Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)"

Transkript

1 Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede Adresse: Postnr/by: har på ejendommen den konstateret en lækage på en skjult vandinstallation. Jeg søger om refusion af den del af afgiften af ledningsført vand, som kan henføres til vandspild forårsaget af brud på den skjulte vandinstallation i ejendommen jf. Lov om afgift af ledningsført vand 25, stk. 3. Ejendommen: Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for ejeren. Lejes ud til beboelse og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af boligformål og erhvervsformål. Dato. Tlf.: Ejerens underskrift Ansøgningsblanketten er udarbejdet på grundlag af Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej Farsø Tlf.:

2 VVS-installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren) VVS-installatør: navn, adresse og telefonnr.: Ejendommen: (adresse/postnr./by) hvorpå der er udført reparation) Dato for udført reparation: Undertegnede VVS-installatør skal hermed bekræfte, at der er udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ovenstående adresse. Hvor og hvordan er bruddet opstået? Hvordan er bruddet repareret? Dato: (VVS-firmaets stempel og underskrift) Ejer skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling). Side 2

3 Vandforbruget (udfyldes af ejeren) Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder? Ja Nej Hvis ja, beregnes vandspildet som: Det totale årsforbrug: m. 3 Herfra fratrækkes normalårsforbrug: - m. 3 samt selvrisikoen -300 m. 3 Vandspild i alt, der kan eftergives: m. 3 Hvis nej, beregnes vandspildet som: Målt forbrug i de pågældende mdr.: m. 3 Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende mdr.: - m. 3 samt selvrisikoen, forholdsmæssigt ( x antal mdr. ) x 300 m. 3 - m Vandspild i alt, der kan eftergives: m. 3 Vandafgift svarende til totalt m. 3 søges eftergivet for afgiftsperioden Anfør periode Vandforbruget (udfyldes af Vesthimmerlands Vand) Vesthimmerlands Vand kan erklære sig enig i, at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation. Det er Vesthimmerlands Vands opfattelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes ejeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Det anførte kan ikke godkendes, da Vesthimmerlands Vand ikke mener, at der er tale om brud på en skjult vandinstallation. Begrundelse: Forsyningen er enig i ejerens udregning af vandforbruget. Vesthimmerlands Vand er ikke enig i ejerens udregning af vandforbruget. Vesthimmerland Vands udregning anddrager m3. Side 3

4 Vesthimmerlands Vands underskrift og stempel Dato: (Forsyningens stempel og underskrift) VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 338 af 16. maj 2001 (Godtgørelse ved vandspild m.v.) Ejeren Ejeren til den ejendom, hvorpå vandspildet er opstået, skal bekræfte, at vandspildet skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen. Ejeren af ejendommen er som hovedregel den betalingsansvarlige i forhold til Vesthimmerlands Vand A/S. Dette fremgår af såvel Vandforsyningsloven som Vesthimmerlands Vand A/S regulativ. Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan der kun opnås eftergivelse for den andel, der falder på boligformålet. Dokumentation for vandspildet vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stik- ledning til jordledning ( i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor Vesthimmerlands Vand A/S på anden måde, dels entydigt kan fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledningen før måleren og dels kan fastslå vandmængden. Der kan også søges refusion for vandspild, hvis ejeren lejer ejendommen ud til privat brug. VVS-installatørerklæring VVS-installatøren skal bekræfte, at ledningen er repareret, og at der er tale om en skjult vandinstallation. Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger er også omfattet af definitionen. Synlige installationer er på den anden side fx synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere m.v., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse. VVS-installatøren skal beskrive bruddet og den mulige ydre påvirkning med henblik på at fastslå, om der er tale om et brud, som kunne være undgået. Er der gået et længere tidsrum imellem konstateringen af Side 4

5 bruddet og tilkaldelsen af VVS-installatøren, og har ejeren (eller lejeren) været bekendt med, at der løb vand ud i større mængder, kan det afskære muligheden for at få refusion. Det fremgår af Lovens 25, stk. 7, at: "Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse., at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet." Vandforbruget Efter lovens 25, stk. 5 gælder det, at: "Eftergivelse gives ikke for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m 3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt." Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3-4 seneste års forbrug. Vesthimmerlands Vand opbevarer dokumentation for opkrævninger 3-4 år tilbage. Har du som ejer beboet adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte à conto opkrævning brugt som udtryk for normalårsforbruget. À conto opkrævningen tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Vesthimmerlands Vand benytter ved fastlæggelsen af à conto beløbet for nye forbrugere. Har du som ejer beboet ejendommen mindre end 12 mdr., bliver mindstekravet forholdsmæssigt nedsat (se nedenstående beregning): Eksempel. Et brud på en vandinstallation medfører et krav om betaling af i alt 350 m 3 vand. På grund af fraflytning vedrører den endelige regning for vandforbruget 3 måneder. Mindstekravet beregnes da som normalforbruget i den pågældende 3 måneders periode (42,5 m 3 ) tillagt 3/12 af 300 m 3 ( 75 m 3 ): Målt vandmængde i de pågældende 3 måneder 350,00 m 3 Husstandens normalforbrug i de 3 måneder (beregnet af Vesthimmerlands Vand) - 42,5 m 3 Forholdsmæssig andel af 300 m 3-75,0 m 3 Vandmængde, der kan eftergives 232,5 m 3 Eftergivet vandafgift (5 kr./m 3 x 232,5 m 3 ) 1162,50 kr. Vesthimmerlands Vand A/S Side 5

6 Det er Vesthimmerlands Vand A/S, der tager stilling til, om lovens betingelser for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild er opfyldt. Hvis Vesthimmerlands Vand godkender refusion af afgifter, sørger Vesthimmerlands Vand for at refundere beløbet til kunden i forbindelse med årsafregningen. Det skal bemærkes, at Vesthimmerlands Vand A/S i forbindelse med refusionen også skal eftergive sin egen del af vandprisen m.m. over for ejeren. Vesthimmerlands Vand A/S retter tilsvarende sit eget afregningsregnskab for afgift af ledningsført vand, så den eftergivne vandmængde ikke indgår i beregningen af vandværkets vandspild. Side 6

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere