Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011"

Transkript

1 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S

2 Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer af Bus&Tog samarbejdet med en rejse en pris uanset brug af bus, tog eller Metro. Rejsekort er en nødvendig reinvestering og modernisering af dagens billetsystemer. Alle nye billetsystemer world wide er i dag baseret på rejsekort teknologi.

3 De tre korttyper Rejsekort Personligt (Voksen, barn, pensionist) Rejsekort Flex (Voksen, barn, hund, cykel) Rejsekort Anonymt (Voksen, barn, hund) Kan kun bruges af kortindehaveren Mulighed for at optjene højeste rabat Mulighed for tank-op-aftale Kan deles med andre Mulighed for at optjene en mellem rabat Mulighed for tank-op-aftale Kan bruges af alle Mulighed for at optjene en mellemrabat Ikke mulighed for tank-opaftale Mistes kortet, mister kunden pengene på kortet

4 Sådan bruges rejsekort Check ind og ud kortlæsere findes på stationer og i busser Du checker ind og ud ved at holde dit rejsekort hen på det blå punkt Du kan se saldo på rejsekortet Du kan se rejsens pris

5 Rejsekortautomaten Rejsekortautomaten findes på alle DSB stationer Her kan du: Tanke penge på rejsekort Se din rejsehistorik Se din saldo Ændre dine indstillinger Checke ind for en gruppe Købe et anonymt rejsekort

6 Her kan du: Læse om rejsekort Bestille rejsekort Lave tank-op-aftale Beregne din rejses pris Kontakte kundeservice Når du er kunde kan du: Tanke penge på rejsekort Se din rejsehistorik Spærre dit rejsekort mm Du kan også ringe til det fælles (virtuelle) kundecenter

7

8 De næste skridt flere funktioner Med version 4 (incl. Version s der leveres ) er der et rejsekortsystem, der kan rulles ud landsdækkende. I Tillægsaftale V er aftalt, at der leveres yderligere forbedringer og nye funktioner i version 5.1 i april 2013 og i version 5.2 i december 2013 (bl.a. fastprisproduktet).

9 Økonomien i Rejsekort A/S 1 Indkøb af rejsekortsystemet (Betales af trafikselskaber - transaktionsafgifter) Rejsekort A/S har købt det centrale rejsekortsystem, inkl. installation, fra East-West. Desuden er landsdækkende Enkeltbilletsystem, Ny håndholdt terminal, Data- Warehouse og andre mindre leverancer købt fra andre. Pris ca 550 mio kr. Den oprindelige kontraktpris er fastholdt. Derudover har Rejsekort ved Tillægsaftale I-V opnået yderligere funktionalitet, bod, erstatning for work-arounds, mv., til en samlet værdi på ca. 175 mio. kr. Drift og vedligehold af centralsystem (Betales af trafikselskaber - transaktionsafgifter) Betaling for drift og vedligeholdelse er afhængig af antal tilsluttede selskaber. Ved landsdækkende drift topper den årlige betaling på ca. 150 mio. kr i 2015 og falder gradvist til ca. 140 mio. kr. i East-West skal drive og vedligeholde rejsekortsystemet i minimum 11 år efter systemovertagelse. I forhold til den oprindelige kontrakt er udgiften til landsdækkende drift faldet med ca. 32 mio. kr. om året, aftalt i TA IV, svarende til ca. 356 mio. kr. i den 11-årige periode.

10 Økonomien i Rejsekort A/S 2 Den centrale rejsekortorganisation (Betales af trafikselskaber -transaktionsafgifter) Den centrale rejsekortorganisation er blevet større og har fået flere opgaver end oprindeligt forudsat (markedsføring, fælles kundecenter, tættere samarbejde med leverandøren, datawarehouse, mv.). Rejsekort A/S har købt det centrale rejsekortsystem, inkl. installation, fra East-West. Finansiering af Rejsekort A/S Sker ved aktiekapital og lån. Lånene forrentes og tilbagebetales over en årrække fra Indtægterne til Rejsekort A/S kommer ved en betaling for alle rejsekortrejser og rejser på enkeltbilletsystemet, uanset om de er købt via mobil, internet, automat eller betjent salg eller andet. De tilsluttede trafikvirksomheder betaler en fast pris per rejse og en procentdel af omsætningen per rejse, samt derudover et beløb pr. solgt rejsekort.

11 Økonomien i Rejsekort A/S 3 På grund af leverandørens forsinkelse, de yderligere opgaver Rejsekort A/S skal løse og på grund af, at der er valgt en forsigtigere og trinvis udrulning af systemet af hensyn til at få kunderne godt med, belært af udenlandske erfaringer, har det været nødvendigt, at tilføre yderligere likviditet til Rejsekort A/S i årene 2011 til 2014, end det, der var forventet da kontrakten blev indgået med EW i Dette er for DSBs og Metroselskabets vedkommende sikret ved aktstykke 105 i april Planer og økonomiprognoser baseres på 15 års drift af rejsekortsystemet efter systemovertagelse ultimo Denne beregningsmæssige 15 års horisont kan naturligvis senere revurderes. Hidtidige billetsystemer har haft en levetid på år.

12 Økonomien i trafikvirksomhederne Indkøb og installation af rejsekortudstyr i busser og på stationer mm. Hver trafikvirksomhed køber via kontrakten mellem Rejsekort og EW det ønskede udstyr, der installeres af EW, hvis ønsket. Dette sker til de kontraktfastsatte priser. Ekstraarbejder afregnes efter aftalte principper. Vedligeholdelse af rejsekortudstyr i busser og på stationer mm. Der er som led i kontrakten indgået aftale om, at EW står for den løbende vedligeholdelse af det decentrale udstyr. Enkle udskiftninger af udstyr udføres af trafikvirksomheden (first line maintenance). Trafikvirksomhedernes interne omkostninger til projektet Trafikvirksomhederne har egne omkostninger til projektorganisation, tilpasning af driftsorganisation og processer, mv. Distributionsomkostninger Pt. sker ca. 70% af rejsekortomsætningen via selvbetjente kanaler og denne andel forventes at stige yderligere.

13 Samlet økonomi ift. den samlede billetindtægt i den kollektive trafik Dækning af Rejsekort A/S udgifter, inkl. finansieringsomkostninger, koster ca. 3,5% Forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af de decentrale investeringer, koster 2-3% Distributionsomkostningerne ligger på ca. 2% Hertil kommer projekt- og engangsomkostninger i trafikvirksomhederne Heroverfor forventes: Øgede indtægter på 2-5%, på baggrund af den øgede tilgængelighed, der følger af at have et rejsekort og muligheden for at lægge en prisstruktur der giver incitament til flere rejser, ved at kunderne rejser billigere og billigere jo mere de rejser. At rejsekortsystemet uden større meromkostninger, kan dække en stor vækst i antallet af rejser. At trafikvirksomhederne får et datagrundlag til planlægning, optimering og produktudvikling, der muliggør effektiviseringer på 2-5%. At rejsekortet minimerer mulighederne for snyd. Afhængig af trafikvirksomhed mistes her i dag mellem 1 og 6% af billetindtægten. At en høj selvbetjeningsandel ved salg og optankning giver mulighed for besparelser ift. dagens mere betjente salg, ligesom arbejdsgange og processer kan effektiviseres med alle de data der følger af rejsekortsystemet. At der herudover ligger et økonomisk potentiale i anvendelse af rejsekortet til andet end betaling for rejser.

14 Midttrafik økonomi Udgifter Køb af udstyr + installation ca. 85 mio. kr. (eks. moms) 700 busser + busgarager + lokalbaner Årlige vedligeholdsudgifter for udstyr ca. 3 mio. kr i de første 2 år, herefter ca. 4 mio. kr pr. år. (eks. moms) Transaktionsbetalinger (afgift pr. rejse) ca. 35 øre + ca. 1,2 % af billetindtægten Finansiering Aktiekapital + lån (forrentes og tilbagebetales)

15 Midttrafik - antal kunder/rejser, der oplever ændringer uden rejsekort Der er ca. 12,5 mio. rejser ind/ud af Midttrafiks område, heraf benytter 1,8 mio. bus i Midttrafik. Der rejses ca. 5 mio. rejser med tog indenfor Midttrafiks område, heraf benytter ca. 1,3 mio. bus i forbindelse med togrejsen. Af de ca. 3 mio. rejser, der benytter tog og bus kombineret i Midttrafik, vil alle de, der ikke rejser på enkeltbillet skulle betale 2 gange for omstigningszonen og have både et rejsekort og et Midttrafik rejsehjemmel. Rejser med tog, der skal rabatteres, vil blive på rejsekort uanset om det er i eller ind/ud af Midttrafik. Forskellige priser internt i Midttrafik for en bus og en togrejse.

16 Øvrige udvalgte spørgsmål - 1 Gratisrejser i kommuner er ikke i modstrid med rejsekort. Uden rejsekort udstyr haves ikke ligeså præcise rejsedata. Bus light løsning. Håndholdt terminal til CI/CU og salg af billetter. Midttrafik betaler ikke mere for tilslutning end andre, men en forhandlet rabat fås ikke, da Midttrafik ikke benyttede muligheden.

17 Øvrige udvalgte spørgsmål - 2 Oplysning om pris på rejser: Kunden kan få prisen oplyst på forhånd via nettet (Rejsekort.dk) eller via Rejseplanen (ikke endnu). Prisen kan oplyses via telefonisk henvendelse til kundecentre. Kunden kan via zonekort beregne normalprisen (i lighed med de nuværende zonekort). Kunder der kun rejser en gang imellem, vil ikke opleve at rabatten på rejser ændres ofte, med mindre rejsefrekvensen ændres markant. Rejsekortet gør det også nemmere for kunder, der kun rejser en gang imellem. De har et rejsekort der umiddelbart kan anvendes og behøver ikke vide, eller finde ud af, hvor mange zoner de skal købe billet til. Herved løber de ikke den risiko der er i de nuværende systemer, med at købe for lidt eller for meget. Oplysning om udførte rejser kan fås ved: Udskrift i rejsekortautomat Henvendelse på et betjent salgssted Brug af internettet (rejsekort.dk) At telefonisk rekvirere en udskrift.

18 Udfordringer/Muligheder Overgang til rejsekort er en meget stor omvæltning både for kunder og for trafikselskaber Kunderne stiller mange spørgsmål, men der er kun få kundeklager over rejsekortsystemet Etablering af et direkte kundeforhold med cpr.nr (lovkrav) 1/3 af kunderne har valgt auto-tank-op Over kunder har givet Movia tilladelse til at fremsende serviceinformation Buschaufførerne er en nøglegruppe, der skal lære nye rutiner Bedre sikkerhed end i dag, men stor mediefokus

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere