BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD"

Transkript

1 BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13

2 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET At rode i jord stimulerer børns nysgerrighed og fantasi. Men børn især de helt små er særligt følsomme over for forurening. Og der er grund til forsigtighed i en storby som København, hvor jordoverfladen mange steder er lettere forurenet. Derfor har Københavns Kommunes Miljøkontrol gennem de seneste år undersøgt alle 860 børneinstitutioner samt de offentlige legepladser i kommunen for jordforurening. På ca. 180 daginstitutioner var jorden ren. Godt 230 steder blev jorden skiftet ud. På ca. 450 institutioner er jordforureningen målt til at være på et så lavt niveau, at vi kan tage vare på børnene med nogle få, enkle råd. I denne brochure kan du læse de anbefalinger, embedslægerne, de kommunale børnelæger og Miljøkontrollen har fastlagt for børns leg på lettere forurenet jord. Du kan også få svar på nogle af de spørgsmål, vi typisk møder, når vi besøger daginstitutioner og dagplejere. Ønsker du flere informationer, så klik ind på Her kan du også finde oplysninger om jordforureningen på netop din institution og på de offentlige legepladser, hvor I færdes. Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, hvis du vil vide mere. God læselyst Miljøkontrollen 2

3 FIRE ENKLE RÅD I HVERDAGEN Sammen med embedslægerne og de kommunale børnelæger har Miljøkontrollen fastlagt fire råd for børns udendørs leg i daginstitutioner med lettere forurenet jord. De fire råd gælder alle børn og voksne, der færdes udendørs. 1. Vask hænderne hver gang, I har været ude at lege. Vask altid hænder inden måltiderne. Er I på tur så brug gerne en våd engangsklud eller en vådserviet til at få hænderne fri for snavs. 2. Tør skoene af for jord og sand. 3. Skift sko, når I går indenfor. 4. Hvis I dyrker grøntsager med børnene, så dyrk i ren jord. Da jorden er lettere forurenet, anbefaler vi, at legepladsen hen ad vejen indrettes, så især de mindste børn undgår direkte kontakt med jorden. 3

4 4

5 INDRETNING AF DEN GODE UDENDØRS LEGEPLADS Når et jordareal er lettere forurenet, anbefaler vi, at legepladsen hen ad vejen indrettes, så især de mindste børn undgår direkte kontakt med jorden. Det kan ske ved at beplante, tilså eller dække jorden til fx med flis. Måske kan der anlægges en lille labyrint med fliser, flis eller grus. Eller de større børn kan få glæde af en rulleskøjtebane af asfalt. Anbefalinger for daginstitutioner med lettere forurenede jordarealer Læg ren jord på områder, hvor børnene leger direkte på jorden Planlægger I en naturlegeplads med jordvolde, buske og små gemmesteder, så anvend altid ren jord. I kan selv bedst vurdere behovet for en anden indretning af legepladsen. Har I planer om større ændringer, så kontakt os gerne for at få rådgivning, inden I går i gang. Læg fast belægning som fx fliser, eller tilplant med græs eller bunddække på steder, hvor der i dag er bar jord Læg fast bund i sandkassen Kontakt gerne Miljøkontrollen for at få rådgivning, hvis I tænker på at lægge legepladsen om. 5

6 SPØRGSMÅL OG SVAR Miljøkontrollen har besøgt 860 daginstitutioner i kommunen for at tage jordprøver. Vi er blevet stillet mange spørgsmål undervejs. Nogle af de svar, vi har givet, kan du se her. Har du selv noget på hjerte, så besøg eller kontakt os gerne. Du finder adressen på folderens bagside. 1. Hvor farligt er det at lege på lettere forurenet jord? Udtrykket lettere forurenet betyder, at der er grund til forsigtighed, men at jordforureningen er inden for et interval, der ikke gør det nødvendigt at udskifte jorden. Hvis du overholder de fire råd i denne brochure, er det ikke farligere end at bo og leve i København i almindelighed. 2. Hvilke stoffer er jorden forurenet med? Tjærestoffer, der næsten ikke nedbrydes, samt bly og andre tungmetaller, der ikke nedbrydes. 3. Hvem har fastsat niveauerne for forurenet jord? Det har Miljøstyrelsen. Du kan læse mere om forureningsniveauerne for bly og tjære på vores hjemmeside 4. Hvad er symptomerne på bly- og tjæreforgiftning? Umiddelbart er der ingen symptomer. I lettere forurenet jord er der tale om meget små koncentrationer og derfor svag påvirkning. Vi råder dog til forsigtighed, fordi udenlandske undersøgelser med udgangspunkt i påvirkning af større mængder over længere tid har påvist en sammenhæng mellem forhøjet blyindhold i blodet og koncentrations-, sprog- og indlæringsvanskeligheder. Tjærestoffer som benz(a)pyren kan give udslæt og kan være kræftfremkaldende. 6

7 7

8 8

9 5. Kan vi spise frugt og grønt fra vores legeplads? Ja, det kan I sagtens men sørg for at skylle al jord af frugt og grønt og skræl rodfrugterne. Er børnene med til at dyrke grøntsager, så dyrk altid i ren jord. Byg evt. nye højbede med ren jord. 6. Hvorfor er det ikke alle steder, at jorden er skiftet ud? Vi har udskiftet jorden godt 230 steder. De øvrige steder er det ikke nødvendigt i forhold til de forureningsniveauer, Miljøstyrelsen har fastlagt. Miljøkontrollen har analyseret jorden i alle daginstitutioner og legepladser i kommunen. I 450 dagsinstitutioner er niveauet målt til at befinde sig i det såkaldte rådgivningsinterval det vil sige, at vi kan leve med forureningen med de råd, du kan læse i denne brochure. I en storby som København vil jorden mange steder typisk være lettere forurenet. Det afgørende er, at vi er bevidst om det i dagligdagen og beskytter børnene med de få råd i denne brochure. 7. Hvad bør vi selv gøre for at sikre legepladsen? Jo mindre børnene leger direkte på forurenet jord, jo bedre. Arbejd derfor på hen ad vejen at lægge ren jord på eller at mindske antallet af steder, hvor børnene kommer i direkte kontakt med forurenet jord. Læg fast belægning fx fliser, hvor der er bar jord. Så græs, plant bunddække eller læg flis, hvor det er muligt. Læg fast bund i sandkassen. 9

10 8. Pædagogerne kan jo gå et helt arbejdsliv på en forurenet legeplads. Hvor udsatte er de voksne? Det er især mindre børn, der er særligt følsomme over for forurening, fordi de ikke er udvoksede. Små børn får jord i munden, og børn bliver jo snavsede ved at lege ude. Voksnes risiko svarer til den, der generelt gælder ved at bo i en storby. 9. Skal voksne også skifte sko efter at have været ude? Ja, for at undgå at slæbe forurenet jord med indenfor. Men det er også vigtigt at foregå med et godt eksempel. 10. Vi har netop fået jorden udskiftet hvor mange år går der, før jorden igen er så forurenet, at det er nødvendigt at gøre det igen? Der er ikke noget, der tyder på, at jorden bliver mere forurenet, da luftforureningen bliver stadig mindre i København. Med fjernvarme undgår vi svovl, sod og tjærestoffer fra fyr og kakkelovne, og den blyfri benzin betyder, at jorden ikke forurenes med bly. 11. Hvordan kan vi vide, om jorden på de offentlige legepladser er i orden? Miljøkontrollen har gennemført analyser af jorden på alle offentlige legepladser. Nogle steder har det ført til, at jorden er udskiftet. De steder, hvor det ikke har været nødvendigt, er det vigtigt at overholde de samme regler, som vi anbefaler med hensyn til lettere forurenet jord i daginstitutionerne. Du kan få information om hver enkelt legeplads på vores hjemmeside Eller du kan ringe til os og får nærmere besked. 10

11 VIL DU VIDE MERE Analyse af alle daginstitutioner og offentlige legepladser Miljøkontrollen har undersøgt jorden på udendørsarealerne ved alle 860 daginstitutioner samt de offentlige legepladser i Københavns Kommune. Du kan se analyserne på Miljøkontrollens hjemmeside. Klik ind på Har du spørgsmål om jordforureningen og de råd, vi giver i denne brochure, så kontakt os gerne. Hjemmesiden er et godt sted at starte. Du kan også ringe direkte til os se bagsiden. Miljøkontrollen Miljøkontrollen er den myndighed i Københavns Kommune, der har ansvaret for blandt andet at afhjælpe gener fra jordforurening. Det er også Miljøkontrollen, der rådgiver medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje om forholdsregler over for forurenet jord. Miljøkontrollen kan kontaktes på eller tlf Redaktion: Miljøkontrollen og Burson-Marsteller. Layout: Kresten Ivar. Fotos: Birgitte Røddik. Illustrationer: Claes Movin. Februar Embedslægerne og de kommunale børnelæger Embedslægerne og de kommunale børnelæger rådgiver kommunen om sundhedsmæssige forhold bl.a. i relation til miljøet. Embedslægerne kan kontaktes på tlf og de kommunale børnelæger på tlf Tryksag 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Tlf Fax Åbningstider Mandag-torsdag: Kl Fredag: Kl

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

victor vil ikke vaske hænder

victor vil ikke vaske hænder victor vil ikke vaske hænder Frederik, Emilie og Victor er venner. De går alle tre på Blå Stue, og lige nu leger de på legepladsen. Frederik cykler på en trehjulet cykel. Emilie fylder sand i en spand.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000 Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Indhold 1 BAGGRUND 7 1.1 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN 7 1.1.1 Målgrupper 8 1.2 IDENTIFIKATION AF OMRÅDER HVOR DER

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere