Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev"

Transkript

1 Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1

2 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen åbnede i maj Vi bor i udkanten af Haslev by, og institutionen er beliggende tæt og omkranset af både parcelhuse og lejeboliger. Vi er normeret til 60 børn (80 enheder) fordelt på 4 stuer. To vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Indretningen af institutionen er enkel, med et stort fællesrum i midten af huset, åbent køkken, hvor der hver dag laves mad til vuggestuebørnene. De to afdelinger er beliggende i hver sin ende af huset. Det betyder, at vi arbejder i et miljø med åbne døre, og stor fleksibilitet i forhold til, hvor børnene kan lege og bevæge sig hen. Vi har en stor og kuperet legeplads, som byder på gode udfoldelsesmuligheder. Vi har en del legeredskaber fra firmaet NET OP fra Skagen, som giver børnene andre muligheder end de helt traditionelle. Derudover har vi lejet en kolonihave i Troelstrup haveforening, som bruges til udflugtssted sammen med børnene. Alle børn i institutionen har mulighed for at få morgenmad i tidsrummet fra 6.30 til I vuggestuen får børnene fuld forplejning, her er en forældrearangeret madordning vedtaget, og vi har en køkkenassistent ansat til at lave maden. Vi lægger vægt på sund og alsidig kost, som en væsentlig del af børnenes trivsel, og vi arbejder målrettet med, at det meste af kosten er økologisk og så vidt mulig uden konserverings-og farvestoffer. 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats I Regnbuen er vi i gang med de første tiltag omkring implementeringen af den forebyggende alkoholindsats. Vi har haft debatten i personalegruppen på et par møder, og har fokuspunktet på det kommende bestyrelsesmøde til en drøftelse og debat. På temadagen i december, som er arrangeret i Faxe kommune for personale i daginstitutioner, vil vi deltage med to medarbejder fra Regnbuen. Herefter vil vi efterfølgende vedtage en strategi og aftale om, hvordan vi vil håndtere dette fokusområde i vores institution. Vores erfaringer hidtil er få, men da det er et politisk fokusområde, skal vi selvfølgelig være klar og have brugbare retningslinjer, som det er muligt at reagere og handle ud fra 2

3 2. Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området i henhold til Planstrategi 2011 I forhold til den tidlige indsats omkring sproget, har vi siden det blev et fokus i Faxe kommune indført, at alle børn i vuggestuen sprogtestes når de er 2,8 år. Til dette benyttes TRASS metoden. Det betyder, at når børnene overgår til børnehaven, vil vi fra starten have et overblik og viden om de børn, hvor der skal være ekstra opmærksomhed i forhold til sproget. Den særlige sprogindsats i vuggestuen, bliver desuden udviklet og styrket i hverdagens mange daglige miljøer/situationer. Det gøres ved at opdele børnene i små grupper, hvor god dialog og nærvær er med til at styrke sproget. Færre børn pr. voksen, er med til at øge nærvær og kontakt, og dermed muligheden for mere dialog. I garderoben hvor der bruges tid på at tage tøj af og på. Puslebordet hvor tæt kontakt og nærværende voksen giver god dialog. Borddækning med et barn, hvor mange begreber bliver nævnt, samt opmærksomheden på hvert eneste barn på stuen, når de hver især får deres service. Daglig sang og sanglege, hvor fagter styrker sproget. Rim og remser Højtlæsning, hvor dialogen er i fokus. I børnehaveafdelingen, har vi en sprogansvarlig pædagog, som har et særligt ansvar i forhold til de børn, som trænger til en ekstra indsats. Konkret er det en sproggruppe, som den sprogansvarlige pædagog står for, i samarbejde med institutionens øvrige personale. Hun er i gang med at opbygge og udvikle forskellige aktiviteter, som er målrettet den særlige sprogindsats bl.a.: Sprogkufferten, som blev introduceret i forløbet med sprogpakken. Dialogisk læsning med en lille gruppe bøn. Den sprogansvarlige pædagog vil løbende få mulighed for at videreudvikle ideer og nye tiltag både lokalt og på temadage, kurser m.m. Den daglige samling på stuerne i børnehaven, er naturligt tilrettelagt med sproget som udgangspunkt. Her udvikles og stimuleres sproget og dets mange muligheder både med sang, rim og remser, og mange andre pædagogiske tiltag. Institutionen har igennem en årrække arbejdet med Barnets Bog. I hele huset. Bogen er en særdeles god indfaldsvinkel til samtale med barnet, samtidig med at den fortæller en historie om barnets liv både hjemme og i institutionen. Alle stuer har en sangmappe, som flittig bruges hver dag. Fremadrettet vil vi være åbne og opmærksomme på nye tiltag og initiativer i forhold til den sproglige udvikling. 3

4 I det daglige pædagogiske arbejde, er sproget en væsentlig del af samværet. Vi har vægtet at vores grundlæggende tilgang og omgangstone tager sit udgangspunkt i MARTE-MEO metoden, og vi har siden 2008 haft dette udgangspunkt i vores kommunikation. Alle medarbejder i huset har haft et længere kursusforløb, hvor metoden blev introduceret, formidlet og afprøvet, og efterfølgende er vi løbende blevet opdateret. En af grundstenene i Marte Meo metoden er, at benævne og sætte ord på børnenes initiativer, forløb og den situation de befinder sig i. Der bliver sat ord på oplevelser, episoder og følelser og det er naturligt med til at understøtte og udvikle sprogets udfoldelse. Effekten af arbejdet med Marte Meo metoden som udgangspunkt i hverdagen, giver en øget bevidsthed og fokusering på børnenes oplevelser, handlinger og ressourcer, som igen er med til at understøtte en generel god atmosfære i institutionen, og en god omgangstone. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Lokale indsatsområder i 2012 i Regnbuen er følgende: Øget opmærksomhed på KROP OG BEVÆGELSE ved i planlægningen af aktiviteterne vægte krop og bevægelse i aktiviteten. SAMMENKÆDNING AF BØRNENE her er der konstant opmærksomhed omkring det sociale børnene imellem, samt på deres viden om sig selv og hinanden. Fortsat arbejde med søvn og dens betydning for barnet i vuggestuen. Fokus på krop og bevægelse. Målet er at børnene udfordres på deres motoriske område, og bliver i stand og får lyst til, at bevæge sig mere. gode lægmuskler = gode læsemuskler At vi for øje på de børn som har vanskeligheder og andre udfordringer end flertallet. Tilskynder børnene i motoriske udfoldelser, både i almindelig leg og på legeredskaber i institutionen og på omkringliggende legepladser. Arbejdet med dette område tilrettelægges på den enkelte stue eller afdeling på stuemøder og afdelingsmøder. I vuggestuen arbejdes med de lokale mål med følgende udgangspunkt: Prioritere at komme ud hver dag. Små ture i nærområdet, hvor terrænet er kuperet og ujævnt. Udflugter til områdets legepladser, hvor anderledes legeredskaber kan udfordres. 4

5 Benytte institutionens store legeplads, hvor der er flere og anderledes legeredskaber og et andet terræn. Opstiler motoriske baner på stuen hvor børnene på skift prøver sig selv af. I børnehaven arbejdes med de lokale mål med følgende udgangspunkt: Prioritere at børnene kommer ud hver dag. Ture til de omkringliggende legepladser, hvor udfoldelsesmulighederne er anderledes. Give mulighed for at børnene har egen cykler med så de kan øve sig i at cykle hos os. Tilrettelægge forløb med forhindringsbaner til udvikling af balance og styrke. Sammenkædning af børnene. Vores fokus her vil være et tilbagevendende hvert år. Vores formål er, at styrke børnenes sociale kompetencer og udvikling, således at de bliver i stand til at opleve selvværd, betydning for andre og selv blive opmærksom på andre børn. Formålet på den lange bane er, at ruste børnene til deres videre liv fremover. Arbejdet med dette fokus er konstant, og en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde. I Regnbuen udmønter vi det ved, at vi i vores pædagogiske praksis bruger og tager udgangspunkt i Marte Meo metoden, som grundlag for vores tilgang og samvær med børnene. Vi arbejder med det konkret ved: Den daglige spisning. De praktiske gøremål i hverdagen, hvor børnene er inddraget. At opdele børnene i mindre grupper, hvor nærvær og opmærksomhed på hinanden øges. Ved planlægning af aktiviteter på den enkelte stue og på tværs af stuer. Ved hjælp til løsning af konflikter børnene imellem. I storbørnsgruppen med den varme stol, hvor det enkelte barn er i centrum for egne oplevelser af hverdagen og kammeraterne i Regnbuen. Ved den daglige snak med forældrene i hverdagen samt, de årlige samtaler omkring deres børn udvikling og trivsel i institutionen. Evaluering af de lokale mål og indsatser er obligatorisk på den pædagogiske dag vi altid har i november måned. Evalueringen forgår ikke systematisk, men med fælles udgangspunkt for det vi vedtog sidst og med vores overordnede målsætning og værdigrundlag for institutionen. En fast procedure og tydelig evalueringsmetode, kunne være et kommende ønske og arbejdspunkt. 5

6 Fra august 2011 har vi haft fokus og ændret på vores søvnpolitik i vuggestuen. Baggrunden for dette var dels den nye viden og opmærksomhed på søvn hos børn, men også vores egen oplevelse af, at mange børn ikke fik nok søvn. Vi erfarede, at forældrene ofte ønskede en tidsbegrænsning for deres barns eftermiddagssøvn, som ikke tilgodeså barnets behov hos os. Vi besluttede derfor at få information, rekvirer litteratur og øge vores viden yderligere omkring børn og søvn. I vores evaluering af fokusområdet besluttede vi efterfølgende, at det bliver en permanent ændring i vores pædagogiske praksis, at vi som udgangspunkt ikke vækker børnene af deres søvn. Denne praksis bliver forældrene orienteret om ved første besøg og i vores velkomstfolder, som alle nye forældre får. 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Evaluering af den pædagogiske læreplan: Med udgangspunktet i loven fra 2004 om indførsel af læreplaner i daginstitutionerne, tager Regnbuens målsætning og værdigrundlag sammen med den pædagogiske praksis, naturligt afsæt heri. Dette gøres ved at analysere, nytænke og løbende evaluere og tilpasse pædagogikken gennem, planlægningsmøder, pædagogiske dage, ny viden, dialog, kontakten med de tværfaglige instanser s.s psykolog, talepædagog, støttepædagoger og ergoterapeut. De seks lovbefalede temaer vil indgå i de aktiviteter, som løbende planlægges, og dermed være en del af grundlaget, for den pædagogiske praksis, som en naturlig del i barnets hverdagsliv hos os. De overordnede mål for de seks temaer er et fælles udgangspunkt for både vuggestue og børnehave. I den konkrete fremlæggelse vil der diffrernseres i forhold til børnenes alder. Tidsrammen for læreplanen i Regnbuen er et år. Vi har en pædagogisk dag hvert år i november, hvor vi gennemgår og evaluere årets fokusområder, og fastsætter nye for det kommende år. I det kommende afsnit vil der fremhæves dele at læreplanernes læringsmål, men også henvises til den tidligere beskrivelse som indgår omkring de særlige fokusområder. Her er der tale om fokus på den særlige indsats med sproget og de lokale indsatsområder som krop og bevægelse og sammenkædningen af børnene, hvor det er de sociale kompetencer der sættes i centrum. Temaer som her vil fremhæves er: 6

7 Natur og naturfænomener. At børnene får mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen, samt mulighed for at udvikle forståelse og respekt for vores miljø. At erfare naturen kan give mulighed og rum for legen og fantasien, samt stifte bekendtskab med forskellige naturfænomener. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 0 3 årige er bl.a. ved: Ture i nærområdet og de små skove, hvor vi gør ophold undervejs og undersøger det børnene finder på turen. Tale og røre ved det vi ser og finder. Medbringer naturmaterialer med hjem i institutionen. Bruge vores kolonihave som udflugtsmål, og lade børnene lege med jord og vand. Gå til skoleparken og se på køer, får og heste. Daglig brug af vores legeplads og hvad den rummer af planter og dyr. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 3-6 årige er bl.a. ved: Ture i nærområdet og de små skove for at finde dyr, dyrespor, eller andre ting fra naturen. Skovuger i løbet af året. Ture til skoleparken - Kastanjetur til gymnasieparken. Kolonihaven hvor der plantes og sås om foråret, leg med jord og vand, plukke blomster, høstning i sensommer og efterår. Være opmærksomme og tale med børnene om, hvordan vi passer på naturen i forhold til de små insekter og kryb. Bevidstgørelse omkring affald og svineri i naturen. Emneuger. Daglig brug af vores legeplads og det den rummer af planter og dyr. Kulturelle udtryksformer og værdier: At børnene gennem historiefortælling, sang, sanglege og kreative udfoldelser, får mulighed for at afprøve forskellige udtryksformer. At de gennem årets traditioner og mærkedage får kendskab til de aktiviteter og traditioner som knytter sig hertil. At de laver teater og leger med teaterdukker. 7

8 Hvordan vi arbejder med disse mål for de 0 3 årige er bl.a. ved: Se, læse og kigge/pege i let forståelige bøger og andet billedmateriale. Synger sange fra stuens sangmappe. Bruge de små kufferter, hvori der ligger div. Materialer, som kan bruges til sange og historier. Mulighed for at male, tegne og fingermale på pap, papir og andre materialer. Fremstille simple aktiviteter hen over året, bl.a. med udgangspunkt i mærkedage og højtider. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 3-6 årige er bl.a. ved: Højtlæsning og historiefortælling, sang og musik. Kreative værksteder hen over året, hvor mærkedage og højtider bliver udgangspunktet. Nytårskur med fest og festtøj, dans og spiselige lækkerier. Fastelavnsfest, hvor både børn og voksne er klædt ud. Gruppedage hvor børnene er aldersopdelt og forskellige planlagte aktiviteter foregår. Benytte lokale kulturelle kunstneriske tilbud. Læreplanerne evalueres og gennemgås hvert år i november på den pædagogiske dag. Her reflekteres over indhold og mål, og nye mål og tiltag besluttes for kommende år. Bestyrelsen præsenteres for læreplanerne på første bestyrelsesmøde efter sommerferien. De tilbagemelder om de kan genkende læreplanerne i den daglige pædagogiske praksis, og vi får en dialog herom. Børn med særlige behov. I arbejdet med at inkludere de børn vi har med særligt behov, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, og tilrettelægger og tilgodeser hvilke aktiviteter de kan indgå i. Ved de aldesropdelte grupper i børnehaven, tager vi en reel vurdering af, om barnet kan indgå og være med i den aktivitet, som skal foregå i den gruppe, som barnet aldersmæssigt tilhøre. Er dette ikke en mulighed, deltager barnet i en anden gruppe. Vi vægter desuden, at børn med et særligt behov deltager i en mindre gruppe, eller at en ekstra voksen bliver tilknyttet den gruppe/tur som barnet skal med på. I den daglige pædagogiske praksis, tilrettelægges hverdagen med udgangspunkt i at børn med et særligt behov tilgodeses ved spisning, samling og leg. At vi i videst mulig omfang rummer dem i de almene rammer i institutionen, samt er opmærksomme på de andre børns signaler overfor disse børn. Vi udfærdiger handleplaner i samarbejde med evt. støttepersoner til barnet, og tager udgangspunkt i disse, for det daglige og det fremtidige arbejde. 8

9 Vi samarbejder med de tværfaglige fagpersoner om det arbejde som skal være i fokus, og hvordan vi evt. kommer videre i arbejdet med de særlige børn. Børnemiljøvudering. Vi har i Regnbuen arbejdet med børnemiljøet med de største børn i børnehaven. Vi har valgt vores egen metode i et forløb i storbørnsgruppen, hvor de blev stillet spørgsmål omkring deres hverdag i Regnbuen. Vi valgte den positive vinkel, og fik bl.a. følgende udsagn: REGNBUEN ER GOD FORDI: Jeg har gode venner Fordi der er søde voksne Vi må spise på hinandens stuer Man må have legetøj med. Vi kan spise formiddagsmad Vi holder gode fester. Vi laver massage Vi har nogengange maddag. Og mange flere udsagn blev der snakket om og beskrevet. Derudover arbejdes der i storbørnsgruppen med det vi kalder den varme stol, hvor børnene hver især sidder og får tilbagemeldinger fra de andre børn på alle de ting, som de lige netop er rigtig gode til., For en sikring at et godt børnemiljø, tager vi naturligt afsæt i vores målsætning og værdigrundlag. Vi har i vores virksomhedsplan, som indtil nu har været udgangspunktet, formuleret hvordan vi arbejder ud fra værdigrundlaget, og dermed forsøgt at sikre et godt, trygt og udviklende børnemiljø. Læringshistorier som dokumentationsmetode: I Regnbuen har vi ikke fået implementeret læringshistorien som dokumentationsmetode. Da indtroduceringen af metoden blev lanceret i Faxe kommune, havde vi ikke mulighed for at deltage, og har efterfølgende ikke fulgt op på at få metoden implementeret. 9

10 4.1.2 Sprogindsats Hvordan arbejdet med sprogstimulering er organiseret er tidligere beskrevet under afsnit 2. En tilføjelse kommer her i forbindelse med de konkrete spørgsmål som der stilles i vejledningen under dette punkt. Beskrivelse af hvordan arbejdet med sprogstimulering er organiseret: Hvordan udføres det? Konkret sprogtester vi alle børn når de er 2,8 år. Hvem gør det? Pædagogerne på barnets stue tester, eller den sprogansvarlige pædagog. Hvilke materialer anvendes? Vi anvender TRASS testen. Hvilke aktiviteter iværksættes? Særlig opmærksomhed på barnets sprog efterfølgende, hvis TRASSEN viser at barnet har vanskeligheder i forhold til sin alder. I børnehaven anvendes TRASSEN igen ved 3-måneders samtalen, hvis der stadig er bekymring for barnets sprog. Forældrene inddrages og talepædagogen kan evt. kontaktes for vejledning både til personale og forældre Talepædagogen kan efter en indstilling tilknyttes barnet hvis det skønnes der er behov. I børnehavens pædagogiske praksis vil der være fokus på de børn, som har vanskeligheder med den sproglige udvikling, og de kan tilknyttes en sproggruppe, hvor den sprogansvarlige har ansvaret for det videre forløb i samarbejde med de andre kollegaer og evt. øvrige fagpersoner. 10

11 Hvilke mål sættes og hvordan evalueres de? Målet for det enkelte barn er et aldersvarende sprog. Opgørelsen skal laves pr. 1/ / Sprogvurderinger Antal børn Antal af sprogvurderede tosprogede* 3-årige, der er blevet anbefalet Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats Antal af sprogvurderede Generel indsats 19 dansktalende 3-årige, der er blevet Fokuseret indsats 2 anbefalet Særlig indsats 1 Total antal sprogvurderede børn 0 Total antal 3 årige i dagtilbuddet 13 Andel 3 årige børn i dagtilbuddet sprogvurderet 13 * Jf. Dagtilbudslovens 11 defineres tosprogede børn således: Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk Organisering af børns overgange Vuggestuebørnenes overgange til børnehaven i Regnbuen. I Regnbuen bliver overgangen fra vuggestue til børnehaven en naturlig overgang og opmærksomhed mod børnehaven, da husets indretning gør, at børnehaven ikke er ukendt land for de store vuggestuebørn. De tiltrækkes og søger gerne i børnehaven når de nærmer sig de tre år. De sover i soverum sammen med de små børnehavebørn de sidste måneder at deres vuggestuetid. Strukturen i den endelige overgang er beskrevet i huset således: Vuggestuens pædagoger deltager i et stuemøde på den stue, hvor barnet skal gå. Vuggestuepædagogen fortæller om barnet, dets udvikling, personlighed og særlige kendetegn og opmærksomhedpunkter. TRASSEN medbringes, til en gennemgang af barnets sprog. Forældrene bedes om at lave aftale med den pædagog, som der er aftalt skal modtage barnet på dets kommende børnehavestue, for en snak og besøg i forbindelse med barnets opstart i børnehave. 11

12 Er barnet startet op inden den måned hvor det fylder tre år, tilbyder institutionen madpakke og bleer, og det aftales med forældrene om de ønsker dette. Ny mappe til opstart af barnets bog i børnehaven udleveres. For en vellykket overgang fra vuggestue til børnehave er det vigtigt, at den information som forældrene får, bliver konkretiseret i helt klare aftaler om opstarten. Det er af stor betydning, at forældrene forstår, at det er en helt anden hverdag barnet får, med langt stører rammer, løsere struktur og færre voksne til rådighed. At forældrene må betragte opstart i børnehaven, som en ny fase i barnets liv, som kræver tid til indkøring på trods af, at det er i samme hus. Vores succeskriterier i forhold til vuggestuebørnenes overgange til børnehaven, måler vi efter tre måneder, hvor vi evaluere forløbet dels på stuemøder og dels i en samtale med forældrene. Hvordan vi understøtter og muliggør social inklussion, gøres bl.a. ved de første overleveringssamtaler stuerne imellem, hvor vi ser på muligheder for venskaber og tilknytninger børnene imellem. Det gøres desuden ved at inddele børnene i små aldersvarende grupper, samt tilknytte en bestemt voksen, som guider og hjælper i den nye struktur. Den pædagogiske kontinuitet tilgodeses ved en grundlæggende pædagogisk praksis som tager udgangspunkt i det enkelte barn, men også i gruppen hvor barnet skal danne relationer, og får hjælp til at udvikle sociale kompetencer. Det tilgodeses ligeledes i de aldersopdelte aktiviteter, og særlige forløb, hvor der arbejdes med forskellige emner afhængig af gruppens udviklingstrin. Vores erfaringer med vuggestuebørnenes overgang til børnehave er overvejende positive, vi har fået skabt en god procedure, som gør at børnene relativt hurtigt finder sig til rette i de nye rammer og friere struktur. Vi gør det ligeledes muligt, at de kan søge ned i vuggestuen for en kortere tid, hvis de har behov. Samarbejde på tværs af huset er vigtigt og nødvendigt, hvilket vores erfaring igen gør muligt. Overgang fra børnehave til skole: Omkring børnehavebørnenes overgang til skole, benytter vi de procedurer og referencer som der er blevet lagt op til i projektet børns overgange. Angående den ønskede kuffert som børnene skulle medbringe til deres respektive børnehaveklasser/sfo, har vi ikke effektueret. Vi har valgt, at det er barnets bog, som skal være den historie som hvert barn bringer med sig videre. Vi afholder skolesamtaler med forældrene til de kommende skolebørn om efteråret. Her gennemgår stuens pædagoger sammen med forældrene barnets ressourcer, vanskeligheder, og de arbejdspunkter, som der skal styrkes resten af barnets børnehavetid. 12

13 I foråret frem til børnenes afslutning hos os, tager vi på besøg med børnene på den skole hvor de skal gå. Vi må prioritere den skole, hvor vi sender flest børn til, men forsøger altid om det er muligt at besøge samtlige skoler, som vores børn skal gå på. Med Lysholm skole, hvor vi sender flest børn til, har vi i mange år haft et fint samarbejde og en fast procedure for gensidige besøg og møder omkring de kommende skolebørn. Det er et ønske at vi kunne gøre det samme på de øvrige skoler som vi sender børn til, men det er ikke en ressourcemæssig mulighed. Dagtilbuddets opgivelse af skoleudsættelser i 2012 opgjort i forbindelse med skolestart Skoleudsættelser Antal skolestartere i 2012 Antal udskudt skolestart i 2012 Drenge 1 Piger 2 Total 3 13

14 4.2 Personaleforhold Regnearket som I skal bruge til at beregne med og indtaste jeres resultater i finder I på F-drevet. F-drev -> Faglige Kvalitetsoplysninger > Beregninger til Faglige Kvalitetsoplysninger -> Kopi af opgørelse Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Personaleomsætningen beregner medarbejdere, der stopper i institutionen. Personaleomsætningen beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Resultatet opgøres fra 1/ / Model 1 Institutionens navn Antal omsat Antal omsatte % af det samlede pædagogiske personale Fuldtidsstillinger (Omsatte medarbejderes samlede timer) 37 timer = Antal omsatte fuldtisstillinger (Antal oms. Medarb. X 100) (Samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Kommentarer til resultatet: hvad skyldes resultatet? Er I tilfredse med resultatet? Hvad gør man for at håndtere udskiftningen af medarbejdere i henhold til børnene? Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. 14

15 Personalets uddannelsesniveau beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Opgøres pr. 1/ Børnehuset Solsikkens pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse Personale med en relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Evt. kommentarer tilføjes her Antal fuldtidsstillinger (Medarbejdernes samlede timer) 37 timer = antal fuldtidspersonale med pædagoguddannelse Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Antal fuldtidspersonale med pædagoguddannelse (samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Personalets køn og etnicitet beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Institutionens navn Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det 15

16 Mandlige medarbejdere Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (Mandlige medarbejderes samlede timer) 37 timer = antal mandlige fuldtidspersonaler samlede pædagogiske personale Antal mandlige fuldtidspersonaler (samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Evt. kommentarer tilføjes her Personalets sygefravær: Der angives herunder resultatet fra den seneste sygefraværsstatistik dvs. opgørelsen for Anvend kolonne D fravær samlet (sy) i fraværsstatistikken. Institutionens navn Det pædagogiske personale Gennemsnitligt antal sygedage 2011 Sygefravær i procent 2011 Kommentarer til resultatet efterfølgende skal indeholde følgende: Analyse af resultatet (sammenholdt med kommunegennemsnit, sammenholdt med mål for sygefraværet osv.) Hvad skyldes udviklingen af sygefraværet? Hvilke indsatser/mål har I i forhold til sygefraværet, hvad har virket?, hvad har ikke virket? På baggrund af kvartalsopgørelsen for 1. og 2. andet kvartal - hvordan ser det ud med udviklingen i sygefraværet i 2012? Hvad giver resultaterne anledning til at gøre i 2012? Skal indsatsen justeres? Brug af kompetenceudvikling Brug af kompetenceudvikling beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Kompetenceudvikling forstås i denne sammenhæng som formel kompetenceudvikling dvs. uddannelsesforløb, kurser, faglige oplæg mv. Opgjort 1/ / Børnehuset Solsikkens brug af kompetenceudvikling indenfor temaerne: Inklusion Antal timer i alt Antal timer pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder Antal timer i alt (samlet pædagogisk personaletimer 16

17 Børns motoriske udvikling Børns sproglige udvikling Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værkstedseller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i forbindelse med indsatsen omkring obs teams Andet Skriv hvad temaet er divideret med 37) =? Evt. kommentarer tilføjes her. 17

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Formål. Kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år indenfor 1. kvartal.

Formål. Kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert andet år indenfor 1. kvartal. KVALITETSRAPPORT 2013 FOR: JÆGERHUSET Formål Kvalitetsrapporten for det enkelte dagtilbud henvender sig - sammen med kvalitetsrapporten for hele dagtilbudsområdet - til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport 2012 Version 0 Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev 1. Præsentation 2 Børnehaven Valmuen, Valmuevej 2, 4690 Haslev, er en kommunalt ejet institution.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. SmÅfolket

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. SmÅfolket Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år SmÅfolket 1 Præsentation SmÅfolket er en nyere integreret daginstitution med børn i alderen fra 0-6 år. Vores åbningstid er fra

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Skjoldgården Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Skjoldgården 1 1. Indledning..3 2. Præsentation af dagtilbuddet...3 3. Børne- og læringssyn.3 3.1. Holstebro Kommunes børne- og læringssyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Vindsusets pædagogiske pejlemærker

Vindsusets pædagogiske pejlemærker Vindsusets pædagogiske pejlemærker Pejlemærker i Vindsuset. I 2013 indførtes der i købehavns kommune pædagogiske pejlemærker. Hvor læreplanerne mere er det teoretiske redskab, en tanke om hvorfor enkelte

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

De pædagogiske læreplaner 1

De pædagogiske læreplaner 1 KVALITETSRAPPORT 2013 FOR: ÆBLEGÅRDEN Formål Kvalitetsrapporten for det enkelte dagtilbud henvender sig - sammen med kvalitetsrapporten for hele dagtilbudsområdet - til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 3 TIL 6 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere