Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole"

Transkript

1 Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1) Plovskiftet nr. 8(1)-10(2)-17(1)-18(1)-32(2 lejere)-34(1)-36(1)-38(1)-46(1)-48(1)-64(2). 1. Valg af dirigent. Dirigent: Thomas Reinholdt Hansen, Agerskiftet 11 Referent: Tom Degn Christiansen, Agerskiftet 8 2. Bestyrelsen beretning om årets gang i Kiærhøy. Formand Jeppe Fugl Villumsen aflagde bestyrelsen beretning for 2013/2014: Bestyrelsen har i perioden afholdt i alt 4 officielle bestyrelsesmøde. Bestyrelsens medlemmer har forvaltet følgende ansvar: Morten Duerlund, Plovskiftet 48 kontakt til arbejdsgruppen Jeppe Malmmose, Plovskiftet 38 kasserer Michal Pedersen, Plovskiftet 36 gartnerkontakt fællesområderne Tom Degn Christiansen, Agerskiftet 8 næstformand Jeppe Fugl Villumsen, Plovskiftet 17 formand og webmaster Kommunikation: Efter ønske fra sidste GF i 2013 har vi lavet nyhedsbrev på hjemmesiden Der er pt. tilmeldt 3 husstande som får en mail når der er nyt fra bestyrelsen eller andre opslag. Vi opfordre alle grundejere til at tilmelde sig på ovenstående link så vi kan styrke kommunikation. Fællesområderne opfølgning: Overlevering af fællesområderne fra Svendborg Kommune er i praksis på plads og kommunen har godkendt foreningens gældende vedtægter. Dog mangler vi fortsat en formel overlevering i form af tinglyst skøde på grundejerforeningens fællesarealer. Vi havde forventet at dette var på plads inden denne GF dette er ikke lykkedes. Der er fortsat dialog med Svendborg Kommune, vores advokat og landinspektør LIFA, da der er usikkerhed om praksis for dette. Siden sidst er opfølgningen på kontrakten med Birkely vedr. vedligeholdelse af fællesområderne blevet skærpet, og vi kan være godt tilfredse med det seneste års resultat, hvor vores fællesarealer fremstår i en bedre vedligeholdelsestand. Der har også været grund til at opfordre og følge op på bedre oprydning på ubebyggede nabogrunde, hvor der flere steder har ligget affald, materialer og redskaber i forbindelse med byggeri. Det har f.eks. betydet, at kommunen, som vi har rykket for at passe de usolgte grunde, ikke har kunnet komme til at slå græs. Der har i perioden været fokuseret på de ødelagte fliser rundt i området, og opfordret til grundejere om at få skiftet fliser, der er ødelagt i forbindelse med byggeri. Foreningen har fået tilbud på omlægning/udskiftning af fliser, som foreningen er ansvarlig for og vi tilbyder grundejere med ødelagte fliser omkring Referat af generalforsamling 2014 side 1/5

2 deres grund, at gå med i tilbuddet for at gøre det lettere og billigere at få det ordnet. Hvis I ikke selv vil betale for dette arbejde, opfordrer vi til at I får fat i jeres entreprenør, der har stået for byggeriet, og dermed er ansvarlig for de ødelagte fliser. Foreningen har afholdt 2 fælles arbejdsdage som har været velbesøgte. Vi har hygget os og samtidig fået lavet nogle ekstra ting i området, som ellers ville koste kr hos Birkely. Udbud og tilbud på vedligehold af fællesarealer: Foreningen indhentede 6 tilbud på at få udført arbejdet med vedligeholdelse af de fællesarealerne herunder pris for snerydning. Michal har stået for processen med at vise området og beskrive det arbejde der skal udføres. Dele af bestyrelsen har gennemgået de indkomne tilbud og den samlede bestyrelse har valgt den nye gartner Lars Veilbæk, som flere af jer kender, da han har anlagt adskillige græsplæner i området. Lars var den billigste med en årlig omkostning på kr Alle skal opfylde kontrakten, så vi vurderede ikke at der skulle være nogen ulempe eller kvalitetsforringelse ved at vælge den billigste. Trafikregulering: I efteråret kom resultatet af den trafikmåling, der blev foretaget af Svendborg Kommune. Bestyrelsen har på baggrund af målingen, besluttet at følge den anbefaling som rapporten beskriver omkring nødvendigheden af hastigdæmpende foranstaltninger på vejene i foreningens område. Kommunens målinger konkluderer, at det ikke er nødvendigt med vejbump i området. Vi har efterfølgende fået flere henvendelser, som peger på at der fortsat er problemer med for høj fart af gennemkørende trafik, så bestyrelsen foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan komme med idéer til hvad der kan gøres. Til trods for kommunens anbefalinger, mener vi i bestyrelsen at grundejeres bekymringer for færdselen i området, skal tages seriøst, så vi håber der kan komme nogle kreative idéer på banen til at sænke farten f.eks. mobile chikaner, bannere, fartkontrol eller andet som ikke nødvendigvis skal koste foreningen en masse penge. Sommerfest: Tak til festudvalget for en fantastisk sommerfest, hvor både børn og voksne hyggede sig med en masse aktiviteter og senere smagte den grillstegte gris og andre lækkerier. Afsluttende ord i bestyrelsens beretning: HUSK AT GRUNDEJERFORENINGEN BESTÅR AT OS ALLE. ARBEJDET I GRUNDEJERFORENINGEN ER FRIVILLIGT ULØNNET SÅ SÆT FORVENTNINGERNE EFTER DET. BESTYRELSENS MEDLEMMER ER BARE NOGLE DER GERNE VIL GØRE EN EKSTRA INDSATS I OMRÅDET TIL GAVN FOR DET FÆLLESSKAB, VI ALLE ER EN DEL AF OG SKAL VÆRNE. 3. Aflæggelse af regnskab. Jeppe Malmmose gennemgik den udleverede årsrapport for 2013 for Kiærhøy Grundejerforening. Regnskabet var godkendt af revisor og bestyrelse. Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt af forsamlingen. Referat af generalforsamling 2014 side 2/5

3 4. Rettidigt indkomne forslag. a. Forslag om dræning af vand på sti bag ved grundejerne Plovskiftet 4-8. Vandmængderne bag ved disse grunde er blevet forværret af at kommunen har pålagt grundejerne, at hæve der grunde over terræn, og vi kan ikke få kommunen til at betale. Michal har indhentet tilbud på arbejdet og dette vil blive igangsat i løbet af Økonomisk ramme på kr ,-. b. Forslag om opsætning af gadespejl i T-krydset ved Agerskiftet. Pga. dårlige oversigtsforhold ved kørsel fra runddelen Agerskiftet 6-14 og Plovskiftet opsættes gadespejl med hensigtsmæssig ud for skellet mellem Agerskiftet 5 og 7. Tom har indhentet tilbud på kr.3.287,50 eksklusiv montering. Udføres efter formel godkendelse af kommunen vedr. placering, da kommunen fortsat er grundejere. Udføres umiddelbart herefter. c. Forslag om etablering af græsarealer på sti Plovskiftet 8-10, mod kærlighedssti, bagved Plovskiftet og sti bagved Agerskiftet Af vedligeholdelsesmæssige grunde vil det være hensigtsmæssigt at etablere græsarealer på disse 4 områder i lighed med fællesarealernes tilsvarende områder. Budgetteret omkostning kr ,-. Udføres august/september. d. Forslag om nyt træ gammelt træ ødelagt af storm. Etablering af nyt træ i ca. samme størrelse. Forventet udgift kr.1.000,- Forslaget blev enstemmigt vedtaget e. Forslag om fjernelse af stubbe Gamle stubbe skal fjerne forventet omkostning kr.2.500,- f. Forslag om skilte om nabohjælp Morten havde fået udarbejdet et forslag i samarbejde med Stark. Skiltestandere af stål erstatter nuværende skilte på træstolper med legende børn og hundeadfærd, som suppleres med nabohjælp. I alt 3 steder til kr.1.670,- pr.stk. I alt budgetteret ca. kr.6.000,- g. Forslag om ansvarsforsikring ved fællesarbejde i foreningen. For dækning af arbejdsskader/ulykker ved deltagelse i grundejeres deltagelse i fællesarbejde, skal foreningen tegne en forsikring. Der var enighed om at der skal være dækning for dette for så vidt at vi ikke kan pålægge den enkelte grundejer, der deltager i fællesarbejde, at tegne en fritidsulykkesforsikring. Flere der har forbindelser vil prøve at undersøge dette. Heriblandt Nicolaj, Plovskiftet 10 Henrik, Agerskiftet 6 Maria, Agerskiftet 11. Forslaget blev vedtaget og forsikring tegnes efter indhentning af tilbud og træder i kraft herefter. h. Forslag om fornyelses af ødelagte fliser. Ved overdragelse af fællesarealerne fra kommunen var alle fliser OK. Efterfølgende er fortovsfliser i området blevet ødelagt primært pga. tung trafik i Referat af generalforsamling 2014 side 3/5

4 forbindelse med husbyggeri. I alt er ca.167 fliser ødelagte eller skal omlægges, hvoraf fliser ved fællesarealer eller ikke solgt grunde. Alle grundejere med ødelagte fliser skal lave aftale med bestyrelsen om udskiftning af ødelagte fliser. Grundejer vil blive kontaktet inden udskiftning af fliserne /arbejdet går i gang, så omkostningerne kan aftales. Budgetteret omkostning til udskiftning af fællesfliser kr.6.600,- Forslaget blev vedtaget enstemmigt og udføres i løbet af Vedtagelse af budget og fastsættelses af årligt bidrag. Med udgangspunkt i regnskabet og de indkomne forslag blev budget for 2014 fremlagt. Budgettet for 2014 blev vedtaget, hvilket betyder kontingentstigning på kr.200,-/år. Således er kontingentet for 2014 fastsat til kr.2.800,- heraf kr.600,- til vejkonto. Kontingentet på kr.2.800,- blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter og arbejdsgruppe. På valg var alle bestyrelsesmedlemmer iht. Vedtægternes 16 stk.1 og 2. Følgende blev genvalgt: Morten Duerlund, Plovskiftet 48 Jeppe Malmmose, Plovskiftet 38 Jeppe Fugl Villumsen, Plovskiftet 17 Michal Pedersen, Plovskiftet 36 Nyvalgt blev Maria Wilkens Hansen, Agerskiftet 11, som erstatter Tom Degn Christiansen. Valg af suppleanter: Tom Degn Christiansen, Agerskiftet 8 Nicolai Dreyer, Plovskiftet 52 Valg af Arbejdsudvalg: Morten Duerlund, Plovskiftet 48 Frederik Søren Christensen, Agerskiftet 4 Henrik Purtoft, Agerskiftet 6 Vi håber festudvalget fra 2013 gentager succesen og sammen med arbejdsgruppen vil sørge for en uforglemmelig sommerfest for traditionen tro findes sted 3.lørdag i august 16.august Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Valg af revisor: Arne Larsen Åbyvænget 9, Valg af revisorsuppleant: Henriette Plovskiftet Eventuelt Der er pr 1.marts ubebyggede grund hvoraf de 7 ikke er solgt. 4-5 huse er til salg i foreningens område. Referatet godkendes af: Referat af generalforsamling 2014 side 4/5

5 Dirigent Thomas Reinholdt Referent Tom Degn Christiansen Formand Jeppe Fugl Villumsen Referat af generalforsamling 2014 side 5/5

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere