Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010"

Transkript

1 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

2 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland Region Sjælland Kirsten Devantier Region Sjælland Region Sjælland Bent Normann Olsen Region Sjælland Region Sjælland Poul Lindor Nielsen Roskilde Kommune Kommunekontaktrådet Stig Vestergaard Lolland Kommune Kommunekontaktrådet Henning Jensen Næstved Kommune Kommunekontaktrådet Lis Tribler Slagelse Kommune Kommunekontaktrådet Jens Stenbæk Holbæk Kommune Kommunekontaktrådet Niels Hörup Solrød Kommune Kommunekontaktrådet Jane Strange Nielsen Sørup Herregaard Dansk Erhverv Jesper Kring KRING Ventures A/S Dansk Erhverv Lars Aarup Danske Anlægsgartnere Håndværksrådet Flemming Lassen Formand for 3F Kalundborg og LO Sektion Kalundborg Lønmodtagerorg. Henning Salling Olesen Roskilde Universitetscenter Viden- og uddannelsesinstitutioner Preben Knorrenborg Selandia-Center for Erhvervsrettet uddannelse Viden- og uddannelsesinstitutioner Ulla Koch University College Sjælland Viden- og uddannelsesinstitutioner Erik Otto VVS-installatør Ernst Otto A/S Dansk Arbejdsgiverforening/TEKNIQ Peter Gjedde Greif Denmark A/S Dansk Industri Peter Terman Petersen COWI A/S TEKNIQ, FRI, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder Lars Hvidtfeldt Godsejer, Gl. Kirstineberg Landbrugsrådet Tilforordnede Palle Svendsen Delfi Technologies A/S Dansk Erhverv Birgit Hartvig Larsen Grønt Center Landbrugsraadet Jan Schmidt Danske Bank Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet Benny Esmann Jensen A/S Lollandsbanen Handel Transport Service (HTS) Ole Marqweis FTF og AC Grethe Funch Pedersen Det Regionale Beskæftigelsesråd

3 Forord Vækstforum Sjælland er nu midtvejs i erhvervsudviklingsstrategien for I løbet af de første to år er mere end 100 initiativer sat i gang, og der er bevilget ca. 300 mio. kr. til aktiviteter. Vækstforum takker for det gode regionale samarbejde i Vækstforums arbejde er baseret på samarbejde. Det kan være samarbejde med kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervscentre eller organisationer, eller det kan være en kombination. Vækstforum har indgået flerårige kontrakter med væsentlige aktører inden for forskning, turisme og erhvervsudvikling. Det betyder, at erhvervslivet i regionen har fået lettet deres adgang til ekspertise og netværk. Kontrakterne blev indgået første gang i 2007, så den indledende fase er overstået. Næste fase er at sætte yderligere tryk på kedlerne i Der vil i 2009 fortsat være mulighed for at starte mindre samarbejdsprojekter. På den måde sikres mangfoldigheden i den samlede indsats. Vækstforum vil give de mange projekter og initiativer, der er sat i søen, tid og rum til at virke, men vil samtidig forstærke indsatsen på felter, hvor der er behov for det. På de følgende sider præsenteres Vækstforum Sjællands handlingsplan for Planen holder fast på væsentlige indsatsområder i erhvervsudviklingsstrategien. Desuden lægger den op til fire idéindkaldelser i Vækstforum vil invitere alle parter til at være med i idéindkaldelserne og i samarbejdet om indsatsen for vækst. God læselyst! Kristian Ebbensgaard Formand for Vækstforum Sjælland

4 Vækstforum Sjællands 10-punktsplan for Region Sjælland satser på vedvarende energi Vækstforum ønsker, at regionens potentiale inden for energi- og miljøteknik udnyttes fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så der udvikles nye aktiviteter. Det er vækstforums ambition, at regionen udvikler en national førerposition inden for energi- og miljøteknologi frem til Bæredygtigt intelligent byggeri Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri i regionen. Vækstforum ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter og anvendes nye samarbejdsformer mellem virksomhederne, offentlige aktører og vidensinstitutioner. 3. Danmarks førende helårsdestination Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter og -koncepter, eventturisme, erhvervsturisme og unikke oplevelser i Vækstforum ønsker, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter og aktiviteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med erhvervsturisme. 4. Værdiskabelse Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at opnå værditilvækst. Vækstforum vil fokusere på metoder til at løfte virksomheder højere op i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderudvikling og styrket fokus på kommercialisering og afsætning. 5. Videninstitutionerne også en del af erhvervslivet Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at få tilført og udnyttet viden. Vækstforum ønsker at regionens virksomheder er i stand til at supplere deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og udnyttelse af nationale og internationale ordninger. 6. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere og flere unge med uddannelse Vækstforum vil medvirke til at hæve kompetenceniveauet hos ledelse og medarbejdere i regionens virksomheder. Vækstforum vil sætte fokus på initiativer, der styrker ledelsen af virksomheder i forhold til innovation og vækst. Vækstforum vil understøtte initiativer, der sikrer, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at flere skal færdiggøre en videregående uddannelse. 7. Den sunde region Vækstforum ønsker at styrke sammenhængen mellem sundhed, wellness, fødevareudvikling og oplevelser. Det skal ske i samarbejde mellem offentlige og private parter. Vækstforum vil også støtte nye måder at udvikle velfærdsydelser i samarbejde mellem offentlig viden og service og private virksomheder. 8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling Vækstforum vil medvirke til at skabe gode rammer for at drive erhverv i kommunerne. Det betyder blandt andet, at der skal være attraktive rammer for eksisterende virksomheder og deres medarbejdere, og at kommunerne skal kunne tiltrække ny arbejdskraft og nye virksomheder. 9. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen Vækstforum ønsker at udnytte de muligheder der følger af, at regionen bliver centrum i Femern Bælt-regionen. Vækstforum vil arbejde for en forbedret infrastruktur, styrket transport- og logistikbranche samt fuld udnyttelse af etableringen af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse. 10. Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv Vækstforum vil understøtte udviklingen af regionens traditionelle erhverv, herunder bygge og anlæg, plastindustri, metalindustri, andre fremstillingserhverv, transport og logistik, detailbranchen og de primære erhverv, herunder landbrug, skovbrug og fiskeri.

5 Indledning Vækstforum Sjællands handlingsplan for 2009 er en del af Vækstforums fireårige erhvervsudviklingsstrategi for Strategien har den overordnede vision: Vækst gennem nytænkning og samarbejde Den vision kan kun lykkes gennem samarbejde med en lang række aktører i og uden for regionen. Det har foreløbigt ført til over 100 enkeltaktiviteter. Vækstforum ønsker at fortsætte de initiativer, der er sat i gang, og ønsker at følge op på resultaterne. Derfor bygger handlingsplanen for 2009 videre på de indsatser, der er startet i 2008, ligesom den flere steder lægger op til at forstærke indsatsen yderligere. Vækstforum Sjællands Handlingsplan 2009 hviler på en række forudsætninger: Fortsat fokus på den overordnede strategi Fastholde væsentlige indsatsområder fra de foregående år Initiativerne skal føres i mål Effektive samarbejder baseret på flerårige kontrakter og platforme Tæt sammenhæng med initiativerne i partnerskabsaftalen med Regeringen Tæt sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi Nye projekter begynder som hovedregel med en idéindkaldelse, som er vækstforums metode til at afdække og prioritere de bedste idéer i forhold til strategien. Der er planlagt fire idéindkaldelser i Budgetrammer, projektantal og aktører er beskrevet bagerst i handlingsplanen. Med i handlingsplanen for 2009 er en række projekter fra 2007 og 2008 og en række flerårige initiativer i form af kontrakter og platforme for samarbejde. Vækstforum har indgået kontrakter med Risø DTU, Copenhagen Capacity, Østdansk Turisme, Invest in Denmark, Teknologisk Institut og RUC Innovation, som bliver en væsentlig del af aktiviteterne i 2009 og indgår i de relevante punkter i vækstforums 10-punktsplan. Vækstforums 10-punktsplan for 2009 er vist på side 4. Idéindkaldelser I 2009 Vækstforum har planlagt fire idéindkaldelser i I alt vil vækstforum medfinansiere projektidéer for 14,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 25 mio. kr. af EU s strukturfonds mål 2-midler. Vækstforum forventer derudover, at aktiviteterne medfinansieres fra andre kilder bl.a. EU s Interreg-programmer. Vækstforum vil inddrage ekspertpaneler og ressourcepersoner i arbejdet med de enkelte idéindkaldelser. Panelerne skal være med til at prioritere det faglige fokus, målsætningerne og hvilke aktører, der er relevante i forhold til den enkelte idéindkaldelse. Vækstforum vil også inddrage ekspertpaneler som rådgivere i forhold til andre initiativer og strategiudvikling. I de følgende kapitler præsenteres indsatsen i vækstforums 10-punktsplan nærmere. Afslutningskapitlet beskriver de fire idéindkaldelser i 2009 herunder rammerne og vilkårene for indsatsen. Endelig præsenteres vækstforums arbejdsmetoder i et indstik bagerst i handlingsplanen. Vækstforum Sjællands idéindkaldelser i 2009 Samarbejde med andre regioner. (offentliggøres 17. december 2008) Bedre udnyttelse af hele regionens vækstpotentiale. (offentliggøres 11. marts 2009) Initiativer til fremme af arbejdskraftbesparende teknologier. (offentliggøres 19. maj 2009) Øget værdiskabelse i regionens erhvervsliv. (offentliggøres 2. september 2009) Ideindkaldelserne beskrives i handlingsplanens afslutningskapitel og vil fremgå af vækstforums hjemmeside 5

6 Handlingsplanens kapitler: 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi s Bæredygtigt intelligent byggeri s Danmarks førende helårsdestination s Værdiskabelse s Videninstitutionerne også en del af erhvervslivet s Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere og flere unge med uddannelse s Den sunde Region s Gode lokale rammer for erhvervsudvikling s Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen s Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv s. 27 Idéindkaldelser og rammer for indsatsen s. 30 6

7 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Vækstforum ønsker at regionens potentiale inden for energiog miljøteknik udnyttes fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så forskellige kompetencer mødes, og der udvikles nye aktiviteter. Det er vækstforums ambition, at regionen udvikler en national førerposition inden for energi- og miljøteknologi frem til Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum indgik allerede i 2007 samarbejdskontrakter med Invest in Denmark, Risø DTU og Copenhagen Capacity. I alle tre aftaler er der fokus på synliggørelse og styrkelse af potentialerne indenfor vedvarende energi. I 2008 indgik vækstforum tillige samarbejdskontrakter med RUC Innovation og Teknologisk Institut, der også har fokus på blandt andet klima, energi og cleantech. I 2008 støttede vækstforum en række større vedvarende energi- og klimaprojekter herunder Klimademonstrationer - Lollands vand, Klimaindsats på Roskilde-egnen samt Cluster Biofuels Denmark ved Kalundborg. Derudover støtter vækstforum udviklingen af en kort videregående uddannelse i vedvarende energiteknik. Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen har udpeget energi som et centralt initiativ. På vegne af de tre udpegede klimakommuner, Roskilde, Kalundborg og Lolland, har Kalundborg Kommune foreløbigt påtaget sig opgaven som tovholder for initiativet. Vækstforum har store forventninger på energiområdet, og kommunernes tovholderfunktion ses derfor også som et første skridt i retning af et styrket samarbejde og regional koordinering mellem aktørerne. Mål Bedre koordinering af initiativer og aktiviteter inden for energi, klima og miljø inden for regionen og mellem regionerne. Flere nye energiteknologiske demonstrationsprojekter, der bl.a. skal finansieres af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Regionale virksomheder, borgere og organisationer deltager kvalificeret i Klima DM for at fremme videnog teknologiudvikling på energi- og klimaområdet. Øget international opmærksomhed om regionens kompetencer inden for energi, miljø og klima. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen i: Regionens andel af bevillingerne fra EUDPprogrammet og øvrige forsknings- og udviklingsprogrammer Antallet af internationale investorer som besøger regionen med henblik på investering inden for miljø- og energiområdet 7

8 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Cleantech i Region Sjælland Copenhagen Capacity har i 2008 kortlagt cleantech i Region Sjælland. Kortlægningen viser, at Cleantech er en erhvervsspecialisering, hvor Region Sjælland har særlige muligheder. I kortlægningen er Cleantech defineret som; vind, vand (vandhåndtering og vandenergi), biobrændsel (2. og 3. generation, inkl. enzymteknologi), brændselsceller, byggeri og energisystemer (inkl. effektivitet og genanvendelse). Cleantech er et investeringsområde som spås kraftig vækst. Kilde: Copenhagen Capacity Den regionale platform kan fx tage udgangspunkt i de statslige partnerskaber for innovation (brint og brændselsceller samt megavind), eller i de tre kommunale klimaspecialiseringer (industri, by og landdistrikt), men må samtidig kunne rumme muligheder for samarbejde med naboregionerne. Vækstforum ønsker i 2009 at understøtte arbejdet med etablering af en cleantech-klynge i samarbejde med Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden m.fl. Vækstforum vil arbejde for, at forskningen på området kommer regionen til gode. Det skal blandt andet ske via den såkaldte Gap-funding, som Risø DTU bruger til at finansiere aktiviteterne mellem forskning og virksomhedsetablering. Vækstforum vil understøtte videre udvikling af plastsolceller i samarbejde med bl.a. Risø DTU. Indsatsen i 2009 Vækstforum ønsker i 2009 at udvikle og synliggøre relevante aktørers kompetencer og vækstmuligheder bl.a. gennem samarbejde med Risø DTU, Copenhagen Capacity, RUC og Teknologisk Institut samt gennem tværgående netværk af eksperter. Det skal medvirke til at udvikle underskoven af mindre virksomheder og aktører på området. Vækstforum prioriterer et styrket samarbejde inden for energi, miljø og klima. Det kan fx ske gennem en regional platform for energi, miljø og klimateknologi. Deltagerne i platformsamarbejde er naturligt de relevante kommuner, erhvervsfremmeaktører og kontraktpartnere. Derudover bør øvrige forskningsinstitutioner og virksomhederne have mulighed for at deltage i samarbejdet. Vækstforum vil i forbindelse med klimakonferencen COP15 have fokus på regionens kompetencer indenfor energi og miljøteknologi. Via kontrakterne med Copenhagen Capacity og Invest in Denmark arbejder vækstforum aktivt på at tiltrække udenlandske virksomheder og investorer, der er stærke inden for energi og miljø. For yderligere at styrke regionen og dens kompetencer inden for vedvarende energi, deltager vækstforum i 2009 i Klima- DM. Dermed får virksomheder, organisationer og borgere mulighed for at konkurrere om idéer og metoder til at arbejde innovativt med klimaudfordringerne. Vækstforum forventer desuden at kunne bidrage til fremstillingen af bæredygtige møbler til konferencen. 8

9 2. Bæredygtigt og intelligent byggeri Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri som led i den strategiske målsætning om at udvikle erhvervsmæssige specialiseringer og styrkepositioner i regionen. Byggebranchen er en væsentlig erhvervsspecialisering i Region Sjælland. Vækstforum ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter og anvendes nye samarbejdsformer mellem virksomhederne, offentlige aktører og vidensinstitutioner for at styrke erhvervet. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum har støttet flere projekter inden for bæredygtigt intelligent byggeri. To eksempler er videreuddannelse af håndværksvirksomheder i projektet Energiefteruddannelse for SMV er og forskning, udvikling og formidling inden for fremtidens byggeri i projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet Region Sjælland (KIBS). I 2008 har vækstforum indgået en kontrakt med Teknologisk Institut, der har stærke kompetencer og netværk inden for byggeri. Vækstforum har i 2008 desuden medvirket til at skabe en ny CO2 neutral betonfabrik på Lolland. Fabrikken forventes at blive en af verdens mest moderne og vil bl.a. benytte genbrugsmaterialer som råvare. Mål Indsatsen for forskning, udvikling og demonstration indenfor bæredygtigt intelligent byggeri skal øges, og der skal afprøves nye metoder til at øge efterspørgslen. Implementering af demonstrationsprojekter til inspiration og udvikling af branchen, og til at styrke samarbejdet med aktører i leverandør- og afsætningsbrancher. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på: Om der etableres en platform for udvikling af byggeri, som bl.a. har fokus på bæredygtigt og intelligent byggeri Dialogen med relevante myndigheder om ophævelse af barriererne for øget efterspørgsel efter bæredygtigt intelligent byggeri Antallet af demonstrationsbyggerier, som formidles via regionens portal for bæredygtig intelligent byggeri; For at styrke byggeri- og byggematerialeerhvervets konkurrenceevne og profil holdt vækstforum i 2008 en idéindkaldelse vedrørende bæredygtig intelligent byggeri. Vækstforum arbejder videre i 2009 med tre projektidéer herfra. 9

10 2. Bæredygtigt og intelligent byggeri Pointsystem I Salzburg regionen har man et velfungerende pointsystem, som sikrer bedre lånegrundlag for byggeri, der lever op til en række udvalgte energikriterier. Siden 1994 har det betydet, at brug af solvarme indgår i 60 % af alt nybyggeri og en tilsvarende høj andel ses for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. Læs mere på Indsatsen i 2009 Vækstforum ønsker en platform for bæredygtigt intelligent byggeri. Målet er at styrke virksomhedernes mulighed for at implementere viden omkring bæredygtigt intelligent byggeri og øge deres muligheder for at deltage i innovationsprojekter. I et platformsamarbejde skal virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner, offentlige bygningsmyndigheder, erhvervsfremmeaktører, kontraktpartnere og aktører i naboregionerne inviteres til at deltage. Med det såkaldte KIBSprojekt er der udviklet en portal for formidling af information om bæredygtigt intelligent byggeri, som også kan fungere som portal for platformen. For at stimulere udvikling af mere energirigtige og intelligente produkter og services, ønsker vækstforum i 2009 at styrke markedsdannelsen og efterspørgslen efter bæredygtigt intelligent byggeri. Vækstforum vil medvirke til at udvikle bedre organisationsformer, finansieringsinstrumenter og indlede dialog med statslige myndigheder om at ophæve barrierer på markedet. Eksempler på projekter inden for bæredygtigt intelligent byggeri er miljø- og energirigtigt virksomhedsfællesskab i Ringsted, en energilandsby i Horslunde og en videreførelse og forankring af KIBS-projektet og dets web-portal. Fremtidige demonstrationsprojekter kan udvikles inden for solenergi, intelligent bygningsstyring og integration med fx elnet. Vækstforum vil ligeledes gerne inddrage og samarbejde yderligere med relevante aktører indenfor området, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og relevante foreninger og organisationer inden for arkitekterhvervet. 10

11 3. Danmarks førende helårsdestination Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter og -koncepter, eventturisme, erhvervsturisme og unikke oplevelser i Vækstforum ønsker, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter som nye former for cykel-, vandre- og lystsejlerturisme og aktiviteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med erhvervsturisme. Vækstforum ønsker, at regionens turismeerhverv skal udnytte de muligheder oplevelsesøkonomien giver for værdiskabelse, vækst og udvikling. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum Sjælland og Østdansk Turisme indgik i 2008 en ny samarbejdskontrakt. Østdansk Turisme skal samle og koordinere turismeindsatsen i regionen og sætte fokus på regionen som helårsdestination, aktiv ferie, udvikling af købsteder og klimaturisme. Østdansk Turisme er også tovholder på initiativet Styrkelsen af Danmark som turistmål og konferencevært, som er et initiativ i vækstforums og Regeringens partnerskabsaftale. I 2009 videreføres aktiviteterne sammen med en række nye tiltag. Mål Region Sjælland skal være Danmarks førende helårsdestination. Region Sjælland skal være kendetegnet ved høj kvalitet og stort udbud i nye turismeoplevelser for fritidsturister og erhvervsturister. Femern Bælt-regionen etableres som én turismedestination. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen inden for: Turismeomsætningen uden for sæsonen Stigningen i overnatninger i og uden for sæsonen Nye turismeformer og oplevelsesprodukter, der kan tilfredsstille fremtidens turist i form af unikke, personlige oplevelser Andre aktiviteter som videreføres i 2009, er turismekonsortiet bestående af de 17 kommuner. Konsortiet har i 2008 lavet en aktøranalyse på turisme- og oplevelsesøkonomiområdet, og i analysen anbefales det, at regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter. 11

12 3. Danmarks førende helårsdestination I 2008 har vækstforum støttet en række aktiviteter, der lægger op til en sikring af fremtidens turisme i regionen. Aktiviteterne har eventturisme, oplevelser og læring som omdrejningspunkt. Et eksempel er støtte til udvikling af Odsherred som helårsdestination i Visit Denmarks nationale program for helårsturisme. Et andet er Kapsejlads Møn rundt, der er et eksempel på udvikling af professionel eventturisme, der kan videreføres som en årlig tilbagevendende begivenhed - gerne med et internationalt tilsnit. Andre eksempler er den nye turismeform Den lærerige miljøoplevelse og det interaktive formidlingsprojekt Forestillinger om Danmark. Indsats i 2009 En undersøgelse foretaget af Danske Regioner i Danmarks Nye Turisme - viser, at Danmark har en lavere vækst i turismen end andre europæiske lande. Samtidig viser den også, at vi har gode muligheder for at udvikle nye turismeprodukter og en ny form for turisme baseret på unikke oplevelser, interessebaserede temaer og individuelle behov. Visionen er, at man kan skabe værdi ved at åbne Danmark for gæster, der får unikke oplevelser ved besøget. Udover at videreføre flere af aktiviteterne fra 2008, vil vækstforum i samarbejde med Østdansk Turisme udvikle de muligheder som en Femern Bælt-forbindelse giver for nye turismeprodukter og for markedsføring af Femern Bælt som én destination. I 2009 vil vækstforum desuden satse på nye vækstmarkeder og styrket fokus på viden inden for turismen. Den lærerige miljøoplevelse Projektet handler om at udvikle en række forskellige miljøaktiviteter til at blive turistattraktioner. Idéen er at tiltrække turister med interesse for miljøtiltag i Danmark I sin første fase har projektet fået etableret nogle afgørende netværksrelationer mellem Østdansk Turisme, miljøforskere fra RUC og to incoming-bureauer. Der er identificeret særligt interessante besøgsområder i regionen og 8-10 attraktioner, der er velegnede til COP15 mødet. Projektet har også fået kontakt til det nationale Klimakonsortium, som har anmodet om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Visit Denmark omkring efteruddannelse/uddannelse af energi- miljøguider op til COP15. Kilde: Vækstforums aktiviteter i 2009 tager tilløb til den nationale klimakonference ved at gribe muligheden for international eksponering af regionen og ved at understøtte udviklingen af regionale energi- og miljømæssige styrker. I forlængelse af dette vil vækstforum fortsat understøtte udviklingen af erhvervsturismen, hvor også miljøoplevelser og andre særlige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner med oplevelsesværdi indgår. 12

13 13

14 4. Værdiskabelse Oplevelsesøkonomi Oplevelsesindustrien er allerede en stor del af den samlede værdiskabelse i Danmark, og oplevelser er et vigtigt konkurrenceparameter på det globale marked. Internationale undersøgelser viser, at virksomheder, der samarbejder med oplevelseserhvervene, er mere innovative og har en højere vækst end virksomheder, der ikke gør. Jo mere virksomheder anvender oplevelser i værdikæden, desto bedre økonomisk resultat får virksomhederne i form af øget omsætning. Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse om Vækst via oplevelser en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien (2008) Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for et opnå værditilvækst. Derfor vil vækstforum fokusere på metoder til at løfte virksomheder højere op i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderudvikling og styrket fokus på kommercialisering og afsætning. Oplevelser og innovation skal anvendes som redskab til forretningsudvikling. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum har allerede støttet en række aktiviteter, der bidrager til at øge værdiskabelsen i regionens virksomheder. Aktører i regionen arbejder i dag med at styrke innovationsindsatsen i virksomhederne. Det gælder fx forskerparken CAT, Risø DTU, Teknologisk Institut og Væksthus Sjælland. I samarbejde med Videnskabsministeriet og DELTA-instituttet gennemfører vækstforum projektet Regionale innovationsagenter. Innovationsagenterne besøger virksomhederne, hvor de foretager et innovationstjek, som i næste omgang kan blive til en innovationsplan. Vækstforum indgik i 2007 en samarbejdskontrakt med med Risø DTU. Kontrakten har fokus på, at regionens virksomheder skal løftes højere op i værdikæden ved at tage udgangspunkt i virksomhedernes problemer og udfordringer blandt andet ved at inddrage viden og kompetencer fra Risø DTUs forskning i problemløsningen. I 2008 medvirkede vækstforum til en fokusanalyse om oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Analysen konkluderer, at oplevelser er et brugbart redskab til forretningsudvikling, og at alle typer og størrelser af virksomheder kan være med. Region Sjælland ligger helt i bund, når det gælder om at udnytte oplevelsesøkonomiens muligheder, og vækstforum ønsker derfor fokus på området i Det nationale center for kultur og oplevelsesøkonomi i Roskilde giver gode muligheder for synergi i regionen. 14

15 Indsatsen i 2009 Arbejdet i 2009 vil fokusere på metoder og redskaber til at skabe øget værdi i regionens virksomheder. Det betyder fokus på vækst i indtjening, højere produktivitet, produktudvikling, omsætning og eksport. Der skal være gode muligheder for kompetenceudvikling for virksomhedslederne. Oplevelser skal bruges aktivt som redskab i virksomheders forretningsudvikling. Virksomhedernes samfundsansvar (CSR) er også et redskab til værdiskabelse, ligesom social ansvarlighed også har positiv effekt på personalemæssige forhold som større arbejdsglæde og mindre sygefravær. Vækstforum vil fortsat støtte initiativer, der medvirker til at forbedre adgangen til risikovillig kapital til mindre virksomheder og iværksættere. Herunder er der taget initiativ til at etablere en fond bl.a. med deltagelse af Vækstfonden, forskerparken CAT i Roskilde og forskerparken Symbion i København. Vækstforum bakker op om etablering af nye virksomheder gennem sit medlemskab af Connect Denmark, der formidler netværk og rådgivning til mindre virksomheder og iværksættere, og gennem sin støtte til RUCs medlemskab i iværksætterkonkurrencen Venture Cup. Vækstforum har indgået samarbejde med Teknologisk Institut om etablering og drift af virksomhedsnetværk og metoder til at få instituttets kompetencer ud at arbejde i regionen. Med dette samarbejde og samarbejdet med Risø DTU ønsker vækstforum at styrke indsatsen for at løfte regionens virksomheder højere op i værdikæden. Vækstforum vil følge de anbefalinger som Ekspertpanelet for Innovation har givet i For at imødekomme behovet for synlighed, opmærksomhed og tilgængelighed i forhold til at arbejde med innovation i virksomheder, udnævnes år 2010 til Innovationsår. Dette vil også afspejle sig i vækstforums aktiviteter i Mål Virksomhederne i regionen skaber mere værdi ved at rykke op i værdikæden. Flere virksomheder styrker væksten gennem ledelsesudvikling og kommercialisering. Regionens Sjællands virksomheder ligger i den nationale top mht. tværgående metoder for værdiskabelse, som oplevelsesøkonomi, ledelsesudvikling, virksomhedernes samfundsansvar og videndeling. Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges ved at se på udviklingen i: Aktiviteter, hvor kompetencer og viden fra videnscentre kommer ud i regionens virksomheder Andelen af virksomheder, der deltager i vækstforumprojekter, som igangsætter udvikling af produkter og tjenesteydelser Aktiviteter, hvor virksomheder arbejder målrettet med oplevelser, socialt ansvar, tværgående vidensudveksling og innovation som led i forretningsudviklingen 15

16 5. Videninstitutioner også en del af erhvervslivet Videnkupon Forsknings- og Innovationsstyrelsen udbyder videnkupon i 2008 og 2009 som redskab til at styrke SMV ers innovations- og udviklingsmuligheder gennem samarbejde med vidensinstitutioner. Ordningen giver mulighed for støtte på mellem kr. og kr. til innovations- og udviklingsprojekter. Kilde: Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for at få tilført og udnyttet viden. Videninstitutionerne skal være gearet til at samarbejde med virksomheder og være en naturlig del af erhvervslivet. Vækstforum ønsker at regionens virksomheder er i stand til at supplere deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og udnyttelse af nationale og internationale ordninger. Igangværende initiativer erfaringer at bygge videre på Vækstforum ønsker at styrke videnoverførslen til regionens virksomheder. Vækstforum definerer videnoverførsel bredt, fordi virksomhedernes vidensbehov er meget individuelt og afhængig af flere faktorer. Vækstforum mener således, at videndeling og videnoverførsel skal omfatte videncentre i bredere forstand, herunder den viden der findes i kommuner, private og offentlige virksomheder. Et af vækstforums hovedformål i 2008 var at skabe bedre rammer for adgang til viden og kompetencer fra uddannelsesog vidensinstitutioner i og udenfor regionen. Det resulterede i mange projektforslag fra relevante aktører i regionen, hvilket vidner om, at der er stor interesse for indsatsområdet. Det vidner desuden om, at der er mange kompetencer og idéer at arbejde med i regionen. Regionsrådets regionale udviklingsstrategi har lignende mål. Målet er, at der opnås et højere uddannelsesniveau i regionen svarende til niveauet i det øvrige Danmark. Under denne strategi er der ligeledes fokus på læring og efter- og videreuddannelse. 16

Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2008 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2008 Forord En række aktører og virksomheder i regionen og naboregioner har været med til at gennemføre Vækstforum Sjællands handlingsplan

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi

Handlingsplan Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi Handlingsplan 2010 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer.

Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer. Erhvervsstatistik og andre figurer. Erhvervs- og beskæftigelsesbarometer Erhvervsstatistik og andre figurer. Vækstforum Sjælland maj 009 Der præsenteres i denne publikation nogle eksempler indenfor udvalgte data, som giver en indikation

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere