fra, om kunden rejser ofte, rejser langt, og eventuelt rejser på særlige tidspunkter. Kunden behøver ikke længere have kendskab til zoneafstande, takstregler eller andet. Rejsekortet kan sammenlignes med et klippekort, hvor prisen falder, jo mere kunden rejser. Rejsekortet som betalingsmiddel Rejsekortet har indbygget en elektronisk pung. Kortet kan kun bruges, når der er penge på det. Det kan tankes op i en kortautomat, ved et salgssted, i kundecentre eller over internettet. Hvis kunden vil slippe for besværet, kan der indgås en tank op aftale, hvor der automatisk overføres penge fra banken til kortet, når der er behov. Overgang Ved indførelse af rejsekortet vi kunder med klippekort og periodekort kunne bruge disse sideløbende med rejsekortet. Midttrafik vil arbejde for en blid overgang med færrest mulige gener for kunderne. Samtidig med indførelse af rejsekort, vil der blive introduceret en ny inddeling af de zoner, som rejsekortet beregner prisen ud fra. Det vil betyde, at kunden vil opleve prisændringer både op og ned - i forhold til nu. Midttrafik vil arbejde for, at minimere prisændringerne. Forberedelser Indførelse af rejsekortet er et større omstillingsprojekt i Midttrafik. Der skal indkøbes og installeres udstyr i 700 busser, og der skal nyt udstyr på garageanlæg, på salgssteder og i administrationen. Over 2000 chauffører og medarbejdere hos busselskaberne samt salgspersonale skal have undervisning i betjeningen af rejsekortudstyret. Midttrafik vil være særlig forberedt på, at opstartsfasen vil kræve tilstrækkeligt beredskab til håndtering af de mange kunder, som berettiget vil henvende sig med ønske om oplysninger og hjælp. Rutetyper i Hedensted Kommune Regionale ruter: Midttrafik, vognmand primært Bent Thykjær i Hedensted Kommune Ruter mellem de større byer af regional betydning 2

3 Regionen betaler Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Regionalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Kommunale ruter: Lokalruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Lokalruter er i Rejseplanen.dk og Midttrafiks køreplan Der betales fuldt administrationsbidrag til Midttrafik Kører mellem større lokalcentre, og betjener ikke kun en skole: Rute 106: Horsens-Møgelkær-Horsens Weekend rute der betjener Statsfængsler Møgelkær. Rute 114: Horsens Rask Mølle Tørring Rute fælles med Horsens. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 209: Lindved Rask Mølle Tidligere regional rute. Ruten betjener ikke kun skoleelever og kører alle hverdage, også i skoleferien. Rute 504: Horsens Uldum (efterskolekørsel) Kun kørsel om søndage med efterfølgende skoledage. Rute 508: Thyregod-Tørring Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Rute 528: Hedensted Løsning Krollerup Øster Snede Tidligere regional rute. Betjener primært elever til ungdomsuddannelserne. Rute 696: Hedensted Løsning Uldum Tørring Betjener primært Tørring Gymnasium og Bøgballe Friskole, der begge køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rute 704: Rårup Hornsyld Stouby/Ørum. Betjener primært Vejlefjordskolen, der køber rejsehjemler hos Midttrafik. Rabatruter eller skoleruter Midttrafik, vognmand Bent Thykjær Åben for alle passagerer Der kan købes billet i bussen Rabatruter er ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner. Der betales 50 % administrationsbidrag til Midttrafik Betjener primært en skole, med start og slut ved skolen: Rute 660: Lindved Grejs Holtum Lindved Rute 661: Rask Mølle Hornborg Rask Mølle Rute 662: Rask Mølle-Flemming-Hvirring-Rask Mølle Rute 690: Merring Korning Hedensted Rute 691: Løsning Kragelund Øster Snede Løsning Rute 692: Hedensted Gl. Sole Øster Snede Hedensted Rute 694: Hedensted Ørum Daugård Rute 698: Hedensted Tørring Rute 701: Stouby-Hornum-Belle-Stouby Rute 702: Stouby - Barrit Stouby 3

4 Lukkede skolebusruter Hedensted Kommune, vognmand JumBus Kun elever Der kan ikke købes billet Ikke i Rejseplanen eller Midttrafiks Køreplan Hedensted Kommune udarbejder og trykker selv køreplaner Betjener primært en skole, med start og slut på skolen: Rute 1: Glud skoledistrikt Rute 2: Rårup skoledistrikt nord Rute 3: Rårup skoledistrikt syd Rute 4: Stenderup skoledistrikt Rute 5: Juelsminde skoledistrikt Rute 6: Hedensted skoledistrikt køres af Hedensted Skole Hvilke ruter kan komme på Rejsekortet? Rejsekortet kræver, at ruterne er på Rejseplanen, da rejsekortet henter oplysninger derfra. Rabatruter er ikke på Rejseplanen, hvorfor der ikke kan indføres rejsekort på disse ruter. Rabatruter kan opgraderes til lokalruter, og dermed komme på Rejseplanen. Der er ikke lovhjemmel til at opkræves billetindtægt på lukkede skolebusruter, hvorfor det ikke tjener noget formål at indføre rejsekort på disse ruter. Baggrunden for rabatruter er, at der kun betales halvt administrationsbidrag for ruterne til Midttrafik. Kommunerne har selv ansvaret for at udarbejde køreplaner, trykke dem m.v., hvor Midttrafik gør dette for lokalruter. Rabatruter udbydes af Midttrafik, der også forestår administration overfor entreprenørerne med bl.a. indtægter og afregning. Administrationsbidraget udregnes per køreplantime, og det udregnes efter de faktiske udgifter i Midttrafik år for år. Udgifter der indgår i administrationsbidraget er lønudgifter, kontorhold, IT osv., hvorfor bidraget per køreplantime kan variere år for år. Til For 2014 er administrationsomkostninger for Hedensted Kommune beregnet til ca. 57 kr. per køreplantime. Nedgradering af rute Rute 508: Thyregod-Tørring. Betjener primært Tørring Skole. Tidligere kørt af Sydtrafik, hvor den har kørt som lokalrute. (Begrebet rabatrute findes kun i Midttrafik). Betjener primært Tørring Skole, og vil opfylde kriterierne for at blive rabatrute. Billetindtægterne fra kontantbilletter og klippekort er under kr. om året, hvorfor det foreslås, at rute 598 ændres til rabatrute. Besparelsen ved at ændre til rabatrute vil opveje de manglende indtægter. Billet indtægter. Der foretages i dag billettering efter Midttrafiks takster på alle lokal- og rabatruter (-åbne skolebusruter) i Hedensted Kommune. Kunderne benytter periodekort, klippekort eller køber kontantbillet i bussen Midttrafiks budget 2014, indtægter Hedensted Kommune: Indtægtsfordeling: Budget 2014 Passagerindtægter

5 Refusion for "off peak klip" 0 Skolekort Hedensted Kommune Bøgballe Friskole HyperCard HyperCard-kompensation Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" 0 Bef. værnepligtige 0 Telebus/taxa indtægter Kontrolafgifter Efterreg. skolekort Hedensted Total Hedensted Kommune forventede indtægter fra busdriften uden kommunens køb af skolekort er på i alt 1,7 mio. kr. Heraf forventes kr. i direkte passagerindtægter, ca kr. fra Hypercard og takstkompensation samt kr. fra Bøgballe Efterskole. Tidligere havde Bøgballe Friskole sine egne busser, men har indgået en aftale med Midttrafik og Hedensted Kommune og brug af de kommunale ruter, mod at der købes skolekort hos Midttrafik. Indtægter fra Hypercard og takst-kompensation er primært fastlagt i forhold til kommunens lokalrutekørsel. Hypercard er det kort unge bruger til ungdomsuddannelser som gymnasium, teknisk skole, handelsskole m.v. Er i august 2013 erstattet af Ungdomskort der har en udvidet brugerkreds. Takstkompensation fra DSB og Midttrafik er for rejsende der har købt billet hos dem og rejser videre på denne billet i busserne i Hedensted Kommune. Hovedparten af passagerindtægterne kommer fra lokalrute 106, 114, 209, 504 samt 696. Midttrafik har beregnet, at der er ca kr. i indtægt fra rabatruter. På disse ruter anvendes en ældre type mekanisk billetmaskine (Almex A), som følger chaufførernes vagter og ikke ruterne, hvorfor det ikke er muligt at fordele indtægterne på de enkelte rabatruter. Rejsekortudstyr i busser Hvis Hedensted Kommune vælger at der fortsat skal billetteres / tages indtægter for rejser på kommunale ruter skal der enten installeres rejsekortudstyr i form af check-in/check-ud i busserne, ligesom der på garageanlæg el.lign. skal installeres udstyr således at busserne kan synkronisere data med de centrale servere. Der vil være 2 muligheder for rejsekortudstyr i busserne, og lokaltakst på rabatruter vil også være en mulighed. Fuldt udstyr ca kr. per bus. Billetteringsudstyret, som understøtter rejsekortet - standardløsning - hvor der i bussen installeres bus-pc, chaufførterminal, printer og kortlæsere ved bussens døre. Standardløsningen anvendes på ruter, hvor et flertal eller en stor del af kunderne forventes at benytte et rejsekort. Standardløsningen koster for udstyr og installation ca kr. pr. bus. Udstyret er sikret fuld funktionsduelighed i rejsekortets levetid. Det gælder også, når udstyret flyttes over i nye busser. Check ind ved fordør og udstigning af alle døre. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check- in og ud ikke er nødvendigt. Check in mini ca kr. per bus. 5

6 På mindre lokale ruter, hvor der forventes få daglige kunder med rejsekort, kan der i stedet investeres i en check ind mini som er en mindre salgsterminal der understøtter basale funktioner, bl.a. check ind og ud af rejsekort og salg af enkeltbilletter. Ved denne løsning, skal alle rejsekort skannes af chaufføren foran i bussen, både ved ind og udstigning. Check ind mini koster i investering ca kr. pr. enhed. Midttrafik vil sandsynligvis stå for monteringen, mens busselskabet skal sikre, at der er strøm til enheden. Levetiden er ca. 5 år, hvorefter der skal foretages reinvestering. Det er meningen at Check ind mini nemt kan flyttes fra en bus til en anden. Check ind og ud kun ved fordøren, dvs. passagerer der skal checke ud går mod strømmen. De fleste rejsende vil dog have skolekort hvor check-ind og ud ikke er nødvendigt, hvorfor de fleste passagerer stadig kan stige ud af bagdøren. Datasynkronisering på garageanlæg el.lign. Der skal overføres data både til og fra udstyret i busserne. Bussernes rejsekortudstyr skal opdateres med den aktuelle saldo på kundernes rejsekort, og busserne skal aflevere data om forbrug på de enkelte kort. Busserne er ikke er online, hvorfor de jævnligt skal til en lokalitet, hvor der kan foretages en datasynkronisering via et WLAN anlæg. For busserne i Hedensted kommune vil dette enten være Bent Thykjærs tankanlæg i Horsens eller Uldum, hvor busserne alligevel kommer 2 gang om ugen for at tanke diesel. Det ideelle er, hvis der sker datasynkronisering dagligt, men for busser med meget få rejsende på Rejsekort, som forventet i Hedensted kommune, kan det accepteres, at synkroniseringen kun sker 2 gange om ugen. I enkelte tilfælde kan det derfor ske, at en kunde der har tanket sit Rejsekort op aftenen inden en rejse, ikke kan validere sit Rejsekort pga. manglende datasynkronisering. Chaufførerne er i disse tilfælde instrueret om at tage kunden med, da kortet vil blive valideret ved omstigning. Både busser med standardløsning og check ind mini, skal foretage datasynkronisering. Etablering af WLAN anlæg centrale steder koster samlet ca kr. Finansieringen af WLAN anlæg fordeles mellem regionen og kommunen efter andel af busser med rejsekortudstyr, som skal synkroniseres. Lokaltakst på rabatruter. Efterfølgende er fra dagsordensteksten til bestyrelsesmøde i Midttrafik den 14. februar 2014 Flere kommuner har spurgt, hvorfor de ikke kan videreføre billettering på rabatruterne med det nuværende udstyr eller anvende andet simpelt billetsystem. Administrationen finder, at der ikke er noget, som hindrer, at en kommune kan vælge at indføre fx en 10 kr. kontantbillet til kørsel på rabatruterne, men det vil ikke have sammenhæng med ruter, hvor der er rejsekort. Midttrafik vil således ikke hindre, at der opkræves en lokal takst på rabatruter der kører i Midttrafik regi. Der er ikke lovhjemmel til at opkræve lokaltakst på lukkede skolebusruter, da disse ikke kører i regi af Midttrafik. Iht. Lov om trafikselskaber er det alene trafikselskaber, der har kompetencen til at opkræve billetindtægter. Hvis der skal indføres lokaltakst på rabatruterne vil der kræve, at Hedensted Kommune køber og installeres i billetudstyr i busserne, evt. overtage de eksisterende mekaniske billetmaskiner- Almexmaskiner. Almexmaskinerne er over 40 år gamle, og der kan ikke skaffe reservedele til dem. Foruden indkøb af billetudstyr vil lokaltakst kræve, at Hedensted Kommune overtager administrationen af, og regnskab med, billetter 6

7 Lokaltakst vil som udgangspunkt kun omfatte kontaktbilletter, og ikke måneds- eller klippekort, hvorfra en del af indtægterne fra rabatruterne stammer. Hvor stort provenuet fra kontantbilletter på lokaltakst i givet fald vil blive er svært at beregne, men det forventes at udgifterne til at indkøbe, administrere og drive et lokaltakstsystem vil overstige indtægterne. Muligheder Der kan opstilles flere scenarier for den fremtidige billettering i Hedensted Kommune. Forudsætningen for de enkelte modeller er, at indtægten på kr. fra rabatruterne og udgiften på kr. til Rejsekortet allerede er indeholdt i budget 2014 for den kollektive trafik i Hedensted Kommune. De lukkede skolebusruter kan tidligst åbnes for øvrige passagerer når ændringen til Lov om Trafikselskaber er vedtaget, og da en eventuel åbning af de lukkede skolebusruter logisk hænger sammen med en eventuel indførelse af 0-takst, vil dette tidligst kunne ske i forbindelse med den landsdækkende takstændring januar Model 1 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 1 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr. I budget 2014 er der medregnet en udgift til rejsekort på kr. Besparelsen ved ikke at indføre rejsekort på lokalruter vil være ca kr., da der stadig vil der være udgifter til aktiekøb og ansvarlige lån. Denne udgift skal betales, uanset om den enkelte kommune indføre rejsekort eller ej. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Netto udgift model Nettoudgiften ved model 1 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 2 Der indføres 0-takst på alle kommunale ruter, både lokal- og rabatruter og samtidig ændres alle lokalrute til rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 2 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på estimeret kr., og mindre udgifter til Rejsekortet på kr. Besparelsen ved at ændre lokalruter til rabatruter, og dermed kun betale ½ administrationsbidrag vil være ca kr. Manglende indtægter Mindre udgift Rejsekort iht. budget Nedgradering til rabatrute Netto udgift model Nettoudgiften ved model 2 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 3 7

8 Der installeres rejsekort på både på lokal- og rabatruter. Hvis der ønskes billet indtægter fra rabatruterne skal de ændre status til lokalruter, og dermed betale fuldt administrationsbidrag. Midttrafik her beregnet omkostningerne ved at opgradere rabatruter til lokalruter og installere rejsekortudstyr i busserne. Udgifter ved indførelse af rejsekort: Afdrag vedr. rejsekortudstyr Drift af udstyr Øget administrationsbidrag I alt ) Anslåede udgifter. Opgørelsen tager højde for, at dele af check ind mini skal refinansieres mindst én gang i løbet af projektperioden ( ). Nettoudgiften ved model 3 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 4 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres 0-takst på rabatruter. I forhold til budget 2015 vil model 4 betyde manglende indtægter fra kontantsalg på rabatruter på estimeret kr. Nettoudgiften ved model 4 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 5 Der installeres rejsekort på lokalrute, 0-takst på rabatruter og lukkede skolebusruter åbnes for øvrige passagerer. Økonomien i model 5 vil være som i model 4, da der ikke regnes med indtægter fra de lukkede skolebusruter, og det vil være omkostningsfrit at give øvrige passagerer adgang til ruterne. Nettoudgiften ved model 5 vil være kr., der ikke er indeholdt i budget Model 6 Der installeres rejsekort på lokalruter og indføres lokaltakst på rabatruter. Hvis der vælges lokaltakst på rabatruterne vil det være tvivlsomt, om det i henhold til almennyttekriteriet vil være lovligt at åben de lukke skolebusruter, som forslaget til ændring af Lov om trafikselskaber stiller i udsigt vil være muligt. Almennyttekriteriet indebærer, at der som udgangspunkt skal være fri og lige adgang for kommunens borgere til at modtage kommunens ydelser. Hvis ydelsen ikke stilles til rådighed for alle kommunens borgere, skal udvælgelsen af hvem der får del deri være sagligt begrundet, ligesom alle der opfylder de saglige kriterier, skal have adgang til ydelsen. Hvis der indføres lokaltakst på rabatruterne og de lukkedes skolebusruter åbnes, vil borgerne i den østlige del af kommunen opleve, at de kan køregratis med nogle busruter de hidtil ikke har kunnet benytte, hvorimod borgerne i midt og vest stadig skal betale for at benytte lokalruterne. Manglende indtægter rabatruter Billetmaskiner, adm. m.v

9 Indtægter fra lokaltakst Netto udgift model Nettoudgiften ved model 6 er estimeret til kr. der ikke er indeholdt i budget Gratis kørsel Forslag til ændring af Lov om trafikselskaber der forventes behandlet i Folketinget inden sommerferien 2014: Der kan på ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, efter den enkelte kommunes beslutning medtages andre passagerer end skolebørn. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passageren for brug af ruten. Forslaget drejer sig om de lukkede ruter rute 1-6 hvor der i øjeblikket kun må befordres skolebørn. Hvis forslaget godkendes vil det være muligt at medtage øvrige passagerer på disse ruter under forudsætning af, at der ikke opkræves betaling. Åbningen af de lukkede ruter vil primært have betydning for ikke befordringsberettigede elever, og elever til ungdomsuddannelserne, der i henhold til gældende regler ikke har mulighed for at benytte de lukkede ruter. Midttrafik har fået udarbejdet et juridisk Responsum vedrørende Midttrafiks indførelse af rejsekort og åbne skolebusruter (rabatruter), 3. december Den sammenfattede konklusion i responsummet er, at Midttrafik er berettiget til at træffe beslutninger om ikke at indføre rejsekort på ruter, som ønskes opretholdt som rabatruter. Indførelsen af 0-takst på rabatruter ikke er i strid med kommunalfuldmagten, forudsat at indførelsen efter en konkret vurdering opfylder det kommunalretlige almennyttekriterium. Hvilken type rejsekortudstyr? Model 1 og 2 Intet udstyr Model 4 og 5 Rute 114 er en højfrekvent med mange afgange, hvorfor den betjenes af flere busser. Det anbefales, at der installeres fuldt udstyr på 2 busser på rute 114. På ruterne 209, 508, 696 og 704 anbefales det, at der installeres check in mini. De øvrige lokalruter og dubleringsbusser køres af busser, der i forvejen har installeret rejsekortudstyr til betjening af andre ruter. Udgiften til Rejsekortet i 2014 forventes at blive kr. der er indeholdt i Hedensted Kommunes budget 2014 for kollektiv trafik. Model 3 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra Check-in mini. Model 6 Som model 4 og 5, dog skal der indkøbes 10 ekstra simple billetmaskiner. 9

10 10

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET Version: 16/02-2014 MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET 1 Indholdsfortegnelse Rejsekortudstyr, chaufførkonsollen... 3 Chaufførkonsollen... 3 Sammenhængen mellem chaufførkonsollen, kortlæsere i bussen og garageanlægget:...

Læs mere

5 Flere takstområder i bus

5 Flere takstområder i bus 5-1 5 Flere takstområder i bus 5.1 Takstområdekoder På billetmaskiner på lokale og regionale ruter i Takstområde ØST og Vest angives ved et tal i hvilket takstområde, en billet eller et kort er udstedt.

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Skoledistrikterne i Hedensted kommune

Skoledistrikterne i Hedensted kommune Skoledistrikterne i Hedensted kommune August 2015 Beskrivelse af data Antal indbyggere Beskriver antal indbyggere per januar måned i årene 2007 til 2015. Udvikling i aldersfordeling Beskriver udviklingen

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Notatark Faktiske minutter eftermiddag. Til afregning morgen

Notatark Faktiske minutter eftermiddag. Til afregning morgen Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.3.2014 Pakkebeskrivelse Rute 1 Rute 1 Glud skoledistrikt Morgentur Eftermiddagsture Start Slut Faktiske minutter morgen Minimum morgen

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Forventet regnskab 3. kvartal 2017 Kommune Kommune januar september af Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kankørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel 9) Kørselsudgifter

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2016 1-15-0-75-2-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Mødetidspunkt 14. januar 2016 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Sted Midttrafik, Søren

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

* OBS : Periodisering 2011/12

* OBS : Periodisering 2011/12 Tidsplan Mulig implementering forår 2014 - evt. 1. april 2014 Kortafdeling i Midttrafik : Ungdomskort pr. 1. august 2013. Midttrafiks systemleverandør Budgetvedtagelse i Randers - oktober 2013 Midttrafiks

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere