Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune"

Transkript

1 Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune

2 Indhold Side 1. Indledning UDBUDSFORM FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN VÆRDIGRUNDLAG, INDKØBSPOLITIK OG INDKØBSSTRATEGI SOCIALE HENSYN I KØBENHAVNS KOMMUNE ELEKTRONISK FAKTURERING OPLYSNINGER OM SKAT AFGIFTER, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Ydelse og orderegivende myndighed DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDDETS OMFANG AFTALENS OMFANG KØBERS FORBEHOLD FASEOPDELING OG OPTIONER PRØVEPERIODE KØBERS FORBEHOLD GENNEMFØRELSE AF UDBUDSFORRETNINGEN HENVENDELSER VEDRØRENDE UDBUDDET Egnethedsvurdering UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE PERSONLIGE FORHOLD ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN UDVÆLGELSESKRITERIER Ordregivers Kravspecifikation Tildelingskriterier ved valg af leverandør Tilbudsbetingelser PRIS- OG LEVERANDØRFORHOLD AFLEVERING AF TILBUD TILBUDDETS FORM FORBEHOLD ALTERNATIVE BUD TAVSHEDSPLIGT OMKOSTNINGER VED UDBUDSFORRETNINGEN SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL Tidsplan for udbudsforretning Checkliste Side 2 af 13

3 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning, udbyder madudbringning til borgere i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har til hensigt at indgå kontrakt med 1 leverandør. Leverandøren vil være forpligtet til at levere til alle borgere og institutioner knyttet til Københavns Madservice a la Carte. Når udbudet er gennemført skal de ved udbudet fastsatte priser indberettes til fritvalgsdatabasen. Se om fritvalgsdatabasen og relevant lovgivning med mere på adressen Det samlede udbudsmateriale består af. a. Udbudsbetingelser b. Bilag 1: Kravspecifikation til Madudbringning (udfyldes af tilbudsgiver) c. Bilag 2: Egnethedsskema (udfyldes af tilbudsgiver) d. Bilag 3: Prisskema (udfyldes af tilbudsgiver) e. Bilag 4: Tro og love erklæring (udfyldes af tilbudsgiver) f. Bilag 5: Kontraktudkast g. Bilag 6: Kontraktbilag med kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv Udbudsform Opgaven vedrører en ydelse, som er omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B og ydelsen skal således annonceres efter reglerne i Tilbudslovens Kapitel 6A. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er som følge heraf alene underlagt udbudsdirektivets artikel 23 om at anvende ikke-diskriminerende tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4, således at meddelelsen om indgået kontrakt skal fremsendes til publikationskontoret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efter tilbudsloven pligt til at annoncere, at kontrakten udbydes. Udbudet offentliggøres derfor på hvorefter at udbudsmaterialet kan hentes / dowloades på samme adresse af interesserede leverandører. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning har udarbejdet udbudsmaterialet med udvælgelses- og tildelingskriterier, således at kontrakten kan tildeles efter objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier i overensstemmelse med tilbudslovens 15 d, stk Fornyet annoncering og ændringer efter annullation Bemærk, at der her er tale om at Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning genudbyder denne ydelse efter annullation på grund af manglende konkurrence, da kommunen efter annoncering kun modtog ét egnet tilbud. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, har i forbindelse med denne ny annoncering foretaget ændringer i Udbudsbetingelser og bilag, således, at Side 3 af 13

4 tilbudsgivere, der tidligere har læst udbudsmaterialet, opfordres til på ny at overveje, om de vil fremsende tilbud på den udbudte ydelse. Ændringerne er foretaget i håb om, at kommunen ved denne annoncering opnår flere og bedre tilbud således, at der reelt opstår konkurrence om den udbudte ydelse. Tilbudsgivere, der tidligere har overvejet at fremsende tilbud eller har fremsendt tilbud, kan ikke forvente, at kommunen redegør for ændringerne, hvorfor interesserede tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse Udbudsbetingelser og bilag grundigt før de udarbejder tilbud Københavns Kommune Københavns Kommune har ca ansatte og et budget på godt 42 mia. kr. til at servicere kommunens ca indbyggere. Kommunen består af 7 forvaltninger med ca kommunale institutioner, kontraktinstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Kommunen er en væsentlig aktør i den offentlige forvaltning og deltager i en lang række samarbejder med andre offentlige myndigheder og private virksomheder. Yderligere information om Københavns Kommune kan fås på Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig af Københavns Kommunes opgaver inden for sundhed og omsorg til byens borgere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og varetager opgaverne inden for udvalgets to hovedområder: Aktiviteter og tilbud til ældre over 65 år og sundhed og forebyggelse for alle københavnere. Opgaverne omfatter blandt andet boliger og hjemmepleje til ældre, folkepension, hjælpemidler, forebyggelse, sundhedsfremme og tandpleje til ældre. Yderligere information om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune kan fås på Værdigrundlag, indkøbspolitik og indkøbsstrategi Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 1998 Københavns Kommunes værdigrundlag. Københavns Kommunes værdigrundlag København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret. Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes Side 4 af 13 som et aktiv.

5 1.6. Sociale hensyn i Københavns Kommune Københavns Kommune har som landets hovedstad et særligt ansvar for at generelle sociale hensyn varetages i behørigt omfang. Kommunen ønsker at sikre inddragelsen af sociale hensyn i sine indkøbsaftaler gennem et tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Københavns Kommune vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelsen af sociale hensyn. Tilbudsgivere, der antages på nærværende kontrakt forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med Københavns Kommune. Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger Københavns Kommune kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet Elektronisk fakturering Leverandører til Københavns Kommune skal kunne fremsende elektroniske fakturaer og elektroniske kreditnotaer til Københavns Kommune i overensstemmelse med Lov om Offentlige Betalinger og kravene i kontraktudkastet. Leverandøren bør være opmærksom på, at de krav, som kommunen stiller til elektronisk dokumentudveksling, overgår kravene i Lov om Offentlige Betalinger. Den elektroniske faktura og kreditnota skal kunne sendes gennem en vans leverandør, og fakturaen skal være på ordrelinieniveau. Dette er ensbetydende med, at leverandøren ikke kan anvende et Læs-ind bureau i forbindelse med fremsendelsen af elektroniske fakturaer. Dette skyldes, at en elektronisk faktura, som afsendes via et Læs-ind bureau, ikke fremsender fakturapriserne på ordrelinieniveau. Ovennævnte krav er i praksis ensbetydende med, at leverandørens eget økonomisystem skal skabe en elektronisk faktura, eller der skal anvendes et ekstra modul/system til elektronisk fakturahåndtering. Se i øvrigt appendiks 2, punkt 5.1. Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af ordregiver Oplysninger om skat afgifter, miljø og arbejdsmiljø Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Skat København Adresse: Sluseholmen 8B By: København SV Telefon: Postnummer: 2450 Fax: Land: Danmark Side 5 af 13

6 Internetadresse: Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Telefon: Internetadresse: Postnummer: 1401 Fax: Land: Danmark Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsyne Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Telefon: Internetadresse: Postnummer: 2100 Fax: Land: Danmark 2. Ydelse og orderegivende myndighed 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Kontaktperson: Solgerd Thomsen 2.2. Udbuddets omfang Kontrakten vedrører daglig udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns Kommune. Maden udbringes portionsanrettet og den varme mad skal opvarmes i forbindelse med/under transporten. Side 6 af 13

7 Modtager gruppen består hovedsagelig af hjemmeboende pensionister, som har svært ved at købe ind og lave mad. I begrænset omfang er der tale om leverancer til beboere i ældreboligkomplekser, hvor der også kan være tale om mad pakket i bulk. Mad leveret i bulk skal ikke varmes op under kørslen. I øvrigt henvises til Bilag 1, Kravspecifikation til madudbringning 2.3. Aftalens omfang Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en kontrakt mellem Københavns Kommune og én leverandør, omfattende al madudbringning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens madordning Københavns Madservice a lá Carte. For tiden modtager gennemsnitligt ca borgere leveringer hver dag flest portioner bliver leveret mandag, onsdag og fredag. Madleverancer og forventet fordeling heraf er uforbindende nærmere beskrevet i bilag 1 til nærværende materiale. Bemærk, at kommunen forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i aftaleperioden efter kontraktens bestemmelser herom, samt nedenfor under punkt Købers forbehold Resultatet af nærværende udbudsforretning, administrative og politiske beslutninger samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer i såvel kørselsomfang som kørselsmønster, jf. afsnit 2.4 Derfor er Københavns Kommune ikke forpligtet til at sikre, at Leverandøren efter kontrakten opnår en bestemt omsætning i aftaleperioden. Oplysninger om antal leveringer pr. dag er alene af vejledende karakter, og er ganske uforbindende og således på ingen måder bindende for kommunen Faseopdeling og optioner Københavns Kommune ønsker at indgå en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 1 år ad gangen. Københavns Kommune kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 6 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen. Forlængelse sker efter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens valg. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører kontrakten uden yderligere varsel Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald er køber berettiget til at ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Side 7 af 13

8 Købers forbehold Administrative, politiske eller andre beslutninger kan give behov for ændringer. Dette vil i givet fald blive varslet hurtigst muligt. Køber forbeholder sig derfor i aftaleperioden at kunne foretage hel eller delvis opsigelse, udvidelse eller nyetablering af den udbudte ydelse med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Gennemførelse af udbudsforretningen Alle interesserede leverandører kan afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med udvælgelsesfasen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder egnede til at varetage opgaven. Udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgivers personlige forhold, tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og faglig formåen. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud for at beslutte, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakten. Tilbudsvurderingen sker på grundlag af de i udbudsmaterialet offentliggjorte tildelingskriterier; jf. punkt 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil således først vurdere virksomhedernes egnethed og dernæst tage stilling til de afgivne tilbud Henvendelser vedrørende udbuddet Alle henvendelser vedrørende udbuddet bedes foregå skriftligt på samme måde, som det er angivet nedenfor under punkt Egnethedsvurdering 3.1. Udvælgelse af tilbudsgivere Tilbudsgivere, der ønsker at komme i betragtning til nærværende udbud, skal vedlægge de i 3.1.1, og efterspurgte oplysninger. Formålet hermed er at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbudsgiveres egnethed i relation til den udbudte kontrakt. Tilbudsgivere bedes bemærke, at kommunen forbeholder sig ret men ikke pligt til at afvise tilbud, der ikke indeholder nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal samles i det af kommunen udarbejdede egnethedsskema (bilag 2) vedlagt den relevante dokumentation og sendes sammen med tilbudet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker følgende dokumentation i forbindelse med egnethedsvurderingen Personlige forhold 1. Tilbudsgiver bedes vedlægge en underskrevet tro og love erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger DKK, vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4. Side 8 af 13

9 Økonomisk og finansiel formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 2. Ansøgers årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår 3. Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Egenkapital x 100)/(Totale Aktiver) 4. Ansøgers likviditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Kortfristede Omsætningsaktiver x 100)/(Kortfristet gæld) 5. Erklæring fra virksomhedens ledelse eller revisor om, at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste godkendte regnskabsår. 6. Gyldig erhvervsforsikring. I det omfang anmodende virksomhed er et konsortium, skal nøgletal beregnes på baggrund af samtlige konsortiedeltageres akkumulerede regnskabsoplysninger. Dokumentation for punkt i form af forskriftsmæssig erklæring afgivet i bilag 2 til nærværende materiale. Dokumentation for punkt 6. i form af kopi af forsikringspolice. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed, der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Teknisk og faglig formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen. 7. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år vedrørende madudbringning for borgere i eget hjem eller andre plejehjem eller opgaver, der kan sidestilles hermed, med angivelse af firmanavn, kontaktperson og telefonnummer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for nærmere oplysninger om disses erfaring med tilbudsgivers virksomhed. 8. Oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise. 9. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de personer der skal være ansvarlige for madudbringningen. Oplysningen anføres i bilag Beskrivelse af tilbudsgivers generelle foranstaltninger til sikring af kvaliteten i virksomhedens udførelse af opgavetypen. 11. Beskrivelse af teknisk udstyr og faciliteter virksomheden råder over til opgavens løsning. Side 9 af 13

10 12. Såfremt virksomheden ikke fuldt ud råder over den nødvendige kapacitet, herunder teknisk udstyr, biler og medarbejdere mv., skal virksomheden vedlægge en plan for, hvorledes den kan udvide kapaciteten til det ønskede omfang. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Udvælgelseskriterier Københavns Kommune har ved denne annoncering ikke fastsat mindstekrav til tilbudsgivernes henholdsvise økonomiske og finansielle formåen og tekniske og faglige formåen, men skal dog gøre opmærksom på, at kommunen forbeholder sig ret til at udelukke tilbudsgivere som uegnede, såfremt en tilbudsgiver ikke vurderes at have den nødvendige formåen til at løfte opgaven. I den forbindelse vil kommunen lægge vægt på om de fremsendte oplysninger efter kommunens vurdering viser, at tilbudsgiver er i stand til at varetage en driftsikker, kompetent opgaveløsning af den udbudte opgave. 4. Ordregivers Kravspecifikation Københavns Kommunes ufravigelige (minimums-) krav fremgår af bilag 1 til nærværende udbuds-materiale. Ved fremsendelse af tilbud accepterer tilbudsgiver samtidig alle ufravigelige krav i bilag 1. Det er således ikke nødvendigt, at det for hvert enkelt krav tilkendegives, at den tilbudte ydelse lever op til kravene. Kommunen forventer dog, at Tilbudsgiver i Bilag 1 supplerer kravene med en beskrivelse af hvorledes kravet imødekommes. Bilaget samt med den vindende tilbudsgivers tilkendegivelser, herunder ovennævnte beskrivelser vil indgå som bilag til kontrakten. 5. Tildelingskriterier ved valg af leverandør Sundheds- og Omsorgsforvaltning vil indgå aftale med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen vil indgå nedenstående delkriterier, hvilke er anført i prioriteret og vægtet rækkefølge: 1. Pris vægtes med 60 % 2. Kvalitet vægtes med 20 % 3. Driftssikkerhed vægtes med 20 % Ad 1) Ved vurdering af pris vil der blive lagt vægt på de afgivne priser til henholdsvis hjemmeboende borgere og samlede leveringer til plejehjem og andre institutioner. Prisen for enkeltleveringer til hjemmeboende vægtes 80 % i den samlede prisvurdering. Prisen for levering til plejehjem eller andre institutioner tæller 20 % i den samlede prisvurdering. Se i øvrigt bilag 3. Side 10 af 13

11 Ad 2) ved vurdering af Kvalitet vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 8a-b, 9b, 9h, 20 a og 21a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag 1. Ad 3) ved vurdering af Driftssikkerhed vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 6a-d, 11 og 22a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af udbudsmaterialet, udkast til kontrakt med bilag og tilbudsgivers tilbud Pris- og leverandørforhold Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 1 leverandør, alternativt 1 konsortium. Tilbud skal afgives i nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og fratrukket rabatter, bonus og lignende Aflevering af tilbud Tilbud skal være ordregiver i hænde senest den 30. november 2010 klokken på nedenstående adresse: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Att.: Solgerd Thomsen Tilbud mærkes: Tilbud på Madudbringning og med tydelig angivelse af MÅ IKKE ÅBNES I POSTMODTAGELSEN. Tilbud skal afleveres i ét (1) papir eksemplar og ét (1) eksemplar i elektronisk form i almindeligt læsbart format for eksempel pdf eller lignende leveret på Cd-rom eller USB stik. Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb Tilbuddets form Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på engelsk, svensk eller norsk. Tilbuddet skal indeholde en kort, generel beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed. Tilbuddet skal indeholde de i bilag 1, 2, 3 og 4 vedlagte skemaer i udfyldt stand. Det er vigtigt, at leverandøren besvarer og kommenterer alle punkter i tilbudsskemaerne og kravspecifikationerne, specificerer ydelser og priser samt besvarer konkrete spørgsmål. Side 11 af 13

12 Skulle der være punkter i udbudsgrundlaget, der forekommer uklare, kan der stilles spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 6.9. Er bilagene ikke udfyldt, eller udfyldt mangelfuldt, er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen berettiget til at se bort fra tilbuddet. Følgende bilag skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Bilag 1 Kravspecifikation til Madudbringning. Bilag 2 Virksomhedsoplysninger. Bilag 3 Prisskema Bilag 4 Tro og love erklæring 6.4. Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for indholdet af kontrakten eller kravspecifikationen i bilag 1. Hvis der forekommer forbehold til disse dokumenter vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Forhold i udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast med bilag, der ikke er omtalt i tilbuddet, betragtes som accepteret af tilbudsgiver Tavshedspligt Nærværende materiale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgivere skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Det skal bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Omkostninger ved udbudsforretningen Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Skriftlige spørgsmål Det er muligt at stille uddybende skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive publiceret på Virksomheder der efterfølgende rekvirerer udbudsmateriale, vil modtage besvarelserne sammen med udbudsmaterialet. Side 12 af 13

13 Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt til den i punkt 2 angivne adresse eller via mail att.: Solgerd Thomsen og skal tydeligt mærkes Madudbringning. 7. Tidsplan for udbudsforretning Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan: Bekendtgørelsen sendes til Udbudsvagten , klokken Frist for modtagelse af tilbud Beslutning om leverandørvalg er truffet og tilbudsgiverne orienteres Rammeaftalen træder i kraft 8. Checkliste Tilbudsgiveren skal, før afsendelse, være opmærksom på, at tilbuddet indeholder alle de informationer, der efterspørges: Underskrift fra de relevante personer Alle bilag i udfyldt stand og underskrevne hvor nødvendigt Tro og love erklæringer udfyldt Virksomhedsbeskrivelse, indeholdt referenceliste Det komplette tilbud i ét eksemplar Elektronisk kopi Kontrollér, at tilbuddet afsendes til den korrekte adresse. Vær opmærksom på, at hvis fristen for aflevering af tilbud ikke bliver overholdt punktligt, vil det medføre, at tilbuddet bliver afvist. Side 13 af 13

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse 1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse Opgave: Evaluering af satspuljeinitiativerne mentorforløb, rollemodeller og forældreindsats 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune.

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af Hjemmeplejebiler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsmateriale for offentligt udbud på

Udbudsmateriale for offentligt udbud på Københavns Kommune Udbudsmateriale EU-udbud nr.: 244823-2006 30.11.2006 Udbudsmateriale for offentligt udbud på Metodeudvikling og udførelse af tilsyn med plejehjem, tilsyn med kommunale og private leverandører

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering. Udbudsbetingelser

Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering. Udbudsbetingelser Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 17. november 2014 Sags nr. 2013111286 1 / 13 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme.

Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1. Udbudsbetingelser Opgave: Udvikling af og undervisning i metoder og værktøjer for mentorer, rollemodeller og forældrecoaches i forhold til forebyggelse af ekstremisme. 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser Rammeaftale om medieindkøb Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 2. april 2014 Sags nr. 2014023528 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner. Udbudsbetingelser. Sundhedsstyrelsen. 9. april Sags nr Slettet: 11.

Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner. Udbudsbetingelser. Sundhedsstyrelsen. 9. april Sags nr Slettet: 11. Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 9. april 2014 Slettet: 11. marts Sags nr. 2014014143 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere