Virksomhedsanalyse Virksomhedsbeskrivelse Vision, mission samt kerneværdier SWOT P Analyse Konkurrentanalyse...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsanalyse... 23. Virksomhedsbeskrivelse... 23. Vision, mission samt kerneværdier... 24 SWOT... 26. 4P Analyse... 29. Konkurrentanalyse..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Indledning... 4 Metode... 5 Research... 7 Interview med Ceiba... 7 Spørgeskemaundersøgelser... 8 Kvantitativ Research... 8 Kvalitativ Research Delkonklusion Segmentering Moodboards Konklusion på Research Analyse Personas Virksomhedsanalyse Virksomhedsbeskrivelse Vision, mission samt kerneværdier SWOT P Analyse Konkurrentanalyse Skydeskivemodel Konkurrencestratigi Autenticitet Konklusion på analyse Design Analyse af konkurrents hjemmeside Kortsortering Wireframe Side 1 af 81

2 Mockups Prototype Brugsscenarier Motiverende design Andrew Chacks Behovspyramide Analyse af kundebohov Analyse af brugerbehov Analyse af strategi Strategi 2 - Vær illustrativ Strategi 3 - Vælg en passende grafisk stilart Strategi 7 - Gør grundstrukturen enkel Navigationsdesign Præsentationsdesign Konklusion på design Realisering Introduktion Succeskriterier Elementer og teknikker Validering Konklusion Perspektivering Litteraturfortegnelse Bilagsoversigt... Side 2 af 81

3 Indledning Ceiba er det latinske navn for kapok en fiber som mayaindianerne fandt hellig. Denne kapokfiber er fundamentet i Jeannettes Almstrøms nye virksomhed af samme navn. Ceiba er en delt virksomhed, hvilket vil sige, at Jeannette både kører en sengetøjslinje under navnet Ceiba Natura et Futurum, samt Ceiba Fabric, som forhandler patent licenser i metervare af kapok. Eftersom virksomheden er ny, vil vi i denne opgave fokusere på, hvordan vi bedst muligt kan visualisere Ceibas identitet og image i form af en hjemmeside. Vi føler stor motivation for samarbejdet med Ceiba, idet vi ser potentiale i produktet og deres bæredygtige koncept. Desuden synes vi, at det er rigtig spændende at få lov til at arbejde med en helt ny virksomhed, og vi er stolte af at kunne hjælpe dem godt fra start. Side 3 af 81

4 Problemformulering Vi har vurderet, at Ceiba endnu ikke har dannet sig en online identitet og image, idet virksomheden er ny og forhandler et relativt ukendt produkt. Af disse grunde vil vi analysere Ceibas interne situation med henblik på at realisere de identificerede værdier på en hjemmeside. I denne sammenhæng vil vi analysere, hvordan vi skal opbygge siden sådan, at hvert segment får den optimale brugeroplevelse. Derfor har vi formuleret følgende problemstillinger, som vi vil gennemarbejde i denne rapport: Hvilke værdier identificeres med Ceiba, og hvordan kan disse visualiseres på en hjemmeside? Hvordan kan vi formidle Ceibas budskab og information om kapok ud til segmenterne? Hvilke virkemidler kan vi benytte på hjemmesiden, for at brugeren for en optimal brugeroplevelse? Problemafgrænsning Vi har primært valgt at lægge fokus på business-to-consumer 1 frem for business-to-business 2 i udvikling af Ceibas hjemmeside. Dette har vi valgt, fordi basisgrundlaget for at B2B bliver en succes er en konsekvens af efterspørgsel fra kunderne. Derudover finder vi det mere spændende og udforende at gå efter at ramme den almene forbruger på det følelsesmæssige plan, da dette giver de største designmæssige muligheder og personlige arrangement. 1 Vil fremover benytte forkortelsen "B2C" 2 Vil fremover benytte forkortelsen "B2B" Side 4 af 81

5 Metode Gennem denne rapport vil der blive arbejdet ud fra den videnskabelige metode. Der vil blive gjort brug af analyser og modeller, som skal hjælpe med at identificere og visualisere Ceibas værdier og budskab. Vi vil gennem rapporten benytte os af nedenstående empiri: Christensen og Louise Harder Fischer "Udvikling af Multimedier" Henrik Lindberg "Markedskommunikation" Pine og Gilmore The Experience Economy Jan Hofman Hansen Det motiverende design Vi vil strukturere vores forløb ved hjælp af HOME metoden fra "Udvikling af Multimedier". Denne metode består af følgende fire trin; foranalyse, undersøgelse, design samt realisering. Vi har i vores projekt dog ændret lidt på metoden, ved at erstatte foranalyse med research og undersøgelse med analyse. Grunden til denne modificering er, at vi mener denne passer bedre til vores proces, da vores research-del i denne opgave vil blive vægtet betydeligt samtidig med, at vi vil benytte os af mere omfattende analyse end modellen lægger op til. Nedenstående viser, hvad vi vil arbejde med i de givne faser: Research: - I denne fase vil vi holde møde med kunden, samt lave kvantitativt såsom kvalitativt research arbejde. Dette skal resultere i en segmentering af vores målgruppe. Analyse: - Vi vil udarbejde personas, som skal danne baggrund for vores design. Derudover vil vi analysere Ceibas interne situation vha. en virksomheds samt konkurrent analyse. Ydermere, vil vi i denne fase analysere, hvilke autenticitetskategorier vi ønsker at indarbejde på vores side. Design: - Designfasen kommer til at indeholde en analyse af konkurrents hjemmeside, samt brugsscenarier med udgangspunk i vores personas. Disse skal med underlægning fra teorien om motiverende design resultere i mockups med tilhørende tests, samt udarbejdelse af en prototype, som også vil blive testet. Der vil gennem denne fase desuden blive lagt vægt på usability samt designprincipper. Realisering: - I denne sidste fase vil vi forklare teknikken bag realisering af vores hjemmeside. Derudover vil vi evaluere forløbet, samt lave en perspektivering. Ved brug af Pine og Gilmores teori omkring autenticitet, kan vi fastlægge hvilke autentisitets kategorier Ceiba opfylder, og derved styrke dens troværdighed udadtil på hjemmesiden. Side 5 af 81

6 For at selve indholdet på hjemmesiden skal virke tillokkende og motiverende, vil vi arbejde ud fra teorien om Det Motiverende Design, da denne har et stort fokus på, hvordan man kan opfylde brugerens behov og derved tilfredsstille ham. De ovennævnte metoder vil hver især hjælpe os til at opnå et optimalt resultat en funktionel, og ikke mindst en brugervenlig hjemmeside, som udstråler Ceibas værdier og troværdighed. Side 6 af 81

7 ~ Research ~ Interview med Ceiba I begyndelsen af vores produktionsperiode var vi på besøg hos Ceiba, som har hovedkontor i Ebeltoft. Før besøget havde vi mailet nogle spørgsmål 3 til ejeren Jeanette, som vi havde bedt hende forberede. Derudover havde vi flere, mere uddybende spørgsmål med, som var udarbejdet ud fra vores pre-study af kapok samt mulige konkurrenter. Jeanette var godt forberedt, og var rigtig flink til at besvare ethvert spørgsmål, vi havde. Gennem den næsten 2 timer lange samtale fik vi en god forståelse for både kapok samt Ceiba som virksomhed. I det efterfølgende vil vi fremhæve de vigtigste punkter. Ceiba kommer med en pressemeddelelse tæt på vores eksamen, hvori de vil offentliggøre deres nye produkter. Dette betyder, at vores hjemmeside kan bruges som et vigtigt markedsføringsredskab. Målgruppen for Ceibas produkter er, ifølge Jeanette, primært forældre med allergibørn, samt bedsteforældre der ønsker at forkæle deres børnebørn. Jeanette ønsker at formidle kapoks historie via Ceibas hjemmeside. Ceiba er et meget miljø og samfundsmæssigt ansvarligt produkt, da det opfylder krav fra nogle at verdens førende miljø samt Fairtrade organisationer. Endvidere gav interviewet os en indsigt i Jeanettes egne farve præferencer, samt hvilke elementer hun gerne så implementeret på hjemmesiden. Ceiba fik for kort tid siden udarbejdet et logo med tilhørende visitkort og foldere. Af denne årsag så Jeanette gerne, at vores design af hjemmesiden komplementerer designet af folderne. Vi mener på nuværende tidspunkt ikke, at dette vil have en negativ indvirkning på vores designmuligheder. Som det ses af nedenstående billede er folderen holdt i en neutral nuance, hvilket giver os en base at gå ud fra, uden at skulle begrænse vores kreativitet. 3 For spørgsmål samt noter fra samtale, se bilag I Side 7 af 81

8 Billede 1 ~ Ceibas folder. Spørgeskemaundersøgelser Indledningsvist i vores researchproces valgte vi at lave forskellige spørgeskemaundersøgelser samt interviews. Baggrunden for disse kvanti- samt kvalitative undersøgelser var, at få et bedre indblik i den almene danskers tanker og overvejelser omkring natur og miljø. Overvejelser som vi vil bruge både med henblik på design, men også til udarbejdelse af personas, samt som hjælp i analyser af virksomheden. Kvantitativ research Vi udarbejdede et kvantitativt spørgeskema 4, som vi distribuerede via onlinetjenesten surveymonkey på det sociale medie Facebook. Formålet med denne undersøgelse var blandt andet at danne os et overblik over, hvor meget folk går op i miljø og natur i deres hverdag, samt at finde ud af, hvilke ting de associerer med miljøet. Derudover ønskede vi at vide, om produkter lavet af kapok ville have en umiddelbar grobund på det danske marked. 4 For spørgeskema samt resultater se bilag II Side 8 af 81

9 Resultater På 3 dage indsamlede vi 100 besvarelser via Facebook links. Desværre var en enkelt besvarelse ikke udfyldt korrekt, og der tages derfor udgangspunkt i 99 besvarelser. I det efterfølgende vil vi opsummere de vigtigste punkter i vores undersøgelse, og ellers henvises der til bilag II. 67 % kigger efter forbrugsmærker når de handler ind. 65 % er villige til at betale mere for et miljøvenligt produkt. På en skala fra 1 til 10 vægtes kvalitet frem for pris gennemsnitligt % er umiddelbart interesserede i at købe kapokprodukter, 5 % er ikke. Derudover fandt vi ud af, at kvinder generelt er mere miljøbeviste end mænd, da: 75 % af kvinderne er villige til at betale mere for et miljøvenligt produkt, mod 49 % af mændene. 73 % af kvinderne kigger efter forbrugsmærker hvor kun 33 % af mændene gør dette. 75 % af kvinderne er interesserede i Kapokprodukter, mod 59 % af mændene. Kvinder vægter gennemsnitlig kvalitet frem for pris på en skala fra 1 til 10, 6;4 mod mændenes 5;4. Foruden ovenstående, viste undersøgelsen også hvilke farver folk forbinder med ordet "miljø". Figur 1 viser en visualisering af dette. Den farve flest adspurgte forbandt med naturen var farven grøn, som fik en svarandel på 36 %, blå fik en anden plads med 17 % og gul en 3. plads med 14 %. Side 9 af 81

10 Figur 1 ~ Farver folk forbinder med miljø. Kvalitativ research Udover den kvantitative research lavede vi nogle kvalitative interviews med folk i Århus midtby. Baggrunden for disse interviews var den samme som ved den kvantitative, nemlig at få et indblik i folks holdninger omkring miljø og miljøbeskyttelse. Da vi ønskede mere uddybende svar og en mere naturlig samtale, havde vi valgt at dele os op i mindre grupper for at virke mere imødekommende. Vi opsøgte folk på steder, hvor de følte sig tilpasse, så som på bænke og i parker. Denne metode virkede efter hensigten, og vi kom i samtale med flere personer, som ønskede at fortælle netop deres syn på vores spørgsmål. I alt fik vi interviewet 6 personer omkring åen og hovedbiblioteket i Århus. Derudover lavede vi personlige interviews med familiemedlemmer samt nære venner, og vi sluttede med i alt 9 kvalitative interviews. Resultater De adspurgte i de kvalitative interviews ligger i aldersgruppen 20 til 52 år, og flere af dem har børn. Generelt går de alle op i at værne om miljøet, dog er der ingen af dem, der tager dristige metoder i brug. Alle nævner, at de genbruger plastikposer, når de handler ind, at de sparer på strøm og vand samt, at de aldrig smider affald på gaden. Når det kommer til miljømærker og lignende, siger alle adspurgte, at de ville kigge efter dem, hvis de havde børn. Selv kigger de mest efter om varen er økologisk eller uden parabener. Vi bad dem også beskrive den perfekte dag i naturen, og selvom alle kom med forskellige svar, indeholder de alle solen og den smukke natur. Mange mener, at det er blevet meget trendy at gå op i miljøbevidsthed, og at dette afspejles i deres holdninger og aktioner omkring naturen. Dvs. at oplysning omkring naturbeskyttelse og farlige kemikalier i forbrugsgoder, er noget forbrugere generelt tager til sig. Side 10 af 81

11 Billede 2 ~ Interviews i Århus midtby. Forbehold Ved statistisk arbejde er der altid visse forbehold, man som analytiker skal tage med i sine overvejelser. 75% af de adspurgte ved den kvantitative undersøgelse er studerende eller under en elevuddannelse, samtidig er 66% i aldersgruppen 19 til 25 år. Dette medfører, at de har en begrænset indtægt, og muligvis bor nogle også hjemme. Af denne årsag må vi tage deres forbrugsvaner til revurdering, da de ikke har en normal husholdning. Vi mener dog stadig, at resultaterne giver en god indsigt i folks holdninger omkring miljøet som helhed. Da det netop også er denne generation, der om nogle år vil være fulddygtige forbrugere, mener vi også, at deres holdninger omkring kapok kan bruges i vores overvejelser. Delkonklusion Ud fra vores kvantitative samt kvalitative spørgeskemaundersøgelser kan vi konkludere, at kvinder generelt går mere op i miljøet end mænd. Dette kommer frem i deres holdninger omkring miljømærker, samt deres villighed til at betale mere for et produkt, der tilgodeser miljøet. Derudover er vi kommet frem til, at mange gerne tager hensyn til miljøet, forudsat det ikke bliver en dyr bekostning for dem selv, og at de bliver påvirkede af mediers snak omkring emnet. Slutteligt kan vi konkludere, at der ud fra vores undersøgelser er en god grobund for Ceiba i Danmark. Omkring 70% af de adspurgte vil umiddelbart købe kapokprodukter, og flere er interesserede såfremt prisen er til at betale. Side 11 af 81

12 I henhold til ovenstående mener vi, at Ceiba primært skal rette sin markedsføring mod kvinder. Derudover finder vi det vigtigt, at alle Ceibas kontrakter med forskellige forbrugsmærker gøres synlige på hjemmesiden, samt at information omkring kapoks hensynstagen til miljøet også tydeligt fremstår. Segmentering Vi har valgt at inddele vores målgruppe i homogene brugergrupper, hvor hvert segment kendetegnes ud fra deres brugerbehov. 1. Segment Denne gruppe består hovedsageligt af kvinder, som enten selv har støvallergi, eller som har barn med støvallergi. De er omsorgsfulde overfor mennesker og natur, og går meget op i både deres eget og deres barns helbred, hvilket gør, at de er villige til at investere i et allergi- og miljøvenligt produkt. Denne gruppes behov er at finde information omkring allergivenlige kapokmaterialer samt forhandlerliste. Derudover kunne de være interesseret i at læse baggrundshistorier omkring kapoktræet og dets historier. 2. Segment Det andet segment omfatter mænd og kvinder, som vægter kvalitet frem for pris. De betegnes som den politiske forbruger 5, hvilket er en person som udtrykker sine politiske, sociale, etiske og miljømæssige holdninger ved køb af bestemte varer. Deres brugerbehov minder til dels om det første segment, da begge grupper vil bruge hjemmesiden til informations indsamling, og til at finde en forhandleroversigt. Forskellen er, at dette segment har interesse i alle kapokprodukter, og ikke nødvendigvis kun i de allergivenlige. 5 Markedskommunikation, s 176 Side 12 af 81

13 3. Segment Det tredje segment består af forhandlere, som har interesse i at sælge kapokprodukter i deres egen forretning. Deres brugerbehov er hovedsageligt businessorienteret, så som: kontaktoplysninger, fakta omkring kapokmaterialet og om Ceiba. Fordi troværdighed er en vigtig faktor for disse forhandlere, kan de også være interesserede i virksomhedens værdier. Derudover er de interesserede i at downloade logo og billeder som brug til markedsføring. 4. Segment Det sidste segment består af forretningsfolk og virksomheder, som har interesse i at købe patent licenser i Ceiba Fabric. Her er brugerbehovet også rettet mod B2B-delen af hjemmesiden, hvor de gerne vil finde information omkring virksomheden og dets patent af produkterne. Desuden har de behov for en enkel og effektiv kontaktformular, så de kan komme i kontakt med direktøren. Side 13 af 81

14 Moodboards Som en del af vores research omkring folks holdninger til miljø, valgte vi at lave moodboard undersøgelser 6. Moodboards er en plakat besående af udklip som den udarbejdende finder relevant og stemnings skabende for det givne emne. Baggrunden for undersøgelse var, at bruge fortolkningen af de udarbejdede moodboards som en inspirationskilde til udvikling af designet på hjemmesiden. Vi udvalgte kvinder med børn, som vægtede miljø over 5, på en skala fra 1 til 10. Grunden til denne udvælgelse var, at disse umiddelbart kunne ligge indenfor segment 1 og Testperson Billede 3 ~ Testperson 1. Jeanne havde i sit moodboard taget udgangspunkt i miljø, natur og især familie. Familien er vigtig i forhold til miljø, eftersom hun syntes, at man bliver mere ansvarsbevidst som forælder, når man pludselig skal tænke på andre end sig selv. Derudover havde hun visualiseret nogle madvare på sit moodboard, på baggrund af tanker omkring dyrevelfærden for produktionsdyr. 6 For moodboards, se bilag IIII Side 14 af 81

15 2. Testperson Billede 4 ~ Testperson 2. Henriette blev inspireret af dokumentarfilmen med Al Gore og Cisco omkring miljø og miljøsvineri. Dette fik hende til at tænke på vores valg af transport, f.eks. syntes hun det er noget svineri med al den flytransport, som vi benytter os af. Endvidere havde hun arbejdet ud fra renhed og lys, samt tanker om genbrug og natur. 3. Testperson Billede 5 ~ Testperson 3. Miljø er for Majbritt ensbetydende med ordentlig mad og et godt miljø /indeklima i hjemmet. Derudover tænker hun hovedsagligt miljø i forbindelse med arbejdsmiljø om man har det godt i det miljø, som man befinder sig i. Side 15 af 81

16 4. Testperson Billede 6 ~ Testperson 4. For Bibi hænger miljø sammen med det gode liv, som vi skal turde springe ud i. Dog mener hun, at vi skal have "briller" på, så vi ikke tager alt medierne siger for gode ord. Derudover må vi ikke glemme at nyde livet, men vi skal gøre det af hensyn til andre og miljøet. Delkonklusion Udførelsen af moodboards gik over al forventning. Vi blev overrasket over, hvor meget de tog opgaven til sig, og hvor dybe spekulationer og tanker testpersonerne gjorde sig. Vi vil bruge den viden vi har fået fra vores moodboards testpersoner, til at få inspiration og ideer til, hvad vores potentielle kunder til Ceiba forbinder med miljø, og derfor forventer at se på en hjemmeside. Ud fra de fire moodboards kan vi se en del fællestræk. Disse er: familie velvære klare farver jord farver forurening grønne farver sund fornuft genbrug natur kost ansvar Side 16 af 81

17 Konklusion på research I overstående afsnit har vi segmenteret vores målgruppe på baggrund af vores resultater af de kvantitative og kvalitative spørgeskemaundersøgelser, samt vores interview af Jeannette Almstrøm. Derefter udførte vi moodboards undersøgelser, hvor kvinder med børn var vores testpersoner. Vi ved nu, at folk associerer miljø med bl.a. jordfarver, klare farver - her især grøn, familie og ansvar. Endvidere har vi fundet ud af, at folk er opmærksomme på at se efter mærker som f.eks. Fairtrade og astma- og allergimærket når de handler ind. Desuden kan vi konkludere, at kvinder generelt er villige til at betale mere end mænd for miljøvenlige produkter. Denne erfaring vil vi viderebringe i næste fase, som er analyse. Side 17 af 82

18 Personas ~ Analyse ~ Før vi kan lave den perfekte hjemmeside for Ceiba, har vi fundet det nødvendigt at skabe personas 7, som hver repræsenterer de segmenter, som vi gennem foranalyse er kommet frem til. De virker som fundamentet i vores udarbejdelse af analyse og design af Ceibas hjemmeside, og definerer hvem vi laver siden til og disses adfærd og behov. Ved at se gennem en personas øjne, dvs. vores segmenters øjne, er det lettere at få øje på eventuelle problemer og konflikter, og løse dem ud fra vores personas brugerbehov. På denne måde undgår vi at ende op med et design, som er udviklet på baggrund af vores ønsker, og ikke vores segmenters ønsker. På grund af deres realistiske billede af, hvem de rigtige brugere er, kan vi opstille et brugsscenarie, som yderligere vil hjælpe os med at designe den helt rigtige side for vores segmenter. Vi har skabt fire personas, der repræsenterer de fire segmenter, som Ceibas produkter henvender sig til. Disse er: Det primære segment Allergiramte familier Det sekundære segment Kvalitetsbevidste, politiske bruger Det tertiære segment Forhandlere af Ceiba sengetøjslinje Det kvartære segment Virksomheder der vil købe patent licens i Ceiba Fabric På de efterfølgende sider har vi profileret de personas, som vi vil benytte os af gennem analyse og visualisering af Ceiba. 7 Steve Mulder, The User Is Always Right Side 18 af 82

19 Side 19 af 82

20 Side 20 af 82

21 Side 21 af 82

22 Side 22 af 82

23 Virksomhedsanalyse I dette afsnit vil vi analysere Ceibas interne situation. Vi vil beskrive virksomheden mere detaljeret, da denne danner baggrund for en identifikation af Ceibas værdigrundlag. Efterfølgende vil vi SWOT analysere Ceiba og slutteligt udarbejde en 4P analyse. Virksomhedsbeskrivelse Hvem er Ceiba Ceiba er en ny virksomhed ejet af Jeannette Almstrøm. Jeannette er uddannet sygeplejerske i Sverige og tekstildesigner for konfektionsindustrien Borås. Hun driver sine fire virksomheder; Ceiba, LANACare, LANACare Nature APS samt UAB LNA i Litauen, fra Ebeltoft sammen med sine to ansatte; en bogholder og hendes søn som assistent. Ceiba er en virksomhed delt i to dele. Disse er: Ceiba Natura et Futurum, som er selve sengetøjslinjen. Ceiba Fabric er Ceibas nonwoven materiale. Ideen og teknologien bag Ceiba Jeannettes ide udsprang af en ambition, om at finde en erstatning for produkter lavet af dun samt syntetiske materialer, og som kunne produceres bæredygtigt for naturen. Som erstatning fandt hun kapokfibren. Kapokfibren udvindes af kapoktræet, som også hedder Ceiba Pentandra på latinsk. Kapokfibren var en kendt, men besværlig fiber, da den er for svag til de konventionelle produktionsmetoder af naturfibre. Jeannette fandt dog, sammen med en Litauisk produktionsvirksomhed, frem til en metode, hvor man mekanisk, og blandet med en lille del syntetfiber kan fremstille en metervare. Udviklingen af metervaren gør, at der kan produceres en metervare helt tyndt og blødt og modsat, så tykt og slidstærkt som en IKEA-pose. Ceiba - En mærkesag I Ceibas kapokprodukter har Jeannette fundet et naturmateriale, som kan produceres fra start til slut uden nogen negativ påvirkning på miljøet. Der bliver ikke udledt spildevand eller brugt kemikalier og pesticider. Fiberen selv Side 23 af 82

24 indeholder et ydre vokslag med et bitterstof, der holder skadedyr og bakterier væk, hvilket også betyder at husstøvmider ikke kan leve i stoffet. Derudover gør kapok regnskoven rentabel, da man kan høste fra samme træ i flere hundrede år og den tilgodeser også lokalbefolkningen da disse kan leve af kapokkens indtægter. Af ovenstående grunde er Ceiba godkendt af WWF, FSC, Rainforest Alliance, Svanen, Astma- og allergiforbundet og Ecolabel, og er ved at blive godkendt af Fairtrade. Vision, mission samt kerneværdier. I dette afsnit vil vi identificere et værdigrundlag for Ceiba. Grunden til denne identifikation er, at den kan hjælpe os til at fastlægge, hvilke følelser vi ønsker at visualisere på hjemmesiden. Kerneværdier Ud fra personlige samtaler med vores kunde Jeannette, har vi identificerede Ceibas kerneværdier, som er følgende: Figur 2 ~ Værdigrundlag "Omsorg, ansvar, integritet, respekt" Disse kerneværdier vil sikre en overensstemmelse mellem Ceibas holdninger og handlinger, samt knytte emotionelle egenskaber til produktet. Disse værdier er meget personlige og afspejler Jeannette, så vel som de afspejler Ceiba. Vi har identificeret Omsorg og ligeledes respekt, idet Jeannette nærer stor respekt og bekymring for sine medmennesker og for vores natur. Ligeledes har vi identificeret ansvar, eftersom Ceiba kører et produktionskoncept, som tager ansvar i form af en bæredygtig produktion. Vi identificerer også integritet, for ved at købe Ceibas kapokprodukter støtter køberen ikke blot en ansvarsfuld, innovativ udvikling inden for naturprodukter, men hun får også et kvalitetsprodukt, som sikre hende en følelse af troværdighed omkring Ceiba. Side 24 af 82

25 Mission En virksomheds mission giver udtryk for, hvorfor organisationen er til, hvad der gør den unik, og hvilke behov den opfylder. Af denne årsag vil vi først undersøge, hvilke behov Ceiba ønsker at opfylde. Der tages her udgangspunkt i Maslows behovspyramide, se figur 3. Det første behov Ceiba opfylder, er et fysisk behov, nemlig behovet for søvn, og behovet for at holde en normal temperatur om natten. Derudover opfylder de også behovet for sikkerhed for allergikere, da disse kan undgå reaktioner ved brug af kapokdyner. Udover Figur 3 ~ Maslows behovspyramide disse to underlæggende behov, opfylder Ceiba også behovet for påskønnelse, da folk også vil købe Ceibas produkter for at støtte en god sag og tage ansvar. For mange handler det også om, at vise omverdenen at de gør det. På baggrund af ovenstående behovsanalyse har vi formuleret nedenstående mission: Ceiba vil tilgodese velvære og balancen mellem mennesker og natur. Velvære henleder til det fysiske samt sikkerhedsmæssige behov, hvor balance henleder til omsorg for naturen, som hører under behovet for påskønnelse. Vision Visionen fungerer som en ledestjerne i virksomheden, og er den der motiverer medarbejdere til at yde deres maksimale i forhold til organisationens mål. Efter udarbejdelse af kerneværdier samt mission og efter samtale med ejeren Jeannette har vi formuleret følgende en vision for Ceiba: At gøre kapok til det førende forbrugsmateriale inden for sengeartikler Side 25 af 82

26 Da vi bad Jeannette selv komme med et bud på hendes mål med virksomheden, fortalte hun os, at hun ønskede, at alle skulle bruge hendes kapokprodukter inden for 10 år. Vi mener, dette er en ydmyg tanke, da dette ikke kun viser, at hun ønsker succes for hendes egen virksomhed, men også for naturen og mennesker. Delkonklusion I ovenstående afsnit identificerede vi følgende værdier for Ceiba: omsorg, ansvar, integritet og respekt. Disse værdier ligger til grund for vores udarbejdede vision at gøre kapok til det førende forbrugsmateriale inden for sengeartikler. Denne vision skal være virksomhedens ledestjerne og opnås ved at følge missionen som er at, Ceiba vil tilgodese velvære og balancen mellem mennesker og natur. Dette værdigrundlag afspejler en bæredygtig virksomhed som tager ansvar. Dette værdiggrundlag vil vi arbejde ud fra i udviklingen af vores hjemmeside. SWOT analyse I dette afsnit vil vi udarbejde en SWOT analyse for Ceiba. Grunden til denne analyse er, at vi ønsker en bedre forståelse af Ceibas umiddelbare situation. Når vi har et overblik over situationen, kan det hjælpe os med at vurdere, hvilke ting vi skal fremhæve på hjemmesiden, og hvilke ting vi måske vil nedtone, eller arbejde på at forbedre. Nedenstående figur viser vores udarbejdede SWOT analyse. Figur 4 ~ Ceibas SWOT analyse Side 26 af 82

27 Internt: STYRKER: Som det ses ud fra figur 4, har Ceiba mange styrker. Ejeren Jeannette har en baggrund i tekstilbranchen, da hun i flere år har drevet virksomheden LANACare 8. Dette gør, at hun har et bredt netværk og ikke begår de samme begynderfejl som andre nye virksomheder. Derudover fandt vi gennem vores spørgeskemaundersøgelser ud af, at mange kigger efter de forskellige miljø- og sundhedsmærker når de handler ind. Da Ceiba har kontrakt med mange af disse, er dette en klar fordel. Ejeren Jeannette er produktudvikler, og har en produktionsvirksomhed i Litauen. På grund af dette, udgør hun selv en stor del af værdikæden, hvilket medfører fordele når det kommer til prisfastsættelse. Som den sidste styrke kan nævnes, at Jeanette sælger patentlicenser udover de faktiske kapokprodukter. SVAGHEDER: Ceiba er ny på markedet, og kapok er også ukendt af de fleste 9. Dette er en svaghed for Ceiba, og gør positionering samt markedsføring mere vanskelig. Desuden er det også en klar svaghed, at virksomheden ingen hjemmeside har, da dette gør det umuligt for interesserede at finde information omkring Ceibas produkter. En anden svaghed for Ceiba er, at virksomheden bruger 2 logoer. Én til Ceiba Fabric som sælger metervare, og én til Ceiba Natura et Futurum som sælger sengetøjslinjen. Vi mener dette er en svaghed, da dette kan forvirre kunder, og gøre det sværere for Ceiba at brande sig, samt slå sig fast i folks bevidsthed. Vi har nu analyseret Ceibas interne situation, og vi vil i det efterfølgende analysere den eksterne. Eksternt: MULIGHEDER: Videnskab samt erfaring har åbnet verdens øjne for de trusler, som opstår ved ikke at tage verdens knappe ressourcer alvorligt. Dette er en klar mulighed for Ceiba, da de under produktion hverken bruger spildevand eller pesticider. Derudover bliver en masse gæs og ænders liv reddet ved at bruge kapokfyld i stedet for animalske dun. At flere folk får allergi, er også en mulighed for Ceiba, da deres produkter hverken fremkalder allergi, eller forværrer en allerede allergisk reaktion Jævnfør bilag 2 spørgeskemaundersøgelse. Side 27 af 82

28 Den sidste mulighed for Ceiba, er den stigende interesse for Fairtrade produkter. Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen, er Ceiba tæt på at indgå samarbejde med denne organisation, hvilket derfor bliver en god mulighed for virksomheden. TRUSLER: Årligt bliver der fældet et areal af regnskoven, svarende til 2 gange Danmarks størrelse, og da det netop er i regnskoven kapoktræet vokser, er dette en stor trussel for Ceiba. Derudover udløber Ceibas patent på den nye vævemåde om cirka 10 år, hvilket, hvis produkterne får succes, udgør en trussel da dette vil skabe flere konkurrenter. Delkonklusion Vi har nu SWOT analyseret Ceiba med henblik på at optimere design ud fra denne. Når det kommer til det interne i Ceiba, ønsker vi at fokusere på at forbedre svaghederne. Ved at lave en hjemmeside, og gøre information omkring kapok og Ceiba synligt, vil disse svagheder blive elimineret. Vi ønsker også at fremhæve Ceibas samarbejdspartnere, da dette er en stor styrke for virksomheden. Hvad angår de eksterne, ønsker vi igen at fokusere på at fremhæve, hvor bæredygtig en virksomhed Ceiba er, og ved at gøre folk opmærksomme på det gode kapok gør for regnskoven. Side 28 af 82

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer

KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO. Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer KARINA KONRAD USER EXPERIENCE PORTFOLIO Jeg interesserer mig for user experience, digital kommunikation, online marketing og humancomputer interaction. Jeg kan: - finpudse det, du ønsker at sige til dine

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

1 GRAFISK DESIGN. Frederik Chrisholm Svendeprøve 3

1 GRAFISK DESIGN. Frederik Chrisholm Svendeprøve 3 2 3 4 GRAFISK DESIGN Frederik Chrisholm Svendeprøve 3 Design af logo Jeg blev kontaktet af en tømrermester, med ønske om opstart af egen virksomhed. Han havde derfor brug for en hel identitet, men i første

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

INSPIRATION. DESIGNOPLÆG work in progress

INSPIRATION. DESIGNOPLÆG work in progress INSPIRATION DESIGNOPLÆG work in progress 02.05.14 INDHOLD: - Brief - Luftig og varm: Nye wireframes, moodboards og rå produktliste skitse - Funktionaliteter - Sociale medier 02-05-2014 2 Brief, sammenkog

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Bilag. Bilag 1, side 1

Bilag. Bilag 1, side 1 Bilag 1, side 1 Den røde ramme om logoet har jeg foreslået fordi den røde farve er så iøjnefaldende mellem den blågrønne farve, hvilket gør at blikket nærmest per automatik rettes mod denne røde kant,

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

Projekt 1 - CSR. CSR JYSK - og World Animal Protection. Link til CSR hjemmeside:

Projekt 1 - CSR. CSR JYSK - og World Animal Protection. Link til CSR hjemmeside: Projekt 1 - CSR CSR JYSK - og World Animal Protection Link til CSR hjemmeside: http://joakimryden.com/jysk-dyrevelfaerd.html Søren Lind - Portfolio: sorenlindgraphic.com Morten Donnerborg - Portfolio:

Læs mere

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20

Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 Projekt redesign af Kyoto.dk Hold A - gruppe 20 INDHOLD I RAPPORTEN Analyse, persona og idégenerering Wireframes og styletiles Layoutdiagrammer Uddrag af kode Evaluering s feedback Reflektion og reslutat

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile.

Analyse-opgave. Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam. Indhold: Kommunikation. Persona. Styletile. Analyse-opgave Af: Simon Packness, Kristian Sevel, Olga Batrakova & Line Ingdam Indhold: Kommunikation Persona Styletile Responsive Design Wireframe Virkemidler Kommunikation Kyoto er en fashion butik

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere