VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1

2 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens størrelse siger intet om, hvor meget vand beboerne i lejligheden bruger. Det gør antallet af tapsteder heller ikke. En pensionist i en 100 m 2 lejlighed bruger ikke mere vand end en børnefamilie i en to-værelses på 60 m 2. I nogle boligforeninger med erhvervslejemål tillader boligforeningens vedtægter ikke at man sætter individuelle vandmålere op i erhvervslejemålet. Her kan det være nødvendigt at sætte målere op i hele ejendommen, for at sikre at damefrisøren eller blomsterhandleren betaler en retfærdig del af regningen. De grundlæggende problemer ved at have et fælles vandregnskab, hvor vandet betales over huslejen, er at: De der sparer på vandet får ingen økonomisk belønning De der bruger for meget vand får ingen økonomisk straf Der er intet økonomisk incitament for at få repareret løbende toiletter eller dryppende vandhaner, fordi man aldrig ser regningen for det vandforbrug, den defekte installation er skyld i. for dyrt og for besværligt, siger de, men det er kun delvist sandt. Om målerne kan betale sig afhænger kun af to ting, nemlig besparelsespotentialet og installationsomkostningerne hvis installationsomkostningerne er lave nok og vandforbruget alt for højt, kan målerne tjene sig hjem på vandbesparelsen. Boligforeningen er bedst tjent ved at basere beslutningsprocessen om individuelle vandmålere på tal i stedet for fordomme. Vandmålere er simpelthen den eneste rigtige løsning når man ønsker en retfærdig fordeling af vandregningen. Alligevel hører man ofte, at både vvs og boligforeningsbestyrelse afviser, at individuelle vandmålere kan være en god idé. Det er 2

3 Hvor meget kan i realistisk spare? Ejendomme, der får sat målere op, sænker i gennemsnit det årlige vandforbrug med ca. 25 %. Men tallet dækker over, at nogle foreninger kan reducere vandforbruget med op mod 50 %, mens andre kun sparer 5 % - eller slet ikke noget. Med udgangspunkt i de ejendomme, der har fået etableret vandmålere med støtte fra HOFOR i perioden , ser besparelsespotentialet sådan ud: LPD før opsætning af målere Gns. fald i % LPD LPD % LPD % LPD % LPD % *) LPD over % *) kun få ejendomme i denne gruppe. To ejendomme med stigende vandforbrug trækker gennemsnittet ned. Jo større forbruget er før målerne sættes op, jo større effekt har vandmålerne. Hvis forbruget ligger under 120 LPD - liter/person/døgn - kan det ikke altid betale sig at montere målere, ud fra et rent økonomisk synspunkt. Disse erfaringstal fra HOFOR giver en meget god indikation for, hvor store besparelser I kan forvente at opnå, hvis I installerer målere. Besparelsespotentialet er afgørende for, om målerne kan tjene sig hjem. Installationsomkostningerne: Hvad koster det at installere målere, og at have dem? En god tommelfingerregel er, at selve måleren samt fittings og installation (indskæring af måleren i eksisterende rør) koster ca. 750 kr. eks. moms. Men dette er kun en tommelfingerregel udelukkende baseret på vvs-arbejder. Udgifter til tømrerarbejde, som ekskl. flytning af hylder eller køkkenskabe er ikke medregnet. En anden udgift som skal medregnes, er udgiften til drift af målere, herunder både udgifter til aflæsning og regnskab, samt løbende udskiftning af målerne. Aflæsning og regnskab koster ca kr. lejlighed/år. Stikprøvekontrol Udskiftning af målerne er dyrere; målerne skal enten udskiftes eller sendes til stikprøvekontrol hvert 6. år. Udgifterne til dette svinger en del, men man kan regne omkring kr./lejlighed/år, afhængig af mange faktorer, f.eks. målertypen, om målerne består stikprøvekontrollen og dermed kan sidde i mere end seks år, om man skifter målerne i stedet for at teste dem, og hvilken type målere man skifter til. Det koster dog ikke lige så meget at udskifte målerne, som at installere dem første gang, fordi vvs-arbejdet er mindre omfattende. Der findes intet enkelt svar på, hvad det koster at installere og vedligeholde målerne. Rentabiliteten afhænger altid af de konkrete forhold og tilbud som vedrører den enkelte ejendom. 3

4 Sådan finder i ejendommens LPD (LITER/PERSON/DØGN) Når I overvejer individuelle vandmålere er det vigtigt at etablering, udskiftning og aflæsning af målere kan dækkes ind af vandbesparelserne. Den faktor I skal kigge på er imidlertid ikke hvor mange m 3 vand I bruger i foreningen, men hvor stort døgnforbruget er pr. beboer. Også kaldet LPD = liter/person/døgn. I skal vide nogenlunde hvor mange beboere der er i ejendommen. Det er bedre at sætte beboerantallet lidt for højt end lidt for lavt. Når I kender antallet af beboere i ejendommen, kan I regne jer frem til ejendommens LPD: 1. Aflæs ejendommens hovedvandmåler. Hvis der er flere målere, aflæser man dem alle. 2. Vent 14 dage og aflæs derefter hovedmåleren igen 3. Differencen mellem de to aflæsninger = vandforbruget i m 3 4. LPD = (vandforbrug i m 3 x 1000) / antal dage / antal personer i ejendommen. eksempel: EJENDOM MED 25 BEBOERE Et samlet vandforbrug i aflæsningsperioden på i alt 45 m 3 14 dage mellem de to aflæsninger LPD = (45 m 3 x 1000) divideret med 14 (dage) divideret med 25 (beboere) = 128 liter/person/døgn 4

5 Sådan kan I beregne, om målerne kan tjene sig hjem (OBS: Kun vejledende!) Eksempel på beregning af målernes rentabilitet Ejendom med 100 lejligheder LPD 145 før opsætning af målere. Forbrug 9625 m 3 /år. Besparelsespotentiale ca. 30% = ca m 3 = ca kr./år Indtægter: Tilskud fra HOFOR (1000 kr./lejlighed) Kr. Vandbesparelse i gennemsnit over seks år: (lavt sat) 20% Kr. (med forbehold for variationer i vandprisen i perioden.) Samlede indtægter over seks år Kr. Udgifter: Opsætning af vandmålere, 4000 kr./lejlighed (4 målere) Kr. Udgift til aflæsning/regnskab = 170 kr./lejlighed/år i seks år: Kr. Udskiftning af alle målere efter seks år = 1250 kr./lejlighed Kr. Samlede udgifter over seks år: Kr. Besparelse med individuelle vandmålere over seks år Kr. OBS: For nogle ejendomme vil en lignende beregning give et negativt resultat. LPD Køb eller leje af målere? Nogle af de store målerfirmaer tilbyder at man kan leje vandmålerne hos dem i stedet for at købe dem. Fordelen ved at leje målerne frem for at eje dem er, at man ofte kan få installationen (relativt) billigt mod at binde sig til målerfirmaet i en hel målerperiode, f.eks. tolv år. Målerfirmaet står så for aflæsning, udskiftning, stikprøvekontrol m.m. Man kan altså spare på installationen hvis man vil betale mere for driften. Man kan få tilskud til installation af individuelle vandmålere uanset om man ejer eller lejer sine målere. Sparer man vand i det lange løb? Ja, vandmålere er vandbesparende i det lange løb. Det største fald sker det første år, efter at målerne er sat op. Derefter stiger forbruget en smule igen, og stabiliserer sig efter tre-fire år. HOFOR s erfaringstal viser, at boligforeningerne i gennemsnit opnår en permanent nedsættelse af vandforbruget på 20-25% TID 5

6 Hvornår er vandmålere en dårlig løsning? Hvis man ikke tænker på miljøet, men kun på økonomien, vil der være mange tilfælde, hvor målere ikke er en god idé. Det gælder først og fremmest hvis: Ejendommens vandforbrug, regnet i LDP, er for lavt, altså under 120 LPD. Man skal bruge mere end fire-fem målere pr. lejlighed. Skal man bruge mere end 4-5 målere pr. lejlighed begynder prisen for indkøb og montering at blive temmelig høj. Andre forhold fordyrer arbejdet, hvis der f.eks. skal nedrives skaktvægge eller køkkenskabe for at få plads til vandmålerne. I nogle situationer kan man overveje at se stort på økonomien, og opsætte målere alligevel. F.eks. hvis der er erhvervslejemål i ejendommen, som bruger langt det meste af vandet, uden at betale for det. Eller hvis der er mange uenigheder og skænderier i ejendommen om vandregnskabet. Da kan målerne ses som en investering i fred, ro og retfærdighed. Så er det måske mindre vigtigt, om de er dyre i anskaffelse. 6

7 Find ejendommens LPD (= liter pr. person pr. døgn) ved at følge vejledningen på side 4 i denne folder. Ligger ejendommen i Københavns Kommune kan I få oplyst LPD ved at ringe til Vandsparerådgivningen i HOFOR. Sammenlign jeres LPD med tabellen på side 3 i denne folder, og se hvor meget andre ejendomme med samme LPD har sparet med målere. Så har I en fornemmelse af besparelsespotentialet. Beslutningsvejledning til individuelle vandmålere Ligger ejendommen i København eller Albertslund kommuner er det muligt at I kan få tilskud fra HOFOR til opsætning af vandmålere. Kontakt Vandssparerådgivningen for at få oplyst, om jeres ejendom kan få tilskud. Indhent tre tilbud fra vvs eller målerfirmaer på indkøb og installation af individuelle vandmålere. Priserne varierer meget. Vi har set prisforskelle på 100% på det samme projekt! Undersøg om vandmålerne vil kunne tjene sig hjem på de første seks år ved at følge vejledningen på side 4 i denne folder. Kan vandmålerne tjene sig hjem på seks år? JA NEJ Fremlæg forslag om individuelle vandmålere på ejendommens generalforsamling. Husk dokumentation: Tilbud fra vvs samt besparelsesberegninger og evt. tilsagn om tilskud fra HOFOR JA Hvis forslaget vedtages, og I kan få tilskud fra HOFOR, ansøges om tilskud til individuelle vandmålere før projektet går i gang. Ansøgningsproceduren er beskrevet i folderen Har I styr på vandforbruget. JA Er det vigtigt at få en retfærdig fordeling af vandforbruget, også selvom I ikke sparer penge på det? NEJ Drop ideen med målere, men følg jeres forbrug løbende, ved at aflæse hovedmåleren ca. en gang om måneden. 7

8 HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere