års jubilæum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1937-2012 75 års jubilæum"

Transkript

1 års jubilæum

2 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug for også fremover B yggesocietetet blev stiftet i en tid, hvor byggeri var byggeri, og ejendomsbranchen ikke rigtig var blevet en sektor for sig selv. Sådan er det ikke længere. I dag er alle parter afhængige af hinanden for at skabe gode bymiljøer, spændende byggerier, rentable ejendomme og i sidste ende optimale forhold for brugerne medarbejdere og beboere. Så selvom det hedder Byggesocietetet, så er det i aller højeste grad for alle byggeriets parter. Vi samler alle, der har en interesse i mursten, siger erhvervsmægler Jytte Bille, der sammen med projektudvikler Tony Christrup udgør formandskabet i Byggesocietetet. kan måske godt ændre sig. Det ser vi allerede nu med de forskellige nye medietyper, og derfor skal vi hele tiden være i udvikling for at kunne være i centrum af branchen, siger Jytte Bille. Byggesocietetet har været i konstant bevægelse siden begyndelsen. Vi spænder vidt både geografisk, aldersmæssigt og vidensmæssigt. Den spændvidde skal udbygges og udvikles, og det kommer vi til at arbejde videre med i de kommende år, siger Tony Christrup. Fundamentet er fremover også netværk i videste betydning. Af Kamilla Sevel Netværk og videndeling får større og større betydning for tilgangen til markedet. Det er netværket, der giver en medarbejder værdi i dag. Uddannelse er fint, og en helt nødvendig forudsætning for faglighed. Men det der giver forretningsmæssig og personlig succes er evnen til at skabe og bruge netværket, siger Tony Christrup. Byggesocietetet ser netop nu en stor tilgang af medlemmer. Det tager tid at skabe kontakter. Men hvis man melder sig ind og deltager aktivt i Byggesocietetet, så har man en smutvej til det brede og solide netværk Byggesocietetet dækker stadig bredere i takt med, at man ikke bare passer sin egen del af et projekt eller en ejendom, men i stigende grad arbejder sammen på tværs. Byggesocietetet er det omdrejningspunkt, hvor man kan videndele. Det har vi været i 75 år, og det vil vi også være i fremtiden. Men måden man gør det på, Byggesocietetets vigtigste styrker er: Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk i bygge-og ejendomsbranchen Vi er landsdækkende, forankret i et stærkt, tværfagligt netværk af professionelle aktører. Vi har en høj troværdighed som sparringspartner i det brede politiske system og blandt beslutningstagere. Vi videndeler i et professionelt bredt fagligt netværk af aktører, som kan opsamle og løfte aktuelle emner og udfordringer. SIDE 2 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

3 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Jytte Bille og Tony Christrup har begge været formænd for Byggesocietetet i København inden de nu står for videreudviklingen af den 75-årige forening, der siden sin start har øget videndeling og netværk i bygge- og ejendomsbranchen. Byggesocietetets vision: Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. i branchen. Det anerkender stadig flere er nødvendigt, og det er baggrunden for vores medlemsfremgang, siger de. Alene det seneste halve år har Byggesocietetet fået lige så mange nye medlemmer, som normalt melder sig ind i løbet af et helt år. Jo mere aktiv man er desto mere får man igen. BS-grupperne skaber netværket på tværs, og i fagudvalgene kan man positivt påvirke udviklingen. Den anden del af Byggesocietetet er nemlig den unikke politiske påvirkning som en organisation på tværs af branchen kan bidrage med. For selvom Byggesocietetet per definition er apolitisk, så blander udvalg og formandskab sig gerne i debatten med udgangspunkt ikke kun i bygge- og ejendomsbranchens interesser, men i højere grad for at fremme det gode byggeri og mulighederne for at udvikle Danmark på den rigtige måde, når det gælder fast ejendom. Byggesocietetet er værdiskabende i forhold til den dialog, vi har ind mod >> BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 3

4 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten t Niveauet i den danske bygge- og ejendomsbranche er ikke altid lige så højt som i udlandet. Netop ved at øge vidensdelingen som vi gør via fagudvalgene og BS-grupperne i Byggesocietetet kan vi højne niveauet i Danmark, siger Jytte Bille og Tony Christrup, landsformænd i Byggesocietetet. Formændene i Byggesocietetet i 2012 Formandskabet i Byggesocietetet har siden september 2011 været delt mellem projektudviklingschef i Arkitektgruppen Tony Christrup og selvstændig erhvervsmægler Jytte Bille. Tony Christrup kom fra en post som formand for Byggesocietetet København, en post som tidligere har været beklædt af netop Jytte Bille. Det var i forbindelse med ønsket om en strukturel fornyelse af Byggesocietetet, at Jytte Bille og Tony Christrup blev valgt til at indtræde i formandskabet for en overgangsperiode af 24 måneder, hvorefter Jytte Bille udtræder af formandskabet. Tony Christrup har været i Arkitektgruppen siden 2005, hvor han kom fra en stilling som projektudviklingschef i Sjælsø. Før da har han været salgs- og udviklingschef i det daværende Ørestadsselskabet. Christiansborg. Især i en tid, hvor både branchen, men også byggeriet står på hælene, så skal vi finde den bedst mulige måde at udvikle byggeri og ejendom på i Danmark, siger Tony Christrup. Både Jytte Bille og Tony Christrup forventer, at Byggesocietetet med den fremgang, der sker i øjeblikket står væsentligt styrket om 5 år. Der sker en stor brancheglidning i disse år. Et godt eksempel er OPP-samarbejde, hvor parter helt fra byggefolk til administratorer og financiers er nødt til at arbejde på tværs. Det kræver, at man Formænd og bestyrelse kan arbejde sammen. I gamle dage var det magt, der var omdrejningspunktet for forretning. I dag er det netværk både når det gælder personlig karriere og forretninger, siger Jytte Bille. Og Tony Christrup supplerer: Derfor tror jeg også, at medlemstilgangen fortsætter. Vi vil få flere medlemmer generelt og ikke mindst vil vi få flere medlemmer inden for ejendomsdelen af branchen. Byggesocietetet fortsætter som en væsentlig spiller både internt i branchen og udadtil i forhold til beslutningstagerne, siger han. Jytte Bille har været selvstændig erhvervsmægler siden 1993 og har desuden firmaet Corporate DNA, der rådgiver firmaer om ledelse og udvikling. Byggesocietetet ledes af et formandskab bestående af Tony Christrup og Jytte Bille. De refererer til landsbestyrelsen, der tæller en formand fra de forskellige dele af Byggesocietetet rundt om i Danmark. Sådan styres Byggesocietetet Byggesocietetet køres i det daglige af forretningsfører Charlotte Theibel og Grethe Kyed, der står for medlemskartoteket og bogholderi. Charlotte Theibel kom til Byggesocietetet i januar 2010 og står i det daglige for håndteringen af arrangementer og koordinering mellem lokalområderne, bestyrelsen og de øvrige medlemmer. Charlotte Theibel. Til kontinuerlig sparring har landsbestyrelsen også et forretningsudvalg på 4 personer, der jævnligt mødes og drøfter den løbende drift. Herudover findes faglige udvalg om specifikke emner samt BS-grupper til netværk. Bestyrelsen for Byggesocietetet som har deltaget i den historiske omlægning af Byggesocietetet, bestod af: Lars Heilesen, Tony Christrup, Helge Tindal, Niels Kristian Hansen, Hans Bo Hyldig, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Finn Ehlers, Arne Harboe og Anne Henriksen. Den nuværende bestyrelse består af Jytte Bille, Tony Christrup, Arne Harboe, Anne Henriksen, Thomas Carstens, Finn Ehlers, Niels Kristian Hansen, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Hans-Bo Hyldig, Flemming Dahl, Christoph Wiese og Claus Bærentsen. Læs mere i oversigten over lokalområderne på side 7. SIDE 4 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

5 Sådan bliver du medlem af en BS-gruppe En BS-gruppe består af medlemmer, som ledes af en styregruppe på cirka tre medlemmer. Formålet med gruppen kan være at få etableret et netværk - men en BS-gruppe kan også have et særligt tema, f.eks. globalisering, klima, byudvikling, lejeforhold, eller lignende. Byggesocietetet anbefaler altid, at de enkelte BS-grupper arrangerer 4-6 årlige møder. Erfaringen viser også, at det er en god idé at skabe en tværfaglig struktur i grupperne. Det er ikke et krav, men en vis diversitet i gruppemedlemmernes alder, køn, uddannelsesmæssige baggrund og branche er som regel med til at skabe et interessant og udbytterigt netværk for medlemmerne. På Byggesocietetets hjemmeside kan man se alle BS-grupper og de eksisterende medlemmer. Se mere om BS-grupperne på

6 Nye medlemmer over hele landet Byggesocietetets netværk er med til at skabe synergi, innovation og indflydelse. Det tiltrækker nye og yngre medlemmer over hele landet Af Lotte Lund E n stor del af Byggesocietetets daglige liv foregår ude i lokalområderne. Her arrangerer de 8 lokale bestyrelser året igennem arrangementer, som sikrer, at medlemmerne har fingeren på pulsen i deres lokale område og udviklingen i byggebranchen på landsplan. Alt arbejde i Byggesocietetets lokalområder udføres af frivillige kræfter. Det sætter naturlige begrænsninger på udfoldelserne, og det har måske også afskrækket nogle yngre mennesker fra at melde sig ind i BS, ikke mindst i provinsen. Det var i al fald oplevelsen i Vendsyssel. Derfor besluttede den lokale afdeling af Byggesocietetet sig for fire år siden til at undersøge, om Byggesocietetet egentlig havde sin berettigelse længere i den del af landet. Farvel til ældre mænd med vest og lommeur Vi ville finde ud af, om tiden var løbet fra Byggesocietetet? Alene navnet gav jo associationer til ældre mænd med vest og lommeur, som sidder og drikker portvin, siger erhvervskonsulent Arne Harboe, lokalformand i Vendsyssel. Sammen med sin bestyrelse kontaktede Arne Harboe en række unge mennesker i bygge- og ejendomsbranchen, som de mente, kunne have interesse i medlemskab. De unge kendte typisk ikke Byggesocietetet i forvejen. Efter en introduktion meldte mange af de unge sig dog ind, og et generationsskifte er nu på vej. For de yngre medlemmer, der kom til, var det også meget vigtigt, at Byggesocietetet var upolitisk i partipolitisk forstand, og i stedet fokuserede på dagsaktuelle emner, som virksomhedsbesøg og møder med kommunen. Endelig gjorde de unge mennesker klart, at de ikke ville have lektier for. De ville have frihed til bare at komme, som de er. Det skal vi respektere, men min erfaring er nu, at når de først kommer til møderne, så kan de ikke lade være med at engagere sig, siger Arne Harboe. Jeg oplevede værdien af det faglige netværk med det samme. Det er Byggesocietetets største styrke. I bygge- og ejendomsbranchen betyder netværk alt, siger advokat Anne Henriksen. I dag, tre år efter processen gik i gang i Vendsyssel og omegn, har Byggesocietet Vendsyssel næsten fordoblet sit medlemstal til 65 medlemmer. Møder med kommunen har ført til ny dialog og mere effektiv sagsbehandling. Både Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune garanterer i dag, at små byggesager får svar inden for 12 arbejdsdage. Når det gælder store byggesager, nedsætter kommunen en gruppe, hvor alle relevante sagsbehandlere vedr. byggetekniske spørgsmål, lokalplaner, miljømæssige hensyn etc. er repræsenteret, så papirerne ikke som i gamle dage vandrer fra kontor til kontor, og hvor man først efter måneder bliver opmærksom på eventuelle problemstillinger. Netværket betyder alt Anne Henriksen er et af de yngre medlemmer, der blev introduceret til Byggesocietetet gennem en målrettet foryngelses-indsats fra Byggesocietetet i Aalborgs side. SIDE 6 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

7 NYE MEDLEMMER OVER HELE LANDET Anne Henriksen er i dag formand for Byggesocietetet i Aalborg. Hun arbejder på 10. år som advokat med speciale i fast ejendom og entrepriseret. Byggesocietetet inviterede mig til et arrangement for folk på min egen alder, og jeg valgte at fortsætte. Jeg kom hurtigt i bestyrelsen og overtog formandsposten efter et år. Det er nu tre år siden, siger Anne Henriksen. Anne Henriksen har også været med til at tage initiativet til BS-grupper i Aalborg. BS-grupperne tiltrækker yngre mennesker. Vi er nu oppe på tre BS-grupper i Aalborg på trods af vores forholdsvis lille størrelse, siger hun. Jeg har så meget gavn af mit netværk i Byggesocietetet, ikke kun i Aalborg, men også i landsbestyrelsens landsdækkende netværk. Det virker i det daglige på den måde, at jeg får henvist sager om handler, tvist og entrepriser, fordi jeg opbygger både personkendskab og tillid gennem mit arbejde i Byggesocietetet. Og når jeg bliver udfordret på faglige, byggetekniske spørgsmål, så kan jeg altid ringe til en ven, for at sige det lidt populært, siger Anne Henriksen. Hidtil har hun som formand ikke været så aktiv i forhold til Aalborg Kommune, men Anne Henriksen har ambitioner om, at det skal være det næste. Vi oplever et byggeboom i Aalborg i disse år, primært i den almene sektor. Vi synes, at kommunen kører tingene rimeligt, men vi ønsker en stærkere tilknytning til det politiske niveau for at kunne servicere vores medlemmer, siger Anne Henriksen. Vækst København I Byggesocietetet København sker der også fornyelse. Jakob Wind-Hansen, områdedirektør i Nykredit, blev i foråret valgt til ny formand. Med 625 medlemmer har afdelingen mere end halvdelen af Byggesocietetets samlede medlemsskare. Overskriften for Jakob Wind-Hansens formandskab er Vækst København. Vi står allerede stærkt i forhold til beslutningstagerne. Vi påvirker gennem netværk og gennem vores faglighed og vi mødes med både det politiske og det finansielle system og andre interessenter. Men vi kan blive endnu bedre til at kommunikere, hvad vi kan bidrage med, siger Jakob Wind-Hansen, og nævner kampen mod genindførelse af moms på byggegrunde, som et eksempel, hvor Byggesocietetet København brugte mange kræfter. Formanden for København vil også gerne have netværket til at gå på tværs af landet. København er den største gruppe, derfor fylder vi meget i Byggesocietetet. Men vi arbejder på at få bundet netværket stærkere sammen på tværs af landet. Det ville være ideelt, hvis vi kunne deltage i hinandens møder. Lokalt vil vi gerne udbrede Byggesocietetet til at stå stærkere i Nordsjælland, især Hillerød, og mod syd i Køge. I begge byer, er der stor byggeaktivitet, og det vil vi gerne være med til at synliggøre, siger Jakob Wind Hansen. Byggesocietetet er landsdækkende med 8 lokalområder Alle 8 landsdele er repræsenteret i Byggesocietetets Landsbestyrelse. Der findes BS-grupper i København, Aarhus og Aalborg. Byggesocietetet Vendsyssel Lokalformand: Arne Harboe, erhvervskonsulent HTH Køkkener, Hjørring. Medlem af landsbestyrelsen. Medlemstal: Cirka 65 Byggesocietetet Aalborg Lokalformand: Anne Henriksen, advokat og partner (H), Advokatfirmaet Vingaardshus Medlemstal: 95 Byggesocietetet Aarhus Lokalformand: Thomas Carstens, arkitekt, Arkitema Medlemstal: 145 Byggesocietetet Syd- og Vestjylland Lokalformand: Finn Ehlers, arkitekt, Hallen & Nordby Medlemstal: 55 Byggesocietetet Trekantsområdet Lokalformand: Ingolf Bak, bygherrerådgiver, FBJ Rådg. Ingeniører Medlemstal: 70 Byggesocietetet Fyn Formand: Niels Kristian Hansen, ejendomsdirektør, Rosengårdcentret Medlemstal: 60 Byggesocietetet Sydsjælland Lokalformand: Søren B. Nielsen, rådgivende ingeniør, F.R.I. Medlemstal: 60 Byggesocietetet København Lokalformand: Jakob Wind-Hansen, områdedirektør, Nykredit Medlemstal: 625 SIDE 7

8 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet BS-grupper og fagudvalg giver mulighed for at deltage i Byggesocietetet på flere planer både når det gælder netværk og faglige ambitioner Af Kamilla Sevel B yggesocietetet byder på mange muligheder for at engagere sig, møde nye forretningsforbindelser og opgradere sig fagligt. Faglige udvalg og BS-grupper er nogle af de mest oplagte muligheder. En BS-gruppe er en pendant til netværksmuligheder som VL-grupperne. Men BS-grupperne er fagligt fokuserede og favner samtidig branchen på kryds og tværs. Jeg tror det, er derfor, de er blevet sådan en stor succes, siger advokat Iben Mai Winsløw fra advokatfirmaet Winsløw som var en af initiativtagerne, da ideen til BS-grupperne blev født i For nogle er det svært at kaste sig ud i at danne netværk. Hvor skal man tage fat, og ikke mindst i hvem. Især hvis man er ny i branchen, skal i gang med en ny stilling, med nye opgaver eller er startet Pernille Weiss Terkildsen er formand for Byggesocietetets sundhedsudvalg. Hun deltager i det frivillige arbejde for at være med til at skabe rammerne for dialog og videndeling hendes håb er, at der på den måde kommer bedre hospitaler og andet sundhedsbyggeri ud af det i sidste ende. for sig selv, kan det være rart at have et netværk både til at sparre med og til at få gode råd i udviklingsprocessen. Hjælper nye ind i branchen Netværk er vigtigt i flere forskellige situationer. Man har stor glæde af både at hjælpe nye ind i branchen, men naturligvis også af at blive hjulpet selv. I 2003, da jeg var 35 og lige var blevet selvstændig, var der en person i min professionelle omgangskreds, som godt ville hjælpe mig videre og derfor tilbød at løfte mig ind i Byggesocietetets daværende Internationale erfa gruppe. Det er den, der i dag har dannet fundamentet for BS gruppe 1. Det var jeg meget taknemmelig for og synes, at den mulighed skal være til stede for alle, som gerne vil være en del af netværket i Byggesocietetet, siger Iben Mai Winsløw. I Byggesocietetet København ville man gerne formalisere netværkstanken yderligere. Derfor blev BS-idéen født. Det udsprang af de drøftelser, vi havde i Københavnerkredsens bestyrelse om, at vi ønskede at tiltrække unge og nye medlemmer. Hvis man skal få et bredt SIDE 8 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

9 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet og godt netværk, er det en helt grundlæggende forudsætning, at det er nemt, gennemsigtigt og attraktivt at være en del af byggesocietetets netværk, siger Iben Mai Winsløw. 9 BS-grupper over hele landet Ideen er faktisk blevet så vel modtaget, at der på knapt 2 år er blevet oprettet 9 BS-grupper. Udover København er Byggesocietetet i Aalborg mest aktivt med 3 BS-grupper, mens den første startede op i Aarhus i foråret I København er flere under dannelse. Advokat Iben Mai Winsløw sidder i bestyrelsen for Byggesocietetet København. Hun har samtidig været initiativtager til de succesfulde BS-grupper, der er Byggesocietetets pendant til ledelsesnetværket VL. Grupperne er på godt et år oppe på knap 200 medlemmer og skaber netværk på kryds og tværs af bygge- og ejendomsbranchen. BS-grupperne er med til at styrke Byggesocietetets demokrati. Samtidig er det også en uhøjtidelig måde at møde nye mennesker fra helt andre dele af branchen. Og hvem ved, hvem der lige har kontakten til den næste opgave, siger Iben Mai Winsløw. Udover BS-grupperne er det også muligt at være aktiv i Byggesocietetets fagudvalg. Fagudvalgene er grupper, der alle deler en fælles faglig interesse. I dag er der 9 udvalg i Byggesocietetet. Et nyt er lige kommet til om udbudsretlige regler. Andre beskæftiger sig med solceller, miljø, lejeret, København og sundhed for bare at nævne nogle. Indehaver Pernille Weiss Terkildsen, der har firmaet Archimed, er formand for Sundhedsudvalget. Vores opgave er hele tiden at have fingeren på pulsen og spotte den næste dagsorden. Fagudvalgene i Byggesocietetet er de facto apolitiske. Netop derfor kan vi tage fat på branchens varme kartofler og få dem italesat ved at få de rigtige mennesker til at mødes på tværs og komme i dialog, siger Pernille Weiss Terkildsen. Sundhedsudvalget arbejder med at give indblik i de komplekse udfordringer, der er på hele området for hospitaler og sundhedshuse i de kommende år. Det er komplekse processer, og derfor er det værdifuldt for alle parter at kunne sparre mere uformelt om, hvordan vi udvikler sektoren bedst muligt. Personligt deltager jeg i arbejdet, fordi det giver en stor tilfredsstillelse at føre folk sammen. Vi står for værtskabet for den brede dialog i den bedste og bredeste betydning, siger Pernille Weiss Terkildsen. Byggesocietetets 9 udvalg Byggesocietetet bygger en stor del af sine aktiviteter på det værdifulde arbejde, der foregår i udvalgene. Udvalgene består af medlemmer fra mange forskellige erhverv, der alle har et virke inden for bygge- og ejendomsbranchen. Boligudvalget beskæftiger sig primært med boligpolitiske spørgsmål, såsom almen og privat udlejningsbyggeri, andelsboligbyggeri, lejelovgivning inden for boliger etc. Bygherreudvalget behandler aktuelle emner med relevans for den professionelle bygherre, bl.a. økonomi, kvalitet, lovgivning etc. Lejeudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med lejelovgivningen inden for bolig- og erhvervssektoren. Bl.a. er udvalget aktivt i høringsfasen omkring ny lovgivning. By- og planudvalget udvalget beskæftiger sig med byudvikling og planlægning, herunder også lovgivning og forhold, der har indflydelse på fremtidens byudvikling og -planlægning. Udvalget arrangerer gå-hjem-møder om relevante emner. Miljøudvalget arrangerer en række på-vej-hjem møder omkring aktuelle emner inden for miljøforhold generelt, herunder miljølovgivning. Københavnsudvalget følger byggeudviklingen i Hovedstadsområdet. Sundhedsudvalget beskæftiger sig med sundhedssystemets udvikling i de nye regioner, set fra et bygningsmæssigt perspektiv. Solenergiudvalget udvalget bidrager med viden om, hvordan man implementerer solenergi i eksisterende og fremtidige byggerier. Udbudsretsudvalg forum for erfaringer med udbud både efter de danske udbudsregler og EU s udbudsdirektiver. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 9

10 Op- & nedture Byggesocietetet kan fejre 75 års jubilæum. Og selvom der både har været op- og nedture, så har netværket overlevet sin markante betydning i byggeog ejendomsbranchen i byggeri og ejendom Af Lotte Lund E n stor Del af de økonomiske Vanskeligheder, Byggeriet for Tiden lider under, har det faaet paa sine skuldre uden at kny et Ord, idet de fleste Bygherrer først blev bekendt f. Eks. med de tunge Skatter af forskellig Art, efter at Skatterne var vedtaget på Rigsdagen. At der følgelig har manglet et samlende Organ til bl. a. at vejlede Lovgivningen med Hensyn til Byggeriets Tarv skulde efter saadanne Erfaringer være en Selvfølge. Sådan indledtes den første artikel i Byggeforum fra september Byggeforum var Byggesocietetets blad. Længere nede i artiklen kan man læse, Nytårskuren trækker hvert år i januar cirka 400 mennesker til en festlig indledning på året. Her er det fra SIDE 10 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

11 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM at et sådant samlende Organ allerede havde set dagens lys i form af Byggesocietetet: Som saa meget andet i dette land, der har Grokraft i sig, blev Societetets stiftende Møde afholdt i de Jyders Land, nemlig i Aarhus den 27. juni Lige siden har Byggesocietetet arbejdet med at påvirke den politik, der bliver ført på Christiansborg. Vi har været samtalepartner mange gange. Ofte blev jeg ringet op fra ministeriet og bedt om at komme med kommentarer til dette og hint. Personligt har jeg arbejdet med 9 forskellige boligministre lige fra Erling Olsen til Thor Pedersen og Jytte Andersen. Fra socialdemokrater til venstrefolk, siger Lars Heilesen, der har været formand for Byggesocietetet i næsten 30 år og gik af i efteråret Netop fraværet af en boligminister i størstedelen af 2000-tallet har været en af Byggesocietetets mærkesager. Vi har gang på gang påpeget, at så stort et område som boligsektoren med indflydelse for så mange mennesker Byggeriet i 2012 lider også fortsat under økonomiske Vanskeligheder og den jyske hovedstad staves igen med Aa, som Byggesocietetets blad Byggeforum skrev det i Th. Peder Stillinge var medstifter af Byggesocietetet. Han var tømrermester i København og blev blandt andet tømrermester på byggeriet af Grundtvigskirken. Foto venligst udlånt af Niels Kristian Hansen. altså kræver en minister for at få den nødvendige bevågenhed. Det har vi fået igen, og det er første skridt på vejen, siger Lars Heilesen. Da Byggesocietetet blev stiftet var der krise. Det var svært at skaffe opgaver, og det var vigtigt at skabe nye kontakter. Derfor så de oprindelige stiftere en mulighed i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden i branchen. Det man i dag kalder at netværke. Og selvom rammevilkårene naturligvis er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietetet. Og der er også fortsat brug for det. Ja, mon ikke. Der kommer hele tiden nye udfordringer, siger Lars Heilesen. >> Lars Heilesen har om nogen tegnet Byggesocietetet. Han har været medlem i 40 år, heraf knap 30 år som formand. Dermed er han den formand for Byggesocietetet, der har siddet længst. Han er i dag æresmedlem af Byggesocietetet og arbejder som advokat med speciale i ejendomsadministration og fast ejendom. En driftig herre fra Randers Den driftige bygherre Frederik Christian Boldsen fra Randers stiftede i 1904 landets første udstykningsforening. Senere flyttede han til København og var med bogen Haveboliger i Danmark en vigtig drivkraft i udviklingen af villabyggeri for den brede befolkning. Boldsen tog selv initiativ til haveboligforeningen Grøndalsvænge i København, som ligger der den dag i dag, og fortsat er et eftertragtet boligkvarter inspireret af engelske havebyer. Han var også stifteren af og i mange år formand for Københavns Almindelige Boligforening, KAB. Den gang var det boligbyggerne, der havde magten. De fleste virksomheder udviklede selv deres domiciler og brugte mindre håndværkere, så de professionelle i ejendomsbranchen havde med boliger at gøre. I de første år, var Byggesocietetet en ren bygherreorganisation, hvor Boldsen sad som formand frem til Efterhånden var der dog enighed om, at også arkitekter og ingeniører burde være med, fordi de både delte interesser med bygherrerne og kunne tilføre organisationen mere sagkundskab og ekspertise. Og i dag er Byggesocietetets fornemste opgave netop at forene branchen på tværs af brancheskel. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 11

12 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM I 2010 fik deltagerne på landsmødet en grundig rundtur på Limfjorden for at se på Aalborgs byudvikling. Foto: Niels Riis Ebbesen Det Gyldne Søm Det Gyldne Søm er Byggesocietetets anerkendelse til en person, personer, firma, organisation eller kommune, som har gjort en særlig indsats til fremme af byggeriet og branchens image. Prisen er et diplom og et gyldent 7-tommer søm. Prisen har været uddelt siden Her er modtagerne de sidste 10 år: 2002 Louis Poulsen Lighting A/S 2003 Arkitektskolen i Aarhus v/prorektor Anette Brunsvig Sørensen, ark. M.A.A Arkitekt Scott Hollingsworth, og arkitektfirmaet ARCITO 2005 Direktør Frede Rasmussen, Danhaus i Esbjerg 2006 Ørestadsselskabet 2007 Jeudan A/S 2008 Ejendomsselskabet Realea A/S 2009 Direktør Ib Henrik Rønje, Hotel Crowne Plaza og Copenhagen Towers 2010 Aalborg Kommune 2011 Niels Barfred, Wilders Plads Ejendomme A/S Rådmand Mariann Nørgaard får overrakt Det Gyldne Søm i 2010 på vegne af kommunen for omdannelsen af havnefronten i Aalborg. Til højre daværende landsformand Lars Heilesen. Det gælder ikke mindst op- og nedture. Efter 30ernes dybe krise, var der 70erne, hvor nedturen ovenpå oliekrisen blev holdt oppe af almennyttigt boligbyggeri. Men i starten af 90erne var der ingen segmenter, der holdt hånden under byggesektoren og virksomheder og developere ramlede på stribe. Ligesom det skete, da finanskrisen buldrede i gang i efteråret Vi havde været inde i en unaturlig opgang, hvor det ikke længere var arkitekterne og ingeniørerne og ejendomsselskaberne, der satte dagsordenen, men developerne. Branchen blev præget af alt for meget købmandsskab frem for langsigtethed, siger Lars Heilesen. Det har givet smæk, men på trods af krisen eller måske netop for at stå sammen har Byggesocietetet fastholdt sit medlemstal, og har ikke bare overlevet, men står også stærkere i 2012 end i Nu kan Byggesocietetet så fejre 75 års jubilæum. Artiklen i Byggeforum nr. 1 fastslår, at Societetet ikke vil komme til at mangle opgaver. I 1937 skriver bladet således om en af udfordringerne: Tekniken bevirker, at Boliger, Forretningslokaler, Kontorer, Fabriker etc. forældes i et hidtidigt ukendt Tempo, og Byggevirksomheden i kommende Tider vil stille betydeligere Krav til Teknik og Arbejdsydelse end forhen, alt under forudsætning af normale økonomiske Forhold. Ved given Lejlighed udskriver vi derfor Konkurrencer om særligt aktuelle Spørgsmål; man kan tænke sig rent eksempelvis saa paatrængende Opgaver som Isolering og Ventilering og saa almene spørgsmål som Boligtyper. Og sådan er det også i Isolering og ventilering er omend på et noget >> Tidligere landsformand Lars Heilesen er godt tilfreds med Byggesocietetets udvikling de sidste mange år men ikke med den internationale indsats. I flere år prøvede han at genoptage et samarbejde med den europæiske entreprenørorganisation UEPC, Union Européenne des Promoteurs- Constructeurs, men det er ikke lykkedes at få det rigtigt på skinner. Lars Heilesen er dog fortsat ærespræsident i foreningen. Her fra Foto: Niels Riis Ebbesen SIDE 12 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

13 Vi kan få ekstra hænder på arbejdsmarkedet. Og de skal ikke engang have løn. Lars D. Christoffersen Se filmen. ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. Mød os på alectia.com

14 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM Formænd i Byggesocietetet Bygherre, direktør og byggeteoretiker Frederik Christian Boldsen ( ): Byggesocietetets stifter. Født i Randers. Uddannet jurist. En af sin tids største bygherrer. Stiftede i 1920 Københavns Almindelige Boligselskab. Medlem af samtlige ministerielle byggeudvalg, medforfatter på en række betænkninger. Forfatter til flere bøger Landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen ( ): Født i Aarhus. Drev advokatvirksomhed i Aarhus med broderen Viggo Holst-Knudsen. Ledede store byggeselskaber i København og Aarhus. Talrige offentlige hverv vedrørende byggeforhold. Medlem af BRF s styrelse og repræsentantskab. Medlem af Byggesocietetets bestyrelse frem til Advokat Gustav Larsen: Fra Odense. Sikrede stor medlemskreds på Fyn. Aktiv i Odense Grundejerforening, formand for Fællesforeningen af Fynske Grundejere og Grundejernes Landsforbund og bestyrelsen for Grundejernes Saneringsselskab. Sikrede gennem disse poster gennemførelse af societetets boligpolitik Landsretssagfører Iens Christian Mortensen: Stor indsats for Statens Byggeforskningsinstitut. Medlem af Boligministeriets produktionsudvalg og trafikministeriets revisionsudvalg for arbejder og leverancer. Bestyrelsesmedlem i Byggecentrum. Flittig debattør i medierne. Døde i 1982 midt i formandsskabet Advokat Lars Heilesen (1946-): Speciale i entreprise samt bygge- og erhvervslejeret. Endvidere medlem af en række bestyrelser, herunder repræsentantskabet for Alm. Brand og Realdania Fonden. andet niveau, så stadig med i opgaverne. I 2010 var Byggesocietetet således initiativtager til at stifte et dansk Green Building Council, som netop har gennemført sine første certificeringer på dansk jord. Og allerede i sit første år kunne Byggesocietetet konstatere, at det var med til at sætte fingertryk. I hvert fald blev det noteret, at Byggesocietetet har haft ikke ringe Virkning, direkte som indirekte på Loven om Støtte til Boligbyggeri, som blev vedtaget i løbet af vinteren 1937, og som var med til at sætte gang i boligbyggeriet. 7 formand på 75 år I løbet af de 75 år har Byggesocietetet kun haft syv formænd. Og indtil det seneste formandsvalg har alle været advokatuddannede mænd. Den tradition blev brudt, da foreningen efter 75 år i efteråret 2011 for første gang delte formandsskabet ud på to personer, en projektudvikler og en mægler. Den ene var oven i købet kvinde. Jytte Bille og Tony Christrup afløste Lars Heilesen, der dermed er Byggesocietetets hidtil længst siddende formand med knap 30 år fra 1982 til Fra lukket til åbent selskab Lars Heilesen startede i Byggesocietetet allerede i 1972, og har således været med i mere end halvdelen af Byggesocietetets levetid. Han var formand for København og landssekretær, inden han satte sig i formandsstolen. Min vision var at få alle i branchen med. Om en mursten bliver lagt i privat eller offentligt regi er i princippet det samme. Og jeg anser det for den største succes, at Byggesocietetet i dag er bredt sammensat, og at medlemstallet er steget til næsten I 1982 var det et lukket selskab med lukkede netværk, siger Lars Heilesen. Farvel til gentleman-perioden Den største opgave fremadrettet bliver fortsat at sikre, at Byggesocietetet forener både de kreative kræfter i branchen og de mere seriøse dele, der sikrer finansiering etc. Kreativitet og kultur er vigtigt, for den får dig til at se et andet menneskes mange egenskaber og værdier, ikke kun som en person, du skal tjene penge på. Kultur giver dig tråde tilbage, og du forstår, hvad der skal til for at skabe en fremtid. Og det handler ikke alene om penge. En god købmand går ud af døren med en god forretning, men det er ikke nok. Det vigtigste er at opbygge menneskelige relationer og have en menneskelig forståelse. Det åbner op for give and take og danner baggrund for det, jeg vil kalde de rigtigt gode forretninger. Det er her et netværk på tværs af branchen, hvor man deler synspunkter og meninger, har sin helt store berettigelse, siger han Delt formandskab: Erhvervsmægler Jytte Bille og projektudviklingschef Tony Christrup. Erhvervsmægler Jytte Bille (1952-): Statsautoriseret erhvervsejendomsmægler med speciale indenfor investeringsejendomme. Lederuddannelse Nevi Finans. Ejer af Jytte Bille Erhverv og partner i Corporate dna. Erfaring indenfor ledelse, salg og virksomhedskultur opbygget gennem mere end 30 år i finansielle virksomheder, ejendomsbranchen og uddannelsessektoren. Tidligere formand gennem 10 år for Byggesocietetet København. Projektudviklingschef Tony Christrup (1962-): Projektudviklingschef i Arkitektgruppen. Tidligere projektudviklingschef i Sjælsø og salgs- og udviklingschef i Ørestadsselskabet. Tidligere formand for Byggesocietetet København. I 2008 blev landsmødet holdt med rundvisning på det nyrenoverede Kellers Park i Vejle. Foto: Niels Riis Ebbesen. SIDE 14 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

15 Realkredit Danmark ønsker tillykke med Byggesocietetets 75 års jubilæum.

16 Bliv medlem af Byggesocietetet Enhver med tilknytning til og interesse for bygge- og ejendomsbranchen kan blive medlem af Byggesocietetet. Som medlem får du adgang til den nyeste viden inden for sektoren. Samtidig får du et værdifuldt kendskab til andre erhverv, virksomheder og personer med aktiv tilknytning til bygge- og ejendomssektoren. Et personligt medlemskab koster kr. om året. Et firmamedlemskab som inkluderer op til 8 personer koster kr. om året. Ring og hør nærmere hos forretningsfører Charlotte Theibel på tlf eller send en mail på Udgivet som tillæg til Magasinet Ejendom. Ansv. redaktion og tilrettelæggelse: SP Business Media Aps. Byggesocietetet Nørre Voldgade 106 DK-1358 København K Tel Byggesocietetets nye design og logo fra 2012 henter inspiration fra det klassiske murforbandt. Logoet er sat op i sort og brændt orange, der er en klassisk murstensfarve, og typografisk er navnetrækket lagt op som byggesten i et forskudt netværksforløb. Geometri og farvespil understreger både visuelt og symbolsk kompleksiteten og drivkraften i de mange alsidige opgaver, som medlemmerne af Byggesocietetet hver dag er med til at løse i bygge- og ejendomsbranchen.

www.byggesocietetet.dk

www.byggesocietetet.dk www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra bygge- og ejendomsbranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! 2 ...Byggesocietetet er den danske bygge- og

Læs mere

www.byggesocietetet.dk - hvor du møder dine kollegaer fra byggebranchen. Sammen sætter vi dagsordenen for branchens udvikling og kreative debat! ...Byggesocietetet er den danske byggebranches største interesse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 - udviklingsområder og nye projektmuligheder Baggrund Københavns vækst fortsætter. Nye boligområder skyder op mange steder i byen, og nye bydelscentre vokser

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat af Workshop 4. november 2010

Referat af Workshop 4. november 2010 Referat af Workshop 4. november 2010 PROGRAM 1. Velkomst v./ Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune 2. Dagens fokus v/ Karen Sommer Møller, BolivVejle 3. Morgenmad og deltagerpræsentation 4. Introduktion

Læs mere

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland Nybolig Erhverv København Hillerød Søndre Jernbanevej 4E, 2. 3400 Hillerød 3401@nybolig.dk Tlf. 3364 6500 nyboligerhverv.dk/hilleroed København V Vester Farigmagsgade

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Byens Netværk 16.11.2010 Tekst/Foto: Nanna Jardorf Hvordan skaber vi den gode totaloplevelse for beslutningstagerne i byggesager?

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således:

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således: Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Flere unge i Hjørring på offentlig forsørgelse side 2 Virksomhedsudvikling via AAU-samarbejde side 4 Stor interesse for inspirationsmøder side 5 Formanden

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere , chefer og direktører Stærke netværk til stærke ledere > Netværksmøder hos os giver dig nye indfaldsvinkler til dine ledelsesmæssige udfordringer, og du får konkret og brugbar viden med dig hjem. Vær

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Netværk i bygge- og ejendomsbranchen - værdiskaber eller tidssluger

Netværk i bygge- og ejendomsbranchen - værdiskaber eller tidssluger Netværk i bygge- og ejendomsbranchen - værdiskaber eller tidssluger Iben Mai Winsløw FRØLUNDWINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 M: (+45) 3051 9888 IMW@FWIN.DK WWW.FWIN.DK

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder

DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult er totalrådgiver vi gør det nemt for vores kunder DetailConsult har mange års erfaring med projektering og udvikling for bygherre. Vi har speciale i detailhandlen og arbejder løsningsorienteret

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS FÆLLESSKABER MED STÆRKE VÆRDIER Vi varetager dine kooperative interesser lokalt NÅR VI ARBEJDER FOR MERE END BARE OVERSKUD Ideen om kooperativer en virksomhedsform hvor

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere