Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser"

Transkript

1 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

2 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis en Ring 5 vej- og bane-forbindelse vest om København og har til formål at afdække det trafikale potentiale for en sådan forbindelse. Der er gennemført trafikmodelberegninger for følgende tre udbygningsscenarier samt for et referencescenarie (benævnt Basis). De 3 udbygningsscenarier omfatter: Scenarie 1 En Ring 5 vejforbindelse vest om København, hvor Ring 5 etableres i den udpegede transportkorridor mellem Helsingørmotorvejen og Syd-/Vestmotorvejen. Ring 5 forudsættes etableret som en 4-sporte motorvejen med en tilladt hastighed på 130 km/t. Yderligere forudsættes etableret en kollektiv trafikbetjening i Ring 5-korridoren vest om København mellem Helsingør og Køge via Allerød N og Kildedal i form af en regionaltogsbane med en frekvens på 4 tog i timen. Scenarie 2 En Ring 5 vejforbindelse vest om København, hvor Ring 5 s etableres mellem Helsingørmotorvejen og nord for tilslutningsanlægget Solrød S <31> på Køge Bugt Motorvejen, hvor det yderligere forudsættes, at der på strækningen mellem Solrød S <31> og tilslutningsanlæggene ved Syd-/Vestmotorvejen på Køge Bugt Motorvejen udbygges til 10 spor. Ring 5 forudsættes etableret som en 4-sporte motorvejen med en tilladt hastighed på 130 km/t. Yderligere forudsættes etableret en kollektiv trafikbetjening i Ring 5- korridoren vest om København mellem Helsingør og Køge via Allerød N og Kildedal i form af en regionaltogsbane med en frekvens på 4 tog i timen. Scenarie 3 En Ring 5 kollektiv betjening i Ring 5-korridoren vest om København mellem Helsingør og Køge via Allerød N og Kildedal i form af en regionaltogsbane med en frekvens på 4 tog i timen. Linieføringerne i Scenarie 1 og 2 er illustreret på kortet nedenfor. August 2010 Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K Side 1

3 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Prognoseberegningerne er gennemført med OTM 5.1. OTM 5.1 dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. I dag svarer dette til Region Hovedstaden og en del af Region Sjælland. Modelområdet er opdelt i 818 zoner, hvortil kommer 17 portzoner. Modellen beregner trafikken og dens fordeling på transportmidler og ruter under givne forudsætninger vedrørende infrastrukturen og trafikbetjening samt de byplanmæssige/demografiske forhold i beregningsåret. Beregningerne er gennemført for et hverdagsdøgn uden for sommerperioden Beregningsforudsætningerne for 2030 er baseret på den forventede byudvikling frem til 2018 med forudsat yderligere byudvikling omkring de kommende stationer Allerød N, Kildedal og Køge N. Trafikken ind/ud af Hovedstadsområdet (portzonetrafik) er fremskrevet til 2018 med tillæg af yderligere kollektive ture som følge Notatets afsnit 2 indeholder en kort gennemgang af beregningsforudsætningerne, mens afsnit 3, 4 og 5 indeholder resultaterne fra trafikmodelberegningerne. Side 2

4 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 2 Beregningsforudsætninger I forhold til dagens vejinfrastruktur og kollektive trafikbetjening forudsættes i de tre alternativer samt i basisalternativet, at: Køge Bugt Motorvejen er udbygget til 8 spor mellem Greve Syd og Køge Frederikssundmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Motorring 3 og Motorring 4 og med 4 spor mellem Motorring 4 og Frederikssund Motorring 4 er udbygget til 6 spor mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen Helsingørmotorvejen er udbygget til 6 spor mellem Øverød og Isterød Holbækmotorvejen er udbygget fra 4 til 8 spor til Hedelandsvej og til 6 spor fra Hedelandsvej til Roskilde Vest Tværvej er etableret som 2-sporet vej mellem Frederikssundmotorvejen og Frederikssundsvej En fast Femern Bælt-forbindelse er etableret og åbnet for trafik HH-forbindelsen er åbnet for vej og kollektiv trafik S-togskøreplanen per januar 2010 er gældende Gode tog til alle -køreplanen er gældende for regional- og fjerntogstrafikken. Metrocityringen er etableret og idriftsat Nybygningsløsningen for en udbygning af jernbanen mellem København og Ringsted er etableret og togtrafikken mod vest betjenes med i alt 17 linjer i timen ind og ud af København Køge Nord Station er integreret i banenettet Lille Nord (Hillerød-Helsingør) integreres i S-banen I alternativerne er desuden forudsat en byfortætning i zonerne omkring Allerød N, Kildedal og Køge N. I alternativerne med en bane i Ring 5-korridoren forudsættes yderligere: Allerød N Station er integreret i S-togsnettet Forlængelse af S-togsnettet mellem Høje Taastrup og Roskilde Side 3

5 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 3 Personture i Hovedstadsområdet Tabel 1 viser antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter hovedtransportmidlerne: bil, cykel, gang og kollektiv trafik. Tabel 1 Antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet Hovedtransportmiddel Basis Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Bil Cykel Gang Kollektiv trafik I alt personture Ændring i.f.t. basis (pct. ændring) Bil (0,3) (0,3) (-0,1) Cykel (-0,5) (-0,5) (-0,2) Gang (-0,3) (-0,3) -800 (-0,1) Kollektiv trafik (0,4) (0,4) (0,8) I alt personture 5'800 (0,1) 5'900 (0,1) (0,0) Med etablering af Ring 5 stiger det samlede antal ture i bil med omkring ture og det samlede antal ture med kollektive trafik stiger med ca ture pr. hverdagsdøgn i Scenarie 1 og 2. Samlet set stiger antallet af ture i Hovedstadsområdet i de to scenarier med ca ture. I Scenarie 3 falder antallet af ture i bil med omkring ture, mens det samlede antal ture med kollektiv trafik stiger med ca ture pr. hverdagsdøgn. Side 4

6 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 4 Trafikbelastninger på vejnettet I Tabel 2 er de modelberegnede trafikbelastninger for Scenarie 1 og 2 vist. Tabel 2 Trafikbelastninger for Scenarie 1 og 2, antal køretøjer per hverdagsdøgn Strækning Sc. 1 Sc. 2 Helsingørmotorvejen - Fredensborg Kongevej Fredensborg Kongevej - Isterødvej Isterødvej - Kongevejen Kongevejen - Hillerødmotorvejen Hillerødmotorvejen - Slangerupvej Slangerupvej - Måløvvej Måløvvej - Frederikssundsvej Frederikssundsvej - Frederikssundsmotorvejen Frederikssundsmotorvejen - Holbækmotorvejen Holbækmotorvejen - Sydvej Sydvej - Tune Landevej Tune Landevej - Karlslunde Centervej Karlslunde Centervej - Køgevej Køgevej - Ejbyvej Ejbyvej - udfletning M20/M Karlslunde Centervej - Køge Bugt Motorvej Der ses af Tabel 2, at en etablering af en Ring 5 som en 4-sporet motorvej med en tilladt hastighed på 130 km/t opnås trafikmængder på de enkelte delstrækninger på køretøjer per hverdagsdøgn i de to scenarier. Den største trafik ses for strækningen mellem Frederikssundmotorvejen og Holbækmotorvejen i begge scenarier. Kortoptegninger af trafikbelastningerne (hverdagsdøgn) for området omkring Ring 5 er gengivet i Bilag 1. Bilag 2 viser ændringerne i trafikbelastninger på nettet set i forhold til basisscenariet Det fremgår af kortene i Bilag 2 at etablering af Ring 5 i de to scenarier medfører en aflastning af Motorring 3, Motorring 4, af hovedparten af radialmotorvejene mod København inden for Ring 5 med undtagelse af dele af Holbækmotorvejen samt af en række andre vejstrækninger. De største aflastninger ses for Helsingørmotorvejen, Motorring 3, Motorring 4, Køge Bugt Motorvejen og Hillerødmotorvejen i begge scenarierne. Helsingørmotorvejen aflastes med køretøjer per hverdagsdøgn svarende til en aflastning på procent. Side 5

7 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Motorring 3 aflastes med ca køretøjer per hverdagsdøgn og Motorring 4 aflastes for ca køretøjer syd for Frederikssundmotorvejen og ca køretøjer nord for denne. Køge Bugt Motorvejen aflastes på strækningen mellem Motorring 4 og Køge med køretøjer per hverdagsdøgn svarende til aflastninger på procent i Scenarie 1. I Scenarie 2 aflastes strækningen mellem Motorring 4 og Solrød S <31> med køretøjer per hverdagsdøgn svarende til aflastninger på procent. Ændringerne i trafikbelastningerne i Scenarie 3 i forhold til Basis er generelt meget begrænsede. 4.1 Rejsetider Til belysning af de trafikale effekter med hensyn til ændrede rejsetider ved etablering af Ring 5 er der i Tabel 3 vist udvalgte rejsetider for Basisscenariet samt Scenarie 1, 2 og 3. I opgørelsen er medregnet konsekvenserne for rejsetiderne af trængslen på vejnettet. Der ses af tabellen, at der med etableringen af Ring 5 i Scenarie 1 opnås en rejsetidsreduktion i morgenmyldretiden for ture mellem Køge og Helsingør på 14 minutter og i Scenarie 2 på 16½ minut svarende til hhv. 21 og 24 procents kortere rejsetid. For en tur mellem Roskilde og Hillerød er rejsetidsreduktionen 7 minutter (13 procent) i morgenmyldretiden i de to scenarier og mellem Frederikssund og Greve er den 2 minutter (5 procent). For eftermiddagsmyldretiden opnås en rejsetidsreduktion for ture mellem Køge og Helsingør på 12½ minut i Scenarie 1 og 15½ minut i Scenarie 2 svarende til hhv. 19 og 23 procent kortere rejsetid. For en tur mellem Roskilde og Hillerød er rejsetidsreduktionen 9 minutter (16 procent) i eftermiddagsmyldretiden i de to scenarier og mellem Frederikssund og Greve er den 3 minutter (8 procent). Tabel 3 Rejsetider i minutter mellem udvalgte rejserelationer Rejserelationer Basis Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Morgenmyldretid (kl. 7-8) Køge Helsingør 68,0 53,9 51,4 67,9 Roskilde Hillerød 53,2 46,0 46,0 53,2 Frederikssund Greve 36,3 34,5 34,4 36,3 Eftermiddagsmyldretid (kl ) Køge Helsingør 66,0 53,5 50,6 65,8 Roskilde Hillerød 53,1 44,4 44,3 52,9 Frederikssund Greve 35,8 33,1 33,0 35,7 Side 6

8 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 4.2 Gennemkørende trafik I Tabel 4 er vist antallet af køretøjer, der er gennemkørende på enkelte delstrækninger af ringforbindelsen. En række kort, der viser turmønstret (rutebundter) for trafikken på henholdsvis Ring 5 s nordligste og sydligste delstrækning er gengivet i Bilag 3 for de to scenarier. Det ses af tabellen, at der i Scenarie 1 er trafikanter per hverdagsdøgn, der benytter Ring 5 mellem Helsingørmotorvejen og Syd-/Vestmotorvejen svarende til 7 procent af trafikken på Ring 5's sydligste delstrækning. I Scenarie 2 anvender trafikanter per hverdagsdøgn Ring 5 i hele dens udstrækning. Tabel 4 Gennemkørende trafik på Ring 5 i Scenarie 1 og 2 Gennemkørende trafik Sc. 1 Sc. 2 Mellem den nordlige ende af Ring 5 og: (25.520) (25.510) - Hillerødmotorvejen (63%) (63%) - Frederikssundsmotorvejen (37%) (37%) - Holbækmotorvejen (35%) (35%) - den sydlige ende af Ring (12%) (12%) Mellem den sydlige ende af Ring 5 og: (40.260) (43.600) - Holbækmotorvejen (56%) (68%) - Frederikssundsmotorvejen (34%) (46%) - Hillerødmotorvejen (19%) (24%) - den nordlige ende af Ring (7%) (9%) 4.3 Ture og trafikarbejde De opgjorte ændringer i rejsetider (køretøjstimer) og trafikarbejde (køretøjskm) for biltrafikken i hovedstadsområdet fordelt på køretøjstyper og tidsperioder i de to Ring 5- scenarier set i forhold til Basisscenariet fremgår af Tabel 5. Side 7

9 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Tabel 5 Trafikarbejde og rejsetider per hverdagsdøgn i hovedstadsområdet, fordelt på køretøjstyper og tidsperioder for Scenarie 1 og 2 Periode Trafikarbejde (1.000 km) Rejsetid (1.000 køretøjstimer) Personbil Varebil Lastbil I alt Personbil Varebil Lastbil I alt Eksisterende trafikanter Basis ,3 881,8 347, ,8 134,2 19,5 7,3 160, , ,8 442, ,1 249,8 27,8 9,6 287,3 Øvrig døgn , , , ,3 408,2 58,8 26,8 493,8 I alt , , , ,2 792,2 106,0 43,7 942,0 Ændring for eksisterende trafikanter ved Scenarie ,4 2,7-0,7 18,3-3,5-0,5-0,2-4, ,7 4,5-0,8 35,3-6,0-0,7-0,3-7,0 Øvrig døgn 49,8 7,8-5,4 52,2-4,9-0,6-0,4-6,0 I alt 97,9 15,0-7,0 105,9-14,5-1,8-0,9-17,1 Nye trafikanter ved Scenarie ,0-1,0 7,6 153,5 2,0 0,0 0,1 2, ,3-1,7 9,2 189,8 2,3 0,0 0,1 2,4 Øvrig døgn 267,8-0,4 40,4 307,8 2,8 0,0 0,4 3,2 I alt 597,0-3,1 57,2 651,2 7,1-0,1 0,6 7,6 Ændring ved Scenarie 1 i alt ,3 1,7 6,8 171,9-1,5-0,5-0,1-2, ,9 2,8 8,4 225,1-3,7-0,7-0,2-4,6 Øvrig døgn 317,6 7,4 35,0 360,1-2,1-0,7 0,0-2,8 I alt 694,9 11,9 50,3 757,1-7,3-1,9-0,3-9,5 Ændring for eksisterende trafikanter ved Scenarie ,4 1,2-0,9 14,7-3,3-0,4-0,2-3, ,3 1,7-1,2 20,8-5,9-0,7-0,3-6,9 Øvrig døgn 36,0 3,8-6,0 33,8-5,0-0,6-0,4-6,0 I alt 70,7 6,6-8,1 69,3-14,2-1,8-0,9-16,8 Nye trafikanter ved Scenarie ,6-0,5 7,3 150,4 1,9 0,0 0,1 2, ,2-0,9 8,8 189,2 2,4 0,0 0,1 2,4 Øvrig døgn 268,1 1,5 40,0 309,5 2,8 0,0 0,4 3,2 I alt 592,9 0,1 56,1 649,1 7,1-0,1 0,6 7,7 Ændring ved Scenarie 2 i alt ,0 0,7 6,4 165,1-1,4-0,5-0,1-1, ,5 0,8 7,7 210,0-3,6-0,7-0,2-4,5 Øvrig døgn 304,1 5,2 33,9 343,3-2,1-0,7 0,0-2,8 I alt 663,6 6,7 48,0 718,4-7,1-1,8-0,3-9,2 Med etablering af Ring 5 i Scenarie 1 stiger det samlede trafikarbejde i hovedstadsområdet med køretøjskm per hverdagsdøgn set i forhold til Basis. I Scenarie 2 stiger trafikarbejdet i hovedstadsområdet med køretøjskm per hverdagsdøgn. De eksisterende trafikanter opnår i begge scenarierne en rejsetidsgevinst med etableringen af Ring 5, men må køre længere for at opnå denne. Således ses en samlet rejsetidsgevinst på timer per hverdagsdøgn i Scenarie 1 og timer per hverdagsdøgn i Scenarie 2 og et forøget trafikarbejde på hhv og køretøjskm. Samlet set ses for Scenarie 1 et fald i den samlede rejsetid på vejnettet på køretøjstimer og på køretøjstimer per hverdagsdøgn for Scenarie 2. Side 8

10 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 5 Kollektiv trafikbetjening 5.1 Påstigere og passagerkm i kollektiv trafik Tabel 6 viser antal påstigere og passagerkm i den kollektive trafik pr. hverdagsdøgn opdelt efter anvendt kollektivt transportmiddel. I påstigningstallene er indregnet omstigninger inden for og mellem de enkelte kollektive trafiklinier. Det fremgår af tabellen, at en etablering af en bane i Ring 5-korridoren medfører en stigning i antallet af påstigere på per hverdagsdøgn i Scenarie 1 og 2 og på per hverdagsdøgn i Scenarie 3. Tabel 6 Antal tusind påstigere pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet Koll. transportmiddel Basis Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Antal påstigere per hverdagsdøgn Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro I alt Antal passagerkm per hverdagsdøgn Bus S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro I alt Fordelingen af portzonetrafikken ved Helsingør er angivet i Tabel 7. Tabel 7 Fordeling af portzonetrafikken til/fra HH-forbindelse, antal passagerer pr. hverdagsdøgn Bane Basis Sc. 1 Sc. 2 Sc. 3 Ring Kystbanen S-tog Lokalbanen I alt Side 9

11 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 5.2 Ring 5-korridoren På- og afstigere Tabel 8 viser antallet af på- og afstigere ved de enkelte stationer langs korridoren i Scenarie 1, 2 og 3 i forbindelse med Ring 5-banekorridoren. Trafikmodelberegningerne viser, at en baneløsningen i Ring 5-koridoren opnår omkring påstigere pr. hverdagsdøgn i Scenarie 1 og 2 og omkring påstigere per hverdagsdøgn i Scenarie 3. Det ses at Helsingør, Allerød N og Kildedal Station er stationerne med størst belastning i alle tre scenarier. Tabel 8 Antal påstigere på banen langs Ring 5-korridoren, antal påstigere pr. hverdagsdøgn Station Ring 5 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Helsingør Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Ringsted Køge I alt Bilag 4 indeholder en opgørelse over antallet af påstigere for de tre alternativer fordelt på de syv døgnperioder, som modellen opererer med. Bilag 5 indeholder oversigter over antallet af alle påstigere på de af Ring 5-forbindelsen berørte stationer fordelt på tilbringertransportmidler Strækningsbelastninger Passagertallene fordelt på strækninger fremgår af Tabel 9. Side 10

12 Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Tabel 9 Strækningsbelastninger på banen i Ring 5-korridoren, antal pass. pr. hverdagsdøgn Strækning Ring 5 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Helsingør Allerød N Allerød N - Kildedal Kildedal - Hedehusene Kildedal - Roskilde Kildedal - Køge N Hedehusene - Trekroner Trekroner - Roskilde Roskilde - portzone Køge N - Ringsted Køge N - Køge Køge - portzone De største strækningsbelastninger ses på strækningen mellem Allerød N og Kildedal St. med mellem og passagerer pr. hverdagsdøgn i de tre scenarier. Bilag 6 indeholder antal passagerbelastninger for de tre alternativer fordelt på de syv døgnperioder, som modellen opererer med. Kortoptegning over strækningsbelastningerne (hverdagsdøgn) er angivet i bilag 7 for basisalternativet samt de tre alternativer for hhv. S- og R-tog. I bilag 8 er ændringerne i strækningsbelastningerne på banenettet set i forhold til basisscenariet angivet. Side 11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Bilag 4 Påstigere fordelt på tidsperioder (Ring 5) Scenarie 1 Antal påstigere per hverdag i tidsrummet kl. Station/Stoppested Helsingør Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Ringsted Køge I alt Scenarie 2 Antal påstigere per hverdag i tidsrummet kl. Station/Stoppested Helsingør Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Ringsted Køge I alt Scenarie 3 Antal påstigere per hverdag i tidsrummet kl. Station/Stoppested Helsingør Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Ringsted Køge I alt

25 Bilag 5 Påstigere, fordelt på tilbringertransportmidler Scenarie 1 Påstigere Påstigere fordelt efter tilbringertransp. Station i alt Gang m.fl. Bus S-tog Re-tog Lokalbane Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Køge Scenarie 2 Påstigere Påstigere fordelt efter tilbringertransp. Station i alt Gang m.fl. Bus S-tog Re-tog Lokalbane Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Køge Scenarie 3 Påstigere Påstigere fordelt efter tilbringertransp. Station i alt Gang m.fl. Bus S-tog Re-tog Lokalbane Allerød N Kildedal Køge N Hedehusene Trekroner Roskilde Køge

26 Bilag 6 Passagerbelastninger, fordelt på tidsperioder (Ring 5) Scenarie 1 Antal passagerer, begge retninger i tidsrummet kl. Station Helsingør - Allerød N Allerød N - Kildedal Kildedal - Hedehusene Kildedal - Roskilde Kildedal - Køge N Hedehusene - Trekroner Trekroner - Roskilde Roskilde - portzone Køge N - Ringsted Køge N - Køge Køge - portzone Scenarie 2 Antal passagerer, begge retninger i tidsrummet kl. Station Helsingør - Allerød N Allerød N - Kildedal Kildedal - Hedehusene Kildedal - Roskilde Kildedal - Køge N Hedehusene - Trekroner Trekroner - Roskilde Roskilde - portzone Køge N - Ringsted Køge N - Køge Køge - portzone Scenarie 3 Antal passagerer, begge retninger i tidsrummet kl. Station Helsingør - Allerød N Allerød N - Kildedal Kildedal - Hedehusene Kildedal - Roskilde Kildedal - Køge N Hedehusene - Trekroner Trekroner - Roskilde Roskilde - portzone Køge N - Ringsted Køge N - Køge Køge - portzone

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Trafikal analyse af hovedstadsområdet

Trafikal analyse af hovedstadsområdet Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation i Ring 5-transportkorridoren Bilag 1 - Side -1 af 60 Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation

Læs mere

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital

Rejsetidsanalyser for Nyt Nordsjællands Hospital Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Notat Dato: 25.11.2016 Projekt nr.: 100-6003 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Opgradering af Hillerød Station Emne:

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafikal analyse af hovedstadsområdet. Rapport

Trafikal analyse af hovedstadsområdet. Rapport Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Dato: Juni 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-36-7 ISBN: 978-87-93436-37-4

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast

NOTAT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE. Trængselskommissionen OAN. Udkast NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Vejtrængsel Hvor, hvornår, hvor meget? Fra DTU Transport 21. december 2012 OAN Udkast 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 2 2.1 Fordeling af trængsel... 2 3 Udpegning

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Notat Sag: Emne: Til: Forlængelse af Frederikssundmotorvejen, Tunnel under Roskilde Fjord Trafikprognose for alternativ med Frederikssundmotorvej og tunnel under Roskilde Fjord år 2010 (1010d161) Notatnummer:

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat Til Region Hovedstaden Dokumenttype Notat Dato December 2010 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR SCREENING AF PLACERINGSMULIGHEDER FOR NYT

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Jens Christian Probst/Ulrik Larsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden KKR-møde 13. september 2016 En storbyregion i vækst Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040

3 Basisforudsætninger for 2025 og 2040 Transportministeriet Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej Beregningsforudsætninger... 1 Indledning Dette notat omhandler de fastlagte beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af en

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Nye turmatricer for Hovedstadsområdet

Nye turmatricer for Hovedstadsområdet Nye turmatricer for Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen, oan@ctt.dtu.dk Christian Overgård Hansen, coh@ctt.dtu.dk (CTT) Disposition Justering af zonestruktur Fremgangsmåde Datagrundlag Justering af bilmatricer

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS Iterativ beregningsproces foretaget med OTM Christian Overgård Hansen COH ApS OTM Trafikmodellen for Hovedstadsområdet siden midten af 1990 erne: Første version 1994/95 til brug for systemvalg (OTM 1.0)

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport Udarbejdet af COWI (december 2014) for: Frederiksund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem.

tendensen dog klart, at trængselen i hovedstadsområdet er stigende og udgør et stigende problem. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområde NOTAT Dato J. nr. Trafik og trængsel på vejnettet i hovedstadsområdet 1. Baggrund Mobilitet

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010. Sag nr. 10. Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5.

Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010. Sag nr. 10. Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010 Sag nr. 10 Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5 5 bilag Transportkorridoren Øresund Femern Ny Ring

Læs mere

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser

Regionsstruktur á la Hovedstaden i Uffe Kousgaard. Afd. for systemanalyse. Danmarks Miljøundersøgelser Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Uffe Kousgaard Afd. for systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 357 Regionsstruktur á la Hovedstaden i 1960 Indledning Et

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen

Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 20088 Rambøll Nyvig by- og trafikudvikling Furesø Kommune Trafikale vurderinger ved Flyvestationen Juli 2008 Ref 7651098 trafik(1) Version

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Arbejdsliste til eget brug

Arbejdsliste til eget brug Forslag nr. Min prioritering 0-3 Emne 1.1 Metroafgrening til Ny Ellebjerg 1.2 Ny metro over havneafsnittet 1.3 Styrket busservice 1.4 Cykelparkering ved København H 1.5 Nye S-buslinjer 1.6 Metroafgrening

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025

Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025 Vejdirektoratet Trafikberegninger Nordhavnstunnel Beregningsforudsætninger 2025... 1 Indledning Dette notat omhandler de opstillede beregningsforudsætninger til brug for gennemførelse af trafikprognoser

Læs mere

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET

VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET STRATEGISKE ANALYSER VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse RAPPORT 454-2013 VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse Rapport 454-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013

Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland. d. 29. januar 2013 Politisk dialogmøde vedr. jernbanetrafikken på Sjælland Leo Larsen, formand for Trængselskommissionen d. 29. januar 2013 Baggrund for Trængselskommissionen Trængselsringen forkastet Regeringen, Enhedslisten

Læs mere