Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015"

Transkript

1 Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb Den 27. Januar 2015

2 Hvorfor totalomkostninger? Ved Michel Schilling, vicedirektør i Miljøstyrelsen

3 TCO-værktøjer i offentlige indkøb Iben Kinch Sohn, Miljøstyrelsen September 2014

4 Totalomkostninger = TCO? TCO = Total Costof Ownership: Summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og omkostninger til brug af produktet i brugsperioden. Evalueringsværktøj gør det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

5 Baggrund og forankring Strategi for intelligent offentligt indkøb Ny udbudslov hvor LCC/TCO indgår Erfaringer fra SKI Erfaringer fra Sverige Forum for Bæredygtige Indkøb

6 TCO værktøjer Belysning Belysningskilder og systemer Kontor IT Bærbare, computere, printere, AV udstyr, multifunktionsmaskiner mv. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrerer til toiletter Køle- og fryseskabe Til professionelt brug Selvbetjeningsmaskiner Kaffemaskiner mv.

7 Valg af produktområder et sted at starte! Produktområder er udvalgt ud fra Økonomisk og miljømæssigt besparelsespotentiale Anerkendte standarder Eksisterende erfaringer Lavt hængende frugter Indsamling af erfaringer

8 Hvordan? Involvering af relevante aktører Test Accept/ enighed

9 Hvor? Den Ansvarlige Indkøber Værktøjer Vejledninger Film Cases

10 Film om TCO-værktøjer Sådan vælger du det produkt, der samlet set er det billigste! Brug TCO i tre trin! Begge film kan findes på

11 Hvad så nu? Udbredelse af TCO-værktøjer Evaluering af værktøjsbrug Indsamling af erfaringer Udarbejdelse af cases TCO-værktøjer for nye produktområder

12 Spørgsmål?

13 Oplæg ved Temadag HVORDAN VIRKER VÆRKTØJERNE 27/ Rasmus Nielsen Projektleder FORCE Technology Kontakt: tlf

14 Oplæg Udfordring ved TCO Inddrag TCO i tre trin TCO værktøjernes opbygning

15 Udfordring ved TCO Udfordringer Bestem omkostningsdrivere Bestem kommende omkostninger før ibrugtagning af produkt Objektiv målemetode

16 Inddrag TCO i tre trin Pdf-vejledning Excel-værktøj Downloades på www. csr-indkob.dk

17 Inddrag TCO i tre trin Vejledningens tre trin Trin 1 Brug TCOovervejelseri foranalysen Trin 2 Efterspørg TCOoplysningeri udbudsmaterialet Trin 3 Evaluér tilbud efter laveste TCO-pris

18 Inddrag TCO i tre trin Mulige TCO-faktorer (udvalg) -Indkøbspris -Installationsomkostninger -Oplæring/træning -Driftsudgifter til energi -Co-produkter -Arbejdstid (Spildtid) -Levetid -Licens/abonnement betaling -Restværdi/bortskaffelsespris -Forsikring -Transaktionsomkostninger ved skift af leverandør Trin 1 Overvejelser i foranalyse Trin 2 & 3 Evaluer med TCO-værktøj

19 Inddrag TCO i tre trin Trin 1 Brug TCO-overvejelser i foranalysen Overvej omkostningsdrivere i foranalysen Undersøg produktløsningers påvirkning af brugskonteksten Indirekte omkostninger f.eks. længere arbejdsgange

20 Inddrag TCO i tre trin Trin 2 Efterspørg TCO-oplysninger i udbudsmaterialet Lav krav og kriterier i udbudsmaterialet med hensyn til omkostningsdrivere Efterspørg oplysninger til TCO beregning i værktøjet i udbudsmaterialet

21 Inddrag TCO i tre trin Trin 3 Evaluér tilbud efter laveste TCO-pris Brug værktøjet til at udregne TCO-priser og sammenligne tilbud Evaluer tilbud efter laveste TCO pris

22 TCO værktøjernes opbygning Kolonner med forskellige produkter Lyseblåt område oplyses af tilbudsgiver Grønt område angiver forventet brug og udfyldes af ordregiver Brunt område er baggrundsdata og er udfyldt Gråt område er sammenligning af resultater Vejledning om udfyldelse af felter

23 Spørgsmål

24 Rasmus Nielsen Projektleder FORCE Technology Kontakt: tlf

25 TCO-UDBUD OG IMPLEMENTERING AF TCO I ODENSE KOMMUNE Miljøstyrelsens temadag om totalomkostninger og offentlige udbud d. 27. januar 2015 Udbudschef Cecilie Schwartz Førby

26 AGENDA FOR DAGENS OPLÆG 1. Præsentation 2. Implementering 3. Hvordan bruger vi TCO 4. Erfaringer 5. Igangværende udbud af hvidevarer 6. Strategisk indkøb af biler

27 PRÆSENTATION Cecilie Schwartz Førby Udbudschef Odense Kommune Tidl. Chefkonsulent I Odense og Københavns Kommune Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Forretningsservice Udbud & Kontraktstyring Odense Rådhus Flakhaven 2, Værelse Odense C Tlf

28 IMPLEMENTERING Første udbud med TCO var bleer på Ældre- og Handicapområdet. Genudbud hos Udbud og Kontraktstyring. Dialog med markedet, fagfolk og ledere i forvaltningen. Nye udbud i Odense Kommune vedtages på chefniveau. Strategiske udbud vedtages politisk.

29 HVORDAN BRUGER VI TCO Grundig foranalyse 1. Ledelsens opbakning fra alle involverede parter. 2. Samarbejdsvillighed fra de brugere/fagfolk, der er udvalgt fra fagforvaltningerne. 3. Dialog med alle interessenter. Foranalyse Udbud Det tager ekstra tid, men økonomisk tjener det sig ind igen. Kontrakt og drift

30 ERFARINGER Ledelsesopbakning er vigtig. Formidling fra chefniveau og ned i organisationen. Når fordelene (økonomiske og kvalitative) forklares har vi ikke mødt modvilje. Målrettet kommunikation til forskellige led i organisationen.

31 IGANGVÆRENDE UDBUD AF HVIDEVARER Udbud i KomUdbud. Gælder både husholdning og professionelle vaskemaskiner og tørretumblere. Husholdning kommer TCO ind i form af krav og indkøbspris. Professionelle kommer TCO ind i form af krav og en ny ligning.

32 STRATEGISK INDKØB AF BILER Business case med 4 scenarier. Alle udregnet med TCO og bæredygtighed (herunder økonomi, miljø og socialt aspekt). Politisk beslutning. Resultat: alle personbiler i Odense Kommune skal udskiftes til elbiler over en 4-årig periode.

33 28. januar SKI s praktiske erfaringer med TCO i udbud 27. Januar 2015

34 28. januar TCO-processen i SKI Forundersøgel se Opstart af udbud Markedsanalys e Udbudsdesign Udbudsmateri ale Udbudsfasen Evaluering / tildeling TCO-notat (fase 1) TCO-notat (fase 2) TCO-notat (fase 3) TCOdokument

35 28. januar Forundersøgelse Overordnet TCO-vurdering virker det relevant? Hvad er produktområdet? Har vi tidligere anvendt TCO på dette område? Kender vi til eksterne udbud, hvor TCO er afprøvet på dette produktområde? Indgangsvinkel til at belyse de omkostningsparametre der er umiddelbare Fx er det et strømforbrugende produkt, er der måske en metode/standard for måling af energiforbrug? TCO-notat (fase 1) redegør for de overvejelser, SKI gør sig omkring inddragelse af TCO i starten af et udbudsforløb.

36 28. januar Markedsanalysen (1) TCO-fokus i forlængelse med markedsdialogen (afklare og efterspørge omkostningsparametre) Afdækning af holdninger og muligheder Konkretisering af muligheder Konkretisering af TCO-mulighedens indarbejdelse i udbuddet Risikovurdering I dialog med udbudskonsulenten afgøres kompleksiteten og relevansen for det pågældende udbud Udfordringen: Der ikke må være tale om en kontaktbrug, som bringer visse leverandører en fordel i tilbudsfasen, hvorfor de problemstillinger, der behandles, skal have en fællesnævner med samtlige af de potentielle tilbudsgivere TCO-notat (fase 2) redegør for de oplysninger, som fremkommer under markedsdialogen og giver et overblik over muligheden for brug af TCO i det konkrete udbud.

37 28. januar Markedsanalysen (2) Markedsanaly se Samarbejde mellem den TCO-ansvarlige og udbudskonsulenten Tid Analyse af potentielle omkostningsparm etre Opstilling af potentielle omkostningsparametr e for produktgrupperne Løbende opdatering i TCO-notat (fase 2) Tid

38 28. januar Udbudsdesign Hvordan skal TCO indarbejdes i tilbudsevalueringen? Økonomisk kriterium? og/eller Kvalitativt kriterium? Evalueringskriteriet(-erne) sker med baggrund i markedsanalysens fremkomne omkostningsparametre. Praktisk: At opstille den beregningsmetode og model, der kan indgå som evalueringskriterie på tilbudslisten, samt at sikre at der er opstillet de mindstekrav, der sikre et totaløkonomisk perspektiv. Fx opstille beregningsmetode/-model for prisberegning af elforbrug i tilbudslisten med et mindstekrav til Energistyrelsens Indkøbsvejledning 2014 i kravspecifikationen

39 28. januar Eksempel på TCO-udbudsdesign (SKI s udbud af storkøkkenudstyr) Beregningsmetode Testet efter EN441 eller DS/EN ISO standard samt oplyse det årlige energiforbrug Testet efter DS/EN ISO korrigeres resultatet af elforbrugsmålingen med +10 % TCO-prisen TCO-pris = anskaffelsespris + (årligt energiforbrug * levetid * elpris = anskaffelsespris + (x kwh/år * 10 år * 1.55 kr./kwh) Mindstekrav Energistyrelsens Indkøbsvejledning 2014

40 28. januar Udbudsmateriale Forpligtende rammeaftale Høring af udbudsmateriale hos ekstern projektgruppe (kunder) Teknisk dialog med leverandørerne TCO-notat (fase 3) redegør for de udvalgte TCOparametre og den valgte modelopstilling i tilbudslisten og baggrund for udvælgelsen heraf. Ligeledes hvilke erfaringer høringen af materialet har givet, og om evt. ændringer ønskes.

41 28. januar Udbudsfasen Kravspecifikation Tilbudsgiver skal opfylde de mindstekrav, som stilles til udbuddets sortiment Tilbudslisten Tilbudsgiver udfylder felter, der er tilegnet denne Fx produktets strømforbrug opgjort efter driftstilstand eller en reservedelspris

42 Eksempel på tilbudsliste (SKI s udbud af AV-udstyr) 28. januar

43 Eksempel på tilbudsliste (1) 28. januar

44 Eksempel på tilbudsliste (2) 28. januar

45 Sandie Nøhr Nielsen TCO-ansvarlig Mail: Tlf.:

46 WORKSHOP III

47 Videndeling om TCO Rikke Fischer-Bogason Sekretariat for Grønne Indkøb

48 Sekretariat forgrønneindkøb Understøtter to organisationer: - Forum for Bæredygtige Indkøb - Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Er finansieret af Miljøministeriet Har til formål at understøtte bæredygtige indkøb som dagsorden samt facilitere Partnerskabets arbejde

49 Sekretariat for Grønne Indkøb Det gør vi bl.a. ved at: Fungere som et naturligt omdrejningspunkt for grønne indkøb i Danmark Sikre og udvikle Forummets og Partnerskabets virke og synlighed gennem sekretariatsbistand + faglig og strategisk udvikling af initiativerne Understøtte nye udbudsformer (totalomkostninger, funktionskrav)

50 Den organiske tilgang Videndeling Netværk Inddragelse Synergi

51 Forum for Bæredygtige Indkøb er nedsat af miljøministeren for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige og private virksomheder gennem videndeling og netværksdannelse

52 En styregruppe der går på tværs af sektorer og brancher Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Regionale Indkøbschefer, Indkøbere i Danmark (IKA), Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI), DI, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Dansk Indkøbs-og Logistik Forum (DILF), Energistyrelsen, Miljømærkning Danmark, Miljøstyrelsen m.fl. Temagrupper med repræsentanter for indkøbere, leverandører, rådgivere, og brancheorganisationer osv. Medlemmer (ca. 650) gratis! Professionelle indkøbere, virksomhedsledere, leverandører, miljøfolk, NGO'er, embedsfolk, journalister, forskere, konsulenter og branchefolk Sekretariat Finansieret af Miljøministeriet

53 Linkedin Nyhedsbrev Hjemmeside Arrangementer

54 Transport Fødevarer Byggeri Fødevarer Cirkulær økonomi Totalomkostninger Undervisning Markedsdialog

55 Læs mere på LinkedIn: Ambassadører for grønne indkøb

56 Den systematiske tilgang Frontløbere Forpligtende Implementering Samarbejde

57 Hvad er partnerskab for offentlige grønne indkøb? Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et partnerskab mellem Miljøministeriet, kommuner og regioner, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet gennem deres indkøb. Partnerskabet består i dag af: Københavns kommune Århus kommune Odense kommune Herning kommune Region Midtjylland Vandcenter Syd Region Syddanmark Sønderborg kommune Egedal Roskilde kommune Frederiksberg kommune Gladsaxe Kommune Miljøministeriet SIDE 57

58 Partnerskabet er frivilligt og gratis men forpligtende Partnerskabets deltagere forpligter sig til at leve op til partnerskabets konkrete grønne indkøbsmål i fremtidige indkøb. Derudover skal en grøn indkøbspolitik være tilgængelig på medlemmernes hjemmesider. SIDE 58

59 Fremtidig fokus Nye medlemmer Erfaringsudveksling i forhold til implementering af grønne mål og krav i indkøb. Erfaringsudveksling indenfor målopfølgning. Alle grønne mål skal ledsages af eksempel på, hvordan målet kan indskrives i udbudstekst samt en metode til, hvordan man følger op på målet. Partnerne skal arbejde med TCO indenfor energiforbrugende produktområder skal til at implementere TCO i udbud af storkøkkenudstyr og belysning SIDE 59

60 SIDE 60

61 Hvad er de oplagte muligheder for at arbejde videre med TCO? Deltagelse i temagruppe om TCO Temaer og cases via Forums platform Seminar med erfaringsopsamling og spørg en praktiker under Grøn Indkøbsuge Undergruppe til Ambassadører for Grønne Indkøb - debat og QA-forum Deltagelse i POGI, indflydelse via arbejdsgrupper? Dialog med superbrugerne i TCO kan sætte fokus på brug af TCO i deres organisation og netværk og give deres viden videre til andre indkøbere

62 Sekretariat forgrønneindkøb Rikke Fischer-Bogason: Tlf

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere