Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010"

Transkript

1 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

2 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland Region Sjælland Kirsten Devantier Region Sjælland Region Sjælland Bent Normann Olsen Region Sjælland Region Sjælland Poul Lindor Nielsen Roskilde Kommune Kommunekontaktrådet Stig Vestergaard Lolland Kommune Kommunekontaktrådet Henning Jensen Næstved Kommune Kommunekontaktrådet Lis Tribler Slagelse Kommune Kommunekontaktrådet Jens Stenbæk Holbæk Kommune Kommunekontaktrådet Niels Hörup Solrød Kommune Kommunekontaktrådet Jane Strange Nielsen Sørup Herregaard Dansk Erhverv Jesper Kring KRING Ventures A/S Dansk Erhverv Lars Aarup Danske Anlægsgartnere Håndværksrådet Flemming Lassen Formand for 3F Kalundborg og LO Sektion Kalundborg Lønmodtagerorg. Henning Salling Olesen Roskilde Universitetscenter Viden- og uddannelsesinstitutioner Preben Knorrenborg Selandia-Center for Erhvervsrettet uddannelse Viden- og uddannelsesinstitutioner Ulla Koch University College Sjælland Viden- og uddannelsesinstitutioner Erik Otto VVS-installatør Ernst Otto A/S Dansk Arbejdsgiverforening/TEKNIQ Peter Gjedde Greif Denmark A/S Dansk Industri Peter Terman Petersen COWI A/S TEKNIQ, FRI, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder Lars Hvidtfeldt Godsejer, Gl. Kirstineberg Landbrugsrådet Tilforordnede Palle Svendsen Delfi Technologies A/S Dansk Erhverv Birgit Hartvig Larsen Grønt Center Landbrugsraadet Jan Schmidt Danske Bank Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet Benny Esmann Jensen A/S Lollandsbanen Handel Transport Service (HTS) Ole Marqweis FTF og AC Grethe Funch Pedersen Det Regionale Beskæftigelsesråd

3 Forord Vækstforum Sjælland er nu midtvejs i erhvervsudviklingsstrategien for I løbet af de første to år er mere end 100 initiativer sat i gang, og der er bevilget ca. 300 mio. kr. til aktiviteter. Vækstforum takker for det gode regionale samarbejde i Vækstforums arbejde er baseret på samarbejde. Det kan være samarbejde med kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervscentre eller organisationer, eller det kan være en kombination. Vækstforum har indgået flerårige kontrakter med væsentlige aktører inden for forskning, turisme og erhvervsudvikling. Det betyder, at erhvervslivet i regionen har fået lettet deres adgang til ekspertise og netværk. Kontrakterne blev indgået første gang i 2007, så den indledende fase er overstået. Næste fase er at sætte yderligere tryk på kedlerne i Der vil i 2009 fortsat være mulighed for at starte mindre samarbejdsprojekter. På den måde sikres mangfoldigheden i den samlede indsats. Vækstforum vil give de mange projekter og initiativer, der er sat i søen, tid og rum til at virke, men vil samtidig forstærke indsatsen på felter, hvor der er behov for det. På de følgende sider præsenteres Vækstforum Sjællands handlingsplan for Planen holder fast på væsentlige indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien. Desuden lægger den op til fire idéindkaldelser i Vækstforum vil invitere alle parter til at være med i idéindkaldelserne og i samarbejdet om indsatsen for vækst. God læselyst! Kristian Ebbensgaard Formand for Vækstforum Sjælland

4 Vækstforum Sjællands 10-punktsplan for Region Sjælland satser på vedvarende energi Vækstforum ønsker, at regionens potentiale inden for energi- og miljøteknik udnyttes fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så der udvikles nye aktiviteter. Det er vækstforums ambition, at regionen udvikler en national førerposition inden for energi- og miljøteknologi frem til Bæredygtigt intelligent byggeri Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri i regionen. Vækstforum ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter og anvendes nye samarbejdsformer mellem virksomhederne, offentlige aktører og vidensinstitutioner. 3. Danmarks førende helårsdestination Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter og -koncepter, eventturisme, erhvervsturisme og unikke oplevelser i Vækstforum ønsker, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter og aktiviteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med erhvervsturisme. 4. Værdiskabelse Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at opnå værditilvækst. Vækstforum vil fokusere på metoder til at løfte virksomheder højere op i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderudvikling og styrket fokus på kommercialisering og afsætning. 5. Videninstitutionerne også en del af erhvervslivet Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at få tilført og udnyttet viden. Vækstforum ønsker at regionens virksomheder er i stand til at supplere deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og udnyttelse af nationale og internationale ordninger. 6. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere og flere unge med uddannelse Vækstforum vil medvirke til at hæve kompetenceniveauet hos ledelse og medarbejdere i regionens virksomheder. Vækstforum vil sætte fokus på initiativer, der styrker ledelsen af virksomheder i forhold til innovation og vækst. Vækstforum vil understøtte initiativer, der sikrer, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at flere skal færdiggøre en videregående uddannelse. 7. Den sunde region Vækstforum ønsker at styrke sammenhængen mellem sundhed, wellness, fødevareudvikling og oplevelser. Det skal ske i samarbejde mellem offentlige og private parter. Vækstforum vil også støtte nye måder at udvikle velfærdsydelser i samarbejde mellem offentlig viden og service og private virksomheder. 8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling Vækstforum vil medvirke til at skabe gode rammer for at drive erhverv i kommunerne. Det betyder blandt andet, at der skal være attraktive rammer for eksisterende virksomheder og deres medarbejdere, og at kommunerne skal kunne tiltrække ny arbejdskraft og nye virksomheder. 9. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen Vækstforum ønsker at udnytte de muligheder der følger af, at regionen bliver centrum i Femern Bælt-regionen. Vækstforum vil arbejde for en forbedret infrastruktur, styrket transport- og logistikbranche samt fuld udnyttelse af etableringen af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse. 10. Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv Vækstforum vil understøtte udviklingen af regionens traditionelle erhverv, herunder bygge og anlæg, plastindustri, metalindustri, andre fremstillingserhverv, transport og logistik, detailbranchen og de primære erhverv, herunder landbrug, skovbrug og fiskeri.

5 Indledning Vækstforum Sjællands handlingsplan for 2009 er en del af Vækstforums fireårige erhvervsudviklingsstrategi for Strategien har den overordnede vision: Vækst gennem nytænkning og samarbejde Den vision kan kun lykkes gennem samarbejde med en lang række aktører i og uden for regionen. Det har foreløbigt ført til over 100 enkeltaktiviteter. Vækstforum ønsker at fortsætte de initiativer, der er sat i gang, og ønsker at følge op på resultaterne. Derfor bygger handlingsplanen for 2009 videre på de indsatser, der er startet i 2008, ligesom den flere steder lægger op til at forstærke indsatsen yderligere. Vækstforum Sjællands Handlingsplan 2009 hviler på en række forudsætninger: Fortsat fokus på den overordnede strategi Fastholde væsentlige indsatsområder fra de foregående år Initiativerne skal føres i mål Effektive samarbejder baseret på flerårige kontrakter og platforme Tæt sammenhæng med initiativerne i partnerskabsaftalen med Regeringen Tæt sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi Nye projekter begynder som hovedregel med en idéindkaldelse, som er vækstforums metode til at afdække og prioritere de bedste idéer i forhold til strategien. Der er planlagt fire idéindkaldelser i Budgetrammer, projektantal og aktører er beskrevet bagerst i handlingsplanen. Med i handlingsplanen for 2009 er en række projekter fra 2007 og 2008 og en række flerårige initiativer i form af kontrakter og platforme for samarbejde. Vækstforum har indgået kontrakter med Risø DTU, Copenhagen Capacity, Østdansk Turisme, Invest in Denmark, Teknologisk Institut og RUC Innovation, som bliver en væsentlig del af aktiviteterne i 2009 og indgår i de relevante punkter i vækstforums 10-punktsplan. Vækstforums 10-punktsplan for 2009 er vist på side 4. Idéindkaldelser I 2009 Vækstforum har planlagt fire idéindkaldelser i I alt vil vækstforum medfinansiere projektidéer for 14,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 25 mio. kr. af EU s strukturfonds mål 2-midler. Vækstforum forventer derudover, at aktiviteterne medfinansieres fra andre kilder bl.a. EU s Interreg-programmer. Vækstforum vil inddrage ekspertpaneler og ressourcepersoner i arbejdet med de enkelte idéindkaldelser. Panelerne skal være med til at prioritere det faglige fokus, målsætningerne og hvilke aktører, der er relevante i forhold til den enkelte idéindkaldelse. Vækstforum vil også inddrage ekspertpaneler som rådgivere i forhold til andre initiativer og strategiudvikling. I de følgende kapitler præsenteres indsatsen i vækstforums 10-punktsplan nærmere. Afslutningskapitlet beskriver de fire idéindkaldelser i 2009 herunder rammerne og vilkårene for indsatsen. Endelig præsenteres vækstforums arbejdsmetoder i et indstik bagerst i handlingsplanen. Vækstforum Sjællands idéindkaldelser i 2009 Samarbejde med andre regioner. (offentliggøres 17. december 2008) Bedre udnyttelse af hele regionens vækstpotentiale. (offentliggøres 11. marts 2009) Initiativer til fremme af arbejdskraftbesparende teknologier. (offentliggøres 19. maj 2009) Øget værdiskabelse i regionens erhvervsliv. (offentliggøres 2. september 2009) Ideindkaldelserne beskrives i handlingsplanens afslutningskapitel og vil fremgå af vækstforums hjemmeside 5

6 Handlingsplanens kapitler: 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi s Bæredygtigt intelligent byggeri s Danmarks førende helårsdestination s Værdiskabelse s Videninstitutionerne også en del af erhvervslivet s Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere og flere unge med uddannelse s Den sunde Region s Gode lokale rammer for erhvervsudvikling s Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen s Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv s. 27 Idéindkaldelser og rammer for indsatsen s. 30 6

7 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Vækstforum ønsker at regionens potentiale inden for energiog miljøteknik udnyttes fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så forskellige kompetencer mødes, og der udvikles nye aktiviteter. Det er vækstforums ambition, at regionen udvikler en national førerposition inden for energi- og miljøteknologi frem til Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum indgik allerede i 2007 samarbejdskontrakter med Invest in Denmark, Risø DTU og Copenhagen Capacity. I alle tre aftaler er der fokus på synliggørelse og styrkelse af potentialerne indenfor vedvarende energi. I 2008 indgik vækstforum tillige samarbejdskontrakter med RUC Innovation og Teknologisk Institut, der også har fokus på blandt andet klima, energi og cleantech. I 2008 støttede vækstforum en række større vedvarende energi- og klimaprojekter herunder Klimademonstrationer - Lollands vand, Klimaindsats på Roskilde-egnen samt Cluster Biofuels Denmark ved Kalundborg. Derudover støtter vækstforum udviklingen af en kort videregående uddannelse i vedvarende energiteknik. Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen har udpeget energi som et centralt initiativ. På vegne af de tre udpegede klimakommuner, Roskilde, Kalundborg og Lolland, har Kalundborg Kommune foreløbigt påtaget sig opgaven som tovholder for initiativet. Vækstforum har store forventninger på energiområdet, og kommunernes tovholderfunktion ses derfor også som et første skridt i retning af et styrket samarbejde og regional koordinering mellem aktørerne. Mål Bedre koordinering af initiativer og aktiviteter inden for energi, klima og miljø inden for regionen og mellem regionerne. Flere nye energiteknologiske demonstrationsprojekter, der bl.a. skal finansieres af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Regionale virksomheder, borgere og organisationer deltager kvalificeret i Klima DM for at fremme videnog teknologiudvikling på energi- og klimaområdet. Øget international opmærksomhed om regionens kompetencer inden for energi, miljø og klima. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen i: Regionens andel af bevillingerne fra EUDPprogrammet og øvrige forsknings- og udviklingsprogrammer Antallet af internationale investorer som besøger regionen med henblik på investering inden for miljø- og energiområdet 7

8 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Cleantech i Region Sjælland Copenhagen Capacity har i 2008 kortlagt cleantech i Region Sjælland. Kortlægningen viser, at Cleantech er en erhvervsspecialisering, hvor Region Sjælland har særlige muligheder. I kortlægningen er Cleantech defineret som; vind, vand (vandhåndtering og vandenergi), biobrændsel (2. og 3. generation, inkl. enzymteknologi), brændselsceller, byggeri og energisystemer (inkl. effektivitet og genanvendelse). Cleantech er et investeringsområde som spås kraftig vækst. Kilde: Copenhagen Capacity Den regionale platform kan fx tage udgangspunkt i de statslige partnerskaber for innovation (brint og brændselsceller samt megavind), eller i de tre kommunale klimaspecialiseringer (industri, by og landdistrikt), men må samtidig kunne rumme muligheder for samarbejde med naboregionerne. Vækstforum ønsker i 2009 at understøtte arbejdet med etablering af en cleantech-klynge i samarbejde med Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden m.fl. Vækstforum vil arbejde for, at forskningen på området kommer regionen til gode. Det skal blandt andet ske via den såkaldte Gap-funding, som Risø DTU bruger til at finansiere aktiviteterne mellem forskning og virksomhedsetablering. Vækstforum vil understøtte videre udvikling af plastsolceller i samarbejde med bl.a. Risø DTU. Indsatsen i 2009 Vækstforum ønsker i 2009 at udvikle og synliggøre relevante aktørers kompetencer og vækstmuligheder bl.a. gennem samarbejde med Risø DTU, Copenhagen Capacity, RUC og Teknologisk Institut samt gennem tværgående netværk af eksperter. Det skal medvirke til at udvikle underskoven af mindre virksomheder og aktører på området. Vækstforum prioriterer et styrket samarbejde inden for energi, miljø og klima. Det kan fx ske gennem en regional platform for energi, miljø og klimateknologi. Deltagerne i platformsamarbejde er naturligt de relevante kommuner, erhvervsfremmeaktører og kontraktpartnere. Derudover bør øvrige forskningsinstitutioner og virksomhederne have mulighed for at deltage i samarbejdet. Vækstforum vil i forbindelse med klimakonferencen COP15 have fokus på regionens kompetencer indenfor energi og miljøteknologi. Via kontrakterne med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark arbejder vækstforum aktivt på at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer, der er stærke inden for energi og miljø. For yderligere at styrke regionen og dens kompetencer inden for vedvarende energi, deltager vækstforum i 2009 i Klima- DM. Dermed får virksomheder, organisationer og borgere mulighed for at konkurrere om idéer og metoder til at arbejde innovativt med klimaudfordringerne. Vækstforum forventer desuden at kunne bidrage til fremstillingen af bæredygtige møbler til konferencen. 8

9 2. Bæredygtigt og intelligent byggeri Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri som led i den strategiske målsætning om at udvikle erhvervsmæssige specialiseringer og styrkepositioner i regionen. Byggebranchen er en væsentlig erhvervsspecialisering i Region Sjælland. Vækstforum ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter og anvendes nye samarbejdsformer mellem virksomhederne, offentlige aktører og vidensinstitutioner for at styrke erhvervet. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum har støttet flere projekter inden for bæredygtigt intelligent byggeri. To eksempler er videreuddannelse af håndværksvirksomheder i projektet Energiefteruddannelse for SMV er og forskning, udvikling og formidling inden for fremtidens byggeri i projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet Region Sjælland (KIBS). I 2008 har vækstforum indgået en kontrakt med Teknologisk Institut, der har stærke kompetencer og netværk inden for byggeri. Vækstforum har i 2008 desuden medvirket til at skabe en ny CO2 neutral betonfabrik på Lolland. Fabrikken forventes at blive en af verdens mest moderne og vil bl.a. benytte genbrugsmaterialer som råvare. Mål Indsatsen for forskning, udvikling og demonstration indenfor bæredygtigt intelligent byggeri skal øges, og der skal afprøves nye metoder til at øge efterspørgslen. Implementering af demonstrationsprojekter til inspiration og udvikling af branchen, og til at styrke samarbejdet med aktører i leverandør- og afsætningsbrancher. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på: Om der etableres en platform for udvikling af byggeri, som bl.a. har fokus på bæredygtigt og intelligent byggeri Dialogen med relevante myndigheder om ophævelse af barriererne for øget efterspørgsel efter bæredygtigt intelligent byggeri Antallet af demonstrationsbyggerier, som formidles via regionens portal for bæredygtig intelligent byggeri; For at styrke byggeri- og byggematerialeerhvervets konkurrenceevne og profil holdt vækstforum i 2008 en idéindkaldelse vedrørende bæredygtig intelligent byggeri. Vækstforum arbejder videre i 2009 med tre projektidéer herfra. 9

10 2. Bæredygtigt og intelligent byggeri Pointsystem I Salzburg regionen har man et velfungerende pointsystem, som sikrer bedre lånegrundlag for byggeri, der lever op til en række udvalgte energikriterier. Siden 1994 har det betydet, at brug af solvarme indgår i 60 % af alt nybyggeri og en tilsvarende høj andel ses for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. Læs mere på Indsatsen i 2009 Vækstforum ønsker en platform for bæredygtigt intelligent byggeri. Målet er at styrke virksomhedernes mulighed for at implementere viden omkring bæredygtigt intelligent byggeri og øge deres muligheder for at deltage i innovationsprojekter. I et platformsamarbejde skal virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner, offentlige bygningsmyndigheder, erhvervsfremmeaktører, kontraktpartnere og aktører i naboregionerne inviteres til at deltage. Med det såkaldte KIBSprojekt er der udviklet en portal for formidling af information om bæredygtigt intelligent byggeri, som også kan fungere som portal for platformen. For at stimulere udvikling af mere energirigtige og intelligente produkter og services, ønsker vækstforum i 2009 at styrke markedsdannelsen og efterspørgslen efter bæredygtigt intelligent byggeri. Vækstforum vil medvirke til at udvikle bedre organisationsformer, finansieringsinstrumenter og indlede dialog med statslige myndigheder om at ophæve barrierer på markedet. Eksempler på projekter inden for bæredygtigt intelligent byggeri er miljø- og energirigtigt virksomhedsfællesskab i Ringsted, en energilandsby i Horslunde og en videreførelse og forankring af KIBS-projektet og dets web-portal. Fremtidige demonstrationsprojekter kan udvikles inden for solenergi, intelligent bygningsstyring og integration med fx elnet. Vækstforum vil ligeledes gerne inddrage og samarbejde yderligere med relevante aktører indenfor området, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og relevante foreninger og organisationer inden for arkitekterhvervet. 10

11 3. Danmarks førende helårsdestination Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter og -koncepter, eventturisme, erhvervsturisme og unikke oplevelser i Vækstforum ønsker, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter som nye former for cykel-, vandre- og lystsejlerturisme og aktiviteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med erhvervsturisme. Vækstforum ønsker, at regionens turismeerhverv skal udnytte de muligheder oplevelsesøkonomien giver for værdiskabelse, vækst og udvikling. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum Sjælland og Østdansk Turisme indgik i 2008 en ny samarbejdskontrakt. Østdansk Turisme skal samle og koordinere turismeindsatsen i regionen og sætte fokus på regionen som helårsdestination, aktiv ferie, udvikling af købsteder og klimaturisme. Østdansk Turisme er også tovholder på initiativet Styrkelsen af Danmark som turistmål og konferencevært, som er et initiativ i vækstforums og Regeringens partnerskabsaftale. I 2009 videreføres aktiviteterne sammen med en række nye tiltag. Mål Region Sjælland skal være Danmarks førende helårsdestination. Region Sjælland skal være kendetegnet ved høj kvalitet og stort udbud i nye turismeoplevelser for fritidsturister og erhvervsturister. Femern Bælt-regionen etableres som én turismedestination. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen inden for: Turismeomsætningen uden for sæsonen Stigningen i overnatninger i og uden for sæsonen Nye turismeformer og oplevelsesprodukter, der kan tilfredsstille fremtidens turist i form af unikke, personlige oplevelser Andre aktiviteter som videreføres i 2009, er turismekonsortiet bestående af de 17 kommuner. Konsortiet har i 2008 lavet en aktøranalyse på turisme- og oplevelsesøkonomiområdet, og i analysen anbefales det, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter. 11

12 3. Danmarks førende helårsdestination I 2008 har vækstforum støttet en række aktiviteter, der lægger op til en sikring af fremtidens turisme i regionen. Aktiviteterne har eventturisme, oplevelser og læring som omdrejningspunkt. Et eksempel er støtte til udvikling af Odsherred som helårsdestination i Visit Denmarks nationale program for helårsturisme. Et andet er Kapsejlads Møn rundt, der er et eksempel på udvikling af professionel eventturisme, der kan videreføres som en årlig tilbagevendende begivenhed - gerne med et internationalt tilsnit. Andre eksempler er den nye turismeform Den lærerige miljøoplevelse og det interaktive formidlingsprojekt Forestillinger om Danmark. Indsats i 2009 En undersøgelse foretaget af Danske Regioner i Danmarks Nye Turisme - viser, at Danmark har en lavere vækst i turismen end andre europæiske lande. Samtidig viser den også, at vi har gode muligheder for at udvikle nye turismeprodukter og en ny form for turisme baseret på unikke oplevelser, interessebaserede temaer og individuelle behov. Visionen er, at man kan skabe værdi ved at åbne Danmark for gæster, der får unikke oplevelser ved besøget. Udover at videreføre flere af aktiviteterne fra 2008, vil vækstforum i samarbejde med Østdansk Turisme udvikle de muligheder som en Femern Bælt-forbindelse giver for nye turismeprodukter og for markedsføring af Femern Bælt som én destination. I 2009 vil vækstforum desuden satse på nye vækstmarkeder og styrket fokus på viden inden for turismen. Den lærerige miljøoplevelse Projektet handler om at udvikle en række forskellige miljøaktiviteter til at blive turistattraktioner. Idéen er at tiltrække turister med interesse for miljøtiltag i Danmark I sin første fase har projektet fået etableret nogle afgørende netværksrelationer mellem Østdansk Turisme, miljøforskere fra RUC og to incoming-bureauer. Der er identificeret særligt interessante besøgsområder i regionen og 8-10 attraktioner, der er velegnede til COP15 mødet. Projektet har også fået kontakt til det nationale Klimakonsortium, som har anmodet om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Visit Denmark omkring efteruddannelse/uddannelse af energi- miljøguider op til COP15. Kilde: Vækstforums aktiviteter i 2009 tager tilløb til den nationale klimakonference ved at gribe muligheden for international eksponering af regionen og ved at understøtte udviklingen af regionale energi- og miljømæssige styrker. I forlængelse af dette vil vækstforum fortsat understøtte udviklingen af erhvervsturismen, hvor også miljøoplevelser og andre særlige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner med oplevelsesværdi indgår. 12

13 13

14 4. Værdiskabelse Oplevelsesøkonomi Oplevelsesindustrien er allerede en stor del af den samlede værdiskabelse i Danmark, og oplevelser er et vigtigt konkurrenceparameter på det globale marked. Internationale undersøgelser viser, at virksomheder, der samarbejder med oplevelseserhvervene, er mere innovative og har en højere vækst end virksomheder, der ikke gør. Jo mere virksomheder anvender oplevelser i værdikæden, desto bedre økonomisk resultat får virksomhederne i form af øget omsætning. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse om Vækst via oplevelser en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien (2008) Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for et opnå værditilvækst. Derfor vil vækstforum fokusere på metoder til at løfte virksomheder højere op i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderudvikling og styrket fokus på kommercialisering og afsætning. Oplevelser og innovation skal anvendes som redskab til forretningsudvikling. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum har allerede støttet en række aktiviteter, der bidrager til at øge værdiskabelsen i regionens virksomheder. Aktører i regionen arbejder i dag med at styrke innovationsindsatsen i virksomhederne. Det gælder fx forskerparken CAT, Risø DTU, Teknologisk Institut og Væksthus Sjælland. I samarbejde med Videnskabsministeriet og DELTA-instituttet gennemfører vækstforum projektet Regionale innovationsagenter. Innovationsagenterne besøger virksomhederne, hvor de foretager et innovationstjek, som i næste omgang kan blive til en innovationsplan. Vækstforum indgik i 2007 en samarbejdskontrakt med med Risø DTU. Kontrakten har fokus på, at regionens virksomheder skal løftes højere op i værdikæden ved at tage udgangspunkt i virksomhedernes problemer og udfordringer blandt andet ved at inddrage viden og kompetencer fra Risø DTUs forskning i problemløsningen. I 2008 medvirkede vækstforum til en fokusanalyse om oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Analysen konkluderer, at oplevelser er et brugbart redskab til forretningsudvikling, og at alle typer og størrelser af virksomheder kan være med. Region Sjælland ligger helt i bund, når det gælder om at udnytte oplevelsesøkonomiens muligheder, og vækstforum ønsker derfor fokus på området i Det nationale center for kultur og oplevelsesøkonomi i Roskilde giver gode muligheder for synergi i regionen. 14

15 Indsatsen i 2009 Arbejdet i 2009 vil fokusere på metoder og redskaber til at skabe øget værdi i regionens virksomheder. Det betyder fokus på vækst i indtjening, højere produktivitet, produktudvikling, omsætning og eksport. Der skal være gode muligheder for kompetenceudvikling for virksomhedslederne. Oplevelser skal bruges aktivt som redskab i virksomheders forretningsudvikling. Virksomhedernes samfundsansvar (CSR) er også et redskab til værdiskabelse, ligesom social ansvarlighed også har positiv effekt på personalemæssige forhold som større arbejdsglæde og mindre sygefravær. Vækstforum vil fortsat støtte initiativer, der medvirker til at forbedre adgangen til risikovillig kapital til mindre virksomheder og iværksættere. Herunder er der taget initiativ til at etablere en fond bl.a. med deltagelse af Vækstfonden, forskerparken CAT i Roskilde og forskerparken Symbion i København. Vækstforum bakker op om etablering af nye virksomheder gennem sit medlemskab af Connect Denmark, der formidler netværk og rådgivning til mindre virksomheder og iværksættere, og gennem sin støtte til RUCs medlemskab i iværksætterkonkurrencen Venture Cup. Vækstforum har indgået samarbejde med Teknologisk Institut om etablering og drift af virksomhedsnetværk og metoder til at få instituttets kompetencer ud at arbejde i regionen. Med dette samarbejde og samarbejdet med Risø DTU ønsker vækstforum at styrke indsatsen for at løfte regionens virksomheder højere op i værdikæden. Vækstforum vil følge de anbefalinger som Ekspertpanelet for Innovation har givet i For at imødekomme behovet for synlighed, opmærksomhed og tilgængelighed i forhold til at arbejde med innovation i virksomheder, udnævnes år 2010 til Innovationsår. Dette vil også afspejle sig i vækstforums aktiviteter i Mål Virksomhederne i regionen skaber mere værdi ved at rykke op i værdikæden. Flere virksomheder styrker væksten gennem ledelsesudvikling og kommercialisering. Regionens Sjællands virksomheder ligger i den nationale top mht. tværgående metoder for værdiskabelse, som oplevelsesøkonomi, ledelsesudvikling, virksomhedernes samfundsansvar og videndeling. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen i: Aktiviteter, hvor kompetencer og viden fra videnscentre kommer ud i regionens virksomheder Andelen af virksomheder, der deltager i vækstforumprojekter, som igangsætter udvikling af produkter og tjenesteydelser Aktiviteter, hvor virksomheder arbejder målrettet med oplevelser, socialt ansvar, tværgående vidensudveksling og innovation som led i forretningsudviklingen 15

16 5. Videninstitutioner også en del af erhvervslivet Videnkupon Forsknings- og Innovationsstyrelsen udbyder videnkupon i 2008 og 2009 som redskab til at styrke SMV ers innovations- og udviklingsmuligheder gennem samarbejde med vidensinstitutioner. Ordningen giver mulighed for støtte på mellem kr. og kr. til innovations- og udviklingsprojekter. Kilde: Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at få tilført og udnyttet viden. Videninstitutionerne skal være gearet til at samarbejde med virksomheder og være en naturlig del af erhvervslivet. Vækstforum ønsker at regionens virksomheder er i stand til at supplere deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og udnyttelse af nationale og internationale ordninger. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum ønsker at styrke videnoverførslen til regionens virksomheder. Vækstforum definerer videnoverførsel bredt, fordi virksomhedernes vidensbehov er meget individuelt og afhængig af flere faktorer. Vækstforum mener således, at videndeling og videnoverførsel skal omfatte videncentre i bredere forstand, herunder den viden der findes i kommuner, private og offentlige virksomheder. Et af vækstforums hovedformål i 2008 var at skabe bedre rammer for adgang til viden og kompetencer fra uddannelsesog vidensinstitutioner i og udenfor regionen. Det resulterede i mange projektforslag fra relevante aktører i regionen, hvilket vidner om, at der er stor interesse for indsatsområdet. Det vidner desuden om, at der er mange kompetencer og idéer at arbejde med i regionen. Regionsrådets regionale udviklingsstrategi har lignende mål. Målet er, at der opnås et højere uddannelsesniveau i regionen svarende til niveauet i det øvrige Danmark. Under denne strategi er der ligeledes fokus på læring og efter- og videreuddannelse. 16

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

andlingsplan 2012-2013 H for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Handlingsplan 2012-2013 for den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Forord I den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 fokuserer og prioriterer

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Indsatsen for oplevelsesøkonomi i Region sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 OPLEVELSESØKONOMIENS MULIGHEDER... 2 2 CENTRALE

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere