Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K 2. april 2014 Pr. Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser), Jeres EUDreform j.nr S.391, vores H78-14 FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Undervisningsministeriet har d. 19. marts 2014 sendt ovennævnte udkast i høring indeholdende forslag til ændring af otte love. Vi har som revisorbranche specielt fokus på det merkantile område, som omfatter kontoruddannelsen med speciale i revision (revisorelevuddannelsen). FSR danske revisorer støtter formålet med eud-reformen og ideen med bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Vi støtter ikke, at formålet med reformen reelt er endt med at skære erhvervsuddannelserne samlet set ned i niveau. Det gør det måske mere attraktivt for visse elever, men det giver ikke en bedre uddannelse, og det giver i sidste ende ikke en attraktiv uddannelse for erhvervslivet, der skal ansætte de unge som elever. Risikoen er, at reformen ikke opfylder det egentlige formål: At få uddannet flere indenfor en erhvervsuddannelse. Et af resultaterne er meget vel, at arbejdsgiverne vælger at ansætte elever med en anden uddannelsesmæssig baggrund end tiltænkt med reformen eller ikke vil ansætte elever fremover. FSR - danske revisorer har specielt fokus på, at den femårige elevuddannelse kan fortsætte, som er en attraktiv uddannelsesvej indenfor revisorbranchen. Vi vil gerne kvittere for, at eux-uddannelsen skal implementeres, og elever skal have gennemgået hele uddannelsesforløbet, forinden erfaringerne med uddannelsen skal evalueres, og der tages stilling til konsekvenserne for den nuværende femårige uddannelsesmodel. Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

2 eleverne gør. En del af dem fortsætter på universitetet med at læse cand.merc.aud. og i sidste ende blive statsautoriseret revisor. Det betyder, at det er essentielt for revisoreleverne, at deres teoretiske uddannelsesmæssige baggrund er på et så højt niveau, at de kan læse videre på universitetet efter endt elevuddannelse. Det betyder også, at der sættes høje krav til dem under hovedforløbet - elevtiden ude i revisionsvirksomhederne. At blive kontoruddannet med speciale i revision er kun første skridt i karrierestigen for en uddannelse på højde med eller højere end fx læge og advokat. Side 2 Det er atypisk, at en erhvervsuddannelse er den naturlige fødekilde til en universitetsuddannelse, men det er noget, FSR danske revisorer ser med stor positivitet på, idet det praktiske element har stor betydning for uddannelsen som statsautoriseret revisor. Revisoruddannelsen er en praktisk uddannelse, hvor deres erhvervskarriere efter endt elev- eller traineeforløb kombineres med, at de læser videre på universitet. FSR danske revisorer har derfor stor fokus på, at ændringerne af relevante love i forlængelse af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået d. 24. februar 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance ikke betyder, at det bliver lettere at få en erhvervsuddannelse ved at sænke det faglige niveau og lukke for eksisterende adgangsveje, der sikrer et højt niveau i uddannelsen. Revisorelevuddannelsen er for langt størstedelen af elevernes vedkommende en femårig uddannelse, bestående af et treårigt hhx-forløb og et toårigt elevforløb. Såfremt lovforslaget vedtages i sin nuværende udformning, vil elevuddannelsen fremover være en fireårig uddannelse, hvor der enten skæres et år af den teoretiske uddannelse eller et år af den praktiske uddannelse. Det vil ikke medvirke til at styrke anseelsen af uddannelsen, såfremt flere revisionsvirksomheder anser revisorelevuddannelsen som svækket som en følge af indførelsen af eux-uddannelsen som reelt eneste studiekompetencegivende adgangsvej til uddannelsen. Det kan betyde, at de dermed vælger den offentlige uddannelsesvej fra, det vil sige fremover ikke tager elever. En følge kan være, at især de mindre revisionsvirksomheder kommer til at mangle kvalificeret uddannet arbejdskraft, mens nogle mellemstore og større revisionsvirksomheder kan tænkes at ansætte trainees under privatretlige former.

3 Et traineeforløb er ikke reguleret af erhvervsuddannelsesloven eller andre tilsvarende love, det vil sige, det er en privatretlig uddannelse, der ikke giver et lovreguleret uddannelsesbevis. Side 3 Det er ikke FSR danske revisorers opfattelse, at det anses som mere attraktivt at tage den ene uddannelse frem for den anden, men det må mane til overvejelse, at flere revisionsvirksomheder mener, at ændringen af den merkantile uddannelsesvej under erhvervsuddannelserne ikke afstedkommer et fagligt løft, men bliver opfattet som en beskæring af uddannelsen, og derfor overvejer at ansætte trainees. Det må betyde, at de pågældende revisionsvirksomheder ikke anser niveauet for revisorelevuddannelsen som passende. FSR danske revisorer vil i nedenstående kun afgive bemærkninger til de dele af forslag til lovændringer, der vedrører den merkantile uddannelsesretning, der omfatter revisorelevuddannelsen kontoruddannelsen med speciale i revision. Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lovforslagets 1 FSR danske revisorer bifalder, at der sættes krav op til de kommende studerende på erhvervsuddannelserne jf. lovforslagets 1, nr. 3. Det synes hensigtsmæssigt, at det foreslåede karakterkrav på et gennemsnit på 2 i henholdsvis dansk og matematik ved 9.- eller 10.-klasseprøver gennemføres, idet det som minimum må kræves for en kontoruddannelse, at pågældende kan læse/skrive og regne. Vi havde gerne set et differentieret krav, hvor kravene til dansk- og matematikkundskaber var højere for de kommende studerende på en erhvervsuddannelse som den eux-uddannelse, der netop er studiekompetencegivende. FSR danske revisorer foreslår at der i lovforslagets 1, nr. 3 i affattelsen af 5, stk. 1, nr. 1 efter klasseprøver tilføjes et dog jf. stk. 4 og at der tilføjes et nyt stk. 4, hvoraf det fremgår, at adgang til grundforløbets 1. del på lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) kræver et gennemsnit på 4 i henholdsvis dansk og matematik ved 9.- eller 10.- klasseprøver. I forbindelse med Undervisningsministeren mulighed for at bestemme, at adgang til en uddannelses hovedforløb tillige forudsætter, at et særligt studiekompetencegivende forløb er gennemført, jf. lovforslagets 1, nr. 4, i

4 henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), jf. kapitel 4 a., anbefaler FSR danske revisorer, at der indsættes et sådan krav, som minimum for de kommende elever der ønsker et hovedforløb på kontoruddannelser med speciale i revision (revisorelevuddannelsen). Side 4 Optaget på kontoruddannelser med speciale er mindre end de øvrige erhvervsuddannelser, men det er vigtigt, at det er muligt at uddanne sig på et højt niveau i hele landet og ikke kun i de store byer. Der optages årligt ca. 250 revisorelever, hvilket kan afstedkomme at enkelte handelsskoler i udkantsområder ikke kan oprette en fuld klasse i eux-uddannelsens studiekompetencegivende forløb med relevante valgfag men også under hovedforløbets skoleperioder. I forlængelse af bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelsernes 18 bemærker FSR danske revisorer, at det er vigtigt, at Undervisningsministeren benytter sig af denne ret til at pålægge uddannelsesinstitutioner at udbyde uddannelser med forløb gennemført i henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), såfremt uddannelsen ikke udbydes i alle dele af landet. Lovforslagets 1, nr. 30 omhandler, at eux-uddannelsen har fag på gymnasialt niveau. Jf. den nuværende lovs 33 a er formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) at give mulighed for at opnå generel studiekompetence. Som nævnt i indledningen er det essentielt, at det studiekompetencegivende niveau bliver på et så tilstrækkeligt højt niveau, at det giver adgang til en uddannelse på bachelorniveau universitetet, da det er indgangsvejen for revisoreleverne til at blive revisorer. Emnet behandles nærmere under lovforslagets 5 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovforslagets 2 FSR danske revisorer anser det som en essentiel vej til succes for formålet med aftalen om erhvervsuddannelserne, at vejledningen i folkeskolen reelt giver folkeskoleeleverne indsigt i uddannelsesveje og valgmuligheder især i forhold til

5 de mere erhvervsrettede uddannelser. Derfor er det positivt, at der sættes krav til uddannelsesplaner mv., men vejledningsindsatsen det vil sige vejledernes viden om de enkelte uddannelse skal styrkes betragteligt. Side 5 Der er behov for en målrettet og afbalanceret vejledningsindsats af de unge folkeskoleelever, der står foran at skulle vælge ungdomsuddannelse. Derfor er det nødvendigt at se på kvaliteten af den vejledning, der gives i folkeskolen til de unge, der skal vælge uddannelse, og ikke kun på kvantiteten i form af antallet af vejledere, vejledningstimer og uddannelsesplaner. Vejlederne skal være klar til at råde de unge til at tage den rette ungdomsuddannelse og ikke overvejende fokusere på de gymnasiale ungdomsuddannelser i deres vejledningsindsats. Dette kan ikke gøres uden en målrettet og afbalanceret indsats fra vejledernes side i folkeskolen. Revisorbranchen optager både elever og trainees, og branchen ansætter langt overvejende elever og trainees med en hhx-baggrund og ikke en eud-baggrund, idet det netop er en forudsætning for en karriere i branchen at vedkommende kan læse videre på universitetet. Her er det relevant med en gymnasial uddannelse, men det er det ikke for alle merkantile uddannelse, og her kan vejledningen eksempelvis skærpes. Forslag til lov om ændring af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovforslagets 5 Som nævnt i indledningen og ovenstående vedrørende lovforslagets 1 er det essentielt for revisorelevuddannelsen, at eux-forløbet bliver på et så højt fagligt niveau som muligt, idet uddannelsen skal benyttes som adgangsgivende til at læse videre på universitetet som en del af karrierevejen for at blive revisor. Det er bemærket, at det jf. lovforslagets bemærkninger pkt Eux i den nye struktur nr. 3 fremgår, at det enkelte eux-forløb [vil] få et tilsvarende omfang, dvs. et sammenligneligt antal fag og niveauer, som en højere forberedelseseksamen (hf). Den toårige hf er en gymnasial uddannelse, der er rettet mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse, hvilket er en klar fordel for hfuddannelsen, idet eleverne har en modenhed og andre kompetencer, de kan trække på i deres uddannelsesforløb, og som de kommende eux-studerende ikke har.

6 Den treårige hhx er en gymnasial uddannelse, der er rettet mod unge, der gerne vil have en uddannelse med merkantile fag, men som også gerne vil have det ekstra års undervisning, der giver modenhed og ikke mindst det høje faglige og studiekompetencegivende niveau. Derfor er hhx-uddannelsen også den teoretiske uddannelsesmæssige baggrund, der er efterspurgt indenfor revisorbranchen. Side 6 FSR danske revisorer påpeger, at det er en udfordring, at der skæres et år af studietiden ved at tage en eux-uddannelse i stedet for en hhx-uddannelse, og at sammensætningen mellem grundforløbet og det målrettede og studiekompetencegivende forløb i forhold til hhx-uddannelsen ændres væsentligt. På en hhx er grundforløbet på et halvt år, og det studiekompetencegivende forløb er på to et halvt år. På en eux er det erstattet af et grundforløb på ét år og et studiekompetencegivende forløb på ét år. Der skæres altså umiddelbart halvanden års studiekompetencegivende undervisning bort. Hvis det faglige niveau skal opretholdes, er det nødvendigt at sikre, at grundforløbet bliver tilstrækkeligt specialiseret så tidligt som muligt, så det faglige niveau ikke sænkes, og uddannelsen ikke udvandes, men styrkes. FSR danske revisorer anbefaler, at man for eux-forløbet skærer grundforløbet ned til et halvt år, og forøger det studiekompetencegivende forløb tilsvarende med et halvt år eller mulighed for at forlænge eux-forløbet med 20 ugers ekstra studiekompetencegivende undervisning for de elever, der tager en kontoruddannelse med speciale. Ved ikke at styrke eux-uddannelse på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau men samtidig skære i andre uddannelser fx HG-uddannelsen vil andre brancher finde elever med eux-baggrund attraktive og ansætte dem, samtidig med at de tiltænkte brancher ikke vil ansætte elever med en eux-baggrund. Derved opnår man ikke det, man ønskede med reformen af erhvervsuddannelserne. Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger pkt Eux i den nye struktur nr. 7, skal det nøje overvejes hvordan eux-forløbet sammensættes og afsluttes, således at dimittender kan blive optaget direkte på en videregående uddannelse uden at blive forsinket af at skulle tage gymnasiale suppleringskurser (GSK).

7 Mange revisorelever påbegynder en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD 1. del), inden de er færdige med deres hovedforløb, hvorfor eux-forløbet skal være afsluttet og have et tilstrækkeligt højt niveau, før hovedforløbet af uddannelsen afsluttes, eller det skal være muligt at tage de nødvendige GSK ere forinden afslutningen af eux-forløbet eller senest sideløbende med det første år af hovedforløbet. Side 7 Jf. lovbemærkninger Det merkantile område i den nye struktur indføres der en administrativ standardgodskrivning for elever med en afsluttet gymnasial uddannelse, der søger en merkantil uddannelse, for hele eller en del af praktikuddannelsen (elevforløbet) og skoleundervisningen i hovedforløbet. Der bliver her lagt op til at elevperioden beskæres med 50% og eventuelt en del af skoleundervisningen i hovedforløbet for hhx-elever, der har en teoretisk baggrund med en god faglig viden og kompetencer samt modenhed. Som nævnt i ovenstående er hhx-uddannelsen den foretrukne uddannelse for både dimittenderne, og de revisionsvirksomheder der ansætter både revisorelever og trainees. Hhx-uddannelsen er benævnt en gymnasial uddannelse, men er målrettet det merkantile område ved at have vægt på fag som afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi og erhvervsret som obligatoriske fag. Det er vanskeligt at se, hvorfor disse fag skulle give en praktisk viden om et arbejde, der gør, at der administrativt gives standardgodskrivning for det praktiske forløb samt skoleundervisningen i hovedforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet for revisorelevuddannelsen er meget specifik for revisorbranchen og består af fx revision, regnskab og skat, hvilket ikke er fag, der ækvivalerer med fag på hhx-uddannelsen. Det er endvidere vanskeligt at se, hvorfor man ikke ønsker, at dimittender fra hhx-uddannelsen får en erhvervsuddannelse bestående af et toårigt hovedforløb. Det synes som om, der fokuseres på hurtig gennemførselstid og ikke på selve indholdet af uddannelsen. Såfremt standardgodkendelsen gennemføres for hovedforløbet for elever med en gymnasial uddannelsesbaggrund, er det endvidere muligt, at revisionsvirksomheder vil fortsætte med at ansatte personer med en gymnasial uddannelsesmæssig baggrund men som trainees og ikke som elever, det vil sige med eget virksomhedsudviklet uddannelsesforløb.

8 FSR danske revisorer finder det endvidere bemærkelsesværdigt at denne administrative standardgodskrivning kun skal gælde for den merkantile uddannelsesretning og ikke for de øvrige erhvervsuddannelser. Hvordan elever bliver dobbelt så gode til deres praktiske forløb af uddannelsen ved at have mere teoretisk uddannelse der gør dem bedre egnet til at skabe karriere senere i uddannelsen, er uforståeligt. Især fordi det kun gælder de merkantile uddannelsesretninger. Det anser FSR danske revisorer som en skævvridning og negativ særbehandling. Side 8 Det bliver endvidere en selvstændig udfordring for folkeskoleelevernes valg af uddannelse, såfremt der gives administrativ standardgodkendelse for dimittender med en gymnasial uddannelse, der ønsker en elevuddannelse som fx revisor. Kravet til revisortrainees vil fortsat være en hhx. Det betyder, at folkeskoleeleverne skal vælge mellem uddannelsen som revisor hos en stor revisionsvirksomheder, der ansætter trainees, eller en lille- eller mellemstor revisionsvirksomheder, der ansætter elever. FSR danske revisorer anbefaler, at man ikke indfører standardgodkendelsen for gennemførelsen for hovedforløbet for elever med en gymnasial uddannelsesbaggrund. Alternativt bør den udskydes ét år til 2. august Endvidere bør indførelsen af standardgodkendelsen i så fald indgå som en option i forhold til resultatet af evalueringen men ikke som et uundgåeligt resultat jf. nedenstående argumentation. FSR danske revisorer forudsætter, at standardgodskrivningen i givet fald først indføres med virkning fra 2. august 2020 som det fremgår af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået d. 24. februar 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Det fremgår ikke af lovforslaget, at eux-uddannelsen skal evalueres inden udgangen af år 2019, som det står i Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået d. 24. februar 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Det anbefales at udskyde evalueringen ét år til inden udgangen af Baggrunden for forslaget er, at de første studerende optages på euxuddannelsen i august De bliver færdige i forsommeren De

9 påbegynder en elev- eller traineeuddannelse typisk primo september samme år og bliver færdige som elever eller trainees to år efter i år Herefter påbegynder de oftest en videregående uddannelse. Så hvis evalueringen skal have karakterer af en reel evaluering, hvor også de studiekompetencegivende færdigheder målt op i mod de studerendes resultater og kompetencer på en videregående uddannelse måles, bør evalueringen udskydes et år. Side 9 Jf. lovforslagets 5, nr. 6 skal Undervisningsministeren fastlægge indholdet af eux-forløbet efter inddragelse af relevante faglige udvalg. Det er essentielt at det fortsat er de faglige udvalg for revisorbranchens vedkommende Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, der er med til at fastlægge indholdet og forløbet af uddannelserne. Det er de faglige udvalg, der har kontakten med de enkelte brancher, som skal ansætte eleverne, og som efterfølgende er med til at fastlægge indholdet af de enkelte hovedforløbet skoleundervisningen på elevforløbet. FSR danske revisorer forudsætter tilsvarende at de faglige udvalg har pligt til at inddrage de relevante brancher og virksomheder, som de repræsenterer, og deres input til fag og indhold i deres arbejde. Jf. lovforslagets 5, nr. 5 bliver det muligt for personer der ikke opfylder kravene til lærerkvalifikationer kan opnå undervisningskompetence i eux-forløb i relevante gymnasiale fag. FSR danske revisorer bemærker, at eux-forløbet skal være på et højt teoretisk niveau og at man skal være påpasselig med at kvalificere personer til at kunne undervise på et højt fagligt teoretisk niveau ved en fagdidaktisk supplering. Lærere skal besidde både formidlingskompetence men også et højt teoretisk niveau indenfor deres fag. Afslutning Vi står naturligvis gerne til rådighed for en uddybning af ovennævnte forslag samt dialog i forbindelse hermed. Med venlig hilsen Tom Vile Jensen Direktør Erhvervspolitisk Center Sara Sayk Chefkonsulent Erhvervspolitisk Center

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K. 8. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 8. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K. 6. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Att.: Minister Morten Østergaard Bredgade 43 1260 København K 6. juni 2013 Pr. e-mail: ui@ui.dk C.c.: Udvalget for Forskning, Innovation

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

EUX DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! EUX DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Mere end en dyrepasseruddannelse Er du i tvivl om du skal tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Plus People? Kom med på holdet!

Plus People? Kom med på holdet! Plus People? Kom med på holdet! 2 Har du +faktor? De fleste taber pusten, når de hører, hvad der skal til for at blive revisor. Vi mener, det handler om at sætte sig et mål og så tage én ting ad gangen.

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr. ANDERSEN & BJØRNSKOV BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.dk HER HÆNGER ØKONOMI OG MENNESKER

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og Handel. Med en EUX Business

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

2013/1 BTL 195 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014. Betænkning.

2013/1 BTL 195 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014. Betænkning. 2013/1 BTL 195 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

I Schweiz gennemfører ca. to tredjedele af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse i en af de tre former, som indeholdes i det schweiziske system.

I Schweiz gennemfører ca. to tredjedele af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse i en af de tre former, som indeholdes i det schweiziske system. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor

Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor Opfølgningsarrangement for praktikere fra de faglige udvalg, efteruddannelsesudvalgene og sekretariaterne herfor 1. Velkomst og præsentation af formiddagens program Opfølgningsarrangement for praktikere

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER HOSPITALSTEKNISK ASSISTENT VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX Uddannelsen EUX Hospitalsteknisk assistent giver dig det bedste fra

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN e - kontakt os, og hør mere. EUX Kræver mere af dig Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk EUX er den uddannelse,

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker Vil du have flere kort på hånden? svendebrev og gymnasialt niveau i en uddannelse! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus EUX Personvognsmekaniker

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015 Informationsmøde Aarhus Universitet 15. januar 2015 Dagens program Reform af international rekruttering Fast track-ordningen Ny betingelser for forskere/gæsteforskere Ny betingelser for ph.d. studerende

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere