Indkøbsstrategi Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune"

Transkript

1 Indkøbsstrategi Herning Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder: Effektiv kontraktstyring E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen) Fakturakontrol Compliance Spend management Controlling Volumen og standardisering Innovation TCO Organisering

3 1. Indledning Indkøbsafdelingerne arbejder overordnet set for økonomiske såvel som procesmæssige mål. De økonomiske mål er knyttet til bedre aftaler via centralt indgåede kontrakter, som det er obligatorisk at anvende i organisationen. De procesmæssige mål er knyttet til effektivisering af disponeringen samt efterfølgende bilagsbehandling i de enkelte afdelinger og institutioner. Formålet med nærværende strategi er at synliggøre ambitionsniveauet for indkøbsområdet i Herning Kommune, herunder de initiativer der samlet skal udgøre indkøbsstrategien med henblik på at indfri de overordnede mål for perioden Økonomiske gevinster sikres bl.a. ved: At der gennemføres et større antal EU udbud og tilbudsindhentninger hvert år At indkøbsaftaler udbydes i samarbejde med f.eks. KomUdbud At indkøbsaftalerne er obligatoriske og aftaleoverholdelsen er høj At indkøbsaftalerne så vidt muligt standardiseres mht. sortiment Procesmæssige gevinster sikres bl.a. ved: At indkøbsaftaler udbydes i samarbejde med Ikast-Brande og evt. Silkeborg Kommune At indkøbsprocessen digitaliseres At optimere logistikken omkring indkøb via øget innovation i udbudsprocessen Indsatsområder: I det følgende beskrives de indsatsområder der skal udgøre kernen i Herning Kommunes indkøbsstrategi for perioden. Hvert enkelt initiativ er ledsaget af mål og evt. delmål med henblik på kontinuerlig opfølgning i perioden. 3

4 2. Effektiv kontraktstyring For at sikre effektiv kontraktstyring skal der bl.a. arbejdes med: E-handel Fakturakontrol Compliance Spend management Controlling 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen) For at Herning Kommune kan få en sikker og effektiv arbejdsgang omkring indkøb er det helt afgørende at Herning Kommunes indkøbssystem anvendes ved alle indkøb, herunder til elektronisk bestilling. Elektronisk bestilling dvs. E-handel bidrager til effektiv kontraktstyring, idet der automatisk sker fakturakontrol, betaling og bogføring. Der kan endvidere opnås procesmæssige gevinster ved brug af favorit- og genbestillingslister. Det er målet, at mindst 95 % af det koordinerede indkøb foretages efter en forudgående konsultering af Indkøbsportalen og at mindst 50 % af alle standardvarer E-handles via Indkøbsportalen inden udgangen af 1. kvartal Delmål: E-handels måling skal dokumentere en e-handelsgrad på den enkelte varekøbsaftale på mindst 60 % i 2015, 70 % i 2016 og 80 % i Fakturakontrol Stikprøver viser at der ikke altid bliver faktureret korrekt i henhold til de indgåede kontrakter. Der skal derfor arbejdes hen mod en større grad af automatisk fakturakontrol og fakturamatch. Det er målet, at mindst 90% af alle e-ordrer vil have fakturamatch inden udgangen af Delmål: Det er målet, at mindst 70% af e-ordrerne vil have fakturamatch i 2015, og tilsvarende at mindst 80% vil have fakturamatch i

5 2.3. Compliance Hvis der skal opnås besparelser på kommunernes indkøb er det helt afgørende, at de decentrale indkøbere anvender de fælles indkøbsaftaler. Rent juridisk bør aftaleloyaliteten være på minimum 80 %, men ud fra et kommercielt synspunkt bør den være endnu højere. Det er målet, at anvendelsesgraden (Compliance 1) for de fælles indkøbsaftaler er på 95 % ved udgangen af Delmål: Stikprøver af compliance skal dokumentere en compliancegrad på mindst 80 % i 2014, 85 % i 2015 og 90 % i 2016 Information om den hidtidige omsætning på indkøbsaftalerne er p.t. utilstrækkelig til at anvendelsesgraden kan dokumenteres, idet manuel faktura gennemgang p.t. er den eneste mulighed til at opgøre anvendelsesgraden Spend management Vi har flere tusinde leverandører og et større antal uopdyrkede aftaleområder. Vi har et samlet indkøbsbudget på ca. 1.6 mia. kr. Der er lavet indkøbsaftaler der repræsenterer en årlig værdi af ca. 350 mio. kr. Der er behov for øget overblik og kontrol med, hvad udgifterne bruges til. Vi kan med fordel bruge dette overblik til at opdyrke nye aftaleområder eksempelvis på følgende områder (men ikke begrænset til): Supermarkeder og bagerier Håndværkerydelser Byggemarked Hoteller Serviceaftaler Grafiske ydelser M.fl. 5

6 Vi kan med fordel indgå et større antal indkøbsaftaler med henblik på at opnå yderligere stordriftsfordele og minimere procesomkostningerne ved de løbende indkøb, således at der decentralt frigives tid til kerneopgaverne svarende til den tid, der hidtil er medgået til at indhente tilbud, sammenligne og forhandle priser, modtage leverandørbesøg m.v. Det er målet, at få styr på 80 % af vores samlede spend med henblik på at nye aftaleområder koordineres og konkurrenceudsættes inden udgangen af Controlling Der er behov for et øget overblik over kommunernes indkøbsmønstre med henblik på en strategisk styring af indkøbsområdet, herunder spend management. Der er endvidere behov for at kunne dokumentere compliance dels for at leve op til de beskrevne mål for compliance og dels for at kunne bruge det som et element i forhandlingerne med leverandørerne med henblik på at sikre de mest attraktive priser og vilkår. Det er målet, at der inden udgangen af 2014 implementeres et indkøbsanalyseværktøj med henblik på controlling og tilvejebringelse af relevante KPI er på indkøbsområdet, herunder e- handelsprocenten, compliance procenten m.fl. 3. Volumen og standardisering Vi kan øge volumen og opnå større stordriftsfordele ved at indgå i forskellige indkøbsalliancer. Samtidig sikrer deltagelse i indkøbsalliancer at vi samlet kan konkurrenceudsætte et større antal udbud. Indkøbsalliancerne bidrager også til, at vi overholder gældende lovgivning på udbudsområdet samtidig med at procesomkostningerne ved indkøb alt andet lige reduceres i takt med en større aftaleportefølje. Det er målet, at Herning Kommune skal indgå i mindst 80 af 100 planlagte fælles EU udbud i KomUdbud i perioden

7 Samtidig skal der arbejdes på at et tættere samarbejde med Ikast-Brande og evt. Silkeborg Kommune omkring øvrige udbudsområder, der kan være velegnet til fælles udbud i en lidt mindre kreds. 4. Innovation Innovation og fornyelse i indkøbsprocessen kan give nye og billigere løsninger. Der kan med fordel eksperimenteres med nye indkøbsprocedurer med henblik på at reducere omkostninger, herunder proces og logistikomkostninger ved øget innovation i vores udbudsforretninger: Teknisk dialog med markedet Ekstern høring af udbudsmateriale Spørgemøde i forbindelse med udbudsprocessen E-auktioner Funktionsudbud Det er målet, at der skal gennemføres teknisk dialog med markedet, ekstern høring af udbudsmaterialet, og spørgemøde i relation til alle udbudsforretninger. Der skal særligt i forbindelse med den tekniske dialog lægges op til en drøftelse af mulighederne for øget innovation. Det er målet at gennemføre nye udbudsformer i form af funktionsudbud og e-auktioner, hvor det synes relevant med henblik på udvikling af best practise. 5. TCO Total cost of ownership handler om at vælge de produkter der samlet har de laveste anskaffelses- og driftsomkostninger i produktets levetid. Det er målet, at spørgsmålet om TCO beregninger skal indgå i forbindelse med den tekniske dialog med markedet med henblik på at udvikle branche specifikke standarder over tid, der kan indarbejdes i udbudsmaterialerne således at TCO kan indgå i forbindelse med tildelingen af kontrakterne. 7

8 6. Organisering Herning Kommune har samlet om mod 800 indkøbere dvs. at ca. hver 10. medarbejder er delvis beskæftiget med indkøb og op mod 800 indkøbere skal til stadighed undervises i brugen af Indkøbsportalen, herunder E-handel. Det betyder også at op mod 800 indkøbere til stadighed skal have et overblik over vores 200 skiftende aftaleleverandører, herunder hvad der er koordineret og hvad der ikke er koordineret. Samtidig er der op mod 800 indkøbere der til stadighed skal rådgives. Færre indkøbere vil automatisk medføre at den gennemsnitlige ordrestørrelse vil stige og dermed reduceres fragt og logistikomkostningerne samtidig med at vi uden merudgift gør en positiv forskel for miljøet. Færre indkøbere vil formentlig også have en positiv effekt på aftaleloyaliteten, idet det alt andet lige bliver lettere at motivere til at bruge indkøbsaftalerne, såfremt der kan ske en større grad af to-vejs kommunikation, hvilket kun delvis lader sig praktisere, så længe der er op mod 1200 indkøbere. Det er målet, at der løbende skal arbejdes med at tilpasse antallet af indkøbere/bestillere ud fra en anbefaling om, at der som udgangspunkt skal være én primær bestiller pr. afdeling/institution. Det er målet, at der inden udgangen af 2014 er udarbejdet kompetenceprofiler for de indkøbsansvarlige, der også bør have kompetencer vedr. fakturabehandling, betalingsfrister, kontering, momsregler m.v. 8

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere