GESTRA Steam Systems NRS Driftsvejledning Niveauafbryder NRS 1 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GESTRA Steam Systems NRS 1 40. Driftsvejledning 818743 00. Niveauafbryder NRS 1 40"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems NRS 1 40 Driftsvejledning Niveauafbryder NRS 1 40

2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne...6 Sikkerhedshenvisning...6 Fare...6 Oplysninger Pakningens indhold...7 Systembeskrivelse...7 Funktion...7 Tekniske data...8 Indbygning NRS Indbygningseksempel...29 Elektrisk tilslutning Eldiagram...3, Basisindstilling CAN-bus...11 Node-ID...11 Fabriksindstilling...11 Idriftsætning NRS Drift NRS Testkørsel NRS , 13 Alarm Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænser...13 Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænsersystem...13 Systemfejl Fejlanalyse, systemfejl 1 til Driftsforstyrrelser Fejl-checkliste driftsforstyrrelser...23 Nøddrift Nøddrift for vandstandsbegrænsersystem...24 Tillæg Node-IDs fabriksindstilling...24 Node-ID fastlægges/ændres... 25, 26 Overensstemmelseserklæring...27 Side

3 Eldiagram Sikkerhedskredsløb afbrydelsesfrit Yderligere apparater i sikkerhedskredsløbet OBS: NRS 1-40 er det første apparat i sikkerheds kredsløbet! Klemmerne 26, 27, 28, 30 må ikke forsynes med strøm! Ledning forbundet parvist Foto-mos-udgang 24 V-230 V AC/DC, 100 ma Ved LV-alarm uforsinket, synkroniseret fejlsignal. Ledning forbundet parvist Fig.1 Afslutningsmodstand 120 ohm Betjeningsenhed URB 1 Niveauafbryder NRS 1-40 Styringsarmatur... Niveauelektrode NRG Niveauføler NRG... Spændingsforsyning Afslutningsmodstand 120 ohm CAN-dataledning Afslutningsmodstand 120 ohm Fig. 2 3

4 Funktionselementer 1 Fig A A B Fig. 4 4

5 Legende 1 Status LED Alarm Fejl LED 1 elektrode 1 LV-alarm Multifunktion LED 2 elektrode 2 LV-alarm Multifunktion 2 LED bus-status 3 LED netkontrol 4 Kvitteringstast/testmodus 5 Piltast 6 Piltast 7 Programtast 8 Kodekontakt, 2-polet 9 Kodekontakt, 10-polet A Klemrække B Skruer til klemrække 5

6 Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne Styringsarmaturet NRS 1-40 må kun anvendes til signalering af vandmangel i forbindelse med GESTRA niveauelektroder NRG 16-40, NRG eller NRG Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun installeres af kvalificeret fagpersonale. Kvalificeret fagpersonale er personer, som er fortrolige med montage og idriftsætning af produktet og som er i besiddelse af de kvalifikationer, som dette job kræver, f.eks. n uddannelse som elektriker, eller en person, som har fået undervisning i elektroteknik n uddannelse eller undervisning i brug af passende sikkerhedsudstyr iht. standarden for sikkerheds teknik vedrørende elektriske strømkredse. n uddannelse eller undervisning i førstehjælp samt forskrifter for forebyggelse af ulykker. Fare Klemrækkerne på NRS 1-40 står under spænding ved drift! Der er risiko for alvorlige læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af klemrækkerne og husets overdel, skal armaturet gøres spændingsfri! 6

7 Oplysninger Pakningens indhold NRS styringsarmatur NRS 1-40 i kunststofhus med kasseklemmer 1 afslutningsmodstand 120 Ω 1 driftsvejledning Systembeskrivelse Styringsarmaturet NRS 1-40 danner med en niveauelektrode NRG 16-40, eller en tør kogssikring Speciel udførelse med periodisk selvtest og overvågning af udgangsrelækontakterne. Styrringsarmaturet har følgende funktion: Lavvandsalarm med en niveauelektrode. Apparatur-kombinationen registrerer den minimale vandstand (LV-begrænsning). Anvendelse i damp- og hedtvandskedelanlæg* iht. TRD 401, TRD 602, TRD 604*. Styringsarmaturet NRS 1-40 danner med to niveauelektroder NRG 16-40, eller et tørkogssikringssystem Speciel udførelse med periodisk selvtest. Styrringsarmaturet har følgende funktion: Lavvandsalarm med to niveauelektroder. Apparatur-kombinationen registrerer den minimale vandstand (LV-begrænsersystem). Anvendelse i damp- og hedtvandskedelanlæg iht. TRD 604, blad 1 og 2 (24/72 timers drift). Den elektriske anordninger opfylder teknikkens regler for sikkerhedskredsløb i DIN VDE 0116 (pren 50156). Niveaudataene overføres via en CAN-databus fra elektroden NRG til styringsarmaturet. Styringsarmatur og niveausonde arbejder med CANopenprotokollen. Der må kun anvendes et vand standsbegrænsersystem pr. CANnetværk! Funktion Niveauelektroden NRG sender cyklisk et datatelegram til styringsarmaturet NRS Overførslen af data sker vha. en CAN-bus iht. ISO De sendte måledata analyseres kontinuerligt i styringsarmaturet. En cyklisk selvtest (3 s) overvåger sikkerhedsfunktionen; fejl i styringsarmaturet medfører sikkerhedsafbrydelse. Hvis CAN-bus-nettet og dermed dataoverføringen afbrydes, signalerer styringsarmaturet optisk en fejl og relæerne udkobles uden forsinkelse (sikkerhedsstilling). Funktionskontrol og fejldiagnose kan gennemføres brugervenligt på styringsarmaturet. Den mindste ledningsevne for vandstandsbegrænserens sikre funktion begynder ved 0,5 μs/cm/25 C. Relæ-udkoblingsforsinkelsen er på 3 s, kan dog efter ønske indstilles fra 15 s til 25 s på fabrikken. Uafhængigt af sikkerhedskredsløbet er der en separat foto-mos-lukkerudgang til ekstern signalering til rådighed. Styringsarmaturets selvtest kontrollerer hvert 3 sekund sikkerhedsfunktionerne i styreenheden. De tilsvarende funktioner i niveauelektroderne kontrolleres derimod vha. elektrodernes selvtest hvert 10. sekund. Fejlmeldinger opdateres ved hver selvtest. Når der ikke er fejl, slettes fejlmeldingen automatisk; hvis der er fejl, opretholdes fejlmeldingen. I forbindelse med styringsarmaturets selvtest overvåges yderligere også afbrydelsen af udgangsrelæet hver 6. time. Hvis der konstateres en fejl, lagres denne information. 7

8 Oplysninger fortsat 8 Tekniske data Godkendelsesmærkning TÜV WB EG BAF-MUC Indgang/udgang Interface til CAN-bus iht. DIN ISO CANopen. Udgang, spændingsforsyning til elektroderne V, kortslutningssikker Udgang, sikkerhedskredsløb To potentialfrie skiftekontakter forbundet i serie. Maksimal omkoblingsstrøm ved omkoblingsspændinger på 24V AC/DC, 115V AC og 230V AC: ohmsk/induktivt 4 A. Kontaktmateriale AgNi 0,15 Afskærmning Ekstern RC-kobling (100 W/47nF) installeres på kontaktoren. Signaludgang Foto-mos-udgang ved LV uforsinket, synkroniseret fejlsignal, maksimal omkoblingsstrøm ved omkoblingsspændinger på 24 V AC, 115 V AC og 230 V AC/DC: ohmsk 100 ma. Relæ-udkoblingsforsinkelse Udgang LV-alarm 3 s (standard), 15 s, 25 s (ved f.eks. marineudførelse) internt forbundet for relækontakttest Kontrol- og betjeningselementer Fire knapper for parametrering/ TEST En rød LED for LV-ALARM elektrode 1 En rød LED for LV-ALARM elektrode 2 To røde LED for multifunktion En rød LED for BUS-STATUS En grøn LED for DRIFT En kodekontakt, 10-polet, 7 poler for node-id, 3 poler for baudrate En kodekontakt, 2-polet, for tørkogssikring / tørkogssikringssystem Intern selvtest Cyklisk hvert 3. sekund. Kontrol af udgangsrelækontakter Cyklisk hver 6. time. Netspænding 230 V +/ 10 %, 50/60 Hz Specialspænding 115 V +/ 10 %, 50/60 Hz Effektforbrug 10 VA Reaktionsfølsomhed Fra 0,5 ms/cm ved 25 C Beskyttelsesklasse Hus: IP 40 iht. DIN EN Klemrække: IP 20 iht. DIN EN Tilladelig omgivelsestemperatur 0 C til 55 C Husets materiale Frontplade: Polycarbonat, grå. Hus: Polycarbonat, sort Vægt Ca. 0,8 kg

9 Indbygning NRS 1-40 Montage på bæreskinne 1. Styringsarmaturet bringes i indgreb med bæreskinnen. Bæreskinne TS 35x15, DIN EN Styringsarmaturet justeres. Fig. 11, fig. 12 Henvisning Ved brug af udvendige målebeholdere kræves der pr. niveauelektrode NRG en niveauafbryder NRS 1-40 og en GESTRA overvågningslogik SRL 6! Værktøj Skruetrækker (5,5/100) Elektrisk tilslutning Som busledning skal der anvendes flerleder, parvis forbundet, skærmet styrekabel, f.eks. UNITRONIC BUS CAN 2 x 2 x...mm 2 eller RE-2YCYV-fl 2 x 2 x...mm 2. Baudraten (dataoverførelseshastigheden) bestemmer ledningslængden mellem busenhederne, følernes samlede strømforbrug bestemmer ledningstværsnittet. S 8 S 9 S 10 Baudrate Ledningslængde Partal og ledningstværsnit [mm 2 ] OFF ON OFF 250 kbit/s 125 m Fabriksindstilling 2 x 2 x 0,34 ON ON OFF 125 kbit/s 250 m 2 x 2 x 0,5 OFF OFF ON 100 kbit/s 335 m 2 x 2 x 0,75 ON OFF ON 50 kbit/s 500 m OFF ON ON 20 kbit/s 1000 m ON ON ON 10 kbit/s 1000 m på forespørgsel, afhængigt af buskonfiguration Baudraten indstilles på en kodekontakt. Ved større ledningslængder skal baudraten reduceres. Alle busdeltagere skal have den samme indstilling. Til beskyttelse af omskiftningskontakterne sikres strømkredsen med sikring T 2,5 A eller sikres iht. TRD-forskrifterne (1 A ved 72 timers drift). Ved en ønsket ledningslængde på mere end 125 meter til max meter skal baudraten æn dres. Se i denne forbindelse side 25 og 26. UNITRONIC er et registreret varemærke fra LAPP Kabelwerke GmbH, Stuttgart, Tyskland 9

10 Elektrisk tilslutning fortsat Eldiagram Se eldiagrammet på side 3. OBS Ledningsføringen må kun foretages i linie, ingen stjerneformet ledningsføring! Styreledningernes afskærmninger skal forbindes gennemgående med hinanden og én gang tilsluttes til den centrale jordforbindelse (ZEP). Til beskyttelse af omskiftningskontakterne sikres strømkredsen T 2,5 A eller sikres iht. TRD-forskrifterne (1 A ved 72 timers drift). Hvis to eller flere systemkomponenter er forbundet i et CAN-busnet, skal der installe res en afslutningsmodstand på 120 Ω på første og sidste apparat! Fig. 2 Der må kun anvendes et tørkogssikringssystem pr. CAN-busnetværk. CAN-bus-nettet må ikke afbrydes under drift med en eller flere systemkomponenter! Ved afbrydelse åbnes sikkerhedskredsløbet! Hvis styringsarmaturet skal udskiftes, skal klemrækkerne A afmonteres. Fig. 4 Før CAN-bus-ledningen løsnes fra klemrækken, skal alle tilsluttede systemkomponen ter tages ud af drift! Henvisning Afskærmningerne må kun tilsluttes klemme 3, skal forbindes med hinanden og én gang tilsluttes til den centrale jordforbindelse (ZEP). Sløjfemodstanden skal være mindre end 10 Ω. Den nominelle spænding er angivet på mærkepladen. Ved afbrydelse af induktive forbrugere opstår der spændingsspidser, som har betydelig indflydelse på styrings- og reguleringsanlæg. Vi anbefaler derfor at forsyne tilsluttede kontaktorer med en RC-kombination, f.eks. 0,1 μf/100 Ω. På trods af korrekt ledningsføring kan det pga. anlægsbetingede højfrekvente forstyrrelser komme til systemsvigt og fejlmeldinger. Se venligst Fejl-checkliste driftsforstyrrelser på side 23 efter behov. Ved en fejludkobling åbnes og lukkes signaludgangen (klemme 7 og 8) taktvist for at sikre en optisk forskel mellem Vandmangel (signaludgang permanent lukket) og Fejludkobling. Klemmerne 7 og 8 skal eksternt forsynes med en signallampe! Fig. 1 Værktøj Kærv-skruetrækker, str. 2,5, fuldisoleret iht. VDE

11 Basisindstilling CAN-Bus Alle apparatgrupper (niveau, ledningsevne) er forbundet med hinanden via en CAN-bus. Dataudvekslingen mellem apparatgrupperne sker ved anvendelse af protokollen CANopen. Alle apparater er mærket med en elektronisk Adresse, Node-ID. Fireleder bus-kablet tjener som strømforsyning og som datamotorvej, hvorpå informationer bliver overført i begge retninger med høj hastighed. CAN-adressen (node-id) kan vælges i området NRS 1-40 i forbindelse med GESTRA komponenter er driftsklart konfigurerede fra fabrikken og kan uden indstilling af node-id straks tages i brug. Hvis flere ensartede systemer skal kommunikere i CAN-bus-nettet, skal der for hvert enkelt system (f.eks. regulator) tilordnes en node-id. Iagttag venligst i denne forbindelse bilag på side 24 og side 25. Node-ID NRS 1-40 NRG (1) NRG (2) Reserve Reserve X X + 1 X + 2 X + 3 X * Fabriksindstilling Reserveret område Fabriksindstilling Henvisning Node-ID 3* for den 2. niveauelektrode NRG skal indstilles på selve stedet, idet apparatet leveres med fabriksindstillingen 2 som standard! Der Niveauschalter wird werksseitig mit folgenden Einstellungen ausgeliefert: Baudrate: 250 kb/s Relæ-udkoblingsforsinkelse: 3 s Målefølsomhed: 0,5 μs/cm Node-ID: 001 Konfiguration: Drift med to niveauelektroder NRG

12 Idriftsætning NRS 1-40 Netspænding tilsluttes. Status-LED 1 til 4 blinker hurtigt. LED Netkontrol lyser. Systemtesten varer 3 sekunder. Status-LED er blinker hurtigt. Henvisning LED Netkontrol lyser. Fejlfunktioner ved idriftsætningen kan analyseres og afhjælpes vha. kapitlet Systemfejl fra side 14! Drift NRS 1-40 Normal drift, elektrode(r) neddykket. Status-LED 1 til 4 lyser ikke. LED Netkontrol lyser. Status-LED lyser ikke. Testkørsel LED Netkontrol lyser. NRS 1-40 Tasten trykkes kort. Testfunktionen er aktiv i 10 sekunder. I dette tidsrum skal tasten eller trykkes. OBS: Sikkerhedskredsløbet afbrydes ved testkørsel! Tasten trykkes 3 s. LED 1 blinker hurtigt og lyser efter udløb af tidsforsinkelsen på 3 s. For niveauelektrode 1 simuleres NV-alarm. Status-LED 1 blinker hurtigt, lyser efter 3 s. 3 sekunder 12

13 Testkørsel Fortsat NRS 1-40 fortsat Tasten trykkes kort. LED 2 blinker hurtigt og lyser efter udløb af tidsforsinkelsen på 3 s. For niveauelektrode 2 simuleres NV-alarm. Denne test gælder for vandstands begrænsersystemet med to niveauelektroder! Status-LED 2 blinker hurtigt, lyser efter 3 s. Alarm Der findes fire alarmtilstande. Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænser (en niveauelektrode). Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænsersystem (to niveauelektroder). Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænser LED 1 blinker hurtigt. LED 1 lyser efter udløb af udkoblingsforsinkelsen. Vandmangel-alarm for vandstandsbegrænsersystem LED 1 og 2 blinker hurtigt. LED 1 og 2 lyser efter udløb af udkoblingsforsinkelsen. Hinweis Apparatet har ikke egen holdekreds. Lock out og manuel reset skal laves eksternt. Signaludgangen på klemme 7 og 8 aktiveres uforsinket ved alarm. 13

14 Systemfejl Systemfejl forekommer ved forkert montage eller konfiguration af CAN-bus-komponenterne, ved over hedning af apparaterne, ved forstyrrende støj i forsyningsnettet eller defekt elektroniske komponenter. Der findes fire fejltilstande for niveauafbryder og niveauelektrode. Tilladelig temperatur i elektrodehuset er overskredet Ingen eller fejlbehæftet kommunikation med niveauelektroden Fejl i CAN-bussen Svigt af 24 V-netadapteren i NRS 1-40 Fejlmeldinger opdateres ved hver selvtest (ved styringsarmaturet hvert 3. sekund, ved niveauelektroder hvert 10. sekund). Når der ikke er fejl, slettes fejlmeldingen automatisk; hvis der er fejl, opretholdes fejlmeldingen. I forbindelse med styringsarmaturets selvtest overvåges yderligere også afbrydelsen af udgangsrelæet hver 6. time. Ved fejlmeldinger åbnes og lukkes signaludgangen (klemme 7 og 8) taktvist. Advarsel Klemrækken på NRS 1-40 står under spænding ved drift! Der er risiko for alvorlige læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af apparatet skal anlægget gøres spændingsfrit! 14

15 Systemfejl fortsat Systematisk fejlsøgning ved systemfejl Fejlkilderne ved systemfejl i et CAN-bus-system med flere busdeltagere skal analyseres systematisk, fordi defekte enkeltkomponenter eller forkerte indstillinger kan forårsage negative vekselvirkninger med intakte bus-deltagere i CAN-bussystemet. Pga. af disse vekselvirkninger kan der forekomme fejlmeldinger, selvom bus-deltagerne er fuldstæn dig funktionsdygtige, hvilket gør lokalisering af fejl vanskelig. Vi anbefaler følgende system ved fejlsøgningen: Trin 1 (start) Løsn klemrækkerne i alle busdeltagernes sensorer! Niveauføler Ledningsevneføler Trykmåler Temperaturføler osv. Kontrol Afhjælp fejl vha. checklisten Driftsforstyrrelser! Afsluttende kontrol er alle fejl afhjulpet? Trin 2 Tilslut klemrækken af et systems sensor på, f.eks. NRS... og NRG... (sensor)! kontrol af næste system Driftsforstyrrelser Identificer fejl vha. checklisten Driftsforstyrrelser! Gør armaturet spæn dingsfrit! Trin 3 Tilslut netspændingen for systemets busdel tagere, f.eks. NRS... og NRG...! System O.K. Løsn klemrækkerne mellem systemets busdeltagere, f.eks. NRS... og NRG...! 15

16 Systemfejl fortsat Systemfejl 1 Advarsel Klemrækken på NRS 1-40 står under spænding ved drift! Der er risiko for alvorlige læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af apparatet skal anlægget gøres spændingsfrit! LED 1 blinker langsomt. Der er blevet konstateret en systemfejl på niveauelektrode 1. LED 1 blinker langsomt Tasten trykkes vedvarende ned. LED 1 og LED 2 blinker langsomt. LED 1 og 2 blinker langsomt Fejl: Den tilladelige temperatur i elektrodehuset er overskredet! Afhjælpning: Elektrodeflangen isoleres mod varmeudstråling. Tasten trykkes vedvarende ned. LED 2 blinker langsomt. LED 2 blinker langsomt Fejl: Elektronikkortet i niveauelektroden 1 er defekt! Afhjælpning: Elektronikkortet i niveauelektrode 2 skal udskiftes. Systemet arbejder videre, når fejlårsagerne er fuldstændigt afhjulpet! 16

17 Systemfejl fortsat Systemfejl 2 LED 2 blinker langsomt. Der er blevet konstateret en systemfejl på niveauelektrode 2. LED 2 blinker langsomt Tasten trykkes vedvarende ned. LED 1 og LED 2 blinker langsomt. LED 1 og LED 2 blinker langsomt. Fejl: Den tilladelige temperatur i elektrodehuset er overskredet! Afhjælpning: Elektrodeflangen isoleres mod varmeudstråling. Tasten trykkes vedvarende ned. LED 2 blinker langsomt. LED 2 blinker langsomt Fejl: Elektronikkortet i niveauelektroden 1 er defekt! Afhjælpning: Elektronikkortet i niveauelektrode 2 skal udskiftes. Tasten trykkes 2 x længe. Fejlmeldingerne er blevet kvitteret. Systemet arbejder videre, når fejlårsagerne er fuldstændigt afhjulpet! 17

18 Systemfejl fortsat Systemfejl 3 LED 3 blinker langsomt. En bus-kommunikationsfejl er blevet konstateret. LED 3 blinker langsomt Tasten trykkes vedvarende ned. LED 1 blinker hurtigt. Der er blevet konstateret en buskommunikationsfejl mellem niveauafbryder og niveauelektrode 1. LED 1 blinker hurtigt Fejl: Dataoverføringen mellem niveauafbryder og -elektrode er afbrudt! Afhjælpning: Busledningerne skal forbindes iht. eldiagrammet (vær opmærksom på polariteten). På busapparaterne skal der være installeret afslutningsmodstande på 120 Ω iht. eldiagrammet. Fejl: En eller flere busapparaters baudrate har ikke samme indstilling! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, kontrolleres. Baudraterne skal være identiske. Se venligst bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: Busledningens totallængde svarer ikke til den valgte baudrate! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, ændres iht. bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: På trods af korrekt ledningsføring og idriftsætning af armaturet vises en fejlmelding. Afhjælpning: Årsag for fejlmeldingen er anlægsbetingede, højfrekvente forstyrrelser. Til afskærmning af spændingsforsyningen leverer vi Ferritringe, best.-nr V forsyningsledningerne bør føres fem til ti gange gennem ferritringen. Hvis systemet indeholder flere styringsarmaturer, kan de forsynes via den afskærmede tilførselsledning. Til afskærmning af busledningerne leverer vi klaplejeferritringe, best.-nr Klapleje-ferritringene klemmes på busledningerne i nærheden af styringsarmaturets klemrække. Efter installationen skal systemet nystartes. 18

19 Systemfejl fortsat Systemfejl 3 fortsat Tasten trykkes vedvarende ned. LED 2 blinker hurtigt. Der er blevet konstateret en buskommunikationsfejl mellem niveauafbryder og niveauelektrode 2. LED 1 blinker hurtig Fejl: Dataoverføringen mellem niveauafbryder og -elektrode er afbrudt! Afhjælpning: Busledningerne skal forbindes iht. eldiagrammet (vær opmærksom på polariteten). På busafslutningsapparaterne skal der installeres 120 Ω afslutningsmodstande iht. eldiagrammet. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: En eller flere busapparaters baudrate har ikke samme indstilling! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, kontrolleres. Baudraterne skal være identiske. Se venligst bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: Busledningens totallængde svarer ikke til den valgte baudrate! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, ændres iht. bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: På trods af korrekt ledningsføring og idriftsætning af armaturet vises en fejlmelding. Afhjælpning: Årsag for fejlmeldingen er anlægsbetingede, højfrekvente forstyrrelser. Til afskærmning af spændingsforsyningen leverer vi Ferritringe, best.-nr V forsyningsledningerne bør føres fem til ti gange gennem ferritringen. Hvis systemet indeholder flere styringsarmaturer, kan de forsynes via den afskærmede tilførselsledning. Til afskærmning af busledningerne leverer vi klaplejeferritringe, best.-nr Klapleje-ferritringene klemmes på busledningerne i nærheden af styringsarmaturets klemrække. Efter installationen skal systemet nystartes. 19

20 Systemfejl fortsat Systemfejl 4 LED 4 blinker langsomt. Der er blevet konstateret en fejl i nvieauafbryder. LED 4 blinker langsomt Fejl: Niveauafbryderens elektronikkort er defekte (f.eks. udgangsrelæ)! Afhjælpning: Niveauafbryderen udskiftes. Systemet nystartes. Fejl: Der er ingen spænding på klemme 25, selvtesten var ikke vellykket. Afhjælpning: NRS 1-40 tilsluttes som første apparat i sikkerhedskredsen. NRS 1-40 tilsluttes iht. eldiagrammet (konstant spænding på klemme 25). Systemet nystartes. Fejl: Klemme 26 og/eller 30 er belagt med potential (spænding). Afhjælpning: Ingen belægning af begge klemmer. Systemfejl 5 LED 1 til 4 blinker hurtigt. En generel kommunikationsfejl er blevet konstateret. LED blinker hurtigt Fejl: Kommunikation er ikke mulig mellem busdeltagerne! Afhjælpning: Ledningsføringen kontrolleres, node-id kontrollres, baudrate, kontrolleres, buskabel kontrolleres. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. 20

21 Systemfejl fortsat Systemfejl 6 LED BUS-status blinker langsomt. LED blinker langsomt Fejl: Dataoverføringen i CAN-bussen er afbrudt! Afhjælpning: Busledningerne skal forbindes iht. eldiagrammet (vær opmærksom på polariteten). På busafslutningsapparaterne skal der installeres 120 Ω afslutningsmodstande iht. eldiagrammet. Systemet gøres spændingsfrit og nystartes. Fejl: En eller flere busapparaters baudrate har ikke samme indstilling! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, kontrolleres. Baudraterne skal være identiske. Se venligst bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. Fejl: Busledningens totallængde svarer ikke til den valgte baudrate! Afhjælpning: Baudraten for alle apparater, som kommunikerer i bussen, ændres iht. bilaget. Systemet gøres spændingsfrit og det nystartes efter 5 s. 21

22 Systemfejl fortsat Systemfejl 7 LED netkontrol blinker langsomt. LED blinker langsomt Fejl: Strømforsyningen er overbelastet! Eventuelt er strømforsyningen blevet anvendt til forsyning af andre komponenter. Afhjælpning: Strømforsyningens belastning kontrolleres. Strømforsyningen må kun anvendes til spændingsforsyningen af de apparater, som kommunikerer i bussen. Systemet gøres spændingsfrit og nystartes. Fejl: Strømforsyning defekt! Afhjælpning: Strømforsyning udskiftes. 22

23 Driftsforstyrrelser Advarsel Klemrækken på NRS 1-40 står under spænding ved drift! Der er risiko for alvorlige læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af apparatet skal anlægget gøres spændingsfrit! Fejl-checkliste driftsforstyrrelser Apparatet arbejder ikke fejlmelding Fejl: På trods af korrekt ledningsføring og idriftsætning af armaturet vises en fejlmelding. Afhjælpning: Årsag for fejlmeldingen er anlægsbetingede, højfrekvente forstyrrelser. Til afskærmning af spændingsforsyningen leverer vi ferritringe, best.-nr V forsyningsledningerne bør føres fem til ti gange gennem ferritringen. Hvis systemet indeholder flere styringsarmaturer, kan de forsynes via den afskærmede tilførselsledning. Til afskærmning af busledningerne leverer vi klaplejeferritringe, best.-nr Klapleje-ferritringene klemmes på busledningerne i nærheden af styringsarmaturets klemrække. Koblingspunkt LV er underskredet ingen funktion Fejl: LED Drift lyser ikke. Afhjælpning: Netspændingen tændes. Apparatet skal tilsluttes iht. eldiagrammet. Koblingspunkt NV er endnu ikke underskredet LV-alarm Fejl: LV-alarm trods neddykket/neddykkede elektrode(r). Afhjælpning: Ledningsevnen af det medium, som skal overvåges, er mindre end 0,5 μs/cm. Fejl: Elektrodehuset har ingen stelforbindelse til beholderen. Afhjælpning: Tætningsfladerne renses, og der indsættes metallisk pakningsring D 27 x 32 DIN Niveauelektroden må ikke pakkes med hamp eller PTFE-bånd! Fejl: Udligningsboringen i beskyttelsesrøret mangler, er tilstoppet eller oversvømmet. Afhjælpning: Beskyttelsesrøret kontrolleres eller forsynes med udligningsboring. Fejl: Afspærringsventiler for den udvendige potte er lukket (option). Afhjælpning: Afspærringsventiler åbnes. Såfremt der optræder driftsforstyrrelser eller fejl, som ikke kan afhjælpes vha. denne driftsvejledning, henvend Dem da venligst til vores tekniske kundeservice. Servicetelefon 0421/ Servicefax 0421/

24 Nøddrift Nøddrift for vandstandsbegrænsersystem Efter svigt af en niveauelektrode kan anlægget fortsat anvendes i nøddrift iht. TRD 401 under perma nent opsyn med en niveauelektrode. 1. Skruerne løsnes og den nedre klemrække A tages af. Fig DIP switch 8 S1 og S2 stilles på position OFF. Fig. 6, Fig DIP switch 8 S1 stilles på position ON, S2 til S7 på position OFF. Styringsarmaturet 9 NRS 1-40 har nu node-id 1. Fig Funktionsdygtig niveauelektrode stilles på node-id 2 (se Nøddrift i driftsvejledning NRG 16-40, 17-40, ). 5. Nedre klemrække A monteres. OBS Nøddriftens start skal noteres i logbogen for kedlen! Anlægget må kun anvendes i nøddrift under permanent opsyn! Koblingsanlægget skal markeres synligt udenpå! Defekt niveauelektrode skal omgående udskiftes! Nøddriftens stop skal noteres i logbogen for kedlen! Tillæg Advarsel Klemrækken på NRS 1-40 står under spænding ved drift! Der er risiko for alvorlige læsioner ved elektrisk strøm! Før montage og demontage af apparatet skal anlægget gøres spændingsfrit! Node-IDs fabriksindstilling Styringsarmatur Niveauelektrode Individuelle node-ids skal indstilles manuelt på armaturet. Følg enhedernes respektive driftsvejledninger! 24

25 Tillæg fortsat Node-ID fastlægges/ændres Hvis flere ensartede systemer skal kommunikere i CAN-bus-nettet, skal der for hvert enkelt system (f.eks. regulator) tilordnes en node-id. Klemrækkerne A afmonteres for at kunne indstille DIP switch ene 8 og 9. OBS I CAN-bus-nettet må Node-IDs ikke tildeles dobbelt! 8 9 Fig. 5 25

26 Tillæg fortsat 8 8 S1 S2 ON ON Sonde S1 S2 OFF OFF Sonde 1 Fig. 6 Fig. 8 9 Node-ID 1 S1 ON 1 S2 OFF 2 S3 OFF 4 S4 OFF 8 S5 OFF 16 S6 OFF 32 S7 OFF 64 Fig. 7 (fabriksindstilling) Fig. 9 (eksempel) 9 Node-ID 12 S1 OFF 1 S2 OFF 2 S3 ON 4 S4 ON 8 S5 OFF 16 S6 OFF 32 S7 OFF 64 S 8 S 9 S 0 Baudrate Ledningslængde OFF ON OFF 250 kbit/s 125 m ON ON OFF 125 kbit/s 250 m OFF ON ON 100 kbit/s 335 m ON ON ON 50 kbit/s 500 m OFF ON ON 20 kbit/s 1000 m ON ON ON 10 kbit/s 1000 m Fig. 10 (fabriksindstilling 250 kbit/s) 26

27 Tillæg fortsat Overensstemmelseserklæring For armaturet NRS 1-40 erklærer vi overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF således som affattet i 93/68/EØF EMC-direktiv 89/336/EØF således som affattet i 93/68/EØF Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr af den Armaturerne er udstyrsdele med sikkerhedsfunktion efter paragraf 1, afsnit Anvendt overensstemmelsesvurderingsmetode ifølge bilag III, modul B og D. Følgende harmoniserede standarder blev anvendt: Lavspændingsstandard DIN EN EMC-standarder DIN EN , DIN EN Andre anvendte tekniske regler: VdTÜV-datablad Vandstand 100 ( og udkast ). Ved en ændring, som ikke er godkendt af os, mister denne erklæring sin gyldighed. Bremen, den GESTRA AG Dipl.-Ing. Stefan Bode Leder for elektronikudvikling Dipl.-Ing. Lars Bohl Kvalitetschef 27

28 Signaturforklaring A Klemrækker C Bæreskinne TS 35x15, DIN EN

29 118 Indbygningseksempel 100 C A 73 MAX 55 C A Fig. 11 MAX 95 % Fig

30 30 Denne side er med vilje tom.

31 Denne side er med vilje tom. 31

32 GESTRA Verdensomspændende repræsentationer finder De under: Forhandler: GESTRA AG P. O. Box , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telephone +49 (0) Fax +49 (0) Internet /208csa 2001 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 32

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40 Driftsvejledning 818742-00 Niveauelektrode NRG 16-40 Niveauelektrode NRG 17-40 Niveauelektrode NRG 19-40 Niveauelektrode NRG 111-40

Læs mere

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Net Fig. 1 Net Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Fig. 2 U 1-2 neddykket uregel- mæssighed ikke neddykket 2 V eff. 10 µs/cm

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Dansk. Driftsvejledning 810092-04. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Dansk. Driftsvejledning 810092-04. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 DA Dansk Driftsvejledning 810092-04 Niveauafbryder NRS 1-7 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 GESTRA GESTRA Steam Systems TRS 5-7 Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 7 Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisning...

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 Driftsvejledning 810092-02 Niveauafbryder NRS 1-7 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 TRS 5-6 Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 Eldiagram TRS 5-6 b 10 9 9 Fig. 1 9 10 L N TRS 5-6 c/d 8 9 Fig. 2 2 Funktionselementer A 1 2 5 3 4 6 Fig. 3 Fig. 4 B D E 158 95 37,5 75 C F Fig.

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Dansk. Driftsvejledning 810767-01. Ledningsevneelektrode LRG 16-4

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Dansk. Driftsvejledning 810767-01. Ledningsevneelektrode LRG 16-4 GESTRA Steam Systems LRG 16-4 DA Dansk Driftsvejledning 810767-01 Ledningsevneelektrode LRG 16-4 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedsinformationer...4

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

NRG 16-38S NRG 16-39S. Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-38 S Niveauelektrode NRG 16-39 S

NRG 16-38S NRG 16-39S. Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-38 S Niveauelektrode NRG 16-39 S NRG 16-8S NRG 16-9S Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-8 S Niveauelektrode NRG 16-9 S 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 8 Sikkerhedshenvisning...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 DA Dansk Driftsvejledning 810091-04 Niveauelektroder NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12

NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12 GESTRA Steam Systems NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12 DK Dansk Driftsvejledning 810170-02 Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF)

Signalkontakter. ON/OFF signalkontakter (OF) Signalkontakter ON/OFF signalkontakter (OF) c standardudstyr: 4 OF pr. : v standard: 47076 v lavniveau: 47077 for v v til drawout version: 33098. c OF kontakterne angiver hovedkontakternes position c de

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Dansk. Driftsvejledning Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Dansk. Driftsvejledning Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S GESTRA GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S DA Dansk Driftsvejledning 810322 03 Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Elektroniske temperaturvagter, -begrænsere og sikkerhedstemperaturvagter, -begrænsere iht. DIN EN 14 597

Elektroniske temperaturvagter, -begrænsere og sikkerhedstemperaturvagter, -begrænsere iht. DIN EN 14 597 JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland ostadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Overvågningsrelæer K8-SERIEN. K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s. Advanced Industrial Automation

Overvågningsrelæer K8-SERIEN. K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s. Advanced Industrial Automation Overvågningsrelæer K8-SERIEN K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s Advanced Industrial Automation Omrons K8-serie af overvågningsrelæer giver dig førsteklasses kvalitetsprodukter,

Læs mere

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO)

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO) Side 1/12 JUMO dtrans O2 01 (DO) med valgfri tilslutningsboks eller betjeningsenhed Type 202610 JUMO dtrans O2 01 Kort beskrivelse en JUMO dtrans O2 01 er beregnet til måling af opløst ilt i vandige opløsninger.

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 75 62 42 00 Fax. 75 62 42 31 www.kkconsult.dk Indhold Side Anvendelse Kendetegn Tilslutninger Klemrækker Betjening

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere