Ning de Coninck-Smith Hans-Christian Jensen Signe Mellemgaard Gertrud Øllgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ning de Coninck-Smith Hans-Christian Jensen Signe Mellemgaard Gertrud Øllgaard"

Transkript

1 Sådan går dagen for lille Lise... og Oskar Tekster til en udstilling om ting for børn i 150 år Ning de Coninck-Smith Hans-Christian Jensen Signe Mellemgaard Gertrud Øllgaard 14 Teksterne opstod sideløbende med udfærdigelsen af vandreudstillingen Sådan går dagen for lille Lise og Oskar, der er produktet af et samarbejde med Middelfart Museum (udstillingen åbnede januar 1998). Arbejdsgruppen bag er inspireret af den danske kunstner Lohrenz Frølich, der bidrog med tegningerne til den illustrerede børnebog Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise (1862). Arbejdspapiret viser bl.a. - med udgangpunkt i hhv. barndoms- og designhistoriske, designanalytiske, etnografiske og etnologiske synsvinkler - hvordan voksne har formgivet barndommen ved at tilrettelægge de ydre rammer for den, og dermed samtidig defineret, hvad der hører til den gode barndom. 1

2 Ning de Coninck-Smith, Hans-Christian Jensen, Signe Mellemgaard og Gertrud Øllgaard: Sådan går dagen for lille Lise og Oskar. Tekster til en udstilling om ting for børn i 150 år Arbejdspapir 14. Designstudier Center for Kulturstudier Odense Universitet Copyright: Forfatter ne Redaktion: Jørn Guldberg, Flemming Mouritsen og Torben Kure Marker Grafisk tilrettelæggelse og DTP: Torben Kure Marker Omslag: LAMA grafik Tryk: Odense Universitets Trykkeri ISBN: ISSN: Udgivet af Center for Kulturstudier, Medier og Formidling Syddansk Universitet. Odense Universitet Campusvej Odense M Telefon: Telefax: Udvalgte arbejdspapirer findes på Internettet: Sat med Verdana, Arial Black og Bookman Printed in Denmark

3 Sådan går dagen for lille Lise og Oskar Tekster til en udstilling om ting for børn i 150 år* Lille Lise. Lohrenz Frøhlich Forord Signe Mellemgaard Den danske kunstner Lohrenz Frølich bidrog med tegninger - ne til den illustrerede børnebog Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise (1862).Lorenz Frølich havde datteren Edma som forlæg, og vi følger Lille Lise i hverdagen, fra hun står op om m o rgenen, til hun går i seng om aftenen. Bogen om Lille Lise var den første af en lang række børnebøger fra Frølichs hånd, næsten 100 blev det til, og han blev så kendt for sine charmerende tegninger - med deres sikre fornemmelse for børns proportioner og måde at bevæge sig - at en børnebog i Frankrig slet og ret fik betegnelsen un Froelich. I modsætning til tidens øvrige børnebøger, f.eks. den næsten samtidige Den store Bastian, var Frølichs bøger mere skildringer af børns hverdag, end de var moraliserende og opdra- *Teksterne er resultatet af et samarbejde mellem barndomshistoriker Ning de Coninck-Smith, designanalytiker og etnograf Gertrud Øllgaard og designhistoriker Hans-Christian Jensen - alle fra Center for Kulturstudier ved Syddansk Universitet/Odense - og etnolog Signe Mellemgaard, Institut for Arkæologi og Etnologi ved Københavns Universitet. Akademisk sekretær, Torben Kure Marker (Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet/Odense), står for arbejdspapirkoncept, supplerende tekst og udstillingens website: hum.sdu.dk/center/kultur/exhib/ 3

4 gende. Frølich tematiserer således børns særlige verden på en ny måde: Udgangspunktet er den lille skala, barnets mindre krop, og ligesom Frølich gjorde det med sine tegninger, fokuserer Sådan går dagen for lille Lise og Oskar på børneverdenen - gennem dens hverdagsting. Udstillingen viser, hvordan voksne har formgivet barndommen ved at tilrettelægge de ydre rammer for den og dermed samtidig har defineret, hvad der hører til den gode barndom. Midten af 1800-tallet markerede begyndelsen til den moderne barndom, i al fald når det gælder de mere velstillede lag, og byborgerskabets voksne fik for alvor øjnene op for at tilrettelægge børns liv. Børnene blev genstand for nye, store følelsesmæssige investeringer fra de voksnes side, og der opstod en egen børneverden, der ud over at bestå af børn, var befolket af søskende, legetøj og tjenestepiger - en verden, der ikke kendte til arbejde. Det er denne verden, Frølich portrætterer ernes Lille Oskar lever selvfølgelig en anden barndom end Lille Lise gjorde, hvilket også er aflæseligt i de ting, vi omgiver børnene med i hjem og institution. De fem tekster tegner et bredt billede: Barnevognen: Forældreskabets iscenesættelse fortæller, med udgangspunkt i barnevognens design- og produktionshistorie, hvordan Projekt Barn blev til. Bleen: Renlighed og masseforbrug fortæller en evolutionshistorie om en ret upåagtet hverdagsting og sætter fokus på barndommens position mellem eksperter og forældre, mellem viden og praktiske færdigheder, men også på barndommen som potentiale for et masseforbrug. Den trehjulede cykel: En designhistorie analyserer tre cykelprodukter, og det påvises, hvordan designformgivningen af den trehjulede cykel oprindeligt har sit udspring i design af transportdesign men gradvist har udviklet sin egen, selvstændige formgivningsstrategi. Sandkassen: En pionér i det små fortæller med udgangspunkt i sandkassens opfinder Hans Dragehjelm om det stædige arbejde for at omsætte pædagogiske visioner om sund leg i naturlige omgivelser til virkelighed. Barnets stole: På højde med situationen, beretter om henholdsvis den høje og den lave barnestol, belyst ud fra spændingen mellem den 4

5 overordnede historisk træghed i typernes udvikling og de nyere tillagte betydninger stolene har fået gennem ændringen af sociale og kulturelle praksisser. Barnevognen: Forældreskabets iscenesættelse Ning de Coninck-Smith Fra 1860 erne slog barnevognen an i de mest velstillede sociale lag. I den brede befolkning fortsatte man med at bære på de små eller klare sig med, hvad der var for hånden af diverse kasser og trækvogne. De tidligste barnevogne var trækvogne beregnet til større børn, som kunne sidde op, og omkring 1880 udvikledes en vogn, hvor helt små børn kunne ligge ned i nogenlunde sikkerhed. Vuggen var med andre ord kommet på hjul og havde fået kalesche i lighed med datidens hestedroscher. Vognen var enten i kurveflet eller af krydsfinér med en kalesche i voksdug. Siden 2. Verdenskrig har bilen været barnevognens designmæssige forbillede. Men skiftende tiders mode har også spillet ind: Fra klunketidens baldakiner og kvaster, over 20 erne og 30 ernes dybe vogne, der havde deres parallel i kvindemodens lave tajler og klokkehatte til vore tiders noble vogne, der har - monerer med forretningskvindens spadserdragter. Da barnevognen dukkede op i bybilledet omkring 1860 erne blev den mødt af en vis skepsis, nemlig fra politiets og lægernes side. Politiet fastholdt i både London og Berlin, at barnevogne med 4 hjul hørte hjemme på gaden og ikke på fortorvet: kun tre-hjulede måtte køre på fortorvene. I Danmark tog man mere lempeligt på sagen, men datidens politivedtægter vidner om, at det ikke var sådan at få plads til barnevognen i bybilledet. Lægerne var bekymrede for, om den megen rumlen - det var før gummihjulenes tid - skadede de små børn - og de var ikke mindst bekymrede for, om barnevognen ville blive et påskud for barnepigerne til at overlade børnene til sig selv. Mens de selv sad på en bænk i solen og snakkede. Skepsis en blev dog 5

6 hurtigt overvundet, bl.a. fordi det også blandt borgerskabets mødre blev populært at deltage i pasningen - og promeneringen - af spædbørnene. Først forsvandt ammen ud af børneværelset - og efterhånden blev det også barnepigens tur. Lægerne tog barnevognen til hjertet, og allerede ved århundredeskiftet hørte barnevognen med til et standard-babyudstyr. Fattige mødre kunne i København eksempelvis søge de filantropiske foreninger om hjælp til køb af en barnevogn. Barnevognen er således andet og mere end et funktionelt transportredskab: Den bliver det redskab, hvor barn og mor/ forældre viser sig - og deres projekt Barn - frem for alverdenen. Idag er det også farmand, som viser sig og sit afkom frem. Barnevognen handler altså ikke kun om de små s sundhed og velvære men også om skiftende tiders syn på moder- og faderskab. Barnevognsproduktion i Danmark De ældste danske barnevognskataloger er fra 1870 erne. Produktionen foregik hos vogn- og karetmagere, og formgivningen var tydelig inspireret af hestedroschen. I slutningen af århundredet startede en import af udenlandske vogne, fortrinsvis engelske. Samtidig opstod en selvstændig dansk barnevognsproduktion. Mellemkrigstiden var barnevognsfabrikanternes glanstid. På dette tidspunkt var der omkring 10 forskellige danske mærker. Idag er der kun to fabrikker tilbage i Danmark: ODDER barnevognsfabrik og barnevognsfabrikken SKANDIA A/S udenfor København. Indtil 1960 erne forhandledes barnevognene i stormagasiner, i barnevognsforretninger, hos isenkræmmere samt cykelhandlere. Det var heller ikke ualmindeligt, at barnevognen blev bestilt per katalog hos den lokale købmand eller brugs. Idag foregår hovedparten af bar - nevognssalget via kædebutikker, der har specialiseret sig i alt til de yngste medborgere. Omkring 1917/1918 blev der gjort forsøg på at oprette en 6

7 forening af barnevognsfabrikanter i Danmark. Formålet var fælles indkøb af materialer til 1. Verdenskrigs mangelsituation. Ideen strandede, men tanken blev genoplivet under 2. Ver - denskrig. Dette samarbejde formaliseredes med oprettelsen af Foreningen af Barnevognsindustrien i Bag foreningen stod de fem store fabrikker: Brønd, Itkin - Skandinavisk Bar - nevognsfabrik, Globus, P.M. Knudsens Eftf. og Odder. Foreningen nedlagde sig selv i Designhistorie I midten af 1920 erne forsvandt de høje, karetlignende barnevogne til fordel for lave og dybe barnevogne forsynet med vindfang og forlæder. De dybe vogne var et produkt af mellemkrigstidens dyrkelse af frisk luft og sol - hele året rundt - også til de mindste. Det er fra denne periode, at forestillingen om, at den bedste middagssøvn soves udendørs stammer. Under 2. Verdenskrig blev materialemanglen følelig - og mødrene måtte overbevises om trækaleschens og pileflettes fortræffelighed. Barnevognene blev igen højere - måske et ønske om Reklame for Brønds barnevogne 7

8 at vende tilbage til en tid, før verdenen gik af lave. Men de høje vogne var også bedre for mødrenes rygge. Efterkrigstidens store fødselsårgange skabte et øget efterspørgselspres, og priserne på brugte barnevogne eksploderede. En af de største forhandlere af barnevogne var Brugsens forretninger landet over. I 1940 erne søgte Brugsen at påvirke mødrene til at købe vogne, der både var i pagt med lægernes foreskrifter og som var solide og holdbare. Mødrene skulle holde sig fra modeluner og ikke bruge flere penge, end de havde råd til. Denne kampagne lå i tråd med Brugsens bestræbelser på at lære danskerne at bo enkelt og funktionelt, omgivet af gode brugsting. Barnevognen var således blevet et led i et oplysningsprojekt. I efterkrigstiden blev bilen det designmæssige forbillede. 50 ernes og 60 ernes stålbarnevogne lignede forkromede amerikanske dollargrin. Vognene fik engelskklingende navne - ger - ne pigenavne. Med ungdomsoprøret og flower -power bevægelsen kom der liv i kludene. De klassiske barnevognsfarver - lyseblå, grå, hvid og creme - erstattedes af brun, orange og lilla. Og fløjsbar - nevognen blev højeste mode. I takt med at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet vandt de lette og sammenklappelige vogne frem. Som let kunne puttes i bilens bagagerum eller tages med i tog og bus. Først som små modeller og senere til brug for børn helt op i 2-3 års alderen. I 1990 ernes produceres barnevognene i farver og former, der matcher tidens elegante og noble bildesign - og de selverhvervende kvinders spadseredragter og mændenes habitter. Og som et modstykke til tidens individualisme kan man idag tilfredsstille så godt som hver enkelt kunde hvad angår farvevalg og pynteliste. Udfra et farveskema kan det kommende forældrepar nemlig selv bestemme, hvordan netop deres barnevogn skal se ud. Og som noget ganske nyt kan styrets højde reguleres individuelt. Barnevognen har gennemgået en lang række forbedringer siden sin fremkomst. Blandt de vigtigste kan nævnes: udvikling af kalechestivere, der ikke er til fare for barnet eller slider 8

9 huller i stoffet; bedre affjedring, stabile og køresikre gummihjul til erstatning for de gamle træhjul - og ikke mindst bremsen, som først kom til i 1930 erne. Bilismen betød et gennembrud for lette barnevogne, der kunne klappes sammen. Det er imidlertid ikke en ny tanke. Så tidligt som i 1870 erne og 80 erne foreligger der en række patentansøgninger på sammenklappelige barnevogne. Med barndommens institutionalisering er der blevet stillet nye krav til barnevognens kunnen og holdbarhed. Institutionsbarnevogne skal kunne holde til flere børn - og holde længe, samtidig med at de skal være lette at manøvrere på plads, når de mindste skal lægges til at sove. Litteratur Adams, AnnMarie: Architecture in the Family Way. Doctors, Houses, and Women Montreal: McGill-Queen s University Press, Attfield, Judy: Inside Pram Town: A Case Study of Harlow House Interiors, i: Attfield, J & Kirchen, P (ed.): A view from the interior. The Womens Press, London Fontanel, Béatrice and d Harcourt, Claire: Babies. History, Art and Folklore. New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, Itkin år. Jubilæumsskrift, Erhvervsarkivet i Århus. Hampshire, Jack: Prams, Mailcarts and Bassinets. A Definitive History of the Child s Carriage. A Midas Collectors Library Definitive History Rosenbeck, Bente: Omsorg eller omklamring. Ugifte mødre ca i Karen Hjort (red.): Bur. Kvindeliv i perspektiv. Kongelund, Åarhus: Varia, Bleen: Renlighed og masseforbrug Gertrud Øllgaard og Signe Mellemgaard I bogen Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise ser vi Lille Lise blive bragt i bad, hvilket ikke forbløffer, da renlighed var ved at blive et vigtigt element i den borgerlige barndom i sidste halvdel af 1800-tallet. Men vi ser ikke Lille Lise få skiftet ble, 9

10 og vi spørger os selv, om det er fordi, hun allerede er for stor til det, eller fordi der trods alt var grænser for, hvad Lorenz Frølich ville synliggøre af børnenes verden. Ble har hun i al fald haft på et tidspunkt, for bleen har hørt til spædbørnenes klædedragt langt tilbage i tiden. Slutningen af 1800-tallet betød gennembruddet for den moderne barnepleje. Nu begyndte læger og andre eksperter for alvor at oplyse mødre om især renlighed, som de mente var en nødvendig betingelse for barnets trivsel. Dette program for barneplejen var noget, der i høj grad vedrørte bleer og bleskift, for problemer med fordøjelsen og forsømmelighed med hensyn til de regler, der måtte gælde for omgangen med fordøjelsesprodukterne, regnedes for vigtige årsager til de sygdomme, børnene plagedes af. Den store opmærksomhed på børns renlighed og pleje giver god mening, når den ses på baggrund af samtidens store børnedødelighed. Statistisk set må Lille Lise have mistet omtrent hver 7. af sine jævnaldrende kammerater i løbet af det første leveår - eller hvert 5. inden de blev 5 år. Ofte mente lægerne, at årsagen til disse triste forhold lå i de dårlige hygiejniske forhold i hjemmene, og i slutningen af århundredet kunne mange læger i deres årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen fortælle om dårlige forhold - særlig i småkårshjem. Distriktslæge Petræus i Nibe bemærkede således i 1878: Et enkelt Værelse bruges oftest til Soveværelse, Spise- og Opholdsværelse, tørring af Børnetøi osv., så at jeg, hvis Næse i en Række Aar ei er forvænt, ofte faaer Qvalme deraf;... Den fattige del af Befolkningen boer ganske gyseligt... Der hersker i Reglen stor Omhu for Børnene, men Børnepleien er dog ikke god; dertil er her for lidt Oplysning og for lidt Renlighedssands. Intet under derfor, at datidens læger kunne fæste megen lid til, hvad en bedrerenlighed ville kunne udrette. I slutningen af 1800-tallet udkom en række anvisninger om barneplejen, og i dem alle spiller renlighed en meget væsentlig rolle. Fx. i 10

11 den berømte børnelæge Leopold Meyers Den første Barnepleje, som udkom i 1891:...[det er] af Betydning at begynde med Renligheds-Bestræbelser - ne saa tidligt som muligt. Thi Vanen faar desto større Magt, jo tidligere den træder i Virksomhed; og Barnets Ubehag ved den vaade Ble - dets saa at sige medfødte Renlighedssans - Sløves inden længe, naar Barnets vænnes til at være en Gris. I lægen F. Ingerslevs bog Barnets Sundheds- og Sygepleje fra 1908 hedder det: En ganske overordentlig høj Grad af Renlighed er nødvendig ved et spæde Barns Ernæring og hele Pleje. Det gælder jo om at undgaa alle de Masser af Bakterier og Gærsvampe og andre Slags Smitstoffer, som altid er til Stede, hvor Mennesker færdes. De bitte smaa Bakterier, hvoraf en enkelt Vanddraabe kan rumme flere Tusinder, bringes jo daglig i Mængde ind i selv de renligste Hjem. De nye krav til barneplejen bragte også nyheder med sig i de ting, voksne omgav børnene med. Således fik landinspektør Th. Thorson i 1874 patent på en sikkerhedsnål, som - kunne Thorson forklare - var særlig sikker p.g.a. et fjedersystem, Mor og barn. Sikker -Hansen,

12 som holdt nålespidsen fast, når nålen var lukket (på udstillingen kan De se Thorsons ansøgning til Patentdirektoratet). I 1916 sammenfattede lægen Svenn Monrad de nye opdragelsesprincipper i de tre ord: ro, renlighed og regelmæssighed, som kom at udgøre kernen i mange årtiers råd til mødrene. Og i hans øjne gjaldt det om at følge disse regler fra et meget tidligt tidspunkt i barnets liv: Hvad det spæde barns opdragelse angår, er forældre altfor tilbøjelige til at undervurdere den opdragende indflydelse, det er muligt at udøve på barnet allerede i det første leveaar. I virkeligheden kan man ved en fra fødslen gennemført dressur i de fleste tilfælde ret hurtigt vænne barnet til en regelmæssig og rolig levevis, hvor alt går som et uhrværk, og hvor ingen utidig skrigen forråder,at der er et spædt barn i huset. Anderledes derimod, hvis man giver efter for barnet, hvis man, hvergang det skriger, strax tager det op af sengen og løber rundt i stuen med det, giver det mad eller stikker det en narresut i munden, så skal barnet snart lære, at det blot behøver at skrige for at opnå en af disse behageligheder, og så varer det ikke længe inden barnet har opkastet sig til tyran i huset, og man har da opelsket uvaner og unoder, som det kan tage år at få bugt med igen. Dansk børnehjem i 1920 erne 12

13 Også i den pjece, Sundhedsstyrelsen i 1938 udgav, og som blev uddelt af sundhedsplejerskerne (de var trådt i funktion med en lov fra året før) var devisen om ro,renlighed og regelmæssighed de vigtigste principper. I 1930 ernes udvikling af et videnskabeligt spædbarneprogram spillede børneinstitutionerne en vigtig rolle, for her kunne alt indrettes efter principperne for en hygiejnisk og rationel barnepleje. Og her kunne mødrene komme og se, hvordan børnene trivedes, når alt var lagt tilrette derefter. I begyndelsen af dette århundrede begyndte man at bruge stofbleen, som vi kender den i dag, men som de færreste af nutidens forældre bruger. At folde og skifte en stofble er et håndværk, der er ved at uddø. På udstillingen dokumenteres dette håndværk på en video, som viser forskellige bleskiftningsteknikker. I midten af 1950 erne kom éngangsbleen til Danmark, og siden er den langsomt, men sikkert blevet den mest brugte form for ble. Brugen af engangsble kræver ikke samme håndelag som stofbleen, til gengæld fordrer brugen af engangsbleer en anden kompetence: At kunne orientere sig som forbruger på markedet. Brugen af engangsbleer involverer os i udpræget grad i den ihærdige søgen efter nyt, som er et særligt kendetegn ved det moderne forbrug. Den måde, hvorpå vi hele tiden fornyer vores ting, har Campbell (1992) opdelt i tre forskellige dimensioner: 1) det nye, der erstatter det, der er slidt eller brugt op 2) det nye, der er en forbedret og mere avanceret udgave af kendte ting og 3) det nye, som forbrugeren finder er fornyende, fordi det er anderledes end det, som er velkendt og fremherskende. På udstillingen viser vi, hvordan de tre former for fornyelse præger bleforbruget: 1) Ved de ca. 6-7 daglige bleskift, hvor barnet får en ren og u- brugt ble. På udstillingen kan man se og måske lugte en pose med en sådan dagsration af brugte bleer. 2) Ved at give barnet den nyeste og mest avancerede engangs- 13

14 ble på markedet. Der udvikles og markedsføres hele tiden fornyede ultratynde bleer med superabsorberende materialer og lækage-barrierer etc. Den opfattelse af tingenes for - nyelse har vi lagt frem ved at placere engangsbleerne i en montre med kongeblåt fløjl, hvor de ligger på rad og række fra de tidligste og simpleste til de seneste og mest komplekse - en evolutionshistorie, som museumgæster vil genkende fra den måde, hvorpå vi er blevet præsenteret for oldtidsfund. 3) Ved at bruge andre former for bleer end de engangsbleer, der er mest velkendte og dominerer markedet. Vi viser et udvalg af forskellige alternativer til engangsbleen, fra de hjemmestrikkede lanolinbukser til nydesignede vaskbare bleer med tilknyttet kollektiv vaskeordning. Anderledes bleformer og anderledes former for bleforbrug, der også bidrager til den evindelige fornyelse af bleforbruget. Én ting er sikkert; bleen er kommet for at blive. Og selvom den måske hører til de mere ydmyge af de ting, voksne omgiver børnene med, er bleen også én, hvori skiftende tiders børnesyn kan aflæses. Litteratur Campbell, Colin: The desire for the new. i: Silverstone & Hirsch (red.): Consuming Techonologies, Routledge 1992 Løkke, Anne: Forældrebilleder - skitser til moderskabets og faderskabets historie i: Social kritik 25-26/1993. Den trehjulede cykel: En designhistorie Eller hvorfor børnehavebarnefødder træder på cirkelrunde pedaler Hans-Christian Jensen Den trehjulede cykel har fået en fremtrædende rolle i efter - 14

15 krigsgenerationernes barndom. Den optræder med selvfølgelighed i den almindelige forestilling om den gode barndom. Og er et naturligt produktvalg, når forestillingen skal virkeliggøres. Mange kan fremvise et billed af sig selv eller børnene på trehjulet cykel. Andre kan berette om en oplevelse, hvor den indgår som en central rekvisit a la: dengang vi lokkede lillesøster til at køre ned af kældertrappen eller når ladet fik lov til at skramle henover fliserne indtil en voksen kom farende etc. Daglig udendørs leg blev central i danskernes opfattelse af den gode barndom i det 20. århundrede. Det har uden tvivl været en medvirkende årsag til, at den trehjulede cykel er blevet en så familiær genstand for mange af os. Nu er det imidlertid ikke den trehjulede cykels kulturhistorie, der skal fremdrages her, men derimod dens designhistorie, eller i hvert fald aspekter af dens designhistorie, som den viser sig i tre specifikke produkter. Der vil blive fokuseret på den konkrete designløsnings relation til almene designhistoriske tendenser. Den trehjulede cykel som formgivningsopgave Den trehjulede cykel, for børn, har næppe nogensinde været tænkt som middel for nyttebestemte transportfunktioner. Det er en banal iagttagelse som ikke desto mindre er af stor betydning for den designhistoriske identifikation af det særlige ved den formgivningsopgave den trehjulede har frembudt gennem tiden. Det karakteristiske for den er, at de formgivningsparametre som efterhånden er blevet mere og merefremtrædende i voksenverdenens transportdesign er helt fraværende. Moderne transportdesign er præget af en voldsom dynamik. Designopgaven former sig således typisk som en differentiering i forhold til tidligere eller konkurrerende produkter og som en fremhævelse af produktets egenskaber m.h.t. at transportere hurtigst muligt, mest fleksibelt, mest komfortabelt eller på en karakteristisk måde fra A til B. Det betyder en evindelig 15

16 introduktion af nye features og formvariationer med henblik på at sikre producentens overlevelse på et stærkt konkurrencepræget marked gennem udvikling af produkternes funktionelle og symbolske egenskaber. Som børnekøretøj konstituerer og imødekommer den trehjulede cykel radikalt anderledes behov end voksenverdenens transportmidler. Den opfylder sin opgave både som produkt og brugsgenstand, hvis den muliggør kørsel og oplevelse af kørselsglæde eller på en eller anden vis kan tjene som udgangspunkt for, eller som led i, barnets leg. De parametre der er bestemmende for moderne transportdesigns dynamik er således annuleret i den formgivningsopgave den trehjulede cykel frembyder. Den har i princippet et helt andet udgangspunkt og målsætning, og den trehjulede cykels designhistorie viser sig da også at være præget af autonomi. Den trehjulede cykel som type Som type udmærker den trehjulede cykel sig ved det karakteristiske forhold - som navnet ganske enkelt er af ledt af - at have tre hjul; et større forrest og et sæt mindre bagest. Det forreste store hjul tjener både til manøvrering og fremdrift af køretøjet. Manøvreringen muliggøres ved forbindelse til et styr via forgaffel over en vertikal aksel. Fremdrift af direkte pedalkraft på hjulets aksel. Typen er iøvrigt bestemt af førskolebarnets proportioner og motoriske færdighedsniveau. Ramme, saddel, styr, pedaler, pedalarme og deres indbyrdes placering er dimensioneret efter barnet og det diagonalt placerede bageste hjulsæt stabiliserer og overflødiggør balancering: Cyklen er let både at be- og afstige og egner sig for et abrupt kør - selsforløb med gentagende stop og igangsætninger; hyppige sving og vendinger. Den trehjulede cykels forlæg er tydeligvis velocipeden, eller væltepeteren som navnet fyndigt fordanskedes til. Dels en nedskalering, dels en konstruktiv tilføjelse af en stabiliserende 16

17 tværaksel med to hjul i stedet for et. En væltepeter der ikke kan vælte! Det basale formgivningsproblem, som knytter sig til den trehjulede cykel, var altså i og for sig løst en gang for alle så snart den var opfundet. Dens efterfølgende designhistoriske forløb viser et fast konstruktivt grundskema med ændringer i konstruktive detaljer, materialevalg og formsprog i takt med de almene designhistoriske tendenser. Velocipedens endeligt Det særlige ved denne designhistorie, som umiddelbart virker noget konform og uinteressant, træder tydeligere frem, når man betragter den i sin forskellighed fra voksencyklens designhistorie. Vi ved alle at velocipedens rolle for længst er udspillet. Transporthistorisk kuriosum og evolutionær blindgyde er vel den mest almindelige måde at vurdere dens status på fra bagklogskabens sikre havn. Velocipedens opfindelse tilskrives franskmanden Lallemand og dateres til samme år Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise udkom første gang i Frankrig. Den opnåede vid udbredelse i løbet af 1870erne. Den kom kun i ringe grad til at tjene som egentligt transportmiddel og fungerede hovedsageligt som motions- og adspredelsesredskab for de velstillede lag. I 1876 konstrueredes det første eksemplar af det vi i dag forstår ved en cykel, d.v.s. lige stort for - og baghjul og kædetræk med udveksling til baghjulet. Fra 1885 fabrikeredes den i stort tal, som safetycycle og raffineredes efter - følgende hurtigt med en række teknologisk, produktions- og kapitalmæssigt krævende funktionelle tilføjelser; luftgummiringe, frihjulsmekanisme, fælg- og navbremse osv. Safetycyklens overbevisende præstations- og manøvreringsmæssige fortrin betød at velocipeden fortrængtes fuldstændig som alt andet end kuriøs transportmulighed. Safetycyklen var det eneste realistiske valg af pedaldrevet kørselsredskab for sikker, fleksibel og billig massetransport til og fra arbejde. 17

18 Efterliv som børnekøretøj Den trehjulede cykel er altså i en vis forstand en reminiscens fra en produkt- og forbrugskulturel fase der forlængst er over - stået. Velocipeden har nærmest på trods levet videre i barnets tingsunivers i nedskaleret og lettere omarrangeret form. Det simple konstruktive skema uden udveksling, bremse, frihjulsmekanisme og med færre og simplere aksler muliggør et billigt produkt, hvilket er i overensstemmelse med det der kan ofres på et børneprodukt, der ikke tjener nyttemæssige formål. Innovationer med henblik på hurtigere og mere komfortabel transport, større aktionsradius og kørselssikkerhed har ikke været relevante designmotivationer og har resulteret i den trehjulede cykels formstabilitet. Fra børnekøretøj til legeredskab - tre produkter Produkt 1 I begyndelsen af 1890erne træffer man jævnligt en trehjulet cykel med betegnelsen Sigfred i fabrikanternes salgskataloger, fx i P. M. Knudsens fra 1891 og i A. L. og L.V. Brems fra Den forhandledes i fem størrelser og kunne fås med jernbeslåede træfælge eller i en dyrere udførelse med gummiringe. Sigfreds form afspejler en nøgtern produktformgivning. Det er de tilrådeværende materialer, den konstruktive løsning og de mekaniske funktioner, der har været formkonstituerende. Sigfred er et godt og tydeligt eksempel på den nedskalering og omarrangering, der gjorde velocipeden, og dermed den moderne pedaldrevne kørselsform, tilgængelig for barnet. Simpel nedskalering havde i århundreder, måske altid, været formgivningsstrategien, når ting skulle bringes på højde med barnet. I løbet af det 19. århundrede viser der sig imidlertid en ny tendens. Det nye syn på barndommen som en særlig livsperiode i egen ret og følgelig med sine egne behov og krav på speciel- 18

19 Produkt 1. Sigfred Produkt 2. Model 245 Produkt 3. Rabo le omgivelser satte også aftryk i tingene, som nu ikke blot adskillte sig i størrelse, men også i form. Et eksempel på denne differentiering er det børneservice der udvikles med sit eget dyreunivers af kaniner, ællinger og bamser. Denne tendens præger ikke Sigfred. Det skyldes at det produktfelt den er afledt af - de nye transportfunktioner i den offentlige sfære, som den teknologiske udvikling og industrialiseringen mulig- og nødvendiggjorde - endnu var præget af teknisk-konstruktiv orienteret produktformgivning. I modsæt- 19

20 ning hertil var formgivningenstrategien indenfor produktkategorier til hjemmets udstyrelse stærkt fokuseret på tingenes form. Stor konkurrence gjorde produktdifferentiering til en kommerciel nødvendighed og f.eks. bestik og glas fremstilledes i et utal af former og i endnu flere forskellige dekorative udgaver. Designstrategien bag Sigfred er altså sammenfaldende med den tilsvarende i voksenverdenen og har ganske enkelt resulteret i et børnekøretøj. Produkt 2 I 1959 lancerede A. Winthers fabrikker model 245, som var forsynet med fast stållad, hvilket var et innovativt element, der bibragte produktet sit velkendte karakteristika. Model 245 havde iøvrigt samme grundskema som Sigfred, men adskiller sig ved i detaljeringen at have de nu almindelige herre- og damecykler som forlæg. Det viser sig tydeligst i plasticsadlen og det karakteristiske svungne styr. Formgivningsstrategien er dog væsensforskellig fra den der prægede Sigfred. Her er der i højere grad tale om at formgivningen har imiteret voksencyklen, end at den har samme karakter. Fx er cyklens forgaffel og hjul fremstillet af plade, men udstanset med hvælvede forløb så de minder om de dyrere rør - og stangmaterialer, der er karakteristiske for voksencyklen. Model 245 var Winthers første med pladehjul, hvilket ikke blot var billigere at producere, men også mindre farligt end egerhjul, hvilket i stigende grad blev en formgivningsparameter, et salgsargument og en produktvalgsmotivation i takt med den øgede opmærksomhed på sikkerhed i børnenes legemiljø. Formgivningen er alt i alt et kompromis mellem de tekno-økonomiske optimeringshensyn og formidealet. Og det var åbenbart et godt kompromis for model 245 forblev i produktion med en lang række mindre ændringer helt fre m til Samtidigt etablerede A. Winthers Fabrikker sig som 20

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Introduktion til RH Mereo

Introduktion til RH Mereo Introduktion til RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld DANSK VAREFAKTA NÆVN Sikkerhed for dit barns skyld KOLOFON Udgivet af Dansk Varefakta Nævn Tekst: Dansk Varefakta Nævn samt Lizette Ottensten og Ib Keld Jensen, Congohuset Design og illustrationer: OddFischlein

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens arbejdspræstation.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL?

HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL? FOLKESKOLESTOLEN OPGAVEN OPGAVEN HVORFOR ET FOLKESKOLEMØBEL? POLITISK KONTEKST FOLKESKOLEREFORM LÆNGERE SKOLEDAGE SAMFUNDSMÆSSIG KONTEKST ET SIDDENDE SAMFUND OPLÆRING TIL ARBEJDSMARKED TEKNOLOGISK OG PÆDAGOGISK

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes.

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes. Læreplaner 2013 Praksisbeskrivelser: Vi har i år valgt at inddele læreplanen i to praksisbeskrivelser. Vuggestuerne er i år med i et aktionslæringsprojekt omhandlende konfliktløsning og dette danner udgangspunkt

Læs mere

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse

ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse ERGO Flot design, diskret ergonomi - det fremtidssikrede badeværelse Den største generation af ældre er på vej på pension. Bad & Design vil derfor, i samarbejde med VVS Partnerne, skabe et nyt marked for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr.

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 7, vinter 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Sjippetov: Sjipning alene eller med langt sjippetov, hvor to svinger tovet, var en populær leg bl.a. i skolegården. 1. 2) Legetøjsbiler: Sideløbende med bilens indtog blev små blik-

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere