Jens Peter Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]"

Transkript

1 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg Lokalråd, Pejrup Vester Aaby og Vedhæftninger: Aastrup_01.doc utf-8''regnskab2014lokalrc3a5d.pdf Projektets titel Rekreativ plads Svendborgvej Beskrivelse af projektet Videreførelse af arbejdet med anlæggelse af rekreativ plads. Ansøgningen gælder for yderligere indkøb af markeringsnet, græsfrø og andre tilstødende udgifter. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Vides ikke præcist. Det påtænkes når pladsen er færdigetableret at søge fonde til den endelige udformning som rekreativ plads med mulighed for egnsspil og turistmæssig magnet med særlige temaarrangementer, som planlægges af nogle af grupperne nedsat ved borgermødet kr Lokalrådet har foreløbig erlagt ca. 1800,00 til indkøb af marleringsnet. Egen financiering kommer til at række til færdiggørelse- Vi har en stor frivillighed i lokalområdet. Kommunen har tidligere bevilget 5000 fra landdistriktspuljen. Disse penge rækker ikke til entreprenøren som også deltager i frivillighedsengagementet i området. Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? Det vedhæftede regnskab viser en stor sum penge. Disse er tilknyttet konti under lokalrådet og kan ikke (puljer I har søgt, men hvor anvendes af lokalrådet alene. Uddybende spørgsmål til I afventer svar) regnskabet skal rettes til Niels Moritzen Hvem søger? Bøgebjerg Lokalråd Fornavn og efternavn Connie Hede Adresse Præstegårdsvej 12, Vester Aaby Telefon Vedhæft evt. en Ingen fil! uddybende beskrivelse Et samlet budget for Ingen fil! projektet skal vedlægges

2 som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år Vedtægter for Bøgebjerg Lokalråd, Pejrup Vester Aaby og Aastrup.doc Regnskab 2014 lokalråd.pdf

3 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :47 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: utf-8''ingenic3b8rtegninger1.udkast.pdf Frands Jeppesen, 1. tilbud.pdf Gislev_Lokalraad_Vedtaegter 2015.pdf 2014 underskrevet.jpg Projektets titel Beskrivelse af projektet Hvad er de samlede udgifter for projektet i Musikscene/skovhytte i Gislev børneskov: Ingeniører tegninger og beregninger hertil Gislev Børneskov som blev etableret for 20 år siden, er efter endt udtynding med hjælp fra byens borgere, blevet klar til en mere tidssvarende og hensigtsmæssig udnyttelse af skoven og dens centrale placering i byen. I tæt samarbejde med kommunen, landsskabsarkitekt (Land+) og byens borgere, er der nu udarbejdet en helhedsplan for anvendelse af Børneskoven. Målet for første del af projektet er at få bygget en stor scene og en skovhytte, som er bygget op omkring et udsigtstårn, der vil være en bærende del af komplekset. Første del af projektet kan samle en større del af byens, kommunens og det midtfynske områdes i øvrigt mange kulturarrangementer. I mange år er der blevet afholdt Gislev Musik Festival med ca gæster og omkring 25 lokale bands og kor, som spænder bredt genre- og aldersmæssigt. Den lokale Egnsspilsforening har arrangementer i Børneskoven og disse vil øges de kommende år. Voksne og byens børn i såvel fritid som i institutions- og skoleliv har deres færden i Børneskoven. Desuden er der plads til den frivillig gruppe, som arrangerer fællesspisning for byens borgere, til glæde for alle aldre. Der vil være mulighed for at den lokale friskole vil kunne inddrage bygningen til udeundervisning, samt at den lokale idrætsforening vil kunne bruge scenen til forskellige aktiviteter i sommerhalvåret. På sigt vil der også blive anlagt legepladser i børneparken. Vi ønsker nu at åbne endnu mere op for kultur-og fritids aktiviteterne, som er et af Gislevs væsentligste kendetegn ud over den ellers store mangfoldighed i foreningsliv (ca. 25 forskellige foreninger med diverse tilbud) samt gøre den smukke natur i Gislev ådal mere tilgængelig for naturoplevelser. Beløbet for hele komplekset vil andrage ca. 2.5 mio

4 kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Vi søger tilskud til ingeniørtegninger, som vil andrage et beløb på kr. For at kunne opføre dette projekt har der været anvendt ca timer i frivillig arbejdskraft til udtynding af børneskoven, men dette beløb anvendes dog ikke til ingeniørtegninger- og beregninger Nej. Der er dog tidligere opnået støtte til den grønne helhedsplan fra landdistrikt puljen. Der er søgt tilskud fra Friluftrådet for, hvorfra der afventes et svar. LAG midler vil blive søgt d. 4. maj, og Mærsk fonden, Nordea fonden og Lokale -og anlægsfonden vil også blive søgt. Gislev Lokalråd Jens Elmgreen Adresse Søltvej Gislev Telefon Vedhæft evt. en Ingeniør tegninger 1. udkast..pdf uddybende beskrivelse Et samlet budget for Frands Jeppesen, 1. tilbud.pdf projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Gislev_Lokalraad_Vedtaegter 2015.pdf skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd 2014 underskrevet.jpg skal vedhæfte regnskab fra sidste år

5 Bygningskvalitet ApS Rådgivende ingeniørfirma Gislev Lokalråd v/kirsten Pedersen Ref.: 1864 rådgivningstilbud.doc Korinth den 27. april 2015 Vedr: Kulturscene i Børneskoven Tilbud på rådgivningsarbejdet: Vi skal hermed tilbyde at udføre rådgivningsarbejdet i forbindelse med opførelsen af en kombineret scenebygning med udkigstårn og samlingsbygning i fast pris for følgende opgaver: Ingeniørberegninger og konstruktionsdetaljer ,- kr excl. moms Arkitektmateriale og 3D illustrationer ,- kr excl. moms Myndighedsmateriale og -behandling ,- kr excl. moms Byggestyring og tilsyn ,- kr excl. moms Vi gør endvidere opmærksom på at der skal afsættes omkostninger til følgende: Geotekniske undersøgelser. Landmåler - afsætning og attest. Byggesagsgebyrer - som dog er fritaget ved ansøgning i indeværende år. Med venlig hilsen Bygningskvalitet ApS Kurt Christensen Civilingeniør Fagsted 7, Korinth Faaborg CVR. Nr Tlf: mail:

6

7 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :11 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: img-y pdf Projektets titel Beskrivelse af projektet Informations stander Vi ønsker os i Krarup en informations tavle, da vi desværre ikke længere har købmanden hvor vi normalt plejede at hænge diverse lokale informationer og andre "skriv" op. Vi(beboerforeningen) arbejder på at få sat sådan en infostander op nær skolen, som nu er det næste samlingspunkt i byen. Vi(jeg) har allerede lavet tegninger af denne infostander og fået en byggetilladelse fra FMK. Projektet er nu strandet da det koster en mindre sum penge(som er mange for os), til at få bygget denne infostander. Min tanke/plan har været at lade faaborg-midtfyns produktions skole lave denne informations stander. Det er en fin opgave for dem. Jeg har tidligere fået et tilbud på mail på 4000,- inklusiv moms og opsætning af standeren fra FMPS. Det er dog et halv års tid siden jeg har fået dette tilbud så om det er gældende stadigvæk, skal lige undersøges. Mht. byggetilladelsen indkrævede FMK også et mindre beløb som skolen blev bonet for. Det kom lidt som en overraskelse for os, da vi egentlig bare ville være sikker på at der ikke skulle opstå konflikter med opsætningen, så jeg kontaktede FMK for en accept af opsætningen. Det endte med en udgift for skolen på 1xxx kr. (ikke helt planlagt) Jeg søger hermed noget støtte fra jer, så at vi i Krarup kan få bygget denne infotavle af FMPS. Jeg mener det er vigtigt at vi i de så lokalsamfund er i stand til at kunne kommunikere rundt til folket i byen, og ikke mindst for de turister/forbipasserende der skulle have brug for noget lokal info. Hvad er de samlede Max Kr. 7000,- udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra Kr. 7000,-

8 landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen Kr. 1100,- finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen Kr. 1900,- finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Nej projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Krarup Beborforening Fornavn og efternavn Anders Andersen Adresse Lydinge Mølle Vej Faaborg Telefon Vedhæft evt. en img-y pdf uddybende beskrivelse Et samlet budget for Ingen fil! projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Ingen fil! skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd Ingen fil! skal vedhæfte regnskab fra sidste år

9 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: projektbeskrivelse.doc.docx Spor i landskabet samlet budget.docx utf-8''vedtc3a6gter docx Regnskab rettet til 2914.xlsx Projektets titel Beskrivelse af projektet Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Spor i Landskabet - Nr. Lyndelse To sammenhængende trampestier med samlet længde af 8 km med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse. Fra Spor i Landskabet: Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. (se vedhæftet projektbeskrivelse) kr kr Der er ansøgt om 50% dækning af udgifter til spormateriale hos Spor i Landskabet, svarende til kr. Arbejdsgruppen 'Stigruppen', som er et tiltag, der er startet og støttet af lokalrådet for Nr. Lyndelse - Nr. Søby og omegne Kristine Kjærsig

10 Adresse Kirkesøvej 20 Nr. Søby 5792 Årslev Telefon Vedhæft evt. en projektbeskrivelse.doc.docx uddybende beskrivelse Et samlet budget for Spor i landskabet samlet budget.docx projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Vedtægter 2015 (1).docx skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd Regnskab rettet til 2914.xlsx skal vedhæfte regnskab fra sidste år

11 Kristine Kjærsig Kirkesøvej 5792 Nr. Søby, Årslev 14. april 2015 Spor i Landskabet Landbrug & Fødevarer Sporerne ved Nr. Lyndelse Bekræftelse på modtaget ansøgning om støtte til oprettelsen af et Spor i Landskabet Tak for ansøgningen vedrørende etableringen af sporet: Sporerne ved Nr. Lyndelse Hermed bekræftes, at sekretariatet for Spor i Landskabet har modtaget jeres ansøgning og materialeliste for etablering af Sporerne ved Nr. Lyndelse. Budgettet er beregnet ud fra den modtagne materialeliste. Sekretariatet ved Spor i Landskabet kan yde et tilskud på halvdelen af etableringsbeløbet svarende til kr. med støtte fra Nordeafondens Spor i Landskabet-pulje. Denne uddeling fra Spor i Landskabet-puljen forudsætter, at der opnås en tilsvarende støtte fra anden side. Betingelsen for at etablere et spor under konceptet for Spor i Landskabet er, at sporet bliver etableret med de anviste materialer, og at der udarbejdes en sporfolder. Det endelige tilsagn vil blive givet, når de fornødne lodsejerunderskrifter foreligger hos sekretariatet. Vi ser frem til samarbejdet. Med venlig hilsen Lykke Feld Andersen Projektleder for Spor i Landskabet Spor i Landskabet c/o Landbrug & Fødevarer Axeltorv Kbh V Tlf AXELTORV KØBENHAVN V TLF MAIL

12 Spor i Landskabet, Nr. Lyndelse Samlet budget inkl. egenfinansiering Udgiftsposter Til finansiering af spormateriale via Spor i Landskabet (50 % af materialeudgift. Se budget fra Spor i landskabet) (inkl. moms) Beløb (kroner) Nr. Søby 11. april Ansøgning om finansiering af spormateriale via (50 % af materialeudgift. Se budget fra Spor i landskabet) (inkl. moms) Anlæg af spor-pæle (36 stk x 2 timer) Udarbejdelse af tekst og grafisk materiale til infotavler (80 timer) Indsamling af underskrifter hos lodsejere (40 timer) Leje af pælebor Samlet budget Beløb, der søges hos Landdistriktspuljen ( kr) kr

13 Nr. Søby, 11. april 2015 Spor i Landskabet - projektbeskrivelse Hvad: To sammenhængende trampestier med samlet længde af 8 km med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse. Fra Spor i Landskabet: Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerene. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for produktion i landskabet. (http://www.spor.dk/) Baggrund: I sommeren 2014 blev der sammensat en gruppe af borgere fra Nr. Lyndelse-Nr. Søby og omegne. Gruppen består i dag af ca. 10 frivillige, heriblandt 4 fra det siddende lokalråd. Gruppens medlemmer har i det forgangne år gennem kontakt til lokale lodsejere afsøgt mulighederne for at anlægge forskellige trampestier med det formål at give folk i området en mulighed for at opleve den smukke natur, som eller kan synes utilgængelig. Samtidigt giver det en mulighed for en kulturhistorisk formidling af de mange spændende fortællinger området kan byde på. Der er på nuværende tidspunkt opnået skriftligt tilsagn fra samtlige berørte lodejere i forbindelse med Dømmestrupstien (se vedhæftede kort). Gruppen er desuden i god dialog med den berørte lodsejer i forbindelse med Sortelungstien (her er kun den ene lodsejer berørt), og forventer snarligt skriftligt tilsagn i forlængelse af dialog og aftale med Jægerforbundet om forbehold for brug under jagt.

14

15 Formål: Det er stigruppens mål, at de to stier sammen med andre fremtidige stier kan være med til at bringe landsbyerne Freltofte, Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby tættere sammen. Både rent fysisk, men også socialt. Stiprojektet er med til at give en positiv fortælling om det samlede område, ligesom at gruppen selv består af indbyggere fra forskellige dele af Nr. Lyndelse-Nr. Søby og omegne. Området rummer foruden fortællinger om bl.a. de mange tidligere teglværk et rigt dyreliv. En af stigruppens fuglekyndige medlemmer har med egne øjne talt 101 forskellige fuglearter i området. Sortelung kan desuden byde på op til flere flagermusearter, som efter sigende har været genstand for et mindre forskningsprojekt på SDU. Gruppen har valgt at ansøge Spor i Landskabet, da denne stiform ikke kræver større anlæg eller vedligeholdelse, ligesom at trampestierne ikke forstyrrer natur eller dyreliv unødigt. Tværtimod kan anlæggelsen af trampestierne være med til at dirigere trafikken i naturområderne, sådan at f.eks. dyrs yngleperioder kommunikeres og dermed respekteres.

16 Selvsagt øges områdets salgbarhed til tilflyttere ved at formidle de mange smukke naturoplevelser, der er at finde i området. Det er stigruppens håb, at de to indledende stier kan føre flere med sig i fremtiden. Det gælder særligt for stiforbindelser, der vil kunne forbinde Nr. Søby og Nr. Lyndelse vest om Albanivej. Opsummering: Der er tale om ansøgning af etablering af to sammenhængende stier, begge med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse, da det forventes, at der gives skriftligt tilsagn fra lodsejeren omkring Sortelung. Stigruppen har ansøgt Spor i Landskabet, som dækker 50% af de materialeudgifter, der er forbundet med stierne (se vedhæftede erklæring samt budget fra Spor i Landskabet). Stigruppen har lavet et overslag over de timer, der forventes at skulle bruges på formidling og anlæg (tekst og billeder til informationsskilte og brochurer, pæleboring osv) (se vedlagte budget). Der ansøges dermed om dækning af 50% af materialeudgifterne samt til leje af pælebor. På stigruppens og lokalrådets vegne Kristine Kjærsig Kirkesøvej 20, 5792 Nr. Søby, Årslev Samlet vedlagt: 1. Samlet budget inkl., egenfinansiering 2. Vedtægter for Lokalrådet Nr. Lyndelse Nr. Søby og omegne 3. Lokalrådets regnskab for 2015 Desuden sendt til Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen 1. Budget modtaget fra Spor i Landskabet. Budgettet har Spor i Landskabet. ( Er lavet ud fra stigruppens vurdering af behov for antal pæle, infotavler mm, deltaljer fra rekvireres, hvis ønsket) 2. Skriftlig erklæring om samarbejde modtaget fra Spor i Landskabet

17 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :29 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: Budget Sportsplads Bevægelse og fællesskab for alle.pdf utf-8''vedtc3a6gterhsgi.pdf Regnskab HSGI 2014.pdf Projektets titel Beskrivelse af projektet Rudme Sportsplads - bevægelse og fællesskab for alle Etablering af Sportsplads i Rudme og Herringe. HSG&I er en lille lokal forening, der holder til i Rudme-Herringe. Vi er funderet i et stærkt lokalsamfund med omdrejningspunkt omkring Rudme friskole og Rudme friskoles børnehave. Desuden har vi en privat dagpleje samt en ungdomsklub. Foreningen etablerede sig i 2013 med en ny bestyrelse. Vores formål er at igangsætte bevægelsesaktiviteter og skabe fællesskaber for alle i lokalområdet. I foråret 2014 startede vi Bevægelsesdage op på sportspladsen i byen. Bevægelsesdagene samler hver mandag mellem familier til bevægelse og fællesskab på vores sportsplads. Til maj i år overtager foreningen driften af sportspladsen i byen fra kommunen. Det betyder, at vi nu har et stort grønt område, i form af en tom sportsplads, der kalder på innovative og spændende løsninger. Vi ønsker derfor, at udvikle en attraktiv sportsplads for alle med alsidige muligheder for bevægelser i tæt samarbejde med vores Lokalråd. HSG&I favner bredt og vi har mange frivillige kræfter at trække på i vores lokalområde. Derfor vil arbejdet med etableringen af sportspladsen, blive udført til fælles arbejdsdage i løbet af forår og sommer. Vores sportsplads skal være et spændende sted at være for alle i vores lokalområde. Vi vil etablere forskellige zoner for bevægelse afhængig af alder. Vi ønsker et område for de mindste børn med en balancebane i naturmaterialer og et område for de unge med skaterrampe og parkour.

18 Projektet med sportspladsen påbegynder i maj 2015 og vi forventer, at det vil tage os 2-3 år at få færdiggjort projektet. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Sponsorstøtte fra FFV på kr. projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Vi påtænker at søge til finansiering af yderligere redskaber. Telefon Vedhæft evt. en uddybende Ingen fil! beskrivelse Et samlet budget for projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år HSG&I Herringe skytte-, gymnastik og idrætsforening Sine Kjær Eriksen Rudmevej 6, 5750 Ringe Budget Sportsplads Bevægelse og fællesskab for alle.pdf Vedtægter HSGI.pdf Regnskab HSGI 2014.pdf

19 Sportsplads 2015 Sponsorstøtte Udgifter Medfinanciering Skaterrampe Parkourrampe Balancebane Gyngestativ Kolbøttestativ Borde/bænke Arbejdskraft Ialt Ansøgning Alle beløb er i kroner

20 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :51 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Projektets titel Beskrivelse af projektet Shelters, udekøkken og bjælkehytte for børn og voksne i Ryslinge Projektet drejer sig om at skabe rammerne for et inspirerende udeareal, der skal fremme både børn og voksnes glæde ved at opholde sig i naturen samtidig med, at det danner ramme for læring og bidrager positivt til sundhed og trivsel. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Rammerne består af et udekøkken til tilberedning af mad i en eksisterende bålhytte, 3 shelters, samt en bjælkehytte der skal fungere som ude-natur-skole. Faciliteterne skal kunne benyttes af eleverne på Ryslinge Friskole, børnene i Børnhaven Myretuen, som ligger i tilknytning til Ryslinge Friskole, samt af lokalbefolkningen og andre besøgende på Ryslinge Friskole. Kr ,25 Ialt kr ,75 (kr til shelters, kr til udekøkken og kr. 7472,75 til undervisningsmaterialer) Kr (elforsyning) Kr ,50 (dette beløb svarer til beløbet, som er afsat til arbejdsløn i budgettet og omfatter nedrivning af eksisterende skurvogn samt opsætning af shelters) Friluftsrådet kr Hvilke andre puljer/fonde Tryg Fonden kr har I søgt tilskud fra? (puljer Nordea Fonden kr I har søgt, men hvor I afventer svar) Den Faberske Fond kr Fioniafonden Hvem søger? Ryslinge Friskole Fornavn og efternavn Kontaktperson Lene Crone Nielsen Adresse Graabjergvej Ryslinge Telefon

21 Vedhæft evt. en uddybende beskrivelse Et samlet budget for projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år Ansøgning Landdistriktspuljen.doc Budget. Ansøgning fra Ryslinge Friskole.docx Ingen fil! Ingen fil!

22 Shelters, udekøkken og bjælkehytte til overnatning og undervisning Projektbeskrivelse for Ryslinge Friskole Projektet handler i høj grad om at danne ramme for et inspirerende udeareal, der skal fremme børn og voksnes glæde ved at opholde sig i naturen samtidig med, at det danner ramme for læring og bidrager positivt for elevernes sundhed og trivsel. Rammerne består af et udekøkken til tilberedning af mad i den eksist. bålhytte, 3 shelters, så der er plads til, at en alm. skoleklasse kan overnatte, en bjælkehytte der skal fungere som ude-natur-skole og i dagligdagen benyttes af udegruppen i Børnehaven Myretuen samt biologiundervisning til Ryslinge Friskoles mindste klasser. Shelters og bjælkehytte vil blive benyttet af flere målgrupper. Det skal benyttes af børn og voksne på Ryslinge Friskole, Børnehaven Myretuen, andre skoler i området og opland til overnatning/koloni samt øvrige, der vælger at benytte Find vej i.. som har op til flere poster i Ryslinge. Disse poster er etableret i samarbejde med Faaborg Orienteringsklub (se yderlig info under Målgruppe ). Stedet vil blive brugt af børnehavens udegruppe i formiddagstimerne. Skolen kan bruge stedet i deres biologiundervisning og øvrige kan efter aftale med skolen benytte shelters/bælkehytte og udekøkken i forbindelse med koloni/overnatning, hvor de passende inddrager markéringsposterne i Ryslinge til orientering. Bjælkehytten indrettes med forskelligt udstyr, der benyttes i undervisningen, såsom mikroskoper, fiskenet, vandbakker og lign. samt fagbøger. Undervisningen flyttes udenfor og skolens nærmiljø inddrages derved i større grad. Med disse faciliteter vil skolen kunne udbyde en særlig form for læring, der fremmer koncentration og læring. Dette er noget skolen ønsker at inddrage endnu mere i den fremtidige undervisning. En sidegevinst er det fysiske og sociale fællesskab, der opstår mellem børn, når de opholder sig i naturen. Samarbejdet mellem børnene er større i naturen, så det vil kunne fremme psykisk velvære, det at være fysisk aktiv samt forebygge mobning, ensomhed med videre, da børnene vil kunne mødes i andre rammer end i klasselokalerne. Børnene skal blive inspireret til at lære naturen at kende, mens de er fysisk aktive. Samtidig vil de få styrket deres motoriske færdigheder samt sansebearbejdning. Det er yderst vigtigt, at børnene kommer til at få denne mulighed, for at få stimuleret motoriken og sansebearbejdningen, da dette danner grundlag for børnenes udvikling på flere niveauer.

23 Eksist. og fremtidige forhold På friskolens matrikel i det sydøstlige hjørne er beliggende et engområde med en mindre sø og en lille bæk. I dette område er der opstillet en markéringspost i Find vej i... Denne post er opstillet i samarbejde med Faaborg Orienteringsklub og er en del af de 30 poster der er opstillet i Ryslinge By. Det er et ønske at udnytte dette areal og etablere tre shelters, en bjælkehytte (istedet for den eksist. Skurvogn) samt et udekøkken ved bjælkehytten. Friskolen Sø og bæk 3 nye shelters Myretuen Eksist. Bålhytte og skurvogn Fremtidig: eksist. Bålhytte, bjælkehytte og udekøkken Der er i den eksisterende skurvogn, hvor udegruppen i Børnehaven Myretuen på nuværnde tidspunkt har deres gruppedage konstateret råd og den skal nu undersøges for skimmelsvamp. Med andre ord er de eksisterende forhold ikke længere brugbare og skurvongen skal med stor sandsynlighed nedrives. Der er i denne skurvogn ingen el og vand, så i vinterens mørke timer bliver den oplyst og opvarmet af stearinlys. Det er et ønske, at i de nye faciliteter bliver mulighed for lidt varme i form af el-radiatorer, samt lidt belysning og et køleskab til madpakkerne. Størstedelen af formiddagen opholder børnene sig ude i naturen. Den eksist. skurvogn er deres base og benyttes når madpakkerne ikke kan indtages ude, i de tidlige morgentimer inden det bliver lyst om vinteren. Men den bruges også i forberedelsen til skolestart og når der tegnes, klippes og klistres. Dvs. når naturens undervisning flyttes indenfor. For at børnene skal synes, det er sjovt at være i udegruppe i naturen, skal de have mulighed for at have et sted, hvor man kan søge tilflugt, når vejret viser sig fra sin hårde side og det er med fare for ikke længere at have sådan en mulighed at tilbyde børnene, at vi søger om tilskud til nye faciliteter, der kan sikre at Myretuen stadig har mulighed for at sende den ældste børnegruppe i udegruppe fire dage om ugen. Den eksist. Bålhytte og skurvogn

24 Målgruppe Der er flere målgrupper, der vil kunne få gavn af de nye faciliteter: Ryslinge Friskole er landets ældst eksisterende friskole. Den blev indviet i marts 1856 og bygger på Grundtvig og Kolds skoletanker. Gennem årene er skolen vokset støt, og der går i dag 169 elever på skolen. Fra 1980 har der også været tilknyttet en SFO til skolen, kaldet Klubben. Et tilbud til alle børn fra klasse. Der er i dag tilmeldt 90 børn. Friskolen har som mål at Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og hensyn. Demokratisk tankegang i et folkestyre, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen er derfor centrale områder i undervisningen. Børnehaven Myretuen Børnehaven er en privatinstitution 11a med egen bestyrelse og er beliggende på friskolen matrikel. Institutionen er normeret til 50 børn i børnehaven og 14 børn i vuggestuen. Myretuen er tæt tilknyttet til Ryslinge Friskole i deres hverdag og begge institutioner får stor glæde af hinanden. De er beliggende på et stort naturskønt område med mindre løvskov, nåleskov, eng, bæk og sø. Myretuen har en udegruppe for de ældste børn og laver indskoling til 0. klasse. Udegruppen/ældstegruppen opholder sig mandag-torsdag fra kl 8 12 i og omkring Skurvognen, der er beliggende på Friskolens areal. Her forbereder de sig til den kommende skolestart. I denne forberedelse spiller naturen en vigtig rolle. Her er ingen hegn kun usynlige grænser. Herved lærer de selvforvaltning under ansvar. Det er også her de får lov til at snitte, save, hamrer og arbejde med økser. De lærer også at lave bål og afgangsbeviset for børnehaven er et Bålbevis som samtidig er et bevis på, at de har lært naturen at kende og kan begå sig i denne. Øvrige Skolen har tradition for at samarbejde med andre skoler, når de er på koloni. Når hele skolen tager på fælles lejrskole bytter de ofte skole, så der er en fremmed skole, der låner Ryslinge Friskole. Ved etablering af de nye faciliteter ville Friskolen have mulighed for at invitere andre skoleklasser til at overnatte i shelters og kunne tilbyde dem en fantastisk naturoplevelse. Vi har været i kontakt med Faaborg Orienteringsklub, Formand Erik Damgaard og fremlagt dem idéen om etableringen af overnatningsmulighed ved én af markéringsposterne og de kunne kun bidrage med, at det ville give nogle gode muligheder for udbredelsen af information omkring Find vej i...

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? 1 of 5 28-02-11 18:45 Ansøgning om støtte Påbegyndt den 28. februar 2011 af tscherning@gmail.com 100% udarbejdet, endnu ikke indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2011 1. Grundlæggende oplysninger om projektet

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere