TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG"

Transkript

1 TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Rapport om to træer og en kumme, der blev til en nyttehave og en jungle

2 TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Urban økologi i børnehøjde en evaluering af de første 24 måneder Indledning I Fritidshjemmet Vestervang på Vesterbro har 145 børn fra Tove Ditlevsens Skole på Enghave Plads samt 20 voksne deres daglige gang. Uden for åbningstiden benyttes lokalerne til forskellige former for undervisning, og legepladsen bruges af børn i lokalområdet. I området er der større byggesager, tung trafik døgnet rundt og kun enkelte lommeparker og legepladser. Med den oprindelige projektbeskrivelse som referenceramme gennemgår vi her Tagparadisets tilblivelse og udvikling, og vi gør rede for de positive konsekvenser, som begrønningen af Vestervang Fritidshjem har haft for børn, ansatte, forældre og lokalområdet. Selve anlægsarbejdet er foretaget i etaper, afhængig af hvad der kunne finansieres på det pågældende tidspunkt. Hen over en 2-årig periode er der med få måneders mellemrum lavet nye planteprojekter på ejendommen. Det, der umiddelbart kan konstateres, er, at børn og voksne har stor glæde i hverdagen af de nye grønne arealer indendørs som udendørs. Pædagogerne har taget ejerskab til omgivelserne og formidler det til børnene. De grønne rammer er fælles og respekteret af alle. Børnene har set bærrene vokse og har fulgt hele processen fra jord til bord fra spirende grøntsag til pizza med eget fyld. Men ud over de mest synlige positive konsekvenser, har projektet haft en lang række sidegevinster i form af eksempelvis mindre hærværk og færre sygedage som er nok så interessante. Ikke mindst set i et større perspektiv, da design af hardware og planteplan uden besvær kopieres fra Tagparadiset til andre institutioner eller boligforeninger med interesse for et økologisk urbant havebrug.

3 Gennemførelse og inddragelse i projektets forskellige etaper Gennem hele forløbet med Tagparadiset har børn og voksne taget del i projektets praktiske dele med at opbygge højbede og, for børnenes del, plante grøntsager, buske og frugttræer. I alt er der sat mere end 200 blomsterløg, hvor der ikke var tæt plantet før. De ansvarlige pædagoger har kørt planteprojekter i skolen, hvor de enkelte klasser dyrkede frø og forspirede til udplantning i højbedene. Samtidig med de praktiske forberedelser blev der talt om vækstprocessen og hvilken betydning, dyre og fuglelivet i byen har for blomster og frugter. Børnene har over sæsonen lært om havens forskellige vækster og disses forskellige behov. I 2014 omlægges det oprindelige prydbed også til nyttebed. Tagterrassen bruges flittigt og er blevet en integreret del af fritidshjemmets daglige funktioner. I sæsonen bruges terrassen dagligt og har derved givet et ekstra rum, som børnene kan bruge i deres fritid. Ud over plantning af grøntsager, blomster og bær er lugning og vedligeholdelse en pædagogisk aktivitet. I varme perioder skal planterne vandes, og der har været ventelister blandt børnene for at være på dagens vandingshold. Det grønne rum på tagterrassen har også været ideelt for børnemøder, trivselssamtaler med børnene, forældrearrangementer og som et pusterum for personalet. At samle en børnegruppe i konflikt oppe blandt alle planterne, har en helt anden effekt end en tur på kontoret. På lune forårsdage er det svært at finde noget mere afslappende for børnene, end at ligge i en sækkestol blandt alt det grønne og læse. Tagterrassen bruges mest af mindre grupper af børn sammen med en eller to voksne, hvor der er plads til fordybelse, hvor man kan tale om tingene, og hvor der er mulighed for en fælles oplevelse. Samtidig får børnene, der deltager, ejerskab for planterne og lærer den tålmodighed, det kræver at passe og pleje vores planter. Man har sået og plantet de ting, som ungerne reelt har lyst til at spise: Gulerødder, kartofler, jordbær, blåbær, blommer, pærer, figner, radiser, hindbær og 12 forskellige æblesorter. På sidevæggene er der monteret espalier til forskellige former for klatre- og nytteplanter som ærter, bønner, brombær og vindruer samt prydplanter som kaprifol, clematis, efeu og rådhusvin. For at tiltrække honningbier og andre bestøvere, vokser et langbed med vilde nælder, høje græsser, blomstrende tidsler, bregner, solhat, klatrehortensia, forskellige kløver arter og andre nektarholdige sorter, som eksempelvis markblomster og sommefuglebusk. Som ly til småfugle er der plantet en sukkertop og en kristtjørn.

4 Institutionens muligheder en naturlig udvikling I stueetagen har legepladsen tidligere haft det hårdt. De eneste planter inden for hegnet, der ikke er plantet i 2013, er de to store kirsebærtræer. Klatrevæggen og det vilde legemonstrum Ubåden og fyrtårnet udgjorde indretningen af legepladsen. Ved at plante flere grupper af store buske og træer i jorden, er der skabt gode muligheder for fordybelse og samvær i mindre grupper. Den naturlige grønne ruminddeling har gjort uderummet større. Beplantningen er 75 % stedsegrøn, som er hjemmehørende og relativt hårdfør, og de 6-10 år gamle buske leverer fine gemmesteder og er mål for ungernes leg. Børnene er nøjagtigt lige så gamle som buskene, og i denne alder elsker de hjørner og små lommer. Derfor har legenes karakter ændret sig på fritidshjemmets legeplads. Hvor det før primært var de vilde drenge, der brugte legepladsen til at brænde voldsomme mængder overskydende energi af, ser vi nu hele børnegruppen bruge legepladsen på lige vilkår. De vilde lege trives stadig, men nu er der også rum til, at der kan opstå en spontan cafe, der serverer lækker bladsuppe med tilhørende mudderkage. Samlet er der i 2013 sat omkring 200 robuste planter i ny jord i stueplan. I jorden, i krukker og på espalier. Fra 3 meter høje thuja til bambus, roser, blåregn, rhodo, pieris, kirsebærlaurbær og buxbom til bunddække som efeu, vinca og dværgmispel. Kravet til planternes egenskaber har blandt andet været trivsel i delvis skygge, god vækst, ingen giftige bær og bælge, blomstring og gerne stedsegrøn uden at være nåletræ. Udfordringen har dernæst bestået i at få tilvejebragt planter, der var robuste og gamle nok til at klare det moderate fysiske pres fra de mange aktivitetssøgende børn. Børnene inddrager planterne i deres forskellige lege og behandler dem meget kærligt og lidt hårdhændet. Der er brugt ny svensk økomuld og rosenjord til at udskifte ca liter jord på legepladsen og yderligere liter til plantning i store flytbare krukker. De frost- og brudsikre krukker bruges til at skabe afveksling i indretningen af stueetagens nære uderum. Da der er panoramavinduer i rummets bredde, har beplantningen også stor betydning for, hvordan børn og voksne oplever indeklimaet i stueetagen.

5 Konklusion Vestervang har fået et stykke lødig og brugbar natur etableret på institutionens store tagterrasse. Projektet har fungeret som et levende pædagogisk værktøj og har fremmet trivselen for både børn og voksne. Tagparadiset har udviklet sig fra kun at omfatte tagterrassen til også at inddrage legepladsen og bygningens vertikale flader både mod legepladsen og facaden mod gaden. Beplantningen har tilført institutionen en slags visuel stilhed, der har mindsket støjniveauet i et meget levende miljø. Tidligere var ejendommen ofte plaget af graffiti på facaden og hærværk på legepladsen. Efter begrønningen af Vestervangs udearealer er graffiti og hærværk faldet til nul (0). Ligeledes er der kun noteret 1 % mandefald på plantelisten (pga. tørke). Meget peger altså på, at såvel børn som voksne bevidst og ubevidst værner om det nye levende nærmiljø. Specielt bemærkelsesværdigt er det totale ophør af tags og graffiti. Der har i perioden hen over de sidste 24 måneder været flere projekter i personalegruppen, hvor trivsel og samarbejde har været i fokus. Det kan derfor være svært entydigt at pege på Tagparadiset som dét projekt, der har haft den afgørende indflydelse på den generelt positive udvikling i huset. Men haverne er ubetinget et gode for alle året rundt og de positive tilkendegivelser så talrige, at der i al fald kan peges på en sammenhæng. Pædagogerne har gennem arbejdet med taghaven, også i skoleregi, øget det fysiske og psykiske velvære i institutionen og bidraget med viden og lyst til natur og miljø. Spørgsmålet rejser sig derfor, om en grønnere dagsorden i et bredere perspektiv kan sætte nye standarder for trivsel i institutionshverdagen med "urban økologi i børnehøjde" og "inddragende grøn pædagogik i urbane miljøer". København Niels Vinther Afdelingsleder Vestervang Boe Sallingboe Produktudvikler Altan-Alferne

6 Projektbeskrivelse; At skabe større trivsel i dagligdagen for børn og voksne i et urbant institutionsmiljø. En kort kronologisk gennemgang af begrønningen af Vestervang, fra ide til afprøvet pædagogisk redskab. December 2011; Boe Sallingboe, indehaver af bygartnerfirmaet Altan-Alferne og far til Frey, som går på Vestervang, retter henvendelse til ledelsen med en forespørgsel, om man ikke skal lave en nyttehave på den store, ubenyttede tagterrasse på taget af fritidshjemmet. Bestyrelsen beder om tegninger og budget. Januar 2012; Projektbeskrivelse (se bilag) med plantegning og planteliste, metodevalg og budget forelægges ledelsen. Der tages udgangspunkt i bydelens akutte mangel på rekreative områder og en generel betragtning om børnenes hverdag: "Hvordan skal børn i fremtiden kunne sikres en naturlig tilgang til naturen og en forståelse af dens nytteværdi, når deres dagligdag overvejende består af bymiljø, indendørsaktiviteter og elektroniske adspredelser". Ledelsen beslutter at gå videre med projektet. Marts 2012; Der rettes henvendelse til store fonde som RealDania, Tryg, Velux og Nordea, som alle afviser at støtte projektet. Herefter kontaktes firmaer og private aktører, hvilket giver midler nok til, at noget af projektet kan sættes i gang. I første omgang etableres højbede til brug for børnenes eksperimenter med let dyrkelige grøntsager og bær. Juni 2012; Første fase er færdig, og nyttehaven er blevet en realitet. Fritidshjemmets personale har været en aktiv del af etableringen, og børnene har også deltaget i processen, så alle kunne føle ejerskab. Med de pædagogiske erfaringer, man har høstet i foråret, beslutter fritidshjemmets bestyrelse at give et tilskud til den videre etablering. Projektet kan dermed udbygges i henhold til den oprindelige plan. September 2012; For at få projektet til at fremstå som den oprindelige plantegning, donerer Altan-Alferne og samarbejdspartnere materialer og planter, som bringer nyttehaven tættere på at være en plantage. Oktober 2012; Tagterrassen får besøg af Center for Bydesign, Københavns Kommune og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro. Alle er meget begejstrede for projektet, og det foreslås at søge offentlige puljemidler til færdiggørelsen af haven. April 2013; Områdefornyelsen Centrale Vesterbro donerer sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.en pose penge til Boe Sallingboe til dækning af udlæg og til den endelige færdiggørelse af nyttehaveprojektet. Juni 2013; På baggrund af de positive erfaringer med nyttehaven på taget, beslutter ledelsen sig for at lave et begrønningsprojekt med fokus på legeplads og facade. Der laves en planteplan med 75 % stedsegrønt. August 2013; Resultaterne af en grønnere institution gør, at ledelsen bevilliger penge til yderligere beplantning af legepladsen. Der arbejdes videre med en planteplan bestående af 75 % stedsegrønt. December 2013; Vestervang Fritidshjem har nu en komplet nyttehave på taget, identisk i opbygning og plantevalg med den oprindelige plantegning. Legepladsen har gennemgået en levende forvandling og bliver i det daglige omtalt som junglen. Effekterne af den samlede begrønning tæller alt fra færre konflikter mellem børnene og mellem børn og voksne, lavere støjniveau, bedre forhold til naboerne, totalt ophør af hærværk og graffiti på ejendommen, større trivsel og et lavere sygefravær i personalegruppen.

7 Projektets økonomi og bidragydere Den samlede begrønning af Vestervang fritidshjem har kostet ca. kr fordelt med ca. kr på tagparadiset og ca. kr på legeplads og facade. Følgende har bidraget til tagparadisets økonomi og gennemførelse: Hovedsponsor: Områdefornyelsen Centrale Vesterbro i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Øvrige sponsorer: Vestervang Fritidshjem Altan.dk Altan-Alferne Lynge Planteskole Grønne Hjem Planteskole Altanbutikken Contan2 Gartnerkemi Læge Lone Bonde Petersen Læge Jacob Juul Grindsted Marianne og H.J. Sallingboe Raahauge og Partners Creaters mediebureau Projektet er udviklet af Altan-Alferne og færdiggjort sammen med børn og voksne fra Vestervang Fritidshjem. Alle billeder er taget af Jane Pedersen, pædagogisk ansvarlig for tagparadiset. Besøg TAGPARADISET på eller giv os en like på facebook/tagparadiset

8

9

10 BILAG Dele af den oprindelige projektbeskrivelse

11 Det etiske grundlag for at etablere en nyttehave på taget af Vestervang "Hvordan skal børn i fremtiden kunne sikres en naturlig tilgang til naturen og en forståelse af dens nytteværdi, når deres dagligdag overvejende består af bymiljø, indendørsaktiviteter og elektroniske adspredelser". Fritidshjemmet Vestervang, beliggende i Dannebrogsgade 47 på Vesterbro, er en daginstitution med fritidshjem for børn fra Tove Ditlevsens Skole på Enghave Plads. Lokalområdet er præget større byggesager, nedslidte lommeparker og et utrygt miljø i de få, større parker. Fritidshjemmet har et mindre udendørsareal til rådighed, som kun i mindre omfang kan klare det moderate fysiske pres, fra de mange aktivitetssøgende børn. Til gengæld har Vestervang en enestående mulighed for at få et stykke genuin og brugbar natur etableret på institutionens store tagterrasse. Terrassen er på ca. 120 m2 med 250 cm. høje vægge heraf to langsider med glas. Projektet er tænkt som et levende pædagogisk værktøj i konstant udvikling, med en lang livscyklus og indbyggede trivselsfremmende egenskaber for både børn og voksne. Projektet er dermed en investering i det fysiske og psykiske velvære i institutionen, i viden om, og lyst til, natur og miljø. Pladsen giver mulighed for indtil flere lange højbede, og et større antal fritstående selvvandingskrukker, hvor man kan så og plante de ting, som ungerne reelt har lyst til at spise: Gulerødder, kartofler, jordbær, blåbær, radiser, hindbær og en række forskellige æblesorter. På sidevæggene kan der monteres espalier til forskellige former for klatre- og nytteplanter som ærter, bønner, brombær, vindruer og prydplanter som kaprifol, clematis og rådhusvin. For at tiltrække honningbier og andre bestøvere, etableres et langbed med vilde nælder, blomstrende tidsler, solhat, klatrehortensia, forskellige kløver arter og andre nektarholdige sorter, som eksempelvis markblomster. Ved at benytte ny økologisk vækstmuld fra Danmark og Sverige, elimineres behovet for at luge ukrudt stort set og børn og voksne vil således kunne koncentrere sig om at nyde det frugtbare miljø og lære tag havens forskellige vækster og deres behov at kende. Der er dermed alle muligheder for at sætte nye standarder for "urban økologi i børnehøjde" og "inddragende grøn pædagogik i urbane miljøer". I parentes bemærket er design af hardware og planteplan sat sammen, så modellen uden større besvær, kan kopieres af andre institutioner eller boligforeninger med interesse for et økologisk urbant havebrug. Det er et stort ønske fra både børn og samtlige ansatte på Fritidshjemmet Vestervang at projektet bliver en realitet. Og fakta er, at der med lidt god vilje fra sponsorerne og vejrguderne, kan etableres en fuldstændig fantastisk nyttehave på tagterrassen inden sommerferien. En nyttehave der kan udvide den pædagogiske rækkevidde og gøre ungerne gladere, sundere og helt sprøde i kanten efter at lære mere om naturteknik, bier og blomster. Mvh Boe Sallingboe / Januar 2012

12 Ledelsens betragtninger om et grønt projekt i fritidshjemmet Vestervang fritidshjem vil gerne være en del af den vigtige forbindelse mellem børn og naturen. Vestervang fritidshjem kan som by-institution være med til at bevare den vigtige samhørighed mellem børn og naturen med den projekterede taghave. Undersøgelser viser at børn er meget mindre i naturen end tidligere, bl.a. fordi elektroniske medier overtager mere af børnenes tid. Det betyder at børnenes opfattelse af og forståelse for naturen bliver indskrænket væsentlig. Det har afgørende betydning at børn vokser op med en respektfuld holdning til miljø og natur i vores samfund så det kan bestå bedst muligt. For børnene vil dette projekt åbne op for en unik mulighed for fordybelse i naturlige rammer og en fællesskabsfølelse såvel imellem børnene som imellem børn og voksne/pædagoger. Hverdagen for langt de fleste børn på Vestervang er hektisk og fyldt med udfordringer som stiller store krav til dem, taghaven vil danne rammen om et fælles tredje hvor alle børn er lige. Derudover er det af meget stor betydning for børnene at de er en del af fra jord til bord -konceptet. Denne proces har vist sig at være den bedste indgangsvinkel til at sikre sunde spisevaner hos børn. Alle medarbejdere på Vestervang mener det er den ultimative løsning på udnyttelse af taget og alle vil gerne deltage i projektet og vil se frem til det helt specielle rum at arbejde i. Venlig hilsen Ledelsen og medarbejderne på Vestervang Marts 2012

13 En læges tanker vedrørende en urtehave i et fritidshjem på Vesterbro Jeg har hørt om projektet på Vestevang fritidshjem og blev glædeligt overrasket. Det er et projekt som jeg personligt og lægevidenskaben i almindelighed kan bakke op om. Der er så mange positive konsekvenser, at man må undre sig over, at ikke flere projekter af den slags er etableret i sammenhæng med børn og fritid. En række artikler i bl.a. Ugeskrift for læger dokumenterer de gavnlige effekter af kontakten med naturen. En nyttehave i institutionssammenhæng er derfor ikke blot en fritidsaktivitet for ungerne, men også en klar og positiv investering i vores fælles fremtid. Mere konkret kan der peges på følgende positive effekter: Fysisk aktivitet Være udendørs, D-vitaminer, luft Psykisk terapi, får tankerne væk, hjælper og forebygger depression Samarbejde og omsorg for planter Tålmodighed, vedholdenhed, opleve ting som gror samt, at tage ansvar Kende lidt til skadedyr, nyttedyr (bestøvning) og planternes sygdomme Kende årstiderne Sundhed, kend grønt og frugt, lær at bruge dem og at respektere dem Sundhed: økologi Miljø: mindre transport og emballage Herudover er det formodentlig problemfrit at få madverdenens tals- og fagpersoner til at eksemplificere den positive sammenhæng mellem børns madvaner og deres deltagelse i beplantning, vækst, høst og tilberedning. Og det er naturligvis masser af positive sammenhænge mellem sunde madvarer og et sundt liv. Derfor er det mit håb og anbefaling at projektet og projekter som det gennemføres og udbredes. Med venlig hilsen Læge Lone Bonde Petersen Kongelundsvej 434, 2770 Kastrup Marts 2012

14

15 TAK

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 1 Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 2 Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur!

Søstjernen i Hjortdal. Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Søstjernen i Hjortdal Vuggestue og børnehave midt Jammerbugtens smukkeste natur! Hvem er vi? Søstjernen er en kommunal institution for 0-6 årige beliggende i Hjortdal, 6 km nordvest for Fjerritslev. Vi

Læs mere

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro PLADS TIL ALLE? Gennem årtier har Vesterbro udviklet sig, og bydelen er i dag hjemsted for vidt forskellige klasser og kulturer. Vesterbro rummer både

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Beskæring af frugttræer

Beskæring af frugttræer Sunde træer, lækker frugt Hvorfor er det så vigtigt, at du beskærer frugttræer? Hvor og hvornår skal æble, pære, blomme, valnød, kirsebær, fersken beskæres? Brug det rigtige værktøj og professionel beskæringsteknik

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Hvad er optimal opbevaring? FORMÅL OG FORUDSÆTNING Hvad er optimal opbevaring? Er folk i tvivl om opbevaring af deres fødevarer? FORMÅL OG FORUDSÆTNING

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015 Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver Ollerup 31. oktober 2015 Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger og bestøver havens blomster? Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave.

Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. Høringssvar ang. lukning af Boddumhus naturbørnehave. På vegne af børn og forældre i Boddumhus naturbørnehave vil vi gerne fortælle hvad det er der gør Boddumhus unikt og hvordan vores børnehave passer

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin

Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin Etablering af økologiske frugt- og bærarealer. Trin for trin Maren Korsgaard, Økologisk rådgivning Økologisk inspirationsdag 18. nov. 2014 Første trin: Hvorfor? Lyst til nye udfordringer /mere arbejde

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015

Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Appelsinhuset af Bent Hojsholt, april 2015 Dette unikke sted udlejes normalt fra marts til og med november. Til max. 2 personer i min. 1 uge. Huset er på 38 m2. Lille stue, soveværelse, køkken og bad.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Dagplejen LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 166 83% - Dagplejere 166 83% - Dagplejepædagoger 0 Forældre 1.041 44% Rapporten består af

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave

INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave Du sidder med en lille pjece med oplysninger om Stubmøllen. Hvis du vil vide mere om institutionen så gå ind på vores hjemmeside www.stubmoellen.dk

Læs mere

AgroTech - Grønne livsmiljøer

AgroTech - Grønne livsmiljøer AgroTech - Grønne livsmiljøer Anne Østergaard Agronom Jane Thomsen Psykolog Lars Jørgensen Hortonom AgroTech A/S et GTS institut Etableret i 2007 Hovedsæde i Århus 90 medarbejdere GTS virksomhed for jordbrugs-

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 31 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 31 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 31 Offentligt 414 Skoven 10 2010 Nyt hus med træ til Skov & Landskab Forskning og akademiske uddannelser inden for skovbrug og landskab er

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Udvalg af Hydrangea macrophylla Magical

Udvalg af Hydrangea macrophylla Magical Udvalg af Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Specielt udvalgt Ændrer farve med årstiden Pragtfuld gave De fire årstider med Magical Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øjet. Smuk

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Naturen er et stressreducerende rum, hvor børnene leger lange og koncentrerede lege. (Søderstrøm 2011).

Naturen er et stressreducerende rum, hvor børnene leger lange og koncentrerede lege. (Søderstrøm 2011). Høringssvar fra Naturbørnehaven Boddumhus. Indledning: Vi vil fra personalegruppen i Naturbørnehaven Boddumhus protestere mod nedlæggelsen af vores fantastiske børnehave, der ligger i naturskønne omgivelser

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Nominerede nyheder til Floradania Innovation Award 2014

Nominerede nyheder til Floradania Innovation Award 2014 INDOOR PLANTS 2014 Clematis hybrida x Tekla Garland Evipo069(N) Poulsen Roser A/S Poulsen Roser A/S har som de første forædlet en klematis med den nye egenskab, at den kan anvendes som indendørs potteplante

Læs mere

Rønbjerg natur og udelivs børnehave

Rønbjerg natur og udelivs børnehave Rønbjerg natur og udelivs børnehave Vi har sigte på naturen omkring os Børnehusene Hedemarken Hvidbjerg Rønbjerg Beliggenhed og de fysiske rammer: Den nuværende Rønbjerg Børnehave kommer til at danne ramme

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

En vinterbyhave på Hulgårds Plads

En vinterbyhave på Hulgårds Plads En vinterbyhave på Hulgårds Plads Jeg har udformet en fællesskabende, bæredygtig og original idé til en vinterbyhave på Hulgårds Plads. I ideén indgår der nogle fællesskabende aktiviteter og opholdssteder,

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Oplev syv cases fra fællesskabets Danmark. Se videointerviews med børn og voksne, som fortæller om at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer

Læs mere