KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE"

Transkript

1 KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016

2 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik i deres kunders tilfredshed på en række udvalgte parametre. Midttrafik arbejder generelt mod at sikre høj kundetilfredshed og hæve antallet af passagerer i den kollektive trafik, hvorfor en kundetilfredshedsmåling som denne er essentiel. Midttrafik fik i 2011 gennemført den seneste kundetilfredshedsmåling og har i år, 2016, valgt at udvide undersøgelsen så alle bestillere i regionen, som minimum, fik gennemført 100 cases ( interviews ). FORMÅL Målingen har til formål at indfange kundetilfredsheden blandt kunderne, så Midttrafik kan få relevant viden om kundernes tilfredshed med den kollektive trafik på udvalgte parametre. Resultaterne har derudover til formål at give indblik i, om der er områder, hvor Midttrafik kan forbedre sig, eller hvor fokus med fordel kan lægges for at gøre kunderne endnu mere tilfredse med den kollektive transport i det midtjyske. 2

3 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN METODE BESTILLERE Dataindsamlingen er foregået ved, at Epinions interviewere ved simpel tilfældig udvælgelse har udleveret papirspørgeskemaer til rejsene i Midttrafiks busser. Resultaterne bygger på svar fra Midttrafiks kunder Der er gennemført minimum 100 interviews pr. bestiller* samt; interviews på Aarhus Bybusser interviews på Lokal- og Regionalruterne interviews på Øvrige Bybusser Dataindsamlingen har foregået i perioden 6. juni til 26. juni. Aarhus Sporveje Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Region Midtjylland *Enkelte kommuner er ikke afdækket, da de kun opererer med natbusser, mindre ruter og ruter, der kun kører på skoledage. 3

4 DE VIGTIGSTE RESULTATER

5 OPSUMMERING De vigtigste resultater Kundetilfredsheden er steget på tværs af samtlige transporttyper sammenlignet med Alle transporttyper har en positiv NPS-score på imellem 10 og 21, hvilket betyder at andelen af kunder, der vil anbefale Midttrafik (Promotors) er større end andelen af kunder, som ikke vil anbefale (Detractors). Der ses en større tilfredshed med rejsen foretaget i dag sammenlignet med tilfredsheden på ruten generelt. Der en høj tilfredshed med trygheden i busserne. Dette er et af de mest centrale parametre i sikringen af en høj kundetilfredshed, da det er forudsætningen for, at kunden kan føle sig tilpas og dermed også tilfreds. Kunderne udtrykker størst utilfredshed med prisen på rejsen på tværs af samtlige transporttyper Indeklimaet er den eneste parameter, som siden 2011 ikke er steget. På tværs af samtlige transporttyper er der en højere utilfredshed med indeklimaet i busser. I Regionalbusserne ses der ligeledes en større utilfredshed med information i bussen om næste stop. Knap hver tredje kunde angiver at de er utilfredse eller meget utilfredse med informationen i regionalbusserne, hvorimod at andelen af utilfredse i bybusserne kun udgør imellem 9 og 18 % (hhv. Aarhus Bybusser og Øvrige Bybusser). 5

6 SAMLET RESULTAT

7 KUNDERNE ER SAMLET SET MERE TILFREDSE I 2016 Kunderne er derudover meget tilfredse med trygheden i bussen, chaufførens venlighed og vejledning samt muligheden for at få en siddeplads i bussen. Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? (Index) Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute: Digitale værktøj til rådighed 25% 41% 7% 26% Info og vejledning, som du får af Midttrafik 18% 50% 7% 23% Information ved stoppestederne 2 58% 10% 8% Information i bussen (om næste stop) 2 46% 16% 5% 11% 2016 (n = 5421) 71 Chaufførens kørsel Chaufførens venlighed og vejledning Indeklimaet i bussen (temperatur, udluftning mv.) 15% 3 39% 51% 57% 48% 25% 7% 5% 1% 7% 6% 1% Ind- og udstigningsforhold i bussen 31% 59% 6% Støj i bussen (eksempelvis fra mobiltelefoner) 24% 59% 11% 3% 4% Indvendig rengøring i bussen 27% 58% 10% 3% Siddekomfort 28% 60% 8% Tryghed i bussen 43% 50% 3% 3% Prisen på denne rejse 15% 48% 2 8% 7% Bussens afgangs- og ankomsttidspunkter 25% 54% 14% 4% 3% 2011 (n = 4298) 69 Mulighederne for omstigning til andre ruter Muligheden for at få en siddeplads Venteforhold ved stoppestederne Bussens overholdelse af køreplan 2 23% 3 45% 49% 61% 5 46% 8% 18% 7% 1% 1 11% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 7

8 KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE I DAG END BUSRUTEN GENERELT Den samlede NPS for den kollektive transport i Region Midtjylland ligger på +12 Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 I forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger. Promotors NPS = 12 38% 76 n = 5465 Den samlede tilfredshed med rejsen i dag? Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje Passives Detractors 35% 26% 71 n = 5421 n = 4713 Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? 8

9 DEN MEST ANVENDTE BILLETTYPE ER PERIODE- OG MÅNEDSKORT KNAP EN FEMTEDEL AF KUNDERNE BRUGER STADIG KLIPPEKORT Over halvdelen af Midttrafiks kunder bruger bl.a. Rejseplanen til at søge information om deres rejse Hvilken billettype benytter du primært? Hvor søger du information om din rejse? Periodekort / Månedskort 24% Rejseplanen.dk 58% Ungdomskort 20% Midttrafik.dk 44% Rejsekort 19% Information på stoppesteder 19% Klippekort 17% Trykte køreplaner 13% Kontantbillet / Enkeltbillet 13% Buschaufføren 8% Andet 3% Andet 6% Klippekort på mobil (Midttrafik app) 3% Midttrafik Kundecenter Kontantbillet / Enkeltbillet på mobil (Midttrafik app) Trykt information i bussen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n = 5775 n =

10 OVER HALVDELEN AF KUNDERNE BRUGER KOLLEKTIV TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER UDDANNELSE Knap halvdelen af Midttrafiks kunder er imellem år Rejseformål Til / fra arbejde Køn 10% 25% Til / fra uddannelse 39% Mand 38% Fritid / indkøb / besøg 27% Andet (hente / bringe børn, n = 5780 ferie, etc.) n = % Kvinde Rejsefrekvens 19% 13% 40% Stort set alle hverdage Flere gange om ugen 1-4 gange om måneden Alder 16% 10% 48% år år år 28% Sjældnere end en gang om måneden n = 5776 n = % 65+ år 10

11 REGIONALRUTER

12 KUNDERNE I REGIONALBUSSERNE FØLER SIG TRYGGE OG ER TILFREDSE MED CHAUFFØRERNE Omkring 60 % af kunderne er tilfredse af kunderne prisen på rejsen Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute: Digitale værktøj til rådighed 26% 4 7% 23% Information og vejledning, som du får af Midttrafik 18% 51% 7% 2 Information ved stoppestederne 18% 59% 11% 10% Information i bussen (om næste stop) 11% 38% 25% 9% 18% 2016 (n = 2084) 71 Chaufførens kørsel Chaufførens venlighed og vejledning Indeklimaet i bussen (temperatur, udluftning mv.) Ind- og udstigningsforhold i bussen 17% 35% 43% 33% 54% 57% 47% 59% 23% 5% 1% 6% 1% 3% 5% 1% 4% Støj i bussen (eksempelvis fra mobiltelefoner) 28% 58% 8% 3% 4% Indvendig rengøring i bussen 29% 58% 7% 3% 3% Siddekomfort 30% 60% 6% 3% Tryghed i bussen 47% 46% 3% Prisen på denne rejse 14% 48% 24% 8% 7% Bussens afgangs- og ankomsttidspunkter 24% 54% 15% 4% 3% 2011 (n = 2162)* 71 Mulighederne for omstigning til andre ruter Muligheden for at få en siddeplads Venteforhold ved stoppestederne Bussens overholdelse af køreplan 19% 20% 31% 5 47% 6 5 7% 39% 24% 13% 1 4% 1% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant * DEN SAMLEDE TILFREDSHED FOR 2011 ER UDREGNET PÅ BAGGRUND AF BÅDE LOKAL- OG REGIONSRUTER, DA DETTE ER DEN OPGJORTE MÅDE I

13 KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT Den samlede NPS for Regionalruter ligger på +11 Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 I forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger. Promotors NPS = 11 38% 76 n = 2088 Den samlede tilfredshed med rejsen i dag? Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje Passives Detractors 35% 27% 71 n = 2084 n = 1812 Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? 13

14 62 % AF KUNDERNE I REGIONALBUSSERNE BRUGER REJSEPLANEN.DK TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSE Mere end hver fjerde kunde i regionsbusserne rejser på ungdomskort Hvilken billettype benytter du primært? Hvor søger du information om din rejse? Ungdomskort 28% Rejseplanen.dk 6 Rejsekort 20% Midttrafik.dk 47% Periodekort / Månedskort 19% Information på stoppesteder 17% Klippekort 14% Trykte køreplaner 1 Kontantbillet / Enkeltbillet 13% Buschaufføren 8% Klippekort på mobil (Midttrafik app) Midttrafik Kundecenter Kontantbillet / Enkeltbillet på mobil (Midttrafik app) 1% Trykt information i bussen 1% Andet 3% Andet 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n = 2191 n =

15 56 % AF DE REJSENDE I REGIONALBUSSERNE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER UDDANNELSE 42 % af kunderne rejser stort set alle hverdage og 23 % rejser flere gange om ugen Rejseformål 9% 25% Til / fra arbejde Til / fra uddannelse Køn 44% Mand 34% Fritid / indkøb / besøg 56% Kvinde 31% Andet (hente / bringe børn, n =2192 ferie, etc.) n = 2153 Rejsefrekvens Alder Stort set alle hverdage 15% Flere gange om ugen 4 19% 1-4 gange om måneden 23% Sjældnere end en gang om måneden n = 2188 n = % 2 8% 56% år år år 65 år + 15

16 LOKALRUTER

17 KUNDERNE PÅ LOKALBUSSERNE FØLER SIG TRYGGE OG ER TILFREDSE MED CHAUFFØRERNE Mere end 9 ud af 10 er til tilfredse med bussernes overholdelse af køreplanen 2016 (n = 415) 2011 (n = 2162)* Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute: Digitale værktøj til rådighed 25% 38% 8% 28% Information og vejledning, som du får af Midttrafik 20% 47% 6% 3% 25% Information ved stoppestederne % 3% 13% Information i bussen (om næste stop) 14% 36% 21% 8% 21% Chaufførens kørsel 44% 46% 6% 3% 1% Chaufførens venlighed og vejledning 49% 4 3% 3% Indeklimaet i bussen (temperatur, udluftning mv.) 24% 56% 15% 4% 1% Ind- og udstigningsforhold i bussen 37% 55% 4% Støj i bussen (eksempelvis fra mobiltelefoner) 29% 56% 8% 3% 4% Indvendig rengøring i bussen 38% 49% 7% 3% 4% Siddekomfort 33% 56% 6% 3% Tryghed i bussen 50% 43% 3% 3% Prisen på denne rejse 18% 50% 15% 5% 1 Bussens afgangs- og ankomsttidspunkter 25% 46% 19% 7% 3% Mulighederne for omstigning til andre ruter 17% 44% 8% 29% Muligheden for at få en siddeplads 58% 3 5% 3% 1% Venteforhold ved stoppestederne 25% 60% 10% 3% Bussens overholdelse af køreplan 46% 45% 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant * DEN SAMLEDE TILFREDSHED FOR 2011 ER UDREGNET PÅ BAGGRUND AF BÅDE LOKAL- OG REGIONSRUTER, DA DETTE ER DEN OPGJORTE MÅDE I

18 KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT Den samlede NPS for Lokalruter ligger på +21 Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 I forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger. Promotors NPS = 21 44% 79 n = 418 Den samlede tilfredshed med rejsen i dag? Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje Passives Detractors 33% 23% 74 n = 415 n = 361 Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? 18

19 62 % AF KUNDERNE I LOKALBUSSERNE BRUGER MIDTTRAFIK.DK TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSE Godt hver tredje af kunderne rejser på ungdomskort Hvilken billettype benytter du primært? Hvor søger du information om din rejse? Ungdomskort 34% Midttrafik.dk 53% Periodekort / Månedskort 18% Rejseplanen.dk 51% Klippekort 16% Information på stoppesteder 17% Kontantbillet / Enkeltbillet 1 Trykte køreplaner 16% Rejsekort 10% Buschaufføren 1 Kontantbillet / Enkeltbillet på mobil (Midttrafik app) 1% Trykt information i bussen 1% Klippekort på mobil (Midttrafik app) 1% Midttrafik Kundecenter 1% Andet 7% Andet 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n = 440 n =

20 68 % AF DE REJSENDE I LOKAL- OG REGIONALBUSSERNE BRUGER DEN KOLLEKTIVE TRANSPORT TIL OG FRA ARBEJDE ELLER I FRITIDEN Næsten halvdelen af kunderne rejser stort set alle hverdage og 23 % rejser flere gange om ugen Rejseformål 29% 7% 16% Til / fra arbejde Til / fra uddannelse Køn 43% Mand Fritid / indkøb / besøg 49% Andet (hente / bringe børn, n =437 ferie, etc.) n = % Kvinde Rejsefrekvens 16% 10% Stort set alle hverdage Flere gange om ugen Alder 16% 9% år år gange om måneden 2 Sjældnere end en gang om måneden n = 438 n = % år 65 år + 20

21 AARHUS BYBUSSER

22 KUNDERNE ER SAMLET SET MERE TILFREDSE MED BUSRUTEN I 2016 Knap halvdelen af kunderne er dog utilfredse med indeklimaet i bybusserne i Aarhus, hvor tilfredsheden omkring information i busserne, information ved stoppestederne, chaufførerne og trygheden generelt er høj Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? (Index) Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute: Digitale værktøj til rådighed 23% 4 6% 1% 27% Info og vejledning, som du får af Midttrafik 16% 49% 7% 26% Information ved stoppestederne 26% 61% 7% 1% 6% Information i bussen (om næste stop) 3 56% 8% 1% 3% Chaufførens kørsel 26% 63% 8% 2016 (n = 1892) 69 Chaufførens venlighed og vejledning Indeklimaet i bussen (temperatur, udluftning mv.) 10% 29% 47% 5 33% 4% 1% 15% 10% 1% Ind- og udstigningsforhold i bussen 28% 61% 8% 1% 1% Støj i bussen (eksempelvis fra mobiltelefoner) 17% 61% 15% 3% 3% Indvendig rengøring i bussen 20% 60% 15% 3% Siddekomfort 23% 63% 10% Tryghed i bussen 38% 53% 5% 1% 3% Prisen på denne rejse 11% 47% 27% 9% 5% Bussens afgangs- og ankomsttidspunkter 28% 53% 13% 3% 4% Mulighederne for omstigning til andre ruter 26% 53% 9% 1% 11% 2011 (n = 1390) 67 Muligheden for at få en siddeplads Venteforhold ved stoppestederne Bussens overholdelse af køreplan 30% 25% 31% 57% 61% 5 10% 1% 11% 11% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 22

23 KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT Den samlede NPS for Aarhus Bybusser ligger på +10 Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 I forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger. Promotors NPS = 10 37% 74 n = 1912 Den samlede tilfredshed med rejsen i dag? Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje Passives Detractors 37% 27% 69 n = 1892 n = 1635 Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? 23

24 KNAP TO TREDJEDELE AF ALLE REJSENDE I AARHUS BRUGER REJSEPLANEN TIL AT SØGE INFORMATION OM DERES REJSER Halvdelen af kunderne bruger enten Periode-, Måneds- eller Rejsekort. 21% bruger dog stadig klippekortet som primær billettype Hvilken billettype benytter du primært? Hvor søger du information om din rejse? Periodekort / Månedskort 30% Rejseplanen.dk 63% Rejsekort 23% Midttrafik.dk 37% Klippekort 21% Information på stoppesteder 2 Ungdomskort 10% Trykte køreplaner 10% Kontantbillet / Enkeltbillet 8% Buschaufføren 6% Klippekort på mobil (Midttrafik app) 4% Trykt information i bussen Kontantbillet / Enkeltbillet på mobil (Midttrafik app) Midttrafik Kundecenter 1% Andet 3% Andet 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% n = 2036 n =

25 TO TREDJEDELE AF ALLE REJSENDE BRUGER BUSSEN FLERE GANGE I UGEN ELLER OFTERE KNAP HALVDELEN REJSER I DERES FRITID Hovedparten af kunderne er 44 år eller derunder Rejseformål 9% Til / fra arbejde Køn 29% Til / fra uddannelse 38% Mand Fritid / indkøb / besøg 43% 18% Andet (hente / bringe børn, ferie, etc.) n = 2040 n = Kvinde Rejsefrekvens 2 13% 34% Stort set alle hverdage Flere gange om ugen 1-4 gange om måneden Alder 18% 8% 38% år år år 31% Sjældnere end en gang om måneden n = 2037 n = % 65+ år 25

26 BYBUSSER I ØVRIGE BYER

27 TILFREDSHEDEN BLANDT DE REJSENDE ER STEGET SAMMENLIGNET MED TILFREDSHEDEN I 2011 Kunderne er desuden meget tilfredse med trygheden i bussen, chaufførerne og muligheden for at få en siddeplads i bussen Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? (Index) 2016 (n = 1030) 2011 (n = 731) Digitale værktøj til rådighed Info og vejledning, som du får af Midttrafik Information ved stoppestederne Information i bussen (om næste stop) Chaufførens kørsel Chaufførens venlighed og vejledning Indeklimaet i bussen (temperatur, udluftning mv.) Ind- og udstigningsforhold i bussen Støj i bussen (eksempelvis fra mobiltelefoner) Indvendig rengøring i bussen Siddekomfort Tryghed i bussen Prisen på denne rejse Bussens afgangs- og ankomsttidspunkter Mulighederne for omstigning til andre ruter Muligheden for at få en siddeplads Venteforhold ved stoppestederne Bussens overholdelse af køreplan Tilfredshed med forskellige forhold på denne rute: 24% 40% 6% 3% 21% 5 24% 55% 27% 48% 34% % 19% 51% 33% 58% 24% 58% 31% 56% 3 58% 40% 53% 24% 51% 25% 56% 2 49% 49% 43% 2 58% 30% 54% 28% 6% 1% 20% 11% 3% 7% 13% 5% 7% 2 11% 8% 3% 4% 7% 4% 4% 3% 5% 1% 3% 4% 9% 3% 6% 1% 3% 3% 1% 3% 13% 5% 7% 14% 3% 3% 11% 15% 5% 1% 13% 4% 1 3% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke/ ikke relevant 27

28 KUNDERNE ER MERE TILFREDSE MED DERES REJSE FORETAGET I DAG END MED BUSRUTEN GENERELT Den samlede NPS for Bybusser i øvrige byer i Region Midtjylland ligger på +15 Promotors er rejsende, der har givet scoren 9 og 10 I forhold til, om de kan anbefale denne buslinje til venner, familie og kolleger. Promotors NPS = 15 40% 77 n = 1046 Den samlede tilfredshed med rejsen i dag? Passives er dem, der hverken udtrykker sig positivt eller negativt overfor spørgsmålet Detractors er dem, der svarer mellem mellem 1 og 6 på spørgsmålet, om de kan anbefale denne buslinje Passives Detractors 35% 25% 72 n = 1030 n = 905 Din samlede tilfredshed med denne busrute generelt? 28

29 20 % AF DE REJSENDE BRUGER BL.A. TRYKTE KØREPLANER, NÅR DE SØGER INFORMATION OM REJSEN Knap en femtedel af de rejsende køber oftest kontant- eller enkeltbilletter, når de rejser med bussen Hvilken billettype benytter du primært? Hvor søger du information om din rejse? Periodekort / Månedskort 27% Midttrafik.dk 47% Kontantbillet / Enkeltbillet 21% Rejseplanen.dk 44% Ungdomskort 16% Trykte køreplaner 20% Klippekort 14% Information på stoppesteder 18% Rejsekort 1 Buschaufføren 10% Kontantbillet / Enkeltbillet på mobil (Midttrafik app) Trykt information i bussen Klippekort på mobil (Midttrafik app) Midttrafik Kundecenter Andet 5% Andet 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% n = 1108 n =

30 KNAP 75 % AF DE REJSENDE BRUGER BYBUSSERNE FLERE GANGE OM UGEN ELLER OFTERE 42 % ER IMELLEM 15 OG 24 ÅR GAMLE 46 % bruger bybusserne til og fra arbejde eller uddannelse, 41 % bruger dem i fritiden Rejseformål Køn 13% 21% Til / fra arbejde Til / fra uddannelse 31% Mand 41% 25% Fritid / indkøb / besøg Andet (hente / bringe børn, ferie, etc.) n = 1111 n = % Kvinde Rejsefrekvens Alder 16% 10% 41% Stort set alle hverdage Flere gange om ugen 1-4 gange om måneden 19% 17% år år år 33% Sjældnere end en gang om måneden år n = 1113 n =

31 SAMMENLIGNING AF RESULTATERNE MED 2011

32 GENNEMSNITLIG TILFREDSHED I 2016 OG DIFFERENCE BUSSENS OVERHOLDELSE AF KØREPLAN 3,18 3,12 0,06 VENTEFORHOLD VED STOPPESTEDERNE 3,09 2,94 0,15 MULIGHEDEN FOR AT FÅ EN SIDDEPLADS 3,36 3,17 0,20 MULIGHEDERNE FOR OMSTIGNING TIL ANDRE RUTER 3,46 2,99 0,47 BUSSENS AFGANGS- OG ANKOMSTTIDSPUNKTER 3,10 2,90 0,20 PRISEN PÅ DENNE REJSE 2,91 2,43 0,48 TRYGHED I BUSSEN 3,41 3,20 0,21 SIDDEKOMFORT 3,21 3,09 0,12 INDVENDIG RENGØRING I BUSSEN 3,18 3,07 0,11 STØJ I BUSSEN (EKSEMPELVIS FRA MOBILTELEFONER) 3,14 2,95 0,19 IND- OG UDSTIGNINGSFORHOLD I BUSSEN 3,26 3,10 0,16 INDEKLIMAET I BUSSEN (TEMPERATUR, UDLUFTNING MV.) 2,80 2,83-0,03 CHAUFFØRENS VENLIGHED OG VEJLEDNING 3,45 3,15 0,30 CHAUFFØRENS KØRSEL 3,25 3,05 0,20 INFORMATION I BUSSEN (OM NÆSTE STOP) 3,16 2,75 0,40 INFORMATION VED STOPPESTEDERNE 3,24 2,98 0,26 INFORMATION OG VEJLEDNING, SOM DU FÅR AF MIDTTRAFIK 3, DIGITALE VÆRKTØJ TIL RÅDIGHED (FX MIDTTRAFIKS APP, PRISBEREGNER, REJSEKORT, WI-FI) 3,

33 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E: 33

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Årsregnskab 2011 samt revisionsberetning 2 Løsning af opgaven med rejsekort 3 Landsdækkende Enkeltbilletsystem

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK. Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN EPINION SAIGON EPINION AARHUS KUNDETILFREDSHED FORÅR 2011 MIDTTRAFIK Kundetilfredshedsundersøgelse 24/06/11 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET

Læs mere

Århus, 2. december 2011

Århus, 2. december 2011 Århus, 2. december 2011 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. december 2011 kl. 9.30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 10 KUNDETILFREDSHED

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Ændring i KPI er fra 2013 18 Resultater

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre 17 Resultater Busturen

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Anbefalinger og konklusioner 7 Konklusioner 11 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen Deltagerliste Fagligt Forum 12. januar 2010 kl. 10.00 hos Scandic Fremmødte deltagere med markeret med FED. Favrskov Kommune: Connie Mosbæk Mikkelsen og Mette V. Gram Hedensted Kommune: Lars Storm og Dianna

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

INFORMATION TIL CHAUFFØRER OG SALGSSTEDER

INFORMATION TIL CHAUFFØRER OG SALGSSTEDER INFORMATION TIL CHAUFFØRER OG ALGTEDER Midttrafik - Nr. 1 - Maj 2017 INDHOLD Midttrafik app: Hvis logoet ikke drejer rundt?... 2 Periodekort i Midttrafik app... 2 Husk: top ved de gule topskilte... 2 Fokus

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Chaufførkontaktudvalg. Tirsdag den 26. september 2017

Chaufførkontaktudvalg. Tirsdag den 26. september 2017 Chaufførkontaktudvalg Tirsdag den 26. september 2017 Velkomst og indledning Velkommen til nye medlemmer - og præsentationsrunde afbud fra Jens Otto, Claus, Ib, Ejner, Michael Godkendelse af dagsorden 1.

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle!

LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE. Et tilbud til alle! LEXTUR HOLSTEBRO KOMMUNE Et tilbud til alle! Hvad er Flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder* og køreplaner, du kører stadig sammen med andre kunder ligesom

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

BEDSTE BUSSELSKAB METODENOTAT 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN BEDSTE BUSSELSKAB Statens MIDTTRAFIK Vegvesen METODENOTAT 2016 1. SEPTEMBER 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Dette notat beskriver de metodiske overvejelser og

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

KENDSKABSANALYSE 2016

KENDSKABSANALYSE 2016 Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge KENDSKABSANALYSE 2016 AARHUS FESTUGE RAPPORT OKTOBER 2016 DESIGN OG METODE Kort præsentation af det valgte undersøgelsesdesign og det datagrundlag, som rapporten

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Oversigt over baggrundsbilag

Oversigt over baggrundsbilag Oversigt over baggrundsbilag Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2010/11 2 Orientering om omlægning af busser i Herning

Læs mere

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2014 gennemført uge 10-12 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1 2010 2014 Side 5 Overblik Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013 FynBus Kundetilfredshed Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 6 Anbefaling 9 Konklusioner 10 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede parametre 18 Resultater Generelt 29 Resultater

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Vi indgår i projektet med to behandlerstillinger à 1920 timer om året til en timesats på 250 kr. i Herefter årligt indekseret med 1,04 pct.

Vi indgår i projektet med to behandlerstillinger à 1920 timer om året til en timesats på 250 kr. i Herefter årligt indekseret med 1,04 pct. Partnerskabserklæring fra Randers Kommune Randers Kommune er medunderskriver på ansøgningen fra projekt BRUS Børn og unge i Vi indgår i projektet med to behandlerstillinger à 1920 timer om året til en

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere