Jens Peter Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]"

Transkript

1 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg Lokalråd, Pejrup Vester Aaby og Vedhæftninger: Aastrup_01.doc utf-8''regnskab2014lokalrc3a5d.pdf Projektets titel Rekreativ plads Svendborgvej Beskrivelse af projektet Videreførelse af arbejdet med anlæggelse af rekreativ plads. Ansøgningen gælder for yderligere indkøb af markeringsnet, græsfrø og andre tilstødende udgifter. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Vides ikke præcist. Det påtænkes når pladsen er færdigetableret at søge fonde til den endelige udformning som rekreativ plads med mulighed for egnsspil og turistmæssig magnet med særlige temaarrangementer, som planlægges af nogle af grupperne nedsat ved borgermødet kr Lokalrådet har foreløbig erlagt ca. 1800,00 til indkøb af marleringsnet. Egen financiering kommer til at række til færdiggørelse- Vi har en stor frivillighed i lokalområdet. Kommunen har tidligere bevilget 5000 fra landdistriktspuljen. Disse penge rækker ikke til entreprenøren som også deltager i frivillighedsengagementet i området. Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? Det vedhæftede regnskab viser en stor sum penge. Disse er tilknyttet konti under lokalrådet og kan ikke (puljer I har søgt, men hvor anvendes af lokalrådet alene. Uddybende spørgsmål til I afventer svar) regnskabet skal rettes til Niels Moritzen Hvem søger? Bøgebjerg Lokalråd Fornavn og efternavn Connie Hede Adresse Præstegårdsvej 12, Vester Aaby Telefon Vedhæft evt. en Ingen fil! uddybende beskrivelse Et samlet budget for Ingen fil! projektet skal vedlægges

2 som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år Vedtægter for Bøgebjerg Lokalråd, Pejrup Vester Aaby og Aastrup.doc Regnskab 2014 lokalråd.pdf

3 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :47 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: utf-8''ingenic3b8rtegninger1.udkast.pdf Frands Jeppesen, 1. tilbud.pdf Gislev_Lokalraad_Vedtaegter 2015.pdf 2014 underskrevet.jpg Projektets titel Beskrivelse af projektet Hvad er de samlede udgifter for projektet i Musikscene/skovhytte i Gislev børneskov: Ingeniører tegninger og beregninger hertil Gislev Børneskov som blev etableret for 20 år siden, er efter endt udtynding med hjælp fra byens borgere, blevet klar til en mere tidssvarende og hensigtsmæssig udnyttelse af skoven og dens centrale placering i byen. I tæt samarbejde med kommunen, landsskabsarkitekt (Land+) og byens borgere, er der nu udarbejdet en helhedsplan for anvendelse af Børneskoven. Målet for første del af projektet er at få bygget en stor scene og en skovhytte, som er bygget op omkring et udsigtstårn, der vil være en bærende del af komplekset. Første del af projektet kan samle en større del af byens, kommunens og det midtfynske områdes i øvrigt mange kulturarrangementer. I mange år er der blevet afholdt Gislev Musik Festival med ca gæster og omkring 25 lokale bands og kor, som spænder bredt genre- og aldersmæssigt. Den lokale Egnsspilsforening har arrangementer i Børneskoven og disse vil øges de kommende år. Voksne og byens børn i såvel fritid som i institutions- og skoleliv har deres færden i Børneskoven. Desuden er der plads til den frivillig gruppe, som arrangerer fællesspisning for byens borgere, til glæde for alle aldre. Der vil være mulighed for at den lokale friskole vil kunne inddrage bygningen til udeundervisning, samt at den lokale idrætsforening vil kunne bruge scenen til forskellige aktiviteter i sommerhalvåret. På sigt vil der også blive anlagt legepladser i børneparken. Vi ønsker nu at åbne endnu mere op for kultur-og fritids aktiviteterne, som er et af Gislevs væsentligste kendetegn ud over den ellers store mangfoldighed i foreningsliv (ca. 25 forskellige foreninger med diverse tilbud) samt gøre den smukke natur i Gislev ådal mere tilgængelig for naturoplevelser. Beløbet for hele komplekset vil andrage ca. 2.5 mio

4 kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Vi søger tilskud til ingeniørtegninger, som vil andrage et beløb på kr. For at kunne opføre dette projekt har der været anvendt ca timer i frivillig arbejdskraft til udtynding af børneskoven, men dette beløb anvendes dog ikke til ingeniørtegninger- og beregninger Nej. Der er dog tidligere opnået støtte til den grønne helhedsplan fra landdistrikt puljen. Der er søgt tilskud fra Friluftrådet for, hvorfra der afventes et svar. LAG midler vil blive søgt d. 4. maj, og Mærsk fonden, Nordea fonden og Lokale -og anlægsfonden vil også blive søgt. Gislev Lokalråd Jens Elmgreen Adresse Søltvej Gislev Telefon Vedhæft evt. en Ingeniør tegninger 1. udkast..pdf uddybende beskrivelse Et samlet budget for Frands Jeppesen, 1. tilbud.pdf projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Gislev_Lokalraad_Vedtaegter 2015.pdf skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd 2014 underskrevet.jpg skal vedhæfte regnskab fra sidste år

5 Bygningskvalitet ApS Rådgivende ingeniørfirma Gislev Lokalråd v/kirsten Pedersen Ref.: 1864 rådgivningstilbud.doc Korinth den 27. april 2015 Vedr: Kulturscene i Børneskoven Tilbud på rådgivningsarbejdet: Vi skal hermed tilbyde at udføre rådgivningsarbejdet i forbindelse med opførelsen af en kombineret scenebygning med udkigstårn og samlingsbygning i fast pris for følgende opgaver: Ingeniørberegninger og konstruktionsdetaljer ,- kr excl. moms Arkitektmateriale og 3D illustrationer ,- kr excl. moms Myndighedsmateriale og -behandling ,- kr excl. moms Byggestyring og tilsyn ,- kr excl. moms Vi gør endvidere opmærksom på at der skal afsættes omkostninger til følgende: Geotekniske undersøgelser. Landmåler - afsætning og attest. Byggesagsgebyrer - som dog er fritaget ved ansøgning i indeværende år. Med venlig hilsen Bygningskvalitet ApS Kurt Christensen Civilingeniør Fagsted 7, Korinth Faaborg CVR. Nr Tlf: mail:

6

7 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :11 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: img-y pdf Projektets titel Beskrivelse af projektet Informations stander Vi ønsker os i Krarup en informations tavle, da vi desværre ikke længere har købmanden hvor vi normalt plejede at hænge diverse lokale informationer og andre "skriv" op. Vi(beboerforeningen) arbejder på at få sat sådan en infostander op nær skolen, som nu er det næste samlingspunkt i byen. Vi(jeg) har allerede lavet tegninger af denne infostander og fået en byggetilladelse fra FMK. Projektet er nu strandet da det koster en mindre sum penge(som er mange for os), til at få bygget denne infostander. Min tanke/plan har været at lade faaborg-midtfyns produktions skole lave denne informations stander. Det er en fin opgave for dem. Jeg har tidligere fået et tilbud på mail på 4000,- inklusiv moms og opsætning af standeren fra FMPS. Det er dog et halv års tid siden jeg har fået dette tilbud så om det er gældende stadigvæk, skal lige undersøges. Mht. byggetilladelsen indkrævede FMK også et mindre beløb som skolen blev bonet for. Det kom lidt som en overraskelse for os, da vi egentlig bare ville være sikker på at der ikke skulle opstå konflikter med opsætningen, så jeg kontaktede FMK for en accept af opsætningen. Det endte med en udgift for skolen på 1xxx kr. (ikke helt planlagt) Jeg søger hermed noget støtte fra jer, så at vi i Krarup kan få bygget denne infotavle af FMPS. Jeg mener det er vigtigt at vi i de så lokalsamfund er i stand til at kunne kommunikere rundt til folket i byen, og ikke mindst for de turister/forbipasserende der skulle have brug for noget lokal info. Hvad er de samlede Max Kr. 7000,- udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra Kr. 7000,-

8 landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen Kr. 1100,- finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen Kr. 1900,- finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Nej projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Krarup Beborforening Fornavn og efternavn Anders Andersen Adresse Lydinge Mølle Vej Faaborg Telefon Vedhæft evt. en img-y pdf uddybende beskrivelse Et samlet budget for Ingen fil! projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Ingen fil! skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd Ingen fil! skal vedhæfte regnskab fra sidste år

9 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: projektbeskrivelse.doc.docx Spor i landskabet samlet budget.docx utf-8''vedtc3a6gter docx Regnskab rettet til 2914.xlsx Projektets titel Beskrivelse af projektet Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Spor i Landskabet - Nr. Lyndelse To sammenhængende trampestier med samlet længde af 8 km med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse. Fra Spor i Landskabet: Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. (se vedhæftet projektbeskrivelse) kr kr Der er ansøgt om 50% dækning af udgifter til spormateriale hos Spor i Landskabet, svarende til kr. Arbejdsgruppen 'Stigruppen', som er et tiltag, der er startet og støttet af lokalrådet for Nr. Lyndelse - Nr. Søby og omegne Kristine Kjærsig

10 Adresse Kirkesøvej 20 Nr. Søby 5792 Årslev Telefon Vedhæft evt. en projektbeskrivelse.doc.docx uddybende beskrivelse Et samlet budget for Spor i landskabet samlet budget.docx projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd Vedtægter 2015 (1).docx skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd Regnskab rettet til 2914.xlsx skal vedhæfte regnskab fra sidste år

11 Kristine Kjærsig Kirkesøvej 5792 Nr. Søby, Årslev 14. april 2015 Spor i Landskabet Landbrug & Fødevarer Sporerne ved Nr. Lyndelse Bekræftelse på modtaget ansøgning om støtte til oprettelsen af et Spor i Landskabet Tak for ansøgningen vedrørende etableringen af sporet: Sporerne ved Nr. Lyndelse Hermed bekræftes, at sekretariatet for Spor i Landskabet har modtaget jeres ansøgning og materialeliste for etablering af Sporerne ved Nr. Lyndelse. Budgettet er beregnet ud fra den modtagne materialeliste. Sekretariatet ved Spor i Landskabet kan yde et tilskud på halvdelen af etableringsbeløbet svarende til kr. med støtte fra Nordeafondens Spor i Landskabet-pulje. Denne uddeling fra Spor i Landskabet-puljen forudsætter, at der opnås en tilsvarende støtte fra anden side. Betingelsen for at etablere et spor under konceptet for Spor i Landskabet er, at sporet bliver etableret med de anviste materialer, og at der udarbejdes en sporfolder. Det endelige tilsagn vil blive givet, når de fornødne lodsejerunderskrifter foreligger hos sekretariatet. Vi ser frem til samarbejdet. Med venlig hilsen Lykke Feld Andersen Projektleder for Spor i Landskabet Spor i Landskabet c/o Landbrug & Fødevarer Axeltorv Kbh V Tlf AXELTORV KØBENHAVN V TLF MAIL

12 Spor i Landskabet, Nr. Lyndelse Samlet budget inkl. egenfinansiering Udgiftsposter Til finansiering af spormateriale via Spor i Landskabet (50 % af materialeudgift. Se budget fra Spor i landskabet) (inkl. moms) Beløb (kroner) Nr. Søby 11. april Ansøgning om finansiering af spormateriale via (50 % af materialeudgift. Se budget fra Spor i landskabet) (inkl. moms) Anlæg af spor-pæle (36 stk x 2 timer) Udarbejdelse af tekst og grafisk materiale til infotavler (80 timer) Indsamling af underskrifter hos lodsejere (40 timer) Leje af pælebor Samlet budget Beløb, der søges hos Landdistriktspuljen ( kr) kr

13 Nr. Søby, 11. april 2015 Spor i Landskabet - projektbeskrivelse Hvad: To sammenhængende trampestier med samlet længde af 8 km med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse. Fra Spor i Landskabet: Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporet og jordejerene. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for produktion i landskabet. (http://www.spor.dk/) Baggrund: I sommeren 2014 blev der sammensat en gruppe af borgere fra Nr. Lyndelse-Nr. Søby og omegne. Gruppen består i dag af ca. 10 frivillige, heriblandt 4 fra det siddende lokalråd. Gruppens medlemmer har i det forgangne år gennem kontakt til lokale lodsejere afsøgt mulighederne for at anlægge forskellige trampestier med det formål at give folk i området en mulighed for at opleve den smukke natur, som eller kan synes utilgængelig. Samtidigt giver det en mulighed for en kulturhistorisk formidling af de mange spændende fortællinger området kan byde på. Der er på nuværende tidspunkt opnået skriftligt tilsagn fra samtlige berørte lodejere i forbindelse med Dømmestrupstien (se vedhæftede kort). Gruppen er desuden i god dialog med den berørte lodsejer i forbindelse med Sortelungstien (her er kun den ene lodsejer berørt), og forventer snarligt skriftligt tilsagn i forlængelse af dialog og aftale med Jægerforbundet om forbehold for brug under jagt.

14

15 Formål: Det er stigruppens mål, at de to stier sammen med andre fremtidige stier kan være med til at bringe landsbyerne Freltofte, Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby tættere sammen. Både rent fysisk, men også socialt. Stiprojektet er med til at give en positiv fortælling om det samlede område, ligesom at gruppen selv består af indbyggere fra forskellige dele af Nr. Lyndelse-Nr. Søby og omegne. Området rummer foruden fortællinger om bl.a. de mange tidligere teglværk et rigt dyreliv. En af stigruppens fuglekyndige medlemmer har med egne øjne talt 101 forskellige fuglearter i området. Sortelung kan desuden byde på op til flere flagermusearter, som efter sigende har været genstand for et mindre forskningsprojekt på SDU. Gruppen har valgt at ansøge Spor i Landskabet, da denne stiform ikke kræver større anlæg eller vedligeholdelse, ligesom at trampestierne ikke forstyrrer natur eller dyreliv unødigt. Tværtimod kan anlæggelsen af trampestierne være med til at dirigere trafikken i naturområderne, sådan at f.eks. dyrs yngleperioder kommunikeres og dermed respekteres.

16 Selvsagt øges områdets salgbarhed til tilflyttere ved at formidle de mange smukke naturoplevelser, der er at finde i området. Det er stigruppens håb, at de to indledende stier kan føre flere med sig i fremtiden. Det gælder særligt for stiforbindelser, der vil kunne forbinde Nr. Søby og Nr. Lyndelse vest om Albanivej. Opsummering: Der er tale om ansøgning af etablering af to sammenhængende stier, begge med udspring fra kirken i Nr. Lyndelse, da det forventes, at der gives skriftligt tilsagn fra lodsejeren omkring Sortelung. Stigruppen har ansøgt Spor i Landskabet, som dækker 50% af de materialeudgifter, der er forbundet med stierne (se vedhæftede erklæring samt budget fra Spor i Landskabet). Stigruppen har lavet et overslag over de timer, der forventes at skulle bruges på formidling og anlæg (tekst og billeder til informationsskilte og brochurer, pæleboring osv) (se vedlagte budget). Der ansøges dermed om dækning af 50% af materialeudgifterne samt til leje af pælebor. På stigruppens og lokalrådets vegne Kristine Kjærsig Kirkesøvej 20, 5792 Nr. Søby, Årslev Samlet vedlagt: 1. Samlet budget inkl., egenfinansiering 2. Vedtægter for Lokalrådet Nr. Lyndelse Nr. Søby og omegne 3. Lokalrådets regnskab for 2015 Desuden sendt til Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen 1. Budget modtaget fra Spor i Landskabet. Budgettet har Spor i Landskabet. ( Er lavet ud fra stigruppens vurdering af behov for antal pæle, infotavler mm, deltaljer fra rekvireres, hvis ønsket) 2. Skriftlig erklæring om samarbejde modtaget fra Spor i Landskabet

17 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :29 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedhæftninger: Budget Sportsplads Bevægelse og fællesskab for alle.pdf utf-8''vedtc3a6gterhsgi.pdf Regnskab HSGI 2014.pdf Projektets titel Beskrivelse af projektet Rudme Sportsplads - bevægelse og fællesskab for alle Etablering af Sportsplads i Rudme og Herringe. HSG&I er en lille lokal forening, der holder til i Rudme-Herringe. Vi er funderet i et stærkt lokalsamfund med omdrejningspunkt omkring Rudme friskole og Rudme friskoles børnehave. Desuden har vi en privat dagpleje samt en ungdomsklub. Foreningen etablerede sig i 2013 med en ny bestyrelse. Vores formål er at igangsætte bevægelsesaktiviteter og skabe fællesskaber for alle i lokalområdet. I foråret 2014 startede vi Bevægelsesdage op på sportspladsen i byen. Bevægelsesdagene samler hver mandag mellem familier til bevægelse og fællesskab på vores sportsplads. Til maj i år overtager foreningen driften af sportspladsen i byen fra kommunen. Det betyder, at vi nu har et stort grønt område, i form af en tom sportsplads, der kalder på innovative og spændende løsninger. Vi ønsker derfor, at udvikle en attraktiv sportsplads for alle med alsidige muligheder for bevægelser i tæt samarbejde med vores Lokalråd. HSG&I favner bredt og vi har mange frivillige kræfter at trække på i vores lokalområde. Derfor vil arbejdet med etableringen af sportspladsen, blive udført til fælles arbejdsdage i løbet af forår og sommer. Vores sportsplads skal være et spændende sted at være for alle i vores lokalområde. Vi vil etablere forskellige zoner for bevægelse afhængig af alder. Vi ønsker et område for de mindste børn med en balancebane i naturmaterialer og et område for de unge med skaterrampe og parkour.

18 Projektet med sportspladsen påbegynder i maj 2015 og vi forventer, at det vil tage os 2-3 år at få færdiggjort projektet. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til Sponsorstøtte fra FFV på kr. projektet via andre puljer/fonde? Hvilke andre puljer/fonde har I søgt tilskud fra? (puljer I har søgt, men hvor I afventer svar) Hvem søger? Fornavn og efternavn Adresse Vi påtænker at søge til finansiering af yderligere redskaber. Telefon Vedhæft evt. en uddybende Ingen fil! beskrivelse Et samlet budget for projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år HSG&I Herringe skytte-, gymnastik og idrætsforening Sine Kjær Eriksen Rudmevej 6, 5750 Ringe Budget Sportsplads Bevægelse og fællesskab for alle.pdf Vedtægter HSGI.pdf Regnskab HSGI 2014.pdf

19 Sportsplads 2015 Sponsorstøtte Udgifter Medfinanciering Skaterrampe Parkourrampe Balancebane Gyngestativ Kolbøttestativ Borde/bænke Arbejdskraft Ialt Ansøgning Alle beløb er i kroner

20 Fra: Jens Peter Jacobsen Til: Jens Peter Jacobsen Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: :51 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Projektets titel Beskrivelse af projektet Shelters, udekøkken og bjælkehytte for børn og voksne i Ryslinge Projektet drejer sig om at skabe rammerne for et inspirerende udeareal, der skal fremme både børn og voksnes glæde ved at opholde sig i naturen samtidig med, at det danner ramme for læring og bidrager positivt til sundhed og trivsel. Hvad er de samlede udgifter for projektet i kr.? Tilskud der søges fra landdistriktspuljen i kr. Hvis der er egen finansiering skal det samlede beløb angives i kr. Hvad er jeres egen finasiering via frivillig arbejdskraft? Har I fået tilskud til projektet via andre puljer/fonde? Rammerne består af et udekøkken til tilberedning af mad i en eksisterende bålhytte, 3 shelters, samt en bjælkehytte der skal fungere som ude-natur-skole. Faciliteterne skal kunne benyttes af eleverne på Ryslinge Friskole, børnene i Børnhaven Myretuen, som ligger i tilknytning til Ryslinge Friskole, samt af lokalbefolkningen og andre besøgende på Ryslinge Friskole. Kr ,25 Ialt kr ,75 (kr til shelters, kr til udekøkken og kr. 7472,75 til undervisningsmaterialer) Kr (elforsyning) Kr ,50 (dette beløb svarer til beløbet, som er afsat til arbejdsløn i budgettet og omfatter nedrivning af eksisterende skurvogn samt opsætning af shelters) Friluftsrådet kr Hvilke andre puljer/fonde Tryg Fonden kr har I søgt tilskud fra? (puljer Nordea Fonden kr I har søgt, men hvor I afventer svar) Den Faberske Fond kr Fioniafonden Hvem søger? Ryslinge Friskole Fornavn og efternavn Kontaktperson Lene Crone Nielsen Adresse Graabjergvej Ryslinge Telefon

21 Vedhæft evt. en uddybende beskrivelse Et samlet budget for projektet skal vedlægges som fil Foreninger og lokalråd skal vedhæfte vedtæger Foreninger og lokalråd skal vedhæfte regnskab fra sidste år Ansøgning Landdistriktspuljen.doc Budget. Ansøgning fra Ryslinge Friskole.docx Ingen fil! Ingen fil!

22 Shelters, udekøkken og bjælkehytte til overnatning og undervisning Projektbeskrivelse for Ryslinge Friskole Projektet handler i høj grad om at danne ramme for et inspirerende udeareal, der skal fremme børn og voksnes glæde ved at opholde sig i naturen samtidig med, at det danner ramme for læring og bidrager positivt for elevernes sundhed og trivsel. Rammerne består af et udekøkken til tilberedning af mad i den eksist. bålhytte, 3 shelters, så der er plads til, at en alm. skoleklasse kan overnatte, en bjælkehytte der skal fungere som ude-natur-skole og i dagligdagen benyttes af udegruppen i Børnehaven Myretuen samt biologiundervisning til Ryslinge Friskoles mindste klasser. Shelters og bjælkehytte vil blive benyttet af flere målgrupper. Det skal benyttes af børn og voksne på Ryslinge Friskole, Børnehaven Myretuen, andre skoler i området og opland til overnatning/koloni samt øvrige, der vælger at benytte Find vej i.. som har op til flere poster i Ryslinge. Disse poster er etableret i samarbejde med Faaborg Orienteringsklub (se yderlig info under Målgruppe ). Stedet vil blive brugt af børnehavens udegruppe i formiddagstimerne. Skolen kan bruge stedet i deres biologiundervisning og øvrige kan efter aftale med skolen benytte shelters/bælkehytte og udekøkken i forbindelse med koloni/overnatning, hvor de passende inddrager markéringsposterne i Ryslinge til orientering. Bjælkehytten indrettes med forskelligt udstyr, der benyttes i undervisningen, såsom mikroskoper, fiskenet, vandbakker og lign. samt fagbøger. Undervisningen flyttes udenfor og skolens nærmiljø inddrages derved i større grad. Med disse faciliteter vil skolen kunne udbyde en særlig form for læring, der fremmer koncentration og læring. Dette er noget skolen ønsker at inddrage endnu mere i den fremtidige undervisning. En sidegevinst er det fysiske og sociale fællesskab, der opstår mellem børn, når de opholder sig i naturen. Samarbejdet mellem børnene er større i naturen, så det vil kunne fremme psykisk velvære, det at være fysisk aktiv samt forebygge mobning, ensomhed med videre, da børnene vil kunne mødes i andre rammer end i klasselokalerne. Børnene skal blive inspireret til at lære naturen at kende, mens de er fysisk aktive. Samtidig vil de få styrket deres motoriske færdigheder samt sansebearbejdning. Det er yderst vigtigt, at børnene kommer til at få denne mulighed, for at få stimuleret motoriken og sansebearbejdningen, da dette danner grundlag for børnenes udvikling på flere niveauer.

23 Eksist. og fremtidige forhold På friskolens matrikel i det sydøstlige hjørne er beliggende et engområde med en mindre sø og en lille bæk. I dette område er der opstillet en markéringspost i Find vej i... Denne post er opstillet i samarbejde med Faaborg Orienteringsklub og er en del af de 30 poster der er opstillet i Ryslinge By. Det er et ønske at udnytte dette areal og etablere tre shelters, en bjælkehytte (istedet for den eksist. Skurvogn) samt et udekøkken ved bjælkehytten. Friskolen Sø og bæk 3 nye shelters Myretuen Eksist. Bålhytte og skurvogn Fremtidig: eksist. Bålhytte, bjælkehytte og udekøkken Der er i den eksisterende skurvogn, hvor udegruppen i Børnehaven Myretuen på nuværnde tidspunkt har deres gruppedage konstateret råd og den skal nu undersøges for skimmelsvamp. Med andre ord er de eksisterende forhold ikke længere brugbare og skurvongen skal med stor sandsynlighed nedrives. Der er i denne skurvogn ingen el og vand, så i vinterens mørke timer bliver den oplyst og opvarmet af stearinlys. Det er et ønske, at i de nye faciliteter bliver mulighed for lidt varme i form af el-radiatorer, samt lidt belysning og et køleskab til madpakkerne. Størstedelen af formiddagen opholder børnene sig ude i naturen. Den eksist. skurvogn er deres base og benyttes når madpakkerne ikke kan indtages ude, i de tidlige morgentimer inden det bliver lyst om vinteren. Men den bruges også i forberedelsen til skolestart og når der tegnes, klippes og klistres. Dvs. når naturens undervisning flyttes indenfor. For at børnene skal synes, det er sjovt at være i udegruppe i naturen, skal de have mulighed for at have et sted, hvor man kan søge tilflugt, når vejret viser sig fra sin hårde side og det er med fare for ikke længere at have sådan en mulighed at tilbyde børnene, at vi søger om tilskud til nye faciliteter, der kan sikre at Myretuen stadig har mulighed for at sende den ældste børnegruppe i udegruppe fire dage om ugen. Den eksist. Bålhytte og skurvogn

24 Målgruppe Der er flere målgrupper, der vil kunne få gavn af de nye faciliteter: Ryslinge Friskole er landets ældst eksisterende friskole. Den blev indviet i marts 1856 og bygger på Grundtvig og Kolds skoletanker. Gennem årene er skolen vokset støt, og der går i dag 169 elever på skolen. Fra 1980 har der også været tilknyttet en SFO til skolen, kaldet Klubben. Et tilbud til alle børn fra klasse. Der er i dag tilmeldt 90 børn. Friskolen har som mål at Undervisningen og samværet på skolen skal i et trygt miljø give den enkelte elev mod på og lyst til at bruge livet til gavn og fornøjelse for sig selv og andre. Samværet bygger på fællesskab, ansvar og hensyn. Demokratisk tankegang i et folkestyre, international forståelse og indsigt i menneskets samspil med naturen er derfor centrale områder i undervisningen. Børnehaven Myretuen Børnehaven er en privatinstitution 11a med egen bestyrelse og er beliggende på friskolen matrikel. Institutionen er normeret til 50 børn i børnehaven og 14 børn i vuggestuen. Myretuen er tæt tilknyttet til Ryslinge Friskole i deres hverdag og begge institutioner får stor glæde af hinanden. De er beliggende på et stort naturskønt område med mindre løvskov, nåleskov, eng, bæk og sø. Myretuen har en udegruppe for de ældste børn og laver indskoling til 0. klasse. Udegruppen/ældstegruppen opholder sig mandag-torsdag fra kl 8 12 i og omkring Skurvognen, der er beliggende på Friskolens areal. Her forbereder de sig til den kommende skolestart. I denne forberedelse spiller naturen en vigtig rolle. Her er ingen hegn kun usynlige grænser. Herved lærer de selvforvaltning under ansvar. Det er også her de får lov til at snitte, save, hamrer og arbejde med økser. De lærer også at lave bål og afgangsbeviset for børnehaven er et Bålbevis som samtidig er et bevis på, at de har lært naturen at kende og kan begå sig i denne. Øvrige Skolen har tradition for at samarbejde med andre skoler, når de er på koloni. Når hele skolen tager på fælles lejrskole bytter de ofte skole, så der er en fremmed skole, der låner Ryslinge Friskole. Ved etablering af de nye faciliteter ville Friskolen have mulighed for at invitere andre skoleklasser til at overnatte i shelters og kunne tilbyde dem en fantastisk naturoplevelse. Vi har været i kontakt med Faaborg Orienteringsklub, Formand Erik Damgaard og fremlagt dem idéen om etableringen af overnatningsmulighed ved én af markéringsposterne og de kunne kun bidrage med, at det ville give nogle gode muligheder for udbredelsen af information omkring Find vej i...

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere