års jubilæum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1937-2012 75 års jubilæum"

Transkript

1 års jubilæum

2 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Det hedder byggesocietetet, men er et omdrejningspunkt for hele bygge- og ejendomsbranchen. Det bliver der mere og mere brug for også fremover B yggesocietetet blev stiftet i en tid, hvor byggeri var byggeri, og ejendomsbranchen ikke rigtig var blevet en sektor for sig selv. Sådan er det ikke længere. I dag er alle parter afhængige af hinanden for at skabe gode bymiljøer, spændende byggerier, rentable ejendomme og i sidste ende optimale forhold for brugerne medarbejdere og beboere. Så selvom det hedder Byggesocietetet, så er det i aller højeste grad for alle byggeriets parter. Vi samler alle, der har en interesse i mursten, siger erhvervsmægler Jytte Bille, der sammen med projektudvikler Tony Christrup udgør formandskabet i Byggesocietetet. kan måske godt ændre sig. Det ser vi allerede nu med de forskellige nye medietyper, og derfor skal vi hele tiden være i udvikling for at kunne være i centrum af branchen, siger Jytte Bille. Byggesocietetet har været i konstant bevægelse siden begyndelsen. Vi spænder vidt både geografisk, aldersmæssigt og vidensmæssigt. Den spændvidde skal udbygges og udvikles, og det kommer vi til at arbejde videre med i de kommende år, siger Tony Christrup. Fundamentet er fremover også netværk i videste betydning. Af Kamilla Sevel Netværk og videndeling får større og større betydning for tilgangen til markedet. Det er netværket, der giver en medarbejder værdi i dag. Uddannelse er fint, og en helt nødvendig forudsætning for faglighed. Men det der giver forretningsmæssig og personlig succes er evnen til at skabe og bruge netværket, siger Tony Christrup. Byggesocietetet ser netop nu en stor tilgang af medlemmer. Det tager tid at skabe kontakter. Men hvis man melder sig ind og deltager aktivt i Byggesocietetet, så har man en smutvej til det brede og solide netværk Byggesocietetet dækker stadig bredere i takt med, at man ikke bare passer sin egen del af et projekt eller en ejendom, men i stigende grad arbejder sammen på tværs. Byggesocietetet er det omdrejningspunkt, hvor man kan videndele. Det har vi været i 75 år, og det vil vi også være i fremtiden. Men måden man gør det på, Byggesocietetets vigtigste styrker er: Byggesocietetet er Danmarks stærkeste netværk i bygge-og ejendomsbranchen Vi er landsdækkende, forankret i et stærkt, tværfagligt netværk af professionelle aktører. Vi har en høj troværdighed som sparringspartner i det brede politiske system og blandt beslutningstagere. Vi videndeler i et professionelt bredt fagligt netværk af aktører, som kan opsamle og løfte aktuelle emner og udfordringer. SIDE 2 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

3 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten Jytte Bille og Tony Christrup har begge været formænd for Byggesocietetet i København inden de nu står for videreudviklingen af den 75-årige forening, der siden sin start har øget videndeling og netværk i bygge- og ejendomsbranchen. Byggesocietetets vision: Vi ønsker at fastholde vores stærke traditioner kombineret med aktualitet og innovation. i branchen. Det anerkender stadig flere er nødvendigt, og det er baggrunden for vores medlemsfremgang, siger de. Alene det seneste halve år har Byggesocietetet fået lige så mange nye medlemmer, som normalt melder sig ind i løbet af et helt år. Jo mere aktiv man er desto mere får man igen. BS-grupperne skaber netværket på tværs, og i fagudvalgene kan man positivt påvirke udviklingen. Den anden del af Byggesocietetet er nemlig den unikke politiske påvirkning som en organisation på tværs af branchen kan bidrage med. For selvom Byggesocietetet per definition er apolitisk, så blander udvalg og formandskab sig gerne i debatten med udgangspunkt ikke kun i bygge- og ejendomsbranchens interesser, men i højere grad for at fremme det gode byggeri og mulighederne for at udvikle Danmark på den rigtige måde, når det gælder fast ejendom. Byggesocietetet er værdiskabende i forhold til den dialog, vi har ind mod >> BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 3

4 Byggesocietetet er for alle med interesse for mursten t Niveauet i den danske bygge- og ejendomsbranche er ikke altid lige så højt som i udlandet. Netop ved at øge vidensdelingen som vi gør via fagudvalgene og BS-grupperne i Byggesocietetet kan vi højne niveauet i Danmark, siger Jytte Bille og Tony Christrup, landsformænd i Byggesocietetet. Formændene i Byggesocietetet i 2012 Formandskabet i Byggesocietetet har siden september 2011 været delt mellem projektudviklingschef i Arkitektgruppen Tony Christrup og selvstændig erhvervsmægler Jytte Bille. Tony Christrup kom fra en post som formand for Byggesocietetet København, en post som tidligere har været beklædt af netop Jytte Bille. Det var i forbindelse med ønsket om en strukturel fornyelse af Byggesocietetet, at Jytte Bille og Tony Christrup blev valgt til at indtræde i formandskabet for en overgangsperiode af 24 måneder, hvorefter Jytte Bille udtræder af formandskabet. Tony Christrup har været i Arkitektgruppen siden 2005, hvor han kom fra en stilling som projektudviklingschef i Sjælsø. Før da har han været salgs- og udviklingschef i det daværende Ørestadsselskabet. Christiansborg. Især i en tid, hvor både branchen, men også byggeriet står på hælene, så skal vi finde den bedst mulige måde at udvikle byggeri og ejendom på i Danmark, siger Tony Christrup. Både Jytte Bille og Tony Christrup forventer, at Byggesocietetet med den fremgang, der sker i øjeblikket står væsentligt styrket om 5 år. Der sker en stor brancheglidning i disse år. Et godt eksempel er OPP-samarbejde, hvor parter helt fra byggefolk til administratorer og financiers er nødt til at arbejde på tværs. Det kræver, at man Formænd og bestyrelse kan arbejde sammen. I gamle dage var det magt, der var omdrejningspunktet for forretning. I dag er det netværk både når det gælder personlig karriere og forretninger, siger Jytte Bille. Og Tony Christrup supplerer: Derfor tror jeg også, at medlemstilgangen fortsætter. Vi vil få flere medlemmer generelt og ikke mindst vil vi få flere medlemmer inden for ejendomsdelen af branchen. Byggesocietetet fortsætter som en væsentlig spiller både internt i branchen og udadtil i forhold til beslutningstagerne, siger han. Jytte Bille har været selvstændig erhvervsmægler siden 1993 og har desuden firmaet Corporate DNA, der rådgiver firmaer om ledelse og udvikling. Byggesocietetet ledes af et formandskab bestående af Tony Christrup og Jytte Bille. De refererer til landsbestyrelsen, der tæller en formand fra de forskellige dele af Byggesocietetet rundt om i Danmark. Sådan styres Byggesocietetet Byggesocietetet køres i det daglige af forretningsfører Charlotte Theibel og Grethe Kyed, der står for medlemskartoteket og bogholderi. Charlotte Theibel kom til Byggesocietetet i januar 2010 og står i det daglige for håndteringen af arrangementer og koordinering mellem lokalområderne, bestyrelsen og de øvrige medlemmer. Charlotte Theibel. Til kontinuerlig sparring har landsbestyrelsen også et forretningsudvalg på 4 personer, der jævnligt mødes og drøfter den løbende drift. Herudover findes faglige udvalg om specifikke emner samt BS-grupper til netværk. Bestyrelsen for Byggesocietetet som har deltaget i den historiske omlægning af Byggesocietetet, bestod af: Lars Heilesen, Tony Christrup, Helge Tindal, Niels Kristian Hansen, Hans Bo Hyldig, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Finn Ehlers, Arne Harboe og Anne Henriksen. Den nuværende bestyrelse består af Jytte Bille, Tony Christrup, Arne Harboe, Anne Henriksen, Thomas Carstens, Finn Ehlers, Niels Kristian Hansen, Søren B. Nielsen, Ingolf Bak, Hans-Bo Hyldig, Flemming Dahl, Christoph Wiese og Claus Bærentsen. Læs mere i oversigten over lokalområderne på side 7. SIDE 4 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

5 Sådan bliver du medlem af en BS-gruppe En BS-gruppe består af medlemmer, som ledes af en styregruppe på cirka tre medlemmer. Formålet med gruppen kan være at få etableret et netværk - men en BS-gruppe kan også have et særligt tema, f.eks. globalisering, klima, byudvikling, lejeforhold, eller lignende. Byggesocietetet anbefaler altid, at de enkelte BS-grupper arrangerer 4-6 årlige møder. Erfaringen viser også, at det er en god idé at skabe en tværfaglig struktur i grupperne. Det er ikke et krav, men en vis diversitet i gruppemedlemmernes alder, køn, uddannelsesmæssige baggrund og branche er som regel med til at skabe et interessant og udbytterigt netværk for medlemmerne. På Byggesocietetets hjemmeside kan man se alle BS-grupper og de eksisterende medlemmer. Se mere om BS-grupperne på

6 Nye medlemmer over hele landet Byggesocietetets netværk er med til at skabe synergi, innovation og indflydelse. Det tiltrækker nye og yngre medlemmer over hele landet Af Lotte Lund E n stor del af Byggesocietetets daglige liv foregår ude i lokalområderne. Her arrangerer de 8 lokale bestyrelser året igennem arrangementer, som sikrer, at medlemmerne har fingeren på pulsen i deres lokale område og udviklingen i byggebranchen på landsplan. Alt arbejde i Byggesocietetets lokalområder udføres af frivillige kræfter. Det sætter naturlige begrænsninger på udfoldelserne, og det har måske også afskrækket nogle yngre mennesker fra at melde sig ind i BS, ikke mindst i provinsen. Det var i al fald oplevelsen i Vendsyssel. Derfor besluttede den lokale afdeling af Byggesocietetet sig for fire år siden til at undersøge, om Byggesocietetet egentlig havde sin berettigelse længere i den del af landet. Farvel til ældre mænd med vest og lommeur Vi ville finde ud af, om tiden var løbet fra Byggesocietetet? Alene navnet gav jo associationer til ældre mænd med vest og lommeur, som sidder og drikker portvin, siger erhvervskonsulent Arne Harboe, lokalformand i Vendsyssel. Sammen med sin bestyrelse kontaktede Arne Harboe en række unge mennesker i bygge- og ejendomsbranchen, som de mente, kunne have interesse i medlemskab. De unge kendte typisk ikke Byggesocietetet i forvejen. Efter en introduktion meldte mange af de unge sig dog ind, og et generationsskifte er nu på vej. For de yngre medlemmer, der kom til, var det også meget vigtigt, at Byggesocietetet var upolitisk i partipolitisk forstand, og i stedet fokuserede på dagsaktuelle emner, som virksomhedsbesøg og møder med kommunen. Endelig gjorde de unge mennesker klart, at de ikke ville have lektier for. De ville have frihed til bare at komme, som de er. Det skal vi respektere, men min erfaring er nu, at når de først kommer til møderne, så kan de ikke lade være med at engagere sig, siger Arne Harboe. Jeg oplevede værdien af det faglige netværk med det samme. Det er Byggesocietetets største styrke. I bygge- og ejendomsbranchen betyder netværk alt, siger advokat Anne Henriksen. I dag, tre år efter processen gik i gang i Vendsyssel og omegn, har Byggesocietet Vendsyssel næsten fordoblet sit medlemstal til 65 medlemmer. Møder med kommunen har ført til ny dialog og mere effektiv sagsbehandling. Både Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune garanterer i dag, at små byggesager får svar inden for 12 arbejdsdage. Når det gælder store byggesager, nedsætter kommunen en gruppe, hvor alle relevante sagsbehandlere vedr. byggetekniske spørgsmål, lokalplaner, miljømæssige hensyn etc. er repræsenteret, så papirerne ikke som i gamle dage vandrer fra kontor til kontor, og hvor man først efter måneder bliver opmærksom på eventuelle problemstillinger. Netværket betyder alt Anne Henriksen er et af de yngre medlemmer, der blev introduceret til Byggesocietetet gennem en målrettet foryngelses-indsats fra Byggesocietetet i Aalborgs side. SIDE 6 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

7 NYE MEDLEMMER OVER HELE LANDET Anne Henriksen er i dag formand for Byggesocietetet i Aalborg. Hun arbejder på 10. år som advokat med speciale i fast ejendom og entrepriseret. Byggesocietetet inviterede mig til et arrangement for folk på min egen alder, og jeg valgte at fortsætte. Jeg kom hurtigt i bestyrelsen og overtog formandsposten efter et år. Det er nu tre år siden, siger Anne Henriksen. Anne Henriksen har også været med til at tage initiativet til BS-grupper i Aalborg. BS-grupperne tiltrækker yngre mennesker. Vi er nu oppe på tre BS-grupper i Aalborg på trods af vores forholdsvis lille størrelse, siger hun. Jeg har så meget gavn af mit netværk i Byggesocietetet, ikke kun i Aalborg, men også i landsbestyrelsens landsdækkende netværk. Det virker i det daglige på den måde, at jeg får henvist sager om handler, tvist og entrepriser, fordi jeg opbygger både personkendskab og tillid gennem mit arbejde i Byggesocietetet. Og når jeg bliver udfordret på faglige, byggetekniske spørgsmål, så kan jeg altid ringe til en ven, for at sige det lidt populært, siger Anne Henriksen. Hidtil har hun som formand ikke været så aktiv i forhold til Aalborg Kommune, men Anne Henriksen har ambitioner om, at det skal være det næste. Vi oplever et byggeboom i Aalborg i disse år, primært i den almene sektor. Vi synes, at kommunen kører tingene rimeligt, men vi ønsker en stærkere tilknytning til det politiske niveau for at kunne servicere vores medlemmer, siger Anne Henriksen. Vækst København I Byggesocietetet København sker der også fornyelse. Jakob Wind-Hansen, områdedirektør i Nykredit, blev i foråret valgt til ny formand. Med 625 medlemmer har afdelingen mere end halvdelen af Byggesocietetets samlede medlemsskare. Overskriften for Jakob Wind-Hansens formandskab er Vækst København. Vi står allerede stærkt i forhold til beslutningstagerne. Vi påvirker gennem netværk og gennem vores faglighed og vi mødes med både det politiske og det finansielle system og andre interessenter. Men vi kan blive endnu bedre til at kommunikere, hvad vi kan bidrage med, siger Jakob Wind-Hansen, og nævner kampen mod genindførelse af moms på byggegrunde, som et eksempel, hvor Byggesocietetet København brugte mange kræfter. Formanden for København vil også gerne have netværket til at gå på tværs af landet. København er den største gruppe, derfor fylder vi meget i Byggesocietetet. Men vi arbejder på at få bundet netværket stærkere sammen på tværs af landet. Det ville være ideelt, hvis vi kunne deltage i hinandens møder. Lokalt vil vi gerne udbrede Byggesocietetet til at stå stærkere i Nordsjælland, især Hillerød, og mod syd i Køge. I begge byer, er der stor byggeaktivitet, og det vil vi gerne være med til at synliggøre, siger Jakob Wind Hansen. Byggesocietetet er landsdækkende med 8 lokalområder Alle 8 landsdele er repræsenteret i Byggesocietetets Landsbestyrelse. Der findes BS-grupper i København, Aarhus og Aalborg. Byggesocietetet Vendsyssel Lokalformand: Arne Harboe, erhvervskonsulent HTH Køkkener, Hjørring. Medlem af landsbestyrelsen. Medlemstal: Cirka 65 Byggesocietetet Aalborg Lokalformand: Anne Henriksen, advokat og partner (H), Advokatfirmaet Vingaardshus Medlemstal: 95 Byggesocietetet Aarhus Lokalformand: Thomas Carstens, arkitekt, Arkitema Medlemstal: 145 Byggesocietetet Syd- og Vestjylland Lokalformand: Finn Ehlers, arkitekt, Hallen & Nordby Medlemstal: 55 Byggesocietetet Trekantsområdet Lokalformand: Ingolf Bak, bygherrerådgiver, FBJ Rådg. Ingeniører Medlemstal: 70 Byggesocietetet Fyn Formand: Niels Kristian Hansen, ejendomsdirektør, Rosengårdcentret Medlemstal: 60 Byggesocietetet Sydsjælland Lokalformand: Søren B. Nielsen, rådgivende ingeniør, F.R.I. Medlemstal: 60 Byggesocietetet København Lokalformand: Jakob Wind-Hansen, områdedirektør, Nykredit Medlemstal: 625 SIDE 7

8 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet BS-grupper og fagudvalg giver mulighed for at deltage i Byggesocietetet på flere planer både når det gælder netværk og faglige ambitioner Af Kamilla Sevel B yggesocietetet byder på mange muligheder for at engagere sig, møde nye forretningsforbindelser og opgradere sig fagligt. Faglige udvalg og BS-grupper er nogle af de mest oplagte muligheder. En BS-gruppe er en pendant til netværksmuligheder som VL-grupperne. Men BS-grupperne er fagligt fokuserede og favner samtidig branchen på kryds og tværs. Jeg tror det, er derfor, de er blevet sådan en stor succes, siger advokat Iben Mai Winsløw fra advokatfirmaet Winsløw som var en af initiativtagerne, da ideen til BS-grupperne blev født i For nogle er det svært at kaste sig ud i at danne netværk. Hvor skal man tage fat, og ikke mindst i hvem. Især hvis man er ny i branchen, skal i gang med en ny stilling, med nye opgaver eller er startet Pernille Weiss Terkildsen er formand for Byggesocietetets sundhedsudvalg. Hun deltager i det frivillige arbejde for at være med til at skabe rammerne for dialog og videndeling hendes håb er, at der på den måde kommer bedre hospitaler og andet sundhedsbyggeri ud af det i sidste ende. for sig selv, kan det være rart at have et netværk både til at sparre med og til at få gode råd i udviklingsprocessen. Hjælper nye ind i branchen Netværk er vigtigt i flere forskellige situationer. Man har stor glæde af både at hjælpe nye ind i branchen, men naturligvis også af at blive hjulpet selv. I 2003, da jeg var 35 og lige var blevet selvstændig, var der en person i min professionelle omgangskreds, som godt ville hjælpe mig videre og derfor tilbød at løfte mig ind i Byggesocietetets daværende Internationale erfa gruppe. Det er den, der i dag har dannet fundamentet for BS gruppe 1. Det var jeg meget taknemmelig for og synes, at den mulighed skal være til stede for alle, som gerne vil være en del af netværket i Byggesocietetet, siger Iben Mai Winsløw. I Byggesocietetet København ville man gerne formalisere netværkstanken yderligere. Derfor blev BS-idéen født. Det udsprang af de drøftelser, vi havde i Københavnerkredsens bestyrelse om, at vi ønskede at tiltrække unge og nye medlemmer. Hvis man skal få et bredt SIDE 8 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

9 Sådan bliver du aktiv i Byggesocietetet og godt netværk, er det en helt grundlæggende forudsætning, at det er nemt, gennemsigtigt og attraktivt at være en del af byggesocietetets netværk, siger Iben Mai Winsløw. 9 BS-grupper over hele landet Ideen er faktisk blevet så vel modtaget, at der på knapt 2 år er blevet oprettet 9 BS-grupper. Udover København er Byggesocietetet i Aalborg mest aktivt med 3 BS-grupper, mens den første startede op i Aarhus i foråret I København er flere under dannelse. Advokat Iben Mai Winsløw sidder i bestyrelsen for Byggesocietetet København. Hun har samtidig været initiativtager til de succesfulde BS-grupper, der er Byggesocietetets pendant til ledelsesnetværket VL. Grupperne er på godt et år oppe på knap 200 medlemmer og skaber netværk på kryds og tværs af bygge- og ejendomsbranchen. BS-grupperne er med til at styrke Byggesocietetets demokrati. Samtidig er det også en uhøjtidelig måde at møde nye mennesker fra helt andre dele af branchen. Og hvem ved, hvem der lige har kontakten til den næste opgave, siger Iben Mai Winsløw. Udover BS-grupperne er det også muligt at være aktiv i Byggesocietetets fagudvalg. Fagudvalgene er grupper, der alle deler en fælles faglig interesse. I dag er der 9 udvalg i Byggesocietetet. Et nyt er lige kommet til om udbudsretlige regler. Andre beskæftiger sig med solceller, miljø, lejeret, København og sundhed for bare at nævne nogle. Indehaver Pernille Weiss Terkildsen, der har firmaet Archimed, er formand for Sundhedsudvalget. Vores opgave er hele tiden at have fingeren på pulsen og spotte den næste dagsorden. Fagudvalgene i Byggesocietetet er de facto apolitiske. Netop derfor kan vi tage fat på branchens varme kartofler og få dem italesat ved at få de rigtige mennesker til at mødes på tværs og komme i dialog, siger Pernille Weiss Terkildsen. Sundhedsudvalget arbejder med at give indblik i de komplekse udfordringer, der er på hele området for hospitaler og sundhedshuse i de kommende år. Det er komplekse processer, og derfor er det værdifuldt for alle parter at kunne sparre mere uformelt om, hvordan vi udvikler sektoren bedst muligt. Personligt deltager jeg i arbejdet, fordi det giver en stor tilfredsstillelse at føre folk sammen. Vi står for værtskabet for den brede dialog i den bedste og bredeste betydning, siger Pernille Weiss Terkildsen. Byggesocietetets 9 udvalg Byggesocietetet bygger en stor del af sine aktiviteter på det værdifulde arbejde, der foregår i udvalgene. Udvalgene består af medlemmer fra mange forskellige erhverv, der alle har et virke inden for bygge- og ejendomsbranchen. Boligudvalget beskæftiger sig primært med boligpolitiske spørgsmål, såsom almen og privat udlejningsbyggeri, andelsboligbyggeri, lejelovgivning inden for boliger etc. Bygherreudvalget behandler aktuelle emner med relevans for den professionelle bygherre, bl.a. økonomi, kvalitet, lovgivning etc. Lejeudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med lejelovgivningen inden for bolig- og erhvervssektoren. Bl.a. er udvalget aktivt i høringsfasen omkring ny lovgivning. By- og planudvalget udvalget beskæftiger sig med byudvikling og planlægning, herunder også lovgivning og forhold, der har indflydelse på fremtidens byudvikling og -planlægning. Udvalget arrangerer gå-hjem-møder om relevante emner. Miljøudvalget arrangerer en række på-vej-hjem møder omkring aktuelle emner inden for miljøforhold generelt, herunder miljølovgivning. Københavnsudvalget følger byggeudviklingen i Hovedstadsområdet. Sundhedsudvalget beskæftiger sig med sundhedssystemets udvikling i de nye regioner, set fra et bygningsmæssigt perspektiv. Solenergiudvalget udvalget bidrager med viden om, hvordan man implementerer solenergi i eksisterende og fremtidige byggerier. Udbudsretsudvalg forum for erfaringer med udbud både efter de danske udbudsregler og EU s udbudsdirektiver. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 9

10 Op- & nedture Byggesocietetet kan fejre 75 års jubilæum. Og selvom der både har været op- og nedture, så har netværket overlevet sin markante betydning i byggeog ejendomsbranchen i byggeri og ejendom Af Lotte Lund E n stor Del af de økonomiske Vanskeligheder, Byggeriet for Tiden lider under, har det faaet paa sine skuldre uden at kny et Ord, idet de fleste Bygherrer først blev bekendt f. Eks. med de tunge Skatter af forskellig Art, efter at Skatterne var vedtaget på Rigsdagen. At der følgelig har manglet et samlende Organ til bl. a. at vejlede Lovgivningen med Hensyn til Byggeriets Tarv skulde efter saadanne Erfaringer være en Selvfølge. Sådan indledtes den første artikel i Byggeforum fra september Byggeforum var Byggesocietetets blad. Længere nede i artiklen kan man læse, Nytårskuren trækker hvert år i januar cirka 400 mennesker til en festlig indledning på året. Her er det fra SIDE 10 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

11 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM at et sådant samlende Organ allerede havde set dagens lys i form af Byggesocietetet: Som saa meget andet i dette land, der har Grokraft i sig, blev Societetets stiftende Møde afholdt i de Jyders Land, nemlig i Aarhus den 27. juni Lige siden har Byggesocietetet arbejdet med at påvirke den politik, der bliver ført på Christiansborg. Vi har været samtalepartner mange gange. Ofte blev jeg ringet op fra ministeriet og bedt om at komme med kommentarer til dette og hint. Personligt har jeg arbejdet med 9 forskellige boligministre lige fra Erling Olsen til Thor Pedersen og Jytte Andersen. Fra socialdemokrater til venstrefolk, siger Lars Heilesen, der har været formand for Byggesocietetet i næsten 30 år og gik af i efteråret Netop fraværet af en boligminister i størstedelen af 2000-tallet har været en af Byggesocietetets mærkesager. Vi har gang på gang påpeget, at så stort et område som boligsektoren med indflydelse for så mange mennesker Byggeriet i 2012 lider også fortsat under økonomiske Vanskeligheder og den jyske hovedstad staves igen med Aa, som Byggesocietetets blad Byggeforum skrev det i Th. Peder Stillinge var medstifter af Byggesocietetet. Han var tømrermester i København og blev blandt andet tømrermester på byggeriet af Grundtvigskirken. Foto venligst udlånt af Niels Kristian Hansen. altså kræver en minister for at få den nødvendige bevågenhed. Det har vi fået igen, og det er første skridt på vejen, siger Lars Heilesen. Da Byggesocietetet blev stiftet var der krise. Det var svært at skaffe opgaver, og det var vigtigt at skabe nye kontakter. Derfor så de oprindelige stiftere en mulighed i at stå sammen både for at bedre branchens vilkår og for at hjælpe hinanden i branchen. Det man i dag kalder at netværke. Og selvom rammevilkårene naturligvis er anderledes, så er det fortsat de to vigtigste opgaver for Byggesocietetet. Og der er også fortsat brug for det. Ja, mon ikke. Der kommer hele tiden nye udfordringer, siger Lars Heilesen. >> Lars Heilesen har om nogen tegnet Byggesocietetet. Han har været medlem i 40 år, heraf knap 30 år som formand. Dermed er han den formand for Byggesocietetet, der har siddet længst. Han er i dag æresmedlem af Byggesocietetet og arbejder som advokat med speciale i ejendomsadministration og fast ejendom. En driftig herre fra Randers Den driftige bygherre Frederik Christian Boldsen fra Randers stiftede i 1904 landets første udstykningsforening. Senere flyttede han til København og var med bogen Haveboliger i Danmark en vigtig drivkraft i udviklingen af villabyggeri for den brede befolkning. Boldsen tog selv initiativ til haveboligforeningen Grøndalsvænge i København, som ligger der den dag i dag, og fortsat er et eftertragtet boligkvarter inspireret af engelske havebyer. Han var også stifteren af og i mange år formand for Københavns Almindelige Boligforening, KAB. Den gang var det boligbyggerne, der havde magten. De fleste virksomheder udviklede selv deres domiciler og brugte mindre håndværkere, så de professionelle i ejendomsbranchen havde med boliger at gøre. I de første år, var Byggesocietetet en ren bygherreorganisation, hvor Boldsen sad som formand frem til Efterhånden var der dog enighed om, at også arkitekter og ingeniører burde være med, fordi de både delte interesser med bygherrerne og kunne tilføre organisationen mere sagkundskab og ekspertise. Og i dag er Byggesocietetets fornemste opgave netop at forene branchen på tværs af brancheskel. BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM SIDE 11

12 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM I 2010 fik deltagerne på landsmødet en grundig rundtur på Limfjorden for at se på Aalborgs byudvikling. Foto: Niels Riis Ebbesen Det Gyldne Søm Det Gyldne Søm er Byggesocietetets anerkendelse til en person, personer, firma, organisation eller kommune, som har gjort en særlig indsats til fremme af byggeriet og branchens image. Prisen er et diplom og et gyldent 7-tommer søm. Prisen har været uddelt siden Her er modtagerne de sidste 10 år: 2002 Louis Poulsen Lighting A/S 2003 Arkitektskolen i Aarhus v/prorektor Anette Brunsvig Sørensen, ark. M.A.A Arkitekt Scott Hollingsworth, og arkitektfirmaet ARCITO 2005 Direktør Frede Rasmussen, Danhaus i Esbjerg 2006 Ørestadsselskabet 2007 Jeudan A/S 2008 Ejendomsselskabet Realea A/S 2009 Direktør Ib Henrik Rønje, Hotel Crowne Plaza og Copenhagen Towers 2010 Aalborg Kommune 2011 Niels Barfred, Wilders Plads Ejendomme A/S Rådmand Mariann Nørgaard får overrakt Det Gyldne Søm i 2010 på vegne af kommunen for omdannelsen af havnefronten i Aalborg. Til højre daværende landsformand Lars Heilesen. Det gælder ikke mindst op- og nedture. Efter 30ernes dybe krise, var der 70erne, hvor nedturen ovenpå oliekrisen blev holdt oppe af almennyttigt boligbyggeri. Men i starten af 90erne var der ingen segmenter, der holdt hånden under byggesektoren og virksomheder og developere ramlede på stribe. Ligesom det skete, da finanskrisen buldrede i gang i efteråret Vi havde været inde i en unaturlig opgang, hvor det ikke længere var arkitekterne og ingeniørerne og ejendomsselskaberne, der satte dagsordenen, men developerne. Branchen blev præget af alt for meget købmandsskab frem for langsigtethed, siger Lars Heilesen. Det har givet smæk, men på trods af krisen eller måske netop for at stå sammen har Byggesocietetet fastholdt sit medlemstal, og har ikke bare overlevet, men står også stærkere i 2012 end i Nu kan Byggesocietetet så fejre 75 års jubilæum. Artiklen i Byggeforum nr. 1 fastslår, at Societetet ikke vil komme til at mangle opgaver. I 1937 skriver bladet således om en af udfordringerne: Tekniken bevirker, at Boliger, Forretningslokaler, Kontorer, Fabriker etc. forældes i et hidtidigt ukendt Tempo, og Byggevirksomheden i kommende Tider vil stille betydeligere Krav til Teknik og Arbejdsydelse end forhen, alt under forudsætning af normale økonomiske Forhold. Ved given Lejlighed udskriver vi derfor Konkurrencer om særligt aktuelle Spørgsmål; man kan tænke sig rent eksempelvis saa paatrængende Opgaver som Isolering og Ventilering og saa almene spørgsmål som Boligtyper. Og sådan er det også i Isolering og ventilering er omend på et noget >> Tidligere landsformand Lars Heilesen er godt tilfreds med Byggesocietetets udvikling de sidste mange år men ikke med den internationale indsats. I flere år prøvede han at genoptage et samarbejde med den europæiske entreprenørorganisation UEPC, Union Européenne des Promoteurs- Constructeurs, men det er ikke lykkedes at få det rigtigt på skinner. Lars Heilesen er dog fortsat ærespræsident i foreningen. Her fra Foto: Niels Riis Ebbesen SIDE 12 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

13 Vi kan få ekstra hænder på arbejdsmarkedet. Og de skal ikke engang have løn. Lars D. Christoffersen Se filmen. ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver. Mød os på alectia.com

14 OP- & NEDTURE I BYGGERI OG EJENDOM Formænd i Byggesocietetet Bygherre, direktør og byggeteoretiker Frederik Christian Boldsen ( ): Byggesocietetets stifter. Født i Randers. Uddannet jurist. En af sin tids største bygherrer. Stiftede i 1920 Københavns Almindelige Boligselskab. Medlem af samtlige ministerielle byggeudvalg, medforfatter på en række betænkninger. Forfatter til flere bøger Landsretssagfører Viggo Holst-Knudsen ( ): Født i Aarhus. Drev advokatvirksomhed i Aarhus med broderen Viggo Holst-Knudsen. Ledede store byggeselskaber i København og Aarhus. Talrige offentlige hverv vedrørende byggeforhold. Medlem af BRF s styrelse og repræsentantskab. Medlem af Byggesocietetets bestyrelse frem til Advokat Gustav Larsen: Fra Odense. Sikrede stor medlemskreds på Fyn. Aktiv i Odense Grundejerforening, formand for Fællesforeningen af Fynske Grundejere og Grundejernes Landsforbund og bestyrelsen for Grundejernes Saneringsselskab. Sikrede gennem disse poster gennemførelse af societetets boligpolitik Landsretssagfører Iens Christian Mortensen: Stor indsats for Statens Byggeforskningsinstitut. Medlem af Boligministeriets produktionsudvalg og trafikministeriets revisionsudvalg for arbejder og leverancer. Bestyrelsesmedlem i Byggecentrum. Flittig debattør i medierne. Døde i 1982 midt i formandsskabet Advokat Lars Heilesen (1946-): Speciale i entreprise samt bygge- og erhvervslejeret. Endvidere medlem af en række bestyrelser, herunder repræsentantskabet for Alm. Brand og Realdania Fonden. andet niveau, så stadig med i opgaverne. I 2010 var Byggesocietetet således initiativtager til at stifte et dansk Green Building Council, som netop har gennemført sine første certificeringer på dansk jord. Og allerede i sit første år kunne Byggesocietetet konstatere, at det var med til at sætte fingertryk. I hvert fald blev det noteret, at Byggesocietetet har haft ikke ringe Virkning, direkte som indirekte på Loven om Støtte til Boligbyggeri, som blev vedtaget i løbet af vinteren 1937, og som var med til at sætte gang i boligbyggeriet. 7 formand på 75 år I løbet af de 75 år har Byggesocietetet kun haft syv formænd. Og indtil det seneste formandsvalg har alle været advokatuddannede mænd. Den tradition blev brudt, da foreningen efter 75 år i efteråret 2011 for første gang delte formandsskabet ud på to personer, en projektudvikler og en mægler. Den ene var oven i købet kvinde. Jytte Bille og Tony Christrup afløste Lars Heilesen, der dermed er Byggesocietetets hidtil længst siddende formand med knap 30 år fra 1982 til Fra lukket til åbent selskab Lars Heilesen startede i Byggesocietetet allerede i 1972, og har således været med i mere end halvdelen af Byggesocietetets levetid. Han var formand for København og landssekretær, inden han satte sig i formandsstolen. Min vision var at få alle i branchen med. Om en mursten bliver lagt i privat eller offentligt regi er i princippet det samme. Og jeg anser det for den største succes, at Byggesocietetet i dag er bredt sammensat, og at medlemstallet er steget til næsten I 1982 var det et lukket selskab med lukkede netværk, siger Lars Heilesen. Farvel til gentleman-perioden Den største opgave fremadrettet bliver fortsat at sikre, at Byggesocietetet forener både de kreative kræfter i branchen og de mere seriøse dele, der sikrer finansiering etc. Kreativitet og kultur er vigtigt, for den får dig til at se et andet menneskes mange egenskaber og værdier, ikke kun som en person, du skal tjene penge på. Kultur giver dig tråde tilbage, og du forstår, hvad der skal til for at skabe en fremtid. Og det handler ikke alene om penge. En god købmand går ud af døren med en god forretning, men det er ikke nok. Det vigtigste er at opbygge menneskelige relationer og have en menneskelig forståelse. Det åbner op for give and take og danner baggrund for det, jeg vil kalde de rigtigt gode forretninger. Det er her et netværk på tværs af branchen, hvor man deler synspunkter og meninger, har sin helt store berettigelse, siger han Delt formandskab: Erhvervsmægler Jytte Bille og projektudviklingschef Tony Christrup. Erhvervsmægler Jytte Bille (1952-): Statsautoriseret erhvervsejendomsmægler med speciale indenfor investeringsejendomme. Lederuddannelse Nevi Finans. Ejer af Jytte Bille Erhverv og partner i Corporate dna. Erfaring indenfor ledelse, salg og virksomhedskultur opbygget gennem mere end 30 år i finansielle virksomheder, ejendomsbranchen og uddannelsessektoren. Tidligere formand gennem 10 år for Byggesocietetet København. Projektudviklingschef Tony Christrup (1962-): Projektudviklingschef i Arkitektgruppen. Tidligere projektudviklingschef i Sjælsø og salgs- og udviklingschef i Ørestadsselskabet. Tidligere formand for Byggesocietetet København. I 2008 blev landsmødet holdt med rundvisning på det nyrenoverede Kellers Park i Vejle. Foto: Niels Riis Ebbesen. SIDE 14 BYGGESOCIETETETS JUBILÆUM

15 Realkredit Danmark ønsker tillykke med Byggesocietetets 75 års jubilæum.

16 Bliv medlem af Byggesocietetet Enhver med tilknytning til og interesse for bygge- og ejendomsbranchen kan blive medlem af Byggesocietetet. Som medlem får du adgang til den nyeste viden inden for sektoren. Samtidig får du et værdifuldt kendskab til andre erhverv, virksomheder og personer med aktiv tilknytning til bygge- og ejendomssektoren. Et personligt medlemskab koster kr. om året. Et firmamedlemskab som inkluderer op til 8 personer koster kr. om året. Ring og hør nærmere hos forretningsfører Charlotte Theibel på tlf eller send en mail på Udgivet som tillæg til Magasinet Ejendom. Ansv. redaktion og tilrettelæggelse: SP Business Media Aps. Byggesocietetet Nørre Voldgade 106 DK-1358 København K Tel Byggesocietetets nye design og logo fra 2012 henter inspiration fra det klassiske murforbandt. Logoet er sat op i sort og brændt orange, der er en klassisk murstensfarve, og typografisk er navnetrækket lagt op som byggesten i et forskudt netværksforløb. Geometri og farvespil understreger både visuelt og symbolsk kompleksiteten og drivkraften i de mange alsidige opgaver, som medlemmerne af Byggesocietetet hver dag er med til at løse i bygge- og ejendomsbranchen.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012

BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 BYGGESOCIETETETS ÅRSBERETNING 2011-2012 August 2012 Formandskabet Tony Christrup Jytte Bille Arbejdsåret 1. juni 2011 31. maj 2012 Indledning Bygge- og ejendomsbranchen er fortsat inde i en vanskelig tid.

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S

Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Væksthus Syddanmark Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Forskerparken - 7. Januar 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Præsentation HTL Hans

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Visionær projektudvikling af ejendomme

Visionær projektudvikling af ejendomme Visionær projektudvikling af ejendomme 2 Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af ejendomme samt udlejning og salg af erhvervs-, bolig og detailprojekter

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere