HVAD BETYDER DEN NYE UDBUDSLOV FOR TCO?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD BETYDER DEN NYE UDBUDSLOV FOR TCO?"

Transkript

1 HVAD BETYDER DEN NYE UDBUDSLOV FOR TCO? Jakob Scharff, markedschef, dansk erhverv 3. November 2015 TCO i praksis Grøn Indkøbsuge arrangement

2 indkøbspris versus totalomkostninger

3 Flere trin i værdikæden Trin Består bl.a. af Beskrivelse / eksempler Trin 1: Anskaffelse Udbud En TCO-tilgang kræver en bredere tilgang i udbudsmaterialet end simpelt prisfokus. Anskaffelse / indkøb Selve indkøbsprisen Trin 2: Drift Teknisk drift Menneskelig drift Forudseelige udgifter til energi, vedligehold af fysiske rammer, f.eks. opdateringer af software, patroner til printeren eller løbende vedligehold af bygninger F.eks. løbende rådgivning eller uddannelse af personale Vedligehold F.eks. reparationer eller andre uforudsete omkostninger Trin 3: Afskaffelse Afskaffelse F.eks. fysisk bortskaffelse af materiel

4 En effektiv offentlig sektor Oktober 2013: Regeringens strategi for intelligent offentlig indkøb Syv strategiske principper for, hvordan der opnås intelligent indkøb, samt en række konkrete initiativer. Initiativerne bidrager alle til at opfylde mål om effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling samt bæredygtighed. Princip 5: Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden.

5 Konkrete værktøjer I forlængelses af regeringens strategi udviklede Miljøstyrelsen værktøjer, der kan bruges til at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase. Der findes TCO-værktøjer på følgende områder: Kontor IT (skærme, bærbare computere, TV, projektorer, servere, tynde klienter, kopi og print, tablets og stationære computere) Selvbetjeningsmaskiner (herunder kaffemaskiner) Belysning (der er udviklet to værktøjer inden for belysning. Ét værktøj til lyskilder og ét til belysningssystemer) Skylletoiletter (toiletbræt til montering på eksisterende toilet med indbygget skylle og tørrefunktion) Køle/fryseskabe (til storkøkkener / professionel brug)

6 Vi har allerede konkrete erfaringer PC ere Multifunktionsmaskiner Biler Lyskilder Bleer

7 TCO I LYSET AF DEN NYE UDBUDSLOV

8 Overblik Lovens betegnelse TCO (Total-cost-of-ownership) à livscyklusomkostninger Livscyklusomkostninger i lovteksten Beregningen af livscyklusomkostninger behandles i Lovteksten er et udtryk for et politisk ambitionsniveau

9 Livscyklusomkostninger: En ordregiver kan ved anvendelse af tildelingskriterierne omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet jf. 162 stk. 1, nr. 2 og 3, inddrage livscyklusomkostninger. à Lovteksten stiller ikke krav om inddragelse af livscyklusomkostninger, men er et udtryk for et politisk ambitionsniveau. à Kommende vejleding fra KFST samt EU-Kommissionen

10 bedre adgang til livscyklusomkostninger (og total cost of ownership) Livscyklusomkostninger kan omfatte omkostninger til erhvervelse, brug, vedligeholdelse og bortskaffelse/ genindvinding Udbyder fastlægger metoden Objektivt og verificerbar Tilgængelig for alle og må ikke favorisere bestemte Rimelighedsbetragtning ift. leverandørens data

11 Vejen frem til en ny dansk udbudslov Tid Milepæl Juli 2013 Oktober 2013 November 2014 Marts-juni 2015 EU-forhandlinger afsluttet Udbudslovsudvalg igangsat. Kommissorium: Proceslov!!! Udbudslov i høring Folketingsbehandling. Lovforslaget faldt pga. valg Oktober 2015 Oktober november /10: Lovforslag (Gen)fremsat Folketingsbehandling 1. Januar 2016 Ikrafttrædelse

12 Den interessante cocktail 1. Bedre adgang til livscyklusomkostninger (og TCO) 2. Øget adgang til fleksible udbudsformer 3. Øget fleksibilitet ved ændringer af kontrakter 4. Markedsdialog - førdialog 5. Ny formålsbestemmelse: Effektive indkøb!

13 HVOR ER DER PERSPEKTIVER?

14 Hvor er der perspektiver to eksempler Alle tunge varegrupper med et efterfølgende driftsperspektiv Medico: Produktets behandlingseffekt, produktets levetid, driftsomkostninger, antal kontrolbesøg, risiko faktorer, patientens direkte omkostninger, uddannelse mv. Sundhedsbehandling: Komplekse patientforløb, flere kasser betaler, afledte sociale omkostninger

15 Hvordan kommer vi videre? Udpegning af de områder hvor der er efterspørgsel (interesser og potentialer) Ny udviklingsdynamo for TCO Konkret handlingsplan Ny OPS-enhed til at koordinere og forankre indsatsen

16

17 Team Udbud og Indkøb Linda Steengaard, udbudskonsulent Totaløkonomi i praksis Frederikshavn Kommunes indkøb af voksenbleer

18 Generelt Vi skal købe ind med omtanke, bruge vores penge og ressourcer rigtigt. TCO betragtninger i udbud både på Hjemmeplejebiler og Voksenbleer. Side 2 november 2015

19 Hjemmeplejebiler TCO i udbud på hjemmeplejebiler er beregnet på følgende måde: - Bilens økonomi er vurderet på b.a. af de årlige totalomkostninger ved 3 års Følgende omkostninger er medregnet: - Bilens anskaffelsespris (inkl. moms og - Brændstofforbrug (forventet antal kørte km årligt * brændstofpris) - Grøn - (alle Jl vedligeholdelse, lovlige kvalitetsdæk inkl. montering og opbevaring) - Rengøring (hver 14. dag) - Pris for over- /underkørte km - Garanteret Jlbagekøbspris Side 3 november 2015

20 Voksenbleer - vejvalg i vores proces Metode A En totaløkonomisk opgørelse, som bruges som det økonomiske kriterium i tilbudsevaluering. Følgende omkostninger indgår i beregning af TCO i udbud på Bleer: - omkostninger til produktet - udgift til plejetid herunder håndtering af lækager og vasketøj - sortiment - emballering - miljø - leveringssikkerhed - økonomisk opfølgning - kvalitetssikring Side 4 november 2015

21 Voksenbleer - vejvalg i processen Metode B Totaløkonomiske parametre inddrages som en del af de kvalitative kriterier i tilbudsevalueringen Kravspecifikation - definition af mål, vi vil nå - overvejende funktionskrav - få mindstekrav Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier - prisen - kvalitet - tilbudt løsning Evaluering Side 5 november 2015

22 Vi valgte metode B i stedet for A - hvorfor! Metode A - Opgjorte besparelser er svære at efterprøve/kontrollere - Rationalisering effektueres ikke - i hvert fald hos os Metode B - Plejetid koster penge, men det er patient/plejesituationen, der afgør plejetiden og ikke produkterne - Tid knyttet direkte til produkterne udgør kun en meget lille del af den samlede plejetid Hvor vi tidligere har set TCO i forhold til produktet, vælger vi nu at se TCO på det organisatoriske niveau. Side 6 - november 2015

23 Fremgangsmåde 1. Forarbejde/opstart 2. Forandringsteori/processer 3. Baseline 4. Overordnede effektmål med løsningen 5. Underkriterier/værdiindikatorer, som understøtter evaluering 6. Kontraktopfølgning, som sikrer totaløkonomi Side 7 november 2015

24 Status Kontraktstart 1. april styregruppemøder Her og nu Side 8 november 2015

25 Optimering af totalomkostninger som konkurrenceparameter

26 OK kort fortalt Hele Danmarks totalleverandør Dansk og kundeejet energiselskab med mere end 100 års erfaring Hovedkontor i Viby J Nettoomsætning mio. kr. Egenkapital (soliditet) 61,2 % Totalleverandør af energiløsninger Kombinerer ekspertise og høj kvalitet med konkurrencedygtige priser

27 TCO Formler udarbejdes TCO- beregning 2 x 12 x 50 = 1200, 1200 /4 = 300, 79 kr - 35 kr = 44 kr, 300 x 44 kr = kr Miljøhensyn 300 kr x (37,5 x 4 = 150) = kr 10, 75-0,99 = 9, 76 mod 10,75-0,43 = 10,32. Forskel(10,32-9,76) = 0,56 x antal liter tanket pr. måned eller år(0,56 x 40 liter = 22,4 kr x 2 pr. uge x 4 = 179, 2 kr. pr. måned pr. bruger(179,2 x 200 brugere= kr pr. måned eller kr. pr år) 10, 75-0,99 = 9, 76 mod 10,75-0,43 = 10,32. Forskel(10,32-9,76) = 0,56 x antal liter tanket pr. måned eller år(0,56 x 40 liter = 22,4 kr x 2 pr. uge x 4 = 179, 2 kr. pr. måned pr. bruger(179,2 x 200 brugere= kr pr. måned eller kr. pr år) 0,30 minut x 2 tankninger pr. uge x 4 gange pr. måned = 2,4 minut pr. måned, 300 kr. pr. time/ 60 minutter = 5 kr. pr. minut, 5 kr x 2,4 minut = 12 kr. pr. bruger, 12 kr. x 200 brugere = pr. måned eller kr. pr. år 2 minutter x 50 x 4 x 12 =4800 minutter, 4800 minutter = 80 timer x 300 kr = kr. pr. år

28 Eksempel på beregningsmodel En sand historie total tankomkostning km til tankstation ( medarb. omkostning pr. km. brændstofforbrug pr. km ved kørsel til tank ) ledig tankkapacitet ( gennemsnitlig pris/liter leverandørens rabatsats )

29 TCO Rådgivning Rapportering: Rapportering for overblik til controller, hvilket bidrager til reducering af timer brugt på leverandør Rapportering for overblik indkøbsafdeling, hvilket bidrager til reducering af timer brugt på leverandør Gennemsnitstimeløn for controller gange med x antal timer samlet pr. uge gange med x antal uger pr år = omkostning i kr. pr. år. Gennemsnitstimeløn for indkøber gange med x antal timer samlet pr. måned = omkostning i kr. pr. år

30 TCO Laveste pris/økonomisk mest fordelagtige Tilbudsevaluering A. Laveste pris TCO-opgørelse som et økonomisk kriterium i tilbudsevalueringen. B. Økonomisk mest fordelagtige tilbud TCO som en del af de kvalitative kriterier i tilbudsevalueringen (point efter hvor godt et tilbudt produkt kan nedbringe ordregivers udgifter i brugsperioden).

31 TCO laveste pris Eksempel på prisopgørelse Total opgørelse: Rabat pr liter diesel: Rabat pr liter fyringsolie: Rabat pr liter marinegasolie: Samlet besparelse ren pris: Samlet besparelse driftsøkonomi: Samlet laveste pris: Gennemsnitspris - rabat pr liter = besparelse ren rabat Driftsmæssige besparelser ligges sammen, hvorefter disse divideres med x antal volumen for besparelse pr liter(disse kommer af beregninger af omkostninger) Slutteligt vurderes ovenstående tal mod hinanden for at finde økonomisk bedste leverandør for kontraktperioden.

32 TCO - Dokumentation

33 TCO Økonomisk mest fordelagtige Forslag til tildelingskriterier Pointmodel: Økonomisk mest fordelagtige tilbud vægtet efter Pris 30 % Kontaktperson og service 5 % Bestilling og levering 20 % Fakturering og rapportering 20 % Øvrige omkostninger 5 % Overtagelse og overdragelse af forretning 10 % Miljø 10 %

34 Tak for i dag!

35 Indkøbssektionen Praktiske erfaringer med at inddrage TCO i forbindelse med udbud Rammeaftale på Ultra Low Temperature frysere Peter Lintrup Indkøbschef Koncern-økonomi Nørregade 10 Postboks København K 26/11/15

36 Bestyrelse Rektorsekretariatet Forskning & Innovation Rektor D i r e k t i o n HR & Organisation Koncern-økonomi Uddannelsesservice Kommunikation Prorektor Prorektor Universitetsdirektør Campus Service Koncern-it HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEOL BRIC Det Humanistiske Fakultet Det Juridiske Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Teologiske Fakultet Biotech Research & Innovation Center 8 institutter 5 institutter 12 institutter 13 institutter

37 Indkøbssektionen Rammeaftale på ULT frysere Formål At opnå bedre priser ved at samle Københavns Universitets behov i én aftale At guide brugeren til en anskaffelse, på grundlag af Københavns Universitets betingelser Alm. handelsbetingelser Mulighed for optionelle tilvalg At ind tænke bæredygtighed i aftalen

38 Indkøbssektionen Rammeaftale på ULT frysere Udførelse Afløftning af udbudspligten Bæredygtighedsovervejelser Flere overvejelser om hvorledes det skulle indtænkes i det offentlige udbud Det endte med at det økonomisk mest fordelagtige bud Blev identificeret ud fra en TCO betragtning

39 Indkøbssektionen Rammeaftale på ULT frysere TCO beregning Σ TCO = 15 t=1 Energiforbrug (1+0,05) t + Enhedspris + Pris på optionelle tilvalg TCO = Total Cost of Ownership t = tiden, målt i år 15 = løbetiden Energiforbrug = enhedens forbrug i kwh/døgn i løbetiden 0,05 = kapitalomkostningen (renten).

40 Har vi fået det vi gik efter? Indkøbssektionen

41 Indkøbssektionen Pris besparelse Stor Lille Lille Stor Kummefryser Skabsfryser 38% 52% 52% 55% 45% 62% 48% 48% Tilbudspris Tilbudspris Besparelse Besparelse

42 Indkøbssektionen Fryser energiforbrug kwh/døgn Stor Lille Kummefryser Skabsfryser 17% 31% 29% 45% 55% 71% 69% Energiforbrug Energibesparelse 83%

43 Indkøbssektionen Akkumuleret besparelse TCO mio. kr

44 Indkøbssektionen Muligheden for at overføre til andre anskaffelser I laboratorieverdenen: Der er meget energitungt udstyr i laboratorieverdenen Oplagt er at lave rammeaftale for -20 graders frysere Men kun få andre ting at adressere Tiltag til ændring af adfærd Bygge- og anlægsarbejder Nagel fast udstyr Laf bænke, stinkskabe, autoklaver Detailprojektering i forbindelse med nybyggerier ventilationssystemer, klimaanlæg, isolering og vinduer

45 TCO- værktøjer i offentlige indkøb Iben Kinch Sohn, Miljøstyrelsen November 2015

46 TCO værktøjer Belysning Belysningskilder og systemer Kontor IT Bærbare, computere, printere, AV udstyr, mul<funk<onsmaskiner mv. Skylletoiletsæder Brusere og luatørrerer <l toilecer Køle- og fryseskabe Til professionelt brug Selvbetjeningsmaskiner Kaffemaskiner mv.

47 Valg af produktområder et sted at starte! Produktområder er udvalgt ud fra ü Økonomisk og miljømæssigt besparelsespoten<ale ü Anerkendte standarder ü Eksisterende erfaringer Lavt hængende frugter Indsamling af erfaringer - som der kan bygges videre på

48 TCO værktøjer Hvad skal vi bruge det Nl? Vælg det produkt, der samlet set i gennem hele produkts leve<d er det billigste. Summen af de synlige omkostninger (prisen) + de mindre synlige omkostninger (driaen)

49 Baggrund og forankring Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt udbudsdirek<v hvor LCC/ TCO indgår Erfaringer fra SKI Erfaringer fra Sverige Forum for Bæredyg<ge Indkøb

50 Inddrag TCO i tre trin PDF vejledning Excel værktøj

51 Inddrag TCO i tre trin Vejledningens tre trin Trin 1 Brug TCO- overvejelser i foranalysen Trin 2 EWerspørg TCO- oplysninger i udbudsmaterialet Trin 3 Evaluér Nlbud ewer laveste TCO- pris

52 TCO <lbudsgiveroplysninger

53 TCO ordregivers oplysninger

54 TCO baggrundsdata

55 TCO - resultat

56 Hvordan? Involvering af relevante aktører Test Accept/ enighed

57 Hvor? Den Ansvarlige Indkøber indkob.dk Værktøjer Vejledninger Film Cases

58 Film om TCO- værktøjer Sådan vælger du det produkt, der samlet set er det billigste! Brug TCO i tre trin! Begge film kan findes på indkøb.dk

59 Hvad så nu? Udbredelse af TCO- værktøjer Evaluering af værktøjsbrug Ø Indsamling af erfaringer Ø Udarbejdelse af cases TCO- værktøjer for 2 nye produktområder (2016) Servere (små og store servere, serverrum, datacentre, UPS- anlæg) Netværksudstyr (switche og trådløse access points)

60 Spørgsmål?

61 Kommunernes udfordringer og erfaringer med TCO-beregninger TCO i praksis Grøn indkøbsuge Rikke Thorlund Haahr 1

62 Agenda 1. Udfordringer ved at tænke totaløkonomisk 2. Forskellige modeller for TCO i udbud 2

63 men først lige en definition Anskaffelsesprisen udgør ofte kun en mindre del af de samlede omkostninger ved at eje et produkt TCO-beregninger omfatter de direkte økonomiske udgifter for ejeren af et produkt TCO kan defineres som summen af: Anskaffelsespris Transaktionsomkostninger Driftsomkostninger Service og vedlighed Bortskaffelse 3

64 Generelle udfordringer ved at arbejde med totaløkonomi i kommunerne Udgifterne til anskaffelse og vedligehold er ofte placeret forskellige steder i organisationen Et-årige budgetter og fire-årige valgperioder Vedligeholdelse, drift eller anvendelse varetages ofte af egne medarbejdere. Hvordan realiseres totaløkonomien, når den omfatter arbejdskraft? 4

65 Udbudsdirektivet om TCO (LCC) To metoder til at få totaløkonomi ind i udbuddet Mindstekrav (direktivets art. 23) Evaluering (direktivets art. 53) Metoderne kan kombineres - dvs. der stilles mindstekrav til visse aspekter og evalueres på andre aspekter Fx mindstekrav vedrørende strømforbrug, evaluering på forbrugsstoffer 5

66 Udbudsdirektivet om TCO (LCC) Krav, kriterier m.v. skal have tilknytning til det der udbydes Krav, kriterier m.v. skal være verificerbare Det skal være gennemsigtigt hvordan TCO indgår i udbuddet Det skal være muligt for alle tilbudsgivere at få adgang til materialet, hvor oplysningerne fremgår 6

67 TCO som mindstekrav Mindstekrav De tekniske specifikationer dvs. krav til det specifikke produkt kan f.eks. være særlige miljøkrav til produktet. Særlige kontraktretlige forpligtelser den ordregivende myndighed kan medtage særlige kontraktretlige forpligtelser, der ikke nødvendigvis er knyttet til produktets/ydelsens karakteristika. Udfordring: Kræver et godt kendskab til markedet, for at vide hvilke mindstekrav der er de rigtige (hvor er de reelle cost-drivere?) 7

68 Udfordringer ved at anvende TCO/ LCC som tildelingskriterium Tildelingskriterium, betingelser der skal være opfyldt Være baseret på objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier Metoden må ikke uberettiget favorisere eller forringe vilkårene for visse virksomheder, herunder særligt hvis metoden endnu ikke er godkendt til gentagen eller vedvarende anvendelse. Udfordring: De TCO-parametre, der konkurreres på, konkurrerer også med de øvrige tildelingskriterier. Større usikkerhed om, hvad man får. 8

69 Andre metoder til at tænke totaløkonomisk Køb vedligeholdelsesfrit/ lad leverandøren stå for vedligeholdelsen: Konkurrencen omfatter også vedligeholdelsesomkostninger Leverandøren (som måske har bedst kendskab til costdriverne) foretager TCO-vurderingen. Leasing Indarbejd bløde TCO-kriterier i underkriterierne vedr. kvalitet. 9

70 Generelle udfordringer ved TCO/LCC Identifikation af de rigtige omkostningsparametre? Hvordan estimerer man omkostningerne? På mange parametre findes der ikke standarder (endnu). Omkostninger til anskaffelse er ofte organisatorisk adskilt fra vedligeholdelsesomkostninger mv. Et-årige budgetter inviterer ikke til langsigtede omkostningsbegreber. En besparelse er først en besparelse, når den er realiseret. 10

71 En TCO-orienteret udbudsproces TCO handler også om behov tidlig behovsafdækning Foranalyse hvilke løsninger skal der fokuseres på? Tal med branchen de ved hvor costdriverne er (men ofte er det der, avancen ligger)! Overvej, hvem gevinsten skal tilfalde (og aftal det tidligt) Realisering af TCO-gevinsten Følg op holdt vurderingerne stik? Synliggør resultaterne 11

72 Hjælp til totaløkonomi?

73 TCO i praksis Grøn Indkøbsuge Rasmus Nielsen Projektleder FORCE Technology, Afdeling for Anvendt Miljøvurdering Mail: tlf.: Mine erfaringer med udvikling af TCO-værktøjer Ny guide fra Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO

74 TCO i praksis Grøn Indkøbsuge Oplevede og praktiske barrierer ved brug af TCO i offentlige udbud Stramme tidsplaner Ingen viden om fordelen ved TCO TCO-beregninger er farlig komplekse Opdelt drifts -og indkøbsbudget Jura og frygt for at udbud må gå om Valg af TCO-parametre Fair måling af TCO-parametre Begrænser innovative eller anderledes produkter Effektuering af besparelserne Opfølgning

75 TCO i praksis Grøn Indkøbsuge Overkomme barrierer Kast dig ud i det! Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO (evt. Partnerskab for offentlig grønne indkøb) Miljøstyrelsens TCO-værktøjer (csr-indkob.dk) IKA Nationalt Rejsehold for Grønne Indkøb (kommende projekt med gratis rådgivning til offentlige indkøbere) Ny guide fra Forum for Bæredygtige Indkøbs temagruppe om TCO

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 2 Det totaløkonomiske perspektiv Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig Livscyklusomkostninger

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015

Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb. Den 27. Januar 2015 Temadag: Totalomkostninger og offentlige indkøb Den 27. Januar 2015 Hvorfor totalomkostninger? Ved Michel Schilling, vicedirektør i Miljøstyrelsen TCO-værktøjer i offentlige indkøb Iben Kinch Sohn, Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger

27. MAJ Tildeling og livscyklusomkostninger Tildeling og livscyklusomkostninger 1 Tildeling og livscyklusomkostninger Pris Tildeling til det økonomisk mest fordelagtige tilbud - 161 Omkostninger alle former for omkostninger, herunder priser og livscyklusomkostninger

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Selvbetjeningsmaskiner 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Lyskilder og belysningssystemer 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. UPS-udstyr. 1 Miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til. indkøbere. UPS-udstyr. 1 Miljø- og Fødevareministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere UPS-udstyr 1 Miljø- og Fødevareministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1)

ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) TCO/LCC KONFERENCE ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 (DAG 1) 08:30-09:00 Ankomst, registrering og morgenmad 09:00-09:15 09:15-09:45 Åbning af konferencen JUC og Kammeradvokaten Forventninger til TCO Claudio Romanini

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til. indkøbere. Køleskabe og fryseskabe. 1 Miljø- og Fødevareministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Køleskabe og fryseskabe 1 Miljø- og Fødevareministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Computere. 1 Miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til. indkøbere. Computere. 1 Miljø- og Fødevareministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Computere 1 Miljø- og Fødevareministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger forstås

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler

Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler Rehab konference den 9.9.14 DS/INF 174 Anbefalinger til offentlige udbud af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler v/kirsten Jensen, chefkonsulent, Region Hovedstaden Baggrund Udbudsprocessen: - et samspil

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljø- og Fødevareministeriet

Vejledning til. indkøbere. Selvbetjeningsmaskiner. 1 Miljø- og Fødevareministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Selvbetjeningsmaskiner 1 Miljø- og Fødevareministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Totalomkostninger. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere November 2016 Totalomkostninger Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtrykaf GrønomsllingviaTCO? af RikkeDreyer,FormandforForumforBæredyggeIndkøb,og PeterAlbækFanth,Miljø ogklimamedarbejder,ski Januar2014 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.4

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ved advokat Lotte Hummelshøj IKA Leverandørjura den 15.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 21-06-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet

Betingelser for udbud af. Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Betingelser for udbud af Kabinetvasker til Hjælpemiddeldepotet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3).

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3). SIDE 211 JANUAR 2016 Kapitel 10 Evaluering og tildeling 10.1 Indledning Hvad er nyt?» Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal anvendes som et overordnet begreb (se afsnit 10.3).» Tre nye tildelingskriterier:

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

Evalueringsmetoder. Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Evalueringsmetoder Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Juli 2016 Evalueringsmetoder Praktisk vejledning til offentlige indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015. Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 19-01-2015

Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015. Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 19-01-2015 Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015 Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 2 19-01-2015 Evalueringsmodeller - regler og praksis Der er ingen regler i

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner

Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Hvad siger udbudsreglerne? Fremtidens drivmidler, Dansk Affaldsforening, 16. april 2013 Jesper Fabricius Advokat, partner Miljøhensyn ved udbud Det er anerkendt, at miljøhensyn kan inddrages i EU-udbud

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Vejledning til indkøbspolitikken

Vejledning til indkøbspolitikken Vejledning til indkøbspolitikken Særligt om varer, tjenesteydelser og IT-systemer Målsætninger Der henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik 2016. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbud af energibesparelser

Udbud af energibesparelser Udbud af energibesparelser 1 Emner Overblik over de udbudsretlige regler Udbud af energibesparelser Udbudspligt Håndtering af udbud 2 2 Overblik over de udbudsretlige regler Relevante udbudsregler Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange Innovation i udbud - Mulighederne er mange Anne Ley og Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konference om Innovation i udbud, Odense den 1. december 2016 Fokuspunkter 1. Hvad forstås

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere