års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1937-2012 75 års jubilæum"

Transkript

1 års jubilæum

2 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug for også fremover B yggesocietetet blev stiftet i en tid, hvor byggeri var byggeri, og ejendomsbranchen ikke rigtig var blevet en sektor for sig selv. Sådan er det ikke længere. I dag er alle parter afhængige af hinanden for at skabe gode bymiljøer, spændende byggerier, rentable ejendomme og i sidste ende optimale forhold for brugerne medarbejdere og beboere. Så selvom det hedder Byggesocietetet, så er det i aller højeste grad for alle byggeriets parter. Vi samler alle, der har en interesse i mursten, siger erhvervsmægler Jytte Bille, der sammen med projektudvikler Tony Christrup udgør formandskabet i Byggesocietetet. kan måske godt ændre sig. Det ser vi allerede nu med de forskellige nye medietyper, og derfor skal vi hele tiden være i udvikling for at kunne være i centrum af branchen, siger Jytte Bille. Byggesocietetet har været i konstant bevægelse siden begyndelsen. Vi spænder vidt både geografisk, aldersmæssigt og vidensmæssigt. Den spændvidde skal udbygges og udvikles, og det kommer vi til at arbejde videre med i de kommende år, siger Tony Christrup. Fundamentet er fremover også netværk i videste betydning. Af Kamilla Sevel Netværk og videndeling får større og større betydning for tilgangen til markedet. Det er netværket, der giver en medarbejder værdi i dag. Uddannelse er fint, og en helt nødvendig forudsætning for faglighed. Men det der giver forretningsmæssig og personlig succes er evnen til at skabe og bruge netværket, siger Tony Christrup. Byggesocietetet ser netop nu en stor tilgang af medlemmer. Det tager tid at skabe kontakter. Men hvis man melder sig ind og deltager aktivt i Byggesocietetet, så har man en smutvej til det brede og solide netværk Byggesocietetet dækker stadig bredere i takt med, at man ikke bare passer sin egen del af et projekt eller en ejendom, men i stigende grad arbejder sammen på tværs. Byggesocietetet er det omdrejningspunkt, hvor man kan videndele. Det har vi været i 75 år, og det vil vi også være i fremtiden. Men måden man gør det på, Byggesocietetets vigtigste styrker er: Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk i bygge-og ejendomsbranchen Vi er landsdækkende, forankret i et stærkt, tværfagligt netværk af professionelle aktører. Vi har en høj troværdighed som sparringspartner i det brede politiske system og blandt beslutningstagere. Vi videndeler i et professionelt bredt fagligt netværk af aktører, som kan opsamle og løfte aktuelle emner og udfordringer. SIDE 2 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

3 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Jytte Bille og Tony Christrup har begge været formænd for Byggesocietetet i København inden de nu står for videreudviklingen af den 75-årige forening, der siden sin start har øget videndeling og netværk i bygge- og ejendomsbranchen. Byggesocietetets vision: Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. i branchen. Det anerkender stadig flere er nødvendigt, og det er baggrunden for vores medlemsfremgang, siger de. Alene det seneste halve år har Byggesocietetet fået lige så mange nye medlemmer, som normalt melder sig ind i løbet af et helt år. Jo mere aktiv man er desto mere får man igen. BS-grupperne skaber netværket på tværs, og i fagudvalgene kan man positivt påvirke udviklingen. Den anden del af Byggesocietetet er nemlig den unikke politiske påvirkning som en organisation på tværs af branchen kan bidrage med. For selvom Byggesocietetet per definition er apolitisk, så blander udvalg og formandskab sig gerne i debatten med udgangspunkt ikke kun i bygge- og ejendomsbranchens interesser, men i højere grad for at fremme det gode byggeri og mulighederne for at udvikle Danmark på den rigtige måde, når det gælder fast ejendom. Byggesocietetet er værdiskabende i forhold til den dialog, vi har ind mod >> BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 3

4 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten t Niveauet i den danske bygge- og ejendomsbranche er ikke altid lige så højt som i udlandet. Netop ved at øge vidensdelingen som vi gør via fagudvalgene og BS-grupperne i Byggesocietetet kan vi højne niveauet i Danmark, siger Jytte Bille og Tony Christrup, landsformænd i Byggesocietetet. Formændene i Byggesocietetet i 2012 Formandskabet i Byggesocietetet har siden september 2011 været delt mellem projektudviklingschef i Arkitektgruppen Tony Christrup og selvstændig erhvervsmægler Jytte Bille. Tony Christrup kom fra en post som formand for Byggesocietetet København, en post som tidligere har været beklædt af netop Jytte Bille. Det var i forbindelse med ønsket om en strukturel fornyelse af Byggesocietetet, at Jytte Bille og Tony Christrup blev valgt til at indtræde i formandskabet for en overgangsperiode af 24 måneder, hvorefter Jytte Bille udtræder af formandskabet. Tony Christrup har været i Arkitektgruppen siden 2005, hvor han kom fra en stilling som projektudviklingschef i Sjælsø. Før da har han været salgs- og udviklingschef i det daværende Ørestadsselskabet. Christiansborg. Især i en tid, hvor både branchen, men også byggeriet står på hælene, så skal vi finde den bedst mulige måde at udvikle byggeri og ejendom på i Danmark, siger Tony Christrup. Både Jytte Bille og Tony Christrup forventer, at Byggesocietetet med den fremgang, der sker i øjeblikket står væsentligt styrket om 5 år. Der sker en stor brancheglidning i disse år. Et godt eksempel er OPP-samarbejde, hvor parter helt fra byggefolk til administratorer og financiers er nødt til at arbejde på tværs. Det kræver, at man Formænd og bestyrelse kan arbejde sammen. I gamle dage var det magt, der var omdrejningspunktet for forretning. I dag er det netværk både når det gælder personlig karriere og forretninger, siger Jytte Bille. Og Tony Christrup supplerer: Derfor tror jeg også, at medlemstilgangen fortsætter. Vi vil få flere medlemmer generelt og ikke mindst vil vi få flere medlemmer inden for ejendomsdelen af branchen. Byggesocietetet fortsætter som en væsentlig spiller både internt i branchen og udadtil i forhold til beslutningstagerne, siger han. Jytte Bille har været selvstændig erhvervsmægler siden 1993 og har desuden firmaet Corporate DNA, der rådgiver firmaer om ledelse og udvikling. Byggesocietetet ledes af et formandskab bestående af Tony Christrup og Jytte Bille. De refererer til landsbestyrelsen, der tæller en formand fra de forskellige dele af Byggesocietetet rundt om i Danmark. Sådan styres Byggesocietetet Byggesocietetet køres i det daglige af forretningsfører Charlotte Theibel og Grethe Kyed, der står for medlemskartoteket og bogholderi. Charlotte Theibel kom til Byggesocietetet i januar 2010 og står i det daglige for håndteringen af arrangementer og koordinering mellem lokalområderne, bestyrelsen og de øvrige medlemmer. Charlotte Theibel. Til kontinuerlig sparring har landsbestyrelsen også et forretningsudvalg på 4 personer, der jævnligt mødes og drøfter den løbende drift. Herudover findes faglige udvalg om specifikke emner samt BS-grupper til netværk. Bestyrelsen for Byggesocietetet som har deltaget i den historiske omlægning af Byggesocietetet, bestod af: Lars Heilesen, Tony Christrup, Helge Tindal, Niels Kristian Hansen, Hans Bo Hyldig, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Finn Ehlers, Arne Harboe og Anne Henriksen. Den nuværende bestyrelse består af Jytte Bille, Tony Christrup, Arne Harboe, Anne Henriksen, Thomas Carstens, Finn Ehlers, Niels Kristian Hansen, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Hans-Bo Hyldig, Flemming Dahl, Christoph Wiese og Claus Bærentsen. Læs mere i oversigten over lokalområderne på side 7. SIDE 4 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

5 Sådan bliver du medlem af en BS-gruppe En BS-gruppe består af medlemmer, som ledes af en styregruppe på cirka tre medlemmer. Formålet med gruppen kan være at få etableret et netværk - men en BS-gruppe kan også have et særligt tema, f.eks. globalisering, klima, byudvikling, lejeforhold, eller lignende. Byggesocietetet anbefaler altid, at de enkelte BS-grupper arrangerer 4-6 årlige møder. Erfaringen viser også, at det er en god idé at skabe en tværfaglig struktur i grupperne. Det er ikke et krav, men en vis diversitet i gruppemedlemmernes alder, køn, uddannelsesmæssige baggrund og branche er som regel med til at skabe et interessant og udbytterigt netværk for medlemmerne. På Byggesocietetets hjemmeside kan man se alle BS-grupper og de eksisterende medlemmer. Se mere om BS-grupperne på

6 Nye medlemmer over hele landet Byggesocietetets netværk er med til at skabe synergi, innovation og indflydelse. Det tiltrækker nye og yngre medlemmer over hele landet Af Lotte Lund E n stor del af Byggesocietetets daglige liv foregår ude i lokalområderne. Her arrangerer de 8 lokale bestyrelser året igennem arrangementer, som sikrer, at medlemmerne har fingeren på pulsen i deres lokale område og udviklingen i byggebranchen på landsplan. Alt arbejde i Byggesocietetets lokalområder udføres af frivillige kræfter. Det sætter naturlige begrænsninger på udfoldelserne, og det har måske også afskrækket nogle yngre mennesker fra at melde sig ind i BS, ikke mindst i provinsen. Det var i al fald oplevelsen i Vendsyssel. Derfor besluttede den lokale afdeling af Byggesocietetet sig for fire år siden til at undersøge, om Byggesocietetet egentlig havde sin berettigelse længere i den del af landet. Farvel til ældre mænd med vest og lommeur Vi ville finde ud af, om tiden var løbet fra Byggesocietetet? Alene navnet gav jo associationer til ældre mænd med vest og lommeur, som sidder og drikker portvin, siger erhvervskonsulent Arne Harboe, lokalformand i Vendsyssel. Sammen med sin bestyrelse kontaktede Arne Harboe en række unge mennesker i bygge- og ejendomsbranchen, som de mente, kunne have interesse i medlemskab. De unge kendte typisk ikke Byggesocietetet i forvejen. Efter en introduktion meldte mange af de unge sig dog ind, og et generationsskifte er nu på vej. For de yngre medlemmer, der kom til, var det også meget vigtigt, at Byggesocietetet var upolitisk i partipolitisk forstand, og i stedet fokuserede på dagsaktuelle emner, som virksomhedsbesøg og møder med kommunen. Endelig gjorde de unge mennesker klart, at de ikke ville have lektier for. De ville have frihed til bare at komme, som de er. Det skal vi respektere, men min erfaring er nu, at når de først kommer til møderne, så kan de ikke lade være med at engagere sig, siger Arne Harboe. Jeg oplevede værdien af det faglige netværk med det samme. Det er Byggesocietetets største styrke. I bygge- og ejendomsbranchen betyder netværk alt, siger advokat Anne Henriksen. I dag, tre år efter processen gik i gang i Vendsyssel og omegn, har Byggesocietet Vendsyssel næsten fordoblet sit medlemstal til 65 medlemmer. Møder med kommunen har ført til ny dialog og mere effektiv sagsbehandling. Både Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune garanterer i dag, at små byggesager får svar inden for 12 arbejdsdage. Når det gælder store byggesager, nedsætter kommunen en gruppe, hvor alle relevante sagsbehandlere vedr. byggetekniske spørgsmål, lokalplaner, miljømæssige hensyn etc. er repræsenteret, så papirerne ikke som i gamle dage vandrer fra kontor til kontor, og hvor man først efter måneder bliver opmærksom på eventuelle problemstillinger. Netværket betyder alt Anne Henriksen er et af de yngre medlemmer, der blev introduceret til Byggesocietetet gennem en målrettet foryngelses-indsats fra Byggesocietetet i Aalborgs side. SIDE 6 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

7 NYE MEDLEMMER OVER HELE LANDET Anne Henriksen er i dag formand for Byggesocietetet i Aalborg. Hun arbejder på 10. år som advokat med speciale i fast ejendom og entrepriseret. Byggesocietetet inviterede mig til et arrangement for folk på min egen alder, og jeg valgte at fortsætte. Jeg kom hurtigt i bestyrelsen og overtog formandsposten efter et år. Det er nu tre år siden, siger Anne Henriksen. Anne Henriksen har også været med til at tage initiativet til BS-grupper i Aalborg. BS-grupperne tiltrækker yngre mennesker. Vi er nu oppe på tre BS-grupper i Aalborg på trods af vores forholdsvis lille størrelse, siger hun. Jeg har så meget gavn af mit netværk i Byggesocietetet, ikke kun i Aalborg, men også i landsbestyrelsens landsdækkende netværk. Det virker i det daglige på den måde, at jeg får henvist sager om handler, tvist og entrepriser, fordi jeg opbygger både personkendskab og tillid gennem mit arbejde i Byggesocietetet. Og når jeg bliver udfordret på faglige, byggetekniske spørgsmål, så kan jeg altid ringe til en ven, for at sige det lidt populært, siger Anne Henriksen. Hidtil har hun som formand ikke været så aktiv i forhold til Aalborg Kommune, men Anne Henriksen har ambitioner om, at det skal være det næste. Vi oplever et byggeboom i Aalborg i disse år, primært i den almene sektor. Vi synes, at kommunen kører tingene rimeligt, men vi ønsker en stærkere tilknytning til det politiske niveau for at kunne servicere vores medlemmer, siger Anne Henriksen. Vækst København I Byggesocietetet København sker der også fornyelse. Jakob Wind-Hansen, områdedirektør i Nykredit, blev i foråret valgt til ny formand. Med 625 medlemmer har afdelingen mere end halvdelen af Byggesocietetets samlede medlemsskare. Overskriften for Jakob Wind-Hansens formandskab er Vækst København. Vi står allerede stærkt i forhold til beslutningstagerne. Vi påvirker gennem netværk og gennem vores faglighed og vi mødes med både det politiske og det finansielle system og andre interessenter. Men vi kan blive endnu bedre til at kommunikere, hvad vi kan bidrage med, siger Jakob Wind-Hansen, og nævner kampen mod genindførelse af moms på byggegrunde, som et eksempel, hvor Byggesocietetet København brugte mange kræfter. Formanden for København vil også gerne have netværket til at gå på tværs af landet. København er den største gruppe, derfor fylder vi meget i Byggesocietetet. Men vi arbejder på at få bundet netværket stærkere sammen på tværs af landet. Det ville være ideelt, hvis vi kunne deltage i hinandens møder. Lokalt vil vi gerne udbrede Byggesocietetet til at stå stærkere i Nordsjælland, især Hillerød, og mod syd i Køge. I begge byer, er der stor byggeaktivitet, og det vil vi gerne være med til at synliggøre, siger Jakob Wind Hansen. Byggesocietetet er landsdækkende med 8 lokalområder Alle 8 landsdele er repræsenteret i Byggesocietetets Landsbestyrelse. Der findes BS-grupper i København, Aarhus og Aalborg. Byggesocietetet Vendsyssel Lokalformand: Arne Harboe, erhvervskonsulent HTH Køkkener, Hjørring. Medlem af landsbestyrelsen. Medlemstal: Cirka 65 Byggesocietetet Aalborg Lokalformand: Anne Henriksen, advokat og partner (H), Advokatfirmaet Vingaardshus Medlemstal: 95 Byggesocietetet Aarhus Lokalformand: Thomas Carstens, arkitekt, Arkitema Medlemstal: 145 Byggesocietetet Syd- og Vestjylland Lokalformand: Finn Ehlers, arkitekt, Hallen & Nordby Medlemstal: 55 Byggesocietetet Trekantsområdet Lokalformand: Ingolf Bak, bygherrerådgiver, FBJ Rådg. Ingeniører Medlemstal: 70 Byggesocietetet Fyn Formand: Niels Kristian Hansen, ejendomsdirektør, Rosengårdcentret Medlemstal: 60 Byggesocietetet Sydsjælland Lokalformand: Søren B. Nielsen, rådgivende ingeniør, F.R.I. Medlemstal: 60 Byggesocietetet København Lokalformand: Jakob Wind-Hansen, områdedirektør, Nykredit Medlemstal: 625 SIDE 7

8 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet BS-grupper og fagudvalg giver mulighed for at deltage i Byggesocietetet på flere planer både når det gælder netværk og faglige ambitioner Af Kamilla Sevel B yggesocietetet byder på mange muligheder for at engagere sig, møde nye forretningsforbindelser og opgradere sig fagligt. Faglige udvalg og BS-grupper er nogle af de mest oplagte muligheder. En BS-gruppe er en pendant til netværksmuligheder som VL-grupperne. Men BS-grupperne er fagligt fokuserede og favner samtidig branchen på kryds og tværs. Jeg tror det, er derfor, de er blevet sådan en stor succes, siger advokat Iben Mai Winsløw fra advokatfirmaet Winsløw som var en af initiativtagerne, da ideen til BS-grupperne blev født i For nogle er det svært at kaste sig ud i at danne netværk. Hvor skal man tage fat, og ikke mindst i hvem. Især hvis man er ny i branchen, skal i gang med en ny stilling, med nye opgaver eller er startet Pernille Weiss Terkildsen er formand for Byggesocietetets sundhedsudvalg. Hun deltager i det frivillige arbejde for at være med til at skabe rammerne for dialog og videndeling hendes håb er, at der på den måde kommer bedre hospitaler og andet sundhedsbyggeri ud af det i sidste ende. for sig selv, kan det være rart at have et netværk både til at sparre med og til at få gode råd i udviklingsprocessen. Hjælper nye ind i branchen Netværk er vigtigt i flere forskellige situationer. Man har stor glæde af både at hjælpe nye ind i branchen, men naturligvis også af at blive hjulpet selv. I 2003, da jeg var 35 og lige var blevet selvstændig, var der en person i min professionelle omgangskreds, som godt ville hjælpe mig videre og derfor tilbød at løfte mig ind i Byggesocietetets daværende Internationale erfa gruppe. Det er den, der i dag har dannet fundamentet for BS gruppe 1. Det var jeg meget taknemmelig for og synes, at den mulighed skal være til stede for alle, som gerne vil være en del af netværket i Byggesocietetet, siger Iben Mai Winsløw. I Byggesocietetet København ville man gerne formalisere netværkstanken yderligere. Derfor blev BS-idéen født. Det udsprang af de drøftelser, vi havde i Københavnerkredsens bestyrelse om, at vi ønskede at tiltrække unge og nye medlemmer. Hvis man skal få et bredt SIDE 8 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

9 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet og godt netværk, er det en helt grundlæggende forudsætning, at det er nemt, gennemsigtigt og attraktivt at være en del af byggesocietetets netværk, siger Iben Mai Winsløw. 9 BS-grupper over hele landet Ideen er faktisk blevet så vel modtaget, at der på knapt 2 år er blevet oprettet 9 BS-grupper. Udover København er Byggesocietetet i Aalborg mest aktivt med 3 BS-grupper, mens den første startede op i Aarhus i foråret I København er flere under dannelse. Advokat Iben Mai Winsløw sidder i bestyrelsen for Byggesocietetet København. Hun har samtidig været initiativtager til de succesfulde BS-grupper, der er Byggesocietetets pendant til ledelsesnetværket VL. Grupperne er på godt et år oppe på knap 200 medlemmer og skaber netværk på kryds og tværs af bygge- og ejendomsbranchen. BS-grupperne er med til at styrke Byggesocietetets demokrati. Samtidig er det også en uhøjtidelig måde at møde nye mennesker fra helt andre dele af branchen. Og hvem ved, hvem der lige har kontakten til den næste opgave, siger Iben Mai Winsløw. Udover BS-grupperne er det også muligt at være aktiv i Byggesocietetets fagudvalg. Fagudvalgene er grupper, der alle deler en fælles faglig interesse. I dag er der 9 udvalg i Byggesocietetet. Et nyt er lige kommet til om udbudsretlige regler. Andre beskæftiger sig med solceller, miljø, lejeret, København og sundhed for bare at nævne nogle. Indehaver Pernille Weiss Terkildsen, der har firmaet Archimed, er formand for Sundhedsudvalget. Vores opgave er hele tiden at have fingeren på pulsen og spotte den næste dagsorden. Fagudvalgene i Byggesocietetet er de facto apolitiske. Netop derfor kan vi tage fat på branchens varme kartofler og få dem italesat ved at få de rigtige mennesker til at mødes på tværs og komme i dialog, siger Pernille Weiss Terkildsen. Sundhedsudvalget arbejder med at give indblik i de komplekse udfordringer, der er på hele området for hospitaler og sundhedshuse i de kommende år. Det er komplekse processer, og derfor er det værdifuldt for alle parter at kunne sparre mere uformelt om, hvordan vi udvikler sektoren bedst muligt. Personligt deltager jeg i arbejdet, fordi det giver en stor tilfredsstillelse at føre folk sammen. Vi står for værtskabet for den brede dialog i den bedste og bredeste betydning, siger Pernille Weiss Terkildsen. Byggesocietetets 9 udvalg Byggesocietetet bygger en stor del af sine aktiviteter på det værdifulde arbejde, der foregår i udvalgene. Udvalgene består af medlemmer fra mange forskellige erhverv, der alle har et virke inden for bygge- og ejendomsbranchen. Boligudvalget beskæftiger sig primært med boligpolitiske spørgsmål, såsom almen og privat udlejningsbyggeri, andelsboligbyggeri, lejelovgivning inden for boliger etc. Bygherreudvalget behandler aktuelle emner med relevans for den professionelle bygherre, bl.a. økonomi, kvalitet, lovgivning etc. Lejeudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med lejelovgivningen inden for bolig- og erhvervssektoren. Bl.a. er udvalget aktivt i høringsfasen omkring ny lovgivning. By- og planudvalget udvalget beskæftiger sig med byudvikling og planlægning, herunder også lovgivning og forhold, der har indflydelse på fremtidens byudvikling og -planlægning. Udvalget arrangerer gå-hjem-møder om relevante emner. Miljøudvalget arrangerer en række på-vej-hjem møder omkring aktuelle emner inden for miljøforhold generelt, herunder miljølovgivning. Københavnsudvalget følger byggeudviklingen i Hovedstadsområdet. Sundhedsudvalget beskæftiger sig med sundhedssystemets udvikling i de nye regioner, set fra et bygningsmæssigt perspektiv. Solenergiudvalget udvalget bidrager med viden om, hvordan man implementerer solenergi i eksisterende og fremtidige byggerier. Udbudsretsudvalg forum for erfaringer med udbud både efter de danske udbudsregler og EU s udbudsdirektiver. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 9

10 Op- & nedture Byggesocietetet kan fejre 75 års jubilæum. Og selvom der både har været op- og nedture, så har netværket overlevet sin markante betydning i byggeog ejendomsbranchen i byggeri og ejendom Af Lotte Lund E n stor Del af de økonomiske Vanskeligheder, Byggeriet for Tiden lider under, har det faaet paa sine skuldre uden at kny et Ord, idet de fleste Bygherrer først blev bekendt f. Eks. med de tunge Skatter af forskellig Art, efter at Skatterne var vedtaget på Rigsdagen. At der følgelig har manglet et samlende Organ til bl. a. at vejlede Lovgivningen med Hensyn til Byggeriets Tarv skulde efter saadanne Erfaringer være en Selvfølge. Sådan indledtes den første artikel i Byggeforum fra september Byggeforum var Byggesocietetets blad. Længere nede i artiklen kan man læse, Nytårskuren trækker hvert år i januar cirka 400 mennesker til en festlig indledning på året. Her er det fra SIDE 10 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

11 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM at et sådant samlende Organ allerede havde set dagens lys i form af Byggesocietetet: Som saa meget andet i dette land, der har Grokraft i sig, blev Societetets stiftende Møde afholdt i de Jyders Land, nemlig i Aarhus den 27. juni Lige siden har Byggesocietetet arbejdet med at påvirke den politik, der bliver ført på Christiansborg. Vi har været samtalepartner mange gange. Ofte blev jeg ringet op fra ministeriet og bedt om at komme med kommentarer til dette og hint. Personligt har jeg arbejdet med 9 forskellige boligministre lige fra Erling Olsen til Thor Pedersen og Jytte Andersen. Fra socialdemokrater til venstrefolk, siger Lars Heilesen, der har været formand for Byggesocietetet i næsten 30 år og gik af i efteråret Netop fraværet af en boligminister i størstedelen af 2000-tallet har været en af Byggesocietetets mærkesager. Vi har gang på gang påpeget, at så stort et område som boligsektoren med indflydelse for så mange mennesker Byggeriet i 2012 lider også fortsat under økonomiske Vanskeligheder og den jyske hovedstad staves igen med Aa, som Byggesocietetets blad Byggeforum skrev det i Th. Peder Stillinge var medstifter af Byggesocietetet. Han var tømrermester i København og blev blandt andet tømrermester på byggeriet af Grundtvigskirken. Foto venligst udlånt af Niels Kristian Hansen. altså kræver en minister for at få den nødvendige bevågenhed. Det har vi fået igen, og det er første skridt på vejen, siger Lars Heilesen. Da Byggesocietetet blev stiftet var der krise. Det var svært at skaffe opgaver, og det var vigtigt at skabe nye kontakter. Derfor så de oprindelige stiftere en mulighed i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden i branchen. Det man i dag kalder at netværke. Og selvom rammevilkårene naturligvis er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietetet. Og der er også fortsat brug for det. Ja, mon ikke. Der kommer hele tiden nye udfordringer, siger Lars Heilesen. >> Lars Heilesen har om nogen tegnet Byggesocietetet. Han har været medlem i 40 år, heraf knap 30 år som formand. Dermed er han den formand for Byggesocietetet, der har siddet længst. Han er i dag æresmedlem af Byggesocietetet og arbejder som advokat med speciale i ejendomsadministration og fast ejendom. En driftig herre fra Randers Den driftige bygherre Frederik Christian Boldsen fra Randers stiftede i 1904 landets første udstykningsforening. Senere flyttede han til København og var med bogen Haveboliger i Danmark en vigtig drivkraft i udviklingen af villabyggeri for den brede befolkning. Boldsen tog selv initiativ til haveboligforeningen Grøndalsvænge i København, som ligger der den dag i dag, og fortsat er et eftertragtet boligkvarter inspireret af engelske havebyer. Han var også stifteren af og i mange år formand for Københavns Almindelige Boligforening, KAB. Den gang var det boligbyggerne, der havde magten. De fleste virksomheder udviklede selv deres domiciler og brugte mindre håndværkere, så de professionelle i ejendomsbranchen havde med boliger at gøre. I de første år, var Byggesocietetet en ren bygherreorganisation, hvor Boldsen sad som formand frem til Efterhånden var der dog enighed om, at også arkitekter og ingeniører burde være med, fordi de både delte interesser med bygherrerne og kunne tilføre organisationen mere sagkundskab og ekspertise. Og i dag er Byggesocietetets fornemste opgave netop at forene branchen på tværs af brancheskel. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 11

12 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM I 2010 fik deltagerne på landsmødet en grundig rundtur på Limfjorden for at se på Aalborgs byudvikling. Foto: Niels Riis Ebbesen Det Gyldne Søm Det Gyldne Søm er Byggesocietetets anerkendelse til en person, personer, firma, organisation eller kommune, som har gjort en særlig indsats til fremme af byggeriet og branchens image. Prisen er et diplom og et gyldent 7-tommer søm. Prisen har været uddelt siden Her er modtagerne de sidste 10 år: 2002 Louis Poulsen Lighting A/S 2003 Arkitektskolen i Aarhus v/prorektor Anette Brunsvig Sørensen, ark. M.A.A Arkitekt Scott Hollingsworth, og arkitektfirmaet ARCITO 2005 Direktør Frede Rasmussen, Danhaus i Esbjerg 2006 Ørestadsselskabet 2007 Jeudan A/S 2008 Ejendomsselskabet Realea A/S 2009 Direktør Ib Henrik Rønje, Hotel Crowne Plaza og Copenhagen Towers 2010 Aalborg Kommune 2011 Niels Barfred, Wilders Plads Ejendomme A/S Rådmand Mariann Nørgaard får overrakt Det Gyldne Søm i 2010 på vegne af kommunen for omdannelsen af havnefronten i Aalborg. Til højre daværende landsformand Lars Heilesen. Det gælder ikke mindst op- og nedture. Efter 30ernes dybe krise, var der 70erne, hvor nedturen ovenpå oliekrisen blev holdt oppe af almennyttigt boligbyggeri. Men i starten af 90erne var der ingen segmenter, der holdt hånden under byggesektoren og virksomheder og developere ramlede på stribe. Ligesom det skete, da finanskrisen buldrede i gang i efteråret Vi havde været inde i en unaturlig opgang, hvor det ikke længere var arkitekterne og ingeniørerne og ejendomsselskaberne, der satte dagsordenen, men developerne. Branchen blev præget af alt for meget købmandsskab frem for langsigtethed, siger Lars Heilesen. Det har givet smæk, men på trods af krisen eller måske netop for at stå sammen har Byggesocietetet fastholdt sit medlemstal, og har ikke bare overlevet, men står også stærkere i 2012 end i Nu kan Byggesocietetet så fejre 75 års jubilæum. Artiklen i Byggeforum nr. 1 fastslår, at Societetet ikke vil komme til at mangle opgaver. I 1937 skriver bladet således om en af udfordringerne: Tekniken bevirker, at Boliger, Forretningslokaler, Kontorer, Fabriker etc. forældes i et hidtidigt ukendt Tempo, og Byggevirksomheden i kommende Tider vil stille betydeligere Krav til Teknik og Arbejdsydelse end forhen, alt under forudsætning af normale økonomiske Forhold. Ved given Lejlighed udskriver vi derfor Konkurrencer om særligt aktuelle Spørgsmål; man kan tænke sig rent eksempelvis saa paatrængende Opgaver som Isolering og Ventilering og saa almene spørgsmål som Boligtyper. Og sådan er det også i Isolering og ventilering er omend på et noget >> Tidligere landsformand Lars Heilesen er godt tilfreds med Byggesocietetets udvikling de sidste mange år men ikke med den internationale indsats. I flere år prøvede han at genoptage et samarbejde med den europæiske entreprenørorganisation UEPC, Union Européenne des Promoteurs- Constructeurs, men det er ikke lykkedes at få det rigtigt på skinner. Lars Heilesen er dog fortsat ærespræsident i foreningen. Her fra Foto: Niels Riis Ebbesen SIDE 12 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

13 Vi kan få ekstra hænder på arbejdsmarkedet. Og de skal ikke engang have løn. Lars D. Christoffersen Se filmen. ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. Mød os på alectia.com

14 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM Formænd i Byggesocietetet Bygherre, direktør og byggeteoretiker Frederik Christian Boldsen ( ): Byggesocietetets stifter. Født i Randers. Uddannet jurist. En af sin tids største bygherrer. Stiftede i 1920 Københavns Almindelige Boligselskab. Medlem af samtlige ministerielle byggeudvalg, medforfatter på en række betænkninger. Forfatter til flere bøger Landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen ( ): Født i Aarhus. Drev advokatvirksomhed i Aarhus med broderen Viggo Holst-Knudsen. Ledede store byggeselskaber i København og Aarhus. Talrige offentlige hverv vedrørende byggeforhold. Medlem af BRF s styrelse og repræsentantskab. Medlem af Byggesocietetets bestyrelse frem til Advokat Gustav Larsen: Fra Odense. Sikrede stor medlemskreds på Fyn. Aktiv i Odense Grundejerforening, formand for Fællesforeningen af Fynske Grundejere og Grundejernes Landsforbund og bestyrelsen for Grundejernes Saneringsselskab. Sikrede gennem disse poster gennemførelse af societetets boligpolitik Landsretssagfører Iens Christian Mortensen: Stor indsats for Statens Byggeforskningsinstitut. Medlem af Boligministeriets produktionsudvalg og trafikministeriets revisionsudvalg for arbejder og leverancer. Bestyrelsesmedlem i Byggecentrum. Flittig debattør i medierne. Døde i 1982 midt i formandsskabet Advokat Lars Heilesen (1946-): Speciale i entreprise samt bygge- og erhvervslejeret. Endvidere medlem af en række bestyrelser, herunder repræsentantskabet for Alm. Brand og Realdania Fonden. andet niveau, så stadig med i opgaverne. I 2010 var Byggesocietetet således initiativtager til at stifte et dansk Green Building Council, som netop har gennemført sine første certificeringer på dansk jord. Og allerede i sit første år kunne Byggesocietetet konstatere, at det var med til at sætte fingertryk. I hvert fald blev det noteret, at Byggesocietetet har haft ikke ringe Virkning, direkte som indirekte på Loven om Støtte til Boligbyggeri, som blev vedtaget i løbet af vinteren 1937, og som var med til at sætte gang i boligbyggeriet. 7 formand på 75 år I løbet af de 75 år har Byggesocietetet kun haft syv formænd. Og indtil det seneste formandsvalg har alle været advokatuddannede mænd. Den tradition blev brudt, da foreningen efter 75 år i efteråret 2011 for første gang delte formandsskabet ud på to personer, en projektudvikler og en mægler. Den ene var oven i købet kvinde. Jytte Bille og Tony Christrup afløste Lars Heilesen, der dermed er Byggesocietetets hidtil længst siddende formand med knap 30 år fra 1982 til Fra lukket til åbent selskab Lars Heilesen startede i Byggesocietetet allerede i 1972, og har således været med i mere end halvdelen af Byggesocietetets levetid. Han var formand for København og landssekretær, inden han satte sig i formandsstolen. Min vision var at få alle i branchen med. Om en mursten bliver lagt i privat eller offentligt regi er i princippet det samme. Og jeg anser det for den største succes, at Byggesocietetet i dag er bredt sammensat, og at medlemstallet er steget til næsten I 1982 var det et lukket selskab med lukkede netværk, siger Lars Heilesen. Farvel til gentleman-perioden Den største opgave fremadrettet bliver fortsat at sikre, at Byggesocietetet forener både de kreative kræfter i branchen og de mere seriøse dele, der sikrer finansiering etc. Kreativitet og kultur er vigtigt, for den får dig til at se et andet menneskes mange egenskaber og værdier, ikke kun som en person, du skal tjene penge på. Kultur giver dig tråde tilbage, og du forstår, hvad der skal til for at skabe en fremtid. Og det handler ikke alene om penge. En god købmand går ud af døren med en god forretning, men det er ikke nok. Det vigtigste er at opbygge menneskelige relationer og have en menneskelig forståelse. Det åbner op for give and take og danner baggrund for det, jeg vil kalde de rigtigt gode forretninger. Det er her et netværk på tværs af branchen, hvor man deler synspunkter og meninger, har sin helt store berettigelse, siger han Delt formandskab: Erhvervsmægler Jytte Bille og projektudviklingschef Tony Christrup. Erhvervsmægler Jytte Bille (1952-): Statsautoriseret erhvervsejendomsmægler med speciale indenfor investeringsejendomme. Lederuddannelse Nevi Finans. Ejer af Jytte Bille Erhverv og partner i Corporate dna. Erfaring indenfor ledelse, salg og virksomhedskultur opbygget gennem mere end 30 år i finansielle virksomheder, ejendomsbranchen og uddannelsessektoren. Tidligere formand gennem 10 år for Byggesocietetet København. Projektudviklingschef Tony Christrup (1962-): Projektudviklingschef i Arkitektgruppen. Tidligere projektudviklingschef i Sjælsø og salgs- og udviklingschef i Ørestadsselskabet. Tidligere formand for Byggesocietetet København. I 2008 blev landsmødet holdt med rundvisning på det nyrenoverede Kellers Park i Vejle. Foto: Niels Riis Ebbesen. SIDE 14 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

15 Realkredit Danmark ønsker tillykke med Byggesocietetets 75 års jubilæum.

16 Bliv medlem af Byggesocietetet Enhver med tilknytning til og interesse for bygge- og ejendomsbranchen kan blive medlem af Byggesocietetet. Som medlem får du adgang til den nyeste viden inden for sektoren. Samtidig får du et værdifuldt kendskab til andre erhverv, virksomheder og personer med aktiv tilknytning til bygge- og ejendomssektoren. Et personligt medlemskab koster kr. om året. Et firmamedlemskab som inkluderer op til 8 personer koster kr. om året. Ring og hør nærmere hos forretningsfører Charlotte Theibel på tlf eller send en mail på Udgivet som tillæg til Magasinet Ejendom. Ansv. redaktion og tilrettelæggelse: SP Business Media Aps. Byggesocietetet Nørre Voldgade 106 DK-1358 København K Tel Byggesocietetets nye design og logo fra 2012 henter inspiration fra det klassiske murforbandt. Logoet er sat op i sort og brændt orange, der er en klassisk murstensfarve, og typografisk er navnetrækket lagt op som byggesten i et forskudt netværksforløb. Geometri og farvespil understreger både visuelt og symbolsk kompleksiteten og drivkraften i de mange alsidige opgaver, som medlemmerne af Byggesocietetet hver dag er med til at løse i bygge- og ejendomsbranchen.

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2012-2013 September Landsformand Tony Christrup Arbejdsåret 1. juni 2012 31. maj 2013 Indledning I det forgangne arbejdsår har vi i Byggesocietetet s landsbestyrelse, lokalbestyrelser,

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

De overlevende et år efter krisen

De overlevende et år efter krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 december 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- De overlevende et år efter krisen Nøgleord i 2010: Egenfinansiering Gennembrud

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere

VILEJERE 01. Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet TEMA: 72-årig og LLO vandt vigtig sejr for Danmarks lejere LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD FOR LEJERE I DEN PRIVATE OG ALMENE UDLEJNINGSSEKTOR VILEJERE 01 februar 2015 www.lejerneslo.dk TEMA: Få statstilskud til nye vinduer -og meget andet 72-årig og LLO vandt vigtig

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2011 4. årgang Eksklusivt indblik: Banker sender porteføljeforvaltning tilbage i branchen Entreprenører i

Læs mere