Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek"

Transkript

1 Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige etiske regnskab ses på bibliotekets hjemmeside på adressen Silkeborg Bibliotek, juli 1 Silkeborg Biblioteks Forlag 1

2 Etisk Regnskab 1 Besvaret af bibliotekets børnebrugere i november 1 Stamoplysninger 1. Køn Brugere - 1 år Dreng Pige Kun brugere af biblioteket indgår i opgørelsen. Gruppen - år Gruppen - 1 år Drenge udgør % % Piger udgør % % Antal svar i alt 1. Hvilken klasse går du i? Brugere - 1 år klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. klasse Gruppen - år Gruppen - 1 år 1. klasse %. klasse %. klasse 0%. klasse 1%. klasse 1%. klasse %. klasse %. klasse 0%. klasse 1% Antal svar i alt 1. I hvilket lokalområde bor du? Brugere - 1 år Silkeborg syd for Langsø Alderslyst Balle - Hvinningdal Gødvad Virklund Funder - Kragelund Lemming - Skægkær Res.bro-Linå-Laven-Sejs/Sve Udenfor Silkeborg kommune Gruppen - år Gruppen - 1 år Silkeborg syd for Langsø 1% % Alderslyst 0% 1%

3 Balle - Hvinningdal % % Gødvad % % Virklund 1% % Funder - Kragelund 1% % Lemming - Skægkær % % Resenbro-Linå-Laven-Sejs/Svejbæk % % Udenfor Silkeborg kommune % % Antal svar i alt 1. Hvilket bibliotek benytter du mest? Brugere - 1 år Hovedbiblioteket Alderslyst Bogbussen Gruppen - år Gruppen - 1 år Hovedbiblioteket % % Alderslyst % % Bogbussen % % Antal svar i alt 1. Sidst jeg var på biblioteket gik jeg hen til (du må gerne sætte flere krydser) Brugere - 1 år Bøger Tegneserier Musik-CD-ere Blade Legetøj Video Kassettebånd Computerspil Internettet Andre ting på computer Nogen jeg kender Bibliotekaren Gruppen - år Gruppen - 1 år Bøger % % Tegneserier % % Musik-CD-ere % % Blade 1% % Legetøj % 0% Video % % Kassettebånd % % Computerspil 1% % Internettet % % Andre ting på computer % % Nogen jeg kender % % Bibliotekaren % % Antal svar i alt 1

4 . Jeg kommer på biblioteket (du må gerne sætte flere krydser) Brugere - 1 år 1 For at læse, bruge computere og andet, mens jeg er der For at låne bøger og andet med hjem til mine lektier For at låne bøger og andet med hjem til min fritid Gruppen - år Gruppen - 1 år For at læse, bruge computere og andet, mens jeg er der % 1% For at låne bøger og andet med hjem til min fritid % % For at låne bøger og andet med hjem til mine lektier % % Antal svar i alt 1 1 Udsagnene /. Jeg kan gøre mange ting, jeg har lyst til på biblioteket. Brugere - 1 år 0 1 Antal svar i alt: - år: / - 1 år: 1 Høj score, ikke mindst i gruppen - år. Gruppen -1 år har til gengæld ingen i Meget uenig, forventningerne synes her at være i større overensstemmelse med virkeligheden (de er blevet bibliotekssocialiserede ). /. Jeg kan godt lide at kikke i tegneserier på biblioteket. Brugere - 1 år Antal svar i alt: - år: / - 1 år: 1. Ca. 0% ved ikke i begge grupper. Nogen aldersforskel, men kønsforskellen er mere markant, idet drengene er mest positive. Der er en generelt faldende interesse med alderen.

5 / Jeg kan godt lide at se video på biblioteket. 1 1 Antal svar i alt: - år: / - 1: Ved ikke: - år: % / 1: % Mange ved ikke, man kan se video på biblioteket, især fremgik dette af interview-båndene og under besvarelserne ude på skolerne. Det må konstateres, at blandt de, der svarer er der flest positive udsagn i gruppen - år. /0 Jeg kan godt lide at høre musik på biblioteket. Brugere - 1 år Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: 1 Ved ikke: - 1 år: 0% Udfra den høje ved ikke -procent kan det konstateres, at det er en mindre gruppe unge, der hører musik på biblioteket. Ca. 0% af besvarelserne udtrykker utilfredshed med tilbuddet om musikaflytning. /0 Jeg kan godt lide at læse på biblioteket. Brugere - 1 år 1 0 Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: 1 Nogen læser på biblioteket, andre gør ikke! Tendensen er, at interessen falder med alderen. / Jeg kan godt lide at spille bibliotekets spil. 0 1 Antal svar i alt: - år: / - 1: Problem: der er formentlig ikke skelnet mellem spil og computerspil, som intentionerne med spørgsmålet var. Forventelig aldersspredning - og faldende score med alderen.

6 1/ Biblioteket har spændende bøger, jeg gerne vil låne. 1 1 Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: 10 Markant tilfredshed i alle aldersgrupper. Pigerne udtrykker størst tilfredshed. 1/0 Biblioteket har bøger om de emner, jeg arbejder med i skolen. Brugere - 1 år 1 Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: 1 Udbredt tilfredshed som stiger med alderen. / Jeg synes, biblioteket har meget af alting. 1 0 Antal svar i alt: - år: 11 / - 1: Markant tilfredshed i begge grupper. En svag tendens til fald med alderen. 1/1 Jeg kan låne gode computerspil Antal svar i alt: - år: - 1: Ved ikke: - år: % / - 1 år: 0% Også i dette udsagn er der mange ved ikke i begge grupper. Gruppen - år er langt mere positive end gruppen -1 år. I børnenes kommentarer på spørgeskemaerne nævnes en del konkrete ønsker om spil - det er dog ikke muligt at se, om disse ønsker gælder spil på biblioteket eller til udlån.

7 1/1 Biblioteket har de computerspil, jeg gerne vil spille. 1 0 Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: Ved ikke: - år: % / - 1 år: 0% En stor gruppe børn har svaret ved ikke. Det ser ud til, at de spilaktiviteter, der tilbydes, mest retter sig mod gruppen - år, samt de yngste i gruppen -1 år (dvs.. kl.) Der findes ikke mange computerspil for piger, hvilket afspejler sig i pigernes lidt mindre tilfredshed. 1/0 Jeg kan lave de ting på bibliotekets computere, jeg gerne vil. Brugere - 1 år 1 1 Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: 1 Ved ikke: 1% Spredningen af besvarelserne er stor, men der er dog flere positive end negative udsagn. 1/ Jeg kan få en computer, hvis jeg venter lidt Antal svar i alt: - år: / - 1: Ved ikke: - år: % / - 1 år:% Her er stor utilfredshed i begge aldersgrupper, størst i gruppen -1 år..-. klasse pigerne er specielt utilfredse. Utilfredsheden kan skyldes at der er er for få computere, eller at det er svært at komme til hvis 1 times-bookingen ikke overholdes. 0/1 Biblioteket har de tegneserier, jeg gerne vil låne Antal svar i alt: - år: - 1: 11 % Ved ikke: - år: % / - 1 år: Generelt er tilfredsheden pæn. Tilfredsheden falder med alderen, og pigerne er mindre begejstrede. Ved ikke skal måske læses som ikke interesserede.

8 1/1 Biblioteket har de videoer, jeg gerne vil låne. 0 Antal svar i alt: - år: / - 1: Ved ikke: - år: % / - 1 år: % Der er en stor Ved ikke gruppe. Det viste sig ved interviewene og ved besvarelserne på skolen, at børnene ikke ved at man kan låne videoer på biblioteket. Tilfredsheden er stor i gruppen - år, medens den er ringe i gruppen -1 år. Der fremsættes en del ønsker om konkrete titler i kommentarerne til spørgeskemaerne. /1 Biblioteket har de kassettebånd, jeg gerne vil låne Antal svar i alt: - år: 0-1: 0 Ved ikke: - år: % / - 1 år: % Ret lav svarprocent, ca. 0. Der er generel tilfredshed, som dog falder med alderen. Drengene er mere utilfredse med udbuddet. /0 Biblioteket har de musik-cd er, jeg gerne vil låne. Brugere - 1 år 1 Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: Der er en vis utilfredshed at spore. Der er en del ønsker om konkrete titler i kommentarerne til spørgeskemaerne. /1 Biblioteket har bøger om de emner, jeg synes er spændende. 1 Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: 1 Ikke blot særdeles høj score, men også høje svartal - særdeles stor tilfredshed

9 /0 Det er godt, jeg kan låne tingene med hjem. 1 0 Antal svar i alt: - år: 1-1: 1. Udlån er stadig bibliotekets kerneydelse! /1 Jeg kan låne video længe nok Ja Nej Antal svar i alt: - år: / - 1: 0 / Jeg kan låne bøger længe nok. Ja Nej Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: 1 / Jeg kan låne computerspil længe nok. Ja Nej Antal svar i alt: - år: / - 1: 1 Ved ikke: - år: 1% / - 1 år: % / Jeg kan låne musik længe nok. Ja Nej Antal svar i alt: - år: 10 / - 1: 10. Samlede kommentarer til udsagnene /1 til /: Gruppen - år er generelt mere positive end gruppen -1 år. Flest positive udsagn omkring de materiale, hvor lånetiden er længst (bøger og musik).

10 0/ Bibliotekarerne er gode til at hjælpe mig. Antal svar i alt: - år: / - 1: 1 Tilfredsheden er størst i gruppen - år, hvor lidt under 1/ dog ikke har besvaret spørgsmålet. Den yngste gruppe er også den, der bruger bibliotekarerne mindst (se spørgsmål /). I gruppen -1 år er der også generel tilfredshed, dog er der to problemgrupper hvor tilfredsheden der ligger langt fra gennemsnittet: A.. -. klasses drenge: De mellemstore drenge er formentlig ikke utilfredse, men uinteresserede, idet de udviklingspsykologisk kan karakteriseres som værende i en autonom fase. Handling fra bibliotekspersonalets side vil derfor næppe have nogen virkning, da deres krav er at få lov at være i fred. B.. Klasses piger: For de ældste pigers vedkommende er der formentlig tale om en automatisk tagen afstand fra kvinder på deres mødres alder, altså også en form for autonomi. 1/ Bibliotekarerne er søde Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 Som ovenfor (udsagn 0/). / Jeg beder tit bibliotekarerne om hjælp Antal svar i alt: - år: / - 1: De små spørger tydeligvis ikke bibliotekaren særligt ofte. De store børn (især de store piger) er lidt mere tilbøjelige til at bede om hjælp.

11 / Jeg får tit hjælp af andre børn og unge på biblioteket. 1 1 Antal svar i alt: - år: 10-1: 1 Her er tale om skemaets absolut laveste score - sammenholdt med den erfaring, at børn og unge udveksler tips og råd i udstrakt grad, er problemet formentligt, at spørgsmålet er forkert stillet, og ordet hjælp uheldigt valgt. Desuden kunne forældreaspektet passende også være bragt ind med et spørgsmål, da det også er erfaringen, at forældre i udstrakt grad hjælper i gruppen - år. / Jeg bliver sjældent skældt ud af de voksne på biblioteket. 1 0 Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 I aldersgruppen - år svarer langt de fleste, at de ikke bliver skældt ud. Nogle gør dog - som måske er vant til at blive reguleret af voksne? I aldersgruppen -1 år er det (atter) drengene i. og. klasse, der oftest bliver skældt ud. 0/0 Jeg kan godt lide at se teater og film på biblioteket. 1 Kun de - årige er spurgt. Antal svar i alt: 1 Ved ikke: over 0% Mange ved ikke (se det følgende udsagn). Resten er yderst positive. /1 I skoleferierne sker der sjove ting på biblioteket Antal svar i alt: - år: -1 år: Ved ikke: - år: % -1 år: % Mange ved ikke i begge aldersgrupper. De små er temmelig tilfredse, interesse og tilfredshed falder markant med årene. De mange ved ikke ved begge udsagn kunne tyde på, at børnene enten ikke er informerede om aktiviteterne, eller at de ikke er interesserede.

12 / Biblioteket udstiller tit ting, det er spændende at kigge på. 1 0 Antal svar i alt: - år: - 1: De yngste - og blandt dem især pigerne - er yderst positive. / Jeg keder mig sjældent på biblioteket. 1 1 Antal svar i alt: - år: 11 / - 1: 1 Begge aldersgrupper er positive - det er jo også frivilligt, de opholder sig her! De store piger keder sig dog lidt mere end gennemsnittet. / Jeg synes, det er rart at være på biblioteket. 1 1 Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 Udpræget tilfredshed i begge grupper. /0 Jeg synes, det er rart, at jeg kan læse lektier på biblioteket. Brugere - 1 år 1 1 Kun de - 1 årige er spurgt. Antal svar i alt: Ved ikke: % % ved ikke. Der er generel tilfredshed med muligheden for lektielæsning på biblioteket.. og. Klasse er lidt mere tilfredse.

13 0/ Jeg er tit sammen med mine venner på biblioteket. Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: 1 I gruppen - år er Meget uenig procenten stor. De kommer måske i højere grad sammen med deres forældre? I aldersgruppen -1 år er der ikke noget klart billede af hvordan drenge og piger er sammen med venner på biblioteket. Forskellene skal nok delvist fortolkes i lyset af de to køns forskellige måder at organisere samværet på/kønskulturen. (Drenge organiserer sig i hierarkier, mens piger organiserer sig i dyader eller triader. Drenge er således mere tilbøjelige til at være blandt venner, blot de er sammen med andre drenge, mens pigerne kun er blandt venner, når de er sammen med forudetablerede venner). 1/ De ting, jeg gerne vil lave sammen med mine venner, kan vi lave på biblioteket. 0 Antal svar i alt: - år: -1: Ved ikke: - år: % -1 år: 1% Mange ved ikke i gruppen - år. Der er en tydelig faldende tendens med alderen, hvilket er forventeligt - en stor del af de unges samvær kan næppe rummes på biblioteket!, mens der er mere rum for de mindre børns leg. / De ting, jeg gerne vil lave alene, kan jeg lave på biblioteket. 1 0 Antal svar i alt: - år: -1: Problematisk spørgsmål. Ved ikke -procenten er lille, men det er svært at fortolke, hvorledes de har forstået og dermed svaret på spørgsmålet. 1

14 / Jeg kommer tit helt alene på biblioteket. 0 1 Antal svar i alt: - år: 11-1: 1 Gruppen - år kommer - forventeligt - sjældent alene. Den aldersmæssige stigning begynder at slå igennem omkring. klasse. / Jeg synes, biblioteket er pænt. 0 1 Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 Der er udbredt enighed om at biblioteket er pænt. De store børn er lidt mere kritiske. Mange (fra forskellige klassetrin) kommenterer dog de ulækre toiletter. /0 Der er plads nok på biblioteket. 1 0 Antal svar i alt: - år: 1 / - 1: 1 Stor tilfredshed - i øvrigt størst i aldersgruppen - år, som bruger biblioteket mindst som værested. I kommentarerne til spørgeskemaerne ønskes dog mere siddeplads og flere møbler i ungdomshjørnet. /1 Det er OK, at der er ting, jeg ikke må på biblioteket. Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 Pigerne er mere til regler end drengene (drengenes laveste score findes i.,. og. klasse) ikke mindst i gruppen -1 år, hvor der også i en pige-kommentar klages over, at tidsfristerne ved computerne ikke overholdes. Langt de fleste synes at regler er OK, dog er % i gruppen -1 år meget uenige. 1

15 / Det er sjovt, når der er gang i den på biblioteket Antal svar i alt: - år: 1-1: 1 Se det følgende udsagn: / Det er rart, når der er stille på biblioteket. 1 Antal svar i alt: - år: 10-1: 1 De fleste synes at sætte pris på både/og. Dog ligger stille -scoren lidt højere end larm - scoren.

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Pigers og drenges brug af udstillingsrum Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er

Læs mere