INDHOLD FAGLIGT LEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD FAGLIGT LEDER"

Transkript

1 5. årgang nr 2 marts 2007

2

3 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre kvalitet og produktivitet 6 Nu bliver der klarhed om tolerancerne 7 Gensidigt kendskab er vejen til respekt 8 Tolerancerne skal tænkes ind fra projekteringen 10 Håndværkere dømmer hinanden hårdt FAGLIGT 24 Spar penge og energi ved renoveringer Det kan betale sig at investere i energbesparelser frem for samtalekøkkener 25 Franske tiltag til at reducere energiforbruget virker 25 Mere fart på energieffektiviseringen af bygningsmassen 26 Det offentlige skal være trækhest for teknologien Intelligente byggematerialer 29 Bygteq its kunder har bedre økonomi 30 Hvornår må man standse arbejdet KORT OG GODT 13 Nyheder om bygge- og anlægsbranchen MENNESKER OG MENINGER 19 Områdebestyrelserne sikrer kontakten til de lokale beslutningstagere 20 Let gulv giver nye muligheder En ny gulvtype vejer det halve af traditionelle produkter 22 Fleksibiliteten var det afgørende Brødrene Lynggaard har valgt EjerPension fra PensionDanmark SERVICESTOF 33 Paragraffer 35 Entreprenørskolens kurser 37 Produktnyheder 39 Navne 41 Kalender INDKØBSNYT 43 Nyt fra indkøbspartnere INDHOLD MARTS årgang nr 2 marts 2007 Redaktion Martin K.I. Christensen (redaktør), Anders Hundahl (ansv.), Mia Andersen, Anders Ankerstjerne, Anja Binderup, Stine Christiansen, Heidi Theresa Coretto, Anders Fuglsang, Mogens Hjelm, Stine Zeeberg Kristiansen og Mette Schmidt. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum og salomet-lucky group. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , danskbyggeri.dk. Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag , 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN Elektronisk ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale og læserbreve. Forside: Murerfirmaet Brdr. Lynggaard i gang med en opgave. Foto Ricky John Molloy 3

4 Filtenplus.com Storparcel 4000 ROSKILDE KOMMUNE udbyder i løbet af 2007 et antal storparceller til boliger, fordelt rundt i kommunen. Der er tale om storparceller med meget attraktive beliggenheder. I anden runde udbydes 3 storparceller. TREKRONER, JERNALDERMARKEN Parcellen ligger med en flot udsigt og adgang til skovbæltet mod syd. Der er plads til ca. 38 tæt/lav boliger samt fælleshus. TREKRONER, TOPPEN Med skøn udsigt til åbne vidder syd for Skademosegård, kan der ialt opføres 30 tæt-lav boliger samt fælleshus. For yderligere oplysninger klik ind på: Tilbudsfrist er 13. april 2007 Roskilde Trekroner

5 MOGENS HANSEN, direktør, Dansk Byggeri foto RICKY JOHN MOLLOY leder Hæderlighed i byggeriet. Forleden dag havde Berlingske Tidende en forside, hvor der stod: 'Byggebranchen er verdens mest korrupte'. Den konkrete anledningen var en sag, hvor politiet undersøgte en 'forbindelse' mellem en byggevirksomhed og Københavns Kommune, men hvor ingen, i skrivende stund, er dømt. Baggrunden var, at virksomheden selv gjorde opmærksom på noget, der måske ikke var, som det burde være. I internationale undersøgelser rangerer Danmark højt med hensyn til hæderlighed og er fx nummer fire på verdensranglisten udarbejdet af Transparency International. Embedsmænd og politikere er hæderlige, og hverken beder om eller modtager bestikkelse. Det ville være trist, hvis byggebranchen her skilte sig ud ved at medvirke til at korrumpere embedsmænd og politikere. Når man læser Berlingskes artikel om korruption, finder man ud af, at man skal tilbage til midten af 1970'erne for at finde en spektakulær korruptionssag med en borgmester og et badeværelse. Siden da har der, 20 år senere, været Farum-sagen. Der er altså ikke noget, der tyder på, at korruption florerer i den danske byggebranche. "I internationale undersøgelser rangerer Danmark højt med hensyn til hæderlighed" Mogens Hansen Hvis en privat kunde eller en repræsentant for en offentlig virksomhed eller institution skulle antyde, at økonomisk smørelse kunne fremme en sag, så er 'risikoen' stor for, at byggevirksomheden og medarbejderne dér siger fra. Alt i overensstemmelse med Dansk Byggeris etiske regler, der siger, at medlemmer forventes at opføre sig som ordentlige og loyale medlemmer af det danske samfund og medvirke til, at loven respekteres. Selv om byggebranchen i verden fremstilles som korrupt, så er den det ikke i Danmark. Her er branchen hæderlig som resten af samfundet. 2 5

6 Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder SÆSONUDJÆVNING TOLERANCEPROJEKTET TOLERANCEHÅND- BØGERNE kan bestilles i Servicebutikken. Pris: 90 kr. Medlem: 45 kr. Eller de kan downloades gratis fra bygviden.dk Fra maj 2007 findes tolerancehåndbøgernes indhold desuden i en web-version på bygviden.dk servicebutikken I serien indgår disse faghåndbøger 2 Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader. 2 Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? 2 Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder. Tømrer/Træelementer/Snedker /Gulv/Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer. 2 Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? 2 Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder. Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer. af MICHAEL H. NIELSEN, foto JOHN RICKY MOLLOY nyt projekt NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE 12 faglige sektioner i Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem. Projektet er et vigtigt bud på, hvordan byggeerhvervet kan levere både bedre kvalitet og højere produktivitet. Entreprenør- og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at det tit er i grænsefladerne mellem de mange forskellige fag, der opstår problemer med kvaliteten i byggeriet. Det, som ét fag opfatter som et acceptabelt udfaldskrav, kan give problemer for næste faggruppe, der skal bruge forgængerens udfaldskrav som indfaldskrav. Dansk Byggeris toleranceprojekt præsenterer et sammenhængende system af indfalds- og udfaldskrav for en række byggematerialer og fagområder. Tolerancekravene er suppleret med måleregler, der giver anvisninger på, hvordan tolerancekravene skal bestemmes. Projektet skal være med til at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet ved at øge fokus på de problemer, der typisk opstår i grænsefladerne mellem konstruktionsdele og fag. De fem faghåndbøger fastlægger indfaldsog udfaldskrav, der kan anvendes som beskrivelsesgrundlag for rådgivere og bygherre. En håndsrækning Utallige eksempler fra byggeriets hverdag viser, at der i alt for ringe grad tages højde for tolerancer i de projektmaterialer, som byggeriets udførende virksomheder får som grundlag for deres produktion. Toleranceprojektet er derfor en håndsrækning til de projekterende, der tydeliggør kravene til de fag, der er involveret i et byggeri. Ved at tage afsæt i de opstillede indfalds- og udfaldskrav har såvel de projekterende som de udførende et godt grundlag for at tilrettelægge en sammenhængende og værdiskabende byggeproces. Hvis rådgiverne erkender og tager højde for tolerancerne i udformningen af deres projektmateriale, og de udførende efterfølgende anvender toleranceprojektets informationer som grundlag for projektgranskning og planlægning af byggeprocessen, vil mange problemer undgås. Flere initiativer på vej Dette er kun første skridt. Dansk Byggeri lægger op til en videre udvikling af toleranceprojektet. Det er nemlig tanken, at toleranceprojektet skal suppleres med yderligere faghåndbøger - fx for nye materialer og arbejdsområder. Der er nedsat et redaktionsudvalg, som løbende skal udvikle indholdet i de fem håndbøger og afklare de uoverensstemmelser, der er mellem indfalds- og udfaldskrav for forskellige fag. Dansk Byggeri vil gerne i dialog med byggeriets professionelle bygherrer og rådgivere med henblik på at videreudvikle et sammenhængende tolerancesystem. 2 6

7 Eksempler på manglende opfyldelse af udfaldskrav fra andre entreprenører: 2 Manglende skruer i gipsplader 2 For stor afstand mellem gipspladerne 2 For dårlig trækvalitet (kutterslag og lignende) 2 Dårlige samlinger i geringer 2 Fodlister, indfatninger monteret med sømpistol, uden hensyntagen til skader 2 Spartelmasse fra gulvmanden, op ad færdigmalede vægge 2 Skabe og bordplader stillet op ad malerens færdigmalede vægge 2 Fugemasse fra murerens fugning på badeværelser på malerens færdigmalede vægge 2 Murerens skæve vægge, som han ikke selv kan rette, men det bør en maler kunne klare Kendskab til hinanden er vejen til gensidig respekt mellem fagene Der er brug for gensidig respekt fagene imellem, hvis toleranceproblemerne skal ud af verden. Det kræver, at man får et større kendskab til hinandens arbejdsvilkår, og at der er enighed om tolerancer og målemetoder, mener malersektionens formand, Jørn Johansen. Toleranceprojektet er et stort skridt på vejen af RIKKE MØLLER, og MARTIN K.I. CHRISTENSEN, foto JOHN RICKY MOLLOY. "Som malere kommer vi ofte ud for, at vores arbejde bliver gjort besværligt, fordi de foregående håndværkere ikke har overholdt tidsplanen. Eller også har de ikke sørget for den nødvendige lukning af bygningen i perioder med dårligt vejr, eller der har været for lidt varme og dårlige udtørringsforhold i den første fase. Også manglende finish fra de foregående faggrupper og manglende klargøring - fx drænhuller i betondæk - er med til at gøre vores liv surt, "siger malermester Jørn Johansen, der er formand for Malersektionen. Det indebærer, efter Jørn Johansens erfaring, at det ofte er maleren, der kommer til at udføre slutkontrol for de andre fag. Enten fordi de andre ikke sikrer, at deres udfaldskrav er opfyldt, eller fordi de har en opfattelse af kravene, som ikke lever op til gængs standard. Gensidig respekt og mere viden "Der er brug for at ændre tingenes tilstand. Vi skal begynde med at sikre, at de unge på erhvervsuddannelserne lærer respekt for de andre fag. Samtidig skal byggelederne uddannes til at sætte den rigtige tid af til udførelsen af arbejdet - inklusiv tørretider, som ellers aldrig er med i tidsplaner, "siger Jørn Johansen. Han mener, at alle i branchen skal have kendskab til og acceptere, at deres egne udfaldskrav udgør den efterfølgende entreprenørs indfaldskrav og derfor skal der være overensstemmelse mellem kravene, og de skal opfyldes. Fokus på grænseflader Samarbejdet i toleranceprojektet viste, at der har været forskel i udfaldskravene fra øvrige fag og indfaldskravene for malerfaget. "Projektet har sat fokus på problemerne i tolerancegrundlaget, og nogle af problemerne er også blevet løst. I andre tilfælde er der i det mindste kastet lys over differencerne, og der er sat løsningsforslag op, "siger Jørn Johansen. Tolerancehåndbøgerne kan bidrage til at udbrede kendskabet til grænsefladerne mellem fagene. "Arbejder fagene efter de vedtagne tolerancer og målemetoder, så kan vi sikre, at udfaldskravene for et fag fremover også stemmer overens med indfaldskravene for det næste fag." Dårligt forarbejde Som det sidste fag i byggeprocessen står malerne med nogle særlige udfordringer. "Inden malerarbejdet starter er der næsten altid skåret af den tid, der er afsat til malerarbejdet. Og selv om andre har brugt tiden i en tidligere fase, så fastholdes sluttidspunktet, og det tvinger maleren til at arbejde på overtid og forcere arbejdet," siger Jørn Johansen. Det er der, efter hans opfattelse, to årsager til: Manglende respekt fra de andre faggruppers side og manglende værktøjer til at opfange malerentreprisen i planlægningsfasen. "Malerentreprisen udgør typisk kun 3-6% af den samlede entreprise, og de it-programmer, der bruges til at udarbejde tidsplaner, kan 'næsten' ikke registrere så små beløb." Efter Jørn Johansens erfaring har andre entreprenører store forventninger til malerne. "Det tages fx for givet, at vi fjerner de materialer, der er stillet op ad de vægge, som skal males. Det forventes også, at vi rydder op efter de andre, inden vi kan komme i gang og samtidig fjerner alle de sorte fingre, der er sat på vægge, døre m.v. Og i det hele taget udbedrer de skader, som andre har lavet. Uden beregning, naturligvis, "pointerer Jørn Johansen

8 SÆSONUDJÆVNING TOLERANCEPROJEKTET EKSEMPLER på typiske problemer for fagene Beton: 2 Vindueshuller i element placering/flugt over hinanden 2 Vægelementers krumning Mur: 2 Planhed af murværk 2 Overflader på puds Tømrer: 2 Spærkonstruktioner manglende målbare krav 2 Bjælkelag og gulve Maler: 2 Forventninger til underlag fra andre fag 2 Behandlinger på beton, mur og træoverflader Ikke under normer og standarder I håndbøgerne er der fastlagt udførelsesog montagetolerancer, materiale- og produkttolerancer, og visuelle overflade- og afslutningstolerancer. TOLERANCE- HÅNDBØGER- NE opererer med tre toleranceklasser: Lempet, normal og skærpet. 80% af tolerancerne ligger inden for normal klasse, 10% inden for lempet og 10% inden for skærpet klasse. Måleregler Der findes måleregler inden for to områder: 1 Afsætningsmål som længde, højde, vinkelrethed samt i 3D. 2 Flademål som jævnhed og vandrethed Tolerancerne skal tænkes ind Byggerier skal ses som en helhed. Ikke som enkeltelementer, der må tilpasses efterhånden som arbejdet skrider frem. Derfor har Dansk Byggeri udgivet fem håndbøger, som anviser tolerancer og målemetoder inden for og mellem fagene af NIELS STRANGE, og RIKKE MØLLER, Murværk i plan og lod Murværk skal være plant og i lod, både for at fremstå visuelt tilfredsstillende og for at sikre den fornødne styrke samt den bedst mulige overgang til det efterfølgende fag. Det kan fx være overgangen til tømrerfaget og tømreren, der skal bygge tagkonstruktionen i forlængelse af murværket. Tolerancen for planhed og lod på murværk er sat af branchen på baggrund af kravene i DS 414. Lodtolerance i normal toleranceklasse er sat til max. 7 mm ved en etage-højde på 2,6 m. Krumningstolerancen på murens krumning fra fod til top er på max. 10 mm. Som kontrolmetoder anvendes mål med snor eller retskede på bygningsdelens længde eller højde. ±10 mm i forhold til centerplacering ved skærpet kontrolklasse Lodtolerance i lempet toleranceklasse (LT): ±10 mm retliniet i forhold til fod og toppunkt ved etagehøjde på 3,4 m Lodtolerance i normal toleranceklasse (NT): ±7 mm retliniet i forhold til fod og toppunkt ved etagehøjde på 2,6 m Lodtolerancen ved større etagehøjder må ikke overskride centerplaceringstolerancen på ±15 mm ved normal kontrolklasse og ±10 mm ved skærpet kontrolklasse. Entreprenører og håndværksmestre har aldrig haft særlig stor indflydelse på udformningen af normer og standarder. Måske er det derfor, at de normer og standarder, som gælder i dag, mere sikrer kvaliteten i de enkelte bygningsdele end helheden. Det har Dansk Byggeri sat sig for at gøre noget ved. Og de fem nye tolerancehåndbøger skal ses som de udførendes bidrag til at sikre en højere kvalitet og produktivitet. Håndbøgerne er derfor udarbejdet med øje for den enkelte detalje, den færdige konstruktion og selve byggeprocessen. Det er en fejl, når man projekterer og udfører et byggeri som enkeltelementer, der må tilpasses, efterhånden som byggeriet skrider frem. Tænk på tværs af fag De tværgående tolerancer bør afklares allerede i projekteringsfasen, så byggeriet kan udføres som et sammenhængende forløb. Når tolerancerne fastlægges på tværs af fag, produkter og bygningsdele, skal der aftales fælles og helt entydige retningslinjer for, hvordan der skal måles og fortolkes. På den måde kan entreprenøren undgå de uenigheder, som nemt kan opstå, når man måler og vurderer et udfalds- eller indfaldskrav efter forskellige metoder. Tolerancehåndbøgerne er blevet til på baggrund af praktiske forsøg, og det vil sige, at de fælles retningslinjer, som er blevet fastlagt i et sæt måleregler og kontrolmetoder, ikke er resultater af beregninger ved skrivebordet. Anvisningerne gælder for både det store og det mindre byggeri. Hvis man vælger andre tolerancer end dem, der fremgår af håndbøgerne, kræver det en større analyse af konsekvenserne. Og det kræver, at man er særlig opmærksom på områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem indfalds- og udfaldskrav i projekterings- og planlægningsfasen

9 INDFALDSKRAV er de krav, et fag stiller til fx den bygningsdel, faget skal arbejde videre på, og som det overtager fra et andet fag. Samlinger mellem flader. Der er i flere tilfælde uoverensstemmelser mellem udfaldskrav fra andre fag og indfaldskrav fra malerfaget. Det skaber en række problemer ikke så meget hvad angår selve overfladen, men mere samlingerne mellem fladerne. Der kan fx være tale om forskydninger imellem planerne pga. montagen, vindskævhed i element eller underliggende UDFALDSKRAV er de krav, et fag stiller til eget arbejde enten det færdige arbejde eller det arbejde på en given bygningsdel, som det næste fag i byggeprocessen skal arbejde videre på. konstruktion eller om konvekse eller konkave elementer. Hvis et konveks og et konkav element sættes sammen, opstår der et spring, der er så stort, at underlaget ikke lever op til malerfagets indfaldskrav. Elementerne kan altså være i overensstemmelse med tolerancerne for selve produktet og det fag, der monterer, men ikke med malerfagets indfaldskrav. Tolerancehåndbøgerne peger på en løsning, hvor opretningsmetode, omfang af ydelse samt hvem, der skal udføre ydelsen, skal fremgå af projektbeskrivelsen. allerede i projekteringsfasen? Problem (±33 mm) Vinduer over hinanden. Toleranceforskel på mellem mm. i lodline (±20 mm) Udsparingsmål: ±10 mm (±20 mm) +Hulmål i udsparinger Der er flere eksempler på, at der ikke er overensstemmende tolerancer mellem bygningsdelene i de gældende normer og standarder. I de tilfælde har Tolerancehåndbøgerne koordineret tolerancerne og sat en række løsningsmodeller op. ±20 mm ekskl. lodtolerance og vinkelskævhed Det gælder fx udsparinger til vinduer i betonelementer. Hvor betonelementet har en udsparingstolerance på +/- 10 mm, er der en risiko for, at et vindue, med en tolerance på +/- 2 mm, ikke kan være i udsparingen, eller at fugerne omkring vinduet bliver reduceret til under det acceptable. (±18 mm) (±51 mm) (±33 mm) I løsningsmodellen fra tolerancehåndbogen er de gældende tolerancer fastholdt, og som løsning på problemet foreslås en udvidelse af selve udsparingens mål med 10 mm. % Når et byggeri vokser i højden og bredden, vokser udfordringerne med vinduesudsparingerne i facadeelementerne også. Problemet er, at højder og flugter kan variere både lodret og vandret og altså medføre en betydelig forskydning af vinduerne i konstruktionen. Det på trods af, at elementerne og montagen overholder de gældende tolerancekrav. Fx kan der være forskydninger imellem vinduesåbninger på 30 til 40 mm, alt efter hvilket materiale elementerne er udført i. For at sikre den bedste flugt vandret og lodret foreslår tolerancehåndbøgerne, at udsparingerne til vinduerne udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende vil opsætning af udligningsplader regulere falsene, og resultatet bliver, at vinduerne flugter både vandret og lodret. (±20 mm) Montage, vandret: ±10 mm Elementudsparing: ±10 mm Udsparingsmål: ±10 mm Elementudsparing: ±10 mm (±20 mm) (±18 mm) Elementbredden: ±8 mm 9

10 SÆSONUDJÆVNING TOLERANCEPROJEKTET EPINION A/S har for Dansk Byggeri undersøgt private kunder og håndværkeres egen vurdering af danske håndværkere. Interviewpersonerne er blandt andet blevet spurgt om kvalitet, pris, troværdighed, service, tilfredshed og tillid. Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. juli 1. august repræsentativt udvalgte privatkunder og 201 håndværkere har deltaget i undersøgelsen. I 2002 blev den sidste undersøgelse af danskernes holdning til håndværkerne gennemført. Siden har der været en markant stigning i tilliden til danske håndværkere. Dette gælder alle typer af håndværkere. De forskellige typer af håndværkere oplever, at mellem 60% - 80% har tillid til dem. Tilliden til håndværkerne er dog uafhængig af, hvorvidt man har haft håndværkere eller ej de sidste to år. Dem, der har haft kontakt med håndværkere, bedømmer kvaliteten af deres arbejde langt højere end dem, som ikke har haft håndværkere inden for dørene. Tolerancehåndbøgernes grundlag har været normer og standarder fra Dansk Standard, suppleret med fagenes egne vurderinger dér, hvor der enten ikke har været fastlagt tolerancer, eller hvor disse ikke lever op til normal kvalitet. De fastsatte tolerancer følger altså gældende standarder, og i nogle tilfælde er standarden løftet. Håndværkere dømmer hinanden hårdt Problemer med udfaldskrav og indfaldskrav fagene imellem afspejler sig i det faktum, at håndværkerne vurderer hinanden langt hårdere end befolkningen gør af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, og ANDERS FUGLSANG, Håndværkerne vurderer hinanden hårdere end selv de utilfredse kunder Andel i procent Har IKKE haft håndværkere i sit hjem 14% 40% 5% Har haft håndværkere i sit hjem 17% 48% 6% Håndværkernes egen vurdering 20% 31% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lidt positivt Positivt Meget positivt. Det viser en undersøgelse af danskernes syn på håndværkerne, som blev offentliggjort i Dansk Byggeris analysebrev 'Barometer' i slutningen af I undersøgelsen er 'danskerne' delt op i to grupper: Kunder og håndværkere. De to grupper er enige, når det handler om kvalitet og service. 12% af kunderne mener ikke, at der bliver leveret en god service. Det er på linje med håndværkernes egen vurdering, hvor 10% oplever uoverensstemmelser med kunden om servicen på det udførte arbejde. Også med hensyn til kvaliteten er der enighed. 7% af kunderne er ikke tilfredse med kvaliteten, og 7% af håndværkerne mener, at der er uoverensstemmelse med kunden om kvaliteten på det udførte arbejde. Alligevel vurderer håndværkere hinanden hårdere, end befolkningen gør. Håndværkerne vurderer hinanden hårdere, end selv de utilfredse kunder. 87% af befolkningen er tilfreds med det arbejde, som håndværkerne udfører. Og 66% af befolkningen som helhed har et overordnet positivt indtryk af danske håndværkere. Samtidig viser tallene, at tilfredsheden er størst hos dem, der har haft en håndværker inden for døren. Her svarer 71%, at de vurderer håndværkere positivt, mens tallet er 59% for kunder, der ikke har haft besøg af en håndværker. Håndværkerne er altså bedre end deres rygte. Men når håndværkerne skal vurdere andre håndværkere er kun 54% positive, når de bliver bedt om at vurdere hinanden. Undersøgelsen viser, at murerne er de mest utilfredse med deres kolleger. 38% af murerne har et positivt syn på håndværkere generelt, mens 63% af tømrere og snedkere ser positivt på kollegerne. Pisker sig selv Christian Koch, der er lektor ved BYG-DTU ved Danmarks Tekniske Universitet, kender branchen og genkender selvkritikken i byggebranchen. "Vi ser nogle gange, at byggeriets professionelle pisker sig selv. Der er nogle gange en tendens til, at man er meget selvkritisk man synes, at byggebranchen som helhed har et problem, og det giver man udtryk for på den her måde. En anden tolkning er, at når man støder på arbejde, der ikke lever op til ens egen standard, vurderer man, at der er nogle i branchen, der ikke leverer god byggeskik," siger han. 2 barometer 10

11 TDC giver rabat til medlemmer af Dansk Byggeri. Se også

12 Køb Annonceplads i byggeriet Kontakt Jan Hesselberg på telefon , eller på og få en pris Folkmann Design Tjen på dit medlemskab Oversigt over Dansk Byggeris fordelagtige indkøbsordninger mobilvægge foldevægge glasvægge skydedøre specialdøre BD 30 - BD 60 Lydisolation: op til Rw 59 db Telefoni og internet 2 Sonofon 2 TDC 2 TDC mobil 2 Telia 2 3 Værktøj og arbejdstøj 2 AO Værktøjs- og Maskindivision 2 4a Energi 2 Statoil Reklameskilte 2 Alt i skilte Kreditvurdering 2 Experian Hoteller 2 DGI Byen/Hotel Centrum 2 Scandic Hoteller Biler og tilbehør 2 Citroen 2 Falck 2 Euromaster 2 Ford 2 Modulsystem Færgeoverfart 2 Mols-linien Alarm og genfinding 2 Guard Systems Annoncering 2 KRAK Elektroniske fakturaer 2 Data Scanning It-løsninger 2 Bygteq it Beregning 2 Byggeriets Beregnerservice Telefon Læs mere om aftalerne på

13 KORT OG GODT Vidste du at der er over brugere på bygviden.dk om ugen? Der er mange forskellige brugergrupper på bygviden. dk der er rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværksmestre og entreprenører. Der er også en del gør-det-selv-folk, der søger viden på portalen fx i forbindelse med ombygninger i deres eget hjem. Alle kan bruge bygviden. dk også uden et login. Søgemaskine, Bibliotek og Byggevarer kan besøges og bruges af alle. Men for at få adgang til de elektroniske publikationer på skærmen og for at købe dem, - kræves login: Log på med medlemsnummer og med hovedtelefonnummer som password. Når du har logget på, kan du altid ændre dit password under 'Personlige indstillinger'. KURSUS: Svenden som arbejdsleder af MARIE-LOUISE DETH PETERSEN, Svenden som arbejdsleder er et kursus, der tager udgangspunkt i virkeligheden på byggepladserne. Undervisningen er bygget op om en case, og gennem øvelserne bliver deltagerne inddraget aktivt i undervisningen. Efter kurset kan svenden supplere konduktøren eller mester. Svenden af FINN BO FRANDSEN, Stigningerne i byggeom kost ningerne har været større end stigningerne i byggeom kost ningsindeksene fra Danmarks Statistik. Det betyder, at hvis betalingerne for de udførte byggearbejder bliver afregnet efter udviklingen i byggeomkostningsindeksene, så vokser entreprenørvirksomhedernes omkostninger hurtigere end omsætningen, så overskuddene reduceres. BYGGEOMKOSTNINGSINDEKS: Derfor er der forskel på stigningstaksterne Det er der en række årsager til Bygge om kostnings indekset viser udviklingen i omkostningerne ved at opføre det samme boligbyggeri over tiden. Der er udpeget ca. 150 materialetyper, 20 arbejdsfunktionsgrupper og 15 materieltyper. Priserne for de enkelte omkostningsarter bliver opdateret hvert kvartal. Grundudgifter, prioritetsomkostninger, omkostninger til arkitekt, ingeniør og advokat samt renter af byggelån er ikke med i indeksene. Merværdiafgiften heller ikke. Heller ikke stigninger i avancerne hos underentreprenører og leverandører som importører, grossister og forhandlere bliver afspejlet i byggeomkostningsindeksene. Lønstigning ikke med I byggeomkostningsindeksene er arbejdsomkostningerne opgjort som lønmodtagernes fortjeneste inklusiv egenbetalinger og tillagt øvrige 1. del: marts 2. del: april har fået en god forståelse for, hvilke beslutninger han selv kan træffe, og hvilke der skal overlades til andre. Svenden kan fx forhandle visse aftaler med de øvrige sjak eller med tilsynet og kan deltage i arbejdets planlægning. Prisen på kr dækker begge kursusdele og omfatter undervisningen, undervisningsmaterialerne, kursusbevis, overnatninger og forplejning på Entreprenørskolen i Ebeltoft. Deltagerne kan få udbetalt løntabsgodtgørelse (2.732 kr. i alt for de 4 kursusdage) og befordringsgodtgørelse efter gældende regler. 2 arbejdsomkostninger som for eksempel bidrag til offentlige kasser og uddannel sesomkostninger. Uregelmæssige betalinger er ikke med i indekset. Det vil eksempelvis sige, at stigninger i akkordlønnen heller ikke slår igennem. For at blive medtaget i indekset skal en person have den samme arbejdsfunktion i to kvartaler og være ansat i den samme virksomhed. Byggeomkostningsindeksene gælder for hele landet under ét. Det vil sige, at de afspejler den generelle udvikling i byggeomkostningerne - på tværs af de geografiske områder med henholdsvis lave og høje aktivitetsniveauer. 2 Byggematerialeindustrien i Dansk Industri og Byggevareleverandørforeningen fusionerer til 22 under Byggematerialebranchen. Den nye organisation får til huse i Dansk Industri. En ny hjemmeside, workimport.dk, samler nu alle oplysninger, som danske virksomheder behøver for at hente arbejdskraft i udlandet og hjælpe nye udenlandske medarbejdere godt i gang med job i Danmark. af ANDERS ANKERSTJERNE, foto MOGENS VICTOR ANDERSEN. Den 5. marts blev den nye uddannelse som restaureringshåndværker skudt i gang på Odense Tekniske Skole. Uddannelsen har til formål at give allerede udlærte håndværkere den fornødne viden til at reparere og restaurere fredede og bevaringsværdige bygninger rundt omkring i landet. Uddannelsen udspringer af et stigende behov for restaurering og et faldende antal af ældre håndværkere, der ved, hvordan de aldrende bygninger kan bevares uden at ødelægge de originale materialer og faconer. Stor interesse Selve uddannelsen kan tages over tre år sideløbende med at almindeligt arbejde og er blevet til igennem et samarbejde imellem mange af byggeriets store organisationer heriblandt Realia A/S, 3F, Danske Malermestrer, Træ Byg Industri, Teknisk Landsforbund, Bygningskultur Danmark, Håndværk og Industri i Odense samt Dansk Byggeri. Odense Tekniske Skole har været koordinator på projektet, og projektleder Mogens Viktor Andersen melder allerede om en overvældende interesse for den nye uddannelse: "Vi var sikre på, at der var et behov, men det har været overvældende, så mange der har kontaktet os. Rigtig mange har ringet og spurgt til uddannelsen, og alle synes, at det er en god idé," siger Mogens Viktor Andersen. 2 uddannelse 13

14 KORT OG GODT Tyskland lægger nu maksimalt pres på den danske regering for at få Danmark til at betale en større andel af en eventuel bro mellem de to lande over Femern Bælt. For første gang har den tyske regering accepteret muligheden for, at der bliver bygget en bro. Men samtidig har den tyske trafikminister, Wolfgang Tiefensee, fremlagt et forslag til finansiering, der giver Danmark et større ansvar. Den tyske trafikminister understreger, at Femern-broen ikke har lige så høj prioritet i Tyskland som i Danmark. Så i værste fald er planerne om en Femern-bro dermed faldet til jorden, i bedste fald er de udskudt. Ny kontrolordning for maskiner. Nu skal entreprenørmaskinerne også have et årligt tjek. I hvert fald hvis det er op til Maskingruppen under Materielsektionen i Dansk Byggeri. Der er lagt op til en ordning, hvor entreprenørmaskiner, som ikke er inde under andre krav til årlige tjek ligesom fx kraner og lifte, skal ind til et årligt eftersyn. Eftersynet skal sætte fokus på den funktionelle sikkerhed. "Vi har arbejdet med planerne i et stykke tid, og nu er vi faktisk klar til at gå i gang i næste uge," siger formanden for Maskingruppen, direktør Torben Pedersen fra MT Udlejning. sektionen.dk DANSK BETON: Danske betonproducenter i samme sektion af MOGENS HJELM, Danske producenter af beton og betonprodukter er gået sammen i Dansk Beton, der fremover vil være en samlet sektion under Dansk Byggeri. Poul Kirkegaard fra Expan bliver sektionens første formand, og han var naturligvis meget tilfreds med, at generalforsamlingen godkendte forslaget. "Det er et forslag, som forhandlingsudvalg, bestående af formænd af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, foto SØREN VODDER OPFINDELSE: Fuldoverdækning til enfamilieshuse DET DIGITALE BYGGERI: Hop på vognen nu! af ANJA BINDERUP, foto. Mange små og mellemstore virksomheder fravælger i første omgang at implementere Det Digitale Byggeri, viser en ny analyse. Selvom over halvdelen af byggevirksomhederne planlægger at implementere Det Digitale Byggeri, fravælger hele 77% af de små og mellemstore virksomheder i første omgang at gå videre. Men det er en stakket frist: "Det Digitale Byggeri vil hurtigt brede sig som ringe i vandet. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man beslutter sig for at hoppe på vognen det er allerede fremti-. Tækkemand Søren Vodder har udviklet en fuldoverdækning til mindre huse, hvilket er med til at sikre et godt arbejdsmiljø Ved at forlænge facadestilladset med 2 meter høje jerndragere har Søren Vodder fået etableret en fuldinddækning af et mindre hus i Nykøbing Falster. Overdækningen er på 100 kvadratmeter. Oven på lægterne er lagt en letvægtspresenning, som er fastgjort med lægter og slips. "Det er en fornøjelse at gå tørt og varmt her sidst i januar, hvor vi jo fik kulden," siger tækkemand Søren Vodder, A' Øllebølle Tæk ApS, der også er formand for Dansk Tækkemandslaug. "Man kan gå hjem efter arbejde. Man skal ikke dække taget over med tunge presenninger, og man slipper for at fjerne kolde og våde presenninger næste dag". Godt arbejdsmiljø Søren Vodder mener, at metoden kan bruges af mange mindre firmaer. Han har sine egne stilladser, den," siger Jørn Jensen, projektchef i Dansk Byggeri. Den nye bestyrelse kan ses på navnesiden her i bladet og næstformænd i de hidtidige foreninger Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforening og Dansk Fabriksbetonforening har arbejdet med i mere end et år. Med den nye forening får vi den styrke, som branchens størrelse berettiger til, og som giver væsentlig indflydelse på rammerne for branchens udvikling," siger Poul Kirkegaard. Han ser sammenlægningen i en fælles forening som en naturlig konsekvens af tendensen i retning af større enheder såvel på organisationsplan som på virksomhedsplan. "I branchen har vi set en udvikling, som næppe er forbi, med færre, men større virksomheder. Den samme udvikling ser vi på leverandør- og kundesiden, og med Dansk Beton bliver vi i stand til at matche de større enheder. Derfor ser jeg Dansk Beton som et fremtidsrettet initiativ". 2 og hans medarbejdere har de nødvendige certifikater, men han opfordrer stilladsudlejningsfirmaerne til at tage idéen op. "Det er ikke kun vintervejrlig, man slipper for. Om sommeren kan man bruge inddækningen til at skygge for solen, og der kan installeres ventilatorer for varmen." Man kan stå oprejst på stilladset, og der er arbejdshøjde på selve taget for tækkemænd foregår arbejdet alt overvejende liggende på knæene. "Jeg har udviklet løsningen, fordi jeg kunne mærke et stigende krav fra medarbejderne. Det er nødvendigt at sikre, at de har gode arbejdsvilkår, hvis man skal holde på dem i dag", slutter Søren Vodder. 2 Digitale værktøjer er allerede i brug "Det er naturligvis en stor udfordring for os, at mange af de små og mellemstore virksomheder i første omgang har fravalgt Det Digitale Byggeri. Men det er vores erfaring, at rigtig mange af vores virksomheder i de senere år har arbejdet med digitale værktøjer, der er delelementer af Det Digitale Byggeri eller ligger meget tæt på," siger Jørn Jensen. "Analysen viser, at virksomhederne primært fravælger Det Digitale Byggeri, fordi de ikke forventer at få kunder, der anvender det. Men jeg er helt sikker på, at der inden for kort tid vil være mange bygherrer, der vil bruge principperne i Det Digitale Byggeri, fordi der er klare fordele ved det," vurderer Jørn Jensen. Når virksomheden har besluttet sig, skal den først og fremmest have opkvalificeret medarbejdere og it-udstyr. Her står Dansk Byggeri, sammen med de øvrige aktører i branchen, klar til at hjælpe

15 22 - Brug hovedet, når du bygger Gennemførelsesfasen Brug hovedet, når du bygger Ide- og planlægningsfasen - 15 Kommunalt opgavetyveri. Flere medlemmer af Dansk Byggeris Vejbygningssektion fornemmer, at forvaltningerne i de nye og store kommuner har planer om at udvide den kommunale produktion. Kommunerne vil ikke blot fortsætte med at udføre drift og vedligeholdelse af vejene i eget regi, men nogle vil også til at udføre anlægsarbejder, som fx byggemodning, i eget regi. Det kom frem på bestyrelsesmødet i Vejbygningssektionen forleden. Det er en alarmerende udvikling. Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt er opretholdelse af kommunale håndværksog entreprenørafdelinger ikke optimal, mener Vejbygningssektionens sekretær Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. sektionen.dk Povl Christensen af ANDERS HUNDAHL, 125 formænd og næstformænd fra Dansk Byggeris 100 lokalforeninger var torsdag den 18. januar 2007 mødt op i Kolding til årets lokalforeningskonference, hvor mange aktuelle ting blev taget op. "Lige nu er rejsegodtgørelse et aktuelt emne for mig, men jeg er her også for at høre, hvad der ellers sker. Jeg synes især, at det var spændende at høre om udenlandsk arbejdskraft," udtalte Carlo Jensen, Ikast og omegns mesterforening. Dansk Byggeris ekspert, Søren Lange Nielsen, gav forsamlingen en række konkrete råd til, hvordan man tiltrækker, ansætter og tager imod udenlandsk arbejdskraft, og det fangede stor interesse. Erik Winther, Frederiksværk Tømrermesterforening: Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces LOKALFORENINGSKONFERENCEN: En dag med livlig debat Selvfølgelig kan man følge med på hjemmesiden, men det er vigtigt at deltage her - også pga. netværket. Jeg fik meget ud af at høre om udenlandsk arbejdskraft. Det bliver mere og mere aktuelt, så det er vigtigt at vide noget om." Livlig debat Dansk Byggeris formand, Povl Christensen, lagde i sin velkomst særlig vægt på vedligeholdelsesefterslæbet på de offentlige bygninger og anlæg et problem som Dansk Byggeri vil sætte ekstra fokus på i den kommende tid. Adm. direktør Jens Klarskov kunne bl.a. fortælle, at Dansk Byggeri netop er blevet medlem af Det Økonomiske Råd, hvor regering, vismænd og erhvervsorganisationer mødes for INFORMATION: Ny kampagne med Byg Garanti Fase 2 Lokalformændene at drøfte den langsigtede, økonomiske udvikling. Direktør Børge Elgaard orienterede om overenskomstforhandlingerne, mens direktør Michael H. Nielsen satte fejl, mangler og byggesjusk på dagsordenen. Sekretariatschef for Byggeriets Ankenævn, Gro Andersen, fortalte om årets Byg Garanti-kampagne, som er beskrevet på byggaranti.dk/kampagne. Dagen igennem var der en livlig debat, og Københavns Tømrerlaug og Dansk Byggeris lokalforening i Nordsjælland satte lokalforeningernes rolle og diætreglerne på dagsordenen. Anders Jensen og Benjamin B. Andersen fra 'Støvsparkerne' rundede dagen af med et oplæg. 2 lokalforeninger Fase 1 af METTE SCHMIDT, Ny håndbog skaber overblik for kloakmestre. Dansk Arbejdsmiljø har, i samarbejde med Dansk Byggeri, udgivet en ny håndbog for kloakmestre, der overskueliggør og systematiserer arbejdsopgaver. Den nye håndbog for kloakmestre er blevet til gennem et samarbejde mellem Dansk Arbejdsmiljø og Kloaksektionen under Dansk Byggeri. Håndbogen kan samtidig fungere som tjekliste til den enkelte arbejdsopgave. miljoe.dk. Dansk Byggeri har netop lanceret en kampagne, der er målrettet boligejere, der skal have bygget om eller til. Omdrejningspunktet er en guide med titlen 'Brug hovedet, når du bygger', som forbrugerne kan bestille på et husstandsomdelt postkort eller via hjemmesiden byggaranti.dk. Fire forbrugerordninger Guiden informerer bl.a. om Forbrugeraftalen, Byggeriets Servicekoncept, Byggeriets Ankenævn og Byg Garantiordning. "Guiden fortæller om Byg Garantiordning, men også om de øvrige forbrugerordninger, som Dansk Byggeris medlemmer kan tilbyde. Det er med til at fremme medlemmernes omdømme hos forbrugerne," forklarer Anders Hundahl, kommunikationschef i Dansk Byggeri, og understreger, at også virksomheder, der ikke arbejder for forbrugerne, får glæde af kampagnen, der gavner hele branchens omdømme. Formålet med guiden er at fremme god kommunikation og klare aftaler, så misforståelser og uenigheder afværges. "Mange sager i Byggeriets Ankenævn skyldes uklare, mundtlige aftaler og ringe information fx om prisen. Derfor er god information og skriftlige aftaler til gavn for både forbrugere og medlemmer." Nyt markedsføringsredskab Samtidig med at den landsdækkende kampagne kører i Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Bo Bedre og på internettet, får medlemmer og lokalforeninger muligheden for at tilslutte sig kampagnen med lokale annoncer. 'byg-selv' annoncer På byggaranti.dk kan medlemmerne finde tips til deres markedsføring og en række gratis eller billige markedsføringsværktøjer. 2 2 Byg-garanti-kampagnen iværksættes nu, selv om der er travlhed i byggeriet. Baggrunden er bl.a. et ønske om bedre kunderelationer og fremtidssikre garanti-brandet. 2 Kampagnen bygger videre på 12 års markedsføring af Byg Garanti, der er kendt af ca. 25% af boligejerne. 2 Kampagnens mål er bl.a. at få kendskabet til Byg Garanti op på 40%. 2 Forbrugerguiden 'Brug hovedet når du bygger' kan forbrugerne (og virksomheder) bestille på byggaranti.dk, mens 'Kundenøglen', der henvender sig til virksomheder med privatkunder, kan bestilles på danskbyggeri.dk/servicebutikken

16 KORT OG GODT En prisstigning på 422,7 % for at få godkendt byggeri af et almindeligt parcelhus på 180 kvm. Det bliver konsekvensen for borgerne i Guldborgsund Kommune på Falster efter kommunesammenlægningen ved årsskiftet, hvis de går med planer om at bygge om eller opføre nybyggeri. En undersøgelse, foretaget af Dansk Byggeris analysebrev Barometer, viser, at gebyrerne på byggesager i de nye kommuner er steget med ca. 50% i gennemsnit. Samtidig afslører undersøgelsen stor prisforskel fra kommune til kommune for præcis samme byggesagsbehandling. barometer 70% af de nye i byggeriets arbejdsstyrke er Hos JUMBO Stillads A/S er der cirka 500 kr. mere i løn om måneden til ansatte, der stopper med at ryge af JAKOB SCHULTZ, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. Hos JUMBO Stillads A/S i Kolding belønner man de ansatte, der stopper med at ryge, med tre kroner mere i timen. Bestyrelsesformand, Birger Adsbøl, er selv tidligere storryger, og det var ham der indførte den nye rygepolitik: "Det er en provokerende motivationsfaktor, som gerne skal få de ansatte til at tænke over deres sundhed," siger han. Tanken er, at mere sundhed NØGLETAL: Evaluering udvides til alment byggeri af CURT LILIEGREEN, BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER. Fra marts i år skal de almene byggeprojekter evalueres, og fra den 1. september næste år skal virksomhederne fremvise nøgletal, hvis de vil give tilbud på en almen byggeopgave. Det er kun ved projekter over 5 mio. kr. eksklusiv moms, at der skal evalueres og forevises nøgletal. Kravene om forevisning af nøgletal i forbindelse med entrepriser gælder, selvom RYGEPOLITIK: Skod smøgen, og få mere i løn resulterer i mindre sygdom, hvilket kommer både den enkelte og firmaet til gode i længden. Siden ordningen trådte i kraft for to år siden er virksomhedens sygefravær da også faldet med 25%. Røgfri kontrakt Hos JUMBO Stillads A/S er det frivilligt, om man vil droppe røgen. De, der vælger at gå ombord i firmaets rygepolitik skal skrive under på, at de ikke må ryge mere hverken på arbejdet eller privat. Til gengæld får de tre kroner mere i timen. "Der er nogen, der ikke er så tilfredse med forslaget, men der er også mange, der er stoppet og får de ekstra kroner i løn, siger Birger Adsbøl den enkelte entreprise er fx kr. Kravet gælder dog kun virksomheder med mere end 10 ansatte. Nøgletallene i det almene byggeri er næsten ens med kravene i statsbyggeriet. Derfor kan man bruge samme evaluering til at lave de to forskellige karakterbøger. Markant udvidelse Der er tale om en markant udvidelse af evalueringskravet, for det almene Virksomhedens beslutning om at betale cirka 500 kr. mere om måneden til røgfri medarbejdere er blevet kritiseret som forskelsbehandling af blandt andet Socialdemokratiets Ole Stavad. En kritik som preller af på Birger Adsbøl. "Jeg er ked af, at Ole Stavad ser på det på den måde. Det handler jo om folkesundhed. Ordningen er med til at motivere dem, der måske alligevel overvejede at holde op med at ryge, og de indrømmer selv, at de har fået det meget bedre." 2 hjaelp+til+rygestop consultations.html boligbyggeri er dobbelt så stort beløbsmæssigt som det statslige nybyggeri. Og da mange almene byggeopgaver er i fagentreprise og har en begrænset projektstørrelse, er der mange mindre, lokale fagentreprenører, der nu skal forberede sig på, at evalueringen kommer til dem. For da alle kommuner bygger alment byggeri, vil evaluering blive jævnt fordelt over hele Danmarkskortet. 2 fra udlandet. Udlændinge dominerer stigningen i arbejdsstyrken, og skal den økonomiske fremgang BYGVIDEN.DK: Viden om byggevarer fortsætte er det nødvendigt at lindre trykket på arbejdsmarkedet ved at gøre det nemmere at ansætte arbejdstagere fra de nye EU-lande, viser en analyse fra Dansk Byggeri. EUs indre arbejdsmarked skal fungere endnu bedre, hvis fremgangen i økonomien skal fortsætte, da det er nødvendigt at lindre trykket på arbejdsmarkedet. analyse af RIKKE MØLLER, På bygviden.dk er datablade og monteringsanvisninger fra byggevareproducenter også viden. Hvis man spørger håndværksmesteren, hvor han søger information i hverdagen er, svarer han produktdatablade, monteringsanvisninger og udførelsesvejledninger. Når håndværksmesteren søger viden, er det typisk mens han står midt i en opgave eller et problem, der skal løses nu og her. Og så skal der praktiske løsninger på bordet. Vigtig viden om produkter På bygviden.dk linker vi helt ind til producenternes enkelte byggevarer og monteringsanvisninger. Det er der, portalen adskiller sig fra andre åbne byggevareportaler. Og så selvfølgelig det at produktdata kædes sammen med erhvervets byggetekniske viden. Virksomheden opføres som producent med stamdata og link til deres hjemmeside. Producentens byggevarer opsættes under relevante kategorier, og der linkes dybt til alle produkter. Også til datablade og vejledninger til montage og udførelse. Byggevarerne kan findes på forskellige måder på bygviden.dk. Både i alfabetiske oversigter og i sammenhæng med erhvervets byggetekniske viden. Der er over 150 producenter repræsenteret på portalen, og en stor del af deres produktsortiment er indekseret. Producenterne udvælges og opføres på bygviden.dk, hvis de har produktdata og vejledninger på deres hjemmeside. Byggevareproducenter og -leverandører betaler ikke for at være med på bygviden.dk. Men alle kan købe bannerplads det sted på portalen, de ønsker, samt logo-visning ved deres stamdata

17

18 w Forsikringsnyt - marts 2007 Som medlem af Dansk Byggeri er døren åben til mange forsikringsfordele - her er et par eksempler, der viser, at du får den bedste dækning hos dit eget selskab! Hvis du er erstatningsansvarlig er din ansvarsforsikring nu udvidet at omfatte omkostninger til udskiftning eller omstilling af låse, samt fremstilling af nye nøgler hertil, som følge af at nøgler, udleveret til sikrede, går tabt, mens de er i sikredes varetægt. Dækningen er aktuel for virksomheder, der i forbindelse med arbejder får udleveret hovednøgler o.l. til den/de bygninger der arbejdes i. Denne dækning er nu standard, i andre selskaber skal dækningen købes selvstændigt - ofte til en høj præmie. En anden dækning, som vi altid har haft med som standard, er skade forvoldt ved brug af åben ild ved tagarbejde. Dækningen gælder ikke for egentlige tagpap-virksomheder, d.v.s. den er begrænset til tømrer/snedker-, murer-, entreprenør- og malervirksomheder. Ring til os og hør nærmere speakers Tom Holtmann Lone Wiggers Byggeriets forsikringsservice a/s er Dansk Byggeris egen forsikringsordning. Vi laver ikke andet end at forsikre håndværkere, entreprenører og andre tilknyttede virksomheder indenfor byggeindustrien. Vi er ganske enkelt et datterselskab, som er 100% ejet af Dansk Byggeri. Husk vi bygger på et fælles grundlag Søndermarksvej Valby 2 tlf.: fax: Gert Wingårdh april, Bella Center, København. Skandinavisk byggemesse med branchemøder, interessante workshops og seminarer. Det naturlige mødested i Nordeuropas mest ekspansive region. Sydexpo AB, Center Boulevard 5, DK-2300 København S

19 3 Vestjylland 6 Sydvestjylland 7 1 Nordjylland 2 Midtjylland 5 Sydøstjylland Sønderjylland 4 Østjylland 8 Fyn 11 Vestsjælland Sydsjælland Lolland-Falster 15 Bornholm Nordsjælland 14 Hovedstads- 12 området Østsjælland % Internt har bestyrelsesmedlemmerne også rustet sig til opgaverne. De har afholdt strategiseminarer og taget kurser i politik- og medieforståelse. Her er vi på besøg hos områdebestyrelsen for Østsjælland OMRÅDEBESTYRELSERNE SIKRER KONTAKTEN TIL DE LOKALE BESLUTNINGSTAGERE De nye områder i Dansk Byggeri har nu eksisteret i et godt år, og bestyrelserne er i fuld gang med arbejdet med at varetage branchens politiske områder lokalt af ANJA BINDERUP, foto HELLE CARLSEN CHRISTENSEN. Hver områdebestyrelse har udpeget en række mærkesager, som de arbejder særligt målrettet med. Østjylland I Århus har man igennem de sidste to år kæmpet med et forhadt affaldsregulativ. Mikael Anker, næstformand i områdebestyrelsen, fortæller: "Det har været en sej kamp med kommunen på den ene side og virksomhederne på den anden. Vi hverken kan eller vil acceptere den byrde, der bliver pålagt især de mindre virksomheder. Og vi holder ved. Vi er nødt til fortsat at påpege de uretmæssigheder, som kommunen indfører. Så forhandling er den eneste farbare vej. Heldigvis er dialogen mellem politikerne og os god." Nordjylland Her deltager områdebestyrelsen blandt andet i et flerårigt projekt om etablering af en 'Smart City' et komplet bysamfund bygget af intelligente byggematerialer, og hvor uddannelsesog forskningsinstitutionerne sammen med virksomhederne vil etablere et vækstcenter. "Det er et spændende projekt, hvor virksomheder og forskere får mulighed for, sammen, at præge udviklingen", siger Søren Pedersen, formand for bestyrelsen. "Projektidéen er nu indskrevet, ikke kun i erhvervsudviklingsstrategien, men også i den partnerskabsaftale, der forventes underskrevet af regeringen og Region Nordjylland. Det forpligter os alle i en positiv retning." Vestsjælland Dialogen med kommunernes nye ledelse prioriteres højt. "Det er vigtigt, at borgmesteren, kommunaldirektøren og ikke mindst chefen for Teknisk Afdeling kender de problemer, vi slås med til dagligt i virksomhederne," siger Christian Berg, ny formand for bestyrelsen. "Vi besøger konsekvent alle borgmestre og drøfter emner af aktuel karakter. Samtidig gør vi en del ud af at lære de nye politikere at kende. Kendskabet til hinandens dagligdag sikrer en bedre udvikling vel at mærke en udvikling, der går i fælles retning. Begge parter vil jo det bedste for vores by og egn." Sønderjylland De kommunale udbudsbetingelser er på dagsordenen hos sønderjyderne. Det har de gjort så godt, at det nu er aftalt, at områdebestyrelsen udarbejder et oplæg til fælles udbudsbetingelser. Herefter skal udbudsbetingelserne drøftes med de kommunale direktører og tekniske chefer, hvorefter de videresendes med en indstilling om godkendelse til det politiske system. "Det viser, hvor vigtigt det er, at vi tager et initiativ. Dialogen mellem kommunerne og os har været god og konstruktiv, og vi forventer at få sat markante aftryk på de nye regler for kommunale udbud," udtaler bestyrelsesformand Bo Mikkelsen. Bornholm På Bornholm er det en stor udfordring at fastholde og uddanne øens nuværende befolkning, men også at trække arbejdskraft til øen. En arbejdskraft, der ifølge Ole Riis, medlem af områdebestyrelsen og formand for bygge- og anlægsklyngen under vækstforum Bornholm, skal være kompetent og ikke mindst fleksibel: "Inden for de sidste 10 år er arbejdsstyrken på Bornholm faldet med 10% og antallet af arbejdspladser med 6,5%. Gør vi ikke noget, fortsætter denne negative udvikling. Vi er nødt til målrettet at sætte ind, hvor vi er mest sårbare nemlig på arbejdskraftdelen." Hovedstadsområdet Infrastrukturen står øverst på listen hos bestyrelsen i Hovedstadsområdet. "Skal vi sikre, at medarbejderne kan komme på arbejde, og at borgerne kan få deres boliger renoveret, er det afgørende, at vi sætter meget stort blus på infrastrukturdebatten," siger formanden for Dansk Byggeri Hovedstadsområdet, Keld Jensen. Derfor bruger områdebestyrelsen også mange timer på at råbe såvel lokalpolitikere som landspolitikere op. "Det er en 'Never Ending Story'. Der vil gå mange år, før vi får en tilfredsstillende infrastruktur i vores område. Men gør vi intet, sker det næppe nogensinde". Nordsjælland Områdebestyrelserne udpeger repræsentanter til mange lokale bestyrelser, råd, nævn og udvalg på landsplan mere end "I Nordsjælland gør vi en stor indsats for at finde den rigtige mand, når vi skal udpege til fx en bestyrelse. Mange råd og nævn giver gode muligheder for påvirkning, indflydelse og ikke mindst netværksdannelse. Og det er et vigtigt stykke arbejde ikke kun for den, der varetager opgaven, men i lige så høj grad for branchen. Alle de steder, hvor vi kan slå et slag for branchens vilkår, skal vi gøre det," siger Jørgen Simonsen. 2 omraader 19

20 Nupark er tegnet af arkitektfirmaet A2 Arkitekterne, og entreprenørfirmaet Jens Jensen fra Holstebro har været råhusentreprenør på byggeriet LET GULV GIVER NYE MULIGHEDER Maxit Group har lanceret en ny type gulvprodukt, som vejer det halve af traditionelle produkter af JAKOB SCHULTZ, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. De ansatte i Nupark, der er en udviklingspark, som støtter innovative virksomheders udvikling og vækst, tænker nok ikke over det, men til daglig går de rundt på en nyskabelse inden for gulve. I hvert fald herhjemme for gulvene i Nupark er nemlig støbt i det nye Maxit Floor-produkt. Produktet er anderledes end andre konstruktionsmetoder, fordi det kun vejer det halve i forhold til en almindelig gulvkonstruktion. "Det er blevet brugt i mange byggerier i udlandet. Især i Tyskland og Norge har man brugt produktet til både nybyggeri og i forbindelse med renovering af huse, hvor gulvets lave vægt gav nogle nye fordele og muligheder for arkitekterne og entreprenørerne," siger Niels Harboe, der er salgschef i Maxit Group. Flere fordele Sammenlignet med et traditionelt gulvprodukt er det indholdet af letklinker i Maxit Floor, der gør, at vægten af gulvet reduceres. Maxit har leveret i alt 39 kubikmeter gulv med en vægt på 31,2 tons til Nupark byggeriet. En tilsvarende mængde gulv i almindeligt flydemørtel ville veje ca. 70 tons, og det er med til at åbne for nye muligheder for ingeniørerne og arkitekterne, så de kan bygge anderledes og mere svævende konstruktioner. Det lette gulv er udviklet af Maxit i Portugal, og her i landet er det indtil videre kun brugt på Nupark-byggeriet i Holstebro. Det kvadratmeter store byggeri er netop tegnet og udført som en meget svævende og luftig konstruktion, som er gjort lettere takket være brugen af det nye gulvprodukt. På den måde har arkitekterne opnået et helt specielt visuelt udtryk i bygningen. "Når arkitekterne herhjemme finder ud af at de kan bruge dette produkt, så vil det give dem nogle fordele rent konstruktionsmæssigt. De kan måske ikke lave noget, som de ikke kunne før. Men de kan spare arbejdsgange og lave svævende konstruktioner, uden at de måske skal lave søjler eller bruge jern som tidligere. Det er her, der kan være nogle fordele, også fordi det måske kan gøre byggeperioden kortere," siger Niels Harboe. Produktion i Danmark I løbet af 2007 er det planen, at Maxit Group vil markedsføre og udbrede kendskabet til Maxit Floor-produktet i Danmark. "Som det er nu, produceres det kun i Tyskland. Vi har planer om at starte en produktion herhjemme, så vi kan få nogle logistiske fordele for de danske kunder og spare tid i stedet for at hente det i Tyskland," siger Niels Harboe, der også peger på, at entreprenører med fordel kan bruge gulvproduktet ved renovering af gamle bygninger. "Det er helt oplagt at bruge Maxit Floor ved renoveringer. I ældre huse er der selvfølgelig en større usikkerhedsmargin for, hvor stor belastning de gamle konstruktioner kan bære, så ved at bruge dette produkt vil man opnå en lavere vægt på de gulve, der renoveres," siger Niels Harboe

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering

Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft. v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Entreprenørens brug af udenlandsk arbejdskraft v/ Divisionsdirektør Erik Jæger, MT Højgaard Renovering Erik Jæger 24 år i byggebranchen - 18 år i MT Højgaard Direktør for Forretningsområde Renovering Bestyrelsesposter

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem

76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem 76 % af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti! Sådan får du fat i dem Byg Garanti er synlig i både tv, aviser og på internettet I 2011 afviklede Dansk Byggeri sin hidtil mest synlige kampagne

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk

Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk Byggeteknisk videnportal Bygviden.dk 2. Byggeteknisk videnportal - Bygviden.dk 2.1 Indledning. Der er i projektperioden arbejdet med udvikling og afprøvning af portalen Bygviden.dk, til brug både i undervisning

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig.

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig. Bliv hørt Fremadrettet Mediation Hensyntagen win-win Uafhængig Forståelse Fælles aftale Billigere Ingen dommer Interesser Frivillig Hurtigere Ligeværdig Muligheder Gensidig respekt Behov Løsning Ingen

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

I 2019 vil ønske at bo i landområderne, mens dette vil være næste halveret til i Det svarer til en reducering fra 19 % til 9 %

I 2019 vil ønske at bo i landområderne, mens dette vil være næste halveret til i Det svarer til en reducering fra 19 % til 9 % Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2311393 Hvor skal flygtningene bo? Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter fra 2015 til 2019. Samlet set

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere